Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


8.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
Отпървом тя може да не е имала този изглед, но с течение на времето, със слагането на истините в правия си път, ще се окаже най-после, че Бог е работил тук; а такива дела на Бога не се мерят само с преходящето време, но с вечността, в която всичко, което се развие в своята пълнота, ще докаже своето Божествено произхождение.
18.7.1900г.
2. Седем разговора с Духа Господен - Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ ,
Този е Неговия път, който Той сам е положил преди вечността и под който съблюдава Своята вярност спрямо Своите чада.
1903г.
3. Благовремието, ИБ ,
В Него няма скокове, нито празнини – в Него е всичко пълно и готово за всеки даден момент на вечността.
А всеки момент, изгубен преждевременно, е изгубен за всякога през вечността.
И знай, че вечността тича към своята безпределност, в която Животът се заражда.
10.3.1912г.
4. Събрание, водено от г-н Петър Дънов на 26 февруари 1912 г., ИБ ,
Тия условия, които сега имате на света, няма да се повторят никога във вечността.
4.4.1915г.
5. Великден, НБ , София
Обаче когато човек научи Христовото учение за кръглото движение във вечността, ще влезе в друга еволюция, която няма да върви нагоре-надолу, а ще върви в кръг.
17.9.1916г.
6. Милосърдието, НБ , София
Край във вечността няма.
22.3.1918г.
7. ЧИСЛОТО 153, ИБ , Варна
Имате нула - то представлява вечността, а още и времето.
Турете едно о, то показва вечността.
15.9.1918г.
8. Не може да се укрие,  НБ , София
Центърът и двата диаметъра в кръга показват, че вечността се е самоопределила.
8.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Центърътъ и двата диаметъра въ крѫга показватъ, че вѣчностьта се е самоопредѣлила.
22.9.1918г.
9. Двамата братя,  НБ , София
Какво повече искате? Трябва да минете през вечността, да разберете величието на Бога и да видите, че въпреки това Той спира вниманието си върху всяко живо същество, малко и голямо. – “Искам да Го видя, както виждам човека.” – Виждал ли си човека? Знаеш ли какво представлява той? Това, което виждаш, не е човекът, но неговите прояви.
9.2 Двамата братя ( втори вариант )
Какво повече искате? Трѣбва да минете презъ вѣчностьта, да разберете величието на Бога и да видите, че, въпрѣки това, Той спира вниманието си върху всѣко живо сѫщество, малко и голѣмо. — Искамъ да Го видя, както виждамъ човѣка. — Виждалъ ли си човѣка? Знаешъ ли, какво представя той? Това, което виждашъ, не е човѣкътъ, но неговитѣ прояви.
16.1.1920г.
10. Надеждата,  ИБ , Русе
С други думи: Любовта обхваща вечността, т.е. безкрайния живот, всички възможности.
10.2 III. Надеждата ( втори вариант )
С други думи: любовта обхваща вечността, т. е. безкрайния живот, всички възможности.
22.5.1921г.
11. Живата енергия,  НБ , София
Буквата „Г“ е знак на вечността, т.е.
5.6.1921г.
12. Ангелът отговори,  НБ , София
По формата, която сте изработили на земята, ще проникват във всички гънки на душата ви и, с най-големи подробности, ще опишат историята на вашия дълъг живот през вечността.
22.8.1921г.
13. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Плътта е тяло, където духът временно живее, а духовните тела са тела на Вечността.
2.10.1921г.
14. Поздравът на Любовта, НБ , София
14.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
И всички други форми на Любовьта въ свѣта, които сѫществуватъ, това сѫ формитѣ, които въ вѣчностьта сѫ се изявявали въ една конечность. Всѣка форма на вѣчностьта се е проявявала въ една ограниченость.
26.3.1922г.
15. Които вас приемат,  НБ , София
От един велик източник, безграничен, на вечността иде всичко, от ония велики светове на цялата вселена, на тия слънца и светове, от туй Божествено Съзнание, което ни обгръща.
28.5.1922г.
16. Неговата заповед,  НБ , София
Това копнеете вие, и сега е моментът, не се колебайте, един на друг не гледайте, сега всички ученици съсредоточете се и кажете: Без страх и без тъмнина в безграничната Любов на вечността!
23.8.1922г.
17. Лицето на Бога, СБ , В.Търново
Да прочетем следното изречение три пъти: Духът Божий, Духът на вечността, Духът Пресвятий, Който пълни сърцата ни с Любовта.
Духът на вечността,
Когато сте един срещу друг, спрете се – ще се поздравите и ще кажете: „Духът Божий, Духът на вечността, Който пълни сърцата ни с Любовта – подвижи сега моя ум, за да каже: Твоята Светлина.“ Светлината, това е емблема, носителка на всички блага. За Духа Божий, за Духа на Вечността, Духа пресвяти, Който пълни сърцата ни с Любов.
21.2.1923г.
18. Първата родена мисъл,  МОК , София
От този екземпляр, който остава във вечността, можете да четете миналия живот на човека.
25.4.1923г.
19. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Те са души от вечността, заспали са и много бавно се пробуждат, а пък духът, онзи дух, който е буден, той никога не е заспал.
8.7.1923г.
20. Речи само реч, НБ , София
Този живот крие в себе си безконечни възможности, които се проявяват във вечността.
9.9.1923г.
21. Двата метода на природата,  НБ , София
А Божественият план е онзи, когато вие живеете за вечността, за ангелите.
31.10.1923г.
22. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Божествените връзки са връзки, които ще ни свържат с Вечността.
30.12.1923г.
23. Единицата и вечността,  МОК , София
Проявлението на целия космос пък е проявление на единицата, проявление на вечността.
2.1.1924г.
24. Единство на обичта, ООК , София
Най-първо, тези висши същества, които образуват триъгълниците, четириъгълниците, петоъгълниците – с това те изразяват граници на Вечността. Те най-първо са изучавали Вечността. Значи триъгълникът е един начин за изучаване на Вечността в нейните възможности.
2.3.1924г.
25. Родени изново,  НБ , София
Светлият ум подразбира една благородна душа, а благородната душа подразбира един любящ дух, който е излязъл от Бога на вечността.
12.3.1924г.
26. Без съмнение, без подозрение и без докачение, ООК , София
Стремежите на човека са безконечни – човешкия Дух може да го задоволи само Вечността.
16.4.1924г.
27. Любов към Бога, ООК , София
Отец – това е Вечността, която е дала условия на Аз-а да се развива, да расте.
18.6.1924г.
28. Малкото приложение, ООК , София
Там е казано: „Ако ние живеем в Бога, не можем да го познаваме“, т. е. ако ние искаме да бъдем като Бога, да живеем в Него, как ще Го познаем? Чудни сте! Като живеете във Вечността, какво ще познавате? Вечното се стреми да познае малките работи, своите части.
19.10.1924г.
29. Новите схващания на ученика ., МОК , София
Мислете, че всичко така трябва да бъде, за да се изяви Бог на Вечността в цялото разнообразие.
29.2 Новите схващания на ученика . ( втори вариант )
Мислете, че всичко така трябва да бъде, за да се изяви Бог на Вечността в цялото разнообразие.
12.11.1924г.
30. Забравените неща, ООК , София
Казва Му: „Господи, как схващаш цялата Вечност?“ – „Вечността пред Мене е една секунда“, му отговорил Бог. „А какво е за тебе един милиард?“ – „Един милиард за Мен е пет стотинки“, казва Господ. „Тогава, Господи, дай ми пет стотинки!“ – „Почакай Ме една секунда“, му казал Господ. А що означава Вечността? – Това е онуй интензивно вътрешно желание, с което ще могат да се реализират ония светли идеали, ония светли мисли на живота.
19.11.1924г.
31. Несъизмеримите неща, ООК , София
Така се придобива във Вечността една душа.
В непознаваемото ще дойде всичкото щастие, всичката радост за през всичките векове на Вечността.
30.11.1924г.
