Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


20.10.1898г.
1. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Не се двоумете, не се колебайте, но отхвърлете вашето малодушие настрана и елате към вечната Виделина на живота, да разберете вечния път на Бога, Който ви е въздигнал от пепелището на нищожеството към славата и величието на безсмъртието.
18.7.1900г.
2. Седем разговора с Духа Господен - Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ ,
Ето взисканието Божие, което предлага на всяка душа, която преди да се облече в дрехата на безсмъртието трябва да възприеме Вечния живот, който е сам Господ спасителят. Затова и присъствам, за да извърша това дело в твоята душа, която според предопределението Божие, който в Своето вечно усмотрение е решил да ти стори това добро, да те облече в живота на безсмъртието и да те възприеме в Своето царство като син на Истината, когото определя да Му служиш.
5.4.1912г.
3. За да възкръснеш, ИБ ,
Едно устойчиво първично съединение, то е безсмъртието.
23.8.1914г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
– Духът вечен подразбира безсмъртието, към което ние всички се стремим.
24.9.1914г.
5. Мир вам!, НБ , София
Човешката душа живее на земята, за да намери пътя на безсмъртието. Безсмъртието се урегулирва от един велик Божествен Закон, закон, който човек трябва да проучи и приложи във всички области на своя живот. И в този смисъл ние трябва да се учим постоянно, да намерим ония условия, при които безсмъртието може да съществува. На научен език – безсмъртието е равновесие на нещата, на силите, които действат в природата. Безсмъртието заключава в себе си съдинение, хармония; смъртта – разединение, несъгласие, дисхармония.
Сега, когато ние научим този велик закон, да пеем и да свирим, казано на модерен език, или да страдаме, в християнски смисъл казано – тия думи за мене имат едно и също значение, – чрез страданието ние ще се доберем до онзи велик закон, безсмъртието – в него е всичката хармония, в него няма дисхармония.
4.10.1914г.
6. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Затова и Писанието казва: „В Него живеем, движим се и съществуваме“, чрез Него душата може да добие своя първоначален живот – да се облече в безсмъртието.
25.10.1914г.
7. Условията на вечния живот, НБ , София
Когато това стане, то ще бъде признак на духовната пролет, човешката душа ще се намери в областта на безсмъртието, извън ноктите на смъртта, греха и престъпността. И ние с положителна вяра, с положително знание можем да очакваме неоценимото богатство – плода от дървото на вечния живот, листата на което служат за изцеление на човешките недъзи, а самият плод – за поддържането на безсмъртието на човешката душа и единението ѝ с Бога.
3.7.1915г.
8. Изкушението, НБ , София
Когато говорим за безсмъртието, за изпълнението на Волята Божия, ние разбираме друго нещо.
7.1.1916г.
9. Рождението*,  НБ ,
И както след страданията Христос възкръсна, така и вие ще възкръснете – ще научите закона за безсмъртието.
15.2.1917г.
10. Венецът на живота, ИБ , БС , София
И сега Яков казва: „Блажен е, който претърпи изкушение докрай; той спасен ще да бъде и ще получи венеца на живота.” Искайте не венец на суетност, а венеца на безсмъртието, в което няма страдание, няма изкушение, няма болест, но има Живот, пълен с добрини.
25.2.1917г.
11. Спасението,  НБ , София
Този закон подразбира прилагане на следните заповеди: “Почитай баща си и майка си, люби ближния си и раздай всичкото си имане на сиромасите.” Който спазва седемте заповеди, той живее в безсмъртието; той почива вече, защото е придобил спасението на своята душа.
7.7.1918г.
12. Трите положения,  НБ , София
Друго нещо се иска за безсмъртието.
12.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Друго нѣщо се иска за безсмъртието.
6.10.1918г.
13. Да се роди,  НБ , София
Търсите ли красиви форми, възвишени идеи, Божествена музика и поезия, ще ги намерите в Царството Божие, в света на безсмъртието.
За да излезе оттам и да придобие безсмъртието, човек трябва да се новороди.
13.2 Да се роди ( втори вариант )
Търсите ли красиви форми, възвишени идеи, Божествена музика и поезия, ще ги намѣрите въ Царството Божие, въ свѣта на безсмъртието.
За да излѣзе оттамъ и да придобие безсмъртието, човѣкъ трѣбва да се новороди.
20.10.1918г.
14. Дух Господен,  НБ , София
След това ще се издигне паметник на тази граната, защото, вместо безлюбието, тя донесе Любовта, вместо невежеството – Знанието, вместо ограничението – Свободата и най-после, вместо смъртта – безсмъртието.
14.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Следъ това ще се издигне паметникъ на тази граната, защото, вмѣсто безлюбието, тя донесе любовьта, вмѣсто невежеството — знанието, вмѣсто ограничението — свободата и най-после, вмѣсто смъртьта — безсмъртието.
27.10.1918г.
15. Двете заповеди,  НБ , София
Умствения свят наричаме още свят на безсмъртието, на съзнателната душа, на човешкото его, когато човек съзнава, че е отделен индивид.
15.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Умствения свѣтъ наричаме още свѣтъ на безсмъртието, на съзнателната душа, на човѣшкото „его”, когато човѣкъ съзнава, че е отдѣленъ индивидъ.
12.1.1919г.
16. Великите условия на живота,  НБ , София
Само така, той ще оправи живота си и ще тръгне към великата цел на Битието – безсмъртието.
2.2.1919г.
17. Като себе си,  НБ , София
На санскритски език под „стар“ разбират същество, което се е проявило, научило е законите на природата и на безсмъртието.
22.3.1919г.
18. С Любов се взима, НБ , София
Синовете на безсмъртието.
17.4.1919г.
19. Това учение, ИБ , БС , София
Безсмъртието е потребно, за да намерим вечно щастие.
20.4.1919г.
20. Като го видя Петър,  НБ , София
Стаите стават четири, а животът по-сложен. – Ние сме културни хора. – Културни сте, но постепенно намалявате стаите си. – Какво ще стане с нас? – Най-после ще влезете в безсмъртието на слънчевите лъчи.
20.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Да, но трябва да намалите стаите. „Ами после?" После ще започнете да живеете в безсмъртието на слънчевите лъчи.
1.6.1919г.
21. Отхвърленият камък,  НБ , София
Когато ликвидираме с греховете си, ние трябва да възприемем Любовта, Мъдростта на здравето и на безсмъртието, и тогава ще бъдем близо до вратата на великия храм, в който ще научим великата истина на живота.
26.8.1919г.
22. Беседа по нарядите, СБ , В.Търново
Влязат ли в последната, те ще намерят безсмъртието, ще намерят Христа. Величието и безсмъртието на Христос се състоеше тъкмо в тази Божествена Любов и обич, чрез която Той се пожертва за спасението на човечеството.
1.2.1920г.
23. Земният и небесният,  НБ , София
Който приеме религията на любовта, той влиза в безсмъртието.
22.2.1920г.
24. Аз съм жив,  НБ , София
То е само един момент в човешкия живот; развитието е друг момент, а безсмъртието подразбира да имаш ключа на ада и на смъртта.
24.2 Аз съм жив ( втори вариант )
Спасението е само един момент, развитието - друг момент, а безсмъртието подразбира да имаш ключа на ада и на смъртта и да кажеш: „Че аз съм жив!" Тогава живият Господ трябва да дойде като свидетел на всяка твоя постъпка, на всяко твое дело, което ти извършваш, и тази твоя постъпка да бъде права пред лицето на Този, в Когото ти живееш.
29.2.1920г.
25. Що казва Духът,  НБ , София
Истинският смисъл на живота е в добрия живот и в безсмъртието.
27.2.1921г.
26. Любовта,  НБ , София
Там е безсмъртието – свят, в който няма смърт, а има възкресение.
26.2 I. Любовта. ( втори вариант )
И там е безсмъртието - свят, В който няма смърт, а има възкресение.
4.12.1921г.
27. Още по-блажени са,  НБ , София
Безсмъртието е качество само на човешката душа, а не на човешкото тяло. Когато душата възприеме безсмъртието, то е условие, закон и тялото ще бъде безсмъртно.
27.4.1922г.
28. Окултни правила, ООК , София
Тукашната наша наука е една детска играчка за тях, тъй на ваш език казано такава играчка, че те биха се хванали за корема от смях, когато ни гледат как ние с един замах разрешаваме въпросите: какво е безсмъртието, какво нещо е Бог, какво са ангелите.
24.12.1922г.
29. Защо не можахме,  НБ , София
Влезте в безсмъртието! Кой ще опява възкръсналия? Светите старци мислят, какво що стане с мене, като умра непокаян.
31.12.1922г.
30. Простри ръката си!,  НБ , София
Смисълът на всичко е в безсмъртието: да станеш безсмъртен, да влезеш при онези условия, дето се проявява Божественият живот.
29.4.1923г.
31. Живот вечен, НБ , София
„Учителю благи, що да сторя, за да наследя живот вечен?“ Този големец иска да влезе в онези специфични условия на живота, да разбере неговата същност, за да придобие безсмъртието.
20.5.1923г.
32. За Името Ми, НБ , София
След тях иде светлият живот на безсмъртието.
3.6.1923г.
33. Напразно Ме почитат, НБ , София
Отсега ще започнем да изучаваме закона за безсмъртието на душата.
10.6.1923г.
