Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Може да дойде един човек да си разправи болката на вас – изслушайте го тихо и спокойно.
16.11.1916г.
2. Петте разумни девици,  НБ , София
С болката заедно, той усеща, че кожата го смъди.
15.4.1917г.
3. Радвайте се, НБ , София
Няма да се мине дълго време и болката на сърцето престава.
11.8.1918г.
4. Две жени,  НБ , София
Задачата на лекаря била вече не да търси болката в крака на пациента, но по обратен път да освободи съзнанието му от силното впечатление. Той успял да направи това, и болката в крака изчезнала.
Достатъчно е да ударите или да си изгорите някой пръст, за да се предаде болката на главния мозък, който веднага заповядва на двигателните нерви да свият пръста и да го отдалечат от огъня.
4.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Задачата на лѣкаря била вече не да търси болката въ крака на пациента, но по обратенъ пѫть да освободи съзнанието му отъ силното впечатление. Той успѣлъ да направи това, и болката въ крака изчезнала.
Достатъчно е да ударите или да си изгорите нѣкой пръстъ, за да се предаде болката на главния мозъкъ, който веднага заповѣдва на двигателнитѣ нерви да свиятъ пръста и да го отдалечатъ отъ огъня.
22.3.1919г.
5. С Любов се взима, НБ , София
Например, някой страда от зъб и казва, че никога няма да забрави тази болка, но зъбът му минава, той всичко забравя, остава само спомен от болката, който е илюзия на нашия ум.
17.4.1919г.
6. Това учение, ИБ , БС , София
Отидете при втора ваша съседка, но и тя не може да ви го намести и болката ви се усилва.
15.6.1919г.
7. Учител и Господ,  НБ , София
Като не знаете това, вие взимате няколко дози или хапчета от някакво лекарство, за да се възбуди стомахът и да престане болката.
22.6.1919г.
8. Малкият закон,  НБ , София
Ако аз се загрижа за този човек и започна да разтривам неговите крака, за да оздравеят, ще съжалява ли той за болката, която му причиних с разтриването? Напротив, той ще каже: „Слава Богу, че оздравях, за да мога да бягам с всички други наред при случай на опасност“.
8.2 Малкият закон ( втори вариант )
Ако аз се загрижа за този човек и започна да разтривам неговите крака, за да оздравеят, ще съжалява ли той за болката, която му причиних с разтриването? Напротив, той ще каже: „Слава Богу, че оздравях, за да мога да бягам с всички други наред при случаи на опасност."
22.2.1920г.
9. Аз съм жив,  НБ , София
Чувствам болката, много дълбоко я чувствам, но си казвам: Такъв е Божият закон, ще понеса всичко с любов.
26.2.1920г.
10. Великата майка, ИБ , БС , София
Ако вашето дете плаче и вие вземете горната част на ръката му, доближите я до устата си и му духнете, болката на детето ви минава.
18.4.1920г.
11. Молих се,  НБ , София
Защо ти е лекар? Отправи мисълта си към рамото, дето е болката, и заповядай й да слезе в лакътя; от лакътя - в китката; от китката в пръстите, докато я изпратиш вън от тялото си.
23.6.1920г.
12. Три процеса,  ИБ , Бургас
Двама или трима души може да си положат ръката над болния и болката ще изчезне.
27.6.1920г.
13. От мен да замине,  НБ , ИБ , Бургас
Лошо е, когато човек боледува и не чувствува болката – в него Христос не работи.
27.2.1921г.
14. Любовта,  НБ , София
14.2 I. Любовта. ( втори вариант )
При един от членовете на тая секта дохожда един господин с един счупен крак да му се помогне на болката.
19.6.1921г.
15. Дойди след Мене,  НБ , София
15.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Болката не е признакъ, че този, който ви лѣкува, не е майсторъ.
19.8.1921г.
16. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
Когато много страдате, няма защо да показвате това с движения – турете ръцете си на корема, съсредоточете ума си 5-10 минути и болката ще изчезне.
2.10.1921г.
17. Поздравът на Любовта, НБ , София
Аз възприемам болката като стрела. Аз взимам малко слюнка от устата си, намазвам раната, и болката минава.
25.12.1921г.
18. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Какво стана? – Развързали сте: болката е отминала.
27.4.1922г.
19. Окултни правила, ООК , София
19.2 Правила за живота ( втори вариант )
Гладният ще мисли за хляб, жадният – за вода, недоспалият – за сън, болният – за болката си.
25.6.1922г.
20. Гладуват и жадуват,  НБ , София
И някой му влезе едно малко трънче, „болка имал“, но гледам, извадиш малкото трънче, минава болката.
29.6.1922г.
21. Мечешкият капан!, ООК , София
21.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
След известно време болката минава и разположението ви се възстановява.
21.8.1922г.
22. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Ако забия в ръката ви един гвоздей, вие ще страдате, но ако го извадя и намажа ръката ви с някое лекарство, болката ще изчезне.
26.8.1922г.
23. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Ако сте болни, ще почувствате болката така, както и аз.
1.10.1922г.
24. Живият Господ,  НБ , Русе
Понеже момчето знаело езика на животните, помогнало на бика, разбрало болката му.
За няколко дена болката минава, но след това се явява усложнение.
1.10.1922г.
25. Правила за Окултната школа, ООК , Русе
Ще стои, като че ли нищо не се е случило, ще парализира болката.
29.10.1922г.
26. Влиянието на електричеството, ООК , София
След туй, ако не искате да дадете ход на чувствата си, а ги задържите, ще ви дойде някоя болест, ще ви заболи коремът, ще почнете да плачете, да викате: „Олеле, олеле“, и на кой как дойде ще разправяте за болката си.
29.11.1922г.
27. Единство на съзнанието,  МОК , София
След това всеки ще наблюдава след колко време чрез силата на волята си ще спре болката на ръката.
13.12.1922г.
28. Закон за съотношения,  МОК , София
Например, някой ви удари; болката, която усещате, е резултат на първия удар. Ако болката още продължава, тя е рефлексия на първия удар. Забелязано е при това, че болката постепенно се намалява – в първия момент е била най-силна, но този момент не се повтаря.
Ето тук ще прилагате волята си! Като ви заболи зъб, ще знаете, че болката трае моменти само; затова със силата на волята ще гледате да прекратите рефлексиите на тази болка.
24.12.1922г.
29. Защо не можахме,  НБ , София
Молиш се, но болката ти не минава. — Защо? — Молитвата ти е слаба, не е истинска.
31.12.1922г.
30. Простри ръката си!,  НБ , София
Като питате за причината на нещастията, казвам: – Причината за нещастията е фактът, че вие сте хванали опашката си, стискате я, като чужда, и сами си причинявате болка. – Как да се справя с болката, с нещастието? – Не стискай опашката си.
21.2.1923г.
31. Първата родена мисъл,  МОК , София
Вместо да го съветвате да търпи, кажете му да тури ръцете си на слънчевия възел, или на мястото дето е болката и ще видите, че след известно време положението му ще се подобри. За да се махне болката, тази енергия трябва да се разреди.
11.4.1923г.
32. Житно зърно,  МОК , София
Значи болката се е прехвърлила в главата, в слепите очи, където изпитвате голямо напрежение.
Обаче болката продължава и след изваждане на зъба. Абсолютно ще се абстрахирате от болката си.
Не е въпрос да извадите болния зъб, но да намерите причината на болката. Днес ще мине болката, но утре пак ще се яви.
32.2 Житното зърно ( втори вариант )
Представи си, мен ме заболи глава и аз да не зная причината на болката.
Не бягайте от болката.
20.5.1923г.
33. За Името Ми, НБ , София
Щом те боли нещо, ти търсиш човек да те разтрие, за да мине болката.
10.6.1923г.
34. Разпятаго търсите, НБ , София
Като поправя болките, Той казва: „Не бой се!“ – „Много боли, Господи.“ – Почакай, потърпи малко, ти си юнак; след половин час болката ще престане. – „Пари нямам.“ – Ще имаш след половин час. – „Гладен съм.“ – След половин час ще имаш хляб. – „Жена ми е болна, ще умре!“ – Не бой се! Тя ще възкръсне, втори път ще дойде.
34.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Ти си юнак, след половин час болката ти ще престане.“ „Но пари нямам.“ „Ще имаш след половин час.“ „Гладен съм.“ „След половин час ще имаш.“ „Ама жена ми е болна.“ „Не бой се.“ „Ама жена ми е болна, ще умре.“ „Не бой се.
9.9.1923г.
35. Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР , София
Кои са крайните точки на любовта? – От една страна, радостта, от друга страна – болката.
18.11.1923г.
36. Бог на живите,  НБ , София
Ами ако аз туря ръката си без лапа и болката мине, ти ще повярваш ли? „Как, ти искаш да ме мистифицираш ли?“ Турих ръката си, мина му зъбът.
25.11.1923г.
37. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Защо при болестите не се учим на геройство? Защо, като дойде болката, да не седиш да видиш до колко можеш да издържаш? Съвременните хора не са издържливи.
И колкото по-големи страдания усещате, толкова по-скоро болката ще премине. Докато кракът чувства болка, той е добре, престане ли болката, той е фалирал.
2.12.1923г.
38. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
По-добре е болката да се прекрати, отколкото да изгубите съзнанието си.
5.12.1923г.
39. Свобода, знание и мир, ООК , София
Да допуснем, че имате известна болка в крака, в рамото си, в очите или нещо в ушите – ще ви докажа кои са причините и ще направя опити, като отстраня причината, да отстраня и болката. Щом измените вашите вибрации, и причината на болката веднага ще изчезне.
19.12.1923г.
40. Окултната музика в живота, ООК , София
Каква болка свива сърцето на този млад поет, какъв катаклизъм става у него! След туй, като се поуталожи болката малко, вземе отново стихотворението си, тури го в другия си джоб и го занесе на друг поет.
13.1.1924г.
41. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
Ние, по причина на болката, която изживяваме при страданията, не схващаме техния дълбок вътрешен смисъл, а се спираме само върху негативната им страна.
20.1.1924г.
42. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Представете си, че сте мъченик още от първите времена на християнството, как ще изнасяте тия физически страдания, на които те са били подлагани? Като се прави опитът, ще видите как вашето въображение увеличава болката.
27.1.1924г.
43. Трансформиране на енергиите, МОК , София
Ако можете да произведете умствено това забиване на гвоздея в ръката си, в съзнанието ви ще стане трансформиране на болката.
16.3.1924г.
44. Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК , София
Кракът ви заболи, запример, спрете се, снемете чорапа си, поразтъркайте малко крака, помислете поотделно за всяка клетка и ще видите, че няма да мине и половин час и болката на вашия крак ще премине.
31.8.1924г.
45. Правила на разумния живот, СБ , София
Разтърви ги и болката ще ти мине.“ Някой път отиваш някъде, коремът те боли, но виждаш, че две сестри са се скарали, дърпат се помежду си.
45.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Разтърви ги, и болката ще ти мине".
19.10.1924г.
46. Новите схващания на ученика ., МОК , София
Другият ще му каже: „Още, още забивай!” Този, комуто забият иглата, ще гледа да забрави болката, да я превъзмогне.
46.2 Новите схващания на ученика . ( втори вариант )
Другият ще му каже: „Още, още забивай!“ Този, комуто забиват иглата, ще гледа да забрави болката, да я превъзмогне.
29.10.1924г.
47. Темпераментите, ООК , София
Ако дясната ми ръка не може да познае, че има отношение към лявата, и вземе един нож и я мушне, няма ли и тя да почувства болката? И лявата ръка ще почувства болка, и дясната ръка ще почувства болка.
9.11.1924г.
48. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
Всѣки лѣкарь може да намаже болното мѣсто съ кокаинъ, и болката да изчезне, но тя изчезва врѣменно, не напълно.
48.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
Всеки лекар може да намаже болното място с кокаин, и болката да изчезне, но тя изчезва временно, не напълно.
19.11.1924г.
49. Несъизмеримите неща, ООК , София
Нима като удрят някому 25 тояги, а аз чувам само ударите, разбирам болката? Ако ударят поне пет тояги и върху мен, тогава ще разбера колко е страдал той.
11.1.1925г.
50. Квадратурата на кръга, МОК , София
Един индусин може да направи един разрез на ръката си, след туй ще положи другата си ръка върху болката и след 10 минути, това място е съвсем заздравяло.
11.1.1925г.
51. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
Учениятъ може да философствува върху живота, простиятъ може да говори за живота, но и единиятъ, и другиятъ, когато си счупятъ крака, еднакво чувствуватъ болката; и единиятъ, и другиятъ, еднакво чувствуватъ радостьта; и единиятъ, и другиятъ, щомъ седнатъ на трапезата, еднакво чувствуватъ благата на храната.
51.2 Тесният път ( втори вариант )
Ученият може да философства върху живота, простият може да говори за живота, но и единият, и другият, когато си счупят крака, еднакво чувстват болката; и единият, и другият, еднакво чувстват радостта; и единият, и другият, щом седнат на трапезата, еднакво чувстват благата на храната.
18.2.1925г.
52. Причини за противоречия, ООК , София
Докато кожата ми не заздравее, нито мога да свиря, нито мога да пея – само за раната си мисля.“ Значи моята мисъл е концентрирана към болката.
29.7.1925г.
53. Съвместими отношения, ООК , София
Някой казва: „Аз имам да държа изпит.“ Издръж изпита си и тогава ела да ми кажеш, че си го държал. „Ама някаква болка имам.“ Издръж болката си и като оздравееш, ела при мен. Ако разбираш болката като изпитание, ако разбираш страданието като изпитание, ако разбираш спънката в живота си като изпитание, издръж ги! Пък има и друго положение: ако разбираш мъчнотията като връзка, ако разбираш болката като връзка, ела при мене, аз ще те приема на драго сърце.
20.12.1925г.
54. Добрата земя,  НБ , София
Например, когато болката е вътре в мене, в стомаха ми, тогава съзнавам, че нещо ме боли.
10.1.1926г.
55. Давам власт,  НБ , София
Някой път можете да имате някой малък бодеж в гърдите си, или в гърба си, или някоя болка в стомаха или в главата си, направете един опит, да видите, до колко е силна вашата вяра, доколко можете да премахнете болката си, в името на тази вяра.
28.2.1926г.
56. Страдание, търпение, опитност, знание,  МОК , София
Ако болката му не мине скоро, той вика лекари, вика приятелите си и започва да се оплаква. Приложете един, втори, трети метод, концентрирайте мисълта си към болката и няколко пъти си кажете: „Ще оздравея.“ Някога можете десет пъти само да си кажете, че ще оздравеете, и така ще стане, а някога е необходимо хиляда пъти да си кажете, че ще оздравеете.
56.2 Страдание, търпение, опитност, знание ( втори вариант )
Ако по този начин искаш да помагаш, ще почувстваш болката на болния. Ангелът ти не трябва да бъде слаб, туй е отражение само на болката.
14.3.1926г.
57. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Аз ще туря на вашия трън малко кокаин и болката ще престане.
16.5.1926г.
58. Здраво мислене,  МОК , София
Това можете да правите от 3 до 5 пъти седмично, според степента на болката.
24.10.1926г.
59. Ако говоря,  НБ , София
Трети пък казват, че сърцето боли. - Как, може ли сърце да боли? Какво нещо е болката на сърцето? - Болката на сърцето е спирачка.
17.11.1926г.
60. Устои на съзнанието, ООК , София
Когато болката им се увеличи, те викат: „Господи, защо ни измъчваш?" Трябва ли комарът, смачкан от човека, да пита Господа защо му е отнел живота? Бог ли отне живота на комара? – Човекът отне живота му.
28.11.1926г.
61. Не Го приеха,  НБ , София
Преди да се отреже крак или ръка от човешкото тяло, първо трябва да се намери причината, която е предизвикала болката, и тя да се отстрани. След като намери причината за болката, нея да отреже, а тялото да остави непокътнато.
Външно кракът бил съвършено здрав, но болката била нетърпима. Тогава лекарят обяснил болката в крака му, именно, с този спомен, който по закона на самовнушението е действал в неговото подсъзнание, и сега изпъква в съзнанието му като действителен факт; той усещал болка, като на счупен крак. Ако болката на крака му се беше продължила дълго време, лекарите биха прибягнали до отрязване на крака.
12.12.1926г.
62. Малките мъчнотии,  МОК , София
62.2 Малките мъчнотии ( втори вариант )
Според медицината къде е това място? (- Само на главата са опасни.) Тогава дълбоко ще пожелаеш да излезне болката някъде.
20.2.1927г.
63. Трите зрънца,  МОК , София
Когато някой счупи ръката или крака си, казва: „Заболя ме душата" - значи болката е толкова силна, че се отразява на душата. Мине ли болката, всичко се забравя, обаче има състояния, които са по-страшни от всякаква физическа болка - те се отразяват на духовното състояние на душата и при това положение човек мъчно забравя онова, което е преживял.
30.3.1927г.
64. Съпротивление, напор и стремеж, ООК , София
Като седи на едно място, той не усеща болка, но щом започне да върви, болката веднага го спира.
3.4.1927г.
65. Скрити сили,  МОК , София
Болестите, които нападат човека, са добро средство за съсредоточаване на мисълта - ако болките му са силни, той не мисли за нищо друго, освен за тях; обаче има опасност, като мисли много за болката си, да не я усили или да не дойде до убеждението, че болестта му е неизлечима.
65.2 Скрити сили ( втори вариант )
Няма по-силен стимул за концентриране от болката.
11.5.1927г.
66. Четирите кръга, ООК , София
Ако носът ви боли и направите на болното място един кръг, и се случи, че болката се усили, вместо да се намали, това е добър признак. Колкото и да се увеличава болката, продължавайте опита.
18.5.1927г.
67. Общи упътвания, ООК , София
А в това време ученикът мисли само за болката си. Кога лекцията ще бъде интересна за този ученик? Когато болката му премине.
25.5.1927г.
68. Постъпки, ООК , София
Като сипят една капка духовна азотна киселина върху ръката ви, вие бягате ужасени, и дето когото срещнете, оплаквате се и питате, какво да правите, за да се премахне болката ви.
5.6.1927г.
69. Трениране,  МОК , София
69.2 Трениране ( втори вариант )
За пример, ако някой от вас, следующия път се случи да го боли глава – вий как лекувате главоболието? (Олга я боли глава.) На вас къде ви е болката?
19.8.1927г.
70. Духът на Господа, СБ , София
Но след едно хубаво пречистване, болката съвършено изчезва и тя оздравява.
30.10.1927г.
71. Съответствие на величините (Съотношение на величините),  МОК , София
Ще чука с чукчето и мислено ще си казва: „Както камъкът се кърти, така да се откърти болката на зъба ми“. Същевременно нека брои, да види след колко удара болката ще мине. Колкото по-съзнателно се отнася към опита, толкова по-бързо ще мине болката.
6.11.1927г.
72. И рече Бог,  НБ , София
Който иска да познае, какво знание има, каква е неговата сила и любов към Бога, нека тури дясната или лявата си ръка на някое болно място в организъма си и да следи, ще мине ли болката му и за колко време ще мине.
9.11.1927г.
73. Космически възприятия, ООК , София
Колцина от вас четат "Господнята молитва – Отче наш", когато са болни? Щом ви заболи нещо, вие веднага започвате да викате "олеле, Божичко, моля Ти се, намали болката ми!" И с тези думи на уста заспивате. След това вече благодарите, че болката ви е малко отпуснала.
9.2.1928г.
74. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
След време това впечатление се изглади и аз забравих този случай.” Тогава лекарят му обяснил, че причината за болката в крака му се дължи именно на тази силна мисъл, на това силно възприятие, което той получил отвън.
15.2.1928г.
75. Къси и дълги линии, ООК , София
Като отнемете болката и скръбта на някого, вие трябва да знаете къде да я сложите.
18.4.1928г.
76. Доброта и разумност, ООК , София
Когато убодат някого в лявото око, той веднага се стряска, пробужда се и казва: „Благодаря на Господа, че не ме ослепи.” След това ще дойде някой да превърже окото ви и болката ще мине.
10.6.1928г.
77. Кога ражда,  НБ , София
Този човек ще ти благодари, че си му облекчил болката.
4.7.1928г.
78. Началото на добродетелта, ООК , София
Причината за скръбта му не е голяма, но болката, която му се причинява, е голяма.
9.7.1928г.
79. Без окови!, МС , София
Някои хора се плашат от смъртта й казват: „Как тъй да умра!" Чудни са тия хора! Кое е по-хубаво: да лежи човек на легло и да се превива от болки, или да умре това съзнание за болката в него и да се замести с ново съзнание за здраве, на което човек да уповава в живота си и да се радва? Някой се оплаква от живота си и казва: "Голям грешник съм аз, мислите ми са нечисти, чувствата ми са нечисти, действията – също, не знам, какво да правя".
79.2 Без окови! ( втори вариант )
Някои хора се плашат от смъртта й казват: „Как тъй да умра!" Чудни са тия хора! Кое е по-хубаво: да лежи човек на легло и да се превива от болки, или да умре това съзнание за болката в него и да се замести с ново съзнание за здраве, на което човек да уповава в живота си и да се радва? Някой се оплаква от живота си и казва: "Голям грешник съм аз, мислите ми са нечисти, чувствата ми са нечисти, действията – също, не знам, какво да правя".
5.9.1928г.
80. Планински върхове, ООК , София
Щом започне да размишлява, болката му постепенно минава и той продължава пътя си.
3.10.1928г.
81. Без прегради, ООК , София
Като знаете това, ще изправите грешката си в съответния свят и болката ви ще мине. Махнете ли преградата от пътя си, болката ви ще изчезне. Иначе, каквито лекарства и да взимате, болката ви няма да се махне. Ако ви заболи ръката, пак ще потърсите причината на болката в нарушаване на някакъв закон във физическия, сърдечния или умствения свят.
2.11.1928г.
82. Най-високото място,  МОК , София
Лукът смекчава болката и отнема температурата.
1.3.1929г.
83. Наука и знание,  МОК , София
83.2 Наука и знание ( втори вариант )
Ти вече говориш на езика на болката.
24.3.1929г.
84. Сам Отец, НБ , София
Неприятелят ви само един път ви е ударил с тоягата си, но вие дълго време усещате болката.
12.5.1929г.
85. Ще ти въздаде,  НБ , София
Ако имате някакъв физически дефект, болят ви, за пример, глава, гърди, стомах, крак, вие трябва да изучавате причините на своя дефект, болката, която изпитвате.
2.6.1929г.
86. Огън да запаля,  НБ , София
За тази цел той взима един прах аспирин, и болката на главата му скоро минава.
6.6.1929г.
87. Естественото състояние,  МОК , София
Защо единият не може да ходи, а другият може? Вторият има по-силна воля и преодолява болката.
3.7.1929г.
88. Двата стълба, ООК , София
Концентрирайте мисълта си към разумната природа и започнете да пеете на болката си. След известно време болката ви ще престане.
13.9.1929г.
89. Отношения към природата,  МОК , София
89.2 Правилни физически отношения с природата ( втори вариант )
Ще се премахне болката, но ще се яви запичането.
18.9.1929г.
90. Проявеният живот, ООК , София
Ако те боли глава, отключи ума си, и болката ти ще мине. — Как ще стане това? Как ще отключа ума и сърдцето си? — Както си ги заключил.
3.10.1929г.
91. Динамическа сила на мисълта, ООК , София
Кажете ли тия думи два-три пъти, болката ви ще изчезне и вие ще се изправите на краката си здрав, както някога сте били.
1.12.1929г.
92. Пасха Господня,  НБ , София
Като мине болката му, ще стане по-внимателен, по-предпазлив.
24.1.1930г.
93. Възпитание на волята,  МОК , София
Ако при първия компрес болката не мине, след десетина минути направете втори компрес. Ако болката пак не мине, след десетина минути направете още няколко компреса, докато усетите известно подобрение.
93.2 Вътрешното възпитание на волята ( втори вариант )
При това с волята ти ще надвиеш над болката си.
14.2.1930г.
94. Човек и природа,  МОК , София
Ако пък човек страда от ревматизъм в крака, в ръката, или в друга някоя част на тялото, от болката му, която се усилва, намалява, или съвършено изчезва, той може да определя и най-малките промени на времето.
Щом теченията вземат възходящо състояние, и болката изчезва.
6.6.1930г.
95. Основна мисъл,  МОК , София
Смели трябва да бъдете! Какво ще направите, ако дълбоко в ръката или в крака ви се забие игла? Ако я теглите бавно, болката ще бъде по-силна.
11.6.1930г.
96. Двата принципа, ООК , София
Като види, че са го били, Бог ще го погледне с любов, и болката му се изчезне.
