Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


29.6.1919г.
1. Старият книжник,  НБ , София
Аз се радвам сега, че започнаха вече да се явяват разни течения по-близки до природата, например вегетарианството, макар че и това не е правилно схващане за диетата, защото природата е създала всевъзможни храни, и всеки трябва да се храни със специална за своя организъм храна.
8.1.1922г.
2. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
Вегетарианството масово си пробива път в Америка.
12.2.1922г.
3. Ядоха и наситиха се,  НБ , София
Следователно тъй като поставим вегетарианството, ще има смисъл. Следователно месоядството и вегетарианството не седят само в туй, да не ядем месо, както сега разбират: то е буквата на закона.
8.3.1922г.
4. Сила на волята,  МОК , София
Що се отнася до вегетарианството, в пълен смисъл на думата, във всички светове – физически, сърдечен и умствен – това е въпрос на вековете
18.2.1923г.
5. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
5.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Гълъбът показва на опит преимуществото на вегетарианството пред месоядството.
23.12.1923г.
6. Скръб и радост,  НБ , София
Един брат във вестник „Лъч“ се обръща към всички, прави цял един поменник, като казва: „Оставете сега вегетарианството, оставете вашите идеи, вижте сега, вашите страждущи братя искат помощ“.
20.4.1924г.
7. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Тези, които проповядват месоядството, или вегетарианството, имат друга някаква идея зад тях. Как разбирате думите на Христа: „Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си"? Тъй щото, ако въпросът за месоядството или вегетарианството се разглежда по буква, той ще доведе до катастрофални резултати.
23.4.1924г.
8. Точилото и ножът, ООК , София
Вземете например въпроса за вегетарианството.
31.8.1924г.
9. Правила на разумния живот, СБ , София
Сега, разбира се, като се повдига въпросът за вегетарианството, повдига се и въпросът каква храна трябва да ядете.
9.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Сега, разбира се, като се подига въпроса за вегетарианството, подига се и въпросът, каква храна трябва да ядете.
22.2.1925г.
10. Най-важното,  МОК , София
Вземете например идеята за месоядството и тази за вегетарианството.
21.4.1925г.
11. Възкресение,  ИБ , София
С вегетарианството ние не премахваме страданията, но само малко ги намаляваме, облекчаваме ги, не ги напълно унищожаваме.
30.5.1926г.
12. Което дава живот,  НБ , София
Докато вегетарианството поддържа идеята да не се яде месо, Христос казва: мене ще ядете сега.
15.2.1928г.
13. Къси и дълги линии, ООК , София
Защо? Едно от научните обяснения, с което се поддържа вегетарианството, е обстоятелството, че съзнанието на животните, които се колят, е доста развито.
26.2.1928г.
14. Дванадесетте племена,  НБ , София
Вегетарианството е доброто в света.
9.4.1928г.
15. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Засега и месоядството съществува, и вегетарианството има право да съществува.
13.5.1928г.
16. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Дядото на тия хора бил месоядец, бащата и майката – също месоядци, а те днес станали вегетарианци и ще говорят наляво-надясно за вегетарианството. При това състояние на вегетарианството не може да се говори за голямо подобрение на обществото. Впрочем, вегетарианството е внесло известно подобрение върху здравословното състояние на хората, но за да може то да произведе пълен ефект, хората трябва да се свържат с Първичната Причина, която е създала живота.
7.11.1928г.
17. Дадено по нещо, ООК , София
От хиляди години насам гълъбът не е изменил на вегетарианството.
15.2.1929г.
18. Силата на движенията,  МОК , София
18.2 Замисъл на природата ( втори вариант )
Аз им рекох: „Тук не е място да се ядат гарги.“ Въпрос не е за вегетарианството, но рекох на този сокол: „Нека си живее гаргата.
26.8.1929г.
19. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Опасността от вегетарианството за някои хора се заключава в това, че те имат животински подтици, а искат да живеят по човешки. У такива хора се явява известно стълкновение в стомаха и те казват: не ни понася нещо вегетарианството.
6.10.1929г.
20. Забранихме му,  НБ , София
Който и да го чувал да проповядва за вегетарианството, никой не му вярвал.
10.1.1930г.
21. Функции на човешкия организъм,  МОК , София
Като говорим за вегетарианството, пишете за следния път върху темата: „Отличителните черти на вегетарианеца“.
21.2 Природните функции на човека ( втори вариант )
Той трябва да знае всъщност какво нещо е вегетарианството. Е, кое е онова, което ви заставя да бъдете вегетарианци? Но и всички не сте доволни от вегетарианството. Че всички сте вегетарианци, да, но както ви виждам, всички не сте доволни от вегетарианството, защото някой път се намирате в затруднение.