32. Съсредоточение, МОК , София
То е закон на вечността. (Олга Славчева: „Аз си мислех, човек може да се издигне по линията на живота до крайния предел. ") Само във вечността всички неща могат да станат. Тази линия това показва: не се обезсърчавай, защото във вечността има условия и възможност за всичко. Няма погрешка, която във вечността да не може да се поправи. Туй, което във времето и пространството е непостижимо, във вечността е постижимо.
32.2 Съсредоточение ( втори вариант )
Какво означава тази крива линия? – Тя означава закона на Вечността. Всички неща могат да станат извън времето и пространството, т.е. само във Вечността. Тази линия казва на човека: „Не се обезсърчавай, защото във Вечността има условия и възможности за всичко.“ Няма погрешка, която да не може да се поправи във Вечността. Туй, което е непостижимо във времето и пространството, е постижимо във Вечността.
10.12.1924г.
33. Неразбраното, ООК , София
Значи ти ще се покачиш на едно по-високо поле във Вечността.
25.1.1925г.
34. Който иска славата, НБ , София
Азъ нѣма да се спирамъ да говоря за тѣзи вѫтрѣшни връзки, които сѫществуватъ между една и друга вълна на битието, които обхващатъ хората и ги водятъ въ вѣчностьта, т.е. не въ вѣчностьта, но ги подигатъ отъ една степень въ друга и разширяватъ тѣхното съзнание.
34.2 Който иска славата ( втори вариант )
Аз няма да се спирам да говоря за тези вътрешни връзки, които съществуват между една и друга вълна на битието, които обхващат хората и ги водят във вечността, т.е. не във вечността, но ги повдигат от една степен в друга и разширяват тяхното съзнание.
1.2.1925г.
35. Азъ Те познахъ, НБ , София
Тѣ не сѫ отдѣлни отъ Него и сѫществуватъ едноврѣменно съ Него въ вѣчностьта.
35.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Те не са отделни от Него и съществуват едновременно с Него във вечността.
29.3.1925г.
36. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
А при това, тѣ заематъ такова скромно положение! Тѣ знаятъ, че въ вечностьта има редъ условия, при които човѣкъ може да се прояви.
36.2 В който град влизате ( втори вариант )
А при това, те заемат такова скромно положение! Те знаят, че във вечността има ред условия, при които човек може да се прояви.
12.4.1925г.
37. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Той е задача, която само вѣчностьта, въ своитѣ проявления, може да разрѣши.
37.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Той е задача, която само вечността, в своите проявления, може да разреши.
15.11.1925г.
38. Заведоха Исуса, НБ , София
Истината съдържа от памтивека всички методи на вечността за развиването, освобождението на човешката душа и постигането на вечния живот.
29.11.1925г.
39. Той знаеше, НБ , София
В нея е вечността, тя разполага с време, колкото иска.
2.12.1925г.
40. Аумен, ООК , София
Във вечността човек минава през ред специалности, но в даден живот му е определена известна работа, която само той може да свърши.
20.12.1925г.
41. Добрата земя,  НБ , София
Когато вечността се ограничава или когато вечността се проявява, или когато вечността проявява своята разумност, трябва да я вложи в една форма.
Следователно, когато в математиката се казва, че две линии са успоредни, подразбира се, че те не се пресичат, освен във вечността. Впрочем, като професори, вие знаете, че две успоредни линии са разумни линии и като така, те ще намерят един метод да се срещнат във вечността.
3.1.1926г.
42. Десетте думи (Графология),  МОК , София
42.2 Десетте думи ( втори вариант )
Така завършена работата, тя е дело на Вечността.
3.1.1926г.
43. До скончанието на века,  НБ , София
Следователно, вечността е един начин, чрез Който Господ може да се прояви, но и в тази вечност пак няма всичките форми, чрез които Господ може да се прояви напълно.
17.1.1926г.
44. Изваждане,  МОК , София
Числото 8 е число на безконечността, на Вечността. Резултатите на Истината са във Вечността.
44.2 Изваждането ( втори вариант )
Числото 8, това е дългият процес на вечността. Тук процесът е обърнат. 8 : 2 значи процеса на вечността, тоя дълъг процес, можем да се ползваме от него, да делим, да даваме само когато работим по първия начин.
31.1.1926г.
45. Свидетелството Негово,  НБ , София
В света има една велика книга, в която Бог е писал и в която са написани най-ценните, най-хубавите неща, избрани от вечността.
10.3.1926г.
46. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Тази година, 26-та, трябва да се отбележи с придобиване на търпение, което да служи във вечността, като стълб на живота.
31.3.1926г.
47. Кръг и елипса, ООК , София
Във вечността се крият всички възможности за постигане идеалите на човешката душа.
23.5.1926г.
48. Скритото имане,  НБ , София
Вечността, това са възможностите за проявлението на разумния живот. Тъй определям аз вечността. Само във вечността се крият възможностите за проявлението на нашата душа и дух. Да, важен е, но няма какво да ни плаши вечността. Трябва да знаете, че вечността е мястото, където се крият всички възможности.
26.5.1926г.
49. Пътят на желанията, ООК , София
Тази формула е вярна през всичките времена на вечността.
7.7.1926г.
50. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Онова, което е излязло от нас, да върви във вечността, а ние да чуваме само Божественото.
Тази буква означава закона на вечността.
9.7.1926г.
51. Педагогически правила, МС , София
Аз съм ви казвал в една от лекциите, че във вечността се крият всичките възможности.
28.8.1926г.
52. Правосъдие, СБ , София
Човек не е пратен на земята за радости; човек не е пратен на земята за щастие; човек не е пратен на земята за блаженство; човек не е пратен на земята за богатство; човек не е пратен на земята за слава; човек не е пратен на земята за сила – той е пратен да научи пътя Господен; той е пратен на земята да научи закона на служенето, закона на смирението; той е пратен на земята да научи онова истинско знание на вечността, което ще му служи за съграждането на неговия бъдещ безсмъртен живот.
22.9.1926г.
53. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
Има неща, казани от пророците, които се отнасят за вечността, но човек трябва да различава тия неща от временните, преходните.
24.10.1926г.
54. Ако говоря,  НБ , София
Това са три велики свята, които съдържат всички възможности на Вечността. Любовта е плод на Вечността.
17.11.1926г.
55. Устои на съзнанието, ООК , София
Следователно те изразяват безкрайни състояния или възможности, които се включват в Бога, в единицата, във вечността. Сега аз ще дам ново определение за вечността.
Плюсът и минусът представляват течения на сили в две успоредни посоки, които се срещат някъде във вечността и образуват окръжност, затварят един кръг.
24.11.1926г.
56. Любов – колективност, ООК , София
Всеки трябва да постави здрава основа на своя живот, защото този градеж не е само за сегашния живот, но за вечността.
28.11.1926г.
57. Не Го приеха,  НБ , София
Като се съберат две неща, които имат начало и край, те образуват вечността в себе си.
Следователно, като съберете главата и опашката на змията, вие ще образувате вечността. Вечността подразбира неща, които нямат нито начало, нито край.
23.1.1927г.
58. Едно стадо,  НБ , София
Влезете ли в интимна вътрешна връзка с трептенията на светлината, която излиза от даден човек, вие се свързвате с него, създавате истинско, трайно приятелство във вечността.
26.1.1927г.
59. Което оправя, ООК , София
Вечността е пред него; той има много време на разположение да постигне всичко, каквото желае.
2.2.1927г.
60. Стари и нови възгледи, ООК , София
Ако това е невъзможно, защо в Писанието е казано, че реките ще запляскат с ръцете си? Де са ръцете на реките? В математиката пък се казва, че успоредните линии могат да се пресекат някъде във вечността. Ако наистина успоредните линии могат да се пресекат някъде във вечността, това показва, че те не вървят в една и съща плоскост.
16.2.1927г.