96.2 Двата принципа ( втори вариант )
Той ще те погледне, и веднага, болката ще изчезне.
25.6.1930г.
97. Закон и принцип, ООК , София
97.2 Закон и принцип ( втори вариант )
Ако се махне болката, способни сте.
23.7.1930г.
98. Интуиция, ООК , СБ , 7-те езера
На какво се дължи болката? На удара.
98.2 Интуицията - Божественото чувство ( втори вариант )
Болката в камъните ли е? Болката в човека ли е? Нито е в камъните болката, нито е в човека.
7.11.1930г.
99. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
99.2 Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата ( втори вариант )
А онзи болния да вземем, той е нещастен, понеже не е постигнал непостижимото и той вярва, че е постигнал, казва: аз търсих богатство, а намерих болката.
26.11.1930г.
100. Точка на равновесие, ООК , София
Ако вярата ви в Бога е силна, няма да се мине половин час и болката ви ще изчезне. Колкото по-слаба е вярата ви, толкова по-мъчно ще се махне болката.
28.11.1930г.
101. Кръгово движение,  МОК , София
Така болката ще се смени с приятност.
24.12.1930г.
102. Единица време, ООК , София
За пример, как ще разбере вашата идея онзи, който страда от зъб? През всичкото време той ще мисли за болката си.
2.1.1931г.
103. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
Като я подържите известно време, болката ще мине. Ако болката на стомаха още продължава, турете дясната си ръка на стомаха, а лявата – на кръста.
7.1.1931г.
104. Новата епоха, ООК , София
Той се интересува само от въпроса как да се справи с глада, с жаждата, с болката си.
21.1.1931г.
105. Дишането на човека и на животните, ООК , София
„Изцели ме, Господи, защото се смутиха костите ми.“. ( 2 стих). - Костите на човека не се смущават но за да изкаже болката си, Давид си е послужил със символичен израз.
20.2.1931г.
106. Живот и радост,  МОК , София
106.2 Живот и радост! Принципи на здравето ( втори вариант )
Когато у вас се увеличи някоя болка, най-първо вие чувствате една остра болка; толкова остра, че казвате: Не мога да търпя! Щом дойде болката до края, вие изгубвате своята мисъл, своите чувства и своята воля. Тогава изгубвате съзнанието си и болката престава.
1.5.1931г.
107. Разумно прилагане,  МОК , София
107.2 Разумното употребление ( втори вариант )
Ти се отпуснеш, веднага болката изчезне и двамата се хванете под ръка; и си говорите приятелски.
29.5.1931г.
108. Правилна преценка,  МОК , София
Изправете отношението между мислите си, и болката ще изчезне.
12.6.1931г.
109. Неизбежен път,  МОК , София
Детето мисли за себе си, но и големият човек мисли за себе си. – Кога? – Когато е болен, когато страда физически или психически. – Какво прави човек, когато го боли крак? – Той постоянно говори за него, превързва го, променя лекарствата, вдига го, слага го, търси му удобно място. – Защо мисли толкова много за крака си? – Защото го боли. – Нека търпи! – Не може, болката му е голяма. Както виждате, болката на един крак само повдига цял ред въпроси.
3.8.1931г.
110. Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ , 7-те езера
Защо? – Кракът го боли. – Коя е причината за болката на крака? – Не е важно това.
И тогава, ако човек отиде при Господа с болен крак, той веднага ще започне да се моли, да премине болката му. Много лесно може да мине болката на крака му.
9.8.1931г.
111. Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ , 7-те езера
Може ли човек да пореже пръста си някъде и да не усети болка? Болката показва, че в организма на човека е нарушен някакъв закон.
19.8.1931г.
112. Сила, разумност и добро, СБ , София
Когато един пръст от ръката заболее, болката ще се предаде на цялото тяло, следователно докато насилието, лъжата и злото съществуват в света, в най-малката форма даже, те винаги се отразяват върху Божествения организъм, в който и ние живеем – при това положение вече ние не можем да бъдем щастливи.
21.10.1931г.
113. Разбраната скръб, ООК , София
113.2 Разбраните скърби ( втори вариант )
Веднага болката ще премине. Или е кал, или пък той ще ви препоръчва някакви храни, които, като идете, болката веднага ще премине.
28.10.1931г.
114. Предназначението на носа, ООК , София
Ако болката е в краката ти, ще учиш закона на смирението; ако болката е в пръстите ти, ще се учиш да мислиш право; ако болката е в очите ти, ще изучаваш Истината; ако е в ушите ти, ще изучаваш Мъдростта; ако е в устата ти, ще изучаваш Любовта.
1.11.1931г.
115. Изново,  НБ , София
Вторият взима захарта, изяжда я, и болката в корема моментално минава. „Виж, сега вече разбирам, че този ден е добър."
8.11.1931г.
116. Син человечески отхожда,  НБ , София
Например имате едно крайно неразположение: отивате при едного, разправяте му болката си, отивате при втори, при трети, при четвърти, на всички разправяте болката си, но тя не минава. Защо не може да премине болката? Защото закон е: онзи, който може да ви помогне, това сте вие самите.
20.12.1931г.
117. Според делата,  НБ , София
Докога ще продължи болката? Докато всичко отрицателно се превърне и се постави в хармония. Болката тогава ще престане и ще мине. Ако някой път се образува нагноясване, ще изтече и болката ще мине.
23.12.1931г.
118. Сила, живот и здраве, ООК , София
Болен си - обърни се към Господа, веднага ще усетиш малка топлина в сърцето си, светлина в ума си и болката ти ще изчезне.
31.1.1932г.
119. Проява на живата светлина,  НБ , София
Казва: '"Какво трябва да се прави?" Ревматизмът трябва да се изхвърли из колената; коремоболието трябва да се изхвърли из стомаха; и болката в гърдите трябва да се изхвърли из дробовете; и болката из главата трябва да се изхвърли.
3.2.1932г.
120. Лица на реалността, ООК , София
120.2 Двете лица на реалността ( втори вариант )
И казва: "Мале ле, като си ме родила, защо ми доведе такава болка, че ме направи нещастен?" Че майка му ли е виновната за болката. Нека Стоян се разправи със своята болка и болката със своя Стоян. Остави болката на Стояна.
21.2.1932г.
121. Моята любов няма да премине,  НБ , София
Може да се премахне коремоболието, но болката не е изчезнала от твоето тяло. Как ще се освободиш? Тия вещества отдолу, тези течения, които са произвели болката в корема, по нервната система произвеждат същото напрежение горе, в мозъка. Ще дойде лекар, ще вземеш един прах, два, три, ще настане едно вътрешно притъпяване на нервната чувствителност, после като мине действието на лекарството, болката ще се усили. За да се освободиш от болката, ти трябва да измениш живота си.
24.2.1932г.
122. Трите начала, ООК , София
Изваждаш тръна, изгаряш го, той се превръща на пепел и болката минава.
Един от тях се приближил към молещия се на висок глас и го запитал: Каква е болката ти? Какво те заставя да викаш толкова много към Господа? – Имам дългове, за които ще ме затворят. – Колко имаш да даваш? Ето, вземи тия пари и млъкни. – Послуша ме Господ.
122.2 Трите пътя ( втори вариант )
След като извадиш този трън от крака ти и се махне болката, какво става с тръна? Изважда този трън от крака ти, и се махне болката.
Дошъл един и му казал: "Каква ти е болката?" Имам да давам.
26.2.1932г.
123. Човешкото лице,  МОК , София
Болката ви е толкова голяма, че ви кара да плачете. Веднага болката утихва и вие изпитвате радост, че се освободихте от тръна.
8.4.1932г.
124. Добрият поглед,  МОК , София
Болката веднага ще престане и ще се успокоиш.
124.2 Добрият поглед ( втори вариант )
Болката веднага престане.
10.4.1932г.
125. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Най-после той извикал един лекар, който се занимавало с новите методи на лечение и му разказал болката си.
1.5.1932г.
126. Когато беше по-млад,  НБ , София
Ако вие имахте познанията на индуските йоги, след като е минал куршумът, вие ще намажете мястото с малко плюнка и в 5-6 минути ще ви мине болката.
8.5.1932г.
127. Обич и знание,  УС , София
Ако разберете днешната беседа, който има ревматизъм, ще оздравее; който има коремоболие, ще изчезне болката му; който се оплаква от сиромашия, и тя ще изчезне.
18.5.1932г.
128. Закон за частите и за цялото, ООК , София
После й казвам: Сестра, ако отидеш при лекар, той ще ти даде някакво външно лекарство и ще обясни болката ти по външен начин. Аз ти казвам, че причината за болката на носа е духовна. Като махнеш причината, болката ти ще изчезне.
29.5.1932г.
129. Вечният порядък,  НБ , София
Ще ти турят 10, 20, 30 инжекции, но болката не минава.
16.9.1932г.
130. Петте области в човека,  МОК , София
130.2 Петте области в човека ( втори вариант )
Болката на корема произтича от инстинктите.
12.10.1932г.
131. Малката истина, ООК , София
131.2 Малката истина ( втори вариант )
Ако може да махнеш болката от краката си, ти имаш знание.
23.10.1932г.
132. Като дете,  НБ , София
Аз виждам къде е болката.
132.2 Като дете ( втори вариант )
Аз виждам къде му е болката.
26.10.1932г.
133. Вътрешните сили, ООК , София
Ако употребиш молитвата или мисълта си, болката минава.
28.10.1932г.
134. Постигнати резултати,  МОК , София
134.2 Постигнати резултати ( втори вариант )
Той държи пръста си и казва: „Дано Учителят каже някакъв цяр за моята рана.“ Ако пък го боли коремът, той чака да кажа нещо за стомаха или за корема, но и пръстът, и коремът го боли и като излезе навън, казва: „Те, зная защо не можах да разбера какво се говори.“ Разбира се, че не може да разбере този човек, понеже на много места съзнанието му е било прекъснато от болката.
25.11.1932г.
135. Силата на ума,  МОК , София
Боли те ръка, крак, оплакваш се, докато един ден болката изчезне.
11.1.1933г.
136. Две правила, ООК , София
Щом го наместиш, болката престава.
15.1.1933г.
137. Добри проводници,  УС , София
Болката ти не може да се отнеме изведнъж. За да мине болката, трябва да спазваш известни закони.
Вдигнете двата пръста, да видите ще си отиде ли болката.
19.2.1933г.
138. Неговата воля,  УС , София
Ако поставиш ръката си на болното коляно и не може да изтегли болката, тя не е магическа, няма сила в себе си. Обаче, ако може да изтегли болката, тя е магическа ръка.
22.2.1933г.
139. Отношение към природата, ООК , София
Ако концентрираш ума си и болката мине, ти можеш да се лекуваш с мисълта си. Не мине ли болката, не си постигнал никакви резултати. Така ще се съсредоточиш, че да забравиш болката си.
139.2 Съотношение с природата ( втори вариант )
Какво значи концентрация? Имаш болка, като концентрираш ума си, да забравиш болката си.
24.2.1933г.
140. Пътя на енергията,  МОК , София
Значи щом мине болката, с нея заедно ще изчезне и песимистичното настроение.
5.3.1933г.
141. Мир на този дом,  НБ , София
Обаче не се минава един–два часа, и болката минава. Причината за болката е, че в слънчевия възел се е събрала повече енергия и като турите ръцете си там, те са като два тока, които възприемат тази енергия. Изразходват я и така болката минава.
141.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Обаче, не се минава един-два часа и болката минава. Причината за болката е, че в слънчевия възел се е събрала повече енергия и като поставите ръцете си там, те са като две жици, които възприемат тази енергия, изразходват я и така болката минава.
5.4.1933г.
142. Окото, ООК , София
142.2 Окото ( втори вариант )
И някой път ние мислим, че като си свием очите и веждите, престава болката.
26.4.1933г.
143. Трите посоки, ООК , София
143.2 Трите посоки ( втори вариант )
Преди пеенето ти си бил в нездравословно състояние, а пък като изпееш три четири пъти „Грее Слънцето“, да станеш здрав, да ти е приятно да ходиш и болката да изчезне.
14.5.1933г.
144. Добродетелната жена,  НБ , София
Един мъдрец, ако го ударите и го прободете с ножа, той ще усеща болка, но той има силна воля – може с волята си да прекрати болката.
144.2 Добродетелната жена ( втори вариант )
Един мъдрец ако го ударите и го прободете с ножа, той ще усеща болка, но той има силна воля, с която може да спре болката.
