Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


25.3.1917г.
1. Солта,  НБ , София
Първото, което трябва да се развие у вас, то е благодарността за всичко, което имате. Ако всички приложите този велик „закон за благодарността“, то най-малко 50% от всички работи на земята ще се уредят.
8.4.1917г.
2. Яков и Исав,  НБ , София
Те изказват благодарността си само по отношение на яденето.
9.3.1919г.
3. Моето иго,  НБ , София
За да изкаже благодарността си, турчинът му занесъл обещаните сто лири и гърне с масло.
2.10.1921г.
4. Поздравът на Любовта, НБ , София
Знаете ли на какво прилича това? Американските студенти празнуват един път в годината „благодарствен ден“ – празник на благодарността.
2.5.1922г.
5. Символически, окултни правила и мерки, ООК , София
5.2 Символични и научни правила ( втори вариант )
Желая ви да получите благодарността на този, на когото сте помогнали.
4.8.1922г.
6. Превръщане на енергиите, ООК , София
6.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Ако срещу една чиния ядене ви е взел шапката, обущата или палтото, вие дължите благодарността си на своите вещи.
18.2.1923г.
7. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
7.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Тигърът изказвал радостта и благодарността към господаря си с лизане на ръката.
11.4.1923г.
8. Житно зърно,  МОК , София
Обаче след като поникнат, след като се покажат на повърхността на земята и започнат да растат нагоре, да цъфтят и плод да връзват, те изказват благодарността си към слънцето, към влагата, към въздуха, че са им съдействали в тяхното развитие. Те трябва да изразяват благодарността на човека към Бога, към всички светли и възвишени същества за благата, които им са дали.
5.7.1925г.
9. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Слѣдъ това, тѣзи мухи, за да изкажатъ благодарностьта си къмъ мене, кацватъ по носа ми, по лицето ми, благодарятъ ми.
9.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
След това, тези мухи, за да изкажат благодарността си към мене, кацват по носа ми, по лицето ми, благодарят ми.
25.12.1925г.
10. Правила и съвети, КД , София
Благодарността седи в това, че ти си имал тази привилегия на радостта. Благодарността е по-високо състояние на духа.
30.12.1925г.
11. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
Благодарността се явява като условие за усилване вътрешната връзка между Бога и нас.
13.1.1926г.
12. Каквото става, ООК , София
Значи страданията са от Бога, благодарността - от нас.
15.6.1927г.
13. Връзка на съзнанието, ООК , София
И тогава ще отправите благодарността си към невидимия свят.
31.8.1927г.
14. Малките резултати, ООК , София
Като умирал, той отправил последен поглед към нашия приятел, с което изказал благодарността си, задето му донесъл вода да разхлади гърлото си.
9.10.1927г.
15. Мек ответ,  НБ , Русе
Първото условие за поддържане на тази влага в човека е благодарността.
29.1.1928г.
16. Синове на възкресението,  НБ , София
Смисълът на живота не е в многото ядене, но в благодарността, която сърцето изказва за това, което е получило.
4.3.1928г.
17. Изново,  НБ , София
Ако славеят можа правилно да разреши своя въпрос, не можете ли и вие да разрешите своя, по същия начин? Доволен от господаря си, славеят решил, всяка вечер да дохожда в кафеза – да пее, да изкаже благодарността си от него.
12.7.1929г.
18. Специфичната светлина и топлина,  МОК , Мусала
Благодарността е един от узрелите плодове на душата.
10.11.1929г.
19. Сторете да насядат,  НБ , София
Имали ли сте опитността на Христа, 500 милиона хора да отправят молитвите си към вас и на всички да отговаряте? Имали ли сте опитността, да получите благодарността на 500 милиона хора? Тази опитност е достъпна само за гениите, за великите хора, които могат да творят.
19.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
И после да приемете благодарността на всяка една душа.
24.11.1929г.
20. Влязоха в ладията,  НБ , София
Не само две минути, но човек трябва да отдели поне един час от времето си за Великото в света и да отправи към Него благодарността си за всичко, което е получил и всеки момент получава.
8.1.1930г.
21. Проява на Любовта, ООК , София
Той се свързва с радостта и благодарността на майката, която е родила здраво детенце; той се свързва с радостта на болния, който става от леглото си, на което е прекарал тежка болест; той се свързва с радостта на сиромаха, който след няколкодневен глад е получил един добър обяд.
28.2.1930г.
22. Закони на доброто,  МОК , София
Благодарността на хората ще внесе във вас голяма радост и доволство.
26.3.1930г.
23. Съзнателният живот, ООК , София
Как ще изкажете благодарността си? Като полеете дървото и посадите семките му.
20.4.1930г.
24. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Като влязъл в колибата си, бедният човек започнал молитва, с която отправял благодарността си към Бога за торбата със злато, която така неочаквано, дошла в ръцете му.
9.5.1930г.
25. Състояние на материята,  МОК , София
Благодарността е еквивалентна на плащането. Благодарността е особен род лъчиста материя, която човек отправя към разумния свят.
21.5.1930г.
26. Стойност на нещата , ООК , София
Той живее в закона на благодарността.
28.5.1930г.
27. Правилно разбиране, ООК , София
Богатият, който бил скрит зад къщичката, чул благодарността на бедния, отправена към Бога, и му казал: Слушай, братко, аз чух молитвата ти, а не Бог.
11.6.1930г.
28. Двата принципа, ООК , София
Нещата се осмислят, само когато любовта и благодарността взимат участие в живота. Там, дето любовта и благодарността не взимат участие, нещата се обезсмислят.
Благодарността ви трябва да бъде такава, че да сте готови да прегръщате и целувате като водата, а не като паяка, който прегръща мухата, за да изсмучи кръвта и.
28.2 Двата принципа ( втори вариант )
Този човек, който се яви, какъвто и да е човек - мъж, жена, дете, вие трябва да сте готови да проявите човешкия принцип на благодарността.
Само това, в което любовта участва, и само това, в което благодарността участва, само то има смисъл. Туй, в което любовта не участва, и в което благодарността не участва, то няма никакъв смисъл.
6.7.1930г.
29. В дома на Симона,  НБ , София
Вие носите в себе си благодарността, че сте имали възможност да научите нещо от нея.
21.8.1930г.
30. Божествена връзка, СБ , РБ , Рила
Едно от условията за възстановяване на вътрешната връзка с Бога е благодарността.
14.9.1930г.
31. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Петър, кой е той, американецът казал: Аз съм един от големите благодетели на земята. – Е, как отговориха за твоите добрини? – За всичко писаха във вестниците, изказаха си благодарността.
22.10.1930г.
32. Един и същ, ООК , София
Човек се храни от благодарността на ония, които са получили нещо от него.
30.11.1930г.
33. Дигнете камъка!,  НБ , София
Лазар трябваше да отиде при Бога, да изкаже благодарността си, че животът му е възвърнат.
27.5.1931г.
34. Разбрани неща, ООК , София
Благодарността и признателността на човека за всички блага, които му са дадени, го подмладяват.
5.6.1931г.
35. Трите отношения,  МОК , София
Благодарността и признателността представляват вътрешна, духовна обмяна между приятелите.
35.2 Първите отношения ( втори вариант )
Благодарността това е една вътрешна духовна обмяна.
10.6.1931г.
36. Свобода на съзнанието, ООК , София
Благодарността и признателността представляват магическа формула, с която човек може да работи.
2.8.1931г.
37. Ценното в малкото, СБ , РБ , 7-те езера
Благодарността дава сила на човека да понесе всички несгоди в живота, колкото и големи да са: щом е благодарен, с тази благодарност той покрива недостатъците, несгодите си и ги носи по-леко.
6.1.1932г.
38. Граници в живота, ООК , София
В благодарността се заключава философията на живота.
3.2.1932г.
39. Лица на реалността, ООК , София
Благодарността е една дума от езика на древните мъдреци, който и досега е останал неразбран. Една от думите на тоя език е благодарността.
21.2.1932г.
40. Моята любов няма да премине,  НБ , София
Благодарността е едно велико качество.
20.7.1932г.
41. Най-малкото добро, СБРБ , 7-те езера
Само по този начин ще изразите благодарността си към Бога за всичко, което ви е дал и направил за вас.
2.11.1932г.
42. Любов към Бога, ООК , София
Не искам да ви морализирам, но казвам, че няма по-благородно нещо от благодарността.
1.3.1933г.
43. Човешкият нос, ООК , София
43.2 За човешкия нос ( втори вариант )
Вие трябва да облагородявате устата си, вкуса си, и да благодарите за всичко, което възприемате, защото чрез благодарността се усилват функциите на живота.
8.3.1933г.
44. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
44.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
Аз съм забелязал интелигентността и благодарността на дърветата.
29.3.1933г.
45. Общи положения, ООК , София
Благодарността укрепва здравето.
25.6.1933г.
46. Правила за приложение,  УС , София
За да изкаже благодарността си, той изпратил на селяните един слон, да им работи и да го хранят.
3.9.1933г.
47. Великата формула, СБ , София
И тъй, красивото, великото в живота на всеки човек се заключава в благодарността му към Бога за онова, което му е дадено.
25.10.1933г.
48. Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли, ООК , София
От ваше гледище, с какво може да изкажете благодарността или признателността си към една певица или една цигуларка? С какво може да замените цветята? Аз бих занесъл на една цигуларка или на една певица една хубава круша и ще ѝ кажа: „Сега, след като свърши свиренето, заслужаваш един хубав обед с тази круша.“ Това вече има практическо приложение.
20.12.1933г.
49. Въздухът и мисълта – нови начини за хранене, ООК , София
Той се зарадвал, помислил, че му изказват благодарността писмено.
24.2.1935г.
50. Съучастници в благата,  УС , София
Въпреки това, Той никога не казва, че хората не са признателни. - Защо не се оплаква от хората? - Защото не очаква благодарността им, т.е. не очаква да Му се плати.
24.2.1935г.
51. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ , София
Аз не съм правил такава статистика, но виждам, че благодарността към услугите, които природата прави на хората е извънредно слаба.
22.3.1935г.
52. Да мисли,  МОК , ИБ , София
52.2 Да мисли ( втори вариант )
В този момент мечката започнала да се дърпа от мечкаря и се приближила до жената, легнала пред краката й и започнала да се гали, да се умилква около нея, с което искала да изкаже благодарността си за времето, през което тя я кърмила.
23.6.1935г.
53. Човек и природа,  УС , София
Радостта и благодарността са методи, чрез които човек може да се ползва правилно от благата на живота.
Десет години странствал царят и като се върнал в царството си, поканил министрите си на угощение, да им изкаже благодарността си за доброто управление.
23.8.1935г.
54. Проява на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Щом благодарността е чистосърдечна, отвътре веднага ще те предупредят, трябва ли да останеш на този обяд, или не трябва.
24.11.1935г.
55. Бъди доволен,  УС , София
55.2 Доволството ( втори вариант )
Благодарността и доволството внасят радост и веселие в човешката душа.
12.4.1936г.
56. Божествената връзка. Новият живот. Трите врати, УС , София
56.2 Божествената връзка ( втори вариант )
Добре е хората да бъдат благодарни, но благодарността им трябва да изтича отвътре, а ти, който проповядваш, трябва да бъдеш абсолютно безкористен.
31.1.1937г.
57. Великодушие и целомъдрие,  УС , София
Благодарността му го правеше приятно.
14.3.1937г.
58. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
Знайте, че благодарността е нещо реално. Благодарността е нещо материално.
26.1.1938г.
59. Обичай и освобождавай, ООК , София
Има един ден, наричат го Ден на благодарността, един ден в който дават.
20.4.1938г.
60. Беззаветна благодарност, ООК , София
Ръкоплескането го има, но на оня свят то е благодарността на душата. Благодарността трябва да дойде.
20.7.1938г.
61. Основи на здравето, СБ , РБ , 7-те езера
За да бъде любовта ви правилна, научете се да се качвате на най-високия връх в себе си, на своята глава, и от там изпращайте благодарността си към Бога за всички блага, които от хиляди години ви е изпращал, за грижите и ръководството, които е проявил към вас.
9.10.1938г.
62. Пред новата епоха, НБ , РБ , Мусала
Като знаете това, за всичко благодарете! Тайната на живота се крие в благодарността.
28.12.1938г.
63. Физически, духовни и умствени нужди, ООК , София
Благодарението иде, да знаеш, че Бог е имал благоволение, че ти е дал храната.
29.1.1939г.
64. Двете слугини,  НБ , София
В съзнанието си ние трябва да поддържаме благодарността си към всеки, който ни направил едно добро, че се е проявил като добър Божи служител.
12.3.1939г.
65. Скритият сън,  НБ , София
Благодарността в душата на гладния, или сиромаха струва повече от всякакви стотици хиляди левове.
16.4.1939г.
66. Двете благодарности,  УС , София
Не „защо допусна“ ще кажеш, но ще кажеш: Благодаря Ти, Господи! А пък като изправиш погрешката, пак ще кажеш: Благодаря Ти, Господи! Другото може да го забравите, но да остане следното: Любовта не забравяйте, Мъдростта не забравяйте, Истината не забравяйте и Благодарността не забравяйте! Те са четири неща, които не трябва да забравяте: Любовта, Мъдростта, Истината и Благодарността!
23.4.1939г.
67. Новото в живота,  НБ , София
При благодарността, всякога радостите остават.
30.7.1939г.
68. Божествена светлина, СБ , РБ , 7-те езера
Когато изворът дава вода на хората, иска ли да я върнат назад? Когато облаците пращат дъжд на земята, взимат ли водата си назад? Когато слънцето праща светлина и топлина на земята и на всички живи същества, иска ли някакво възмездие за това? Бог е дал разум на човека, да разбира и цени нещата, сам да изказва благодарността си и всекиму да отдава нужното.