61. Великата задача на човека, ООК , София
Във Вечността, в обширния свят всичко е възможно и постижимо. За в бъдеще, във Вечността, всеки може да стане виден човек.
Целта на живота е да реализира човек нещо безсмъртно на земята, което да остане за Вечността.
20.2.1927г.
62. Праведният,  НБ , София
Когато философите говорят за вечните неща, за вечността, тази идея у тях е съвсем неопределена. Ако на един съвременен човек се даде безконечен, вечен живот, какво ще придобие той от него? Когато се говори за безконечност това понятие се свързва с физическия живот, защото той продължава във вечността.
27.3.1927г.
63. Лозените пръчки,  НБ , София
Казвате: Колко време ще трае тази обиколка из Вселената? – Вечността е пред вас, няма защо да се безпокоите дали ще имате време, или не.
3.4.1927г.
64. Скрити сили,  МОК , София
Съзнателно или несъзнателно всеки човек иска да възстанови връзката между душата и личността си - успее ли да постигне това, той става гениален; индивидуалността в човека свързва личността, т. е. временния живот, с душата - животът на вечността.
64.2 Скрити сили ( втори вариант )
Индивидуалността скачва личността, временния живот, с вечността.
24.4.1927г.
65. Великденски подарък, МОК , ИБ , София
65.2 Хигиенични правила ( втори вариант )
Птичката ще мине и замине, но това, което душата отправя към нея, остава във вечността.
15.5.1927г.
66. Светлият кръг,  МОК , София
При сегашните условия на живота невъзможно е всички хора да станат царе, но през вечността всички имат възможност да постигнат идеалите си.
66.2 Светлият кръг ( втори вариант )
Следователно, когато ние кажем, че е потребна вечността, то тя е потребна за материалния свят.
29.5.1927г.
67. Благо и леко,  НБ , София
Някой пита: Какво нещо е вечността? Вечността не може да се определи.
19.8.1927г.
68. Пътят на ученика, СБ , София
Това не е някакъв идеал за вечността, но той може да се постигне още днес.
Любовта, това е най-голямата сестра, най-голямата дъщеря на Бога, родена във вечността. Светлината, това е най-големият брат, също роден във вечността.
22.8.1927г.
69. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
Та казвам: Ще дойде в първия ден онзи страшен, велик момент за ученика – безмълвието – светлина няма да има около него, и той, от дълбочината на душата си, от своята опитност, ще призове Онзи невидимия, незнайния Бог на вечността, създателят на всичко в света.
4.9.1927г.
70. Мнозина казваха,  НБ , София
Смисълът, същността на живота седи в това, човек да запази в съзнанието си една основна идея, която да носи със себе си във вечността.
25.9.1927г.
71. Линиите на ума и сърцето,  МОК , София
Ако едната изгуби скоростта си, другата ще я привлече към себе си и някъде във вечността те ще се пресекат.
13.11.1927г.
72. Така е писано,  НБ , София
Възкресението подразбира обличане на душата в нейната красива дреха, в дрехата на вечността.
7.12.1927г.
73. Вечно обновяване, ООК , София
И при това положение страданията и противоречията ще ни следват, но ще имат разрешение, макар и във вечността.
11.12.1927г.
74. За приятелите си,  НБ , София
Който разбира тия закони и ги спазва, той не отлага нещата, но взима цигулката си и свири, работи, още сега иска да придобие нещо, което да му послужи за вечността, за живота извън времето и пространството.
И действително, десет месеца след женитбата, дошла смъртта, наречена Яма, да задигне душата на истината, да я отнесе във вечността.
11.12.1927г.
75. Химия и алхимия,  МОК , София
Тези сили ще се срещнат някога във вечността.
14.12.1927г.
76. Време и вечност, ООК , София
За следния път прегледайте какво са писали философите за времето и за вечността.
Един мъдрец определил времето и вечността по следния начин: Времето се движи около човека, а човек се движи във вечността. А човек парадира пред вечността и тя го наблюдава.
Ученикът трябва да разбира времето и вечността като две величини в живота си, в които и около които се движи.
Всичко, което човек пише във вечността, представя моменти от времето, т. е. ограничение. Вечността е без начало и без край. Когато имаме приятели в невидимия свят, вечността е красива. Вечността пък подразбира вътрешна свобода.
Следователно свободен човек е само онзи, който живее във вечността. Времето пък е вечност с ограничение. – Така определят окултистите времето и вечността. Някои философи определят времето като интервали от вечността. – И това определение е право.
По същия начин, когато някой от тия окултисти говори за вечността, за да не се уплашите, вие трябва да разредите във вода неговата философия. Един виден астроном пожелал да проникне за момент само във вечността, да види какво нещо е вечност. Не ме интересува вече въпросът за вечността."
6.1.1928г.
77. Пътят на героите,  ИБ , София
Във вечността нещата не се повтарят.
77.2 Пътят на героите ( втори вариант )
Във вечността нещата не се повтарят.
15.1.1928г.
78. Заветът,  НБ , София
Буквата "Г" означава – закон на вечността, по който се сменят, т.е. трансформират силите.
1.4.1928г.
79. Славата човеческа,  НБ , София
Ехото му ще продължава във вечността.
11.4.1928г.
80. Възпитание на удовете, ООК , София
Цигулката е образувана от две чела, а и в, свързани със знака на вечността – s. От двете страни на магаренцето са двата отдушника – s, с формата на знака на безконечността или вечността.
80.2 Самовъзпитание на удовете ( втори вариант )
На цигулката тия дупки, имате закона на вечността.
27.5.1928г.
81. Бог е Дух,  НБ , София
Бог, това е вечността, това е безграничното, това е великият извор на всичко в живота.
20.6.1928г.
82. Задна стража, ООК , София
Кратки са тия моменти, но ехото им се отразява във вечността.
27.6.1928г.
83. Елипса и парабола, ООК , София
Незавършените процеси обхващат цялата вечност. – „Какво ще стане с нас, след като влезем във вечността?“ – Не съединявайте двата края на нещата.
22.8.1928г.
84. Ключът на живота, ООК , София
Той е един от най-красивите дни в живота на вечността.
24.8.1928г.
85. Дейност и почивка,  МОК , София
Ленивият не бърза, той гледа през очите на вечността; той няма висок идеал, няма определени идеи.
31.8.1928г.
86. Гордост и ревност,  МОК , София
86.2 Гордость и ревность. ( втори вариант )
Той е законъ на вѣчностьта.
2.11.1928г.
87. Най-високото място,  МОК , София
Идеите на Абсолютното се идентифицират с идеите на вечността.
14.11.1928г.
88. Смени в природата, ООК , София
Като слушате да се говори така, вие си задавате въпроса: Къде е краят на живота? Какъв е неговият смисъл? - Краят на живота и неговият смисъл са във вечността. Защо човек трябва да се стреми към вечността, какъв е смисълът на това стремление, никой философ не може да отговори.
19.12.1928г.
89. Израз на живота, ООК , София
Кога ще се роди, кога ще порасне и ще стане голям. - Вечността е пред вас.
Когато говоря за вечността, аз имам предвид възможностите, които се крият в човешката душа.
10.3.1929г.
90. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Кой от вас е ходил на онзи свят, или, кой е проникнал във вечността, да знае, че като умре човек, всичко с него се свършва? Това е вярно физиологически, т.е., че след като умре човек, сърцето му престава да бие.
Той е глас на Вечността, глас на Абсолютното.
13.3.1929г.
91. Правилни изводи, ООК , София
Такова нещо представя и вечността.
91.2 Правилни изводи ( втори вариант )
Вечността сама по себе си не може да се развива.
15.3.1929г.
92. Периодичност в живота,  МОК , София
В този смисъл, противоречия съществуват само за ограничения човешки живот, но не и за вечността. Това показва, че вечността е неделима, но резултатите й се поддават на разглеждане и на деление.
3.4.1929г.
93. Противоположни процеси, ООК , София
Дойдете ли до вечността, вие трябва да излезете от ограничения свят и да влезете в области, извън времето и пространството.