26.5.1933г.
145. Пауза в живота,  МОК , София
Като излезе нечистата материя, подутината ще спадне и ръката ще се освободи от болката.
145.2 Пауза в живота ( втори вариант )
Като излезе нечистата материя, подутината ще спадне и ръката ще се освободи от болката.
31.5.1933г.
146. Обходата, ООК , София
Какво представя болката на сърцето? Да те боли сърцето, това не значи някаква органическа повреда, но вътрешно стеснение, болезнени чувства.
14.6.1933г.
147. Влияние на материята, ООК , София
Например, боли те крак, ти си направиш компрес, но болката не минава.
2.7.1933г.
148. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
Или турят кокаин, престане болката, но кокаинът не може да продължи дълго време, престане неговото действие, и болката пак се явява.
Ако след 20 минути на болния болката му се намали, вие сте прогресирали, но ако след като му дадеш водата, и не се подобри положението, а се влоши, вие не сте прогресирали.
148.2 Праведният ходи ( втори вариант )
Слагат ти кокаин, болката престава, но действието на кокаина не може да продължи дълго време и болката пак идва.
Ако след двадесет минути болката му се намали, вие сте прогресирали.
5.7.1933г.
149. Непреривност в процесите, ООК , София
И тогава, достатъчно е да туриш ръката си на него, за да изчезне болката. Иначе, той психически се свързва с болката.
Ако знаеш как да се освободиш от него, болката лесно ще мине; ако не знаеш, болката ти ще остане дълго време с тебе.
149.2 Разните положения на ревността ( втори вариант )
Онзи, който ме удари, аз чувствувам болката.
26.7.1933г.
150. Основа на знанието, ООК , София
Казвам му: Разбрах, достатъчно вече. – Чакай да ти кажа, коя е причината за болката ми. – Не ме интересува това. – Голям цирей ми излезе. – Не ме интересува това.
Щом извадя тръна, и болката престане, мога да ви говоря по всички въпроси.
28.7.1933г.
151. Обикновена и необикновена мисъл,  МОК , София
Като дойде болният, той му удрял три плесници и му казвал: „Хайде, върви си!“ Болният се чуди какъв е този лекар, но като излезе вън, вижда, че болката изчезнала и челюстта му наместена.
151.2 Обикновена и необикновена мисъл ( втори вариант )
Като дойде болният, той му удрял три плесници и му казвал: „Хайде, върви си!“ Болният се чуди какъв е този лекар, но като излезе вън, вижда, че болката изчезнала и челюстта му е наместена.
1.9.1933г.
152. Бъдещото верую на човечеството, СБ , София
Моментално изгубвате разположението си и започвате да се занимавате с болката, която са ви причинили.
15.10.1933г.
153. Разбирането на Словото,  УС , София
Ако чрез това разтриване кръвта е дошла и животът е дошъл на болното място и болката се е махнала, тогава всяка разтривка е на място. Вяра има, а болката не се е махнала.
5.11.1933г.
154. Там ще бъде и слугата Ми,  НБ , София
Когато срещнете един човек, който си е изкълчил крака и умира от болки, вие можете да се приближите да него и да го целунете и от тази целувка болката му трябва да утихне.
19.11.1933г.
155. Истинската добродетел,  УС , София
Тя има 4–5 деца, но едно от тях се разболее и тя веднага чувствува болката на детето. Ако майката не чувствува болката на децата си, тя не е майка.
29.11.1933г.
156. Придобивките на деня, ООК , София
Болката на главата е едно отражение на това, което става в стомаха.
1.12.1933г.
157. Перпендекулярно отношение,  МОК , София
Когато ние искаме да постигнем нещо, то за тях е болка и ще превържат болката, ще турят мехлем.
Ти ще учиш и на този професор ще знаеш каква му е болката, ще му занесеш един мехлем.
11.2.1934г.
158. Мене слушайте,  НБ , София
Ако ти имаш известна болка и бутнеш тялото си някъде, ако знаеш къде да бутнеш тялото си, ще се махне болката ти.
Може да направите един опит когато ви заболи коремът и тогава елате да говорим.“ След 4–5 дни казва: „Чудна работа! Усещам много ме заболи коремът – турям си ръката, както ми каза, мине ми болката.
28.3.1934г.
159. Пътят на щастието. Единственият подтик, ООК , София
Ти казваш: „Премахни болката!“ Причината на твоята болка в корема е в главата. Почни да мислиш право и веднага ще изчезне болката ти в корема.
22.7.1934г.
160. Хвърлѝ хляба,  НБ , София
Откажи се от главата си и болката ще престане.“ И действително, хората много пъти оздравяват така.
8.8.1934г.
161. Граници на живота, СБ , Витоша
Болката на очите, на главата, на гърдите, на стомаха, както и на всички останали удове в организма, показва, че тия удове са лишени от нещо.
12.8.1934г.
162. Противоречия и възможности, СБ , Витоша
Болката, която човек изпитва при страданието, се дьлжи не толкова на това, че той страда, колкото на факта, че се чувства разпънат: от една страна го теглят отвън, да му вземат скъпоценния камък – страданието, от друга страна той тегли да задържи тази скъпоценност за себе си.
20.8.1934г.
163. Великото и малкото, СБ , София
Като дойдеш до някое място, болката ще престане и заедно с дишането ще излезе навън.
14.9.1934г.
164. Вдлъбнати и изпъкнали линии,  МОК , София
164.2 Вдлъбнати и изпъкнали линии ( втори вариант )
Ти, като направиш една погрешка, почувстваш болката от пръчицата - има наказание.
23.9.1934г.
165. Учение и работа,  УС , Русе
Имаш ли вяра, скръбта ти ще се махне, болката ти ще престане, сиромашията ти ще изчезне.
9.11.1934г.
166. Живият квадрат на човешките отношения,  МОК , София
Ако някой много го боли, болката съответствува на удара на камъка. Болката ще съответства на силата, с която е ударил камъкът. Ако ударът е голям, и болката ще бъде голяма. Ако ударът е по-малък, и болката ще бъде по-малка.
16.11.1934г.
167. Променчиви величини,  МОК , София
Ами какво трябва да прави болният? − Да търси цяр за болката си.
Както и да обясняваме нещата, след като е счупена ръката, имаш подута ръка и казваш: „Боли ме.“ Казват: „Ще оздравее.“ Компрес ще туриш, това-онова и болката ще мине.
6.1.1935г.
168. Правият път,  УС , София
Ти можеш да го извиниш, но болката си остава.
Виждал ли си друг път толкова красива мома?“ Приятелят се обърнал да види красивата мома и забравил болката от убождането.
9.1.1935г.
169. Ново раждане, ООК , София
Един ден явява се болката в сърцето му, пукат се артериите му.
17.3.1935г.
170. Добрият живот,  УС , София
Ето как може да се лекува човек: ако го боли устата, ще вземе три капки от любовта и болката му ще мине.
14.4.1935г.
171. Естествени прояви на Любовта,  УС , София
171.2 Естествената любов. (Да бъдем разумни. Добрата постъпка) ( втори вариант )
И майката казва: „И аз много те обичам.“ То счита първото положение, че майка му е причина за болката и то не може да си представи как тази майка, която му дава всичко, как се осмелява така да стиска ухото му.
28.4.1935г.
172. Трите врати,  УС , София
172.2 Любовта. (Три стъпки – три врати) ( втори вариант )
Как ще обясните тогава, като ви причинявам болка? Най– първо може да ви приспя, да ви омая, но все трябва, след като направя моята операция, да ви събудя, и пак ще дойде болката.
1.5.1935г.
173. Киселина, основа, сол, ООК , София
Болка усещате в устата, но болката не е там, съвсем от друго място изхожда болката. Запример, някой път болката може да е в задната част на мозъка, а вие чувствате болка в стомаха.
Ако знаете болката на човека, може да му помогнете. Трябва да знаеш къде е болката на човека. Ако болката е в стомаха, трябва да знаете как да я лекувате.
5.6.1935г.
174. Правилното пеене, ООК , София
Като свършите песента, ако болката престане, хубаво пеете, знаете да пеете.
14.6.1935г.
175. Аурата - кожата на духовното тяло,  МОК , София
Следователно ако искаш да се освободиш от болката, ти трябва да знаеш причината й.
19.6.1935г.
176. Комплексни понятия, ООК , София
Работата е да мине болката. На първо място трябва да мине болката. Досега вие сте се учили да пеете, но напразно, болката седи. Важното е, като пеете, да премахнете болката.
23.6.1935г.
177. Човек и природа,  УС , София
177.2 Господ в нас, и ние в Него ( втори вариант )
Като речеш да ходиш, боли те, а ти искаш да прикриеш болката си. Някой човек иска да прикрие болката си, преструва се, че не го боли, а то боли.
11.8.1935г.
178. Две естества, СБ , РБ , 7-те езера
Какво ще вземете от болния? Ще вземете временно поне болката му и той ще се облекчи. Ако сте силен човек, вие взимате болката му и я впрягате на работа.
За да мине болката му, той започва леко да се разтрива по гръбначния стълб, или на други места.
25.9.1935г.
179. Новото верую, ООК , София
Ти казваш: "Защо светът е направен така?" Гостилничарят е сготвил, но ако ядеш не както трябва и не си сдъвкал храната както трябва, то причината за болката е в тебе.
1.11.1935г.
180. Знание и чувствителност,  МОК , София
Да допуснем, че вие имате една болка, да допуснем, че ви ударят някъде, кой е най-ефикасният начин да намалите болката? Какво правите? Компрес туряте.
6.11.1935г.
181. Срещата на Любовта, ООК , София
Не си блъскай много петата! Причината за болката в гърба е, че с години си блъскаш петата и е ставало сътресение в нервната система.
10.11.1935г.
182. Свещеният огън,  УС , София
Не че той е причината за болката.
15.11.1935г.
183. Параметафизика,  МОК , София
Грубо пипа, даде му известно лекарство, махне се болката, излекува го.
27.11.1935г.
184. Към извора, ООК , София
Той допусна отрицателната мисъл и болката отново започна. Ти можеш да направиш опити сам; ако вярваш в Бога, ще престане болката. Ти се помоли и си легни, и като станеш сутринта, болката ще е минала. Кажи си при лягане, като дете: "Ще се оправи тази работа!" И ще изчезне болката! Каква нужда имам аз да хипнотизирам? Какво нещо е хипнотизирането? Каква лошевина има в това, да отнемеш болката? Нека да те хипнотизира някой, ако може да ти отнеме болката, по този начин.
11.12.1935г.
185. Трите връзки, ООК , София
Казвам: Онова растение, което е недоволно във време на суша, аз зная къде му е болката, защо е недоволно.
20.12.1935г.
186. Разнообразието,  МОК , София
Казва: „Оздравях, болката мина“. Като концентрираш мисълта, ще кажеш: „Болката да се премахне“.
22.12.1935г.
187. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
Какво значи „дякон“ на гръцки? Казва: Да се помолят и да го помажат с дървена масло, със зехтин да го помажат, и ще мине болката.
5.1.1936г.
188. Онова, което дава живот,  НБ , София
Затова, нека всеки каже на себе си: Според онова, в което вярвам, според духа, в когото вярвам, казвам на болката в крака си: Аз искам да вярваш в това, в което и аз вярвам.
10.1.1936г.
189. Реализираната мисъл,  МОК , София
Ако този живот може да се застави да мисли, колкото и да е малък, веднага болката [ще] изчезне.
15.1.1936г.
190. Едно ви трябва, ООК , София
Изваждам едно малко шишенце и му казвам: Намажете си ръката и след 24 часа болката ще изчезне.
Питам го: Къде е болката? Духна – и кракът му мине! Казвам му: Друг път като ти заболее кракът, ела, пак ще ти помогна.
26.1.1936г.
191. Ти кой си?,  НБ , София
За какво благодари? – Той казва: Не можахте да ми кажете нещо за болката ми. Не можете да ми дадете цяр за нея. – Че каква е болката му? Той има да дава 100 хиляди лева и ме пита ще може ли да си плати дълга? – Казвам му: При сегашните условия не можеш да си платиш дълга.
29.1.1936г.
192. Три категории храни. Първото обещание, ООК , София
Могат да ти говорят много сладки думи, но болката е остра и ти мислиш само за нея.
Лекарят някой път може да те освободи, но някой път освен че няма да те освободи, ще те натовари още повече и болката ти ще се усили.
