Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


17.11.1895г.
1. Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България, , Варна
Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България. През 1895 година Петър Дънов (на тридесет и една годишна възраст) се завръща в България след седем години прекарани в САЩ.
28.8.1907г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
България мяза на един луд бик и тази Верига е едно въже, с което сме го вързали.
Понеже беше съставен един списък на политическите лица в България, на хора, които политиканстват и се занимават с политика, то г-н Дънов попита: „Какво мислите за тия хора в списъка?“ Някои от нас изказваха своите мнения.
Георгиев се каза от г-н Дънов следното: Седем години ще има страдание и към 1914 г. ще се върне България.
Гладът в България може да се отмени, а може и да се ускори.
22.8.1908г.
3. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
В България атмосферата е доста сгъстена, няма почти никакъв умствен стремеж, та затова, поради тази натегнатост възможно е да има мъчнотии във вечерното събрание.
България ще мине през едно пресяване, но няма нужда да знаете кога ще стане това пресяване.
Илия Стойчев: Дали България играе първенстваща роля при събуждането на славянството?
28.8.1909г.
4. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Това е законът, с който трябва да се управлява България.
Господ се интересува за всичките работи на България – и в политическо, и в икономическо, и в материално отношение. И ще видите, че в материално отношение България е по-добре от другите съседни държавици. Например наводнението в Румъния, земетресението в Италия и това, което стана в Турция – подобни катастрофи щяха да станат и в България, обаче тя остана незасегната по благословение Отгоре. Трябва да образуваме вече една почва, за да дойдат в България, да се преродят по-добри духове. Тогава ще има в България по-добри министри, по-добри управници, съдии, офицери и прочее.
Някои си припомниха думите на това благословение и те били горе-долу тези: „Да възрасти Бог Словото Си в България“; други схванали: „И да благослови Бог Словото Си в България“; трети поддържат, че думите били следните: „Да възрасне Словото Божие в България и да благослови Бог Словото Си.“ Най-сетне г-н Дънов даде на това благословение следната форма: „Да благослови Бог Словото Си в България и да го възрасти.“
Доктора казва, че България е израсла малко, та ще ¢ кроят нови гащи.
Този светия е идвал под името Йосиф и е работил тук, във Варна и Месемврия – той е, който е подготвил освобождението на България.
Опасността е само там, че с въздигането на България управляващите могат да се заблудят, като го ударят на ядене и пиене, и да забравят, че са били петстотин години под робство.
Той е именно, който му заповядва, та той не може да не се вслуша и да не освободи България.
Най-после всякой в себе си се моли за управляващите в България.
Втория петък ще посветите за всичките онези наши братя из цяла България, които сега се повдигат, които знаете и не знаете – да ги благослови Господ и да ги докара на работа.
Шестият петък – за всичките земеделци в България: да благослови Господ делото на ръцете им и да отвори сърцата им да вършат Неговата воля.
Седмият петък ще се употреби за всичките майки и бащи из цяла България, за да им даде всяко подкрепление.
27.8.1910г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Той иска да ви предпази, за да останете и работите, защото Господ е дал много добри условия за работа в България и във всяко едно положение ще се подобри положението ви. Интересно е това, че колкото кражби станаха в България, нито една не можа да се не открие.
Има ли опасност от минаването на холерата в България?
ОТГОВОР: Вие се срещате в Търново тая година, за да решат духовете какво трябва да правят с България. Те гледат сметките на България и резултатът от тези сметки ще бъде известен следващата година.
И ако се молите и нямате никакви закачки, тогава холерата няма да дойде, също както не дойдоха в България смутовете и революциите, които засегнаха Турция и Румъния.
ТРЕТИ ВЪПРОС: Ще стане ли политическото обединение на целия български народ — България, Македония, та и Добруджата?
Обединението на българите в България с ония в Македония и Добруджа е в реда на нещата. Но сега е борбата между великите сили, в която борба България е десетото колело. Даже в реда на нещата е да се обединят Сърбия и България, и Черна Гора и ако доброволно не се обединят, то насила ще ги накарат.
По-нататък на разни устни въпроси г-н Дънов отговори: — При заробването на България членовете на Веригата са вземали участие. Вие всички сте виновни за падането на Българското царство и понеже сега трябва да изправите грешките си, то сега се подлагате на изпит при благоприятни условия, за да може да помогнете на България. В минало време при падането на България сте били боляри и какви ли не золуми сте вършили (правили).
Цар Борис Български е сега на физическото поле, в България.
В България засега има много неприятности, но тия неприятности Бог ще изглади.
Бойнов: Нещо за България, г-жа Казакова?
— Много мътна вода ще изтече от България още, докато се оправи работата.
Но делото ще има успех в България.
— Още преди шест години се показваше България в едно видение като една каруца, в която са впрегнати шест бели коня. Но после е и казано, че България, ако се отстрани от пътя, в който е поставена, ще претърпи наказание. За една война между България и Турция ще зависи от другите велики сили, които само ако се сритат, може да последва война между България и Турция.
Сега, какви трябва да бъдат вашите отношения в България? Винаги трябва да обмисляте за постъпките си, ако се мешате в политически работи. И като се подобри положението на България, знайте, че едновременно се подобрява и вашето положение.
Войната не бива да става сега, защото ако една война стане сега, то тогава ще бъде спънка за България.
Седмият петък ще бъде за духовното възраждане на България. Осмият петък ще бъде за плодородието на България.
31.8.1910г.
6. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
В България има мнозина, които подготвят Духа, и те един ден ще бъдат внушително число. Те са църквата в България и те са хората, които ще искат служене от вас, както малките деца, на които трябва да се слугува.
14.10.1910г.
7. Бележки, ИБ ,
За България можеха да дойдат много нещастия, но ги предотвратихме, и занапред, ако българите вървят добре, по-добре ще им се съдействува.
14.1.1911г.
8. Приложение към протокола от 1911 г., ИБ , В.Търново
Също така от приятност от пътуването се хвалеха и онези, които бяха преминали и Балкана, каквито бяха например казанлъчани и някои други, идващи от Южна България.
23.8.1911г.
9. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
В България има течение, което действува да разедини.
От как се е сформирала Веригата в България, българите имат респект, България зло не е видяла.
И така, Христос е в България, между вас и с вас.
От това ще познаете, че през годината България ще има някакви изпитания, ще премине през нея буря, но няма да ви се каже сега каква именно ще е тя и в какво ще се състои тая буря, защото винаги, когато съм казвал, последствията са били нежелателни.
Ние действуваме в България така, щото Господ да направи този народ по-религиозен и по-щедър, за да може чрез тия добродетели да му се помогне, за да се подигне.
Аз искам да направя опит, който це бъде за в полза на България.
14.4.1912г.
10. И гласът му се чува, ИБ ,
Всички вие трябва да бъдете в добро състояние, защото Христос е много близо в България и идущата година тук, на физическото поле, вие ще почувствувате Неговото идване. България е останала много назад и Той иде, да Му се даде това, което иска.
16.7.1912г.
11. Ще дойде като светлина, ИБ ,
Зная например американци, дошли като мисионери в България, като казваха, че ще започнат да приказват българския език, когато го хубаво научат.
28.8.1912г.
12. Завета на цветните лъчи на светлината, СБ , В.Търново
Всички вие образувате съвременния ЕРУСАЛИМ Имаме представители от Англия, Франция, Русия, Германия, Испания, Индия, Япония, Китай и други страни Всички тия духове са с Христа, на Когото България дължи всичките благословения, на които сега се радва.
6.9.1912г.
13. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Присъствува: г-жа Казакова, д-р Миркович, Йоан Рилски, Паисий; после имаме представители и от Англия, Франция, Русия, Германия, Испания, Индия, Япония, Китай и пр. и всички тия духове са с Христа, на Когото България дължи всичките благословения, на които сега се радва.
Ако така се държим, можем да разчитаме, че ще сме свързани с небето и следователно — полезни за България. И когато се молим: „Да бъде волята Божия!“, ние казваме, че тя трябва да бъде не само за България, но и за всички да бъде полезна, даже и лично за теб, който така се молиш.
Съдбата на България, за която толкова искате да знаете, зависи от тази добродетел.
Христос е сега в България — присъствува и в този час тук. От невидимия свят правят усилия да освободят България от една война с Турция, та затова се впрегна Италия, защото този каиш щеше да го тегли България. Братството в невидимия свят съдействува в България. Работниците в България са определени и аз искам да се ползувате.
Сега се заемете да приложите тия прости неща, които след закриване на събора ще ви се дадат, защото пътят за Царството Божие в България сега трябва да се поправи — тоя път не е правен и ние сме пратени да минем, за да го направим.
В България атмосферата е много тежка. И тази е причината, гдето в България няма мистицизъм, липсват ясновидци и слухари.
Числото на тия братства в България аз съм ви казвал друг път.
― Сега трябва да работите смело, решително и ако вие вървите разумно по стъпките на Христа, то България ще използува условията, които се дават за подигането на народа. Защо някои неща не бива да се казват навън? Защото в България има изпратени от Черната ложа, които противодействуват, и те са сега тук и спънките ни са от тях.
Много от вас мислят, че като пропадне Турция, та на България ще потръгне като по мед и масло; а пък аз мисля точно обратното, защото този турчин, който ние искаме да се махне, той е вътре в нас. На България до 1914 и 1915 година добре ще й върви, а оттам насетне ще настанат известни вътрешни смутове.
В България този прелом, за който по-горе загатвам, ще стане след 1914 и 1915 г. и причината са нашите младежи, които създадоха условие за него подир освобождението.
24.8.1912г.
14. Вие сте поканени да работите, ИБ , В.Търново
Христос е сега в България – присъства и в този час сега тук. От невидимия свят правят усилия да освободят България от една война с Турция. Та затова се впрегна Италия, защото този каиш щеше да го тегли България. Братството в невидимия свят съдейства в България. Работниците в България са определени и аз искам да се ползвате.
6.10.1912г.
15. Обсадно положение, ИБ ,
Той е в България.
После, не бива, грешка ще е да си внушавате, че България може да стане една велика държава, защото, като четем историята, питам аз где са Персия, Рим и пр.? Не бяха ли и те велики държави? Та, ако България със своето бъдещо величие иска да прослави името Божие, тогава ще има благоволението свише.
Защото сега-засега България е на 35 години, носи значи два кръста (35=3+5=8, те 2x4) и ако го изнесе, то ще бъде голяма нейна придобивка.
20.10.1912г.
16. Обсадно положение, ИБ ,
България може сега да воюва, но защо? Защото търси свобода, за каквато плаче и се стеснява.
27.10.1912г.
17. Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ ,
Да бъдем благодарни на Бога за всичките милости и благости и за закрилата, която имаме от Него в тия трудни обстоятелства за България.
26.8.1913г.
18. Назидавайте себе си, ИБ , София
Защото България по невнимание и неосторожност се остави на хипнотичното влияние на лошите духове, отиде много далеч, заблуди се; и Бог, за да я направи да се опомни и избави, допуска тази криза. Но за вас Господ казва: "Какво се ползва човек, ако спечели всичкия свят, а душата си ощети?" Мнозина негодуват, мръщят се и думат: "Язък, пропадна България, окепази се България" - и прочее, в този дух.
19.1.1914г.
19. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Само така от трънения венец на България ще се изплете великото благо на балканските народи и славянството, и само по този път ще се дойде до обединение.
5.4.1914г.
20. Житното зърно, НБ , София
Някои ме питат по политическия живот на България: „Какво ще стане с нея?“ – Чудна работа! Че какво е станало сега? На България ѝ правят малко разтривка – туй е всичкото.
Вие казвате: „Какво ще стане с България?“ Аз ви питам: „Какво ще стане с вас?“ Не знаете, че дяволът е взел всичката ви собственост, продал ви е дори кожата, а питате: „Какво ще стане с България?“ България – това сте вие.
10.5.1914г.
21. Талантите, НБ , София
Често ме питат: „Защо България страда?“ Ами че вие поставяте начело на управлението за министър-председател човек с един талант, и искате той да оправи България; че как ще я оправи? Този човек, както казва Христос, трябва да се смъкне и изхвърли вън. България страда – защото начело на управлението ѝ не се поставят хора с пет таланта; често са поставяни с един, и след това ги викат и ги съдят; както виждате, и сега ги съдят. И сега в България ние се нуждаем от хора с два, четири, пет, десет таланта.
19.7.1914г.
22. Любовта, НБ , София
Сега всеки у нас се запитва каква ще бъде неговата съдба и оная на България? Ако можехте да пророкувате, всички ще се стекат да ви питат, и вие ще бъдете на почит, ако вашето пророчество се сбъдне.
9.8.1914г.
23. Законът на служенето, НБ , София
Слугините възпитават съвременните деца не само в България, но и във Франция, Германия, Америка – навсякъде.
23.8.1914г.
24. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Това събрание, което устройвам, е първо по рода си, защото е само в България.
И Господ, за да ни събере, така е наредил работите, че България да кротува. В България свещениците щяха да имат събрание на 20-ти август, но го отложили, защото времената са лоши.
Ще се молим за домашните си, за добрите земеделци, за добрите търговци, всички учители, свещеници, всички жени и майки, които искат да вършат Волята Божия; за България, Русия, Сърбия, цялото славянство, за всички лица и държави, които искат да вършат Волята Божия.
Обясни, че духът му го води да ходи така, че той ще живее вечно и сега ходи из България, да гледа добрите и лошите, но постоянно го затваряли, а някъде даже го изтезавали.
Българският народ никога не е имал такова благословение, както сега, Христос ще изведе този кораб на България, Христос е на този кораб и няма за какво да се плашите.
Колкото за България, тя ще вземе много повече, отколкото е очаквала, даже повече от Мидия-Енос; защото работите така са поставени, че който и да спечели, дали Тройният съюз или Тройната антанта, България все ще спечели.
Иларионов: Но ще воюва ли България или не?)
В реда на нещата е да се обединят България, Сърбия, Черна Тора, защото южните славяни трябва да се обединят.
Всичките лоши духове, които се бяха събрали в България от Румъния, Сърбия и Турция, трябваше, чрез това наводнение, да отидат в Черно море. Да, и ще се разведрува повече и повече, защото България става звено за обединението на славяните...
31.8.1914г.
25. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Колкото за България - тя ще вземе много повече, отколкото е очаквала, даже повече от Мидия-Енос. Защото работите така са поставени, че който и да спечели - дали Тройният съюз, или Съглашението, България все ще спечели. (К. Иларионов: Но ще воюва ли България?)
В реда на нещата е да се обединят България, Сърбия и Черна гора, защото южните славяни трябва да са обединени в едно цяло.
Всичките лоши духове, които се бяха събрали в България от Румъния, Сърбия и Турция, трябваше чрез това наводнение да отидат в Черно море. И ще се разведрява все повече, защото България става звено за обединението на славяните.
11.10.1914г.
26. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
Тъй вярвам, както вярвам, че руският цар някога е идвал в България. – Що от това? Вярвате ли, че вашият ученик днес е ходил на училище? – Вярвам“.
18.10.1914г.
27. Фарисей и Митар, НБ , София
Преди години имаше в България известно течение у гимназистите и студентите, като проучват живота на великите писатели, например на Шекспир, да усвояват неговите недостатъци, понеже нямат неговите положителни страни: „Чакай дали ги имам и аз“, и като ги намерят в себе си, кажат: „И аз съм като Шекспир гениален“.
Фарисеите в България не са с червени бради; аз ви говоря за еврейските фарисеи, тях описвам; нашите щях да опиша другояче.
18.1.1915г.
28. Разговор за Откровението, ИБ , Бургас
Питат ме: "Защо пострада България?" Отговарям. Защото България се готви за нещо възвишено - да завземе тя това десето царство Добре - туриха българите Фердинанд между светиите, провъзгласи се той за цар.
Какво е отношението на България спрямо великите сили? Както една малка клечица тук, на физическия свят, е нищожна, понеже се търсят все големи клечки, обаче на духовното поле тя означава нещо, защото е при едно по-нежно състояние, гдето няма големи клечки.
Кое е България? То са живите, съзнателни хора. Какво ще стане с България? - Тя е посята и ще трябва да поникне - да пострада.
Какво е изгубила България? - Да вземем за пример двама съседи, от които единият отнема по някакъв начин имота на другия. България ще се определи в сегашната европейска война, или всесветска война, след като бъдат определени Гърция и Румъния.
18.1.1915г.
29. Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин, ИБ , Бургас
Така бе с България, така ще бъде и с Германия.
3.2.1915г.
30. Искайте сила, имайте вяра, ИБ , Бургас
България ще е последна на пожара.
3.2.1915г.
31. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Христос работи навсякъде из България - села и градове.
От България се иска 1440 души избрани, а други - и от другите славяни.
Какво би станало в първата война, ако България, т. е. българите, бяха влезли в Цариград? Немците щяха да окажат влияние на българите и да ги вкарат в конфликт с русите и щеше да бъде по-лошо.
4.4.1915г.
32. Великден, НБ , София
В проповедите на целия християнски свят днес се взема текстът за Христовото възкресение: само в Америка има 80–90–100,000 проповедници, а в България 3,300 свещеници, които проповядват днес върху възкресението – навсякъде се говори за него.
2.5.1915г.
33. Многоценният бисер, НБ , София
Ако една мида можа да направи един бисер, за който Христос я похвали, вие като влезете в Небето, за какво ще ви похвали Христос? Някой ще каже: „Аз бях в България пръв министър“, но Христос ще го попита: „Е, какво добро си направил за българския народ?“ – „Никакво.“ – „Бисер имаш ли?“ – „Нямам.“ – „Ха навън, пак долу на земята, дотогава, докогато направиш бисер, защото без този бисер няма да те приема в Царството Божие.“ Дохожда един владика: „Ти какво си направил?“, ще го попита Христос. – „Е, учих хората на добро, вярвах в Тебе.“ – „Направи ли някакъв бисер?“ – „Не съм.“ – „Навън!“ А на този, който е направил някакъв бисер, ще му каже: „Радвам се, синко, че не си ме засрамил, ела, ти си достоен син“.
23.5.1915г.
34. Новото основание, НБ , София
Та сега Христос казва: „Готови ли сте вече да мислите – не да живеете със задния си ум, не да опитвате, а да мислите, да градите както Аз ще кажа?“ А вие казвате, както съвременните неутрални държави: „Какви гаранции ни даваш?“ Всеки иска гаранция – и Италия, и Сърбия, и Гърция, и Румъния, и България: „Без гаранции не можем да напуснем неутралитета.“ Така и ние казваме на Христа: „Ние вкусихме от дървото за познание доброто и злото и видяхме какво зло ни сполетя; чакайте да обмислим малко дали няма да ни сполети същото зло, ако вкусим пък от Дървото на Живота.“ – „Неутралитет пазим“ – казва ни дядо Радославов, но с неутралитет няма да се свърши работа. Ние, които градим по същия закон, и ние решаваме един велик въпрос в Живота – не само България решава дали да воюва, или не, но и ние решаваме с Небето.
3.7.1915г.
35. Блудният син, НБ , София
Когато светията влезе в едно общество, той дава Радост навсякъде – това е светия! Ако става въпрос за умрели, тогава много светии има в България: Стамболов е един светия за стамболовистите, Каравелов е един светия за демократите и прочее.
