Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1907г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
И за да се извади от това състояние, трябва да се употреби жълтата краска, която ще повдигне вибрациите над червената краска и ще започне да се развива по един нормален път.
28.8.1909г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
В нея той ще вложи само вибрациите, а не и онова, което у вас е дълбоко вложено.
Ако вие можехте да възприемате вибрациите на цветовете например, то вие ще можете да се вслушвате и в гласа на цветето и да чуете неговата история, защото и цветята имат толкова съзнание, както и ние в нашия свят.
Това е най-ценното нещо, което аз съм спазил, но което сега не мога ви дам, а ще ви го дам, след като се подобрят вибрациите ви.
Защото законът е такъв, че щом се повдигнат вибрациите у вас, тогава и те, домашните ви, ще се ползват.
27.8.1910г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Знаете ли, че с това може да привлечете вибрациите на целия пъкъл? И туй Духът тоже не одобрява.
Тези молитви, дадени сега, заедно с дадената тази заран, ще бъдат коригирани от Духа, Който я дава, за да не би да се е вмъкнала грешка, та с коригирането й да се запазят вибрациите й.
Човешките духове могат да се явят и да дават даже масло, но когато ви е благословил един висш дух и вие се подлагате да ви благославя и един човек или човешки дух, който е две или три стъпала по долу, то вие вече губите първото благословение, защото вибрациите на последния са далеч по-долни от ония на първия и с това си навличате отговорност.
22.9.1912г.
4. Въжето на дявола, ИБ ,
Молитвата за да бъде послушана и да бъдат вибрациите интензивни, сърцето ни трябва да бъде толкова чисто, щото молитвата, като отива нагоре, да може да разрушава всички препятствия, които се изпречват на пътя и.
5.4.1914г.
5. Житното зърно, НБ , София
Понеже мухата, като хвърката, живее в едно положение по-високо, то жабата, като има и тя стремеж да хвърчи из въздуха, иска да възприеме вибрациите на мухата, да ги развие и да хвърчи.
23.8.1914г.
6. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
А пък ние трябва да повдигнем вибрациите на света, защото, ако не сторим това, ние ще страдаме.
Да, трябва да се повдигнете, а за да се повдигнете, нужно е изменение движенията на вибрациите.
Така, ако вие можете да се научите само как да произнасяте думата „Любов", как именно да спазите вибрациите й, щом я произнесете, казвам ви, няма да има сила в света, която моментално да се не подчини.
Тази емблема, изобщо, се състои от вибрации, които, ако не се възпроизведат във вашия ум, сърце и душа, няма да имате желания ефект; докато напротив, ако вибрациите се възприемат както следва, Словото тогава е мощно и силно, и ще дойдете в съприкосновение с всичките висши същества, та да може да работите във външния свят.
31.8.1914г.
7. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Тази емблема се състои от вибрации, които, ако не се възпроизвеждат във вашия ум, сърце и душа, няма да имате желания ефект; когато, напротив, ако вибрациите се възприемат както следва, словото тогава е мощно и ще дойдете в съприкосновение с всичките висши същества, та да може да работите във външния свят.
17.8.1915г.
8. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Вибрациите на думата "цялост" на български са слаби; победата е по-силна, радостта е по-силна, но цялостта има най-дълбока мисъл.
Щом се изгуби формата, предметът ще се обезцени деветдесет и девет процента от своята стойност, ще остане само едно на сто от вътрешното влияние на вибрациите.
20.5.1917г.
9. Доброто съкровище,  НБ , София
Това се постига чрез промяна на вибрациите й, а именно, повишаването и понижаването им. Като се пречиства материята, вибрациите й се повишават; щом изгуби чистотата си, вибрациите й се понижават.
15.9.1918г.
10. Не може да се укрие,  НБ , София
Разумният и любещ човек влиза във връзка с вибрациите на ябълката, разбира положението й, и тя му отговаря със същото.
10.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Разумниятъ и любещъ човѣкъ влиза въ връзка съ вибрациитѣ на ябълката, разбира положението ѝ, и тя му отговаря съ сѫщото.
13.10.1918г.
11. Двата полюса,  НБ , София
По какво? По своите стремежи и по вибрациите на силите, които ги управляват.