13.8.1939г.
69. Гласът на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
По този начин тя изказала благодарността си за направената услуга.
3.9.1939г.
70. Слугиня на Божествената Любов,  УС , София
Аз наричам благодарността сиромашия, защото богатството, което е на земята, е наше богатство.
28.2.1941г.
71. Музикални тонове,  МОК , София
Едно чувство на благодарността има в него.
21.9.1941г.
72. Любов, знание и сила, СБ , НБ , София
В Америка имат един ден – Ден на благодарността.
72.2 Любов, знание и сила ( втори вариант )
В Америка имат един ден – Ден на благодарността.
28.8.1942г.
73. Постоянна благодарност, СБ , РБ , София
Благодарността трябва да влезе в човешката душа, като необходимост, не само за един момент, но завинаги. Радвайте се, че неблагодарността не е постоянна, но посещава човека периодически и отваря път за благодарността.
Досега недоволството и неблагодарността са били господари в човешкия живот; отсега нататък те ще станат слуги, а доволството и благодарността — господари. Напротив, ще благодарите на неблагодарността, че ви е дала ценни уроци в живота, и ще постъпите с нея по закона на благодарността.
Голям майстор ще бъде онзи, който може да извади зад булото неблагодарността и вместо нея да постави благодарността.
Благодарността носи безсмъртието, а неблагодарността — смъртта.
Като извадят неблагодарността вън от себе си и внесат благодарността в сърцето си, те ще видят и Бога, и Христа. — Как? — В проявите на любовта.
Благодарността отваря пътя на любовта.
Този стих може да се преведе в следния смисъл: Ако благодарността не влезе в сърцето ти, не можеш да влезеш в Царството Божие. Благодарността води към любовта. Без благодарността не можеш да намериш пътя към любовта.
Само чрез благодарността ще се освободиш от сиромашията. — Това е невъзможно! — отговорил сиромахът. — Щом не можеш да благодариш за сиромашията, тя никога няма да те напусне.
Благодарността се крепи върху три неща: доброта, разумност и справедливост.
29.8.1942г.
74. Любов и обич, СБ , РБ , София
Грозотата е родила недоволството и неблагодарността; красотата е родила доволството и благодарността.
74.2 Вложи в сърцето ( втори вариант )
Благодарността е родила красотата.
2.9.1942г.
75. Живи и мъртви закони, ООК , София
Този човек като ти даде, само като погледнеш, да усети, че ти благодариш; или ще направиш само едно движение, с което пак ще покажеш, че изразяваш благодарността.
С благодарността в ума, с благодарността в сърцето, в душата започва умственото развитие, душевното развитие и сърдечното развитие на човека, или духовното развитие.
1.1.1943г.
76. Нова основа,  МОК , София
Благодарността е висша проява на Любовта.
2.6.1943г.
77. Вяра и Любов, ООК , София
Благодарете, колкото и да е малка благодарността.
15.8.1943г.
78. Същественото в живота, СБ , РБ , София
Свети Петър го посрещнал и запитал: Какво искаш? – Искам да вляза в рая, между праведните. – Какви добрини си правил на земята, за да имаш право на тукашен жител? – Направих една голяма църква, сиротопиталище, училище, болница. – Какво получи срещу това? – Благодарността и похвалата на хората.
22.8.1943г.
79. Новото в живота, СБ , РБ , София
79.2 Новото в живота ( втори вариант )
Защо да не благодарим за всичко това, защо да не превърнем неблагодарността в благодарност? Неблагодарността осакатява и преждевременно състарява човека, а благодарността оживява, възраства и подмладява. Защо боледуват хората? – Защото са неблагодарни. – „Какво да правим, за да се излекуваме?“ – Приложете благодарността в живота, бъдете благодарни за най-малкото благо, което ви се дава.
5.9.1943г.
80. Новата присадка, СБ , РБ , София
Яденето и пиенето е за земята, а благодарността – за небето.
17.12.1943г.
81. Активност, МОК , София
Също така, когато направиш добро на детето, благодарността му ще бъде малка; ако направиш добро на големия и здрав човек, благодарността му ще бъде голяма.
2.1.1944г.
82. Възприемане и предаване,  УС , СБ , София
82.2 Възприемане и предаване ( втори вариант )
Благодарността и в двата случая трябва да е.
16.4.1944г.
83. Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
83.2 Най-красивият ден ( втори вариант )
Въпреки това, има примери от историята на човечеството, както от религиозния живот, така и от обикновения, дето се вижда благодарността на човешката душа.
15.11.1944г.
84. На фокус, ИБ , ПС , София
84.2 На фокус ( втори вариант )
Като свършил проповедите си, той очаквал, че ще му изкажат благодарността си, но останал излъган.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.