24.7.1915г.
36. Добрият самарянин, НБ , София
И в България има самаряни; аз се радвам, че в България има жени самарянки.
В България има само двеста такива семейства – това са мъжете и жените на България, те са само двеста души, а на останалите три хиляди Бог да им е на помощ.
17.8.1915г.
37. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Пението и песните на събралите се бяха голяма рядкост – веднъж или два пъти се чу глас на събора вън от преподавателната стая; а повечето на купчинки разменяха мисли върху тежестта на политическата атмосфера в България и около нея, осланяйки се всинца, че Господ ще изкара на добре работите.
Сега те ви поздравляват пак. (''Обаждат се: Благодарим''!) Някои от тях са били наскоро на земята, но някои от тях от хиляди години не са се прераждали в България.
Една българка от Варна ми разправяше, че е имала подобен опит в Одеса, където е учила: видяла един образ и след шест месеца я срещнали в България с момъка и се омъжила.
И като се върнала в България, минава през Русе.
17.9.1916г.
38. Милосърдието, НБ , София
Какво ще стане с България? Положението на България, както и на всички народи в Европа, ще бъде много по-добро, отколкото е сега.
19.11.1916г.
39. Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ , София
Идете при тоя великолепен бял крин, който сега расте в България навсякъде и вие ще знаете, че ще станете добри, ще слугувате на вашия народ.
26.11.1916г.
40. Закхей, НБ , София
Добре би било в България да има повече от един Закхей.
Да, на това Дърво бих желал България да има повече от един Закхей.
3.12.1916г.
41. Ще ви въздигна, НБ , София
Румъния дойде в България уж да наложи мир, да тури равновесие, но затова сега и на нея, и на другите държави този син прехапва езика.
17.12.1916г.
42. Спаси ни, НБ , София
Господ ви е пратил да служите някому – например, да наглеждате няколко сирачета, а вие искате да заемете първо място, да станете министър-председател и да управлявате България. Кажете ми кой министър е оправил България, кой министър е оправил Германия, Англия или други? Когато вашият Господ се събуди, тогава всички бури ще утихнат, и вие с Него заедно ще имате тази сила и власт.
24.12.1916г.
43. Ще бъдат научени,  НБ , София
И тогава ще ти бъде приятно да минаваш от единия край на България до другия – ще бъдеш като в рай.
43.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Ще ти бъде приятно да минеш от единия край на България до другия и ще кажете: „Ето ме, аз служа на Бога."
1.1.1917г.
44. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Често наблюдавам как хората в България и другаде се делят на големи и малки величини, на тесни и широки, на черни и бели.
44.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Често наблюдавамъ какъ хората въ България и другадѣ се дѣлятъ на голѣми и малки величини, на тѣсни и широки, на черни и бѣли.
28.1.1917г.
45. Все що е писано,  НБ , София
Всички, които сте тукъ събрани, па и тѣзи, които сѫ извънъ България, въ Германия, Англия, Франция всички сѫ живѣли и по-рано.
25.2.1917г.
46. Спасението,  НБ , София
Българите искат да знаят, какво ще стане с България. – Нищо лошо няма да стане. България ще продължава своето съществуване.
46.2 Спасението ( втори вариант )
Често казвате и се безпокоите какво ли ще стане въ България.
1.4.1917г.
47. Виделината,  НБ , София
Преди освобождението на България, когато имаше само няколко професии, бащите съветваха синовете си да станат лекари, защото тази професия е по-доходна, доставя повече пари; или ги съветваха да станат инженери, но не да учат професии, които не са доходни.
България се нуждае от сол и от виделина, която възраства нещата, и затова учените хора трябва да мислят върху това. Без сол и без виделина – няма България. Бих желал в България всеки да се стреми към труд; това се отнася до гражданите, защото за тях се явява опасност от леността, а не за селяните. – Пети елемент, който руши виделината, е завистта. В България има доста много.
8.4.1917г.
48. Яков и Исав,  НБ , София
Днес всички българи искат да знаят, какво ще стане с България. – Ако следва Божиите пътища, нищо лошо няма да й се случи.
„Божиите ангели слизат и възлизат по нея.“ Те питат българските моми: Готови ли сте да раждате синове като Йосифа? Те питат и българските момци: Готови ли сте да раждате синове като Йосифа? Готови ли сте да живеете добре? Ако сте готови, ние ще дойдем в България.
48.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Често питатъ: „Какво ще стане съ България?“ Каквото стана съ Римската империя. Тѣзи Яковци, Лавановци, Исаковци днесъ всички сѫ въ България.
Тѣзи ангели, които сега идатъ, питатъ българскитѣ жени: „Готови ли сте да раждате синове като Иосифа, ние ще дойдемъ въ България?“ Питатъ българскитѣ младежи готови ли сѫ да водятъ добъръ животъ. „Ще дойдемъ тогава въ България.“ Иосифъ, като влѣзе въ Египетъ, спаси го отъ погибель, отъ гладна смърть..
15.4.1917г.
49. Радвайте се, НБ , София
Българите се интересуват за България, русите – за Русия, германците – за Германия, италианците – за Италия, англичаните – за Англия и т.н.
49.2 Радвайте се ( втори вариант )
Срѣщна ме единъ господинъ и ми казва: „Отъ какъ се отвори войната, въ България има вече 500 милионери.“ Рекохъ: да, но тѣ сѫ книжни милионери. Тѣзи книги какво може да доставятъ на хората? Ще кажете: „Е, докато съмъ живъ на земята, ще живѣя съ тѣхъ, ще се ползувамъ отъ тѣхнитѣ блага.“ Е, добрѣ, утрѣ като те хване смъртьта за гушата, ще ти каже: „Азъ не признавамъ твойтѣ книжни пари, богатство.“ Ще те срѣщне Христосъ на пѫтя и ще те пита: „Защо си толкова дрипавъ?“ Ще кажешъ: „Работихъ въ България, когато тя воюваше и азъ искахъ да се осигуря.“ – „Кривъ пѫть си хваналъ“, казва Христосъ.
Ще се върнешъ при баща си и Той ще те пита: „Какъ си свърши работата въ България на земята?“ – „Спечелихъ много пари.“ Не, жени, жени, вие, вие тикнахте мѫжете си за тѣзи книжни милиони, за васъ тѣ станаха книжни милионери.
Какво ще стане съ България? Не се бойте, всичко ще се прѣобрази, то ще бѫде 10 пѫти по-добрѣ слѣдъ 100 години, но сега Богъ е турилъ българитѣ въ единъ котелъ и слѣдъ това ще имъ изпрати добри работници.
13.5.1917г.
50. Бог е съчетал,  НБ , София
50.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Азъ съ удоволствие бихъ заелъ положението на единъ карамфилъ и всѣка година да ме садите, да ме кѫсате, но да изпълнявамъ волята Божия, отколкото да съмъ въ положение на единъ царь въ България.
20.5.1917г.
51. Доброто съкровище,  НБ , София
51.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Да, и въ България има манафи.
10.6.1917г.
52. Дали може,  НБ , София
След освобождението на България, един българин решил да иска някаква лека служба, да си почине малко от тежкото робство.
52.2 Дали може ( втори вариант )
Следъ освобождението на България, единъ българинъ решилъ да иска нѣкаква лека служба, да си почине малко отъ тежкото робство.
4.8.1918г.
53. Доброто вино,  НБ , София
Господ казва: „България ще бъде благословена!" Времето ще покаже Истина ли говоря, или не. Той ще ви дава от новото вино, от което няма да се опивате. – „Какво ще стане с България?" – За България иде голямо Добро, което всички трябва да приемат доброволно.
53.2 Доброто вино ( втори вариант )
Господъ казва: България ще бѫде благословена! Времето ще покаже, истина ли говоря, или не. Той ще ви дава отъ новото вино, отъ което нѣма да се опивате. — Какво ще стане съ България? — За България иде голѣмо добро, което всички трѣбва да приематъ доброволно.
1.9.1918г.
54. Вкъщи,  НБ , София
Какво ще стане с България и с българите? Онези, които са направени от кал, ще се стопят; онези, които са родени от чиста вода и от Светлината на Духа, ще имат велико бъдеще.
54.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Има вече такива българи. — Какво ще стане съ България и съ българитѣ? — Онѣзи, които сѫ направени отъ каль, ще се стопятъ.
8.9.1918г.
55. Да го посрещнат,  НБ , София
Какво ще стане с България, която е изложена днес на толкова много гръмотевици и светкавици? Чрез тях се излива голямо благословение.
55.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Когато Мойсей бѣше на Синайската планина, отъ небето се чуваха гърмотевици и свѣткавици, но чрезъ тѣхъ се излѣ голѣмо благословение върху еврейския народъ. — Какво ще стане съ България, която е изложена днесъ на толкова много гърмотевици и свѣткавици? — Чрезъ тѣхъ се излива голѣмо благословение.
15.9.1918г.
56. Не може да се укрие,  НБ , София
Всички българи искат да знаят какво ще стане с България.
56.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Всички българи искатъ да знаятъ, какво ще стане съ България. —Ако догодина всички българи родятъ изобилно плодъ, работитѣ имъ ще вървятъ добре.
22.9.1918г.
57. Двамата братя,  НБ , София
Само така България ще се благослови и освободи.
57.2 Двамата братя ( втори вариант )
Само така България ще се благослови и освободи.
29.9.1918г.
58. В мое име,  НБ , София
Ще седнат няколко души пред чаши, пълни с вино, ще се чукат и ще пият за доброто на България. България се нуждае от герои, от хора с характер, с Добродетели, с Вяра, които могат да издържат на всички условия.
Днес България има нужда от герои на фронта срещу злото, които да проявят търпение. Помнете: няма зло за България. Бог ще даде на България толкова земя, колкото й е необходима, даже и повече, отколкото очаква. След хиляда години България ще бъде голяма, ще разполага с толкова земя, колкото не е предполагала, ще я управлява един от най-добрите царе. България ще се превърне на райска градина, а българите ще бъдат облечени в празнични премени.
58.2 Въ мое име ( втори вариант )
Ще седнатъ нѣколко души предъ чаши, пълни съ вино, ще се чукатъ и ще пиятъ за доброто на България. България се нуждае отъ герои, отъ хора съ характеръ, съ добродетели, съ вѣра, които могатъ да издържатъ на всички условия.
Днесъ България има нужда отъ герои на фронта срещу злото, които да проявятъ търпение. Помнете: нѣма зло за България. Богъ ще даде на България толкова земя, колкото ѝ е необходима, даже и повече, отколкото очаква. Следъ хиляда години България ще бѫде голѣма, ще разполага съ толкова земя, колкото не е предполагала, ще я управлява единъ отъ най-добритѣ царе. България ще се превърне на райска градина, а българитѣ ще бѫдатъ облѣчени въ празднични премѣни.
27.10.1918г.
59. Двете заповеди,  НБ , София
Ако държите една ябълка в ръката си, вие ще имате частична представа за нея: каква е големината и формата й, какъв е цветът й, дали расте в България или другаде.
59.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Ако държите една ябълка въ рѫката си, вие ще имате частична представа за нея: каква е голѣмината и формата ѝ, какъвъ е цвѣтътъ ѝ, дали расте въ България или другаде.
3.11.1918г.
60. Призваните,  НБ , София
Какво ще стане с България? От вас зависи да бъде тя добре, или зле. Още от създаването на света Бог е начертал границите на България, предвидил е каква форма на управление да има. Това е предвидено, както за България, така и за всички народи, за всички хора поотделно.
Само така ще се подобри политическото положение на България. Велико е бъдещето на човечеството. – “Какво ще стане с България?” – Не мислете за това. Работите на България са оправени, но вашите не са оправени.
60.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Щомъ цѣлиятъ организъмъ е здравъ, и частитѣ му ще бѫдатъ здрави; — Какво ще стане съ България? — Отъ васъ зависи да бѫде тя добре, или зле. Още отъ създаването на свѣта Богъ е начърталъ границитѣ на България, предвидилъ е, каква форма на управление да има. Това е предвидено, както за България, така и за всички народи, за всички хора поотдѣлно.
Само така ще се подобри политическото положение на България. Велико е бѫдещето на човѣчеството. — Какво ще стане съ България? — Не мислете за това. Работитѣ на България сѫ оправени, но вашитѣ не сѫ оправени.
17.11.1918г.
61. Като чуха,  НБ , София
Христос казва: „Горко вам книжници и фарисеи! Горко вам лицемери!” България се нуждае от честни и достойни българи, от честни мъже и жени, със здрав гръбнак, които да плащат своята дан на Бога и на народа.
Идат нови дни за човечеството, нови дни за всички народи, нови дни и за България! Оставете настрана всички спорове и недоразумения, всички брожения и недоволства.
61.2 Като чуха ( втори вариант )
България се нуждае отъ честни и достойни българи, отъ честни мѫже и жени, съ здравъ гръбнакъ, които да плащатъ своята дань на, Бога и на народа.
Идатъ нови дни за човѣчеството, нови дни за всички народи, нови дни и за България! Оставете настрана всички спорове и недоразумения, всички брожения и недоволства.
8.12.1918г.
62. Разделено царство, НБ , София
Днес в България има много разделения, много партии и всяка се надпреварва коя да властва, но по-добре ще бъде всички да се обединят, да свирят всички заедно, като в един оркестър.
15.12.1918г.
63. И рече баща му,  НБ , София
Преди години обикалях България, правех своите научни изследвания над различни хора и изучавах характерите им.
Днес и България минава през големи изпитания. Невестата, наречена България, е доста изцапана, затова я турят в Божественото корито, да се изчисти.
България се нуждае от добри, разумни, честни и справедливи българи. България е създадена за добрите българи, Англия – за добрите англичани, Германия – за добрите германци и т.н.
63.2 И рече баща му ( втори вариант )
Преди години обикаляхъ България, правѣхъ своитѣ научни изследвания надъ различни хора и изучавахъ характеритѣ имъ.
Днесъ и България минава презъ голѣми изпитания. Невѣстата, наречена България, е доста изцапана, затова я турятъ въ Божественото корито, да се изчисти. — Какво ще стане после съ нея? — Ще я облѣкатъ въ нова, чиста премѣна.
България се нуждае отъ добри, разумни, честни и справедливи българи. България е създадена за добритѣ българи, Англия — за добритѣ англичани, Германия — за добритѣ германци и т. н.
29.12.1918г.
64. Неизвестното,  НБ , София
България е тяло, а българският народ – душа.
64.2 Неизвестното ( втори вариант )
България е тѣло, а българскиятъ народъ — душа.
16.1.1919г.
65. Встъпление в Любовта,  ИБ , БС , София
У нас аз зная как става това, но ме интересува за България.
26.1.1919г.
66. Лозата и пръчките,  НБ , София
Който разреши този въпрос в положителен смисъл, ще се повдигне и ще даде сладки, изобилни плодове. – Какво ще стане с България? – Оставете този въпрос настрана. Има кой да се занимава с България.
9.2.1919г.
67. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Мислите ли, че многобройните планети – Юпитер, Сатурн, Венера, Нептун, Уран се интересуват за човека? Мислите ли, че съществата, които живеят на тези планети, се интересуват от работите на България и от това, което става сега в Европа? Възвишеният свят се интересува от работите на Европа дотолкова, доколкото вижда в тях изпълнението на Божията воля.
И България се би за Македония, без да я спечели.
2.3.1919г.
68. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Ето, и българите воюваха, да стане България велика. Какво мислят съглашенците? Каквото Бог мисли за България. Бог е решил да прекара България през огън, да изчисти нейното гърне.
„Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат.“ Днес във всички черкви се молят за България, дано не дойдат страдания върху нея, т.е. да не мине гърнето й през огън.
22.3.1919г.
69. С Любов се взима, НБ , София
Например, пророкът го е страх, че ще го затворят или обесят, затова поизопачава нещата, за да тръгнат след него: “Господ казва, че България ще стане велика и ще завладее целия свят”.
Вие често питате дали Съглашението ще наложи на България контрибуция.
30.3.1919г.
70. Детето растеше,  НБ , София
Навсякъде има такива хора и в България ги има, но няма още условия за тяхното проявление.
6.4.1919г.
71. Господ му рече,  НБ , София
В България някъде върлувала една разбойническа банда.
Ако всички се обедините в името на Бога, аз мога да пророкувам, какво ще стане с България. Казвате: България я чакаше добро, но доброто не дойде. Казвам: Ако България изпълнява Божията воля, ако всички българи бъдат добри, разумни, честни и справедливи, добро иде за нея.
Сега Бог се обръща към вас, които ме слушате, както се обърна към Ананий, и ви пита: „Готови ли сте да отидете в улицата, наречена Права, да положите ръцете си върху падналия от коня? Готови ли сте и вие да паднете от коня и да ослепеете, и от Савел да станете Павел?” Ако сте готови на всичко това, бъдещето на България и вашето бъдеще ще се осигурят. Тогава България ще има повече земя, отколкото се нуждае.
71.2 Господ му рече ( втори вариант )
В България някъде върлувала една разбойническа банда.
Ако всички се обедините в името на Бога, аз мога да пророкувам какво ще стане с България. Казвате: „България я чакаше добро, но доброто не дойде." Казвам: ако България изпълнява Божията воля, ако всички българи бъдат добри, разумни, честни и справедливи, добро иде за нея.
Сега Бог се обръща към вас, които ме слушате, както се обърна към Ананий, и ви пита: „Готови ли сте да отидете в улицата, наречена Права, да положите ръцете си върху падналия от коня? Готови ли сте и вие да паднете от коня и да ослепеете, и от Савел да станете Павел?" Ако сте готови на всичко това, бъдещето на България и вашето бъдеще ще се осигурят. Тогава България ще има повече земя, отколкото се нуждае.
20.4.1919г.
72. Като го видя Петър,  НБ , София
Аз нямам никакво задължение към българския народ. – Защо дойде тогава в България? – Дойдох да ви попея, да ви посвиря и да ви кажа, че Бог създаде света, не както вие мислите.
Сега всички се оплаквахте, че нямате плодородие. – Защо? – Защото не проявихте това, което се искаше от вас Тая година се отпуща голям кредит на България – ще има голямо плодородие.
Аз дойдох в България да кажа на българите истината, да им посоча правия път. Като се върна на слънцето, ще взема със себе си всички епитети, там ще напиша книга с бележки и впечатления от прекарването ми в България. От моята книга ще зависи бъдещето на България и на българския народ.
Днес всички се интересуват, какво ще стане с България.
72.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Аз, откак живея в България, спечелих си много епитети. Там ще напиша своите бележки и впечатления от България. От моята книга ще зависи бъдещето на България тук на земята.
Днес вие се интересувате много за България, биете се за нея, но след сто или хиляда години чии поданици ще бъдете? Казвате си навярно в себе си, че след хиляда години ще бъдете в гробищата.
27.4.1919г.
73. Кога се молиш,  НБ , София
Днес всички българи – управляващи, духовенство, всички се питат, какво ще стане с България. – Нищо лошо няма да стане с България. – Какво ще решат в Париж? – Кой решава въпросите в Париж? Ще кажете, че французите, американците и англичаните решават въпросите. – Кои са тия хора? Аз познавам два вида англичани, американци и французи; и двата вида добре ги познавам.