192.2 Три категории храни. Първото обещание ( втори вариант )
Лекарят някой път може да те освободи, но някой път, освен че няма да те освободи, но ще те натовари още повече и болката ти ще се усили.
5.2.1936г.
193. Работете с доброто, ООК , София
И там се пренася болката.
8.3.1936г.
194. Абсолютна справедливост, УС , София
Тогава аз ѝ казах да попее малко на болката си. – „Нима с пение може човек да се лекува?“ – Че, ако си правила компреси, ако си туряла ленено семе, защо да не попееш малко и болката ти да мине? Попей и ще видиш.
194.2 Абсолютна справедливост ( втори вариант )
Препоръчах и да попее малко на болката.
8.4.1936г.
195. Божественото огледало. Трите области, ООК , София
За да чувстваш болката на един човек, ти трябва да имаш Божествено чувство.
Ти не можеш да влезеш в положението на един човек, ти не можеш да почувстваш болката на един човек, несгодите му, ако нямаш това Божествено чувство.
9.9.1936г.
196. Новото събиране, ООК , София
Ако имаше пълна вяра, нямаше да имаш болката.
Ако ти не поправиш отношенията си с хората, болката няма да се махне.
20.9.1936г.
197. За Слава Божия, СБ , УС , София
Пък ако кажеш, че си благодарен, болката ще си върви, ще те напусне. Защото болката, това е едно живо, разумно същество.
7.10.1936г.
198. Път, истина и живот, ООК , София
Болестта започва да идва малко по малко, като едно неестествено състояние, и накрая се появява болката.
Болката няма да престане, но сутринта като станеш, ще видиш, че наполовина ще те боли.
22.1.1937г.
199. Поводи на мисълта,  МОК , София
Ако знаете, ще намерите лек, за да намалите болката от изгарянето; ако не знаете, ще оставите нещата произволно.
199.2 Поводи на мисълта ( втори вариант )
Ако знаеш, ще намериш един лек да намалиш болката на изгарянето; ако не знаеш, ще оставиш нещата произволно.
24.1.1937г.
200. Конкретното в Любовта,  УС , София
Ако болката се увеличава, доброто не е свършило работата си, както трябва.
200.2 Конкретното в Любовта ( втори вариант )
Щом болката се увеличава Доброто не е свършило своята работа.
3.2.1937г.
201. Царството на Духа, ООК , София
Скръбта, страданието, болката може да произтича от движението на човешката кръв.
12.2.1937г.
202. Прави и криви линии,  МОК , София
Например, боли те пръста, ти чувстваш болката и не можеш да търпиш. Ако голямата болка се премахне, болката в пръста пак ще се яви.
202.2 Прави и криви линии ( втори вариант )
Първо чувстваш болката в пръста и казваш, че не може да търпиш. Щом болката на пръста се махне, тогава ще мислиш за някоя малка фуска.
19.2.1937г.
203. Хигиена на сетивата,  МОК , София
Къде е болката, къде е слабата страна, че не искаш да се учиш? Или пък не искаш да рисуваш, не обичаш изкуството или изобщо не обичаш някоя работа.
203.2 Хигиена на сетивата ( втори вариант )
Де е болката, де е слабата страна, че не искаш да учиш.
26.2.1937г.
204. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
С други думи, ще можеш така дълбоко да се концентрираш, че да изолираш болката в съзнанието си.
7.3.1937г.
205. Обмяна в Божественото,  УС , София
Отвориш книга да четеш, не можеш, болката е в ума ти. Като дойде мисълта за болката в рамото, веднага изпъква ударението accent aigu.
205.2 Обмяна на божественото ( втори вариант )
Болката на рамото е ударение. Та като дойде болката отгоре „accent aigu" е турено.
12.3.1937г.
206. Мускулно и нервно напрежение,  МОК , София
Питам ще могат ли тия ученици да слушат професора и ще могат ли да разбират въпроса, по който той говори? Не, циреят ще попречи – половината не ще могат да слушат, съзнанието им ще бъде ангажирано от болката.
206.2 Мускулно и нервно напрежение ( втори вариант )
Като разправя той, половината не ще могат да слушат, съзнанието им ще бъде ангажирано от болката.
26.3.1937г.
207. Четирите хигиенични правила,  МОК , София
На български език как се пише думата „болест“ и думата „здраве“? Колко букви имат и как са подредени те? При болезненото състояние не се изисква много знание – болката лесно може да се създаде и думата лесно се пише: „болен“.
207.2 Четирите хигиенични правила ( втори вариант )
На български как се пише “болест”? Как се пише “здраве”? Колко и как са наредени буквите? При болезненото състояние не се изисква много знание, лесно може да се създаде болката.
28.3.1937г.
208. Примирителната постъпка,  УС , София
Болката, която цветето усеща, се предава и на Бога.
208.2 Мекота, примирителна постъпка. Красотата ще спаси света ( втори вариант )
И Господа ти Го бодеш, като дърпаш едно Цвете от земята, и Господ чувствува болката на това Цвете.
2.5.1937г.
209. Както Бог мисли и прави,  УС , София
Казвам му: Нали вярваш в Христа? Помоли се да отнеме болката ти. – Защо ще се моля? – Да си помогнеш. Казано е, че ако извикаш няколко презвитери, да намажат болното място с масло и турят ръцете си отгоре, болката ще мине. Защо не направиш някакъв опит да си помогнеш? Помоли се на Бога и кажи на болката да се махне. Няма да вярваш в Христа, за Когото е писано, но ще вярваш в живия Христос, Който се изявява в живота. – Как можеш да ме лекуваш без цяр? – Ще кажа няколко думи на болката ти, и тя ще мине. Турих ръката си на болното място, казах няколко думи, и болката престана. Ако се усъмниш, болката отново ще дойде, в двоен размер.
Болката е резултат на нисшия живот, в който човек може да попадне. Докато прашинката е в окото ти, все ще имаш противоречия. – Как да си помогна? – Хвани клепача си, обърни го, и болката, т. е, противоречието ще изчезне.
209.2 Както Бог мисли и прави ( втори вариант )
Казвам му: Защо не се помолиш? Помоли се да престане болката и кажи на тази болка да си върви. Е, казва, сега може ли да се излекува? Може да се излекува много добре - тургам си аз ръката, казвам няколко думи и престава болката. И казвам му: Слушай, ако ти най-малко се усъмниш в нещо болката пак ще дойде в двоен размер отгоре ти.
Ако моите отношения са прави към Христа, само като произнеса Неговото Име, болката, която имам, ще изчезне. И онзи човек трябва да знае да хване клепача си, да го обърне и тъй да си изчисти окото и веднага болката престава.
2.5.1937г.
210. Стана невидим,  НБ , София
Болката се намира на предната част на мозъка. Обаче, като се свърши операцията, болката се удвоява.
Престане ли болката, неговата работа вече е свършена.
7.5.1937г.
211. Хармония на чувствата и способности, МОК , София
И така, имате болка - започвате да пеете, тя се усилва - усилвате такта, започвате да забавяте такта - болката започва да отслабва. Сега, това ви се вижда смешно и си казвате: "Мен ме боли, а да започвам да мисля?!" Щом започнете да мислите, ще започнете да се лекувате от болката. Болката не е нищо друго, освен по-голямо напрежение на нервната система. Вас ви е страх да не се скъса от болката някой деликатен нерв или да не се парализирате. Понякога болката е така силна, че нервите не функционират.
Болката всякога показва, че имате повече влага, отколкото ви трябва. Болката може да се обясни с друго: когато храносмилането не става както трябва или храната не е пречистена, някои полуорганични вещества остават под форма на утаени частици около ставите.
Каква вяра е тази, която не може да премахне една болка? Болката се дължи на електричеството и магнетизма, които функционират в нервната система и в кръвообращението на човека.
Например, ти казваш: "Боли ме главата, ще се пръсне!" ако разправиш, че главата ти ще се пръсне, на този, който има вяра, той ще повярва в това и болката ще се усили два пъти повече.
Съществува ли болката като реалност? Съществува, но тя е относителна реалност в света.
28.5.1937г.
212. Ценност и морал,  МОК , София
Да кажем, че имате едно усещане - например, имате една болка; реална ли е болката или е сянка? Разсъждавайте.
2.6.1937г.
213. Правилно приемане, ООК , София
Защо болката е в коляното или някъде в долния глезен, или някой път в големия палец, или в гръбнака, в слабините, или в бъбреците.
Забелязвам понякой път колко деня ще минат, докато мине болката от кръста.
11.6.1937г.
214. Правилно отношение,  МОК , София
От какво се освобождавате? Понякога на физическото поле болката е строго определена по място, друг път е неопределена.
Ти пипаш коляното, усещаш, че болката се увеличава, след туй в теб се явява малко страх да не би някакво усложнение да стане, да се осакати кракът ти и да не можеш да ходиш.
Ти не знаеш причината й, но болката произтича от това, че ти не си работил в природата, не си изпълнил длъжността си, което в обикновения живот означава, че не си се хранил добре.
4.7.1937г.
215. Мислете за светлината!,  НБ , София
Бог казва: „В светлината, която Аз ви пращам, се крие вашето щастие.“ Тогава, имаш една болка – веднага прати тази Божествена светлина, една мощна светлина, на болката, моли се.
28.7.1937г.
216. Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
216.2 Реалното и идеалното ( втори вариант )
Зная каква му е болката.
23.8.1937г.
217. Любов и безлюбие, МОК , София
Тя тури компреси на онази сестра и я излекува, сега туря на себе си, но болката не минава.
24.8.1937г.
218. Път за освобождение, СБ , РБ , София
Като направите този компрес десетина пъти, болката ще мине.
218.2 Път за освобождение ( втори вариант )
Пратих един мой асистент, за да покаже и направи това върху болната и след половин час болката се прекрати.
12.9.1937г.
219. Свят на промени,  УС , София
Виждам де е болката ти, но трябва да почакаш малко. Ако знаеш как ти помогнах, ще разказващ на другите, и болката отново ще се върне. – Щом е така, не искам да зная, как стана. Нека си отиде болката и повече да не се връща.
219.2 Религиозни хора ( втори вариант )
Седя аз, разсъждавам, виждам болката му къде е.
Все таки идете при някой лекар, той иска да ви разправи къде е болката ви.
9.1.1938г.
220. И пак се наведе на земята,  НБ , София
Той дойде при мене, разправя ми болката си.
9.1.1938г.
221. Окото на любовта,  УС , София
Като се молиш половин час, болката и страданието ти изчезват. Трябва ли да се съмняваш, че между молитвата и изчезването на болката има известно отношение? Само така ти ще разбереш, че Господ ти е обърнал внимание.
21.1.1938г.
222. Сърцето на природата,  МОК , София
Казва, че го боли нещо, казва: „Болката е нетърпима“. – А той я търпи. Защото когато болката е нетърпима, човек изгубва съзнание. Щом болката е нетърпима, той изгубва съзнание. Като се събуди, веднага пак започва болката. Когато правят една операция с кокаин, като мине действието на кокаина, болката се увеличава.
23.1.1938г.
223. Радостни и весели,  УС , София
Усещаш, че нещо чуждо има в тебе, което ти нашепва: Пийни са една чашка винце, ще ти мине болката.
30.1.1938г.
224. Учене и служене,  УС , София
Сега, като те боли зъба, аз ще туря ръката си на болното място, да ти мине болката; иначе, нямаше да те лекувам.
2.3.1938г.
225. Лечебното действие на музиката, ООК , София
Но при герой са дошли те“.) Като пее така, ще оздравее болката. – „Боли ме коремът.
Може да се пее на болката, понеже е нещо реално. Болката, когато човек ѝ пее, не е страшна.
6.3.1938г.
226. Радвайте се и веселете се,  НБ , София
Де седи болката и как може да се поправи? Има нещо, което може да се поправи много лесно.
30.3.1938г.
227. Един момент, ООК , София
Всеки като вземе своята част, болката ще престане. Като кажа: Сам ще ви дам, те се нареждат и аз започвам, на този дам, на онзи дам и болката престане.
11.5.1938г.
228. Учат и страдат, ООК , София
Ще престане болката. Туриш мисълта си, болката не престава. Защо не престава болката? Защото условията, които причиняват болката не са се премахнали.
22.5.1938г.
229. Великото в света,  УС , София
Ако те боли глава или стомах и слушаш добър музикант, болката веднага престава.
1.6.1938г.