34. Разпятаго търсите, НБ , София
За да се домогне човек до духовния живот, до същността, до безсмъртието, това може да се постигне чрез най-простия метод.
34.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Човек, за да се домогне до духовния живот, до същността, до безсмъртието, това е един от най-простите методи.
17.6.1923г.
35. Имаше двама синове, НБ , София
Докато имате сегашните тела, докато се храните със сегашните мисли и желания, по никой начин не можете да влезете в живота на безсмъртието, дето Бог живее.
35.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
Не можем по никой начин да влезем в живота на безсмъртието. Сега и за живота на безсмъртието съвременните хора имат едно странно понятие.
24.6.1923г.
36. След три дни, НБ , София
Казваш: „Аз съм окултист“. – Добре, твоята наука дала ли ти е онова учение, оня съществен живот на безсмъртието? – „Аз съм християнин.“ – За тебе Христос възкръсна ли? – Вярваш ли във възкресението? Христос седи пред вас, а вие питате: „Учителю, къде е Христос?“ Като станах тази сутрин, аз погледнах какво е времето.
15.7.1923г.
37. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
В нея е безсмъртието.
16.12.1923г.
38. Той ги изпита,  НБ , София
Забравете туй! Нека остане у вас образът на баба Стана, образът на Джон Роз, образът на този благородния човек в гората и красивата жена! Само с тези образи може да се създаде благото на човешката душа, само така може да се създаде безсмъртието. Добие ли се безсмъртието, само тогава ще можем да се запознаем с Истината.
23.12.1923г.
39. Скръб и радост,  НБ , София
От кой свят? – От света на безсмъртието.
6.4.1924г.
40. Кажи само реч,  НБ , София
Безсмъртието се постига само чрез закона на любовта.
4.5.1924г.
41. Каквото попросите,  НБ , София
То ще черпи от земята соковете на безсмъртието, То ще донесе вечния живот. Сегашните растения носят смъртта, а новите житни зрънца, които Христос носи, са носители на безсмъртието.
7.7.1924г.
42. Топлината на живота, МС , София
Хората на шестата раса са хора на свободата, на безсмъртието, те са носители на Божественото в света, в което няма измяна, нито промяна.
20.7.1924г.
43. Ще дойда след тебе,  НБ , София
Тази любов се отличава от великата, от онази любов, която носи безсмъртието. Който те обича, той те държи в безсмъртието. И ако ти обичаш някого, също ще го държиш в безсмъртието.
23.7.1924г.
44. Молитвата, ООК , София
Тя е топлина и Светлина на безсмъртието! Някой път аз ще се спра да ви поговоря върху тази Светлина. Няма друг начин за добиване на тази Светлина! Всички окултни ученици имат много начини за придобиване на Знанието, но дойде ли се до Светлината на безсмъртието, всички употребяват молитвата – и Учители, и ученици.
1.9.1924г.
45. Съзнателният живот като забава, СБ , София
Пред нас седи една велика задача на безсмъртието: да наследим Небето, да се срещнем с онези велики души, за които се приготовляваме – но за това всеки един човек трябва да даде нещо от себе си и нещо да приеме.
45.2 Съзнателният живот като забава. ( втори вариант )
Пред нас седи една велика задача на безсмъртието, да наследим небето, да се срещнем с Онези велики души, за които се приготовляваме, но затова Всеки един човек трябва да даде нещо от себе си и да приеме.
29.10.1924г.
46. Темпераментите, ООК , София
Те разбират безсмъртието и ще ни въведат в един прав път.
8.3.1925г.
47. Моето царство,  НБ , София
Тя означава онова възвишено състояние, на Нирвана, онова будическо, онова мистическо състояние, въ което е вложенъ животътъ, въ което е вложено безсмъртието.
47.2 Моето царство ( втори вариант )
Тя означава онова възвишено състояние на Нирвана, онова будическо, онова мистическо състояние, в което е вложен животът, в което е вложено безсмъртието.
19.7.1925г.
48. Което вие видите,  НБ , София
Ще кажете: защо ни сѫ тия разумни сѫщества? Нима не е красиво, когато сте на смъртно легло да дойде единъ отъ тия разумнитѣ лѣкари на безсмъртието, да ви капне нѣколко капки отъ безсмъртието на живота, и вие да възкръснете? Не е ли хубаво да имате познанство съ него? – Струва си това познанство.
48.2 Което вие видите . ( втори вариант )
Ще кажете: защо ни са тия разумни същества? Нима не е красиво, когато сте на смъртно легло, да дойде един от тия разумните лекари на безсмъртието, да ви капне няколко капки от безсмъртието на живота и вие да възкръснете? Не е ли хубаво да имате познанство с него? – Струва си това познанство.
25.7.1925г.
49. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Осмисля ли се така доброто и мисълта? Тогава вие, жени, скърбете, за да се роди Божието добро в вас! Вие, мъже, радвайте се, за да се роди Божията мисъл във вас! И тогава, доброто и мисълта съединени заедно, скръбта и радостта съединени заедно, дават израз на великия Божествен живот, а този живот е безсмъртието на човека.
49.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Осмисля ли се така доброто и мисъльта? Тогава вие, жени, скърбете, за да се роди Божието добро въ васъ! Вие, мѫже, радвайте се, за да се роди Божията мисъль въ васъ! И тогава, доброто и мисъльта съединени заедно, скърбьта и радостьта съединени заедно, даватъ изразъ на великия Божествен животъ, а този животъ е безсмъртието на човѣка.
24.1.1926г.
50. Мария избра,  НБ , София
Безсмъртието крие в себе си онзи живот, който не е ограничен от условията.
За този маг, който е в безсмъртието на живота, и най-големите вълни на живота са само едно приятно наслаждение.
14.2.1926г.
51. Позвах Сина си,  НБ , София
В Египет ще отидеш да научиш закона на безсмъртието, а в Ханаан ще отидеш да научиш закона на възкресението, великия закон на любовта.
25.4.1926г.
52. Сам изтъпках жлеба,  НБ , София
Следователно, истинското знание е само онова, което ще внесе във вас безсмъртието. И онзи, който иска да се запознае със закона за превръщане на енергиите, той трябва да потърси три неща, с които да се запознае, той трябва да потърси най-първо Божията Любов, от която произтича вечния живот на безсмъртието.
2.5.1926г.
53. Избавената душа,  НБ , София
Само тогава ще настане безсмъртието в света.
9.5.1926г.
54. Ще бъде жив,  НБ , София
И всички религиозни хора проповядват безсмъртието на душата, като казват, че няма смърт вече.
Следователно, безсмъртието е колективна опитност на цялото човечество.
И когато дойде до своята последна форма, тя ще приеме безсмъртието и ще се слее с духа.
16.5.1926г.
55. Ще ми изявиш,  НБ , София
Никога един смъртен човек не може да произнесе божието име! Само човекът, облечен в безсмъртието, може да произнесе божието име.
23.5.1926г.
56. Скритото имане,  НБ , София
Защо? Защото нямаме в себе си онзи апарат, чрез който да отделяме истинския жизнен еликсир, или тъй наречения истински живот, който носи в себе си безсмъртието.
И ако вие сте някой богат американец, милиардер, който най-много след 100 години ще умре и богатството му ще мине в ръцете на други хора, а другаде някъде има един бедняк, който няма нито 5 пари в джоба си, но притежава вечния живот, безсмъртието, той ще каже на богатия милиардер тъй: ако пожертваш всичкото си богатство за човечеството, аз ще ти дам в едно шишенце само една капчица от еликсира на вечния живот и ти ще станеш безсмъртен.
Те се стремели да придобият този вътрешен еликсир на живота – безсмъртието.
Тази сутрин аз искам да ви оставя мисълта да вложите дълбоко в душата си великата мисъл за безсмъртието.
2.6.1926г.
57. С чия воля?, ООК , София
Някой казва: “Аз искам да стана съвършен човек, да стана като Христа.” Който иска да стане като Христа, той трябва да разбира закона на безсмъртието, да е придобил Вечния Живот.
20.6.1926г.
58. В малкото,  НБ , София
Вие ще влезете вече в областта на безсмъртието.
27.6.1926г.
59. В своите си,  НБ , София
Ще ме запитате: тогава как се добива живота на безсмъртието? Животът на безсмъртието се добива чрез ядене на чиста, винаги прясна храна, без никакъв дефект. Всеки, който иска да разреши въпроса за безсмъртието, трябва да яде абсолютно чиста храна.
В тази любов именно е връзката на безсмъртието.
Аз вярвам само в една църква, която носи безсмъртието на своите членове, в никоя друга църква не вярвам.
7.7.1926г.
60. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Под "живот", разбирам вечния живот - животът на безсмъртието.
25.8.1926г.
61. Имената са ви записани, СБ , София
Само така ще може във вас да се внесе новото и да почувствате всички едно вътрешно съвземане и преминаване от временния живот на смъртта към вечния живот на безсмъртието.
26.9.1926г.
62. Посока на растене,  МОК , София
Една от задачите на човека е да придобие безсмъртието.
29.9.1926г.
63. Стремеж към съвършенство, ООК , София
"В какво седи уреждането на земния живот? Откак светът съществува, хората все земния живот са уреждали, но дали са го наредили? Хиляди и милиони ученици са учили преди нас в земните училища, но какво особено са научили? Който е научил нещо повече от другите, той е минал в нова област на живота – в живота на безсмъртието. Който влезе в безсмъртието, той се стреми вече към съвършенство.
