Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


3.5.1914г.
1. Явлението на Духа, НБ , София
Буквата „Ъ“ означава равновесието на човешкия ум, който иска да даде на хората да разбират основните закони.
27.8.1929г.
2. Линиите на природата, СБ , София
А той какво прави? Като каже, че нищо няма да излезе от неговата работа, махне правата линия на буквата "В". – И тази работа няма да я бъде! – махне правата линия на буквата "Ъ". – И от това нищо не очаквам! – махне правата линия на буквата "Р". – И на това не се надея! – махне правата линия и на буквата "А". Кажи: ще стане тази работа! – тури правата линия на буквата "В". – И тази работа ще се уреди! – тури правата линия на буквата "Ъ". – И тук ще успея! – тури правата линия на буквата "Р". – И там ще успея! – тури правата линия на буквата "А".
22.11.1929г.
3. Природни гами,  МОК , София
Тя свършва накрая с буквата „ъ“, която затваря думата.
8.9.1940г.
4. Израил и българин, СБ , РБ , София
Вторият елемент е буквата „Ъ“, което означава товара, който българинът носи.
15.10.1943г.
5. Сопран и бас, МОК , София
Каква разлика има между „е” и ,,Ъ” ?/това гласна-ВИЖ ОРИГИНАЛА/ Буквата „Ъ” е съставена от единица и от седморка.
7.1.1944г.
6. Ново разбиране,  МОК , София
Буквата “Ъ-ят” е хубава. В буквата “Ъ-ят” са свързани заедно Божественият и човешкият принцип. Те ще оправят всички народи, понеже в техния език е буквата „Ъ-ят” – двата принципа са свързани в едно. Това се дължи на буквата „Ъ-ят” – кръстът, търпението.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.