В България трябва да дойде партията на живите хора, а партията на умрелите, Господ да я помете.
Един ден, когато България бъде толкова вярваща, колкото тази мома, и тя ще помисли, какво управление да има, кой да я управлява.
73.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Днес всички българи - управляващи, духовенство, всички се питат какво ще стане с България. Нищо лошо няма да стане с България.
В България трябва да дойде партията на живите хора, а партията на умрелите - Господ да я помете.
Един ден, когато България бъде толкова вярваща, колкото тази мома, и тя ще помисли какво управление да има, кой да я управлява.
4.5.1919г.
74. Изгряващото слънце,  НБ , София
От войната до днес все слушам да се говори какво ще стане с България. България не е единствената величина, има и други величини.
11.5.1919г.
75. Светило на тялото,  НБ , София
Ако от днес всички проповедници, свещеници, учители, съдии в цяла България, па и в цяла Европа, започнат да мислят за това око, щяхте да видите какъв добър резултат щеше да има.
18.5.1919г.
76. Гредата,  НБ , София
Голяма услуга бих направил на България, ако определя кого да поставят за учител, кого за свещеник, кого за съдия и т.н. Ако се спазваше това, работите в България щяха да тръгнат напред.
25.5.1919г.
77. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Какво се разбира от стиха: „По плет се скитам“? То значи: Изучавам законите в България. „И за тебе питам“ – значи: И за тебе върша всичко това.
1.6.1919г.
78. Отхвърленият камък,  НБ , София
Какво интересно може да има в един отхвърлен камък? Ще ме запитате: „Какво съдържание, каква философия има в един отхвърлен камък?“ Такива изоставени камъни има днес с милиони в България.
Ние трябва да имаме в себе си други закони, от които нашето битие се обуславя, защото когато България и всички държави изчезнат, земята и слънчевата система се превърнат, ние пак ще съществуваме. Земята ще се промени, тя няма да бъде такава, каквато я виждаме днес; затова България не определя вашето битие, а вие определяте битието на България.
Българинът като оре, казва, че България е уредена, а който не оре, безпокои се докъде ще се даде земя на България; коя част от Македония, коя част от Добруджа и т.н.
8.6.1919г.
79. Гърбавата жена,  НБ , София
Колко такива свещеници и владици има в България? Ето, вече се изминаха 2,000 години след Христа, и какви ли не учени владици и проповедници дохождаха, а гърбицата на цялото човечество, и на българския народ в частност, стои.
Като казвате, че много знаете, кажете ми какво ще стане с вас след една година; дали ще бъдете на физическия свят, или ще бъдете някъде на курорт; дали след една година ще има мир и какво ще бъде положението на България; ще плаща ли данък, или без такъв ще мине. Смешно е, когато хората се плашат, че България ще плаща контрибуция.
В обиколките си из България отпреди 10–15 години аз се занимавам с изследване на главите на българите, измервал съм ги с кръгове, пергели, правил съм изчисления и съм дошъл до известни заключения. Като пътувам за някъде, те ме запитват: „Отде идеш и накъде отиваш, с каква цел пътуваш и т.н.?“ Веднъж казах: От слънцето ида, да правя наблюдения в България. – „Можеш ли да ни повериш някои от твоите изследвания?“ – Това не поверявам. – „С какво друго се занимаваш?“ – Беседвам. – „Плащат ли ти за това?“ – Не, даром. – „Как тъй, не си ли женен, колко деца имаш; баща ти и братята ти живи ли са, българин ли си?“ – Засега съм българин. Знаете ли колко храна е складирана във Витоша? Ако би могла днес да се използва, би се нахранила цяла България.
15.6.1919г.
80. Учител и Господ,  НБ , София
Но аз бих желал да се създадат в България учители, които да учат на благост и търпение.
От българите ще излезе нещо, а не от България, защото тя е ретортата, в която стават опитите, и като такава, ще изпълни ролята си. Когато българите отиват да живеят между американци и други народи, те са учтиви, любезни, но щом се върнат в България, стават груби, недоволни от всичко.
22.6.1919г.
81. Малкият закон,  НБ , София
Досега в България на колко души са приети горе картините? Рисуваме, рисуваме цял живот и ни кажат най-после, че тази картина и сега не може да се приеме. Ако биха ми предложили да стана министър в България, бих предпочел да отида да помогна да някоя бедна вдовица и по-скоро бих се отказал от този пост, отколкото да оставя тази бедна жена без моята помощ. Ако всички българи обмисляха добре всяка своя постъпка, всяко свое действие, то щяха ли днес да ядат хляб с купони, захар с купони, щяха ли да воюват? Българските държавници не се грижат за давещата се мравка, а за големите граници на България, но те не знаят, че съдбата на България се определя от съдбата на тая мравка. Българските държавници се интересуват от България дотолкова, доколкото са засегнати техните кесии. Следя и виждам, че преди 2,000 години един български жрец е завъртял крана на живота в крива посока и нему днес се дължат тия последствия: Ето защо, днес всички проповедници, свещеници, управници в България мислят като този жрец и така действат. Затова съм аз в България – да завъртя крана на колелото на живота и след 2,000 години ще ме търсите, ще искате да знаете кой е сторил това нещо. Господ ме е изпратил в България да завъртя колелото на живота в обратна посока, и аз ще го завъртя по всички правила на Божествения закон, за да опитате всички блага на живота.
81.2 Малкият закон ( втори вариант )
Досега в България на колко души са приети картините горе? Рисуваме, рисуваме цял живот и ни кажат най-после, че тази картина и сега не може да се приеме.
Ако ме поканят да стана министър в България, но същевременно трябва да отида да нагледам някоя бедна вдовица, по-скоро бих се отказал от този пост, отколкото да оставя тази бедна жена без моята помощ.
Ако всички българи обмисляха така всяка своя постъпка, всяко свое действие, то щяхте ли днес да ядете хляб с купони, захар да купувате с купони, щяхте ли да воювате? Българските държавници не се грижат за давещата се мравка, а за големите граници на България, но те не знаят, че съдбата на България се определя от съдбата на тази мравка. Нашите държавници се интересуват от България дотолкова, доколкото са засегнати техните кесии.
Господ ме е изпратил в България да завъртя колелото на живота в обратен смисъл и аз ще го завъртя по всички правила на Божествения закон, за да опитате всички блага на живота.
19.8.1919г.
82. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Я кажете кой министър оправи България, кой оправи Англия, къде е стара Гърция, къде е Рим със своята слава? Не оспорвам, че човек трябва да има стремежи, но казвам, че ние вървим в крива посока, криво разбираме на Живота и че на това криво разбиране вече трябва да поставим кръст.
Има една книга, написана, мисля, от някой българин, с много хубаво заглавие: "Строители на съвременна България".
И сега, ако питате как ще се излекува България, казвам ви: вряла вода да пие и топли картофи да яде.
Защо и вие страдате? - Защото не знаете как да свивате пръстите си. - "Ама защо е това нещастие в нашия дом? Защо страда България? Контрибуция ще има ли?" - Ако си държите ръката отворена, ще има контрибуция, но ако си я затворите, няма да има контрибуция. - "Ама какво ще бъде нашето положение в бъдеще?" - Ако знаете да си свивате ръката, ще бъдете свободен, велик народ; но ако не знаете, ще бъдете роби както досега.
20.8.1919г.
83. Правият път, СБ , В.Търново
Например вие искате да превърнете лошите течения, които идат сега в България, в добри, сиреч да измените направлението на енергията, да й дадете нова насока, да я отклоните от ляво към дясно; никога не можете да измените тази енергия от ляво на дясно, ако сами не вървите от ляво към дясно.
22.8.1919г.
84. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Не са всички между вас еднакво религиозни; ако всички бяхте такива, щяхте в един момент – само като духнете – да оправите България.
– Ние го намерихме – България.
24.8.1919г.
85. Космичната Обич, СБ , В.Търново
И България сега напечатала толкова много банкноти, но где е ефективът? Трябва ефектив.
Слънцето най-много се интересува от нас и всяка година изпраща милиарди кредит на България. Ако отидете на Слънцето, ще видите че тамошните жители имат много милиарди енергия за културата на България, за Обич, за религиозни вярвания и за повдигане в пътя на Истината.
Само така България ще може да се повдигне като народ и държава. С България няма да стане нищо лошо, промените ще станат без катастрофи и катаклизми.
28.9.1919г.
86. Аз съм онзи човек,  НБ , София
И България, върху която пада Божествената тояга, ще се освободи от всички шушулки, от всичката плява – ще остане само чистото в нея.
Сега аз търся в България хора на истинската култура, в конто да вложим нещо ново.
Спасението на България е в това, всички българи да се обърнат към живия Господ, Който държи съдбините на народите в ръцете си.
Знайте, че всеки, който ме слуша днес, като българин, може да допринесе нещо на своя народ. – Мога ли аз да направя нещо? Мога ли да помогна на България? – Може би, ти си последният, който, като минеш, ще скъсаш конците и ще освободиш оня, който от години е вързан. – Това не е моя работа. – Ако не е твоя, чия работа е? – На поповете, на учителите – те трябва да освобождават хората.
Дойде някоя главна гъба и всички казват: Той ще повдигне България. България си има свой план, определен от Бога.
86.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Тоя бой ще създаде всички добродетели и България, върху която пада Божествената тояга, ще се освободи от всички шушулки, от всичката плява - ще остане само чистото в нея.
Сега аз търся в България хора на истинската култура, в които да вложим нещо ново.
Спасението на България е в това, всички българи да се обърнат към живия Господ, Който държи съдбините на народите в ръцете си.
Знайте, че всеки, който ме слуша днес, като българин може да допринесе нещо на своя народ. „Мога ли аз да направя нещо? Мога ли да помогна на България?" „Може би ти си последният, който, като минеш, ще скъсаш конците и ще освободиш оня, който от години е вързан.
Дойде някоя главна гъба и всички казват: „Той ще повдигне България." България си има свой план, определен от Бога.
9.11.1919г.
87. Бог е говорил,  НБ , София
И българите искат да преустроят България, но не знаят, какви методи да приложат. Ето, 40 години вече България се управлява все с чужди мероприятия, без да постигне ония резултати, към които се стреми.
И България, и София свършват с буквата „я” – опасна буква. Буквата „я” владее цяла България, както и София. За да се реформира България, половината от българите трябва да се прекръстят, да им се дадат нови имена, за да не създават нещастия.
Казвате: Нещастна България! – Защо е нещастна? – Защото била обвързана във вериги. Казвам: Щастлива България I Освободете се от тия връзки, от тия вериги и от хората, които не говорят истината. България е пълна с моми и момци, които ще свършат велика работа.
87.2 Бог е говорил ( втори вариант )
И българите искат да преустроят България, но не знаят какви методи да приложат. Ето четирийсет години вече България се управлява все с чужди мероприятия, без да постигне ония резултати, към които се стреми.
И „България", и „София" свършват с буквата „я" - опасна буква. Буквата „я" владее цяла България, както и София.
За да се реформира България, половината от българите трябва да се прекръстят, да им се дадат нови имена, за да не създават нещастия.
Казвате: „Нещастна България!" Защо е нещастна? Защото била обвързана във вериги. Казвам: „Щастлива България!" Освободете се от тия връзки, от тия вериги и от хората, които не говорят истината. България е пълна с моми и момци, които ще свършат велика работа.
16.11.1919г.
88. Двамата свидетели,  НБ , София
България сега издава само предписания и нареждания.
В България някои даже не знаят Мусала, а кой знае колко малко са се изкачили на този връх.
Като влязат в този велик Божествен план, за който ви говорих, българинът и България ще уредят живота си. На България препоръчвам да прави опит – да послуша ума и сърцето си – и в 10 години отгоре ще се оправи.
30.11.1919г.
89. И отиде та се представи,  НБ , София
Ако умре в затвора, пишат за него, че отиде мъченик за България.
7.12.1919г.
90. Ще живее,  НБ , София
90.2 Ще живее ( втори вариант )
Ако българите биха били разумни, то в сегашното състояние, в което се намира България, тази земя, която тя има, ще бъде в състояние да я задоволи и нахрани, за да бъде тя щастлива. Мъчно можеш да убедиш хората в България, че земята им е достатъчна.
14.12.1919г.
91. Работи на лозето ми,  НБ , София
Процентът на вярващите в България е малък.
Защо се страхуват? Ако има човек в България, който говори истината, който изнася нещата, както са в целокупния живот и в разумната природа, това съм аз.
91.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Тъй че ако двама души в България повярват, останалите не вярват.
Защо има нужда да се боите, да се страхувате? Ако има в България да говори някой свястно, това съм аз.
8.1.1920г.
92. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Ако приложите новото учение, в България ще има два пъти по-голямо изобилие от тая година.
92.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Ако приложите новото учение, в България ще има два пъти по-голямо изобилие от тая година.
18.1.1920г.
93. Добрият пастир,  НБ , София
Ако се е отнасял добре с тях, той ще оправи България, или коя и да е държава.
България се нуждае от искрени хора, които говорят истината.
Ако българите приемат това, което Бог казва, в три години най-много, България ще се поправи. Мислите ли, че ако и вие не ме послушате, България няма да пострада? Когато се върна на небето при Господа, ще Му разкажа цялата истина.
Ще посети България, всички управляващи, всички учреждения, всички благотворителни дружества.
Разработвайте добре земята, да няма бедни хора в България.
93.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Ако се е отнасял добре с тях, той ще оправи България или коя и да е държава.
България се нуждае от искрени хора, които говорят истината.
Ако българите приемат това, което Бог казва, в три години най-много България ще се поправи.
Мислите ли, че ако и вие не ме послушате, България няма да пострада? Когато се върна на небето при Господа, ще Му разкажа цялата истина.
Ще посети България, всички управляващи, всички учреждения, всички благотворителни дружества.
Разработвайте добре земята, да няма бедни хора в България.
1.2.1920г.
94. Земният и небесният,  НБ , София
Днес мачкат България, другите се повдигат.
94.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Германците обещаха да направят България или Румъния велика.
Днес България я мачкат - отдолу е.
Но това право го има и в България, и английското право е римско право, и германското право е римско право.
8.2.1920г.
95. Молитвата, НБ , ИБ , София
Сега питат: “Какво трябва да се направи в България, за да се премахне скъпотията?” Аз питам земеделеца колко му е коствувало, за да произведе 1 кг жито, колко е похарчил? Питам също търговеца, който е произвел 1 кг масло, колко енергия е иждивил? Сега в света иде великият закон.
Като сте толкова учени всички, кажете ми какво ще стане в света след 10 години? Попитайте учените хора в България, попитайте свещениците какво ще бъде след 10 години от днес? В 30-те години на този век какво ще бъде? Всички ще кажат: “Ще бъде точно тъй, както във всеки един век.” Аз казвам: “Ще бъде такава, каквато никога не сте виждали.” Аз не искам да ви пророчествувам като онзи персийски ходжа, който бил бедняк.
Защото, как ще управлява един човек, ако не му дадете материали, условия? В България, който и да дойде за министър, всички казват за него: “Той няма да оправи България, той е такъв, онакъв.” Накичват (нахлузват) го с лоши мисли. Ако българите насочат мисълта с някой министър така: “Този човек е добър, той ще оправи България и ние ще му дадем всичкото наше съдействие.” С това те ще му предадат най-благородни черти.
Бог ще те пита: “Отказваш ли се да бъдеш министър в България?” – “Отказвам се.” – “Отказваш ли се да бъдеш цар?” – “Оказвам се.” – “Отказваш ли се да бъдеш богат?” – “Отказвам се.” Приемаш ли да бъдеш слуга на хората и да им правиш добро?” – “Приемам.” Тогава Бог казва: “Може да ми бъдеш приятел.” Като казвам, че съм приятел на Бога, не искам с това да ме почитате, защото аз отдавна съм се отказал от това нещо.
22.2.1920г.
96. Аз съм жив,  НБ , София
Третото му предназначение е да го напълните със старо, шестгодишно винце, да пиете и, като се замае главата ви, да викате: Да живее България! Не е виновно виното, че главата на човека се замайва.
26.2.1920г.
97. Великата майка, ИБ , БС , София
Питам ви защо я полагате?Колко философи и учени има в България, които знаят причината на това нещо? Аз ще ви кажа: когато полагате дясната ръка върху горната част на челото, вие предизвиквате едно от най-благородните чувства.
7.3.1920г.
98. Ще управлява всички народи,  НБ , София
За българите е казано: Ако приемат новото учение, още тази година ще има плодородие; ако не го приемат, очакват ги, седем години, такъв глад, какъвто България и целият свят не са запомнили. Ако са недоволни от мене, да ми кажат направо; аз съм готов да напусна България. Добри думи са казани за България.
Казано е, че ако България приеме новото учение, границите й ще се разширят и ще получи всичко, каквото й е нужно. Такова е политическото положение на България.
11.4.1920г.
99. Отиде след Него,  НБ , София
Някои искат да ме изгонят от България, но казано ми е да говоря, и аз ще говоря. Няма да остане един богат българин в България.
18.4.1920г.
100. Молих се,  НБ , София
Съвременните християни са учениците на Христа, пръснати из цяла България, Европа и Америка, които и до днес не могат да изпъдят лошия дух.
2.5.1920г.
101. По предание,  НБ , София
Може ли България да задоволи нуждите на всички хора? Въпросът не се отнася до парите. Важно е, може ли България да произведе толкова храна, че да задоволи всички? Ако хората се обичат и прилагат любовта, те ще разменят помежду си това, което имат в излишък.
9.5.1920г.
102. Запалят свещ,  НБ , София
Бих желал да срещна един философ или духовен човек в България, който да каже, че познава себе си. Няма такъв човек в България.
Ще кажете: Ето един глупав човек! Ако имаме толкова пари, ще платим всичките дългове на България, и тя ще стане свободна, велика държава.
Ще кажете, че България трябва да се освободи. Как мислите, нормално ли е вървял животът на българите? Какво спечели България? Най-умните българи взеха властта в ръцете си, но България пак не се оправи. Ще кажете, че този или онзи бяха вълци, нападаха стадото. – Възможно ли е, една и съща майка, България, да роди и вълци, и овце? – Еди-кой си е анархист. – Как е възможно да бъде анархист? Ако това е възможно, тогава приемам да има българи от рода на вълците, на тигрите, на лъвовете, на змиите, на пиявиците, на конете и т. н.
Те ще спасят България.
27.6.1920г.
103. Закон за изменение,  ИБ , Бургас
От 25 години небето в България почва да става лазурно. То е резултат от добрите мисли, които се пращат в България от духовния свят, а с това става и климатическо изменение. Това се забелязва от много чужди хора, които са дошли в България.
19.8.1920г.
104. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
Лозето в България е емблема на българина.
20.8.1920г.
105. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
А не си ли чист, където и да отидеш – в Англия, Франция, даже и в България, навсякъде ще има хомот за тебе.
20.8.1920г.
106. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Този Божествен живот минава сега в България, но бреговете му се ронят, затова по краищата го правят нечист, а в основата и в средата е чист.
23.8.1920г.
107. Сутрешен наряд, 23 август, СБ , В.Търново
Някои от вас може да се заемат с изучаването на планините и реките в България или с кометите, с промените на Слънцето – защо то някой път е червено, а друг път има друг цвят.
10.10.1920г.
108. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Мислите ли, че в България ще се намерят поне 10 души свещеници, които биха направили това, същото – от взетите от богатите пари да дадат на бедните?
И сега Исус е тука между вас, на много светии се е явил и на много хора в България се е явил.
17.10.1920г.
109. Което се променя, без да се изменя,  НБ , В.Търново
Когато в България дойдоха методистите, те приемаха в църквите си християните от православната църква, без да ги прекръщават.
30.10.1920г.
110. Две лепти,  НБ , В.Търново
В България няма човек, който да познава Господа.
28.12.1920г.
111. Три закона,  ИБ , Русе
Плаче за България сега, но късно е вече.
25.1.1921г.
112. Кротките, НБ , ИБ ,
А сега всички искаме да ставаме министри в България.
6.3.1921г.
113. Вярата,  НБ , София
И не само в България, но и навсякъде.
113.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
И не само в България, но и навсякъде.
13.3.1921г.
114. Новият човек,  НБ , София
Като пътувам из България, най-голямо добро ми направиха комунистите. Защо трябваше да ме шпионират? Не можеха ли те сами да дойдат при мене? Казвам: Ако България приеме моето учение, ще стане велика държава; ако го отхвърли, ще пропадне.
Новото учение е за всички, а не само за България.
114.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
За въ бѫдеще трѣбва да създадемъ новия животъ въ България и да не мислимъ като англичанитѣ, а мисъльта си да впрегнемъ съ любовьта.
Ходихъ изъ България и най-голѣмото добро ми направиха комуниститѣ. Азъ казвамъ: Ако България приеме моето учение, ще стане велика, отхвърли ли го, ще пропадне. Това учение е за всички, а не само за България.
20.3.1921г.
115. Фарисей и садукей,  НБ , София
България ще се оправи, когато се смени правителството, когато ни дадат земи в Македония, в Тракия“.
Дави се едно малко животно – спаси го. – „Аз не се занимавам с такива работи.“ – С какви работи се занимаваш? – „Искам да оправя България.“ – Ти ще я оправиш толкова, колкото всички българи я оправиха. С един пример ще ви обясня, как ще се оправи България.
Работите на България щяха да се оправят много скоро.
Много партии има в България.
Сега вие мислите, че ще ви преситя и си казвате: „Ние искаме да ни кажеш нещо съществено, как може да се оправи България“.
115.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Какво ни липсва сега? Казваме: „Свѣтътъ ще се оправи, но като дойдатъ едни или други реформи, България ще се оправи, но като се промѣни правителството, като ни дадатъ земи въ Македония, въ Тракия“.
Спаси го! – „Азъ не се занимавамъ съ такива работи.“ – Ами съ какви? – „Искамъ да оправя България.“ Ти ще я оправишъ, колкото и всички други българи. Съ единъ алегориченъ примѣръ ще ви обясня, какъ ще се оправи България.
Знаете ли какво би било, ако София прѣдставляваше единъ високо просвѣтенъ градъ и всички софиянци насочатъ мисъльта си къмъ небето, къмъ цѣлия свѣтъ и се свържатъ съ ангелитѣ? Ако това станеше, работитѣ на България 100 пѫти щѣха да се оправятъ досега.
А сега, събератъ се 2–3 души, образуватъ една партия, други 2–3 – друга партия, милиони партии има въ България.
Мислите, че ще ви прѣситя, нали? И си казвате: „Ти ни кажи нѣщо сѫществено, какъ да се оправи България“.
27.3.1921г.
116. Сеятелят,  НБ , София
После, да си пийна малко винце!“ Хапне си, пийне си и, ако е българин, ще каже: „Да живее България!“ Ако е англичанин, ще каже: „Да живее Англия!“ Обаче, бутът и чашката с вино не разрешават въпросите.
От дейността на това дружество зависи бъдещето на България.
Ще кажеш: „Aller – passer – хоп!“ Като вземеш тояжката ще махнеш във въздуха и ще преместиш планини! Ще махнеш с пръчицата и ще оправиш България. – Как ще оправиш България? Със затвори и бесилки? Тоя виновен, оня виновен, хайде на бесилката! Има ли нещо гениално в това?
116.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Похапне си, попийне си и ако е българинъ, казва: „Да живѣе България!“ Ако е англичанинъ казва: „Да живѣе Англия!“ Съ нашитѣ разсѫждения, ние мязаме на онзи негърски проповѣдникъ, който прѣдъ една учена публика, развивалъ дълбокъ въпросъ за състоянието на човѣшката душа и сътворението на човѣка.
Вѣстницитѣ започватъ да пишатъ: „Дружеството “Духовна пробуда„ съ такава и такава програма на дѣйность приканва всички българи да се запишатъ за членове, защото само чрѣзъ принципитѣ на това дружество ще се обнови България“.
Искатъ да дойде Духътъ въ тѣхъ, но какъ? Да взематъ една магическа тояжка и съ нея – allez-passez (идва-преминава), хопъ! И тогава ще започнатъ: „Сега ще прѣмѣстя тази планина, България ще оправя въ най-скоро врѣме, стига да ми я дадатъ“ и т.н. Ами какъ ще оправятъ България? Ще турятъ навсѣкѫдѣ бѣсилки и виновенъ ли си за нѣщо, хайде на бѣсилката! Че това гениално нѣщо ли е?
17.4.1921г.
117. Огнената пещ,  НБ , София
Само така човек може да разреши оня важен въпрос, който му се задава: Да си легнеш да спиш, или да влезеш в новия живот? Кой живот е за предпочитане: животът на пияния, или на трезвия; животът на спящия, или на пробудения? Пияницата постоянно вдига пълна чаша с вино и казва: „Да живее България! Нашите побеждават, дай още едно кило!“ Като загубят българите, той се чуди как е станала тая работа. – Много естествено, когато хората пият, всякога губят.
Лесно е да се говори, че някой бил политически деец, общественик; че направил добрини на България. – Направил добрини! Пет принесъл, сто отнесъл.
117.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Кой животъ е по-приятенъ, животътъ на съня или да се пробудите; животътъ на пиянството или трѣзвиятъ животъ? Сега пияницитѣ постоянно дигатъ пълни чаши: „Хайде за здравето на България! Нашитѣ побѣждаватъ.
А сега казватъ, че еди кой си билъ общественъ дѣецъ, направилъ толкова добрини на България.
24.4.1921г.
118. В рова на лъвовете,  НБ , София
Ако България има два и половина милиарда в злато да плати дълга си, веднага боят ще престане.
Можете ли да намерите днес в България човек, който никога не е лъгал? Ако намерите такъв, България ще бъде най-великата държава.
Няма да оставя в България нито един дявол.
Не е въпрос за моето учение, но българите трябва да се ръководят от следния девиз: „В България не се позволява никакво убийство!“ Нека всеки свещеник, всеки войник или стражар си каже: „Аз написах в душата си, че не съм съгласен с никакво убийство“.
Бих предпочел да сложа мотиката на рамо и да копая цял ден с Любов, отколкото да стана пръв министър в България.
118.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Ако България има 2,5 милиарда левове, добрѣ ще бѫде.
Тѣ мязатъ на онзи българинъ, който слѣдъ освобождението на България, тръгналъ да си търси служба.
Кажете ми, ако днесъ потърсимъ единъ човекъ, който никого не е излъгалъ, ще го намѣримъ ли? Казвамъ, ако въ България намѣримъ само единъ такъвъ човѣкъ, тя ще бѫде най-великата държава и този човѣкъ ще бѫде единъ скѫпоцѣненъ камъкъ, какъвто никѫдѣ го нѣма.
Азъ зная единъ владика въ България, който ритналъ единъ попъ и той умрѣлъ.
Въ България нито единъ дяволъ нѣма да оставя азъ! А щомъ като заминатъ всички дяволи изъ България, кой ще ме бѣси? Дяволитѣ искатъ да ме бѣсятъ, но съ тѣхъ лесно ще се разправимъ.
Не е въпросътъ за моето учение, но българитѣ трѣбва да си поставятъ като девизъ: „Никакво убийство не се позволява въ България!“ Нека всички свещеници започнатъ така да проповѣдватъ, нека всѣки стражарь, всѣки войникъ тъй да пише, да каже: „Азъ тъй съмъ написалъ въ своята душа – абсолютно никакво убийство!“ Тогава Богъ нѣма ли да бѫде на страната на българитѣ? Сега ми се сърдятъ, че съмъ ги обиждалъ.
И тъй, имайте доблестьта на Данаила, три пѫти на день да се молите! Не се бойте! Азъ бихъ нарамилъ мотика, бихъ копалъ цѣлъ день, но да работя съ любовь, нежели да бѫда един министъръ въ България.
1.5.1921г.
119. Възкресение на Любовта,  НБ , София
В България, в едно малко градче, направили баня.
119.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Въ България, въ едно малко градче направили баня.
22.5.1921г.
120. Живата енергия,  НБ , София
България трябва да бъде първата държава, да приложи Божествения закон на земята – хлябът да се дава даром.
Ще изчисля колко хляб е нужно на България и колко декара земя трябва да посее.
120.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
И България трѣбва да бѫде първата държава, която да приложи това правило: хлѣбътъ безъ пари.
Ще видимъ колко хлѣбъ трѣбва за България, колко декара земя ѝ е нужно и азъ ще бѫда първия, който ще работя всичко безъ пари.
Ако тази сила е въ църквитѣ, питамъ – дѣ е животътъ тогава? Въ коя църква е тя? Я ми кажете една църква въ България, въ която, като внесемъ единъ човѣкъ, да оживѣе? Да, тя е въ църквата, но дѣ е тази църква? Тя е въ църква, дѣто живѣе тази жива енергия.
5.6.1921г.
121. Ангелът отговори,  НБ , София
121.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Въ България нѣкѫдѣ хващатъ единъ крадецъ и завеждатъ дело противъ него.
19.8.1921г.
122. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
В България трябва да се създадат по-добри условия, защото те сега са много дисхармонични. В България силите, които действат, са повече разрушителни, отколкото творчески. Който иска да разрушава, нека дойде в България, тук творчество няма. Господ казва: „На това малко дете, наречено България, ще му турите два вида букаи.“ А то, като не си е взело поука, казва: „Много ми са тези букаи!“ Не, те са си точно на мястото, за да се научи да върви ~караишкин.
22.8.1921г.
123. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Сега вие трябва да знаете, че в България има достатъчно братя от Черното братство, които са готови да се борят с нас.
22.8.1921г.
124. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
Често се забелязва, че както в България, така и в Америка и навсякъде другаде, където стават големи събрания, на които се събират по пет-десет хиляди души, непременно между тях ще има най-малко сто души, които ще спят.
24.8.1921г.
125. Законът на самопожертването, СБ , В.Търново
Ами ако аз отида в някой град и видя всички танцувачи, танцувачки, бели коне, черни коне, министри с хубави шапки, и разкажа това например на някой земеделец – какво го интересува него? Че еди-кой си министър имал такова бомбе, че бил с такива обувки, че имал толкова куфари и донесъл това-онова в България? Какво го интересува всичко това? Нищо не го интересува.
2.10.1921г.
126. Поздравът на Любовта, НБ , София
126.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
У моитѣ ученици, тукъ въ България, липсува почитание.
9.10.1921г.
127. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
И почнал той да странства пак в България, но не видял тази, сегашната, а едновремешната България преди 10,000 години.
Сега, за да минеш от България в Англия, за да ти дадат един паспорт, ще видиш и ще патиш.
23.10.1921г.
128. Тогаз те ще просветнат,  НБ , София
Ами че в България има малки деца, които декламират отлично хубави стихотворения на различни поети.
Ако не му е дошло времето, България ще бъде тъй.
Двадесет години в България против мене говорят, все ме подозират.
И сега от невидимия свят ще видят, какъв контингент има, колко праведни има в България в тази мобилизация.
30.10.1921г.
129. Синът Божий,  НБ , София
Случило се в България. Един български младеж от Северна България, един от най-благородните младежи, които аз познавам, презимето му няма да кажа, но името му е Кирил, тъй се наричал той (не българският княз). Като се връща в България, спира се при един свой приятел, учител.
10.11.1921г.
130. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Кое е най-хубавото грозде в България? - Мискет, турците го тъй наричат, после друго има - кечемемеси; после има едно като кехлибар, бяло, как го наричат? - Чауш.
Ако може тук, в България, да намерите две жени, които да се обичат, аз бих желал да видя тия жени и ще си снема една фотография.
16.11.1921г.
131. Плачът,  НБ , София
Но се спира: „Ако ми дадат 100 хиляди; 200 хиляди лева, бих се решил да напусна България“. Значи за 200 хиляди лева е готов да напусне България. А в България дали ще се намери един? – Може.
В България по-глупав човек от мене няма, но другите са десет пъти по-глупави от мене. Аз тях ги събирам: в България аз нося едно шишенце и търся такива сълзи за спомен, а не от хрема. В България един адвокат защитавал един свой клиент, който бил откраднал 25 лева, и казва: „Моят доверител не е виновен, защото, ако той искаше да открадне, на същото място, дето бяха 25 лева, имаше 10,000 лева на масата.
20.11.1921г.
132. Ананий и Сапфира,  НБ , София
Ще кажете сега: „Дали Христос говори в този човек, или дяволът?“ Ако аз си замина един ден от България, тогава ще знаете кой говори – дали Христос е говорил, или не.
27.11.1921г.
133. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Аз в България нямам нито един ученик, който да е издържал изпита си.
11.12.1921г.
134. Стани и опаши се!,  НБ , София
И когато аз си замина от България, тогава българите ще познаят.
25.12.1921г.
135. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Ами че ти обиколи света, от България до Америка, заради него.
8.1.1922г.
136. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
Нарушения и изсичания на горите става не само в България, но и по целия свят, особено в Америка. Каквито беди дойдат, все през България ще минат и ще я накълцат.
8.1.1922г.
137. Целувание не Ми даде,  НБ , София
А в България аз съм срещал малцина, които знаят да целуват.
Сегашните учени казват: „Събрал ги тях, все такива невежи хора, не ги ли знаем кои са те?“ Че аз не съм дошъл в България да събирам красивите моми и момци, аз оставям тях за църквата, а онези, които нямат никакъв подслон, скулестите, те са дошли при мене.
Ако днес Съглашението каже на българите: „Прощава ви се дългът“, какво ще бъде? – Барабаните ще бият из града, обявления ще има залепени по всички градове, по всички общини, че Съглашението е простило на България 2 и половина милиарда лева дълг.
15.1.1922г.
138. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
Хората гладуват в Русия, Англия, Германия, България, навсякъде се изгубили тези вагони, и храната я няма.
И не само в България, в целия свят има такива комисии.
24.2.1922г.
139. Трите живота, ООК , София
Запример, видят че някой е тщеславен и иска да стане виден човек, пръв министър в България и ще почнат да му внушават, че той е даровит и че може да стане такъв, да нареди най-строги закони, но като го тикнат в тоя път и той си създаде хиляди неприятности.
2.3.1922г.
140. Трите методи на природата, ООК , София
Сега, в България въобще, три пъти ядат на ден: сутрин, на обед и вечер.
12.3.1922г.
141. Слушайте Него,  НБ , София
И тук, в България, почнаха да чакат да дойде Христос.
15.3.1922г.
142. Качества и проявление на волята,  МОК , София
И мнозина в България, доколкото аз зная, с малки изключения, все заспиват, защото има противници и те казват: „Не е тук място, а на долу“.
26.3.1922г.
143. Които вас приемат,  НБ , София
За какво ще ме съдят? В България свещениците могат ли да ме съдят? За да ме съдят, трябва да бъдат по-чисти от мен и по-умни от мен – не по вашему, казвам на тях, а по Бога, да донесете по-голяма светлина и във вашата светлина да видя, че моята светлина не е голяма.
Един богаташ тук, в България, направил едно голямо престъпление и като го съдели, най-после го оправдали, и той казва: „Аз се радвам, че ме освободиха, скъпо ми излезе туй освобождение, много ме обраха – един милион трябваше да платя“.
29.3.1922г.
144. Старият и новият живот, МОК , София
Защото, ако вас ви пратят в България, да образувате някой окултен клас, как може да го образувате? Вие ще го образувате по книгите, нали? И ще кажете: „Там, в „Светлина върху пътя“ – „Убий в себе си всяко желание“.
144.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Представете си, че изпратят един от вас някъде в България, за да образува окултен клас - какво ще прави той? Като не знае друго, ще потърси методи и правила от писаното в книгите по този въпрос - ще отвори например книгата Светлина върху пътя и ще започне да чете: „Убий всяко желание в себе си!".
2.4.1922г.
145. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Наказанията на Франция и България, въпреки че пътищата на първата са гладки, а на българите не са гладки, са еднакви.
Питам: Вашите възгледи, които имахте досега, бяха ли за доброто на вашия народ? Преди хиляди години – аз преди хиляди години не бях тук, – сравнете преди 1000 години, 800 или 500, ако България е била по-добра, отколкото сега, аз съм готов да оттегля думите си. Е, тогава, ако вие сте българи, България трябва да бъде най-великият народ в света.
23.4.1922г.
146. Христа разпят,  НБ , София
И в България има предание, че като са заравяли някои, после потърсят ги в гроба, няма ги.
27.4.1922г.
147. Окултни правила, ООК , София
И пред Бога, каквото знаете, то е за вас; каквото знание и да имате или каквото обществено положение и да заемате, дали сте някой министър в България или цар в България, за Него ни най-малко не важи.
Аз от 20 години изпитвам учениците, тук, в България, и не съм намерил ученик с воля, позлатена с любов.
Понеже сте патриоти, казвате: „Какво ще стане с България?“ – В невидимия свят не се интересуват за нациите.
147.2 Правила за живота ( втори вариант )
Време е вече хората да приложат своята разумна воля не само в своя личен живот, не само в България, не само в Балканския полуостров, но по целия свят.
30.4.1922г.
148. Ще се стопи!,  НБ , София
Ако рече някой да плати на българите един-два милиарда, казва: „В историята на вековете ще запишете името ми, вие може да се биете, да вършите всички престъпления, но моето име да бъде записано в книгите, че съм платил два милиарда за България“.
7.5.1922г.
149. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
Един българин при освобождението на България, който свършил в Америка, имал голяма претенция, бил много тщеславен.
Може да питаш: „Еди-кой господин в София ли е?“ – „Защо?“, питам. – „Аз много се интересувам за него, защото имам вземане-даване“ или „Не искам да изляза от България, защото десетте полици…“ Като вземеш полиците, да отива където иска.
11.5.1922г.
150. Мястото на човека в природата, ООК , София
След 6–7 години ти ще бъдеш пръв министър в България.
14.5.1922г.
151. Дъще Сионова,  НБ , София
Два милиарда и половина наложиха на България глоба, заради тия 25 лева.
Ако всички ония българи, които измряха на бойното поле, бяха умрели заради тази Любов, България не щеше ли да се въздигне? – Щеше. И ние говорим в името на тази истина, и искаме от България да излезе истината.
17.5.1922г.
152. Методи за чистене, МОК , София
Защото сега, вземете в България, всеки, който е станал пръв министър все се намира в затвора.
152.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Кой министър в България или в друга някоя държава не е получил кръст вместо венец? В това отношение всеки човек го очаква затвор вътре или вън от него.