230. Великото благо на живота, ООК , София
Обикнете Господа, моментално ще изчезне болката.
24.6.1938г.
231. Какво трябва на младите,  МОК , София
Туриш хубавата дреха, имаш болка в гръбначния стълб, болката не се вижда. Как ще предадете на един човек, че имате болка? На какво се дължи, запример, болката в рамото? Значи на рамото влязла някаква чужда материя, която не е свойствена на твоята ръка.
1.7.1938г.
232. Законът на контраста,  МОК , София
Понякой път има лекари, които турят кокаин, искат да направят операция, намажат с кокаин и не чувствуват болката. Съзнанието е, което дава степента на болката, която ти имаш.
3.7.1938г.
233. Блажени сте ако любите!,  НБ , София
Аз вярвам, че има Господ, но казва, че има ревматизъм в краката си. – Твоят ревматизъм показва, че имаш слаба вяра. „Имам болка в корема си.“ – Болката в корема ти показва, че имаш голям спор.
20.7.1938г.
234. Основи на здравето, СБ , РБ , 7-те езера
Нека всеки от вас съчини по една песен за болката в корема си и да я пее. Щом изпее тази песен два-три пъти, болката му ще изчезне. Не пеете ли на болката си, с часове ще се въртите на леглото си и ще страдате.
3.8.1938г.
235. Който има уши, нека слуша, СБ , РБ , 7-те езера
Ако в крака на някой човек влезе трън, плачът ще му помогне ли? Колкото да плаче, болката, страданието си остават. Ще вземеш щипците-, ще изтеглиш тръна, ще дезинфекцираш мястото, ще го намажеш с дървено масло, и болката ще престане.
27.8.1938г.
236. Под слънчевите лъчи, СБ , РБ , София
Ако болката на човека е в ушите, в знанието му липсва нещо.
2.9.1938г.
237. Съзнание и самосъзнание,  МОК , София
Ако болката е непоносима, веднага ще изгубиш съзнание. Тогава болката ще се прекрати.
16.9.1938г.
238. Самовъзпитание,  МОК , София
Болката, която се явила в ръката ви, се явила по единствената причина, че се намалила топлината. Щом направите 10 такива упражнения, болката ви в ръката ви ще изчезне. Представете си, че ви боли ръката, какво упражнение ще направите сега? За ръката лесно може да направите упражнението, но какво ще направите за болката в главата, как ще направите това упражнение? Причината за болката в главата е някъде в стомаха.
25.9.1938г.
239. Добрият език,  УС НБ , София
На глупавите ще им дадеш добър урок.“ Е, хубаво, ако някой от вас глътне такова жабче, какво ще стане? Гледаш тази сестра или брат ходи от къща на къща, разправя си болката.
28.10.1938г.
240. Правилна преценка,  МОК , София
Като намаля на три часа, болката изчезна.
6.11.1938г.
241. Всичко е за добро, УС , София
Дойде болката и на другия крак.
9.11.1938г.
242. Да станем едно, ООК , София
И благодарение на Божието време, което не го употребявате за Господа, не търсете някой лекар да ви освободи от болката.
21.12.1938г.
243. Обич и преценка, ООК , София
Може от главата да е болката. Сега болката се дължи на нещо неестествено в човека.
28.12.1938г.
244. Физически, духовни и умствени нужди, ООК , София
Болката е един контраст.
11.1.1939г.
245. Правилно разбиране, ООК , София
Вижте след колко време може да престане болката. Може след 1 час, може след 1, 2, 3 деня, може след 25 деня болката да си замине.
13.1.1939г.
246. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Но ако вземеш един чужд палец и го удариш, той чувствува болката, ти не чувствуваш, казваш: „Да търпи.“ Щом препоръчваш търпението на другите хора, болката не е наша.
15.1.1939г.
247. Година на работа,  УС , София
Но щом кажеш „ще ида до банката“, ще отидеш и ще вземеш десет хиляди лева и ще ги раздадеш на сиромасите, и болката ще си отиде.
25.1.1939г.
248. Увеличете светлината и топлината, ООК , София
В болката, по един принудителен начин, вас ви заставят да оценявате това, което имате.
27.1.1939г.
249. Организиран и неорганизиран живот, МОК , София
Щом затихне болката, по-тихо пееш. /Учителят пее „болният“ силно, „здрав става“ тихо, после „болният“ тихо, „здрав става“ тихо./ Когато тихо пееш, ти си несигурен.
Кажеш: „Няма смисъл.“ Щом дойде болката, ти ставаш динамичен. Щом си бил мълчалив, щом дойде болката, ставаш приказлив.
1.2.1939г.
250. Постъпвайте съвършено!, ООК , София
Някой път знаеш къде е болката. Боли те пръста на крака, пък някой път никъде не може да локализираш болката си, а нещо ти е криво, като че целият свят е някакъв си дисонанс.
8.3.1939г.
251. Силата на мисълта, ООК , София
Като каже човек, че е гладен, той трябва да разбира кое е същественото в глада, кое е същественото в жаждата, кое е същественото в болката. Болката произвежда приятни чувства.
29.3.1939г.
252. Качествата на ученика, ООК , София
Сърдцето чувствува болката, [но] само за себе си не може да си помогне. А пък умът е сила да премахне болката.
28.4.1939г.
253. Опитване, проверяване и прилагане,  МОК , София
Понеже мозъкът има бели нишки, оттам получаваш болката. Туй съзнание, от предната част, показва къде е болката. Някой път усещаш, че ти е мъчно, че не може да я локализираш някъде болката. Усещаш, че ти е мъчно, не можеш да кажеш къде е болката, пък ти е мъчно навсякъде. А пък болката някой път става така конкретна, проявява се в някой орган, тогава трябва да намериш от коя част на мозъка ти иде.
Казва: „Болката е слаба, причината е камъкът.“ Сега разсъждава: Защо турих камъка на пътя, пък и защо той се блъснал в него. Когато някой път ще умре някой човек, който ти е ближен, някой твой близък роднина, ти го обичаш, дойде на умиране, усещаш болка, чувствуваш болката му. Вие не знаете болката откъде иде.
5.5.1939г.
254. Свобода на съзнанието. Чистене на съзнанието,  МОК , София
Ако болката е на врата, как ще се лекувате? Вие по кой начин лекувате врата? Може просто да имате една болка отзад на врата.
12.5.1939г.
255. Музикален живот,  МОК , София
После вземете „ми, ми, ми, .“, после „фа, фа, фа, .“, и там, където изчезне болката, запишете си: „Коремоболието се лекува с „до“, с „ре“, с „ми“. Подготвителни елементи при „фа“ и болката минава.“
2.6.1939г.
256. Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки,  МОК , София
Че го боли кръста, аз нямам никакво понятие каква е болката на кръста.
Болката си има своя причина. Кои са причините за болката на палеца? Причината е, че съм тръгнал по пътя, бил съм замислен, пък пътят не е гладък. Коя е причината за болката на пръста? Причината е, че не си внимавал.
11.6.1939г.
257. Денят Господен,  НБ , София
Почакай малко.“ За да му направя нещо, туря една чаша с топла вода, дам му и му минава болката.
14.6.1939г.
258. Езикът на седемте тона, ООК , София
И болката в крака ти ще отнеме свободата ти да разбираш хубавото.
23.6.1939г.
259. Обезсърчение и насърчение,  МОК , София
Сега въпросът беше: Може ли човек да се насърчава и може ли човек да се обезсърчава, без да се е насърчил? Може ли обезсърчението да го обезсърчиш? Съществува едно проявление, което е следното: Вие имате една малка болка на пръста някъде и постоянно казвате: „Много ме боли пръстът.“ Но ако ви заболи зъб, тогава болката на пръста не я чувствувате, голямата болка на зъба поглъща малката болка. Тогава съществува едно състояние, че когато болката превиши границите, които човек може да издържа, той загубва съзнание. Казваме: Болката се увеличава постепенно, докато човек изгуби съзнанието си и престане да страда.
6.8.1939г.
260. Постоянното в живота, СБ , РБ , 7-те езера
Щом времето започне да се подобрява, и болката престава.
1.9.1939г.
261. Красиви движения,  МОК , София
Започваш да мислиш за болката.
15.10.1939г.
262. Хвалете Господа,  НБ , София
Дето и да съсредоточиш тази мисъл, каквато болка да имаш, не се минава ден, два, три, или една седмица, и болката минава.
5.11.1939г.
263. Призова учениците Си,  НБ , София
Като станеш справедлив и измениш поведението си, болката в корема ти ще мине.“ – „Ами цяр?“ – „Ще вземеш лайкучка и на всеки десет деня ще пиеш по една чашка.“ – „Ама, да не утешаваш само?“ – „Ако след десет деня коремът ти не мине, пак ела при мене. Ще изпиеш десет чашки за десет деня и болката ти ще мине.
29.11.1939г.
264. Божествената топлина, ООК , София
В какво седи болката на гърлото? – Повишаването температурата с един градус.
3.12.1939г.
265. Победата на доброто,  УС , София
Ти като плюеш, болката ще си поблизне и ще ти благодари.
24.12.1939г.
266. Акаш и прана,  НБ , София
Пък и на лекар не искам да отида.“ – „Ако аз се заема да те излекувам, ще повярваш ли?“ – запитах го аз. – „Че ти можеш ли да лекуваш?“ – „Разбирам по малко.“ – „Как ще ме лекуваш?“ – „Ще кажа само една дума и ще те излекувам.“ Казвам му: „Гледай ме в очите.“ Той ме гледа в очите. – „Дай си сега ръката.“ Аз взех ръката му, подържах я малко в своята и след това го питам: „Как е болката сега?“ – „Нямам никаква болка вече.“ Значи, болката му си отиде. След това го виждам друг път и той ми казва: „Как ме омагьоса така, че болката ми изведнъж мина?“ Щом каза, че съм го омагьосал, болката отново дойде.
5.1.1940г.
267. Идеален и реален живот,  МОК , София
Този удар, ако е силен, ще се мине ден–два, три, четири, ти чувстваш болката.
7.1.1940г.
268. Познаване на великото,  НБ , София
Като пееш такива парчета, или ако слушаш някой да пее, ако имаш болка на краката, болката ще престане. Други пък действуват здравословно на корема, на главата и ако имаш болка в корема или в главата, болката веднага престава.
Сега ще повярвате ли в Господа? Там е болката на този човек.
26.1.1940г.
269. Нови насоки,  МОК , София
Казвате: „Мен ме боли сърцето.“ Какво подразбирате под думите боли ме сърцето? Нито един от вас не е видял болката на сърцето. Отваряли ли сте сърцето, да видите болката? Чувстваш, че те боли, казваш: рана има.
21.2.1940г.
270. Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК , София
С любовта към ближния ние лекуваме страданията си, с любовта към ближния ние лекуваме болката си.
24.3.1940г.
271. Великото благо,  УС , София
Разправят за един американски владика, то е един анекдот, боляло го вратът, че той си държал главата наведена на дясната страна, за да се освободи от болката.
10.4.1940г.
272. Към съвършенство!, ООК , София
Някой казва: „Ако имаш една болка, ти може да си попееш.“ Може да си попееш и болката да си замине, но ако пееш, трябва да знаеш как да пееш.
14.4.1940г.
273. Дървото на живота,  НБ , София
Какво показва този сън? Това чудовище представя болката на детето. Бащата ударил чудовището, значи операцията е направена, но болката още не изчезнала.
Болката е приятелка на човека, но трябва да я разбираш.
Кажи ми нещо реално.“ Казвам му: „Ще мине.“ – „Как ще мине?“ Този човек е недоволен, защото иска още в дадения момент да мине болката му, но следният момент тя пак ще дойде, и то увеличена.
21.4.1940г.
274. Божията мисъл,  УС , София
Казвам му: „Нали е писано в Евангелието, че който има вяра, да се помоли и ще оздравее.“ Казва: „Молих се, но не оздравях.“ Казвам: Каква е тази вяра, която не може да оздрави един зъб? Той казва: „Господ няма да се занимава с такива работи.“ Рекох: „Че само лекарите ли могат да направят това?“ Казвам му: „Ако аз мога да те излекувам без лекарство, какво ще кажеш?“ Казва: „Без лекарство не може.“ – „Как да не може?“ Казва: „То е било само по времето на пророците, сега не може при сегашните хора.“ Казвам: „Ако аз го направя, какво ще кажеш?“ Казва: „А, ще го направиш?“ Хубаво, турям си ръката, престава болката. Казва: „Ти ме омагьоса.“ Щом каза, че го омагьосах, пак дойде болката.