6.10.1926г.
64. Двата полюса, ООК , София
Вие живеете в преходен свят, между смъртта и живота, но един ден, когато придобиете безсмъртието, любовта ще се изяви в своята пълнота.
10.10.1926г.
65. Затова се родих,  НБ , София
Аз ще стана невидим, като Христа, и ще се възнеса нагоре в приготвеното за мене жилище.” Ще кажете: “Това може да направи само Христос.” Не, това може да стане и с всеки човек, който е достигнал безсмъртието, който живее с вечните идеали на Битието.
Такъв е моралът на безсмъртието.
Та казвам: Онези, които вървят в Божествения път, ако искат да добият новия живот - животът на безсмъртието - трябва да употребят новите методи в живота си. Казвате: “За нас е важно сега, да преживеем, както и да е, няма какво да мислим за безсмъртието. Ние сме слаби хора, безсмъртието не е постижимо за нас.” - Че сте слаби, това не е извинение.
Затова всеки трябва да каже: “Аз затова се родих.” - Защо? - За да живея в безсмъртието. “Аз затова се родих” - Защо? - За да живея в ред и порядък. “Аз затова се родих” - Защо? - За да живея, цъфтя и зрея.
20.10.1926г.
66. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Ако искате да придобиете безсмъртието, да не страдате, живейте съгласно Божиите закони.
Ако науката не може да осмисли, да одухотвори материалния живот, ако не може да мине от ограничения живот във вечния, каква наука е тя? Под думата вечен живот се разбират безграничните условия на любовта, която носи живота на безсмъртието; на мъдростта, която носи светлина и знание, и на истината, която носи свобода.
24.10.1926г.
67. Ако говоря,  НБ , София
Всички лекари се борят усилено срещу смъртта, но те не са намерили пътя, по който могат да достигнат безсмъртието. Ако проследите живота на хората от най-стари времена до днес, какво са придобили? Христос казва: “Аз съм Пътят, Истината и Животът.” Намериха ли те този Път, тази Истина и този Живот? Придобиха ли те безсмъртието? Казвате: “Ние имаме наука, литература, философия, изкуство, имаме велики хора, които са оставили видни съчинения, велики книги.” - Ние не отричаме всички тия неща, но казваме, че има по-велики книги от тия.
27.10.1926г.
68. Устойчиви съединения, ООК , София
И безсмъртието се дължи на същия закон. Дето е любовта, там е и безсмъртието.
3.11.1926г.
69. Човешкият дух, ООК , София
За пример може ли съвременната наука да обясни произхода на живота и да създаде човека? Знае ли тя онзи елемент, който създава безсмъртието? Съвременната наука обяснява нещата все от гледище на физическите закони.
19.12.1926г.
70. Те свидетелстват,  НБ , София
Обаче, днес е богат, утре може да стане беден човек, последен просяк; затова, като дава пари на просяците, един ден и те ще му дават пари.” Ако човек обича знанието, учен ще стане; ако обича музиката, музикант ще стане; ако обича изкуството, артист ще стане; ако обича художеството, художник ще стане; ако обича живота, безсмъртието ще получи; ако обича Бога, Любовта ще придобие и ще познае.
28.12.1926г.
71. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
Щом се натъкне на тази област, той иска да излезе от нея, да мине в безсмъртието, в свободата.
2.1.1927г.
72. Влизане,  НБ , София
С други думи: Бог ще ни отнеме каменното съзнание и ще ни даде ново, космическо съзнание, което разрешава въпроса на безсмъртието.
23.1.1927г.
73. Едно стадо,  НБ , София
Който знае това място, той е придобил закона на безсмъртието.
Ако приемаха храната си по духовен начин, те щяха да живеят в закона на безсмъртието.
13.2.1927г.
74. Новата земя,  НБ , София
Това, което не е оформено, то представлява живот на безсмъртието.
17.4.1927г.
75. Раб и син,  НБ , София
Ако вярваш, ще влезеш в безсмъртието; ако изгубиш вярата си, ще се върнеш към смъртта. Ако любиш, ще влезеш в безсмъртието; ако изгубиш любовта си, ще умреш. Ако придобиеш светлина, знание и мъдрост, ще влезеш в безсмъртието, във вечния живот; ако изгубиш светлината, знанието и мъдростта си, ще влезеш в смъртта. Искате ли да постигнете Вечния Живот, ще изхвърлите греха, вън от душата си, а в душата си ще поставите великия идеал на безсмъртието.
17.4.1927г.
76. Справяне,  МОК , София
Следователно всяка идея, която не може да се реализира на физическия свят, принадлежи към по-висок свят - например идеята за безсмъртието не може да се реализира на Земята, Любовта също не може да се реализира на Земята, защото Любовта принадлежи на Божествения свят - светът на високите и безгранични измерения.
76.2 Справяне ( втори вариант )
Как ще реализирате безсмъртието на Земята? Или как ще изкажете любовта си на Земята? Вий може да говорите с известни знаци, думи, може да пишете стихотворения или каквото да е, но на Земята, при тези условия, любовта, понеже принадлежи към един възвишен, Божествен свят, тя едва започва с четвъртото измерение – пето, шесто, нагоре, до онези безкрайни измерения.
22.5.1927г.
77. Що искате,  НБ , София
Нима откриването на тайни в природата не говори за изгубени неща? Сега всички хора се стремят към безсмъртието, да придобият новия живот.
1.6.1927г.
78. Съзвучно движение, ООК , София
Той знае, колко капки са нужни на човека от този елексир, за да добие безсмъртието.
5.6.1927г.
79. Две думи,  НБ , София
Питам: вие носите ли със себе си огъня на безсмъртието? Това не е за обезсърчение, но за поощрение.
19.8.1927г.
80. Духът на Господа, СБ , София
Те ще ни доведат до безсмъртието.
25.8.1927г.
81. Великото и красивото, ООК , София
Ако приемем, че животът е непреривен, ние поддържаме идеята за безсмъртието. Безсмъртието съществува в тази велика душа, в това велико дърво на живота, както и в неговите удове: листа, корени и клончета.
16.10.1927г.
82. Призови Симона!,  НБ , София
И между животните днес има месоядци и вегетарианци: това показва, че и растителната храна още не е толкова чиста, да внесе елементите на безсмъртието в живота.
Колко години, например, живеят вегетарианците? Те живеят малко повече от месоядците, но не са дошли още до безсмъртието.
30.10.1927г.
83. Посред тях,  НБ , София
Безсмъртието произлиза от нея.
Идването на Христа между хората е основната идея, от която произтича безсмъртието; безсмъртието пък носи щастието. Достатъчно е човек да добие семката на безсмъртието само, за да бъде отличен ученик, проповедник, държавник, отлични баща или майка. Всеки трябва да намери в живота си поне един човек, който носи в себе си тази основна идея – безсмъртието, за да му покаже начина, по който той сам е намерил в себе си първичната клетка, или прадядото на сегашното жито.
Който иска да придобие безсмъртието, той трябва да изучава живота, като велико изкуство.
6.11.1927г.
84. И рече Бог,  НБ , София
Безсмъртието на човека седи, именно, в Любовта. Когато хората се научат да изпълняват Божията воля, те ще дойдат до закона на безсмъртието.
13.11.1927г.
85. Така е писано,  НБ , София
Към кой живот? Към Вечния Живот, към живота на безсмъртието.
11.12.1927г.
86. Химия и алхимия,  МОК , София
Човек се стреми към вечния живот, т.е. към безсмъртието. Да бъдеш истински алхимик, това значи да придобиеш безсмъртието. Всеки учен се стреми към безсмъртието. Желая ви да бъдете истински алхимици, да придобиете безсмъртието.
28.12.1927г.
87. Кръгове на съзнанието, ООК , София
" – Това знание, което имате, може да ви помогне, но има едно съществено знание, към което всички се стремят: то е знанието на безсмъртието.
8.1.1928г.
88. Жлебът,  НБ , София
Който е придобил безсмъртието, само той може да се занимава с разрешаване на велики въпроси, а обикновеният, простосмъртният човек може да се занимава с малки, дребни въпроси.
29.1.1928г.
89. Синове на възкресението,  НБ , София
Сега, като засягам този въпрос, ни най-малко нямам пред вид да ви обезсърчавам, но искам да ви покажа правата посока на живота, която води от смъртта към безсмъртието. Смъртта служи като звено на безсмъртието.
И тъй, възкресението, безсмъртието трябва да бъдат цел в живота на човека.
Този е смисълът в живота – придобиване на безсмъртието, т.е. на възкресението; после, връзка с ангелите и най-после да станете Синове Божии
26.2.1928г.
90. Дванадесетте племена,  НБ , София
Следователно, който употребява храна, съставена от първия вид клетки, които внасят живот, той ще придобие безсмъртието, ще минава от живот в живот, от слава в слава.
Той е православен, а не вярва в Бога, не вярва в безсмъртието. Докато не придобиете безсмъртието, вие ще се излагате на ред страдания и нещастия.
Защо любовта се взима за основа на живота? Защото тя носи безсмъртието, а безсмъртието е закон на вечното обновяване.
Законът на обновяването, т.е. законът на безсмъртието изисква от човека да се запознае с живата светлина, която храни и ума, и сърцето му.