11.2 Двата полюса ( втори вариант )
По какво? По своитѣ стремежи и по вибрациитѣ на силитѣ, които ги управляватъ.
10.11.1918г.
12. Да наеме работници,  НБ , София
Подобието във вибрациите, което създава хармонията, се изчислява математически, като отношение между обема и разширяването на телата.
12.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Подобието въ вибрациитѣ, което създава хармонията, се изчислява математически, като отношение между обема и разширяването на тѣлата.
9.3.1919г.
13. Моето иго,  НБ , София
Кротостта повдига вибрациите на човека и го води към чист, Божествен живот.
20.4.1919г.
14. Като го видя Петър,  НБ , София
Когато се намаляват вибрациите на светлината, тя се разлага на седем цветни лъча. Щом се повдигат и увеличават вибрациите на светлината, цветните лъчи изчезват.
14.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Когато намалите вибрациите на светлината, тя ще се превърне в цветове, но когато се подигнат вибрациите й, цветовете й изчезват.
15.6.1919г.
15. Учител и Господ,  НБ , София
Не може да произведете известен цвят, ако не произведете вибрациите, които му съответстват.
Кръвта трябва да се озонира и да се повдигат вибрациите ѝ. Всички нечистотии, които се намират във венозната кръв, трябва да се премахнат и така да се подигнат вибрациите в света.
19.6.1919г.
16. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Ако можете да произведете една такава картина, веднага ще се освежите, ще бъдете готови да се борите с мъчнотиите си на този свят, много философии на този свят ще ви станат ясни и вибрациите на вашия ум ще се повдигнат.
19.8.1919г.
17. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Да чувстваш вибрациите или да слушаш гласа на всички страдащи хора и да им помагаш, то значи да помагаш на себе си, на народа си и на човечеството едновременно.
Всяко неразположение, всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство, всяко лошо действие се дължи на вибрациите на известни материи, които съществуват у нас, и които се проявяват в нашия живот.
20.8.1919г.
18. Правият път, СБ , В.Търново
Енергия, която е служила за добро, като се превърне в услуга на злото, изменя вече състоянието и вибрациите си на добро.
22.8.1919г.
19. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Тогава ще стане прилив на кръвта към това място и тя ще започне да подхранва съответните клетки, а щом тези клетки започнат да се развиват, те ще предизвикат и възприемат вибрациите на Невидимия свят, а вие ще започнете да ставате милосърдни по интуиция.
9.11.1919г.
20. Бог е говорил,  НБ , София
Буквата „С” означава закон на реформи; буквата „о” подразбира условия; буквата „ф” е опасна по вибрациите си. Мислите ли, че имената на вълка, на змията не отговарят на техните прояви? Ако един мирен и тих по характер човек произнася в продължение на един месец, по няколко пъти на ден, думата „змия”, непременно ще почувства вибрациите на змията.
20.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Буквата „ф" е опасна по вибрациите си.
Мислите ли, че имената на вълка, на змията не отговарят на техните прояви? Ако един мирен и тих по характер човек произнася в продължение на един месец по няколко пъти на ден думата „змия", непременно ще почувства вибрациите на змията.
16.11.1919г.
21. Двамата свидетели,  НБ , София
Трябва да повишите вашата топлина не според целзиевия термометър, но като изучите алхимията и проучите вибрациите на тази топлина.
12.2.1920г.
22. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
Божественият Дух, който е у вас, ще се събуди и ще повдигне вибрациите на вашия мозък и на вашето сърце.
22.2.1920г.
23. Аз съм жив,  НБ , София
Това показва, че земният живот не може да издържи на вибрациите на чистия и възвишен духовен живот.
23.2 Аз съм жив ( втори вариант )
Какво показва това? Това показва, че земният живот не може да издържи вибрациите на този чист и свят живот, следователно той паднал като мъртъв.
29.2.1920г.
24. Що казва Духът,  НБ , София
Ние трябва да се приготвим да издържаме на вибрациите на благородните и светли мисли и желания.
24.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Съвременните физици, които изследват вибрациите на музиката, на светлината, правят различни опити в това отношение и са забелязали следното.
Тяхната енергия не е в състояние да държи в равновесие вибрациите на това дърво и затова клонете му увисват.
4.3.1920г.