28.4.1940г.
275. Обещанието на Отца,  НБ , София
Вие усещате болката и веднага се обръщате, искате да знаете отде иде бодването, което ви е причинило болката.
1.5.1940г.
276. Божественият център, ООК , София
Казва: „Вярвам в една любов, която увеличава.“ Другият казва: „Вярвам в една любов, която намалява.“ Питам: Коя любов е права – която увеличава ли или която намалява? Ако е болка, аз вярвам в любов, която намалява болката.
17.5.1940г.
277. Разумни отношения,  МОК , София
Като му помогнеш, не знаеш как да му отнемеш болката.
19.5.1940г.
278. Който иде,  НБ , София
Оттук-оттам ще послуша, ще похлопа на гърдите ви и от звука, който ще се чуе, той вади заключение за болката, за състоянието на човека. Изобщо, лекарят може да се спре върху резултатите на болестта и намира, че тази болест е последствие на нещо и казва: ако болката ви е в стомаха, това е резултат на нещо; ако имате ставен ревматизъм, тя е пак резултат на нещо; ако имате главоболие, това е пак резултат на нещо.
22.5.1940г.
279. Три вида любов, ООК , София
Тук една сестра я болеше кракът, като поработи, в половин час изчезна болката ѝ.
29.5.1940г.
280. Двата принципа, ООК , София
Имате известна болка – ако изпеете такъв тон, болката ще мине.
12.6.1940г.
281. Реални величини, ООК , София
Търси причината на болката.
14.6.1940г.
282. Студ и топлина,  МОК , София
Като мине болката, усещате едно сгорещяване на пръстите.
26.6.1940г.
283. Бъдете яки!, ООК , София
Ти не искаш да направиш нищо за крака си, но като те хване болката, ще го разтриваш, ще го милваш.
Ти кажи: „Да не ме боли кракът.“ Като кажеш, болката е там. Кажеш веднъж – болката е там. Кажеш втори път – болката е още там.
7.7.1940г.
284. Комедия, драма, трагедия,  УС , София
Сега за пример, понякой път боли ви главата и не знаете, къде е причината за болката на главата. Болката на главата се дължи на стомаха.
9.8.1940г.
285. Зло и добро,  МОК , София
Коя е причината? В самия процес ли е болката? На какво се дължи болката? Болката на много причини може да се дължи.
19.8.1940г.
286. Проветряване, СБ , РБ , 7-те езера
Той ударил само крака си, но цялото тяло усеща болката.
25.8.1940г.
287. Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС , София
Обаче, като види съдържанието в тигана, тя си казва: „Заради доброто и хубавото, ще търпя болката и ще си продължа работата“.
28.8.1940г.
288. Учение и служение, СБ , РБ , София
Когато обичате човека, ще намерите и лек за болката му.
4.9.1940г.
289. Закон за дишането, СБ , РБ , София
Като диша, човек трябва да бъде спокоен, да си припява мислено и да търси причината на болката си.
18.9.1940г.
290. За добро е, ООК , София
Станеш сутринта и казваш: „Не зная какво ми стана в корема.“ А пък то болката е в симпатичната нервна система.
Да кажем, че имате една болка и не искате никой да ви знае болката.
22.9.1940г.
291. Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС , София
Докато болката ти не мине, не преставай да дишаш дълбоко и да викаш Господа.
27.9.1940г.
292. Най-лесното,  МОК , София
Болката, където и да е, този дисонанс, отпосле е дошъл.
13.10.1940г.
293. Самоотричане,  УС , София
Аз във велики пости, като ме заболи коремът, моята попадия трябваше една ярка да заколи, да я свари хубаво, че като похапна от супицата, премине ми болката.
6.11.1940г.
294. Три седмици, ООК , София
Ако е на крака болката, кажете: „Днесъ получихъ два чифта копринени чорапи“.
294.2 Три седмици ( втори вариант )
Като дойдете, кажете ми така: „Учителю, днес получих един подарък.“ Ако е на крака болката, кажете: „Днес получих два чифта копринени чорапи.“ Ако ви боли гърбът, кажете: „Днес ми дадоха една копринена риза.“ Ако ви боли главата, кажете: „Днес ми дадоха една хубава шапка.“ Ако ви боли вратът, кажете: „Днес ми дадоха една хубава връзка.“ Ще кажете: да говорим Истината.
29.11.1940г.
295. Реално и привидно,  МОК , София
Щом имаш болка, имаш вяра в болката, затова имаш болка.
8.12.1940г.
296. Вечер и сутрин,  НБ , София
Болката в дадения случай е корава почва, която човек трябва да полива, да омекне почвата малко.
11.12.1940г.
297. Единствената свобода, ООК , София
Въ гръбначния стълбъ ѝ е болката.
297.2 Единствената свобода ( втори вариант )
В гръбначния стълб й е болката.
17.1.1941г.
298. Малки правила,  МОК , София
Болката не е нищо друго, освен събрана енергия някъде в някой орган. Има по-голямо налягане и вследствие на това не може да издържи, явява се болката.
29.1.1941г.
299. Законъ за обнова, ООК , София
Казвамъ: „Какво обичате?“ Нѣкой пѫть зная кѫде е болката.
299.2 Закон за обнова ( втори вариант )
Казвам: „Какво обичате?“ Някой път зная къде е болката.
5.2.1941г.
300. Учение и служение, ООК , София
Казвамъ ѝ: Стани, стани, нищо повече. (Тя) казва: „Да се премахне (болката)“.
300.2 Учение и служене ( втори вариант )
Казвам й: Стани, стани, нищо повече. (Тя) казва: ”Да се премахне (болката)”.
19.2.1941г.
301. Слушайте съвета, ООК , София
Тогава лѣкарьтъ казва, че болниятъ минава една криза, изгубва съзнанието, той не чувствува болката.
301.2 Слушайте съвета ( втори вариант )
Тогава лекарят казва, че болният минава една криза, изгубва съзнанието, той не чувствува болката.
12.3.1941г.
302. Музикални тактове, ООК , София
Вие чувствувате какво е вашето състояние, усѣщате каква е степеньта на болката.
302.2 Музикални тактове ( втори вариант )
Вие чувствувате какво е вашето състояние, усещате каква е степента на болката.
19.3.1941г.
303. Божествени закони, ООК , София
Отъ какво произтича болката? Можете да пиете чай съ вино.
303.2 Божествени закони ( втори вариант )
От какво произтича болката? Можете да пиете чай с вино.
26.3.1941г.
304. Законътъ за Божествената хармония, ООК , София
Щомъ болката е въ лакета, въ умствено отношение не върви добре.
304.2 Законът за Божествената хармония ( втори вариант )
Щом болката е в лакътя, в умствено отношение не върви добре.
30.3.1941г.
305. Божествената усмивка,  УС , София
Хубаво е, когато правят операцията, не чувствува болката, но като се събуди, удвояват се болките. След като са направили операцията, пак се удвоява болката.
Отивам при един болен, ще му дам нещо от моето здраве на болния, веднага престава болката.
30.3.1941г.
306. Настанало е Царството Божие,  НБ , София
Знаете ли, че при вашето състояние, ако сте при някой болен човек и ако се приближите, турите ръката си на рамото на болния, няма да се мине много, ще усетите болката.
4.4.1941г.
307. Числата,  МОК , София
Някой казва: „Аз не искам да ме разтриват.“ Като дойде болката, ще дадеш.
Що е болката? Вие сте борец, борите се с нея.
6.4.1941г.
308. Ще бъде развързано,  НБ , София
Като страдаш, да ти е приятно, не да не чувстваш болката, но да чувстваш малко.
Пак изгубиш равновесие, болката пак иде. Болката иде и изчезва, докато твоят ум вземе надмощие, мобилизираш се, разбираш законите. Ще кажеш на болката: „Ти трябва да ме слушаш сега.“ Щом станем по-силни от болката, болката престава да ни мъчи. Щом станем по-слаби от болката, болката ни мъчи. Щом болката те напуща, ти си силен.
Обикнете болката. Веднага болката ще престане.
18.4.1941г.
309. Свободен човек,  МОК , София
Каква е разликата? В слушането ти ще вземеш по-голяма интензивност, понеже, като ти говори, ще почувстваш болката. Щом не ти говори, само обмисляш вътрешните причини, които са произвели болката, коя е причината, защо и за какво е заболял.
Детето свързва хубавия плод с болката, която усетило на задницата. В битите деца в миналото болката е по-силна, отколкото яденето. И като види плода, веднага ще изпъкне болката и приятността от яденето.
20.4.1941г.
310. Трите извора,  УС , София
Казва ми: Ти постоянно се съмняваш, че аз те залъгвам, да ти покажа, че аз имам хубави чувства сега като туря ръката си на подутата страна, болката ще мине. Ако се махне болестта, ще знаеш, че аз те обичам: ако не се махне болката, ще знаеш, че не те обичам. Наистина, тури си ръката и изчезна болката. Казвам: Да не би да ме хипнотизираш? Щом казах, да не ме хипнотизираш и болката пак дойде наново. Тури си ръката и пак изчезна болката. Казва: Докато ти се съмняваш, ще те боли, щом престанеш да се съмняваш, ще мине болката. Сега често боли ви зъбът, дойде някоя хубава мисъл и болката престане: дойде съмнението, пак дойде болката.
23.4.1941г.
311. Самовъзпитание, ООК , София
Ще търпишъ, ще носишъ болката.
311.2 Самовъзпитание ( втори вариант )
Ще търпиш, ще носиш болката.
30.4.1941г.
312. Основенъ тонъ, ООК , София
Още като ми пѣе този човѣкъ, зная кѫде му е болката.
312.2 Основен тон ( втори вариант )
Още като ми пее този човек, зная къде му е болката.
9.5.1941г.
313. Неразбраното и разбраното,  МОК , София
Престане болката – ти си в рая.
28.5.1941г.
314. Две състояния, ООК , София
Ако знаешъ, веднага може да престане болката. Ти знаешъ вече законитѣ на организъма, можешъ да премахнешъ туй препятствие на болката.
314.2 Две състояния ( втори вариант )
Ако знаеш, веднага може да престане болката. Ти знаеш вече законите на организъма, можеш да премахнеш туй препятствие на болката.
13.6.1941г.
315. Добро, справедливо и разумно,  МОК , София
Може болката да е обща за цялото тяло, пък може да е само на един орган.
Та казвам, по кой начин човек може да се справи с една болка? Да допуснем, че причините на болката са външни – вървели сте боси, някой трън влязъл в крака ви. Вие чакате да мине болката. Този трън докато е в крака ви, болката няма да мине. Какво трябва да направите? Трябва да впрегнете ума си на работа, да отмахнете причината на болката. Ако го извадите, болката ще мине.
Но когато храната е добра, причината на болката е, че вие не сте сдъвкали добре храната.
18.6.1941г.
316. Три основни тона, ООК , София
Изпѣешъ тона до и болката мине.
316.2 Три основни тона ( втори вариант )
Изпееш тона до и болката мине.
22.6.1941г.
317. Дава живот,  НБ , София
Понеже, като го удариш с ръката си, половината от болката ще бъде за тебе.
27.6.1941г.
318. Тангентално и обкръжаващо,  МОК , София
Има цирей, който е обкръжающ цирей – чувствате болката по цялото тяло.
Кракът е здрав, но той усеща болката. Добре, но човекът усеща болката.
9.7.1941г.
319. Невидимитѣ погрѣшки, ООК , София
Направи той една погрѣшка, може да го обичамъ, но моята обичь не може да премахне болката, която му се причинява въ дадения случай. Той направи една погрѣшка, нѣма законъ, който да го сѫди, но болката, която чувствува, не може да се освободи. Казва: „Не ме ли обичашъ?“ – „Обичамъ те, но не мога да премахна болката ти“. Онзи нѣма да чувствува болката. Следъ операцията болката се удвоява.
Болката си е болка, тази погрѣшка не е добра, азъ нѣмамъ единъ законъ да сѫдя.
319.2 Невидимите погрешки ( втори вариант )
Направи той една погрешка, може да го обичам, но моята обич не може да премахне болката, която му се причинява в дадения случай. Той направи една погрешка, няма закон, който да го съди, но болката, която чувствува, не може да се освободи. Казва: „Не ме ли обичаш?” – „Обичам те, но не мога да премахна болката ти”. Онзи няма да чувствува болката. След операцията болката се удвоява.