93.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
Във вечността има нещо извън времето и пространството.
3.5.1929г.
94. Външни и вътрешни методи,  МОК , София
На какво се дължи безсмъртието? – На добродетелите и способностите на човека. – Защо? – Защото само те го следват във вечността.
26.5.1929г.
95. Другата събота,  НБ , София
В този смисъл вечността има начало, има и край, т. е. има глава, има и опашка, които никога не могат да се обяснят.
2.6.1929г.
96. Огън да запаля,  НБ , София
За пример, някои искат да разрешат въпросите, какво е Бог, откъде е дошъл, какво представят вечността, времето и пространството, но не знаят, че не могат да си отговорят на тия въпроси. Този конец, обаче, може да стане дълъг, колкото искате – това представя вечността. В същност, времето и вечността са процеси, които се извършват в мисълта, но съществуват и в самата природа.
7.7.1929г.
97. Първите стъпки, МС , София
Когато казваме, че вечността е безконечна, това е неопределена идея. Сама по себе си, вечността нито може да се определи, нито може да се обхване – тя се разбира. – Що е вечността? – Първата стъпка в живота. Щом направя първата стъпка, аз съм във вечността. Някой пита: "Що е вечност?" – Какво ще говориш за вечността, като не си направил още първата стъпка? Направи първата стъпка и тогава ще разбереш, че си във вечността. Вечността крие в себе си всички възможности, при които човешката душа може да расте и да се развива.
Ще ви дам още едно определение за вечността. Всички прояви, всички неща, които Бог е създал, съставляват вечността. Бог се проявява във вечността, а ние, разумните същества от всички категории, се проявяваме във време и пространство.
Защото във вечността всяка стъпка е нова стъпка към разбирането.
97.2 Ден без възли ( втори вариант )
Защото във вечността всяка една стъпка е нова стъпка.
31.7.1929г.
98. Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК , София
Той нарежда нещата според великите закони на Битието и Вечността.
25.8.1929г.
99. По Бога направени, СБ , София
И вечността не се опредяла с измерване на нейната големина. За вечността няма мърка. Вечността, безконечността не може никога да се свърши.
26.8.1929г.
100. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Той ще напусне тялото си и всички хора около него ще кажат: Бог да прости този човек! Пресели се във вечността.
3.11.1929г.
101. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
При това, значението на дадена наука е толкова по-голямо, колкото повече има отношение към вечността.
6.12.1929г.
102. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
Оттук излиза, че на вечността може да се придаде нещо. Ако пък кажете, че от материята на вечността може да се отнеме нещо, излиза, че тя е ограничена. Ако приемем, че вечната материя, т. е. материята на вечността се увеличава и намалява, ще излезе, че Битието е нещо нереално. В този смисъл, вечността е реална, защото материята в нея нито се увеличава, нито се намалява.
102.2 Психологически разбор върху положенията на нещата ( втори вариант )
Защото всъщност от чисто философско гледище тази първична субстанция, която изпълва вечността, тя не може нито да се увеличи, нито да се намали. Още значи на вечността може да се придаде нещо.
Яйцето съществува от вечността.
8.12.1929г.
103. Да ида да го събудя,  НБ , София
Искате ли да бъдете ученици, вие трябва да се обърнете към природата, да следвате нейните методи и закони, защото тя има дълъг живот, като вечността, правила е много опити, вследствие на което разполага с положително, истинско знание.
103.2 Да ида да го събудя ( втори вариант )
Защо? Понеже нейният живот е дълъг, с вечността заедно.
15.12.1929г.
104. Да ви даде,  НБ , София
Той се скрива във вечността, дето никакъв телескоп не може да Го намери.
104.2 Да ви даде ( втори вариант )
Когато дойде някой астроном при Бога и започне да го изучава, Бог се скрива във вечността.
27.12.1929г.
105. Собственик и наемател,  МОК , София
Като е дошъл на земята, човек трябва да работи, да се учи, да придобие такова знание, което да занесе със себе си, да му послужи във вечността.
В стремежа си да ги разрешите, вие се натъквате на все по-неразрешими въпроси, докато най-после дойдете до пълно обезличаване и изгубване на всяка индивидуалност Като се рови в неразрешимите въпроси, най-после човек ще дойде до въпроса за вечността, без да може да го разреши. Никой смъртен не е разрешил, какво представя вечността.
105.2 Отличителна черта на наемателя и собственика ( втори вариант )
Питам, онзи, който разрешава въпроса на вечността, какво постига? Ако ти тръгнеш в това, което е безгранично, къде ще се спреш на едно място? Ти искаш да намериш края на безграничното, тогава къде ще спреш? Ти във вечността ще идеш толкова далече, че няма да имаш средства някак да се върнеш назад.
17.1.1930г.
106. Самосветеща лампа,  МОК , София
Тъй щото, когато трябва да учите, за вас е важно, да научите добре урока си, да придобиете такова знание, което да носите със себе си във вечността. Не струва ли да платите скъпо за един урок, който ще ви донесе знанието на вечността?
Следователно, всяка мисъл и всяко чувство, които идат от висок свят, са идеи и чувства на вечността.
9.3.1930г.
107. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Истинската култура създава такива отношения между хората, които и вечността не може да заличи. Когато говорим за вечността, разбираме проявите на благородното и възвишеното в света, които са без начало и без край. Вечността крие в себе си всички условия, които дават възможност на човека да постигне желанията на своята душа. Вечността съдържа всички условия и възможности за постижения. Това, което е непостижимо във временния живот, във вечността е постижимо, защото Бог живее във вечността. Човек живее във временния, в преходния живот, вследствие на което има само няколко допирни точки с вечността, с Божествения живот.
14.3.1930г.
108. Дисонанси в живота,  МОК , София
108.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
Светът е направен от едно съвършено същество, което помни вечността.
16.3.1930г.
109. С благодат и истина,  НБ , София
Обаче, щом се намери пред голямо изпитание или страдание, той казва: Велики Господи на вечността, заради Тебе съм готов да понеса всички страдания и изпитания.
Желая ви да се освободите от всички заблуждения и да се върнете към онзи Бог на вечността, Който ви изпрати на земята да учите и да работите.
2.4.1930г.
110. Права мисъл, ООК , София
Какво се разбира под думите „вечност“, „вечен“? Вечността е граница на вечното. Вечността представя дълъг, непреривен период, но не вечен. Значи вечността подразбира век – един, два или повече, според нуждата.
110.2 Чиста мисъл ( втори вариант )
И вечността има вечност.
Следователно вечността е граница на вечното. Вечността е един дълъг период, но не безконечен, непреривен. Дълъг период донякъде е за нас това, което съставя вечността. Вечността значи един век.
7.5.1930г.
111. Претръпване и претъпяване, ООК , София
Вложете в човека импулс, да се свърже с разумната природа, която носи принципите и законите на вечността.
21.5.1930г.
112. Стойност на нещата , ООК , София
Мистични идеи са ония, които остават през вечността.
13.7.1930г.
113. Връзване и развързване, МС , София
Във вечността има място и време за всичко: и цар ще бъдеш, и прост човек ще бъдеш; и философ ще бъдеш, и глупец ще бъдеш – всичко, каквото пожелаеш, може да ти се даде. Що е вечността? – вечността реализира всички противоречия, които съществуват в света.
13.8.1930г.
114. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
Който люби, той живее във вечността, в която радостта е непреривна.
114.2 Начало и край ( втори вариант )
Онзи, който те обича, той живее във вечността, той ще те обича цяла вечност.
12.9.1930г.
115. Светът на правата линия,  МОК , София
115.2 Светът на правата линия ( втори вариант )
Когато някои говорят за вечността, за това има две разбирания. Ако вие разбирате вечността като възможност за постижението на човешкия живот, това е едно нещо, но ако вие разбирате вечността като място за мъчение, това е друго нещо.
24.9.1930г.