Когато хората придобият безсмъртието, те ще станат сами на себе си лекари, и учители, и проповедници.
Под „красиви моми и момци" разбирам онзи велик Божествен елемент, който е неопетнен и носи безсмъртието в себе си.
9.4.1928г.
91. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Те са придобили безсмъртието.
6.5.1928г.
92. Глас от града,  НБ , София
Живее ли човек в Божията Любов, той постепенно се приближава към закона на безсмъртието. Законът на безсмъртието поставя всички хора под еднакъв знаменател.
16.5.1928г.
93. Разумни отношения, ООК , София
Третата категория учени са тия, които живеят и работят в областта на „безсмъртието“.
27.5.1928г.
94. Бог е Дух,  НБ , София
Следователно, намериш ли се пред противоречия, пред несполуки, пред смъртта в живота, кажи: „Зад противоречията седи разумния живот; зад несполуките седят сполуките; зад смъртта седи безсмъртието.
10.6.1928г.
95. Кога ражда,  НБ , София
Безсмъртието на тялото зависи от душата. И като влезе в живота на безсмъртието, той трябва да бъде в хармония с цялото Битие, да бъде в хармония с всички разумни същества.
Това подразбира още и закона на безсмъртието. Който придобие безсмъртието, той ще стане ученик на Божествената Школа, или приятел на Бога, както се е наричал Аврам.
22.8.1928г.
96. Ключът на живота, ООК , София
Само възкръсналият придобива реалния, вечния, съществения живот – животът на безсмъртието.
31.8.1928г.
97. Гордост и ревност,  МОК , София
Новият човек е човек на безсмъртието, на Вечния живот.
97.2 Гордость и ревность. ( втори вариант )
Новиятъ човѣкъ е човѣкътъ на безсмъртието, на Вѣчния Животъ.
7.9.1928г.
98. Мъртвата точка,  МОК , София
Ще дойде ден, когато ще влязат в областта на безсмъртието.
19.12.1928г.
99. Израз на живота, ООК , София
Тя внася безсмъртието в живота.
13.2.1929г.
100. Силни и слаби желания, ООК , София
Бог се проявява в абсолютното, в безграничното, в съвършената хармония, в безсмъртието.
24.2.1929г.
101. Променява времената,  НБ , София
От тук всеки ще разбере, че великата задача на неговия живот е да придобие безсмъртието, да придобие вечния живот. Тогава Той се явяваше на учениците си и изчезваше, и те повярваха във възкресението, в безсмъртието на душите. Силата на човека седи в безсмъртието.
10.3.1929г.
102. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Който е получил безсмъртието, той седи по-високо от всички царе или князе на земята.
7.4.1929г.
103. Той е реченият,  НБ , София
И ако види, че този живот е устроен според Божиите закони, ще каже: Ето една добре, модерно устроена държава! Животът на нейните поданици е съгласен със закона на безсмъртието, или с Вечния живот.
10.4.1929г.
104. Спорни въпроси, ООК , София
Той е придобил безсмъртието. Безсмъртието е свързано с чистотата, със свободата и със светлината.
104.2 Спорни въпроси ( втори вариант )
Когато се научиш да пазиш чисти дрехите си, ще научиш закона за безсмъртието.
В безсмъртието ако не пазиш чистота, ще изгубиш безсмъртието.
24.4.1929г.
105. Постижения на богатия и на сиромаха, ООК , София
Дойдем ли до същината на живота, ние включваме в него безсмъртието. Обикновеният човек не знае, какво нещо е безсмъртието. Само безсмъртният познава безсмъртието.
105.2 Постижения на богатия и на сиромаха ( втори вариант )
Ако ние разбираме за същината на живота, разбираме безсмъртието. Какво нещо е безсмъртието? Безсмъртният знае какво нещо е безсмъртието. Какво нещо е безсмъртието, ние нямаме понятие. Какво ще говориш за безсмъртието.
3.5.1929г.
106. Външни и вътрешни методи,  МОК , София
На какво се дължи безсмъртието? – На добродетелите и способностите на човека. – Защо? – Защото само те го следват във вечността.
5.5.1929г.
107. Ела след мене!,  НБ , София
Смисълът на живота се заключава в безсмъртието. Някои определят безсмъртието като вечен живот, като условие за осъществяване на всички идеали, вложени в човешката душа. Безсмъртието няма никакви граници. В безсмъртието човек запазва всичко, каквото има. Безсмъртният е свободен човек, той може да живее и в смъртта, и в безсмъртието.
Който веднъж само е зърнал лицето на Бога, той е придобил безсмъртието, той е разбрал смисъла на живота.
Безсмъртието на човека седи в съзнанието, че има душа. Безсмъртието изключва дрямката.
Спасението е приготовление за безсмъртието. Само в безсмъртието може да се реализира истинското братство и сестринство.
За тези хора е казано в Писанието: ”Ще се всели Божият Дух.” Когато Духът се всели в човешката душа, тогава безсмъртието ще дойде в света. Когато безсмъртието дойде, няма да има вече сухи извори, изсъхнали дървета и сухи кости по гробищата.
16.5.1929г.
108. Абсолютна реалност, ООК , София
108.2 Абсолютна реалност ( втори вариант )
Когато ние говорим да се не убиват хората, ние разбираме да спазваме правилното отношение, да пазим кардиналния въпрос, безсмъртието на човека.
19.5.1929г.
109. Голямото благо,  НБ , София
Всеки търси щастието, защото чрез него той ще придобие елементите на безсмъртието. Като научи законите на безсмъртието, човек може да се подмладява, когато пожелае.
26.5.1929г.
110. Другата събота,  НБ , София
Някои растения съдържат елементите на безсмъртието, а някои – елементите на смъртта.
Докато не научите законите на живота, на безсмъртието, вие нищо още не знаете. Истинската наука е наука на безсмъртието.
2.6.1929г.
111. Огън да запаля,  НБ , София
Някои от елементите на природата носят безсмъртието, което се дава на хората периодически. На всеки две хиляди години слиза на земята по една вълна на безсмъртието. Ние се намираме в началото на нова епоха, когато иде една вълна на безсмъртието.
Под думата „огън," Христос разбирал огъня на безсмъртието, който трябва да се запали във всяка душа. В огъня на безсмъртието нечистото изгаря, а чистото остава.
Човек ще се ражда и умира, докато влезе в областта на великата наука на живота, докато придобие съвършенство, т.е. живота на безсмъртието.
16.6.1929г.
112. Да изпълня,  НБ , София
Обаче, щастието седи в безсмъртието.
23.6.1929г.
113. Разумните кротки,  НБ , София
Тъй щото, като има любов и мъдрост в себе си, човек има условия вече за придобиване на безсмъртието.
Докато хората не станат кротки, няма да дойде безсмъртието, т.е. възкресението в света.
113.2 Блажени кротките ( втори вариант )
При такива условия вече в човека се привличат елементи на безсмъртието.
21.7.1929г.
114. Илия вече дойде,  НБ , София
Те се стремят към безсмъртието, но още не са го постигнали.
28.7.1929г.
115. Що трябва да речете,  НБ , София
Който живее в безсмъртието, той минава между хората незабелязано, като обикновен човек.
21.8.1929г.
116. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Не се ли жени физически, той влиза в областта на безсмъртието. В духовния свят положението е точно обратното: който се жени за чистотата, той влиза в областта на безсмъртието.
25.8.1929г.
117. По Бога направени, СБ , София
Казвам всеки човек, който се стреми към нов живот, той влиза в нова област – в закона на безсмъртието, дето отношенията между хората са съвсем нови.
8.9.1929г.
118. Стотникът,  НБ , София
Каква вяра е тази, която няма приложение? Мнозина вярват в Бога, в безсмъртието на душата, а щом умре някой от близките им, те веднага се разколебават и престават да вярват.
Новият човек живее в областта на безсмъртието.
3.11.1929г.
119. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
119.2 Чуха, че иде Исус ( втори вариант )
Ако ние, съвременните хора, не можем да се подигнем на онази висота като същества на безсмъртието, от нас нищо не може да стане.
24.11.1929г.
120. Влязоха в ладията,  НБ , София
Вечния живот – живот на безсмъртието.
Силните хора – хората на безсмъртието, създадоха доброто.
Сега, започнете със задачата на безсмъртието. Има числа на безсмъртието и числа на смъртта.
120.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
Това се определя като закон на щастието, като закон на вечния живот, като закон на безсмъртието, а някои го взимат като закон на здравето.
Ще започнете с безсмъртието. Има числа в света, които са числа на безсмъртието.
1.12.1929г.
121. Пасха Господня,  НБ , София
Ако в организма на някой престъпник се вмъкнат клетки на безсмъртието, това ще му причини голямо нещастие.
121.2 Пасха Господня е ( втори вариант )
Тази вяра е свещена, тя носи безсмъртието в себе си.
Тези клетки в света съществуват въз основа на безсмъртието.
12.1.1930г.
122. Да се радват наедно,  НБ , София
Не е въпрос за безсмъртието.
Ако е убеден в безсмъртието на душата, в задгробния живот, човек не се нуждае от никакви доказателства.
122.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Аз не искам да ви убеждавам да вярвате в задгробния живот, нито искам да ви убеждавам да вярвате в безсмъртието на душата, нито в доброто, нито пък искам да ви обяснявам сега любовта.
2.2.1930г.