28.5.1922г.
153. Неговата заповед,  НБ , София
Когато някоя местност се оголи – в България са оголели много места, – коя е причината? Самите жители изсекат горите и пороищата дойдат да оголят тия могили.
Знаете ли колко задължения имате? И когато държа последната си беседа в България, ще донеса пълната си архива, на всички ученици, ще ви я прочета и ще ви питам: готови ли сте или не? Ако ли не сте готови, ще затворя архивата си и ще ви оставя да се разправяте сами със себе си.
4.6.1922г.
154. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Впрочем такива къщи в България поне няма направени, нито в Англия, нито в Индия, никъде по света няма направена такава къща, за каквато ви говоря, с пукнатини, никъде по света.
Е, питам: каква полза има за невидимия свят, за Бога, ако някой машинист в България измисли някоя машина да хвърка из въздуха? Сега Господ ще вземе ли модел от тази машина? Преди този българин да я направи, преди милиони години, Господ си имал такива хвърчащи машини, и то живи.
Никои от тях – нито „стамболовисти“, нито „каравелисти“ оправиха България.
Кой от вас няма такава идея за себе си, не мисли да стане пръв министър в България? Коя измежду жените няма такава идея, да стане графиня? Самото общество е такова, всички имате това качество, но криете, не го казвате. Ама да бъдеш един граф в България, значи в небето да бъдеш един метач; на най-големия граф на земята, на небето няма да му дадат последната служба, разбирате ли туй? Тогава ще ви приведа анекдота за онзи велик вол: във време на тяхната култура, на волската култура – култура са имали воловете, тази, сегашната им култура, е остатък от миналата, – този вол е изходил целия свят и го победил със своите рога, нямал противник.
Че колко пророци има в България, които са от Бога? – Като вземете Библията, ще видите, че еврейските пророци са канонизирани.
8.6.1922г.
155. Окултна хигиена, ООК , София
И аз съжалявам, че учениците в България по окултизма са много педанти, нямат почитание и уважение помежду си.
155.2 Окултна хигиена ( втори вариант )
И азъ съжалявамъ, че ученицитѣ въ България по окултизма сѫ много педанти, нѣматъ почитание и уважение помежду си.
11.6.1922г.
156. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Да допуснем, че аз покажа любовта си, раздам всичките си пари и тия деца свършат учението си, дойдат в България и станат първи министри. В България какво ще правиш с тях? Всеки слон ще изяде по 5 крини ориз на ден, 10 крини ориз на ден, е, какво ще правиш тогава, както е скъп оризът сега? За предпочитане са две малки волчета, отколкото два слона, за предпочитане са две малки идеи, които ще свършат голяма работа в ума, отколкото две големи идеи, като слоновете, само да ядат ориз.
14.6.1922г.
157. Какво се изисква от ученика, МОК , София
В България го считат нещо ексцентрично.
157.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Ако тези неща се правят в България, хората ще започнат да критикуват, да ги окачествяват като ексцентрични прояви.
15.6.1922г.
158. Мисъл и действие, ООК , София
Когато в България в някое село се извършат престъпления, настава суша или градобитнини.
В сегашното общество, както тук, в България, се заражда една реакция: вестникарите искат да противодействуват, създават една реакция от една страна; от друга страна, духовенството създава разни спънки, с които искат да спрат едно движение, туй движение да го спрат или най-малко да го опорочат. Ще има плодородие, докато съм аз в България ще има плодородие, като напусна България, пустиня ще стане като Палестина. „И вие учениците, като напуснат, тъй ще стане. Сега в България искат да кажат, че това е една секта и искат да убедят и вас. Ще бъдете смели и решителни, ние ще завъртим колелото и като завъртим туй колело всички вестникари в България ще скачат из въздуха нагоре и ние ще научим вестникарите какво да пишат за в бъдеще.
Ако вие седнете като окултист и казвате: Да имаме сили, че ще оправим България“.
18.6.1922г.
159. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
Сега, когато е време за култура и ние носим едно течение, има прилив, и днешните свещеници, например в България – българското духовенство, вместо да работи разумно, да използва туй благословение, което небето изпраща, иска да тури в изпълнение разни планове, за да ни спъне. Къде ще отиде? От България може да иде в Чехия, може да иде в Сърбия, може да иде в Русия и другаде.
Аз не говоря за езичниците, говоря за туй, което става в България.
Ако можем да приложим тия три неща в България, вътре в една година ще има една съвършено нова култура – в една година българите ще отидат 1,000 години напред.
30.7.1922г.
160. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Аз преди няколко години имах работа с един доста виден проповедник от евангелската църква в южна България, и след като разговаряхме по известни въпроси, той се съгласи с мене и каза: „Тъй, прав си“.
Нима ако сега Любовта би влязла и всички я възприемат, тя не ще уреди света? Как мислите, какъв ще бъде светът, ако всички проповедници в света, които проповядват, че Христос е Син Божи, бяха приложили туй учение? Ако половината от проповедниците, които са в Америка около 80,000 и в България около 4–5,000, биха приложили туй учение, друг щеше да бъде светът. Е тогава, в България, която има около 5,000,000 жители, има 175 фамилии, които живеят щастлив живот, 2146 фамилии – среден, а останалите – Господ да им е на помощ.
4.8.1922г.
161. Превръщане на енергиите, ООК , София
Преди 20 години гледах, как двама мисионери в Северна България се хванаха за гушата и едва не се убиха, но след 1⁄2 час се молиха и след молитвата, това-онова, целунаха се и си простиха.
Та, разбира се, учениците трябва да започнат с тия опити, понеже в България вие имате удобства с тия високи места, с тия планини.
161.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
България е богата с планини.
17.8.1922г.
162. Какво ще срещне ученикът на пътя, ИБ , В.Търново
Де е Той? В България, в Германия, де ще Го търсиш? Христос е любовта, нищо повече.
19.8.1922г.
163. Новият живот, СБ , В.Търново
Тази идея не излиза само от България – днес има сто хиляди души учени, които се занимават с разрешението на този въпрос.
Какво ме интересува друго? Нима мислите, че ще спечеля нещо? Откак съм в България, няма друг човек, против когото да са се казали толкова скверни работи! И още много епитети може да ми кажете, но това ни най-малко не ме смущава, защото аз съм един голям извор, който постоянно се чисти. С мене има други хора, които могат да ми помагат: не само в България, но и в целия свят. Е, какво ви очаква сега? Казвате, че моето учение разваляло България. Питам: за тия падения и нещастия на България аз ли съм виноват? Едно време, казвате, дошли богомилите.
Защо съм избрал Търново? Аз съм го избрал като един център, дето земните влияния на България се срещат и може да се подобри здравословното състояние на българите.
Сега съм дошъл в България. Ако българите мислят, че аз нося зло на България, че искам да я разруша, казвам: ако мислите тъй, че аз ви желая злото, не мисля за вашето щастие, аз съм готов да напусна дома ви и да отида другаде.
Всяка партия в България си има своя програма. И в България е същото: ония, които прилагат добри методи, прави са, а другите, които не прилагат добри методи – не са прави. Знаете ли, ако в България настъпи неурожай, какво ще стане? Ще дойде глад.
Добър пример им покажете! Какво по-хубаво има от тази Любов? Знаете ли какво ме заставя да остана в България? – Това е Любов. Ако нямах тая Любов, аз никога не бих седял в България. Защо? Защото държавните мъже са напреднали и са се заели да извършат туй, което духовенството трябваше да извърши; държавните мъже в Англия, в Америка, в Германия и в България са напреднали повече от духовните хора, по-добре схващат нещата.
Всеки духовник да ходи от дом в дом в България да проповядва не що е дъновизъм, какво може да донесе дъновизмът и какви методи да употребят против нас, а какво може да донесе слънчевата енергия, светлината и топлината, какво може да донесе Любовта, как да възпитават майките и бащите. „А, нали имаме Любов“, ще кажете. Нека свещениците викат народа и го питат: „Искате ли да стои Дънов в България, или не?“ Ако народът гласува, че не иска, аз съм готов да напусна България, нищо повече.
Ние трябва да очистим туй безчестие на България.
Аз съм ясен, казвам: ако Христос сега дойде в България, ще бъде ли доволен Той от българите, ще бъде ли доволен от синодалните старци, от църквата? Ще бъде ли Той доволен от тях, които са решили, че „господин Дънов се е самоотлъчил от православната църква“? Че и те самите не са още православни, те са схизматици, а мене ще отлъчват! Католическата църква може да ме отлъчи, но православната църква? Ами ако аз съм една нишка, която носи туй Божествено учение – ако вие скъсате тази нишка, какво ще спечелите? Вие ще изгубите вашия идеал, както го изгубиха преди две хиляди години евреите, които отхвърлиха Учението на Христа.
19.8.1922г.
164. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
Има даже учени хора в България и другаде, които в Бога не вярват, но в магия вярват, във врачувания вярват, в кафе вярват.
Някои искат да бъдат първи – ще им дадем първото място, ние имаме много столове, ще ви дадем първите, но ще направим следния опит: от всички градове в България, които искат, ще направим с тях една обща екскурзия от до Мусала, денем.
В България, слава Богу, мечки има достатъчно.
20.8.1922г.
165. Много плод принася, СБ , В.Търново
Казвате: „Да обърнем някого към Господа“ – да си създаде беля на главата! Искате да привлечете някой учен в България да стане наш съмишленик.
20.8.1922г.
166. Чистота на сърцето, СБ , В.Търново
Христос, Който е глава на Всемирното Бяло Братство, днес изисква тази Чистота от учениците на Бялото Братство в България.
22.8.1922г.
167. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
Знаете ли каква среда представлява България? Знаете ли каква среда представлява българското духовенство? Сега например вие мислите, че ние ще ги набрулим във вестниците, ще си измъкнем ножа.
Ще направим после друг опит: някой ученик от вас ще направим пръв министър в България, после ще го смъкнем от горе и ще накараме целия български народ да го оплюе.
22.8.1922г.
168. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
В България да се създаде един модел – това е рядко изключение.
23.8.1922г.
169. Милосърдието, СБ , В.Търново
Казваха: „Спасението на България иде вече: имаме св. св.
Кирил и Методий, защо дойдоха в България? Те свързаха българския народ с Небето.
25.8.1922г.
170. Върху задачите на Школата, СБ , В.Търново
Сега например в България наложиха трудовата повинност със закон.
26.8.1922г.
171. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Ако вие мислите, че когато дойде някой в България, трябва да говори истината по български, че ако дойде някой в Англия, трябва да говори истината по английски, че ако дойде някой в Германия, трябва да говори истината по германски, вие няма да имате една Истина, а ще имате изопачена истина.
Те си казват: „Тези хора искат да съсипят България“. Досега България толкова пъти е била съсипвана, че аз ли ще я съсипвам! Не, те искат да струпат греховете си върху мене, но аз ще им докажа, че техните грехове са си техни.
Казвам ви, че ако българите не възприемат това Учение, което ние проповядваме, от България нищо няма да остане, нито помен! Даже името на българите ще се зачеркне, знаете ли това? Ако възприемат това Божествено Учение, тяхното име ще се запише със златни букви. Е, питам ви, ако сега в България дойде Христос, какво ще проповядва? Дали ще проповядва, че трябва да се произвеждат много топове и най-модерни пушки, че ако някой ви удари по едната страна и вие трябва да го ударите? Така ли ще ви учи? Не е учил такова учение Христос.
Ако българският народ беше слушал своето духовенство, сега най-малко на четири–пет места в България щеше да има огнища на неприязън към „новата ерес“.
27.8.1922г.
172. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Като ви наблюдавам, учениците в България искат много неща.
172.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
Учениците в България, както ги гледам, много нещо искат.
27.8.1922г.
173. Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ , В.Търново
Къде е Той, в България ли, в Германия ли? Христос е Любовта; имате ли тази Любов, въпросът е решен.
3.9.1922г.
174. Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ , В.Търново
Един вярва в баща си, друг в България, трети в държавата, в поповете и т. н.
1.10.1922г.
175. Живият Господ,  НБ , Русе
Казах му: Такива тръне има и в България, само че този е по-облагороден.
Питат ме: Какво ще стане с България? Казвам: България е в най-добро положение, щастлива е тя. – Че как е възможно това? Ние имаме толкова големи загуби с гърците на Солунския фронт, наложиха ни големи контрибуции, всичко ни продадоха! Пак казвам: Вие сте в най-добро положение.
4.10.1922г.
176. Допирните точки в природата,  МОК , София
Ако Черното братство ви покани, ще ви постави пръв министър в България и ще ви каже: Слушай, тези хора не се управляват с добро, с морал, но се управляват с желязна ръка, със затвор.
8.10.1922г.
177. Обичен и скъп, НБ , София
177.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
Искаш да станеш пръв министър в България, твоите работи оправи ли? „Не."
29.10.1922г.
178. Влиянието на електричеството, ООК , София
Но тук, в България, вървите отляво, после отдясно, отляво, отдясно, ту на едната, ту на другата страна.
29.10.1922г.
179. Станете да отидем!,  НБ , София
Както не можеш да отидеш в Америка, без позволение от България и от всички държави, през които ще минаваш, така не може да влезеш и в небето, без позволение на тамошните власти. – Имаш ли познати на небето? – Имам.
5.11.1922г.
180. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Като не им вървят работите в България, отидат в Америка, там да подобрят живота си.
12.11.1922г.
181. Не знаете, що искате,  НБ , София
Значи, фактът, че православната църква спасила България, не е верен.
След освобождението, България имала нужда от образовани държавници.
19.11.1922г.
182. Да наследя,  НБ , София
Значи, турчинът, гъркът, сърбинът са още в България, не са си заминали.
Какво струва на българските държавници да приложат закона на любовта? Мислят ли те, че ако обесят министрите, в България ще се въдвори ред и порядък? С убийства не се разрешават въпросите.
3.12.1922г.
183. Окултна музика, ООК , София
А че вие не знаете: това аз мога да докажа на всички ви; и не само на вас, но и на най-големите философи в България мога да докажа за три минути, че не са учени.
10.12.1922г.
184. Ще ви научи,  НБ , София
Такъв обичай имат селяните в северна България.
Знаят се всички новини за България: кои са на власт; кои се готвят да дойдат след тях; че тук се образува блок; че има някакви дружбаши – всичко се знае.
17.12.1922г.
185. Добрата земя,  НБ , София
Каква полза ще има България, ако очаква да дойдат страданията, както на Русия? Чрез страдания ли тя трябва да разбере истината? Защо българите не вземат поука от Русия? Ако българските управници и духовенство не вземат поука от страданията на руския народ, и тук ще дойде същият закон. Мислите ли, че и в България няма да дойде същият закон? Ще дойде, но ние искаме да го предотвратим.
Те не знаят, че това не зависи от тях, да бъда или да не бъда в България.
Богатият, като се приближава към касата си, нека знае, че Бог е там и, като дойде някой да му иска пари на заем, да му каже: Братко, нека България бъде страна, където няма никакви полици. Тогава няма ли да бъдем един повдигнат народ? Ако всички индустриални и фабрични работници, мъже и жени, постъпват така, на какво ще прилича България? От всички европейски държави щяха да дохождат да я гледат и да кажат: Каква идея е влязла в главата на този народ? Културен народ ще бъде българският! Аз ще ви създам музика, поезия.
24.12.1922г.
186. Защо не можахме,  НБ , София
Вярно е, имам скрити неща, но те са извън България, извън света.
Сега в България ще стане обратното, т.е. онова, което не се очаква.
Сега и на мене искат да кажат: Защо си дошъл да си губиш напразно времето в България? Ние си имаме църква. — Когато дойде Христос да проповядва своето учение, евреите нямаха ли църква? И те не Го ли питаха, защо е дошъл? И каква църква имаха те, не както сегашната! Учени бяха техните равини.
7.1.1923г.
187. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Туй трѣбва да знаятъ съврѣменнитѣ свещеници въ България, туй трѣбва да го научатъ; а сега въ България учатъ друго учение.
Тази църква въ България има много мѫже.
187.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Сега, в България, Христовото учение не се проповядва както трябва.
14.1.1923г.
188. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
И сега, въ България за пръвъ пѫть се е родило туй дѣтенце. Тѣ за пръвъ пѫть идватъ съ своя параходъ въ България, но носятъ своя багажъ, носятъ въ себе си своята стара култура.
Какви величия има да се прѣнасятъ и отъ България и отъ Англия, и отъ Франция.
Единствениятъ пѫть, не само въ България, но и въ целия свѣтъ, е този пѫть.
188.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Ако едно дете иде за пръв път на земята, отде е научило толкова похвати в доброто и в злото? Отде се научило да краде, да лъже? Ако това е в реда на нещата, разбирам, но всичко не може да бъде така. – Добре е хората да се раждат един път на земята. – Може би, за пръв път идват в България, но те носят своя багаж със себе си; те носят своята стара култура. Тия, които отиват за пръв път в Америка или в България, и там, и тук носят своите слабости и добри черти.
Цяла експедиция от Франция, Германия, Англия, България.
Този път е единственият, не само в България, но и в целия свят.
21.1.1923г.
189. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Ясновидството го има въ нѣкои хора въ Европа, и въ България има хора, у които то е почнало да се развива, а у нѣкои то е въ спяще състояние.
Не е ли хубаво, не е ли приятно, кѫдѣто и да минешъ прѣзъ България, прѣзъ село или градъ, всички хора да живѣятъ приятелски? Не могатъ ли? Могатъ.
189.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Има ясновидци и в Европа, и в България.
21.1.1923г.
190. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Някой път те идват и тук, в България. Произходът не е тук от България, той е от друго място.
4.2.1923г.
191. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Не, ще му кажешъ: „Слушай, братко, свиришъ донѣкѫдѣ хубавичко“! Ти си цигуларь, нали? Утре ще се даде единъ концертъ, единъ първокласенъ виртуозъ идва сега въ България, ще даде своя концертъ.
11.2.1923г.
192. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
За примѣръ, взѣмете сега какъ се прѣподава въ I, II, III и IV отдѣление? Азъ отъ 14–15 г. правя своитѣ изслѣдвания не само на програмата тукъ, въ България, но и на западъ какви несъобразности има между програмитѣ онзи строежъ на човѣшкия духъ на западъ и тукъ.
192.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Може ли като живееш в България, като българин, да се страхуваш за утрешния ден? Ако всички българи измрат, това е друг въпрос.
11.2.1923г.
193. Съмнение и воля, ООК , София
И вие взимате едно малко участие тук, в България.
18.2.1923г.
194. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
А какво стана? Евангелскитѣ проповѣдници въ Америка тръгнаха съ своя народъ, английскитѣ проповѣдници – съ Англия, браминитѣ тамъ, германскитѣ съ Германия, ходжитѣ – съ Турция, българитѣ – съ България, всички взѣха участие.
Запримѣръ, взѣметѣ гърцитѣ, тѣ желаятъ, щото отъ България нищо да не стане. На всички духовници, свещеници въ България трѣбва да имъ се говори.