116. Съзнание, точка и права линия, ООК , София
Ако си птица, не можеш ли да живееш без пари? Едно е важно: Когато мисли, човек не трябва да прави заключения за вечността.
Ние искаме да разрешим въпросите на своя живот във вечността, а не във временното. Но може ли да ги разреши във вечността, човек постоянно се връща назад.
19.12.1930г.
117. Езикът на природата,  МОК , София
За успоредните линии се знае, че не се пресичат, освен във вечността, на безкрайно голямо разстояние. Следователно, колкото е вярно твърдението, че успоредните линии се пресичат във вечността, толкова е вярно твърдението, че успоредните линии не се пресичат даже и във вечността, на безкрайно голямо разстояние.
Сега, колкото и да се говори за пресичането на успоредните линии, това е отвлечен въпрос. – Защо? – Защото има отношение към вечността, към безкрайните величини.
117.2 Езикът на природата ( втори вариант )
Но какво се разбира в геометрията под думата, че във вечността ще се пресекат 2 успоредни линии? (Че на безкрайно голямо разстояние, те ще имат една обща точка). Ако разбираме две успоредни прави линии, във вечността никога не могат да се срещнат. Две успоредни линии във вечността могат да се срещнат и две две успоредни линии във вечността никога не могат да се срещнат. Следователно, щом две успоредни линии се пресичат някъде във вечността, ние сме вече в друго измерение.
Но ако всяка вещ, която съществува във вечността, е точка на някое съзнание, допуснете, че вие се намирате в един свят, дето телата спят, представете си,че в някой музей се намират хиляда тела, означени са с числа 1, 2, 3, 4, 5, ...1000.
26.12.1930г.
118. Любов и милосърдие,  МОК , София
118.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Като кажем, че трябва да обичаме, това е един процес, който отива към вечността, той се занимава с грандиозни работи.
16.1.1931г.
119. Колелото на съзнанието,  МОК , София
Като се обезсърчи и загуби вяра в преходните неща, човек отправя погледа си към вечността, към съществените и трайни неща.
6.3.1931г.
120. Ханизе,  МОК , София
Той излиза от вечността – неизвестното, и отива към известното. В този смисъл вечността е ханизе.
Той не пита какво е неговото предназначение, защото знае, че това е въпрос на вечността, който не се разкрива нито в един ден, нито в един живот.
120.2 Ханизе ( втори вариант )
Вечността сама по себе си е една неизвестност; вие не можете да си представите какво е тя.
13.3.1931г.
121. Справедливост,  МОК , София
Тя има отношение и към вечността.
Вечността е величина, която има отношение към времето.
121.2 Справедливи! ( втори вариант )
Или вие имате идеята, казвате ВЕЧНОСТТА. Какво подразбирате под думата вечност? (Вечността има отношение към времето, значи безкрайно голямо време; а безкрайността има отношение към пространството).
10.4.1931г.
122. Човешките идеали,  МОК , София
Усъвършенстването пък е въпрос на вечността.
24.4.1931г.
123. Опитности в живота,  МОК , София
Ако беше постижим, нямаше да бъде идеал. – Никога ли не може да се постигне? – Идеалът е постижим само във вечността. – Защо? – Защото колкото по-високо се издига човек, толкова по-велик и необятен става идеалът му.
8.5.1931г.
124. Обикновени и необикновени идеи,  МОК , София
Хвалете Господа през всички времена и епохи, през вечността, защо Той е вечен.
Ако златото, свещта и вечногорящата лампа не губят стойността си, какво бихте казали тогава за необикновените идеи? Да имаш една необикновена идея, това значи да има на какво да разчиташ, не само през един живот, но и през вечността.
13.5.1931г.
125. Свещеният трепет, ООК , София
Моментът за пробуждането на съзнанието е толкова кратък, колкото е кратка вечността.
20.5.1931г.
126. Музикални прояви, ООК , София
Буквата „А“, с извитата линия, означава закон на вечността.
29.5.1931г.
127. Правилна преценка,  МОК , София
Който се движи по крива линия, трябва да знае законите на вечността, защото незавършените процеси имат отношение към вечността.
127.2 Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката ( втори вариант )
Това са закони на вечността.
10.6.1931г.
128. Свобода на съзнанието, ООК , София
Съвършеният човек не мисли за утрешния ден, вследствие на което той има на разположение толкова неща, колкото му са нужни за даден момент. – Защо е така? – Защото в разумния живот настоящият момент е свързан с всички моменти на вечността.
22.7.1931г.
129. Недоказани истини, СБ , РБ , 7-те езера
Такова нещо представлява проявлението на Божията Любов във вечността. Ти си чакал цяла вечност, сега си на края на вечността. Хубавите, великите работи се явяват само по един път през вечността.
2.8.1931г.
130. Ценното в малкото, СБ , РБ , 7-те езера
Човекът на Любовта, като роди едно дете, то го следва във вечността.
Вечността пък е област на истината. Ето защо, когато някой говори за вечността, аз подразбирам истината. Вечността е образ на истината, а истината е безгранична.
7.10.1931г.
131. Оставената торба, ООК , София
Бог е във вечността.
11.10.1931г.
132. Дайте ни от вашето масло,  НБ , София
Пред теб седи един път на вечността, по който ти трябва да минеш.
14.10.1931г.
133. Проводници на любовта, ООК , София
133.2 Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух ( втори вариант )
А вечността включва всичко.
1.11.1931г.
134. Изново,  НБ , София
Тя иде от Великото съзнание, което има начало и произход във вечността.
4.11.1931г.
135. Правилният тон, ООК , София
Във вечността не съществува крайна цел на нещата. - Защо? - Защото, като постигнеш едно нещо, явява се второ, трето и т.н. Какво ще научите, ако минете няколко пъти през вечността? Ще разберете, че тя е необятна и безгранична.
135.2 Правилният тон ( втори вариант )
Същият закон е когато влезете във вечността. И вечността е един кръг и като влезете в нея, започвате да се въртите.
13.11.1931г.
136. Първият предвестник,  МОК , София
Вън от този идеал, всичко остава настрана. – Кой е този идеал? Де се намира той? – Във вечността, в света на неизвестното.
18.11.1931г.
137. Материални прояви на живота, ООК , София
Времето и пространството излизат от живота, но животът има отношение към вечността.
9.12.1931г.
138. Непреодолимо желание, ООК , София
Любовта на Бога е от вечността.
Ако зная, че отношенията, които имате към мене, са определени от Бога още от началото на вечността, ще зачитам тези отношения. И ако в даден случай вие съзнавате, че отношенията ми към вас, са определени от Бога още от вечността, вие ще ги зачитате. Като срещнете един човек, трябва да разберете, дали връзките ви с него и отношенията ви към него и към Бога са от вечността.
Помни: така, както мислиш, чувстваш и постъпваш, това са отношения, създадени от началото на вечността.
138.2 Непреодолимо желание ( втори вариант )
Ако аз зная, че вие имате отношение към мене, което Бог е поставил в самата вечност, в самото начало на вечността, тогава всички тия отношения аз трябва да ги зачитам и от това зависи моето щастие, моето бъдеще.
Като срещнете един човек, трябва да разрешите въпроса най-напред, дали тези връзки са от Бога, от вечността.
Ти да си напълно убеден, че това, което ти чувстваш, мислиш и постъпваш, това да са отношения, които са образувани във вечността. Вие сте в един период на опознаване на отношенията, които са образувани във вечността.
20.12.1931г.
139. Според делата,  НБ , София
И хората очакват да се домогнат да живеят в онзи свят, който наричат живот на Вечността, или щастливия живот, или блажения живот, или този идеал, към който вие се стремите.
8.1.1932г.
140. Бавни и бързи движения,  МОК , София
Всъщност, центърът е видим, но във вечността.
Вторите казват: Вечността е пред нас.
140.2 Бавни и бързи движения ( втори вариант )
То е едно перспективно гледище, понеже този център е във вечността.