Сега след вегетарианството кое трябва да приложите? Кое е украшението на вегетарианството? (Постът.) Вегетарианецът не може да пости.
21.9.1930г.
22. От Египет,  НБ , София
По едно време в него се явява мисълта за вегетарианството. Значи, идеята за националността е по-силна от идеята за вегетарианството.
9.1.1931г.
23. Четирите положения,  МОК , София
23.2 Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат ( втори вариант )
И за да си изправи своята погрешка, тя от месоядно животно почва да се занимава с вегетарианството и само понякой път си вкусва месо, и то само от кръвчицата на някое животно.
19.7.1931г.
24. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Казвам: в обичта си човек трябва да се издигне едно стъпало по-високо, да мине във фазата на вегетарианството и да влезе в духовния живот.
10.2.1932г.
25. Любовта на безсмъртието, ООК , София
Не можеш да разбереш въпроса за вегетарианството, например, докато обичаш да си хапваш месце.
23.10.1932г.
26. Слабото и силното,  УС , София
Той не се интересува от въпроси, като вегетарианството, въздържанието и др.
4.12.1932г.
27. Яви им се,  НБ , София
Някой казва: „Трябва да пием ние.“ Като дойдем до вегетарианството, аз съм чел много научни книги, които казват защо не трябва да се яде месо.
27.2 Яви им се ( втори вариант )
Като дойде до вегетарианството, аз съм чел много научни книги, в които се обяснява защо не трябва да се яде месо.
5.2.1933г.
28. Първото място,  НБ , София
Условията, при които се е създало месоядството, условията, при които се е създало вегетарианството или плодоядството в света, са диаметрално противоположни.
28.2 Първото място ( втори вариант )
Условията, при които се е създало месоядството, и условията, при които се е създало вегетарианството или плодоядството в света са диаметрално противоположни.
9.7.1933г.
29. Мъдростта съгради,  НБ , София
Вегетарианството трябва да бъде обосновано на един велик закон в света.
29.2 Мъдростта съгради ( втори вариант )
Вегетарианството трябва да бъде обосновано на един велик закон в света.
9.7.1933г.
30. Разумно съотношение в природата,  УС , София
Засега вегетарианството е само един проблем.
18.7.1934г.
31. Вътрешни състояния и външни условия, ООК , София
Сега ще оставим тоя философски въпрос за вегетарианството и месоядството.
11.11.1934г.
32. Тънкият конец,  УС , София
При каквито условия да изпадне, той никога не нарушава вегетарианството.
При каквито условия да изпадне, той никога не нарушава вегетарианството.
20.1.1935г.
33. Плод стократен,  НБ , София
Половината от млекопитающите, например, поддържаха теорията за месоядството, а другата половина поддържаха теорията за вегетарианството.
27.2.1935г.
34. Развитие на справедливостта, ООК , София
Някои проповядват вегетарианството. Без вегетарианството коя храна ще ядете? Малко риба, както ескимосите.
28.6.1935г.
35. Двата закона. Влюбване. Закон на смените,  МОК , София
Де е сега най-удобното място за вегетарианството? Ако се пренесете на полюсите, какви ще бъдат условията за вегетарианството? Можете ли там да бъдете вегетарианци? ( - По никой начин.) Значи вегетарианството е възможно само в умерените пояси, на полюса съвсем не е.
28.7.1935г.
36. Положителни качества,  УС , София
36.2 Не лъжете себе си ( втори вариант )
Днес усилено се говори за вегетарианството. Полезно нещо е вегетарианството, но вегетарианските гостилници се изхитрили, започнали са да готвят с развалено масло. Значи вегетарианството днес не е поставено на идейна основа.
11.10.1935г.
37. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
В какво куцат старите методи? Старият метод за ядене в какво куца? Старият метод и новият метод по какво се различават? Кой е по-стар метод? Вегетарианството е един от най-старите методи.
13.10.1935г.
38. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Защото, ако растенията са месоядни, изключено е вегетарианството.
Христос не е проповядвал вегетарианството в тази смисъл, както сега го разбират вегетарианците. Но идеята за вегетарианството някои поддържат в окултната наука.
23.10.1935г.
39. Безкрайните неща, ООК , София
Ако вие не сте яли месо и не сте били вегетарианци, какво знание ще имате за месоядството и за вегетарианството, и за това коя храна е най-добра?
27.11.1935г.