Но ако всички изведнъжъ дойдатъ? Защо да не подѣмемъ тази работа изведнъжъ? Хиляди и милиони хора има, вдовици и сираци има, какъ ще имъ помогнемъ на тѣхъ? Ако всички ние съединимъ сърдцата си въ едно, ако всички съединимъ умоветѣ си въ едно и кажемъ: Този живиятъ Господь да дойде на помощь! – Въ единъ день ще оправимъ България, и въ всѣки градъ, въ всѣко село ще има миръ и радость, ще има свобода въ душитѣ на всички.
194.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Какво стана, всъщност? Английските проповедници тръгнаха с Англия, американските тръгнаха с Америка, германските – с Германия, ходжите – с Турция, българските свещеници – с България.
Милиони хора страдат днес, и ние трябва да им помогнем. – Как? – Нека всички съединят умовете и сърцата си и кажат: Господи, ела ни на помощ! Щом Бог отговори на молитвата ви, България ще се оправи в един ден.
19.2.1923г.
195. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
Аз искам да ви покаже една малка част от тази вълна, която сега минава през България, как ще я опитате.
25.2.1923г.
196. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Не е само между васъ въ България, но и въ Англия, и другаде, и хора, у който има туй чувство, тѣ сѫ извънъ църквата.
25.2.1923г.
197. Качества на ума, сърцето и волята, ООК , София
Аз съм забелязал, някои ученици на окултната наука, както в Америка, така и в България, са такива изменчиви натури! Те мязат на мъгли и движещи се облаци, на пара.
8.3.1923г.
198. Произход на правите мисли, ООК , София
Представете си, този човек, който ви е разгневил, утре вземе експреса и излезе от България, отиде в Америка.
11.3.1923г.
199. Видѣхме Господа,  НБ , София
Тукъ въ България имаме единъ виденъ евангелски проповѣдникъ, нѣма да кажа името му – то е фактъ.
И въ България ще има десетина, двайсеть, и въ Америка, и въ Англия и ще се чудятъ коя е СВ. Сега да видимъ твоя животъ е ли, както действува Христосъ? – Тия Христосци какви сѫ? – Чудни сѫ тия Христосци въ България, особена психология иматъ. Има засега единъ Христосъ, който се нарича за сега Мохамедъ, но той казва, че Христосъ е прѣродениятъ Мохамедъ, хемъ въ България, прѣроденъ, хемъ окултистъ е. Азъ искамъ отъ васъ да изчезнатъ заблуждѣнията, не искамъ да се заблуждавате, разбирате ли? – И азъ бихъ желалъ всинца, вие, ученицитѣ, да сте Христосовци, но какъ? – Като дойда въ кѫщата ви да похлопамъ. „Кой тамъ“? – Не съмъ разположенъ, азъ съмъ Христосъ, но сега съмъ заетъ съ много важни работи, искамъ да оправя България, другъ пѫть ще дойдешъ.
„Видѣхме Господа“ – Сега Господь е въ България и пита българитѣ. Той най-първо слиза въ България и пита българитѣ.
199.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Питам: Живееш ли като тях? Имаш ли любовта на Христа в себе си? Други казват, че духът на Христа и на Мохамеда се преродили в някой човек в България, за да примирят българите с турците. Ако не сте готови да услужвате на бедни, на страдащи и се оправдавате с това, че сте заети, че работите за оправянето на България, не сте Христос.
"Видяхме Господа," Днес Бог слиза в България и пита българите: Видяхте ли ме? Ще кажете, че това е мистификация. – Няма никаква мистификация.
12.3.1923г.
200. Влияние на планетите, ООК , София
Да влезеш в България, в Англия е лесно, но да станеш гражданин на Англия, да заемеш видно място в някое заведение, за това се изисква време.
Ако има такива седем души герои в България, много работа може да свършат.
Сега, аз ви говоря от толкова години в България, минал съм през най-лошите условия, опитал съм ги, но човек трябва да бодърства много и ако не бодърства, може да бъде пометен.
25.3.1923г.
201. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Сега вие, които ме слушате, нѣма да се спрете, да казвате: „Ами тукъ е България, въ свѣта има толкова учени хора!“ Питамъ: Кои сѫ ученитѣ хора въ България? – Въ България има натоварени камили. Ами че тѣ още не могатъ да свалятъ ремъцитѣ отъ обущата на единъ окултенъ ученикъ, а ще оправятъ България! Какъ ще я оправятъ? Казвате: „Ще излѣзатъ между народа да му говорятъ, да проповѣдватъ“.
201.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Като слушате да говоря така, казвате: Колко учени хора има в света! Колко учени хора има и в България! – Навсякъде има учени хора, но повечето са натоварени камили. Нека се смирят! Нека осъзнаят, че те не са в състояние да оправят България! Как ще я оправят? Ще кажете, че ще излязат между народа да проповядват.
8.4.1923г.
202. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
Ако Христосъ дойде сега въ България между софиянци, или въ Англия – въ Лондонъ, въ Америка – въ Ню-Йоркъ, или въ Франция, ще каже: „Съ толкова хиляди години се занимавате съ такива въпроси, какво сте решили?“ Не е това важното въ живота.
15.4.1923г.
203. Чий е този образъ?,  НБ , София
Въ България, Славейковъ е казалъ: „Парице, парице, всесилна царице“.
И тия 16 души владици и тѣхъ ще ги туря на този 35 милиона градуса огънь, и като ги извадя, ще ги питамъ: Кой владика си ти? Нѣма да има нито софийски, нито видински, нито варненски, България ще остане безъ владици.
Ето, азъ зная, че въ скоро врѣме въ България, четири хиляди и четиристотинъ и четирдесеть и четири души още прѣзъ тази година ще влѣзатъ въ този свещенъ огънь, и когато тѣ влѣзатъ и излѣзатъ, България ще мяза, знаете ли на какво ще мяза? Ще мяза, азъ ще спра тукъ, ще замяза на нѣщо.
203.2 Чий е този образ ( втори вариант )
В България, Славейков е възпял парата: "Парице, парице, всесилна царице!" Идете в Македония, навсякъде чувате: Пари, пари! Хванали един американец проповедник в Македония, държали го един месец скрит в гората и, за да го освободят, искали пари от мисионерите.
България ще остане без владици.
Знаете ли, на какво ще прилича България, когато те влязат и излязат? — Като влязат и излязат, след тях ще се отвори една врата, и други ще влязат, след тях още други.
22.4.1923г.
204. Петимата братя, НБ , София
Казват: „Да служим на Англия, на Франция, на Германия, на България“. – Кой народ, като слугува на тази или онази държава, е свободен? За да бъдем свободни, ние трябва да служим на онази велика идея, която обхваща всичко в света.
България се нуждае от жени на новата култура. България се нуждае от силни и решителни жени.
25.4.1923г.
205. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Другият е бил богат, свършил е училище и после станал пръв министър в България.
29.4.1923г.
206. Живот вечен, НБ , София
Какъв морал е този, ти да се криеш на топло, а да изпращаш другите да се бият за България? Лесно се насърчава човек да се жертва за отечеството.
3.6.1923г.
207. Напразно Ме почитат, НБ , София
Между всички проповедници в България аз се различавам по това, че зная на кого служа; че моето учение е Божествено.
17.6.1923г.
208. Вяра и съмнение, ООК , София
Питам: Тъй, както сте поставени тази вечер, има ли по-учени хора от вас в България? Вие казвате, че не сте учени.
Сега и в България може да се явят много махатми, които ще ви кажат: „При тия условия ние не можем да ви открием великите тайни, но идете в Америка и в Индия при индусите, които с хиляди години са развивали своите способности, та дано ви разкрият много неща.
То не е нито за мен, нито за вас, нито за България.
Дойде един брат от Чехия и разказва, че там се интересуват за окултните братя в България.
208.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Питамъ: тъй, както сте поставени тази вечерь, има ли по-учени хора отъ васъ въ България? Вие казвате, че не сте учени.
Сега и въ България може да се явятъ много махатми, които ще ви кажатъ: „При тия условия ние не можемъ да ви откриемъ великитѣ тайни но идете въ Америка, и въ Индия при индуситѣ, които съ хиляди години сѫ развивали своитѣ способности, та дано ви разкриятъ много нѣща.
То не е нито за менъ, нито за васъ, нито за България.
Дойде единъ братъ отъ Чехия и разказва, че тамъ се интересуватъ за окултнитѣ братя въ България.
17.6.1923г.
209. Имаше двама синове, НБ , София
Някой е изпратен да работи за издигането на България.
209.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
Пратени сте в България да я повдигнете, може да сте пръв министър, но като влезете, и почват да минават покрай вашите ръце пари.
22.6.1923г.
210. Първичната връзка, ИБ , София
Аз зная само един случай на посвещение в България.
24.6.1923г.
211. След три дни, НБ , София
Навсякъде има благородни и честни хора – и в България, и в Русия, и в Англия, и в Германия.
Тъй както живее българският народ, има ли бъдеще, може ли да бъде велик? Убийствата може ли да донесат щастие на България? И сега мислите ли, че престъпленията ще донесат щастие на нашия народ? Ще кажете: „Тъй трябва да стане“.
Всички християнски църкви в България, в целия свят, трябваше само да се молят да се смени тази култура, да дойде нещо по-хубаво, по-благородно. Сега питам: Как ще се оправи България?
Нито едните, нито другите ще оправят България. Само Любовта може да оправи България.
Ако духовенството не приеме това учение, грях на душата му! В десет години, ако не приемат учението, нека те да му мислят! И съдбата е почнала най-напред от България.
27.6.1923г.
212. Нежност и грубост,  МОК , София
А когото срещнете в България, все разправя: Как мислиш, прост човек ли съм! Да не мислиш, че съм невежа? — Нещастието на България седи в това, че всички българи се считат за учени.
28.6.1923г.
213. Божественото и човешкото, ООК , София
Законът на Ополенс казва, че условията, или най-хубавите елементи, или най-хубавите средства за вашия живот, са вложени някъде в България или във Франция, или в Германия, или най-после, някъде в Америка и вие трябва да отидете точно навреме на това място, да си ги вземете.
1.7.1923г.
214. Ще дойдем при него, НБ , София
И Аз ще ви се изявя.“ Питам съвременните християни, както и вас, които минавате за окултни ученици, ще познаете ли Христа, ако днес слезе на земята? Ако днес дойде Христос в България, Той ще се яви в такава проста форма, че никой няма да Го познае.
9.9.1923г.
215. Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР , София
Може един ден да стане следното: в Америка да откажат свикването на събор и ще дойде земетресението в България.
9.9.1923г.
216. Три правила за ученика, ИБ ,БР , София
Ще кажеш: "Всичко ставам, но министър не ставам в България." Ще кажеш: "Всичко ставам в България, но владика не ставам."
Ако този наряд ви го дам сега да го правите, от България нищо няма да остане.
10.9.1923г.
217. Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР , София
Външната среда в България е чрезмерно груба.
23.9.1923г.
218. Съблазните,  НБ , София
Не, наточи му една първокачествена баница! Аз съм срещнал досега в България само една българка, наша сестра, която щом дойде нейният възлюбен и я нахука, стане на другия ден рано, наточи му една баница и го гости.
1.10.1923г.
219. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Казвам, такива магарешки тръни и ние имаме в България, само че не са тъй облагородени.
Преди една-две години ме питат какво ще стане с България. Казвам, а, България е в най-добро положение, щастлива е тя.
21.10.1923г.
220. Разумният живот,  МОК , София
Днес в България има благоприятни условия за изпити на окултните ученици.
21.10.1923г.
221. Ще ви направи свободни (Истината),  НБ , София
Отивам в Германия, трябва да зная откъде идвам. – От България.
Вие ще кажете: „Вижте какво става с България!“ Не е важно какво става отвънка.
28.10.1923г.
222. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Българите например са толкова наивни, всички мислят, че може да дойде някой българин да оправи България. Но 50 години вече, откак България се е освободила, намери ли се някой българин, който да оправи България? Не само в България, никъде не може да се намери човек, който да оправи света, нито сега, нито за в бъдеще.
А учениците в България, те са отлични.
Аз зная, че в България има много поети и поетеси, радвам се, но нека напишат 3 куплета от по 6 реда и да отидат при един парализиран да му ги прочетат.
Няма човек в България, па и в целия свят, който да е казал по-хубави думи от мене.
4.11.1923г.
223. Основа на знанието,  МОК , София
В България, обаче, другояче ще се изтълкува това нещо.
11.11.1923г.
224. Който има уши,  НБ , София
Човешкото съзнание е такова, че ако, за пример, в България стане една духовна промяна, духовно движение, всички тези хора в Америка, в Англия, които са в свръзка с Бога, ще знаят всички промени, които стават в България.
14.11.1923г.
225. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
Аз казвам: в България всички са DD.
Някой казва: „Да бъдем учени!“ Но вземете факта, че навсякъде, дето има богословски училища – и в Америка, и в България, и в Германия, религиозността на хората е понижена, защото там се учат физически, външни работи.
18.11.1923г.
226. Гняв и страх,  МОК , София
Той свършил два факултета в странство и като се върнал в България, преди да се залови за каквато и да е работа, запитал се дали ще може да се прояви като истински човек в живота или не.
25.11.1923г.
227. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Като дошъл в България, казали му: „И тук има такива трапове, прескочи ги“.
Не, там ще спреш, ще срещнеш мечката, ще поговориш с нея и като дойдеш в България, тогава ще кажеш: „Аз срещнах тази мечка, имам голяма опитност, поговорих с нея, опитах я, по-страшна мечка от тази не съм виждал“.
2.12.1923г.
228. Който люби,  НБ , София
В Англия, във Франция, в Америка има такива статистики, нека и в България държат такава една статистика, та да видят кой народ има повече Любов.
Седнал на духалото, духал, духал, но като нямал пари, като бил затруднен материално, замислил се и си казал: „Какво да правя с този орган? Нямам пари! Да съм си сега в България, един учител да съм! Що ми трябваше да идвам в Америка?“ Като се замислил тъй, забравил да движи ръчката на духалото.
2.12.1923г.
229. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Тъй както ви гледам, знаете ли на какво ви уподобявам? – Вашето положение мога да сравня с това на България. Например, българите сега имат много дългове и всички финансисти се чудят как да оправят положението на България. В България има скрити много богатства – въглища, скъпоценни камъни, злато и др., но не могат да ги намерят и затова българите си казват: Хайде да направим един заем, да подобрим положението си! За заем всички мислят, но никой не мисли да намери в себе си тази основна идея и да я използва. В България няма такова нещо.
Сега вие сте българи, родени сте в България, питам ви: имат ли те някаква литература или някакви исторически паметници, от които да се види каква е тяхната основна идея? Те и до сега са безидейни хора.
9.12.1923г.
230. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
Онзи, който ти е направил доброто, той е Белмон Морис, само че той като прави добро, носи маска, а всичките съвременни християни в Америка, в Англия и тук в България, като правят добро, са без маски.
16.12.1923г.
231. Той ги изпита,  НБ , София
Но кой е начинът да се помогне на българския народ? В 1000 години българският народ е направил 150 войни и толкова много убийства! Хубаво, я ми кажете, где е велика България тогава? Преди 500 години, като дойдоха богомилите, всичките ги разпръснаха, избиха ги. Какво стана с България? Духовенството имаше много хубаво желание, да спаси народа.
Говорят в България за свещениците, за владиците.
23.12.1923г.
232. Скръб и радост,  НБ , София
И сега ние ще седим в народното събрание, по амвоните на църквите, и от там ще говорим за морал, за поправяне на България.
6.1.1924г.
233. Едно ти не достига!,  НБ , София
Тук, в България, го дават и по 20 пъти, но това е базиргянство.
Това не е само тук в България, но и в Англия, и в Америка, никъде няма свобода.
13.1.1924г.
234. Оздравяха,  НБ , София
От 50 години насам вестниците все истината изнасят, но България още не е свободна. Питам: Как мислите, ако сравните положението на България преди 50 години и сегашното ѝ положение, кое е по-добро? Едно време българите казваха: „Слушайте, това е турчин, не му вярвайте, той не е християнин, той ще те коли, ще те изтезава“. Казвам: Турците не са излезли още от България. Всичките измрели турци в България, които не са се преродили, навлязоха в българите.
И в Англия, и в Америка, и в България, навсякъде е така.
Че какво липсва на тия свещеници? Чудни са сегашните хора в България – страх ги е от мене! Имат право да ги е страх.
Я ми кажете, кой светия в България не е бил гонен? Я ми кажете, кой праведник, появил се между някой народ, не е бил гонен? Как ще обясните това гонение, защо е било? И сега, тук в България, искат да обявят едно гонение против нас, но няма смисъл.
20.1.1924г.
235. Допреният въглен,  НБ , София
Значи английските закони не са валидни за България, и българските закони не са валидни за Англия. Питам тогава: Нали трябва да има един общ знаменател? Имаме американски закони, имаме английски закони, имаме германски, француски, руски, китайски, японски, но где е общността на тия закони, где е валидността им? Валидни ли са едновременно за всички? И ние виждаме, че в България ако убиеш в мирно време един човек, ще те затворят, ще седиш в затвора 10–15 години и ще минеш за безчестен.
Казвам му: Как си ти от онзи свят? Какво правиш? Добре дошъл! – „Много добре, авангард съм изпратен в България, идем вече отгоре!“ Е, вие какво ще кажете сега, като ви разправям този анекдот? Да оставим това, дали вие вярвате или не.
27.1.1924г.
236. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
И често, в Америка, или тук в България, или другаде, една църква ще дава бал, за да събере малко пари за бедните.
И когато висшите духове отиват на небето да носят сведения за земята, те никога не казват, че в България са избити около 20,000 души и че в Русия има около 20 милиона убити, нещастни.
27.1.1924г.
237. Трансформиране на енергиите, МОК , София
И България също: с пари се занимава, все икономисва, а до уши е потънала в дългове.
3.2.1924г.
238. Плодовете на Духа,  НБ , София
Дето и да срещнете тези хора, в Англия, в България, те се отличават.
Те работят сега отвътре, те работят в България, навсякъде работят.
10.2.1924г.
239. Искаш ли да оздравееш?,  НБ , София
Сега често ми възразяват: „Ако ние постъпваме с любов, сърбите ще дойдат в България и ще ни завладеят.
Англия ще бъде по-велика, Германия, Франция, Америка, Сърбия, България – също.
Толкова работници във Франция, в Англия, в България и навсякъде по света работят с ралото си и са изкарали храна повече, отколкото трябва.
13.2.1924г.
240. Трите състояния у човека, ООК , София
Един българин ходил в Америка, там живял около 10 – 15 години и се връща в България във времето на княз Батенберг . Дошъл той със специален трен в България и княз Батенберг го приел със специални почести. Казва му: „На каква длъжност искаш да те назнача?“ Князът бил разположен към него, зер учен българин бил, затова искал да му даде едно почетно място и мислел, че той ще поиска да го назначи пръв министър в България. „Искам – казва българинът – да бъда директор на някоя гимназия.“ – „Е, ще отидете при министъра на просвещението, това е негова длъжност.“ Като казваме, че всичко е възможно, то значи, че са възможни само тия неща, които влизат в тази формула.
Разправяше ми един наш починал брат, който ходеше из България, за нашите ясновидци.
24.2.1924г.
241. Що е това?,  НБ , София
Като срещна един стражар, ще му кажа: „Братко, ти си свършил четири факултета, ти имаш моите уважения, отлична е твоята служба!“ А сега кого търсим, на кого служим? – На България.
