Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


25.8.1909г.
1. Любовта, ИБ ,
БЛАГОГОВЕНИЕТО – това е центърът на живота – едничката способност да видим Бога на прозореца, през който ще гледаме.
22.1.1920г.
2. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Аз зная три вида хора: едни от тях са кротки и смирени, когато са в обществото, от страх, други – когато са в църква, защото благоговението го изисква, а трети – вкъщи.
28.6.1922г.
3. Прояви на съзнанието, МОК , София
На някои от вас въображението е много слабо развито, на някои от вас разсъдителните способности са слабо застъпени, на някои – вярата, на други – надеждата, в трети – наблюдателността, у четвърти – благоговението е слабо застъпено, в пети – самоуважението, у шести – приятелството е слабо застъпено.
3.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Едно трябва да знаете: колкото и да мислите върху въпросите, всички не можете да имате еднакви резултати, защото в някои въображението е слабо развито, в други - разсъдъкът, в трети - вярата, в четвърти - надеждата, в пети - наблюдателните способности, в шести - благоговението, самоуважението, приятелството и т.н.
28.2.1923г.
4. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Вярата, надеждата, милосърдието, благоговението, както и моралните чувства в човека са положителни величини, които имат мястото си в известни центрове, в известни области на мозъка.
8.3.1923г.
5. Произход на правите мисли, ООК , София
Явява се милосърдието и казва: „Как тъй? От памтивека аз само с милосърдие се занимавам“. – „Ама Любов към Бога няма.“ Току-виж, благоговението дойде. „Ама вяра няма“, говори ораторът – съмнението.
21.5.1930г.
6. Стойност на нещата , ООК , София
6.2 Постоянна цена ( втори вариант )
Туй, което ние не разбираме, тогава се ражда благоговението.
11.4.1943г.
7. Божественото Слово, НБ , София
Аз считам думата „почит“ на благоговението, или на благостта.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.