25. Труд и мъчение,  ИБ , София
Вашият мозък не е в състояние да издържи вибрациите на една Божествена идея.
25.4.1920г.
26. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Следователно в окултен смисъл, в духовен смисъл вибрациите на една и съща дума от различните езици могат да се приведат към един и същ знаменател.
10.5.1920г.
27. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Ще почувствате вибрациите на техните мисли и желания, ще усетите у тях недоволство, неблагодарност.
23.8.1920г.
28. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ , В.Търново
Ако вибрациите са слаби, ще забележите, че се отделя дим.
25.8.1921г.
29. Разумно служене, СБ , В.Търново
А всяко чувство се определя от редица причини, от вибрациите на различните движения.
4.12.1921г.
30. Още по-блажени са,  НБ , София
На всинца ви е говорил той, но не еднакво вие сте го разбирали; както слънцето еднакво ви е осветявало и гряло, но не всинца сте го възприели еднакво, различно сте възприели вибрациите му.
24.2.1922г.
31. Трите живота, ООК , София
Вие може така да повишите вибрациите на вашите клетки, че най-силната стомана става на прах.
31.2 Трите живота ( втори вариант )
Ако повишите вибрациите на вашата мисъл и калената стомана става на прах.
26.3.1922г.
32. Които вас приемат,  НБ , София
Ако аз чрез моята вяра мога да ви спася, без да ви говоря? Аз, чрез вярата, мога да повдигна вибрациите на вашето съзнание и ако вие политнете да паднете, ще запазя равновесието ви, вие веднага ще се изправите, без да паднете.
13.4.1922г.
33. Природни методи, ООК , София
Само онази светлина, която е силна, може да се прояви, а светлина, на която вибрациите са слаби, не може да се прояви.
16.4.1922г.
34. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София
Защо като казваме „не“, не разбираме „да“, и защо като казваме „да“, не разбираме „не“? – Защото вибрациите на „не“-то означават чисто отрицателни качества.
20.4.1922г.
35. Предназначението на музиката, ООК , София
Като казвам „черни лъчи“, подразбирам, че вибрациите на тези черни лъчи са по-груби.
35.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Те се различават по вибрациите си: черните имат груби вибрации, а белите – нежни, меки.
23.4.1922г.
36. Христа разпят,  НБ , София
Защото всичките плодове еднакви ли са? Аз бих попитал който и да е ботаник: ако светлината, която произтича от своя извор, е една и съща, ако вибрациите ѝ са едни и същи, как тъй ябълката да има един вкус, а крушата друг? Как става това? Ще кажете: „Тъй го наредил Господ“.
2.6.1922г.
37. Изгрев и залез, ООК , София
Следователно, умът ви ще разисква върху формите и вибрациите на тази светлина, която се разширява, сърцето ще се спре върху съдържанието, а волята – върху резултатите, които може да произлязат от съчетанието на формите и съдържанието.
37.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Умът взима участие във формите и вибрациите на светлината, която съзнанието има; сърцето взима участие в определяне съдържанието на формите, а волята – в резултатите, които произтичат от съчетанието между формите и съдържанието.
22.6.1922г.
38. Влиянието на музиката, ООК , София
38.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
Вибрациите на природните сили са много по-високи и недостъпни за човешкото ухо.
21.8.1922г.
39. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Когато произнасяте тази формула, ще се стараете да я произнасяте колкото се може с по-мек глас, вибрациите да са по-меки.
Това са ритмични думи, едно ритмично изречение, на което вибрациите са силни. Само че тук трябва да имаш съзнание, да разбираш вибрациите.
22.8.1922г.
40. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
След това идва втората част, по-високите вибрации, противоположните вибрации, вибрациите на Любовта.
25.8.1922г.
41. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Сега например аз правя този опит – изпитвам вашата любов по слънчевите лъчи и виждам, че вибрациите на слънчевите лъчи са по-силни от Любовта ви и вследствие на това се образува едно омаломощаване. Вибрациите на вашата Любов не са тъй силни, че да асимилират вибрациите на Слънцето.
6.10.1922г.
42. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
И когато един човек се намери в тия два полюса, понеже вибрациите са различни, то ако в даден случай той минава от единия полюс към другия полюс на тия действащи сили и ако той не знае как да мине, да кажем от положителния полюс към отрицателните вибрации, непременно ще мине в едно голямо мъчение, ще претърпи едно голямо страдание, докато намери закона, за да влезе в същите вибрации, същите трептения, както и те се движат.
И затова едно същество, което е достигнало до своя най-висок стадий на развитие в еволюцията си, като забрави как да измени вибрациите и влезе в по-низките вибрации на живота, то умира, понеже влиза в разрез с противоположните движения в живота.
Мислите ли за крадеца, за омразата, за завистта, всичко туй ще го привлечете около себе си. „Ама какво да правим?“ Ще почнеш да мислиш за доброто, ще привлечеш вибрациите на доброто, на Истината, на Мъдростта, на милосърдието, на самопожертването.
8.10.1922г.
43. Обичен и скъп, НБ , София
Можеш ли да се грееш на месечината? Вибрациите на думата „скъп" са слаби, а на „обичен" – силни.
43.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
Можете ли на месечината да се развивате? Вибрациите на думата „скъпи" са слаби. Като произнесете думата „скъпи", може да почувствате, че вибрациите са слаби, когато на думата „обични" са силни.
12.10.1922г.
44. Практическо приложение на музиката, ООК , София
И вибрациите им са такива.
15.10.1922г.
45. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
Тъй седи Истината. „Любя“ и „обичам“, вибрациите на „обичам“ са други.
22.10.1922г.
46. Окултна музика, ООК , София
Ако се намалят вибрациите на тоновете в музиката, ще имаме един вид музика; ако се повишат вибрациите на тоновете в музиката, ще имаме друг вид музика.
Влажното време не е за окултна музика, то прави вибрациите малко неблагоприятни.
Трябва да се пее с прекъсване и после легато. (Учителят пее стакато.) Почнат ли вибрациите да стават еднообразни, туй еднообразие произвежда сънно състояние.
Когато вибрациите са по-груби, тази полуорганична материя се натрупва около ставите и когато времето се измени, мускулите се съкращават и тогава почва да се образува едно налягане, търкане.
29.10.1922г.
47. Влиянието на електричеството, ООК , София
Защото ако вашето положително електричество отиде в някой индивид, на когото вибрациите са по-низши от вашите, ще се възстанови вашето здравословно състояние, но вие ще изгубите нещо от общия калибър на вашия ум.
Тия мисли, тия желания са накопления, които изменят състава на нашето тяло, изменят вибрациите на космическите течения и тогава се образува неправилност в нашия живот.
Този глас е съобразно вибрациите ви.
8.11.1922г.
48. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Значи, прави се различие в количеството на вибрациите.
Когато ученикът е във връзка с учителя си, последният повдига мислите на ученика си нависоко, свързва ги с вибрациите на своите мисли и ученикът е доволен, че предметът му е ясен, че разбира нещата.
19.11.1922г.
49. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
И с това дават на думата съвсем друг смисъл, а вибрациите, които тя образува в ума ти, вече имат друго произход, като създава вътре в душата ти друго течение.
10.12.1922г.
50. Значение на гласните при окултното пеене, ООК , София
Защо? – Защото тогава вибрациите са малко по-къси, не се посрещат.
19.2.1923г.
51. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
Естествено нещо: той трябва да се обърне нагоре, към Бога, да подобри вибрациите на своето тяло.
11.4.1923г.
52. Житно зърно,  МОК , София
Вие сте яли някаква храна, вибрациите на която не отговарят на тия на вашата симпатична нервна система, вследствие на което се явява известна дисхармония.
13.5.1923г.
53. Правилно разпределение на енергиите, ООК , София
Лъжа и любов са несъвместими, вибрациите им са несъвместими.
20.5.1923г.
54. Закон за контрастите, ООК , София
Тъй, както е направена цигулката, тя може да приеме и да предаде вибрациите, трептенията на всяка една душа. Понеже те не са окултисти, не могат да предадат всякога вибрациите си на своите инструменти.
17.6.1923г.
55. Вяра и съмнение, ООК , София
Защо? – Вибрациите на този фурнаджия, който е месил хляба, съответстват на твоите вибрации и като купиш хляба, ще усетиш едно разположение, едно въодушевление.