Вие искате да бъдете здрави, от туй зависи здравето на човека, от туй зависи неговата права мисъл, от туй зависи неговото бъдеще отсега до вечността, от този момент зависи.
15.1.1932г.
141. Свободата,  МОК , София
Всички хора търсят разрешение на своя живот, не еднократно, но за вечността.
31.1.1932г.
142. Проява на живата светлина,  НБ , София
Да разрешиш въпроса на вечността, значи да изпиеш всичката вода.
3.2.1932г.
143. Лица на реалността, ООК , София
Стреми се към вечността, дето е великата Божия слава.
143.2 Двете лица на реалността ( втори вариант )
Във вечността живее животът.
10.2.1932г.
144. Любовта на безсмъртието, ООК , София
Всичко добро и хубаво в нас ни е дадено не само за един живот, но за вечността.
144.2 Любов на безсмъртието ( втори вариант )
Не само и за утре, но за хиляди векове, за вечността.
16.3.1932г.
145. Начало на Мъдростта, ООК , София
145.2 Две състояния ( втори вариант )
Трябва да се движиш в областта на вечността, във времето и пространството.
22.4.1932г.
146. Живот, мисъл и воля,  МОК , София
146.2 Живот, мисъл, воля ( втори вариант )
Можем да кажем, че се движат във вечността, някъде в пространството.
29.4.1932г.
147. Пътят на възможностите,  МОК , София
Като се движат, най-после хиперболите ще се пресекат някъде във вечността.
Ученият с ред формули ще докаже, че хиперболата някъде във вечността ще претърпи известна промяна.
147.2 Пътят на възможностите ( втори вариант )
Вие казвате, че тия хиперболи като се движат, тия двете противоположни движения някъде във вечността ще се пресекат.
Ученият човек ще докаже, че с ред формули, че тия хиперболи някъде във вечността ще претърпят такова видоизменение, ще докаже, че не се движат по една плоскост и движенията на тия хиперболи ще се пресекат.
4.5.1932г.
148. Кръг, елипса и хипербола, ООК , София
В хиперболата линиите се пресичат във вечността.
148.2 Кръг, елипса и хипербола ( втори вариант )
В хиперболата линиите се пресичат във вечността.
8.5.1932г.
149. Обич и знание,  УС , София
Ти се движиш между полюсите на вечността. Един ден, когато ти се наситиш на вечността, в тебе отново ще се яви желание да слезеш на земята.
13.5.1932г.
150. Разумност в природата,  МОК , София
Ако търсиш свобода, влез в хиперболата, която се движи във вечността.
150.2 Разумност в природата ( втори вариант )
Движи се във Вечността. Вечността, безконечността е Великото, Разумното в света.
8.6.1932г.
151. Знание и прилагане, ООК , София
Вечността е създала само един Господар.
15.6.1932г.
152. Философия и наука, ООК , София
За вечността това нищо не значи.
10.7.1932г.
153. Прие го с радост,  НБ , София
Да те люби Бог, това е да притежаваш най-голямото благо в живота, а щом имаш най-голямото благо, ти имаш всичките блага, които Вечността съдържа в себе си.
Никой не може да венчава когото Бог венчае, той е венчан от вечността.
28.8.1932г.
154. Видяхме славата, СБ , София
Духът от далечното пространство, от вечността носи идеи, материята този материал го оформява, пък животът го поддържа.
25.9.1932г.
155. Превръщане на числата,  НБ , София
Има възможност във вечността.
155.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Имаш възможност във вечността. Знаете ли как индусите представят вечността? Една единица с 15 нули след нея.
21.10.1932г.
156. Възможности и постижения,  МОК , София
Непостижимите неща в този живот са постижими в бъдещето, във вечността. Няма нещо, което човек да пожелае и да не постигне във вечността.
– Що е вечността? – Постижение на всички възможности. Да се говори за вечността, това значи, да се постигнат всички човешки желания. Приятно и весело е да се говори за вечността.
156.2 Постижения и възможности (Кому да обещаваме) ( втори вариант )
Но казвам, непостижимите неща за този живот са постижими за вечността! Всичко е възможно! Няма нещо, което ти да пожелаеш, да не постигнеш във вечността!
Е, какво нещо е вечността? Вие казвате, че трябва да имате една ясна представа за вечността. За мен вечността е най-хубавото нещо! Аз като помисля за нея, весело ми става. За вечността аз мисля: постижение на всички възможности! Като кажа „вечност“, аз разбирам, че всичко е постижимо.
4.12.1932г.
157. Новото съзнание,  УС , София
Ако търсиш вечността, ще я намериш в слънцето, от нагряването до залязването му.
4.12.1932г.
158. Яви им се,  НБ , София
Като направиш добро някому, това добро остава за вечността.
158.2 Яви им се ( втори вариант )
Като направиш добро някому, това добро остава за вечността.
16.12.1932г.
159. Терцата в живота,  МОК , София
На гръцки, думата „идея“означава нещо оформено, което съществува във вечността.
159.2 Една терца (Първата терца на живота) ( втори вариант )
Ако вземете гръцката дума ,,-идео“, то е нещо оформено, което съществува във вечността.
1.1.1933г.
160. На двама господари,  НБ , София
И всички онези хора, които имат съзнание като на апостола Павла, името им ще бъде записано не само в сегашната история, но в историята на вечността, или в историята на онзи живот, който има толкова познания, които никога не се забравят.
160.2 На двама господари ( втори вариант )
На всички онези хора, които имат съзнание, като на апостол Павел, имената им ще бъде записани, не само в сегашната история, но в историята на вечността, или в историята на онзи живот, който има толкова познания, които никога не се забравят.
1.3.1933г.
161. Човешкият нос, ООК , София
161.2 За човешкия нос ( втори вариант )
И след това, като почнете да чертаете, ще повикате един от големите богове, Сатурн, един от боговете на вечността, средния пръст.
5.3.1933г.
162. Истина и добро,  УС , София
Неговата Любов съществува във вечността, но се предава чрез живите съзнателни същества.
5.3.1933г.
163. Мир на този дом,  НБ , София
Ами де е границата? Вечността няма никакви граници.
163.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Няма място в цялата Вечност, където да не е Той. - Ами къде е границата? - Вечността няма никакви граници.
9.4.1933г.
164. Приемане и предаване,  УС , София
Той иска да познае себе си, да намери мястото си във вечността.
28.6.1933г.
165. Свещената област на живота, ООК , София
Да постъпва Бог като нас, това значи да се унищожи вечността.
3.9.1933г.
166. Великата формула, СБ , София
Във вечността нещата не се повтарят.
1.10.1933г.
167. Постижимото,  НБ , София
В математиката се употребява този знак. „Г“-то показва нещата, които държи, всички неща, свързани в едно. „О“-то означава вечността, в която всичките нещастия са вложени. „С“-то показва големите промени, които стават. „Т“-то показва силата, която побеждава всичките мъчнотии. „Ь“ показва онзи велик закон на равновесие. Когато кажа „благост“, в мене изпъква силата, която расте, разумната сила, вечното начало, което държи всичко хубаво, вечността, всичките условия – всички те дават сила на мисълта.
27.12.1933г.
168. Постигни реалността, ООК , София
Една хубава постъпка, непременно върви с вас, през вечността.
31.1.1934г.
169. Съществените правила, ООК , София
В – е вечността.
1.4.1934г.
170. Единственият свободен, УС , София
Те 5–6 години са вярвали в Бога, но един ден се събудят и кажат: „Туй, което сме вярвали, не е право.“ Питам тогава: Кое е правото учение? Сегашното верую, което имате, не само да ви бъде за 100 години, но това верую да ви бъде винаги, за през вечността.
20.4.1934г.
171. Опорна точка в живота, МОК , София
Вечността се представя като една сфера, на която центърът е навсякъде и никъде.
22.7.1934г.
172. Хвърлѝ хляба,  НБ , София
Той трябва да се съедини с вечността.
12.8.1934г.
