Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


25.10.1922г.
1. Отличителните черти на живота,  МОК , София
Вие не можете да разберете дори каква е будността на Неговото съзнание.
4.4.1923г.
2. Най-добрият метод,  МОК , София
За да проверите будността и точността на своето съзнание, направете следния опит: сверете всички часовниците си и определете на другия ден да бъдете на Витоша точно в 4 ч. 32 мин. и 5 сек.
Постиженията зависят от будността на съзнанието.
7.7.1924г.
3. Новото възпитание, МС , София
Така всеки учител може да провери будността на съзнанието на учениците си, за да знае, как трябва да постъпва с тях.
11.4.1926г.
4. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Може да направите следния опит, за да видите, докъде е достигнала будността на вашето съзнание.
20.6.1926г.
5. В малкото,  НБ , София
В това размишление той изгубва будността на съзнанието си.
28.11.1926г.
6. Не Го приеха,  НБ , София
Какво лошо, какво грешно има в това, че светът не могъл да познае Истината? Това говори само за степента на неговото развитие, за будността на неговото съзнание.
15.2.1928г.
7. Къси и дълги линии, ООК , София
Очите показват будността на съзнанието.
22.2.1928г.
8. Възкресение, ООК , София
Не е в многото, но в малкото и в постоянството, в будността на съзнанието.
25.7.1928г.
9. Единство на съзнанието, ООК , София
Силата на ученика, силата на вярващия се заключава във вътрешната връзка между неговата душа и Бога, в будността на неговото съзнание.
31.3.1929г.
10. Вързано и развързано,  НБ , София
Интензивността, будността на нашето съзнание пък определя реалността на нещата.
17.4.1929г.
11. Трудни задачи, ООК , София
Обаче, това зависи от будността на човешкото съзнание.
26.6.1929г.
12. Външните линии на красотата, ООК , София
12.2 Външните линии на красотата ( втори вариант )
Но будността е противоположен полюс на спането.
4.12.1929г.
13. Което става, ООК , София
Това зависи от усилията, които той прави, както и от будността на неговото съзнание.
9.7.1930г.
14. Форма и съдържание, ООК , София
Значи, когато линиите се удължават, разумността и будността на ума се увеличават.
22.10.1930г.
15. Един и същ, ООК , София
Разликата се състои само във вниманието и в будността на съзнанието, с които човек се движи.
19.12.1930г.
16. Езикът на природата,  МОК , София
16.2 Езикът на природата ( втори вариант )
Нали казват, какъвто му е умът такъв му и домът, такава е будността на неговото съзнание.
8.1.1932г.
17. Бавни и бързи движения,  МОК , София
За да бъде една права перпендикулярна на дадена плоскост, това зависи от будността на човешкото съзнание. Ако в твоя умствен или духовен свят стане известно нарушаване, ти губиш будността на съзнанието си, губиш своя перпендикуляр в живота и влизаш в бурното море.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.