123. Аз съм,  НБ , София
123.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
Казвам, този е онзи велик идеен живот, който трябва да внесе закона на безсмъртието.
14.3.1930г.
124. Дисонанси в живота,  МОК , София
124.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
В новата философия на живота, за да дойдем до закона на безсмъртието, трябва да изменим целия наш мироглед.
23.3.1930г.
125. Синове на светлината,  НБ , София
В него се крие вечния живот, безсмъртието, красотата и смисъла на живота.
30.3.1930г.
126. В сила,  НБ , София
Ние говорим и проповядваме за Бога, защото тази идея ще внесе безсмъртието в живота; тази идея ще направи хората богати и щастливи, в пълния смисъл на думата; тази идея ще внесе мир, радост, съгласие и любов между хората; тази идея ще внесе поезия, музика и хармония в живота.
4.4.1930г.
127. Огъната плоскост,  МОК , София
Ние говорим и за безсмъртието на човека, но въпреки това виждаме, че хората около нас умират. Значи, ние говорим за безсмъртието на същества, които живеят извън времето и пространството. Така че, свободата, безсмъртието, моралът са идеали, към които човешката душа се стреми.
127.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
Ние говорим и за безсмъртието на човека, но въпреки това виждаме, че хората около нас умират. Значи ние говорим за безсмъртието на същества, които живеят извън времето и пространството. Тъй щото свободата, безсмъртието, моралът са идеали, към които човешката душа се стреми.
Тогава де е неговата свобода? Когато говорим за безсмъртието, подразбираме същества, които не са в това състояние, в което ние се намираме.
6.4.1930г.
128. И рече Исус,  НБ , София
Правата и чиста мисъл внася елементите на безсмъртието.
1.6.1930г.
129. С огън и сол,  НБ , София
Повдигането на човечеството включва повдигането на всички хора. – Кога се повдига човек? – Когато живее и с ума, и със сърцето си в по-висок свят от материалния; той се стреми към безсмъртието.
Безсмъртието и любовта са духовни закони, а не физически.
Светът се нуждае от нови хора, които не само да говорят за разумност, за любов и за безсмъртие, но да приложат разумността, любовта и безсмъртието.
8.6.1930г.
130. Който влиза,  НБ , София
Обикновеният, талантливият и гениалният човек още не са свободни от смъртта; светията е на границата между смъртта и безсмъртието.
15.6.1930г.
131. Преди Авраама,  НБ , София
Радвайте се и вярвайте на вечното Божествено начало, за да влезете в живота на безсмъртието.
Дайте път на Божествения Принцип в себе си, за да възкръснете, да придобиете безсмъртието и да кажете като Павел: „Аз няма да умра, но ще се изменя”.
22.6.1930г.
132. За храна,  НБ , София
Живейте с новото, което носи безсмъртието в себе си.
6.7.1930г.
133. В дома на Симона,  НБ , София
Само по този начин човек ще дойде до безсмъртието.
12.7.1930г.
134. Право си отсъдил, МС , София
Под костилка ние разбираме безсмъртието. В безсмъртието пък се крие Божественото.
15.8.1930г.
135. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
Да придобие човек любовта, в широк смисъл на думата, това значи, да придобие безсмъртието.
135.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
А пък в пълния смисъл на любовта безсмъртието на човека зависи от любовта.
21.8.1930г.
136. Божествена връзка, СБ , РБ , Рила
И тъй, ние сме за живота на безсмъртието, за изобилната светлина и за абсолютната свобода. На онези, които са умирали веднъж, казвам: „Втори път да не умирате!“ На онези, които сега са умрели, казвам: „Вие трябва да оживеете!“ На живите казвам: „Вие не трябва да умирате, а живейте, за да дойдете до безсмъртието!“ Казвате: „Който се е родил веднъж, той все трябва да умре.“ – Трябва да умре само този, който се е родил и е сгрешил.
Желая на всички да имате живот изобилен – живот на безсмъртието; да имате светлина изобилна и свобода изобилна! Искам тази година да възстановите връзката си с Бога, да я съзнавате и за всичко да Му благодарите.
10.10.1930г.
137. Нов мироглед,  МОК , София
137.2 Мироглед и човекът ( втори вариант )
Ти не можеш да го намериш, докато не намериш една идея, която да съответствува на безсмъртието.
19.12.1930г.
138. Езикът на природата,  МОК , София
Ако спазва тия закони в абсолютен смисъл на думата, човек е дошъл до безсмъртието.
Ние говорим за изучаването езика на природата във връзка с безсмъртието, но колко хора желаят да изучават този език? Няма по-красив език от този на природата.
31.12.1930г.
139. Условия и възможности, ООК , София
Бог не си служи с насилие, но казва на хората че пътят, по който вървят, не води към вечния живот нито към безсмъртието.
11.3.1931г.
140. Реалности и сенки, ООК , София
Да облече човек дрехата на великата Любов, Мъдрост и Истина, това значи да е придобил вечния живот, т.е. животът на безсмъртието, който познавали старите алхимици.
21.6.1931г.
141. Мистично разбиране,  УС , София
Ние наричаме този път на съвършените, път на щастливите, път на безсмъртието; път на вечния живот.
12.7.1931г.
142. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Момента, в който Любовта ви към Бога е по-силна, отколкото към вашите желания, вие сте вече в областта на безсмъртието.
2.8.1931г.
143. Хигиена на живота, СБ , РБ , 7-те езера
По вътрешно чувство човек схваща, че има вечен живот, затова се приготвя да мине от едно състояние в друго, т.е. от живота на смъртта, на безлюбието, в живота на безсмъртието, на Любовта.
2.8.1931г.
144. Ценното в малкото, СБ , РБ , 7-те езера
Ако някой се нарече господар, собственик на живота, той би трябвало да бъде човек на безсмъртието. Обаче никой още не е дошъл до безсмъртието. Безсмъртието ще дойде, когато хората влязат в закона на Любовта. Сега те изучават закона на безсмъртието. Щом познаете Бога, в дар на това Той ще ви даде вечния живот – живота на безсмъртието.
4.10.1931г.
145. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
Най-първо човек трябва да съдържа в себе си онези елемент, които носят безсмъртието. Този закон е мощният закон на безсмъртието.
7.10.1931г.
146. Оставената торба, ООК , София
Така се придобива животът и безсмъртието.
146.2 Оставената торба ( втори вариант )
Така ще дойдем до закона на безсмъртието.
18.10.1931г.
147. Отношение на два закона,  НБ , София
Вие оставате само с едно голо съзнание и съжалявате, че не сте разрешили най-важния въпрос - въпросът за безсмъртието.
4.11.1931г.
148. Правилният тон, ООК , София
Това значи вечен живот - живот на безсмъртието. - Не може ли да се живее без Бога? - Не може.
148.2 Правилният тон ( втори вариант )
Да си свободен в пълния смисъл на думата, да си в безсмъртието.
13.11.1931г.
149. Първият предвестник,  МОК , София
Този идеал води към безсмъртието.
149.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Каквото и да търсите в света, кой е идеалът на живота? ИДЕАЛЪТ НА ЧОВЕКА Е ДА ДОБИЕ БЕЗСМЪРТИЕТО НА ЗЕМЯТА! Тогава наука, сила, богатство, каквото и да е друго, този идеал трябва да бъде.
18.11.1931г.
150. Материални прояви на живота, ООК , София
От земния живот на човека ще познаеш, какъв е неговият умствен и сърдечен живот. - Какво е предназначението на човека? - Човек е дошъл на земята не само да събира и да изважда, не само да умножава и да дели, но и да мисли за възвишения свят, който носи безсмъртието. - Защо трябва да се моли човек? - За да придобие живота. - Защо трябва да мисли за възвишения и красив свят? - За да придобие любовта, знанието и свободата - същественото в живота.
23.12.1931г.
151. Сила, живот и здраве, ООК , София
Само така той ще се подмлади, ще придобие безсмъртието.
17.1.1932г.
152. Освободени,  НБ , София
В червения цвят има един вид трептения, аз ги наричам - трептения на безсмъртието; това са ритмични трептения, те ви носят безсмъртие, но трябва да знаете точно времето за тяхното възприемане. Дойдат ли тези лъчи на слънцето, лъчите на безсмъртието, изложи се на тяхното действие.
20.1.1932г.
153. Раждане и растене, ООК , София
153.2 Раждане и растене ( втори вариант )
Трябва да престанем да мислим за мързеливите, за кокошките, за оканиците и да бъдем готови за онзи велик живот или за живота на безсмъртието, или живот, който Бог ще ни даде сега.
27.1.1932г.
154. Двете отверстия, ООК , София
Когато създаде първите човеци, Бог имаше пред вид да им даде истинското знание, да придобият безсмъртието.
154.2 Двете отверстия ( втори вариант )
Когато Бог създаде първите хора, имаше предвид да им дадеше онази истинска наука на живота на безсмъртието.
5.2.1932г.
155. Свещеното място,  МОК , София
Правата линия носи безсмъртието.
Защо трябва да се изчислява квадратурата на кръга? – За да се намерят елементите на безсмъртието.
155.2 Свещеното място ( втори вариант )
Правата линия съдържа безсмъртието, нищо повече.
Защо е квадратурата на кръга? – За да се намерят елементите на безсмъртието.
10.2.1932г.