173. Противоречия и възможности, СБ , Витоша
Представете си тогава колко години са необходими за цялата философия! За да си представи човек каква е тази философия, някои учени я сравняват с вечността. Какво нещо е вечността? За да си съставите понятие за вечността, ще приведа аналогията, с която си е послужил един от древните мъдреци. Той казва: "За да имате понятие за вечността, представете си една голяма земя с 400 хиляди мили дължина, 400 хиляди мили широчина и толкова дебелина. Колкото време ще употреби, за да пренесе земята на това място, толкова време трае първата секунда на вечността.
14.10.1934г.
174. Колко са прекрасни нозете,  НБ , София
Например, какво схващане може да има една микроба за вечността? Според нейните схващания понятието за вечността ще бъде трилиони или квадрилиони километри далеч от нашето.
Времето и пространството са временни идеи, те не представят вечността. От нашето триизмерно пространство, вечността на триизмерния свят съставя една хилядна частица от четириизмерния свят. Следователно, ако искате да преведете вечността на четириизмерния свят, трябва да вземете много кубове като нашия.
28.10.1934г.
175. Дързайте!,  НБ , София
Между тези два края трябва да се изпълни междината на вечността.
25.11.1934г.
176. Петте постижения,  УС , София
Залюби ли веднъж някого, Той във вечността му остава верен. Бог мери нещата с мярката на вечността.
30.11.1934г.
177. Качества на реалното,  МОК , София
Теоретиците казват, че успоредните линии се пресичат някъде във вечността.
19.12.1934г.
178. Законът на свободата, ООК , София
Правата мисъл, това е най-чистият извор, който извира от умовете на онези същества, които някога във вечността са постигнали своето съвършенство.
6.1.1935г.
179. И ще доведат всичките ви братя,  НБ , София
Важна е опитността на вечността. Само тя остава за вечността.
20.3.1935г.
180. Трите правила. Път за освобождение, ООК , София
Понеже тия линии няма да отидат във вечността, те според един закон, те ще се повърнат назад и ще се срещнат.
12.6.1935г.
181. Прав и крив път, ООК , София
Всичките същества, които са излезли преди вечността, излезнаха женени, и тогава дойдоха тук, на земята.
2.9.1935г.
182. Стари и нови разбирания, СБ , РБ , София
Не се безпокойте, вечността е пред вас.
15.9.1935г.
183. Когато беше по-млад,  НБ , София
Причината на съвременните нещастия почват от нечистотията, която влезе в умовете на съществата, които са съществували някога във вечността, които са напуснали своята първоначална чистота на ума и от тях започват съвременните страдания.
24.11.1935г.
184. Закхее, сляз скоро!,  НБ , София
Като придобиеш Любовта, Мъдростта и Истината, тогава само ще се стремиш към Бога, към вечността, към безконечността.
1.12.1935г.
185. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
Настоящето, това е вечността, това е безграничният свят.
Безвремието работи за доброто, извън времето – вечността работи за доброто, а за злото работи само времето. Затуй доброто има двама помощници: и времето работи за доброто, и вечността, а за злото работи само времето. Вечността не работи за злото. Злото няма отношение към вечността.
185.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
Настоящето е вечността, т.е. безграничният свят.
Вечността работи за доброто, а моментът – за злото. Доброто има два помощника: вечността и времето.
11.12.1935г.
186. Трите връзки, ООК , София
Във вашия ум да стои вечността! Във вашия ум да седи, че ще се подмладите, че ще бъдете млади и никога няма да остарявате.
19.1.1936г.
187. Всичко, което чух,  НБ , София
Както намираме камъните и правим къщи, така и тия същества от вечността намират туй вещество и образуват атомите, с които е построена цялата наша земя, слънчевата система, звездите.
26.1.1936г.
188. Ти кой си?,  НБ , София
Според този научен език истината е крайният резултат на вечността.
16.2.1936г.
189. Знайното и незнайното,  НБ , София
Движението е изходният пункт, когато едно същество излиза от вечността от онзи вечен център на живота.
19.2.1936г.
190. Лесният и мъчният път, ООК , София
Той взел, тия граници разточил във вечността: бъдещето е някъде далеч, миналото е някъде далеч. Аз считам настоящето, когато един въпрос от вечността, от бъдещето, минава в миналото.
Езикът, от който е излязъл. „Г“ - гол какво означава? „Г“-то е знак не вечността.
8.3.1936г.
191. Абсолютна справедливост, УС , София
Естественият човек трябва да стане духовен, временното да мине във вечността, или смъртното да се облече в безсмъртие.
12.4.1936г.
192. Божествената връзка. Новият живот. Трите врати, УС , София
192.2 Божествената връзка ( втори вариант )
Какво са две хиляди години пред вечността? Това са два Божествени дни.
5.7.1936г.
193. Идете в Галилея,  НБ , София
Те го остават като въпрос за вечността.
20.8.1936г.
194. Вътрешна връзка, СБ , София
Учените говорят за вечността, за другия свят, за милионите слънца и звезди в вселената, но за обикновения човек всичко това остава непознато, докато той не разбере временните неща.
194.2 Вътрешната връзка на живота ( втори вариант )
Ние говорим за вечността, говорим за другия свят.
6.1.1937г.
195. Трите картини, ООК , София
Тая година ще бъде една благословена година за ония, които разбират! Че знаете ли тая година след колко години ще се върне? Те казват, че тя отива във вечността.
31.1.1937г.
196. Да сторя,  НБ , София
Та, на онези хора, които се страхуват, че когато хората се размножават, ще изпълнят света, ние възразяваме: вечността с нищо не може да се изпълни.
12.2.1937г.
197. Прави и криви линии,  МОК , София
Защо при движението на права около център се образува крива линия? Нали казват геометриците, че ако една права линия се продължи във вечността, тя ще се срещне. Ако продължите две успоредни прави, във вечността те ще се пресекат, т. е. ще се приближат.
18.4.1937г.
198. Истина и благост,  УС , София
Само тоя ум може да ви въведе в Царството Божие, във вечността.
198.2 Благост и Истина ( втори вариант )
И като минете във вечността, умът пак ще бъде с вас.
2.5.1937г.
199. Както Бог мисли и прави,  УС , София
Който не гледа на женитбата така, иска да знае, ще среща ли през вечността своята възлюбена. През вечността ти ще срещаш само Оня, Който те е създал и те обича.
199.2 Както Бог мисли и прави ( втори вариант )
И той иска жененият да знае дали през вечността тази жена, която има сега, ще бъде с него. И тя иска да знае същото. във вечността само един ще бъде с вас и Този, който ще бъде с вас, това е Бог, който ви е създал.
5.5.1937г.
200. Разумният музикален живот, ООК , София
Ако вземете в египтяните тази линия на буквата А, тя е линията на вечността.
16.5.1937г.
201. Първото място,  УС , София
Като изучавате смисъла на тоновете и тяхното съчетание, дохождате до различните добродетели, като музикални пиеси, написани от видни музиканти през вечността.
27.6.1937г.
202. Външен и вътрешен живот,  УС , София
Светията е ученик, който се учил през вечността с голямо постоянство и любов.
7.7.1937г.
203. Божествено ръководство, ООК , София
Тук има две противоречия: имате хипербола, тук имате знаковете на вечността.
18.7.1937г.
204. Лъчи на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Пробуждането на човешката душа не подразбира обръщане на грешника към Бога, но освобождаване на Божественото в човека от всички криви разбирания, от всички заблуждения, в които е бил потопен през вечността.
21.7.1937г.
205. Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Всичко, което Бог е създал през вечността, е складирано в душата.
10.10.1937г.
206. Да видят,  УС , София
Какво представят хиляда години пред вечността? – Едва една секунда.
И укрепи духа му да работи във вечността.
10.10.1937г.
207. Подобно е на невод, НБ , София
Човешката душа е създала вселената, а човешкият дух е създал вечността. Ако искаме да изучаваме духа, трябва да изучаваме вечността. Какво нещо е вечността? Вечността е проспект или едно велико бъдеще, което стои пред човека, за да знае какво стои пред него.