2.3.1924г.
242. Родени изново,  НБ , София
Как се новородихте? Вие сте били в Америка, питам ви: „Как минахте океана, с кой параход?“ Ако кажете, че минахте през океана, пътувахте от Америка до България, но не знаете през кой път, не знаете как минахте, ще ви кажа, че вашето учение не е право, не е този пътят, който води към новораждане.
9.3.1924г.
243. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Да кажем, че тук, в България, може да има 2–3,000 души лекари.
И погледнете, днес в Америка, в Англия, в България, навсякъде другаде са турили паметници, статуи. На кого? – На този, който е подигнал Англия, Америка, България.
16.3.1924г.
244. Който дойде при мене,  НБ , София
Следователно, ако в България има само един човек, който е свързан с Бога и живее според Неговите закони, той ще повдигне не само България, но и целия свят. - Тогава, свържи българския народ с Бога.
В България има много ангели по ум, но по същество няма нито един.
19.3.1924г.
245. Познай себе си, ООК , София
В България той си има много агенти, понеже царството на света е негово.
23.3.1924г.
246. Брат ти си дойде,  НБ , София
Ето, в България има много природни богатства, но няма хора, които могат да ги използват.
26.3.1924г.
247. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Вие сте били божество, някой виден ангел в Небето, заповядвали сте на цяла слънчева система, но един ден Господ заповядва: „Вземете този крилат ангел и го пратете на Земята като обикновен човек.“ И вие слизате на Земята не като министър на България, но като един прост слуга някъде – седите и въздишате.
247.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
И вие слизате на земята не министъръ на България, но като единъ простъ слуга нѣкѫдѣ — седите и въздишате.
30.3.1924г.
248. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Учените и досега още не са определили, отде идат нещата и докъде стигат. – Водата има ли граници? – И това не е определено. – Защо? – Защото водата на океаните може да се пренесе в пространството и да се излее на друго място, например, в България. Така се разнасят водите по целия свят: В Русия, в Германия, в Франция, в България – навсякъде се разнася тя. Някои от тези малки същества са живели в България, в нея умрели и така образували българската почва.
13.4.1924г.
249. Още малко,  НБ , София
Такива били времената и условията, че не могло без война. – Кой е казал това? Кой е дал живот на човека? – Не зная, кой му е дал живот, но зная за себе си, че съм роден в България. – България ли е дала живот на българина? – Майка ми ме е родила, тя ми е дала живот. – Представи си, че се отнеме храната, водата, въздуха, светлината и топлината в природата, тогава ще видиш, може ли майка ти да те роди.
20.4.1924г.
250. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Питам: Това, което съществува в света, не е ли анархия? Посетете участъците в България; посетете бойните полета и ми кажете, какво правят хората там? Това не е за упрек.
27.4.1924г.
251. Съграждане на доброто,  МОК , София
Обаче, вън от него друга една мисъл му влияе и у него се заражда желание да стане пръв министър в България.
Да кажем, че в България има 4 милиона хора, които имат нужда от цар.
30.4.1924г.
252. Добрите и лошите, ООК , София
Например, за да ви дадат богатство, трябва да заемете един виден пост, да станете пръв министър в България или в Англия. И в България, и в Англия, и в Америка – навсякъде си служат с едни и същи средства.
Ако някой от вас е цар на България и като такъв направи някое голямо Добро, Господ за това не иска да знае, но ако направи едно малко Добро на някоя бедна вдовица, за това Бог се интересува.
4.5.1924г.
253. Каквото попросите,  НБ , София
С този чек ти можеш да отидеш в Англия и там, в някоя английска банка, ще изтеглиш сумата, която си внесъл в България.
11.5.1924г.
254. Напразно ме почитат,  НБ , София
Като посещавате по-големите градове в България и в Европа, ще видите, как болестите се ширят навред.
Те са нужни не само за България, но за целия свят.
Ако в България имаше десет души, които се подчиняват абсолютно на Божия закон, мислите ли, че щеше да бъде зле на българския народ ? Аз съм ви казвал и друг път: Нашият живот зависи от небето.
25.5.1924г.
255. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
Ако ме питат, защо работите на България не вървят добре, отговарям: Малко избраници има.
1.6.1924г.
256. И валя дъждът,  НБ , София
Питам: Колко такива англичани или американци биха се отказали от своето наследство? Колко такива българи ще се намерят в България, които, при липса на средства за живот, биха се отказали от такова голямо наследство?
Питам: Кой човек днес би се отказал, ако му предложат да стане цар? Или кой би се отказал, ако му предложат да стане пръв министър в България? – Да, но и от управниците се иска воля.
9.6.1924г.
257. Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ , Витоша
Тъй учениците не само в България, но и в целия свят страдат от туй лъжливо приложение на любовта.
24.8.1924г.
258. Качества на разумния живот, СБ , София
Какви съотношения има между онзи, който е поставен за пръв министър на България, и онзи, който оре на нивата? По отношение на Бога онзи, който оре на нивата, заема първо място, а онзи, който е пръв министър на България, заема последно място.
258.2 Качества на разумния живот ( втори вариант )
Какви съотношения има между онзи, който е поставен пръв министър на България, и онзи, който оре на нивата? По отношение на Бога, онзи, който оре на нивата, заема първо място, а онзи, който е пръв министър на България, заема последно място.
31.8.1924г.
259. Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г., СБ ,БР , София
Кирилова имала мисия да обнови България! Също и Магдалина подобна мисия имала за света! Магдалина е изучила изкуството за просия – в Италия е събирала пари и майсторски е просила.
31.8.1924г.
260. Правила на разумния живот, СБ , София
Един параход, който се товари в България и отива за Англия, кой ще го разтоварва там? – Английските хамали.
Е, хубаво, в Америка апостол Петър се е преродил, във Франция се е преродил, в България се е преродил, на около двадесет места се е преродил.
260.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Един параход, който се товари в България и отива за Англия, кой ще го разтовари там? - Английските хамали.
Е, хубаво, в Америка апостол Петър се преродил, във Франция се преродил, в България се преродил, на около 20 места се преродил.
1.9.1924г.
261. Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие, СБ , ИБ ,БР , София
В България всички добри хора трябва да си насочат мислите към един център – към Бога.
1.9.1924г.
262. Съзнателният живот като забава, СБ , София
Ние се занимаваме с това, какво ще стане с Европа, какво ще стане с България, какво ще стане с дъщерите ни, със синовете ни, а изгубваме тези красиви моменти, които Бог ни дава.
2.9.1924г.
263. Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР , София
България е пълна със заровени пари, но не е морален закон да се изравят.
В България болшевизмът има две течения: едното буржоазно болшевишко - то е съвременният фашизъм, и пролетарско болшевишко.
Английската политика не иска да има в България духовенството влияние. Вие не трябва да искате една Велика България, а една България, в която да има законност и правота - тогава тя ще бъде силна и велика.
19.10.1924г.
264. Настанало е царството Божие, НБ , София
Нѣкой човѣкъ скърби, че не е станалъ министъръ въ България, че дѣдо му, като умрѣлъ, не му оставилъ пари, че баща му не билъ богатъ, че майка му не била отъ благородно произхождение, че приятелитѣ му не го заобикаляли, че нѣмалъ общество и т.н.
Азъ не съмъ срѣщналъ до сега въ България нито единъ святъ човѣкъ, а се изискватъ святи, святи хора.
264.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Някой човек скърби, че не е станал министър в България, че дядо му, като умрял, не му оставил пари, че баща му не бил богат, че майка му не била от благороден произход, че приятелите му не го заобикаляли, че нямал общество и т.н.
Аз не съм срещнал до сега в България нито един свят човек, а се изискват свети, свети хора.
26.10.1924г.
265. Раздай всичко!, НБ , София
Ние сме толкова повърхностни! Запримѣръ, нѣкой иска да стане пръвъ министъръ въ България.
265.2 Раздай всичко! ( втори вариант )
Ние сме толкова повърхностни! Например, някой иска да стане пръв министър в България.
2.11.1924г.
266. Роденитѣ, НБ , София
Често, ние се намираме въ положението на онзи турчинъ, който като дошълъ въ България, постоянно се хвалилъ, че като билъ въ Багдатъ, могълъ да прѣскача трапове отъ по 10 м. широчина.
Кажатъ му: назначиха те професоръ въ България.
266.2 Родените ( втори вариант )
Често, ние се намираме в положението на онзи турчин, който като дошъл в България, постоянно се хвалил, че като бил в Багдад, могъл да прескача трапове от по 10 м. широчина.
Кажат му: Назначиха те професор в България.
9.11.1924г.
267. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
Този въпросъ има други граници, тъй, както България си има свои опрѣдѣлени граници, Англия си има свои опрѣдѣлени граници, Франция си има свои опрѣдѣлени граници. Слѣдъ като влѣзете въ България, запримѣръ, най-първо ще ви посрещне единъ български стражарь и ще ви запита: знаете ли български? – Не зная.
Азъ гледамъ какво правятъ въ България малкитѣ дѣца съ тия хубави пеперудки.
Днесъ, въ България казватъ тъй: все трѣбва да имашъ нѣкой дѣдо владика, т.е. все трѣбва да имашъ нѣкой Господь, нѣкой голѣмецъ.
267.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
Този въпрос има други граници, тъй, както България си има свои определени граници, Англия си има свои определени граници, Франция си има свои определени граници. След като влезете в България, например, най-първо ще ви посрещне един български стражар и ще ви запита: Знаете ли български? – Не зная.
Аз гледам какво правят в България малките деца с тия хубави пеперудки.
Днес, в България казват тъй: Все трябва да имаш някой дядо владика, т.е. все трябва да имаш някой Господ, някой големец.
12.11.1924г.
268. Забравените неща, ООК , София
Пък ти мислиш, че тя е жива, че е някое голямо страшилище, и казваш: „Ще мина по друг път!“ Кой е другият път? Държавните мъже в България знаят кой е другият път.
16.11.1924г.
269. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
Сегашнитѣ хора сѫ толкова лоши, че и като умиратъ, нищо не даватъ за беднитѣ, нѣма да ви привеждамъ толковато факти изъ България, дѣто се случва да умира нѣкой богаташъ и едва ще остави нѣколко хиляди лева за бѣднитѣ, а милионитѣ не дава никому.
269.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
Сегашните хора са толкова лоши, че и като умират, нищо не дават за бедните, няма да ви привеждам толковата факти из България, дето се случва да умира някой богаташ и едва ще остави няколко хиляди лева за бедните, а милионите не дава никому.
7.12.1924г.
270. Ти си!, НБ , София
Докато този духъ оправлява тази слънчева система, до тогава ще сѫществуватъ хората, до тогава ще се учатъ, ще се биятъ, ще разискватъ, има ли граждански права, или не, дали трѣбва да сѫществува България, или не, трѣбва ли да сѫществуватъ другитѣ народи или не и т.н.
Слѣдъ 20 години отново се връща въ България.
270.2 Ти си! ( втори вариант )
Докато този дух управлява тази слънчева система, дотогава ще съществуват хората, дотогава ще се учат, ще се бият, ще разискват, има ли граждански права, или не, дали трябва да съществува България, или не, трябва ли да съществуват другите народи или не и т.н.
След 20 години отново се връща в България.
10.12.1924г.
271. Неразбраното, ООК , София
И после казвате: „Сиромах човек е.“ Питам: де му е сиромашията? Коя е нормата за богатството и сиромашията на един човек? В България кого смятат за богат човек? Коя е нормата за това?
14.12.1924г.
272. Да Го посрещнатъ, НБ , София
Кажи тогава кога се отдѣли отъ Бога? Азъ чувахъ да разправятъ за едно момче отъ България, което казвало, че помни когато майка му се женила то играло на хорото.
Въ България нѣма скрити мѣста, дѣто да станешъ постникъ.
272.2 Да Го посрещнат ( втори вариант )
Кажи тогава кога се отдели от Бога? Аз чувах да разказват за едно момче от България, което казвало, че помни когато майка му се женила, то играло на хорото.
В България няма скрити места, където да станеш постник.
14.12.1924г.
273. Що е единица. Числа и действия, МОК , София
От горе се научат: ти си в България и те слизат, носят си своите полици, и ти правят най-големите нещастия, не можеш да се избавиш и ти казваш: „Да умра, че да се скрия някъде.“ Но и като умреш, те пак ще тръгнат по петите ти.
273.2 Що е единица. Числа и действия ( втори вариант )
Те се научават отгоре, че ти си в България например, и слизат, носят своите полици и ти причиняват най-големите нещастия.
21.12.1924г.
274. Миротворци, НБ , София
Често ние казваме: а, азъ мога така да направя, че да оправя България! Смѣшно е това нѣщо – да оправишъ България, да оправишъ Англия, да оправишъ Америка! Азъ казвамъ: ти оправи ли себе си? Азъ съмъ, казва нѣкой, благороденъ човѣкъ.
274.2 Миротворци ( втори вариант )
Често ние казваме: А, аз мога така да направя, че да оправя България! Смешно е това нещо – да оправиш България, да оправиш Англия, да оправиш Америка! Аз казвам: Ти оправи ли себе си? Аз съм, казва някой, благороден човек.
7.1.1925г.
275. Проекции, ООК , София
Бог ви помогне да излезете от сиромашията и вие успявате да стане пръв министър в България.
11.1.1925г.
276. Квадратурата на кръга, МОК , София
Питам: От къде се е зародила в неговия ум тази мисъл, че именно той е лицето, което ще намери тия съкровища? И той казва: "Ако ги намеря, аз ще оправя работите на България, 50-60 товара злато са това." Това са неща вероятни, възможни, но досега нито един не е намерил толкова голямо съкровище в България. В България има злато и 10 000 катъри да натовариш.
276.2 Квадратурата на кръга ( втори вариант )
Това са петдесет-шестдесет чувала злато!“ Това са неща вероятни, възможни, но досега нито един човек не е намерил толкова голямо съкровище в България. В България има богати рудници и толкова много злато, че можеш да натовариш с него и десет хиляди катъра, но работа трябва.
18.1.1925г.
277. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
Азъ съмъ срѣщалъ въ България нѣкои стари, които казватъ: ехъ, синко, 100-годишенъ съмъ вече, много ми е патила главата.
Сега всѣки единъ отъ васъ казва: да стана пръвъ министъръ въ България! Че за тебе Господь е опрѣдѣлилъ много по-високъ постъ, отколкото министъръ въ България! Виждамъ, Господь ти е опрѣдѣлилъ да станешъ управитель на една цѣла планета, далъ ти е единъ псевдонимъ и подъ това име ще работишъ, ще правишъ своитѣ изчисления. А ти бѣдниятъ, седишъ като нѣкой плѣнникъ въ България, чакашъ реда си да станешъ министъръ.
277.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
Аз съм срещал в България някои стари, които казват: Ех, синко, 100-годишен съм вече, много ми е патила главата.
Сега всеки един от вас казва: Да стана пръв министър в България! Че за тебе Господ е определил много по-висок пост, отколкото министър в България! Виждам, Господ ти е определил да станеш управител на една цяла планета, дал ти е един псевдоним и под това име ще работиш, ще правиш своите изчисления. А ти бедният, седиш като някой пленник в България, чакаш реда си да станеш министър.
21.1.1925г.
278. Значение на изслушването, ООК , София
Аз от ред години следя и виждам, че даже и най-религиозните хора в България, както и в Америка и в Англия – навсякъде, имат една слабост – крият своето тщеславие и своята гордост.
25.1.1925г.
279. Изпитите на ученика. Житното зърно, МОК , София
Представете си, че ви предлагат три служби в живота – владика, пръв министър в България и цар.
На пътя ви се изпречват три стаи: едната е на владиката, втората – на първия министър в България, а третата – на царя.
28.1.1925г.
280. Правилно пеене, ООК , София
Ако вие имате една светла идея, една светла мисъл или едно предложение и проектирате тази ваша мисъл в пространството, например някъде в Япония, Китай, Америка или в България, може би най-малко 10-15 души ще схванат тази мисъл, ще я подемат и ще я разпространят, ще напишат нещо.
1.2.1925г.
281. Азъ Те познахъ, НБ , София
Вие сънувате единъ сънъ: тръгвате отъ България за Америка, пѫтувате, стигате тамъ, запишете се въ нѣкое училище, учите, свършитѣ училището, връщате се отново въ България и ставате пръвъ министъръ. Какъ съкращаватъ въ България врѣмето? Отива нѣкой въ странство, свършва математика или естественитѣ науки и се връща въ България, иска да го назначатъ или професоръ въ университета, или учитель въ нѣкоя отъ първокласнитѣ гимназии, но никой не го познава, нѣма приятель и не го назначаватъ.
Когато нѣкой човѣкъ тръгне отъ Америка за България и го питатъ, въ колко часа, кой день тръгна отъ Америка, човѣкътъ знае всичко, помни, може да ви отговори.
Тукъ, въ България, навсѣкѫдѣ има пари. Знаете ли колко заровено злато има въ България? Въ Балканския полуостровъ има заровено на разни мѣста около 20 милиарда злато. Други ме питатъ: ама отгдѣ се хранишъ? Чудни сѫ хората! Азъ имамъ толкова милиарди злато въ България! Въ Русия – друго злато ме чака. Вънъ отъ това, виждамъ, гдѣ има златни жили въ България; виждамъ, гдѣ има скъпоцѣнни камъни. По-богатъ човѣкъ тукъ въ България отъ мене нѣма. Този законъ може да се приложи даже още сега въ България.
281.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Вие сънувате един сън: тръгвате от България за Америка, пътувате, стигате там, запишете се в някое училище, учите, свършите училището, връщате се отново в България и ставате пръв министър. Как съкращават в България времето? Отива някой в странство, свършва математика или естествените науки и се връща в България, иска да го назначат или професор в университета, или учител в някоя от първокласните гимназии, но никой не го познава, няма приятел и не го назначават.
Когато някой човек тръгне от Америка за България и го питат, в колко часа, кой ден тръгна от Америка, човекът знае всичко, помни, може да ви отговори.
Тук, в България, навсякъде има пари. Знаете ли колко заровено злато има в България? В Балканския полуостров има заровено на разни места около 20 милиарда злато. Други ме питат: Ама отгде се храниш? Чудни са хората! Аз имам толкова милиарди злато в България! В Русия – друго злато ме чака. Вън от това, виждам, где има златни жили в България; виждам, где има скъпоценни камъни. По-богат човек тук в България от мене няма. Този закон може да се приложи даже още сега в България.
11.2.1925г.
282. Продължаване на живота, ООК , София
Досега в България съм срещнал само един търпелив човек.
22.2.1925г.
283. И пишеше на земята, НБ , София
Нѣкои казватъ, че Бѣлото Братство е въ България. Голѣма честъ е направило то на България, ако мислитѣ, че то е тукъ. И нѣкои казватъ: Бѣлото Братство въ България не вирѣе.
Сега, нѣкои казватъ: ние можемъ да ви изпѫдимъ отъ България! Ако е въпросъ за изпѫждане, питамъ: кого ще изпѫдите? Тази земя не е българска, тя е на Господа.
283.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Някои казват, че Бялото Братство е в България. Голяма чест е направило то на България, ако мислите, че то е тук. И някои казват: Бялото Братство в България не вирее.