156. Любовта на безсмъртието, ООК , София
В бъдеще ще влезете в живота на безсмъртието.
Тя е любов на безсмъртието. Тая любов наричам любов на безсмъртието.
Тя води към новия живот – живот на безсмъртието. Стремете се към любовта на безсмъртието.
156.2 Любов на безсмъртието ( втори вариант )
Наричаме я любов на безсмъртието. Сега имате любовта на безсмъртието.
И тя ще бъде любов на безсмъртието.
14.2.1932г.
157. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Най-първо ние трябва да се убедим, че в Любовта седи безсмъртието.
Едно уподобление знаем, по-добро уподобление няма: нашата радост трябва да бъде като радостта на човек, който може да извести: "Изгря слънцето, дойде пролетта, дойде свободата, дойде любовта, дойде мъдростта, дойде безсмъртието!" Те са новите вести, които сега идат в света.
13.3.1932г.
158. Приложете добродетел,  НБ , София
Един ден, когато ние се събудим, когато минем границата на земята, когато минем от смъртта към безсмъртието, оттам ще дойдем в общение с ума и сърцето, ще дойдем на тази земя, която няма да бъде такава каквато е сегашната.
27.3.1932г.
159. Верният в малкото,  НБ , София
В истината безсмъртието продължава, а в лъжата се намалява.
1.5.1932г.
160. Когато беше по-млад,  НБ , София
Заблуждение е, защото безсмъртието и достойнството седят в други неща, а не в бюстовете.
8.5.1932г.
161. Обич и знание,  УС , София
Всеки може да придобие Любовта, а оттам и безсмъртието на живота.
8.6.1932г.
162. Знание и прилагане, ООК , София
Задачата на стария е да разреши закона на безсмъртието.
Можете ли да разрешите въпроса на безсмъртието? Не можете. Само тия 24 старци разрешават великия проблем за безсмъртието.
12.6.1932г.
163. И видя там човек,  НБ , София
Безсмъртието е вложено като една вътрешна възможност в самия човек, който живее.
8.8.1932г.
164. Книжници и фарисеи, СБРБ , 7-те езера
Живите паметници носят безсмъртието.
4.9.1932г.
165. Ценни мисли,  НБ , София
Път без прах, Истина без съмнение, и Живот без изпитание, това е безсмъртието, което човек търси."
18.9.1932г.
166. Истинната лоза,  НБ , София
Или казано другояче, да се облечем в онзи живот на безсмъртието, да се облечем във всички хубави възможности, когато човек ще има всичките постижения, които са потребни за неговата душа.
30.9.1932г.
167. Изворите на живота,  МОК , София
Важно е да изучавате тези процеси от научно гледище, да дойдете до безсмъртието.
2.10.1932г.
168. Намерената овца,  НБ , София
Вие имате интерес да се интересувате от любовта, понеже тя ще внесе във вас новия живот, безсмъртието.
168.2 Намерената овца ( втори вариант )
Вие имате право да се интересувате от Любовта, понеже тя ще внесе във вас новия живот, безсмъртието.
9.10.1932г.
169. Възведен биде,  НБ , София
Ще дойде безсмъртието в живота.
169.2 Възведен биде Исус ( втори вариант )
Ще дойде безсмъртието в живота.
11.11.1932г.
170. Контрасти в живота,  МОК , София
Това е мисълта, че един ден той ще се освободи от оковите на смъртта и ще влезе в живота на безсмъртието.
20.11.1932г.
171. Ти ли си,  НБ , София
Зад старостта, зад младостта седи безсмъртието. Зад безсмъртието седи друг красив живот, който очакваме.
171.2 Свещен трепет ( втори вариант )
Зад старостта, зад младостта е безсмъртието. Зад безсмъртието има друг красив живот, които очакваме.
27.11.1932г.
172. Имаше някой человек,  НБ , София
Злото не може да мине от другата страна на тази цев, т.е. от другата страна на смъртта, защото от другата страна на смъртта, там е вече животът, животът на безсмъртието.
Какво се крие зад смъртта? Какво се крие, преди да е умрял човек? Ние знаем, че зад смъртта се крие животът на безсмъртието и който може да мине там, той оживява, но който не може да мине там, той остава в областта на промените, на ограниченията.
И ако ние, хората, не грешим, те щяха да ни покажат пътя за безсмъртието.
Значи човекът животно или по-право животното човек ще умре, а онзи човек на бъдещето, човекът в зародиш, който има безсмъртието, той е истинският човек.
Тогава ще изпратя у вас Духа си, и ще ме познават от малък до голям.“ Духът ще внесе в нас безсмъртието, началото на живота и ще бъдете синове и дъщери.
Казвам, истинският живот седи в това, да намериш безсмъртието, да намериш своя ум, да се освободиш от сегашните страдания и робство, от сегашния фанатизъм, от всичко, на което хората сега са станали роби.
172.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Злото не може да мине от другата страна на тази цев, т.е. от другата страна на смъртта, защото от другата страна на смъртта, там е вече животът, животът на безсмъртието. Какво се крие зад смъртта? Какво се крие преди да е умрял човек? Ние знаем, че зад смъртта се крие животът на безсмъртието и който може да мине там, той оживява, но който не може да мине там, той остава в областта на промените, на ограниченията.
И ако ние, хората не грешим, те щяха да ни покажат пътя на безсмъртието.
Значи, човекът-животно или по-право животното-човек ще умре, а онзи човек на бъдещето, човекът в зародиш, които има безсмъртието, той е истинският човек и той не умира.
Духът ще внесе в нас безсмъртието и началото на живота също.
Истинският живот седи в това, да намерим безсмъртието, да намерим своя ум, да се освободим от сегашните страдания и робство, от сегашния фанатизъм, от всичко на което хората сега са станали роби.
4.12.1932г.
173. Новото съзнание,  УС , София
То представя живота на безсмъртието.
1.1.1933г.
174. На двама господари,  НБ , София
Тя, като го гледала, мислила си: „Щастлив човек е този, че знае да рисува.“ Вие казвате: „Щастлив човек е той, че може да рисува една такава красива княгиня.“ Казвам, ако ти считаш, че един художник, който има условия да ходи из Хималаите и да рисува една красива княгиня, е щастлив, питам, дали твоето щастие не е по-голямо, щом ти имаш условие за безсмъртието.
1.1.1933г.
175. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Значи смъртта е постижима, а безсмъртието – непостижимо.
8.1.1933г.
176. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Тя ще ни покаже пътя на безсмъртието.
29.1.1933г.
177. Защо възкръсна,  НБ , София
Съвременните хора, за да влязат в закона на безсмъртието, непременно трябва да се освободим от закона на самосъзнанието, от тия терзания.
12.2.1933г.
178. И проводи ги,  НБ , София
Говорете за онази любов, която ражда безсмъртието, свободата, която ражда светлите мисли, светлите чувства и мощната сила на човешкия дух.
178.2 И проводи ги ( втори вариант )
Не говорете за онази любов, в която се раждат престъпления, страдания, несретите в живота! Говорете за онази любов, която ражда безсмъртието, свободата, която ражда светлите мисли, светлите чувства и мощната сила на човешкия дух! Това аз разбирам - човек е роден да люби, нищо повече! И Писанието казва, че ближни са, които любят.
19.2.1933г.
179. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
Щом влезем в областта на любовта, ние ще влезем в тъй наречената област на безсмъртието, в което човек става всесилен.
179.2 А другото падна ( втори вариант )
Следователно, доброто трябва да ни доведе до онова начало, което се проповядва всякога: До Любовта! Щом влезем в областта на любовта, ние ще влезем в тъй наречената област на безсмъртието, в което човек става всесилен.
26.2.1933г.
180. Добро и човещина,  НБ , София
Когато намериш противоположното на себе си, в центъра на тези две противоположности ти ще намериш онзи великия закон на божественото, на вечното – то е безсмъртието.
180.2 Добро и човещина ( втори вариант )
Когато намерите противоположното в себе си, в центъра на тези две противоположности ще намерите великия закон на Божественото, на вечното, то е безсмъртието.
1.3.1933г.
181. Човешкият нос, ООК , София
Влезе ли в този живот, човек е дошъл вече до безсмъртието.
181.2 За човешкия нос ( втори вариант )
И тогава ще дойдем до безсмъртието.
5.3.1933г.
182. Мир на този дом,  НБ , София
Който разбира законите на безсмъртието, на живота, той е най-богатият човек.
Само онзи човек, който е намерил безсмъртието, само той може да разбере какво нещо е истината, какво нещо е любовта, мъдростта, какво нещо е висшето знание, за което аз говоря.
182.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Който разбира законите на безсмъртието, на живота, той е най-богатият човек.
Само онзи човек, който е намерил безсмъртието, само той може да разбере, какво нещо е истината, какво нещо е любовта, мъдростта, какво нещо е висшето знание, за което говоря.
19.4.1933г.
183. Слушайте разумното, ООК , София
Един ден той ще се облече в тази същина като в тяло на безсмъртието. Ако разисквам днес върху тялото на безсмъртието, вие ще се объркате. – Защо? – Защото вие гледате на физическото тяло като на реалност.
183.2 Слушайте разумното ( втори вариант )
Сега, ако речем да се спрем, да разискваме какво е тялото на безсмъртието, ще се оплетем.
7.5.1933г.
184. Овчарите,  НБ , София
Туй, което внася безсмъртието в тебе.