Болката си е болка, тази погрешка не е добра, аз нямам един закон да съдя.
26.8.1941г.
320. Новият път, СБ , София
Понеже кракът те боли, ще поплачеш малко и като мине болката, отново ще продължиш пътя си.
29.8.1941г.
321. Правилно дишане, СБ , София
321.2 Дишането ( втори вариант )
Дойде болката, хване те за крака, казва: “Добър ще бъдеш.” Хубаво, ще бъда.
7.9.1941г.
322. Което не е, УС , СБ , София
322.2 Законът на лъжата ( втори вариант )
Ако някой човек е заспал, не чувства болката. Като дойде в съзнание, ще почувства болката. Щом чувстваш болката, може да се лекуваш.
15.10.1941г.
323. Учение и обич, ООК , София
Аз мисля върху резултатите на болката.
22.10.1941г.
324. Положителна мисъл, ООК , София
Макар да усещаш болката, не вярвай.
5.11.1941г.
325. Да ценим живота, ООК , София
След това казва: „Плати!“ Като се смее 10–15 минути, казва: „Плати два долара!“ – „Че как?“ – „Излекувах те, де ти е болката? Ти ще трябва да платиш!“ Та, всеки от вас може да стане доктор.
Премахни причината – тази погрешка на физическото поле – и болката ще изчезне. Или болката по някой път може да е в сърцето – причината е в чувствата, в духовния свят.
19.11.1941г.
326. Повече спокойствие, ООК , София
В болката той не може да благодари, но като оздравее, да благодари.
21.11.1941г.
327. Същественото,  МОК , София
Щом изпееш веднага болката се премества. Болката е толкоз слаба, че веднага може да се смени.
26.11.1941г.
328. Любов и Обич, ООК , София
Боли те кракът – като помислиш за Бога, като вярваш в Бога, да престане болката на крака ви.
10.12.1941г.
329. Нов живот на пеперуда, ООК , София
Ако можеш да вземеш един тон, който да подигне трептенията (защото от болката се намалили трептенията ти на крака и затова кракът те боли), ако можеш да повдигнеш нормалните трептения на организма, болестта изчезва.
24.12.1941г.
330. Божии блага, ООК , София
Взема игла, извадя тръна, намажа с масло, след няколко часа премине болката.
7.1.1942г.
331. Добри певци, ООК , София
Достатъчно е да намериш един човек, да се поздравиш с него, и болката ще изчезне. Туй, излишното напрежение в плешката ще изчезне и ти ще усетиш, че болката е минала.
Често, когато детето го боли нещо, майката тури ръката си на болното място, веднага туй натрупване на енергията се премахне и болката изчезне.
11.1.1942г.
332. Единствената врата,  УС , София
Един човек, който разбира от изкълчения крак, изтегля крака, намести го и болката престане. Дойде един невежа, който не разбира от туй изкуство, върти ти крака и ти увеличава болката. Всеки, който увеличава болката на човека постоянно, той не е от учените.
28.1.1942г.
333. Здравословното състояние, ООК , София
Който не знае, тури ръцете на топло, пък то още по-голяма е болката.
Ти ще си направиш цяр за гърба и като се разтриеш, ще ти мине болката.
4.3.1942г.
334. Живот и пеене, ООК , София
Най-хубавата песен може да пееш оперно, когато те боли кракът, защото чувствуваш болката. (Учителят пее : „Олеле майчице, олеле майчице, олеле майчице!“ Ще започнеш.
Колкото искаш да го мажеш, но няма да се освободиш от болката.
8.3.1942г.
335. Най-лесното,  УС , София
Като вземеш „ми“, болката дойде в кръста.
13.3.1942г.
336. Инертност и движение,  МОК , София
Този човек не може да разреши мъчнотиите в живота, затова се ражда болката в кръста.
13.5.1942г.
337. Примирете се със себе си, ООК , София
Болката е каране.
20.5.1942г.
338. Състояние и разположение, ООК , София
Разправяш за болката с оглед да се смени болката. Този човек ако повече знае, да ти даде някакъв цяр за болката.
24.5.1942г.
339. Любов, вяра и надежда,  УС , София
Той започва да се извинява, казва: „Извинете, малко прекалих.“ Казвам: „И аз, ако бях на твоето място, щях да направя същото.“ Ти си ударен, боли те, ти чувстваш болката. Докато ние не чувстваме болката, нямаме ясна представа какво нещо е болка.
7.6.1942г.
340. Добрият път,  УС , София
Казва: „Изчезна болката от зъба.“ След половин час пак го боли.
12.6.1942г.
341. Противоположности,  МОК , София
Като се премахне болката, тогава мислиш за яденето.
26.7.1942г.
342. Добро, справедливост, разумност,  УС , София
Щом идеш при Господа – имаш десет гвоздеи, забити в тялото – като ги тегли тия гвоздеи да ги извади, то е болката.
9.8.1942г.
343. Любов и обич,  УС , София
Като се облагородиш, болката в сърцето ще изчезне.
1.9.1942г.
344. Педагогическа лекция, ИБ , София
Единственият виновен, който е подтик за болката, той е човекът. Сега трябва да се постараете да изправите погрешките, да изправите болката на пръста, болките на бъбреците, и да не търсите причините отвън. Ако не можете да впрегнете вашия ум, вашето сърце и вашата воля, да премахнете болката, вие сте слаб човек. Това може да ви вземе 10 дена, може да ви вземе 20,30,40, месеци, докато премахнете болката - това нищо не значи.
20.9.1942г.
345. Смисълът на живота, СБ , РБ , УС , София
Болката и страданието са причинени повече от страх, отколкото от нещо, което много ви измъчва. Ако, наистина, болката ви е голяма, турете ръцете си на болното място, съсредоточете мисълта си и кажете: Това е живот вечен, да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил. Като чуе, че говорите за вечния живот, болката ще се изплаши и ще ви напусне.
23.9.1942г.
346. Факти, закони, принципи, ООК , София
Може причината на болката в крака да е, че си пил студена вода, по-студена отколкото трябва.
Какво е болката? Болката е Любов. Болката са любящи същества, влезли в тялото и понеже ви обичат, стискат ви.
11.10.1942г.
347. От любов и обич,  УС , София
Казва: „Не ме боли сега, но се опасявам, като изляза оттука, пак да не ме заболи.“ Причината за болката е недоверие.
Впрегни главата си в една светла мисъл, и веднага болката ще престане.
28.10.1942г.
348. Перпендикулярът, ООК , София
Какво нещо е болката? Болката е една илюзия.
1.11.1942г.
349. Да направим човека,  УС , София
Като се разболееш, обикни едно дърво, някоя череша, ще изчезне болката.
4.11.1942г.
350. Разумни отношения, ООК , София
Щом кажеш: „Няма да ходя“ – ще дойде болката.
Болката в крака ти казва: „Тия крака не ходят в правия път“. Болката в гърба ти казва: „На хората не искаш да помагаш“.
9.12.1942г.
351. Весели лица, ООК , София
Той ми препраща болката на гърба. Като го убедих, престана и у мене болката. Престани да мислиш за болката!“ И на моя гръб изчезна болката. Често по някой път носите едно болезнено състояние, което е отражение, болката не е ваша, но на някой човек, който е в симпатия.
23.12.1942г.
352. Нов поздрав, ООК , София
Като изправим отношението, болката се превръща на радост.
13.1.1943г.
353. Нова обхода, ООК , София
Дойде на другата страна, пак 7 бемола, дойде болката на кръста – бемоли, на врата – бемоли, навсякъде бемоли.
Що е една болка? Ако погледнете в пространството, болката представя най-нежните ръце, които разтриват. Болката е една разтривка.
7.2.1943г.
354. Най-сигурното място,  УС , София
Седнеш да ядеш, болката те безпокои. Легнеш да спиш, не можеш да спиш, болката те безпокои.
21.2.1943г.
355. Плодовете на Любовта,  УС , София
Ти усещаш болката някъде в корема си.
17.3.1943г.
356. На място, ООК , София
Какво направи с ума ми?” Като дойде тази мисъл в ума му, и болката дойде.
21.4.1943г.
357. Правилата на Любовта, ООК , София
Като отречеш Господа, болката дойде в корема веднага. Като признаеш Бога, болката веднага изчезва.
16.5.1943г.
358. В любещите ръце,  УС , София
Като те погледне, престане болката. Има хора, като идеш при тях, те само като насочат ухото си към тебе, болката престава.
9.6.1943г.
359. По новия път, ООК , София
Болката е едно приятно чувство. Болката внася мекота, внася благородство.
25.6.1943г.
360. Мисъл и здраве,  МОК , София
Докато болният разправя за болката – как го боли, той се смее. Трябва тази нишка да я наместиш и веднага изчезва болката.
Там чувстваш болката.
11.7.1943г.
361. Четирите струни,  УС , София
Казва: „Боли ме кракът.“ Болката е дошла, понеже твоите слуги не ги храниш както трябва, не изпълняваш волята Божия, мислиш за велики, за големи работи.
15.8.1943г.
362. Вечното благо, СБ , РБ , София
Каквото и да го боли – глава, гърди, корем, крак или ръка, достатъчно е да го пипна на болното място, за да мине болката му.
3.10.1943г.
363. Четирите правила, СБ , РБ , София
Ако ви боли ръка, крак, не търсете лекар, но започнете да пеете на болката си. Можете ли да вземете тона „до” правилно, болката ще мине. – Защо иде болестта? – Да научи хората да работят.
10.10.1943г.
364. Двата пътя,  УС , София
Дайте почивка на крака си, без да се страхувате от болката.
13.10.1943г.
365. Умен, добър и силен, ООК , София
Вземи малко гореща вода, направи си един компрес, и болката ще мине. Ако в това време дойде някой приятел на гости, помоли го да прекара ръката си по плешката или болната ти ръка, и болката ще мине.
27.10.1943г.
366. Средство за подобряване, ООК , София
366.2 Средство за подобряване ( втори вариант )
Ако сте чрезмерно чувствителни, като се приближите при болния, веднага ще чувствате болката му, може да направите диагноза. Ако той има ревматизъм в краката – чувствате болката.
12.11.1943г.
367. Закон на хармонията, МОК , София
Изпей една песен хубаво, веднага болката ти ще изчезне.
14.11.1943г.
368. В Негово име, НБ , София
Тури ръката си на рамото и благодари за болката, която имаш. Не се оплаквай, но коленичи и благодари за болката.
24.11.1943г.
369. Ново разбиране, ООК , София
369.2 Ново разбиране ( втори вариант )
Що е болката? Някой те е хванал, то е ръкуване. Някой път болят го краката, зависи от мисълта му, зависи от сърцето му, а някой път болката зависи от душата му.
24.11.1943г.
370. Обикновени и необикновени процеси, МОК , София
Болката в крака е резултат; болката на гърба е резултат.
3.12.1943г.
371. Най-голямото изкуство, МОК , София
Енергията от едната ръка тече към другата, и болката изчезва. Ако е търпелив, човек ще държи ръцете си по-дълго време, и болката му ще мине.
15.12.1943г.
372. Най-мъчната работа, ООК , София
372.2 Най-мъчната работа ( втори вариант )
Като знаеш болката, която причиняват погрешките, ще ги правиш ли? Той знае, че в тази погрешка ще дойде такова страдание, каквото никога не е чувствал.
19.3.1944г.
373. Пребъдване, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
Постави си гърба на светлината и мисли за светлината, за това, което тя съдържа и болката ще изчезне.
373.2 Пребъдване ( втори вариант )
Изложи гърба си на светлината, мисли за нея, за това, което тя съдържа, и болката ще изчезне.
16.4.1944г.
374. Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
374.2 Най-красивият ден ( втори вариант )
Например, някой ден се качиш на кон, и болката, която имаш, изчезне.
25.8.1944г.
375. Поливане, ИБ , ПС , в.Острец
375.2 Поливане ( втори вариант )
Например, порежеш крака, или ръката си, искаш болката веднага да се махне. Докато не мине болката на крака ти, и страданието не си отива.
22.11.1944г.
376. Божествени подбуди, ИБ , ПС , София
Що не премахнеш болката? Имате някаква болка в гръбнака.
8.12.1944г.
377. Постижения, ИБ , ПС , София
377.2 Постижение ( втори вариант )
Вика един лекар, втори, трети да се произнесат за болката му.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.