Сега, някои казват: Ние можем да ви изпъдим от България! Ако е въпрос за изпъждане, питам: Кого ще изпъдите? Тази земя не е българска, тя е на Господа.
1.3.1925г.
284. Сега скърбь имате, НБ , София
Хората въ България се оплакватъ отъ своето сегашно положение. Туй, което става сега въ България, е цвѣте прѣдъ положението на поданицитѣ отъ царството на Бенъ-Адета. Казвате: какво става въ България! Не, България още не е дошла до такова окаяно положение.
284.2 Сега скръб имате ( втори вариант )
Хората в България се оплакват от своето сегашно положение. Туй, което става сега в България, е цвете пред положението на поданиците от царството на Бен-Адета. Казвате: какво става в България! Не, България още не е дошла до такова окаяно положение.
8.3.1925г.
285. Моето царство,  НБ , София
Той ще пише, че въ този моментъ се молилъ за България; че въ този моментъ се молилъ за спасението на църквата; въ този моментъ се молилъ за евангелизъма; въ този моментъ се молилъ за примиряването на църквитѣ и т.н.
Единъ американски астрологъ е прѣдсказалъ, че България, изобщо частъ отъ Балканския полуостровъ, щѣлъ да пропадне при нѣкакво землетресение.
285.2 Моето царство ( втори вариант )
Той ще пише, че в този момент се молил за България; че в този момент се молил за спасението на църквата; в този момент се молил за евангелизма; в този момент се молил за примиряването на църквите и т.н.
Един американски астролог е предсказал, че България, изобщо част от Балканския полуостров, щяла да пропадне при някакво земетресение.
8.3.1925г.
286. Равностранният триъгълник, МОК , София
Ако в цяла България има двадесет града, дето съществуват тия класове, така ще се разпределите, че за всеки град да се получи по едно писмо и в двата класа.
15.3.1925г.
287. Той повелѣва на слънцето, НБ , София
Да, но това е една мѣстна величина съ която се измѣрва врѣмето само въ България, но не и другадѣ. Когато нашиятъ часовникъ въ България показва шестъ часа, на друго мѣсто имаме другъ нѣкой часъ.
287.2 Той повелява на слънцето ( втори вариант )
Да, но това е една местна величина с която се измерва времето само в България, но не и другаде. Когато нашият часовник в България показва шест часа, на друго место имаме друг някой час.
25.3.1925г.
288. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Тя представлява едно от най-нечистите места в цяла България.
5.4.1925г.
289. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Това става въ една просвѣтена Америка, а какво става у насъ въ България, това Господь знае.
Казвамъ: да прѣстанатъ вече съ тия работи! Нека всички хора по цѣлия свѣтъ, не само тукъ въ България, знаятъ, че Богъ сѫществува въ свѣта, и хората ще познаятъ това нѣщо! Казватъ: да, но трѣбва да има готови хора! Не, вие ще тръгнете изъ свѣта и ще кажете всичко на хората.
289.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
Това става в една просветена Америка, а какво става у нас в България, това Господ знае.
Казвам: Да престанат вече с тези работи! Нека всички хора по целия свят, не само тук в България, знаят, че Бог съществува в света, и хората ще познаят това нещо! Казват: Да, но трябва да има готови хора! Не, вие ще тръгнете из света и ще кажете всичко на хората.
12.4.1925г.
290. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Като тази приказка има такива и въ България.
Питамъ: ако сте герой въ България отъ първа степень, можете ли да носите земята съ десеть слънца и спѫтницитѣ имъ на гърба си? – Не мога.
Съ Любовьта трѣбва да направимъ единъ великъ опитъ, но не трѣбва да се боите и да казвате: какво ще бѫде положението на България? Какво ще бѫде съ човѣчеството? – Какво ще бѫде положението на обществото? – Какво ще бѫде положението на България, какво ще бѫде положението на вашия домъ, това сѫ второстепенни въпроси. Въпроситѣ за човѣчеството, за България, за обществото, за дома ни, това сѫ въпроси, които отъ хиляди години се разрѣшаватъ и които не сѫ разрѣшени и до сега.
290.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Като тази приказка има такива и в България.
Питам: ако сте герой в България от първа степен, можете ли да носите земята с десет слънца и спътниците им на гърба си? – Не мога.
С Любовта трябва да направим един велик опит, но не трябва да се боите и да казвате: какво ще бъде положението на България? Какво ще бъде с човечеството? – Какво ще бъде положението на обществото? – Какво ще бъде положението на България, какво ще бъде положението на вашия дом, това са второстепенни въпроси. Въпросите за човечеството, за България, за обществото, за дома ни, това са въпроси, които от хиляди години се разрешават и които не са разрешени и до сега.
15.4.1925г.
291. Закон на съотношения, ООК , София
Писанието казва: „Не се радвай, когато те хвалят, но радвай се, когато рекат лоши работи против теб.“ Въпреки философията на свещените книги, доколкото зная, доколкото съм проверявал, не съм намерил нито един ученик в България, комуто като кажат, че е много лош човек, да се зарадва.
Сега аз се чудя на учениците в България.
21.4.1925г.
292. Възкресение,  ИБ , София
Днес в България стават много работи.
Вас пращаме мисионери сега, проповядвайте сега в България.
17.6.1925г.
293. Успоредните линии, ООК , София
Това се е случило в България преди 50-60 години.
21.6.1925г.
294. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
До сега, въ България съмъ срещалъ само двама души, които знаятъ отъ кога сѫ дошли на земята и при какви условия.
294.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
До сега, в България съм срещал само двама души, които знаят от кога са дошли на земята и при какви условия.
28.6.1925г.
295. Плодътъ на дървото,  НБ , София
Често хората на новото учение, хората на новитѣ течения, казватъ: трѣбва да се даде свобода на всички! Но тия хора на новото учение, както ги виждамъ тукъ въ България, сѫ крайно натрапливи хора.
Сега, да ви приведа единъ анекдотъ, случилъ се въ България въ врѣме на освобождението.
295.2 Плодът на дървото ( втори вариант )
Често хората на новото учение, хората на новите течения, казват: Трябва да се даде свобода на всички! Но тези хора на новото учение, както ги виждам тук в България, са крайно натрапливи хора.
Сега, да ви приведа един анекдот, случил се в България по време на Освобождението.
5.7.1925г.
296. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Азъ пъкъ зная тукъ въ България, казваха за единъ професоръ, че слѣдъ като изпивалъ най-малко около три килограма бира, написвалъ нѣщо цѣнно изъ науката.
Тогава казваме така: България е държава. Че България е държава, така е. Но нейнитѣ държавници научили ли сѫ законитѣ, правото на небето? Тѣзи държавници, които до сега управляваха България, питали ли сѫ Бога, какъ да управляватъ? Тѣзи свещеници, тѣзи проповѣдници, които проповѣдватъ Словото Божие навсѣкѫдѣ питали ли сѫ Бога, какъ да проповѣдватъ? Тѣзи ученици, които учатъ, новото учение, питали ли сѫ Бога, какъ трѣбва да го изучаватъ и какъ трѣбва да го проповѣдватъ, да го прилагатъ въ живота си? Нѣкой казва: азъ съмъ питалъ.
Излѣзете ли отъ тамъ, никакви бѣсилки нѣма да има вече въ България.
Колко български държавници обикалятъ все изъ България, а вие мислите, че сѫ отишли при Бога.
Азъ забѣлѣзвамъ въ новото движение тукъ въ България една лоша черта, тя е, че нѣма зачитане. Нѣма човѣкъ въ България, който да проповѣдва Любовьта по-добрѣ отъ мене. Нѣма човѣкъ въ България, който да свети повече отъ мене.
296.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Аз пък зная тук в България, казваха за един професор, че след като изпивал най-малко около три килограма бира, написвал нещо ценно из науката.
Тогава казваме така: България е държава. Че България е държава, така е. Но нейните държавници научили ли са законите, правото на небето? Тези държавници, които до сега управляваха България, питали ли са Бога, как да управляват? Тези свещеници, тези проповедници, които проповядват Словото Божие навсякъде питали ли са Бога, как да проповядват? Тези ученици, които учат, новото учение, питали ли са Бога, как трябва да го изучават и как трябва да го проповядват, да го прилагат в живота си? Някой казва: аз съм питал.
Излезете ли от там, никакви бесилки няма да има вече в България.
Колко български държавници обикалят все из България, а вие мислите, че са отишли при Бога.
Аз забелязвам в новото движение тук в България една лоша черта, тя е, че няма зачитане. Няма човек в България, който да проповядва Любовта по-добре от мене. Няма човек в България, който да свети повече от мене.
7.7.1925г.
297. Методът на светлината, МС , София
Тук в България, учениците изобщо, понеже са събрани измежду всички народи, са от високо произхождение: те са царе, князе, графове, лордове - искат Господ да изпрати за тях специални ангели.
8.7.1925г.
298. Теория и практика, ООК , София
Нека страданията станат за вас естествени посетители и като дойде някой от тях, да извикате приятелите си и да кажете: „Днес имам един важен гост, едно голямо изпитание, радвам се, че е дошло: заповядайте да си похапнем.“ Питам: има ли някой човек в света, който да е дал угощение за някое свое страдание? Досега аз не съм срещнал нито един човек, не само в България, нито и в Америка, който при едно свое голямо страдание да е дал угощение на своите приятели.
Сега хората от външния свят казват, че окултните ученици в България били много вдълбочени в себе си, нямали любов към хората, били груби в отношенията си.
24.8.1925г.
299. Подпушване на светлината, СБ , В.Търново
Някой американец, за да добие тази светлина, ще го изпратят в България. Ще кажат: „Чудно нещо, този американец не може ли другаде да се просвещава, ами дошъл в тази страна, която европейците считат за некултурна?“ Той не се просвещава тук, но от Небето, от Невидимия свят са изпратили за него тази светлина именно в България. И той, като се върне, казва: „Чудна работа, каква светлина добих в България!“ Той трябва да се подчини на Божия закон, на Божия Дух, на това вътрешно ръководство.
26.8.1925г.
300. Живите образи, СБ , В.Търново
Независимо от това, тук ме разбирате добре, но когато се върнете в София и в другите градове из България, вие ще влезете пак във вашите кухни, а ангелите ще останат на Небето.
28.8.1925г.
301. Истинната врата, СБ , В.Търново
Ние сме събрани тук от всички краища на България и всичко това, което ни е дадено, може да се реализира само при Божията Любов, само при Божията Мъдрост и Светлина. И за да бъде Божията мисъл насочена към вас, вие трябва да бъдете като малките деца, да имате желание да изпълните Волята Божия тъй, както никой в България не я е изпълнил.
29.8.1925г.
302. Нарядъ и упътвания (сѫбота), СБ , В.Търново
Добрѣ, нека е така, но това, което съмъ забѣлѣзалъ, то е, че въ всички духовни движения въ България все има ританици за първенство.
302.2 Наряд и упътвания (събота) (В съгласие с Живата Природа) ( втори вариант )
Добре, нека е така, но това, което съм забелезал, то е, че в всички духовни движения в България все има ританици за първенство.
Добре, нека е така, но това, което съм забелязал, то е, че във всички духовни движения в България все има ританици за първенство.
11.10.1925г.
303. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
Ние не се занимаваме съ въпроса, кой ще дойде въ България на власть.
Питатъ ме: ти не вѣрвашъ ли въ Бога? Покажете ми кой е вашиятъ Господь, въ когото вие вѣрвате! Покажете ми пѫтя въ който вие вървитѣ! Казвате: ние вѣрваме въ този Господь, въ Когото вѣрваха майка ми, баща ми, дѣдо ми… Добрѣ, майка ти и баща ти изпълниха ли закона на този Господь, въ когото вѣрваха? Я отворете тевтеритѣ да видя, какво направихте вие за този Господь, въ когото вѣрвате? Има една интересна случка съ такива тевтери, станала нѣкѫдѣ изъ България.
Този въпросъ трѣбваше да го разрѣшатъ всички свещеници, владици, проповѣдници, не само въ България, но и по цѣлия свѣтъ.
303.2 Великият закон ( втори вариант )
Ние не се занимаваме с въпроса, кой ще дойде в България на власт.
Питат ме: ти не вярваш ли в Бога? Покажете ми кой е вашият Господ, в когото вие вярвате! Покажете ми пътя в който вие вървите! Казвате: ние вярваме в този Господ, в Когото вярваха майка ми, баща ми, дядо ми… Добре, майка ти и баща ти изпълниха ли закона на този Господ, в когото вярваха? Я отворете тефтерите да видя, какво направихте вие за този Господ, в когото вярвате? Има една интересна случка с такива тефтери, станала някъде из България.
Този въпрос трябваше да го разрешат всички свещеници, владици, проповедници, не само в България, но и по целия свят.
22.11.1925г.
304. Тридесет и осем години, НБ , София
Там не ги продават всички на една цена, както в България, но според големината.
29.11.1925г.
305. Трите състояния S, R и T, МОК , София
305.2 Трите състояния S, R и T ( втори вариант )
Ако се допрете запример до известна част на главата - в България съм срещнал само един човек с такъв развит орган - съзнание на неговата справедливост.
20.12.1925г.
306. Добрата земя,  НБ , София
Обаче в България, за професор считат само този, който чете лекции в университета. В България всеки земеделец казва: “дий-ди”.
27.12.1925г.
307. Показа им ръцете си,  НБ , София
Един мъртвец може да се пренесе от Германия в България, може да му направят венци, туй-онуй, но всичко това не е по негова инициатива, той не иска да го местят от едно място на друго, това е по желанието на живите хора.
И туй се е случило в България.
30.12.1925г.
308. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
Една майка в България някъде толкова много обичала детето си, че от страх да не се простуди, завила го една нощ с юрганчето му през глава.
17.1.1926г.
309. Благ,  НБ , София
Друг някой е свободен да ходи и в други градове из България, дето иска, но вън от България не може да излезе.
31.1.1926г.
310. Свидетелството Негово,  НБ , София
Вие ще кажете: в България много лесно сменяват имената.
Има честни, добри хора, ние ги знаем, и в България, и в Англия, навсякъде по света ги има, макар че вий не ги виждате.
7.2.1926г.
311. Познат от Него,  НБ , София
Ако това ставаше в България, българското правителство щеше да ги вземе за чудо и ще каже, че това е дяволска работа.
Защо е тази разхалтавеност навсякъде? Вземете, например в България, аз следя от 20 години насам какви ли не хули се пишат в вестниците? Това е една културна България, която иска да се подигне. Който и да е тук в България и навсякъде другаде, нека излезе да каже Истината! Защо се явили българите на земята? Да станат велик народ ли? Не, българите са слуги на Бога, и трябва да слугуват на.
14.2.1926г.
312. Позвах Сина си,  НБ , София
Та нима това е Египет? Че и в България има плодове! Египет е място на знание.
Колцина хора има в България, па и из целия свят, които познават себе си.
17.2.1926г.
313. Веригите на съмнението, ООК , София
Такива вериги има и в Русия, и в Англия, и във Франция, и в Америка, и в България, само че още не са изнесени вън, да ги видят всички хора.
21.2.1926г.
314. Бъдете съвършени!,  НБ , София
Аз бих желал за в бъдеще в България да има такива дядо Тричковци и Мариновци.
21.2.1926г.
315. Изразително лице,  МОК , София
315.2 Красивото лице (Изразителното лице) ( втори вариант )
В България да се образува един нов тип.
7.3.1926г.
316. Домовит човек,  НБ , София
Аз не съм срещал досега нито един човек в България, на когото, като кажа някоя по-строга дума, или, като му направя една бележка, да не ми се разгневи.
Сега, какво мислят в България? Ще дадат ли, каквото трябва, или ще изпъдят слугите Божий? Можете да опитате и едното, и другото.
10.3.1926г.
317. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Казвам: Всемирното Бяло Братство изисква от учениците на окултната школа в България в продължение на три години да придобият трите велики добродетели – търпение, милосърдие и любов към Бога.
14.3.1926г.
318. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
И в България има такива врачки, които служат на хората без пари.
Не мислете, че само аз съм, който говоря по тези въпроси в България и да кажете: дошъл тук един човек, говори по някои особени въпроси.
17.3.1926г.
319. Редът на числата, ООК , София
Обаче малко хора съм срещал, даже и в цяла България, които да страдат за нещо велико, за нещо благородно.
21.3.1926г.
320. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Такива учени хора едва ли ще ги има в Лондон и Париж, а тук в България има само един такъв учен и аз го зная.
И онзи учен в България, който има събрана цяла библиотека по този въпрос също знае това.
Кои са причините, че той е изменил своето движение и постоянно подронва бреговете? Всички реки в България са с ронливи брегове. Дунав пита: какво ще ми даде за в бъдеще България? В България е силно развито качеството да руши. Той трябва да разбира всички течения, които минават през България.
Кога ще стане това? Аз ви казвам: когато българският народ, когато всички учени хора в България изменят своя живот и бреговете на Дунава ще се изменят.
24.3.1926г.
321. Мозъчни наслоявания, ООК , София
В България рядко се срещат хора със сини очи.
28.3.1926г.
322. Петте разумни,  НБ , София
Не мислете, че аз искам да руша вашите възгледи! Дръжте божествените възгледи и направете първия опит! Нима България не се нуждае от жители, на които да възложи живота си? Нима тя не се нуждае от добри патриоти? Аз наричам патриоти тия хора, които служат на народа си без пари. На колко хора в България душите са девствени.
Аз не зная колко домове има в България или само в София, които да живеят в мир.
31.3.1926г.
323. Кръг и елипса, ООК , София
В България, особено, има много изостанали души, които се привличат от вашата светлина, както и от светлината на всички духовни хора изобщо.
4.4.1926г.
324. Дава плод,  НБ , София
Сега и в България изсичат горите безразборно.
Нека излезе един астролог да изчисли и определи какво ще е бъдещето на България. Той може точно математически да изчисли през какви перипетии ще мине България. Туй, което България досега е минала, не е нищо още пред това, което има да минава.
11.4.1926г.
325. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
И ако сега, в България стават размирици, какво показва това? - Че Бог не живее в този народ.
Питам сега: от къде ще дойде спасението на България? Всички казват: ако се свали това правителство, България ще тръгне по-добре. Казвам: 50 години, откакто България се е освободила и през тези години са се сменявали толкова правителства, обаче, България спаси ли се досега? Положението й от ден на ден се влошава. Новите управляващи, които идват, трябва да имат пробудено съзнание и такава широта, че каквото предприемат за народа си, да е продиктувано от следния девиз: днес ще извършвам тази работа за Бога! Ако всички служещи, ако всички управляващи биха казвали, че всичко, което вършат днес, ще бъде за Бога, знаете ли какво щеше да бъде положението на България? - Тя щеше да бъде най-малко 99 пъти по-добре, отколкото е сега. Та, като изчезнат всички сектанти, България ще хароса ли? Когато изчезнат всички сектанти, и България ще изчезне. Това да знаят всички! Когато разгониха богомилите из България, българският народ падна под турско робство - цели 500 години. Тогава той ще отправи мисълта си към всички добри хора в България.
18.4.1926г.
326. Зазоряване,  НБ , София
Такива църкви има навсякъде: и в Англия, и в Германия, и в Русия, и в Сърбия, и в България, навсякъде ги има.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.