Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


29.11.1925г.
1. Той знаеше, НБ , София
Какво подразбират под тази дума? Когато някой индус чете свещената книга на ведите, той започва с думата „аум“.
11.12.1927г.
2. За приятелите си,  НБ , София
Сега, ще предам накратко един разказ от книгата на Ведите.
11.4.1937г.
3. Виделината и тъмнината,  НБ , София
А думата „веди“ означава: да знаеш да мислиш, да говориш, да пишеш. „Ведите“ е свещена книга, в която са събрани мъдростите от вековете.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.