55.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Защо? — Вибрациитѣ на този фурнаджия, който е мѣсилъ хлѣба, съответствуватъ на твоитѣ вибрации, и като купишъ хлѣба, ще усѣтишъ едно разположение, едно въодушевление, И сега, вие, като ученици, идвате въ салона, седнете кой кѫдѣто завари, послѣ купувате хлѣбъ отъ кѫдѣто и да е, и става една каша въ васъ, а послѣ казвате: нашитѣ работи не вървятъ добрѣ.
16.9.1923г.
56. Бъдете разумни!,  НБ , София
Ако внимавате на вибрациите на техния ум, техният живот ще ви се предаде.
4.11.1923г.
57. Основа на знанието,  МОК , София
Защо? – Техният мозък не може да трепти, съответно вибрациите на тия учени или високо знатни хора и не може да ги издържа.
7.11.1923г.
58. Божественото съвършенство, ООК , София
И към всички ония същества, на които вибрациите са силни, човек трябва да пристъпва внимателно, за да може да се повдигне.
11.11.1923г.
59. Който има уши,  НБ , София
Едно от качествата на тази Любов е това, че тя е устойчива и неизменна, т.е. тя се изменя, но както трептенията, вибрациите от една цигулка са тъй хармонично съчетани, че образуват хармония, приятна за ухото, така е и с промените, които стават от Любовта.
11.11.1923г.
60. Превръщане на цветовете,  МОК , София
Колкото са по-висши вибрациите на даден цвят, толкова и резултатът е по-добър. Правете опити, за да чувствате вибрациите.
25.11.1923г.
61. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Страдания има, но в окултен смисъл под „страдания“ ние разбираме промени на енергиите, промени на състоянията от едно в друго, промени в увеличаване движенията на вибрациите.
26.12.1923г.
62. Школата и развитието на ученика, ООК , София
И колкото повече човек огрубява, също така огрубява и неговото гърло, понеже вибрациите му стават груби, пречупени.
Някой път изговарянето на буквата К може да произведе в тебе или низходящо, или възходящо състояние на гърлото, т. е. или да повдигне, или да понижи вибрациите на гласните струни.
12.8.1924г.
63. Каляване на материята, СБ , Мусала
Учителя обърна внимание на вибрациите на разните тонове от гамата.
12.8.1924г.
64. Общи въпроси, СБ , ИБ , Мусала
Учителят обърна внимание на вибрациите на разните тонове от гамата и каза: В тона "до" има слизане надолу - Божественият Дух слиза.
23.11.1924г.
65. Светлина и знание. Музика,  МОК , София
Често става едно унищожаване на вибрациите и тогава се ражда един малък шум.
65.2 Светлина и знание. Музика ( втори вариант )
Вибрациите на всички хора не са еднакви, а това създава и дисхармонията между тях. Ще меня мястото си, докато намеря човек, на когото вибрациите са в съгласие с моите.
14.1.1925г.
66. Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК , София
Отговор: В съотношението на вибрациите.
28.1.1925г.
67. Правилно пеене, ООК , София
Колкото характерът става по-благороден, по-изгладен, по-хубав, по-възвишен, толкоз и гласът и вибрациите му имат съответстващ израз.
1.4.1925г.
68. Израз, ООК , София
Вибрациите или музикалните вълни са отмерени, когато умовете на обкръжаващите хора съвпадат с музикалните вълни.
5.7.1925г.
69. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
И тонът la от своя страна няма да спре на своето място, но ще мине през si и ще дойде в do, което значи, че вибрациите на живота ще се видоизменят в по-високи, ще се повдигнат.
23.12.1925г.
70. Три вида служене, ООК , София
Засега в човешкия организъм трябва да влязат такива елементи, които да повдигнат вибрациите на неговите енергии.
10.1.1926г.
71. Давам власт,  НБ , София
Вибрациите на жената се различават от вибрациите на мъжа, и обратно.
Ще постиш, за да възстановиш здравето си, да повишиш вибрациите на своя живот.
13.1.1926г.
72. Каквото става, ООК , София
Сопранът иде от високо място, затова вибрациите му са къси и силни.
27.1.1926г.
73. Външни влияния, ООК , София
Някои казват, че между два тона може да се яви някакъв дисонанс, т.е. вибрациите на тези тонове да не съвпадат.