14.5.1933г.
185. Добродетелната жена,  НБ , София
185.2 Добродетелната жена ( втори вариант )
Когато добродетелите са извадени, оттам ще опитаме своя живот, тогава цялото небе, цялата природа, всичко това ще бъде с нас и ние ще минем от сегашното смъртно състояние в безсмъртието, от сегашното робство в свобода, от безлюбие в любов и животът ще има съвсем друг израз отколкото днес, съвсем друг изглед отколкото този, който има днес.
2.7.1933г.
186. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
Следователно безсмъртието в живота, върху което човек трябва да гради.
186.2 Праведният ходи ( втори вариант )
Тези пришити са силите, безсмъртието в живота, върху което човек трябва да гради.
16.7.1933г.
187. Семе, цвят и плод,  УС , София
В семето е вечният живот, т. е. безсмъртието.
1.9.1933г.
188. Бъдещото верую на човечеството, СБ , София
Който живее, който не умира, той не е еретик, той използва четирите свещени елемента, носители на живота, на безсмъртието.
5.11.1933г.
189. Общото благо,  УС , София
А той наново трябва да се роди от Онзи Баща, Който ще му даде пълната свобода и безсмъртието.
5.11.1933г.
190. Там ще бъде и слугата Ми,  НБ , София
Значи, за в бъдеще, мъжът – духът – ще носи светлината в себе си, а жената – душата, девата – ще носи топлината, които са необходими като условия за вечния живот, за безсмъртието.
22.7.1934г.
191. Пътят на възкресението, УС , София
Съвременната вяра има смисъл, доколкото възкресението или новият Божествен живот на безсмъртието ще може да се реализира.
9.9.1934г.
192. Съшествие на Духа, УС , София
Онзи, който приеме Духа, влиза в областта на безсмъртието.
3.10.1934г.
193. Милосърдие, смирение и молитва, ООК , София
Ако човек не намери подходящата храна, той не може да добие безсмъртието.
С приближаването си към съвършенството и към безсмъртието си той ще се приближава все към този идеал.
14.10.1934г.
194. Колко са прекрасни нозете,  НБ , София
Този свят, тази област се нарича свят на безсмъртието.
20.2.1935г.
195. Изпитите на ученика, ООК , София
Ако не минеш през света на смъртта, ти не можеш да влезеш в света на съвършенството, на безсмъртието, понеже онези, които са безсмъртни, те са минали през света на смъртта и са победили.
17.3.1935г.
196. Благоприятната Господня година,  НБ , София
Това е онази философия на живота, според която е възможно безсмъртието, но не физическото безсмъртие.
28.4.1935г.
197. Един от дванадесетте,  НБ , София
Разумният човек трябва да разреши в себе си въпроса за безсмъртието, той трябва да знае ще живее или не.
21.7.1935г.
198. Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ , София
Път без крах, истина без съмнение и живот без страдания, това е безсмъртието. – Младостта е дреха на живота.
11.8.1935г.
199. Две естества, СБ , РБ , 7-те езера
Защо? – Защото не сте готови още за новия живот – за живота на безсмъртието.
1.9.1935г.
200. Ще дойде отвътре, СБ , РБ , София
Човек трябва да излезе от областта на спящия живот, т. е. от смъртта и да влезе в живота на безсмъртието, във възкресението.
22.9.1935г.
201. Трите родословия. Моето верую. Новото верую,  УС , София
201.2 Трите родословия ( втори вариант )
Те говорят за вечен живот, за безсмъртието на душата, а въпреки това не искат синът им да умре. Значи вярата им в Бога, в безсмъртието на душата не е силна.
27.11.1935г.
202. Към извора, ООК , София
Значи, в дадения случай, любовта – това е свещеният огън на безсмъртието. Алхимиците са учили този закон на безсмъртието.
1.12.1935г.
203. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Този свят е наречен свят на безсмъртието. Безсмъртието е училище, в което като влезете, ще научите законите на този свят, към който се стремите. Ако човек не може да влезе в света и в законите на безсмъртието, т. е. ако не може да научи, да придобие новото знание, то той нищо не е разбрал.
8.12.1935г.
204. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
В това седи безсмъртието.
18.12.1935г.
205. Добре е, ООК , София
Когато влезете в религията, която има за основа космическото съзнание, или свръхсъзнанието, или съзнанието на безсмъртието, тогава вече законът е друг.
1.1.1936г.
206. Като добрия син, ООК , София
А когато излезете из областта на животните и влезете в областта на безсмъртието, ще влезете в истинския живот и ще станете кандидати за ангели.
12.1.1936г.
207. Не съдете по лице, НБ , София
Мисълта носи безсмъртието на човека.
1.3.1936г.
208. Тази заповед приех от Отца си,  НБ , София
Щом търсиш разрешението на безсмъртието, това е мисъл.
Когато влезете в тази област, вие ще влезете в областта на безсмъртието, там е смисълът на живота.
15.3.1936г.
209. Те ще наследят земята,  НБ , София
В Любовта е безсмъртието. Съединиш ли тези два момента с еднакви знаменатели, а с различни числители, ти ще намериш връзката на безсмъртието.
22.3.1936г.
210. Отец ме люби,  НБ , ИБ , София
Как е възможно, Бог, Който носи безсмъртието и живее в тебе, да те прави смъртен? — Вярвам в Христа. — Защо умираш тогава? Това са заблуждения, противоречия, които трябва да разрешите.
29.3.1936г.
211. Ако се родите изново,  НБ , София
Вярата е условие за безсмъртието. Любовта носи безсмъртието, а вярата е условие за безсмъртието.
5.4.1936г.
212. Понеже ви изказах това,  НБ , София
Безсмъртието се отнася само до онзи, който може да живее в пламъка, огъня на Любовта.
19.8.1936г.
213. Да им дам живот, СБ , София
213.2 Вяра ( втори вариант )
Важно е, като умреш, можеш ли да оживееш? Не, че сегашният човек е безсмъртен, но вътрешното придобиване на живота се определя с безсмъртието.
10.1.1937г.
214. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ , София
В света на вашия дух, в света на вашия ум, в света на вашата душа живее това, което хората наричат „безсмъртието“, т.е. това което не умира.
14.2.1937г.
215. В начало бе Словото,  НБ , София
Той може да отиде, но за това се изисква гениалност, той трябва да бъде гений, човек, който е разрешил въпроса за смъртта и е дошъл в безсмъртието. Който иска да бъде гений, той трябва да е разрешил въпроса за безсмъртието.
Докато религиозните хора говорят, че Бог е направил това, онова, учените хора се домогват до хормоните, които се отделят от различни жлези, и виждат, че в тях седи безсмъртието на човека.
Значи безсмъртието е вложено у човека, но той не знае как да го бутне.
28.3.1937г.
216. Икономия в природата,  НБ , София
Там е безсмъртието.
Това, Което носи безсмъртието в Себе Си, това е Бог.
16.4.1937г.
217. Двамата господари, МОК , София
Безсмъртието е силата на човек да не умира.
16.6.1937г.
218. Пътят на музиката, ООК , София
Само чрез яденето, той ще добие безсмъртието.
6.3.1938г.
219. Радвайте се и веселете се,  НБ , София
Казвам: Безсмъртието, което ние търсим, то не може да дойде от хората. Безсмъртието в живота ще дойде от Бога.
22.3.1938г.
220. Дигни одъра си!,  ИБ , София
Влезете ли в новия живот – живот на любовта, там е безсмъртието, там е вечната свобода. Влезеш ли в новия ред на живота, в безсмъртието, ти сам ще дигнеш одъра си и ще вървиш напред.
4.9.1938г.
221. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Първо си задайте въпроса: Кое е най-хубавото в човека? Най-хубавото в човека е това, че той вярва в безсмъртието, той вярва в душата, която не умира.
30.10.1938г.
222. Неизбежният път,  НБ , София
Ние говорим за онази любов, която носи щастието на хората, която носи безсмъртието им.
6.11.1938г.
223. В името Божие,  НБ , София
Като не можаха да ядат от тия плодове, те се лишиха от възможността да придобият безсмъртието.
25.12.1938г.
224. Иди си с миром,  НБ , София
Сега желая ви да поставите истината за основа на вашия живот, за да придобиете безсмъртието, което единствено може да ви освободи от мъчнотиите, в които сега се намирате.
22.1.1939г.
225. Не може да се слугува на двама господари,  НБ , София
Тогава вие ще видите кристалните извори на безсмъртието, отдето излиза животът.
21.5.1939г.
226. Който знае и който не знае,  НБ , София
Та да дойдем до закона на безсмъртието.
12.7.1939г.
227. Езикът на любовта, СБ ,РБ , 7-те езера
Докато умира, т. е. докато не е влязъл в областта на безсмъртието, човек всякога дрънка, всякога живее в преходните неща.
227.2 Силата на Любовта ( втори вариант )
Докато не придобие безсмъртието, той е в областта на дрънкането, т.е. в областта на преходните неща. Безсмъртието е в Любовта.
16.7.1939г.
228. Реалността на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Безсмъртието седи в познаването на Бога.
228.2 Реалното в живота ( втори вариант )
А пък безсмъртието седи в познанието на Бога.
30.7.1939г.
229. Божествена светлина, СБ , РБ , 7-те езера
Те не бяха готови още за безсмъртието, затова трябваше да отидат в света, там, в контрастите на живота, да изучават доброто и злото.
