Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


15.11.1914г.
1. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Запознал го е с всичките основни закони на това голямо здание, в което го е поставил да живее, показал му е свойствата на билките, запознал го е с качествата и действията на елементите, и като го е поставил господар над всичко, казал му е: „Ако спазваш законите, които съм положил, ще бъдеш всякога щастлив, радостен, блажен, и във всичко, което захванеш, ще сполучваш; но в деня, в който престъпиш Моята заповед, всичко ще се опълчи против тебе“.
19.8.1922г.
2. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
Ще изучим тия електрически и магнетически течения, ще изучим растенията, билките, водите, изворите, техните свойства и качества, тъй че, като ви види някой, да ви знае, да ви познава – да се отличавате поне като екскурзианти, ако не повече.
19.12.1923г.
3. Окултната музика в живота, ООК , София
Тогава ще приложиш един от методите на Природата: водата, билките и др.
9.5.1926г.
4. Място на добродетелите,  МОК , София
Други пък нека изучават лечебните свойства на билките.
9.11.1932г.
5. Божественото дърво, ООК , София
Природата има предвид, че хората ще боледуват, затова е създала билките.
4.1.1933г.
6. Работа на природата, ООК , София
Кой от двамата живее по-добре на земята: който има много пари, или който има много знания? Един знае свойствата на билките, може да лекува всички болести; друг различава добрите от лошите хора – познава качествата на нещата.
25.11.1934г.
7. Петте постижения,  УС , София
На трети кажете, че е отличен естественик, разбира растенията и билките и може да лекува с тях.
19.1.1936г.
8. Непроменливи величини, УС , София
8.2 Устойчиви величини ( втори вариант )
Те гледат на ближния си отвисоко и питат: Защо Бог създал този будала? Те не подозират, че този будала носи в себе си богатство, с което ще им бъде полезен. – Защо създал говедата? – Да орат нивите. – Защо създал билките? – Да се лекувате с тях.
25.8.1941г.
9. Тя иде, СБ , София
9.2 Любовта иде ( втори вариант )
Питам тогава, защо ви е един милион? Защо не пожелаете да станете един лекар, да ви покажа една от билките, която лекува проказата или сифилиса, че да бъдете полезен на човечеството? Защо ви са един милион книжни пари? Мисля, на един наш брат се е паднало от лотарията двеста и петдесет хиляди.
27.9.1942г.
10. Проявление,  НБ , София
Зная целебните свойства на билките и ще му кажа: „Ти колко даваш, за да те излекувам?“ В което село и да вляза, където и да ида, като имам това изкуство, аз ще си изкарам прехраната.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.