Известни музикални тонове повишават вибрациите на организма, вследствие на което неговото състояние се подобрява.
21.2.1926г.
74. Бъдете съвършени!,  НБ , София
В техния живот има едно ужасно противоречие и когато човек стане говедар, постепенно започва да се приспособява към вибрациите, към вълните на своите говеда и след 20 години той и говедата му започват да си приличат, този човек огрубява.
28.3.1926г.
75. Добро и свобода,  МОК , София
75.2 Добро и свобода ( втори вариант )
И същевременно, ако скръбта преодолява, вие сте влезли във връзка със същества, които са дисхармонични с вас, на които вибрациите не хармонират с вашите, и те въздействат върху вас.
Индивидуално всеки тон е на мястото си, няма погрешка, но туй дете като почне да бута, всички клавиши така си разбъркват вибрациите, че се поражда просто един шум.
23.5.1926г.
76. Скритото имане,  НБ , София
Питам: при такова състояние на душата, в което се намирате днес, можете ли да бъдете благородни? Следователно, боваризмът казва, че вибрациите на човешката душа трябва да се видоизменят и лъчите на очите да имат направление нагоре към Слънцето.
30.5.1926г.
77. Което дава живот,  НБ , София
Вибрациите на всяка дума съответстват на известни ключове.
22.8.1926г.
78. Отвън и отвътре, СБ , София
То изпитва едно голямо напрежение, понеже вибрациите на неговия ум и тези на хората са различни и в дадения случай то се измъчва. Затова и вие, като деца на Царството Божие, за да можете да издържите вибрациите на тази среда, през която се пренасят ангелските мисли, трябва да се калите.
22.9.1926г.
79. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
Казвам: Когато вибрациите на две тела не са еднакви, онова тяло, чиито вибрации са по-силни, оказва влияние върху другото, на което вибрациите са по-слаби.
3.11.1926г.
80. Човешкият дух, ООК , София
Когато човешкият дух иска да направи сянка, да се освободи от вибрациите на светлината, той сгъстява материята около себе си.
17.11.1926г.
81. Устои на съзнанието, ООК , София
Тя повишава трептенията, вибрациите на човешкия организъм и с това го прави способен да издържа на външните влияния и на влиянията на микробите.
30.1.1927г.
82. Неизвестни величини,  МОК , София
82.2 Слънцето ( втори вариант )
Всеки един от вас, който иска да има една здрава основа, трябва да започне с вибрациите на Слънцето.
2.2.1927г.
83. Стари и нови възгледи, ООК , София
Когато говори с мъж, той слуша с дясното си ухо, понеже вибрациите на това ухо съответстват на тия у мъжа.
9.2.1927г.
84. Свещеният олтар, ООК , София
Вибрациите на тия разумни възвишени същества се носят далеч в пространството чрез гласа на тия певци и с това указват благотворно влияние върху човешкия характер. Вибрациите на тази песен ще се носят из пространството, ще се преповтарят от хората и ще останат за вечни времена.
10.4.1927г.
85. Образи на реалността,  МОК , София
За да вижда умрелите и да разговаря с тях, човек трябва да бъде силен, да издържа на вибрациите, които те имат; не може ли да издържа на вибрациите, той преживява голям страх.
85.2 Образи на реалността ( втори вариант )
Има същества живи, тя ги познава, познава вибрациите; и този, умрелият, седи при гроба вързан, не е заминал още – разговаря се с него.
13.4.1927г.
86. Една стъпка, ООК , София
Ето защо, за да не заболее някой уд от дихателната система, тя трябва да запази чистотата и броя на вибрациите на своя тон.
17.4.1927г.
87. Справяне,  МОК , София
87.2 Справяне ( втори вариант )
Тя е материя толкова чувствителна, че може да задържа вибрациите на слънчевите лъчи.
24.4.1927г.
88. Изостаналите укрухи,  НБ , София
Тези противоположни мисли и чувства се отличават по бързината на трептенията или на вибрациите си и, вследствие на това различие, те се отразяват неприятно върху нашата нервна система.
29.5.1927г.
89. Благо и леко,  НБ , София
Като отидете при един ангел, или при някое възвишено същество, на което вибрациите са много силни, неговата любов ще има още по-висока температура.
23.8.1927г.