3.11.1937г.
208. Право и безправие, ООК , София
Вечността е нещо пространно. И зад вечността има нещо, което човек не знае.
24.12.1937г.
209. Криви и прави линии, МОК , София
Вечността определят с една крива линия.
19.1.1938г.
210. Ден без стълкновение, ООК , София
Аз зная, че във вечността има един Дух, който всичко е създал. Какво ще разберете вие? – Какво нещо е природата? – Какво нещо е слънцето? – Какво нещо е вселената? – Какво нещо е вечността? – Това са области непонятни.
21.1.1938г.
211. Сърцето на природата,  МОК , София
Във вселената има една душа и във вечността има един дух. Вечността има един дух.
Ти за да станеш дух, тогава ще кажеш: „Има един дух във вечността“. Каквото се проявява и от този дух на вечността, и това знаем. Той нищо не знае за сърцето на природата, нищо не знае за ума на слънцето, нищо не знае за душата на вселената и нищо не знае за духа на вечността, а пита за онзи, който няма никакво отношение. Те започват да струват дотолкоз, доколкото сърцето на природата, умът на слънцето, душата на вселената и духът на вечността – вечният дух може да ги препоръча. Питайте сърцето на природата, питайте ума на слънцето, питайте душата на вселената, питайте духа на вечността и те ще хвърлят известна светлина във вашия ум. Но в нас сърцето на природата работи, умът на слънцето работи, душата на вселената работи и духът на вечността работи.
Тъй както сте сега, няма да си направя заключение, вие сами ще си го направите. 38-та година изисква да боравите със сърцето на природата, да боравите с ума на слънцето, да боравите с душата на вселената и да боравите с духа на вечността и онзи проявения Бог, Който чрез тях се проявява.
2.2.1938г.
212. Ще идеш и ще се възродиш, ООК , София
Квадратът означава законът на вечността.
22.3.1938г.
213. Дигни одъра си!,  ИБ , София
Това, което днес направите за Господа, ще бъде записано във вечността.
3.8.1938г.
214. Който има уши, нека слуша, СБ , РБ , 7-те езера
Пред него стои вечността.
26.4.1939г.
215. Симфония на щастието, ООК , София
Казано е: „Онова, което Бог е съчетал“ – във вечността то се изявява.
4.6.1939г.
216. Ученикът,  УС , София
Любов, светлина, мир и радост за душите! Това не е един идеал за вечността.
И тогава от глъбините на своята душа ще призове той Невидимия, Незнайния Бог на вечността, Създателя на всичко.
18.6.1939г.
217. Знаменосци на Любовта,  УС , София
И хиляди години да минат, и векове да минат, и вечността да мине, то е ценно.
2.8.1939г.
218. Умен, добър и силен, СБ , РБ , 7-те езера
Какво представят една, две, три или повече години по отношение на цялата вечност? По отношение на вечността годината е равна на една секунда.
20.9.1939г.
219. Бъдете служители, ООК , София
Следователно, при всяка една вдлъбната плоскост, туй означава човек на вечността.
29.12.1939г.
220. Право, добро, истинно,  МОК , София
С кривата линия измерваме вечността.
7.1.1940г.
221. Два момента,  УС , София
Тази година носи на гърба си вечността.
7.1.1940г.
222. Познаване на великото,  НБ , София
Нулата накрая представя вечността, която е донесла хубавите работи и ги е турила под квачката да се мътят.
19.1.1940г.
223. Реалността,  МОК , София
Запример някой математик обяснява какво нещо е вечността.
11.2.1940г.
224. Слава във вишних Богу,  НБ , София
Има едно знание на вечността, наречено Божествено знание, което никога, никога не се изменя.
18.2.1940г.
225. Словото бе Бог,  НБ , София
Върху това тяло вечността пише онова, което човек прави и е направил досега.
21.4.1940г.
226. Каквото попросите,  НБ , София
Проявената любов на Земята е проявената Божия мисъл във вечността.
7.7.1940г.
227. Комедия, драма, трагедия,  УС , София
Във вечността Бог е бил сам.
28.7.1940г.
228. Вечно обновяване, СБ , РБ , УС , София
Словото му се носи във вечността.
22.9.1940г.
229. Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС , София
Той от памтивека и през вечността не е престанал и няма да престане да ни обича и да ни изпраща своите благословения.
8.12.1940г.
230. Вечер и сутрин,  НБ , София
Те са връзки на вечността.
9.2.1941г.
231. Благословен!,  НБ , София
Сега аз не зная какво се ползувате, ако някой ви би обяснил, че вечността има край.
12.2.1941г.
232. Правъ пѫть, ООК , София
Въ далечното бѫдеще, въ вѣчностьта може би ще ви се даде нѣкога.
232.2 Прав път ( втори вариант )
За земята е тъй. в далечното бъдеще, във вечността може би ще ви се даде някога.
27.4.1941г.
233. В начало бе Словото,  НБ , София
Някой казва: „Какъв ще бъде краят?“ Вечността край няма. Да помислиш, че вечността има край, то е лъжа.
4.7.1941г.
234. Реална мисъл,  МОК , София
Ученикът, като не разбира тази дълбока философия, казва: „Нула ми турил.“ Ти трябва да разбереш дълбокия смисъл на вечността.
31.8.1941г.
235. Предназначението на човека, НБ , СБ , София
Единственото нещо, което трае, е любовта, но не онази временна любов, която трае месец, година, две, но любовта, която трае през вечността.
235.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Но не онази временна любов, която трая месец, година, две, но любовта, която трая през вечността.
12.9.1941г.
236. Трите перпендикуляра, СБ , София
Безконечността или вечността води към велики и неизчерпаеми радости, а конечността – към временни, преходни радости.
28.11.1941г.
237. Ново възпитание,  МОК , София
В даването е турен знака на вечността на Божественото начало (Фиг. 2).
25.1.1942г.
238. Не съдете, но садете!,  НБ , София
Да си абсолютен значи да си натоварен с всичките блага на Вечността.
13.3.1942г.
239. Инертност и движение,  МОК , София
Богатството е за през целия живот, не за една година, за две, то е за вечността.
7.10.1942г.
240. Положителен живот, ООК , София
Любовта най-първо произлиза от Вечността, влиза в Божествения свят, защото под думата Божествен свят разбираме първия свят, който е проявление на Божественото.
7.3.1943г.
241. Трите зова, НБ , София
Човек във вечността е определен за нещо велико.
Вечността ние не можем да обхванем целокупна каква е.
25.4.1943г.
242. Движение, учение и работа, НБ , София
Всяка постъпка, направена с Любов, е мощна, за вечността пребъдва.
14.5.1943г.
243. Нищо и нещо,  МОК , София
Две линии че са успоредни, не показва, че за вечността ще останат успоредни, може да се пресекат, да изменят своето положение.
11.6.1943г.
244. Слаб и силен,  МОК , София
Пишете за вечността, но и тя е непозната.
19.11.1943г.
245. Доволен и благодарен, МОК , София
Надеждата е само за един ден: от изгряването на слънцето до залязването му; вярата е за по-дълго време, а любовта – за вечността.
28.11.1943г.
246. Човешка и Божествена любов,  УС , София
Само вечността оправя човека.
246.2 Човешка и Божествена любов ( втори вариант )
Само вечността може да изправи някого.
8.12.1943г.
247. Благата в живота, ООК , София
247.2 Благата в живота ( втори вариант )
В тази работа Христос казва: „Поправете вашите погрешки и Аз ще бъда с вас до безкрайните векове на вечността.
31.12.1943г.
248. За добро, МОК , София
Огънят гори само за един момент от вечността.
12.11.1944г.
249. Като малките деца, ИБ , ПС , София
249.2 Като децата ( втори вариант )
То се придобива постепенно – вечността е пред нас.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.