Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


11.4.1920г.
1. Отиде след Него,  НБ , София
Богомилите убедиха ли хората в правотата на своето учение? – И те не можаха. Питат: Кои са богомилите? – Всички хора, които носят добри, светли идеи, са богомили. Който не знае това, казва, че богомилите развращавали народа.
4.6.1922г.
2. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Но колцина от богомилците са проверили, че Бог е Любов? Нека да си послужа с една аналогия.
19.8.1922г.
3. Новият живот, СБ , В.Търново
Питам: за тия падения и нещастия на България аз ли съм виноват? Едно време, казвате, дошли богомилите. Но защо да не се признае факта, че богомилите бяха едни от най-благородните, най-добрите хора? Може да е имало и лоши хора между тях, но, както ги аз зная в онова време, както ги проверявам, между тях имаше добри хора.
26.8.1922г.
4. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
И така, аз ви приветствам! Вие – търновци, едно време гонихте богомилите и оставихте предание за тях, че са били много лоши хора.
16.12.1923г.
5. Той ги изпита,  НБ , София
Но кой е начинът да се помогне на българския народ? В 1000 години българският народ е направил 150 войни и толкова много убийства! Хубаво, я ми кажете, где е велика България тогава? Преди 500 години, като дойдоха богомилите, всичките ги разпръснаха, избиха ги.
30.12.1923г.
6. Нашите длъжници,  НБ , София
Преди стотина години, то бе във времето на богомилите, ти си била дъщеря на един знатен български велможа. Ти си имала един брат, който се запознал с богомилите и поискал за тяхното учение да пожертва всичко.
11.4.1926г.
7. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Това да знаят всички! Когато разгониха богомилите из България, българският народ падна под турско робство - цели 500 години.
30.1.1929г.
8. Знайно и незнайно, ООК , София
Запример, изгонването на богомилите е неразумен процес. По това време върху България оказвали силно влияние отрицателните сили на нейния антипод, вследствие на което богомилите били прогонени из цяла Европа.
3.11.1929г.
9. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
9.2 Чуха, че иде Исус ( втори вариант )
С какво може да се похвали българският народ? Де са великите хора на българите? Каква велика идея внесоха те в света? Ще кажете, че те прогониха богомилите. Преди всичко богомилите не бяха тяхно произведение. Те и досега се стремят всячески да доказват, че богомилите са развалили България. Целият европейски свят знае, че богомилите бяха отлични хора. А сега нито една българска глава не може да се убеди в това, че богомилите са добри хора. Защо трябва да се поддържа тази лъжа? Ако наистина богомилите съсипаха и развалиха България и ако това е един факт, добре.
12.1.1930г.
10. Да се радват наедно,  НБ , София
10.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Не са причина нито сектантите, нито богомилите.
30.4.1930г.
11. Положително знание, ООК , София
11.2 Положително знание ( втори вариант )
Богомилите не са влизали в църквите, понеже мислили, че са от дявола направени. Богомилите никога в църква не влизали.
27.11.1932г.
12. Имаше някой человек,  НБ , София
Богомилите дойдоха в България с цел да проповядват канализацията, да покажат пътя на хората, но ги прогониха.
12.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Богомилите дойдоха в България с цел да проповядват, да покажат пътя на хората, да канализират тяхната мисъл, но ги изгониха.
24.10.1934г.
13. Добри проводници, ООК , София
България за лошите си мисли към богомилите петстотин години беше в робство.
4.11.1934г.
14. Всичко е възможно,  НБ , София
Ето, нашето духовенство и досега още има лошо мнение за богомилите. Казват, че богомилите станали причина за страданията на българите. Те поставят богомилите виновни за всички престъпления.
1.3.1935г.
15. Голямото и малкото, МОК , София
Вчера например един професор излезе с крива теория и студентите го апострофираха.) Този „професор“ апострофираха богомилите; богомилите − студентите го хващат и го държат.
15.3.1935г.
16. Най-младият в света,  МОК , София
И богомилите в това отношение са били прави, че дяволът е направил човека. Та богомилите така са обяснявали това противоречие, което съществува.
16.2 Най-младият в света ( втори вариант )
И богомилите в това отношение са били прави, че дяволът е направил човека. Та богомилите така са обяснявали това противоречие, което съществува.
22.9.1937г.
17. Вечно подмладяване. Закон за вечна младост, ООК , СБ , РБ , София
И им давам по една книжка за богомилите.
15.7.1942г.
18. Законът на Любовта, ООК , София
Българите 500 години не могат да ги убедят, че богомилите били пратени от Бога.
4.4.1943г.
19. Двата принципа, НБ , София
Гледам, в България от толкова години обвиняват богомилите, че съсипали България. Богомилите не съсипаха България. Може да имат богомилите някаква погрешка, но за съсипването на България е причината българският народ.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.