90. Дойде глас, СБ , София
На какво се дължи това? В даден момент вибрациите на нейната воля са по-силни от тия на месоядните животни, и по този начин тя им въздейства.
11.9.1927г.
91. Денят Господен,  НБ , София
Месната храна сега не е хигиенична и не съставя благоприятно условие за човешкото развитие, защото вибрациите на тази храна са от друг род, несъответен за хората.
25.9.1927г.
92. Оскърбени,  НБ , София
Той трябва да знае, колко и какви са вибрациите на светлината и топлината и да извлече живите сили, които се съдържат в тях.
16.10.1927г.
93. Призови Симона!,  НБ , София
За да могат да издържат на вибрациите на духовния свят, съвременните хора трябва да калят своята нервна система.
16.11.1927г.
94. Превръщане на киселините, ООК , София
Той казва:" Мисълта е в състояние да видоизмени вибрациите на човешкото тяло. Когато човек заболее, вибрациите на неговото тяло се понижават. С мисълта обаче той може да повдигне вибрациите на тялото си и от низши да ги превърне във висши. В този смисъл хремата се предизвиква от особен род микроби, които попадат в носа, и ако вибрациите на организма са понижени, те намират условия за размножаване. Щом вибрациите на организма се повишат, изхвърлянето на чуждите вещества става лесно и бързо.
20.11.1927г.
95. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
Тяхното ухо не е свикнало към вибрациите, към енергиите на високите тонове.
30.11.1927г.
96. Вероятности и възможности, ООК , София
Защо? – Защото любовта се определя от вибрациите. Запример, един ангел не може да обича един обикновен човек, защото неговият ум, неговото сърце, неговото тяло не са в състояние да издържат на вибрациите, на трептенията, които ангелът излъчва от себе си.
Той го познава по вибрациите му. Щом вибрациите на ученика съответстват с тия на учителя, последният счита този ученик за даровит, за способен и намира, че от него може да излезе нещо.
14.12.1927г.
97. Време и вечност, ООК , София
От вибрациите на човешкия мозък се определят състоянията и характера на човека.
5.2.1928г.
98. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Какъв е този начин? Като повдигне вибрациите на своя организъм по-високо от тия на огъня.
9.2.1928г.
99. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
За да постигне това, човек трябва да се свърже с вибрациите на златото.
Следователно щом човек се свърже с вибрациите на златото, той ще може да знае, къде има злато в природата.
15.2.1928г.
100. Къси и дълги линии, ООК , София
Как се обяснява способността на някои хора да гадаят на охлюв, на мида, на карти, на кафе? Това се обяснява с вибрациите на телата. Ако между вибрациите на охлюва например и тия на човека има известно съответствие, човек се свързва с тях и започва да предсказва.
14.3.1928г.
101. Живата наука, ООК , София
Всъщност тази промяна се дължи на отслабване на вибрациите на човешкия мозък. Това отслабване на вибрациите пък се отразява върху блясъка на очите, вследствие на което те менят своя цвят.
28.3.1928г.
102. Полюси на съзнанието, ООК , София
Често темпът на сърцето е във връзка с усилване и отслабване на вибрациите на любовта. Иначе неговата нервна система не би могла да издържи вибрациите на любовта.
12.9.1928г.
103. Много знания, ООК , София
Ако човешкият мозък и вибрациите на нервната система на човека са еднакво нагласени с тия на възвишените същества, той би могъл да види техния образ, да се слее с тяхното съзнание.
21.9.1928г.
104. Възможни неща,  МОК , София
Вибрациите в тялото на праведните хора са толкова бързи, че никой не е в състояние да посегне върху тях.
104.2 Всичко е възможно ( втори вариант )
Ако вие разберете този Божествен закон, може да направите тялото си с такава голяма бързина на вибрациите, та когато някой ви бие, ще каже: „Аз не искам да го бия, нека друг да дойде."
2.1.1929г.
105. Вторият ден, ООК , София
Като пишете числата, вибрациите на някои от тях се отразяват благоприятно върху вашия ум и върху вашето сърце, а на други някои се отразяват неблагоприятно.
5.7.1929г.
106. Обикновено и Божествено съзнание,  МОК , София
Следователно, всяка мисъл, на която вибрациите са по-силни от вибрациите на вашите мисли, остава паметна за вас.