40. Към извора, ООК , София
Петко, слушай! Как така, искаш да закачиш вегетарианството на гвоздея?" И казва тогава на гостилничаря: "Бързам, сега нямам време." И се пита: "Как се забравих? Исках да ям момици – вегетарианството изчезна!" Как ще си обясните това? Хипноза е това! Станеш сутринта – недоволен си, намусен си – хипнотизиран си.
1.12.1935г.
41. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
А пък нас ни препоръчват вегетарианството. Най-първо листата трябва да ядете, най-първо – вегетарианството, за да се излекувате от греха, защото казва: „Листата на туй дърво са за излекуване на народите.“ Вегетарианството е метод за лекуване.
41.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
Следователно вегетарианството не е нищо друго, освен метод за лекуване.
16.9.1936г.
42. Личното и безличното, ООК , София
Според мене, аз разбирам вегетарианството малко по-другояче. Вегетарианството разбира прави мисли, прави чувства и прави постъпки. Та сега казвам, трябва да дойдете до това схващане, какво е вегетарианството.
Но да се има предвид новото определение на вегетарианството. Като дойде вегетарианството, има правилно дишане, правилна мисъл, чувство и постъпки.
16.10.1936г.
43. Същественото за младите,  МОК , София
Ако човек се е родил да яде месо, каквото и да го правиш, той ще яде месо; ако се е родил да употребява вегетарианството, той ще го употребява.
14.3.1937г.
44. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
Какво ще спечели човек, ако изяде една кокошка? Сега аз не защищавам нито вегетарианството, нито месоядството.
14.11.1937г.
45. И не можаха на това да му отговорят, НБ , София
Доброто е свързано с вегетарианството, защото в доброто няма никакво насилие.
31.12.1937г.
46. Дишане, МОК , София
Когато разглеждаме въпросът за вегетарианството, имаме предвид, че месната храна спира прогреса на човешката индивидуалност.
8.4.1938г.
47. Импулсът,  МОК , София
Запример, ако заучава историята на месоядството или ако изучава историята на вегетарианството, в дадения момент по какво се отличават? Вегетарианството в миналото и месоядството в миналото, вегетарианството в настоящето и месоядството в настоящето, по какво се отличават? По какво се отличава едно животно, което е вегетарианец и по какво се отличава едно животно, което е месоядец?
Свързано е тесноглавството с вегетарианството.
2.10.1938г.
48. Любовта дава живот,  НБ , София
Месоядството и вегетарианството не разрешават обществените въпроси в света.
5.3.1939г.
49. Зрелостният изпит,  УС , София
Засега се пита за вегетарианството и месоядството и въпросът за пиене на винце.
10.3.1939г.
50. Ценност, съдържание и форма,  МОК , София
Във вегетарианството често поддържат, че някоя храна не е здравословна.
16.4.1939г.
51. Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ , София
Кой от вас не е ял птици? Няма нито един от вас, който преди да се е обърнал към вегетарианството да не е изял поне 20 кокошки.
1.10.1939г.
52. Двама господари,  НБ , София
Във вегетарианството е същият закон.
1.5.1940г.
53. Божественият център, ООК , София
Казва: „Аз съм вегетарианец.“ Вегетарианството, плодоядството е в трите свята: в духовния свят, в Божествения и във физическия.
15.5.1940г.
54. Правилни процеси, ООК , София
Или да преведа: Ако вие 10 години сте се хранили с плодове и не сте посяли нито едно дърво, тогава вие не сте от добрите последователи на вегетарианството, на плодоядството.
11.6.1941г.
55. Най-разумнитѣ отношения, ООК , София
Тогава ще примиряваме месоядството съ вегетарианството.
55.2 Най-разумните отношения ( втори вариант )
Тогава ще примиряваме месоядството с вегетарианството.
31.8.1941г.
56. Служение с Любов, СБ , УС , София
Могат ли ескимосите да бъдат вегетарианци? Вегетарианството може да се прилага само при добри условия, а не при лоши.
2.9.1942г.
57. Живи и мъртви закони, ООК , София
Вегетарианството е един начин на храненето.
1.11.1942г.
58. Да направим човека,  УС , София
Вегетарианството започва с женския елемент.
15.11.1942г.
59. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Не съм още до вегетарианството.
31.1.1943г.
60. Любов без закон,  УС , София
А пък вегетарианството по закон не става.
2.5.1943г.
61. Близо е,  УС , София
Повечето маймуни са вегетарианци, ядат плодове, когато хората има тепърва да дойдат до вегетарианството, да дойдем като маймуните да се раждаме вегетарианци.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.