26.8.1929г.
107. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Едно животно, например, не може да издържа вибрациите на висшата любов. Ако един ангел обикне човека по ангелски начин, т.е. с вибрациите на ангелската любов, този човек непременно ще умре.
27.4.1930г.
108. Доведете ми го тук,  НБ , София
Музиката повдига вибрациите на човешкия организъм, а от друга страна събужда жизнените сили.
15.8.1930г.
109. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
Като знаете това, повдигнете вибрациите на мисълта си, да се движи с бързината на светлината.
19.8.1930г.
110. Виждане и съзнаване, СБ , РБ , Рила
Когато вибрациите на вашето зрение – външно и вътрешно, и вибрациите на вашето съзнание се срещнат в Божествения фокус, вие ще се доберете до реалността на нещата.
26.9.1930г.
111. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
Вибрациите на неговата мисъл са по-високи и по-многобройни.
28.10.1931г.
112. Предназначението на носа, ООК , София
112.2 Предназначението на носа - служба и функция ( втори вариант )
Вибрациите на тази мечка вече разклащат и тебе, вече те е страх, ти казваш: "Господ създаде света."
17.2.1932г.
113. Доброто разположение, ООК , София
Това значи: вибрациите на гласа ще бъдат толкова силни, че ще действат върху вибрациите на светлината.
113.2 Доброто разположение ( втори вариант )
Вибрациите на вашия глас трябва да бъдат толкова силни, че да реагират върху светлината, върху нейните вибрации и да я изгасят.
Питам, колко певци има днес в света, които могат да изменят вибрациите на светлината и да изгасят лампите.
19.7.1933г.
114. Отношение между нещата, ООК , София
114.2 Съответствие на нещата ( втори вариант )
Когато нисшите чувства вземат надмощие в организъма, лицето погрознява, понеже вибрациите са груби, а когато висшите чувства вземат надмощие, човек става красив.
29.10.1933г.
115. За да благовествувам,  НБ , София
Това средство е добро, защото то увеличава вибрациите на организма.
11.2.1934г.
116. Мене слушайте,  НБ , София
Туй става с известни мисли или формули, които човек като внесе, той изменя вибрациите, откъдето и да са.
21.3.1934г.
117. Мистичната чаша. Хигиена на душата, ООК , София
Вибрациите, трябва да вървят от долу на горе, когато на физическото поле вибрациите се разпространяват наоколо.
2.11.1934г.
118. Законът на любовта,  МОК , София
Хората, които са тонирани правилно с вибрациите, с тебе, и които те обичат, у тях ще дойде мисълта и ще си кажат: „Чакай да опечем хляб.“ И като минеш през селото, ще ти кажат: „Я ела тука.“ И ще те поканят с хляб.
25.11.1934г.
119. Който сее и който жъне,  НБ , София
Тънка е тази граница, мъчно се минава, защото се изисква умът да почне да вибрира съответно на вибрациите в този свят. Ако влезеш неподготвен в този свят и умът и сърцето ти не могат да вибрират съобразно законите и вибрациите на този свят, веднага ще те изхвърлят навън.
5.12.1934г.
120. Веселие и радост, ООК , София
Басът - това е сърцето, у него вибрациите са по-ниски.
5.5.1935г.
121. Пак се яви!,  НБ , София
Защо? – Вибрациите им не са хармонични.
22.12.1935г.
122. Да имат живот,  НБ , София
Кожа, която възприема вибрациите на светлината, е здрава кожа.
8.3.1936г.
123. Ето младоженецът иде,  НБ , София
Ще ви приведа един пример да видите, каква сила имат вибрациите на някои животни или на някои птици.
4.4.1937г.
124. Степени на любовта,  УС , София
Ако молитвата ти е чистосърдечна, и вибрациите й силни, тя ще излезе вън от атмосферата на земята и ще стигне на мястото си.
9.1.1938г.
125. Окото на любовта,  УС , София
Кашлицата се явява при понижаване вибрациите на човешкия организъм. Любовта е в състояние да повиши вибрациите на организма.
23.1.1938г.
126. Радостни и весели,  УС , София
Човек остава дотогава с греха, докато вибрациите на неговия организъм се повишат.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.