9.8.1939г.
230. Плодът на Духа, СБ , РБ , 7-те езера
Той е дошъл на земята да се учи, да придобие вечния живот – животът на безсмъртието. За да придобие безсмъртието, той трябва да воюва, да се освободи от робството, от ограниченията на смъртта.
26.8.1939г.
231. Три ценни неща, СБ , РБ , София
231.2 Трите неща ( втори вариант )
Това е смисълът на живота на безсмъртието.” Ето песента на ангелите, които пеят сега.
27.9.1939г.
232. Единственото богатство, ООК , София
Безсмъртието седи в това: направете Бога господар в себе си! Щастието седи в това.
232.2 Единственото богатство ( втори вариант )
Безсмъртието седи в това: направете Бога господар в себе си! Щастието седи в това: не правете себе си господар, а Господа направете господар в себе си.
19.11.1939г.
233. При Бога, ангелите и добрите хора,  УС , София
Безсмъртието иде сега. Това ще се проповядва – безсмъртието! А пък сега проповядват спасение.
31.3.1940г.
234. И Петър се грееше,  НБ , София
Според мене безсмъртието седи в светлината. Светия е всяко същество, което носи безсмъртието в себе си, което носи Божественото в себе си.
14.4.1940г.
235. Дървото на живота,  НБ , София
Това е животът на безсмъртието.
21.4.1940г.
236. Божията мисъл,  УС , София
Когато човек разбира отношението на любовта, в него настава един нов живот, тогава ще дойде безсмъртието.
21.4.1940г.
237. Каквото попросите,  НБ , София
Затова казва Христос: „Ако не се родите изново, не можете да влезете в Царството Божие.“ Човек трябва да остане само с ценното в себе си и тогава, каквато работа да заеме, тя носи безсмъртието.
28.7.1940г.
238. На сватба, СБ , РБ , София
Младоженецът носи безсмъртието.
11.8.1940г.
239. Да имате любов, СБ , РБ , София
Докато не познаем Любовта, безсмъртието царува. Щом дойдем до Любовта, до безсмъртието, ние цитираме стиха, който Христос е казал: „Това е живот вечен, да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христос, Когото си проводил“.
17.8.1940г.
240. Сянка и реалност, СБ , РБ , 7-те езера
Стремете се да дойдете до мястото, където всички хора се събират. – Защо? – Защото там е животът на безсмъртието.
Сега се явява въпрос, какво да прави човек, като влезе в безсмъртието.
25.8.1940г.
241. Двете царства, СБ , РБ , София
Евангелието учи човека как може да придобие безсмъртието.
1.9.1940г.
242. Добрата покана, СБ , РБ , София
Те умират, но вярват в безсмъртието.
Там цари безсмъртието.
24.11.1940г.
243. Новият век,  НБ , София
Докато дойдем на положението да влезем в областта на безсмъртието, докато не се научим да любим, ние не сме светии.
11.12.1940г.
244. Единствената свобода, ООК , София
Безсмъртието, което ние искаме, е най-трудното нѣщо. Въ безсмъртието човѣкъ ще добие своята истинска свобода.
244.2 Единствената свобода ( втори вариант )
Безсмъртието, което ние искаме, е най-трудното нещо. В безсмъртието човек ще добие своята истинска свобода.
29.12.1940г.
245. И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ , София
Сегашният живот, който живеем, не може да влезем в живота на безсмъртието.
8.1.1941г.
246. Ще ви бѫде, ООК , София
Винаги свързвайте любовьта си съ безсмъртието.
246.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
Винаги свързвайте любовта си с безсмъртието.
12.1.1941г.
247. Голямата радост,  НБ , София
Най-после ще му дадат да носи и цялата вселена от десет милиона слънца, в която живее, и ще ги тури тия всичките на гърба си и ще ги носи 120 години и като издържи това, той вече добива правото на безсмъртието.
15.1.1941г.
248. Тритѣ единици, ООК , София
Ние тепърва се стремимъ къмъ безсмъртието.
248.2 Трите единици ( втори вариант )
Ние тепърва се стремим към безсмъртието.
19.1.1941г.
249. Новото в живота .,  НБ , София
Във всеки един човек има зародиши на безсмъртието. Изгубват го, постоянно ги лъжат и изгубват безсмъртието. Ти си кандидат за безсмъртието.
22.1.1941г.
250. Мощната сила, ООК , София
Но вашиятъ умъ, който отъ хиляди години Богъ ви е далъ – да започнете да го оценявате, защото онова, Божественото, което Богъ ви е далъ – то е безсмъртието вѫтре въ васъ.
250.2 Мощната сила ( втори вариант )
Но вашият ум, който от хиляди години Бог ви е дал – да започнете да го оценявате, защото онова, Божественото, което Бог ви е дал – то е безсмъртието вътре във вас.
24.1.1941г.
251. Метафизични разсъждения,  МОК , София
Кой е сполучил? Който е добил живота и безсмъртието – да влезе в онзи живот, дето се изключва смъртта, само да има промяна, без да има умиране. Безсмъртието подразбира: придобил си живота, доволен си от онова, което си придобил в момента.
28.2.1941г.
252. Музикални тонове,  МОК , София
Безсмъртието ще дойде. В безсмъртието промените ще стават свободно.
16.3.1941г.
253. Божествена книга,  УС , София
Дълбоко разгледано, мистично разгледано, то е закон на безсмъртието.
30.3.1941г.
254. Настанало е Царството Божие,  НБ , София
Туй е диханието на любовта, дето е законът на безсмъртието.
7.5.1941г.
255. Ще направимъ жилище, ООК , София
Вие влѣзте въ свѣта на безсмъртието, влѣзте въ нашата мисъль.
255.2 Ще направим жилище ( втори вариант )
Вие влезте в света на безсмъртието, влезте в нашата мисъл.
11.5.1941г.
256. Едно ти недостига,  НБ , София
Знаят да възкръсват, знаят законите на безсмъртието, знаят от какво произтича злото и доброто, знаят как да съчиняват.
Аз говоря за любовта, която внася в света безсмъртието, която примирява хората с всичките противоречия и ги научава как да живеят.
24.8.1941г.
257. Същината на човека, СБ , София
В това се заключава безсмъртието и продължителният живот.
257.2 Същината на човека ( втори вариант )
В това се заключава безсмъртието и продължителният живот.
Само по този начин човек може да се подмлади и да придобие безсмъртието.
27.8.1941г.
258. Зората на живота, СБ , София
258.2 Зората на живота ( втори вариант )
В безсмъртието човек ще бъде господар на онова, което има, ще бъде господар на всяка една частица, на всеки един мускул.
12.11.1941г.
259. Музикални подтици, ООК , София
Аз я наричам причина на безсмъртието. Вие като Го намерите, ще имате идеята за безсмъртието.
23.11.1941г.
260. Блажени кротките,  НБ , София
С нашата мисъл, ние създаваме една хубава течност, елексира на живота! Някои търсят безсмъртието. Безсмъртието произтича от три фактора: от абсолютната права мисъл, от абсолютното право чувство и от абсолютната права постъпка. Те са важни за безсмъртието.
30.11.1941г.
261. Роденият,  НБ , София
Щом ядеш и няма излишъци, ти си се научил да ядеш, то е безсмъртието. Определено, какво нещо е безсмъртието. Безсмъртието показва, че човек има всичките условия, с които може да поправи всичките свои погрешки.
7.12.1941г.
262. Мнозина звани,  НБ , София
Казвам: Трябва да минем от смъртта в живота, от временното, от ограниченото, в безсмъртието.
24.12.1941г.
263. Божии блага, ООК , София
За Любовта трябва специално да работим, да добием ония елементи на безсмъртието.
4.1.1942г.
264. С малкото,  УС , София
Една любов започва с първия лъч на безсмъртието.
11.1.1942г.
265. Словото бе Бог,  НБ , София
Да си осигури живота разбирам безсмъртието, не да се осигури както един американски гангстер.
15.2.1942г.
266. Съживява,  НБ , София
Смисълът на живота е оживяването на човека, безсмъртието.
Безсмъртието, това е целта на човешкия живот.
17.4.1942г.
267. Основна идея,  МОК , София
Външно като запеете и вътрешно като запеете, тогава се проявява безсмъртието в живота.
6.5.1942г.
268. Три картини, ООК , София
Или докато един ден добиете безсмъртието, да имате едно тяло да не остарявате.
20.5.1942г.
269. Състояние и разположение, ООК , София
Безсмъртието е най-голямата свобода, която човек може да има.
7.6.1942г.
270. Добрият път,  УС , София
Та казвам, новото учение в света е да слугуваме на тази, обширната, любов, любовта на безсмъртието; да слугуваме на мъдростта, на знанието, на безсмъртието; да слугуваме на истината, на свободата, на безсмъртието.
28.6.1942г.
271. Космичната любов, СБ , РБ , 7-те езера
В познаването на Бога се крие разрешението на въпроса за безсмъртието.
3.7.1942г.
272. Дом на блаженството, СБ , РБ , 7-те езера
Това е човекът, който носи живота на безсмъртието.
12.7.1942г.
273. Ново раждане,  НБ , София
Те са хората, които носят светлината на Мъдростта; те са хората, които отварят очите на слепите, внасят свобода в Истината; те са хората, които носят живота на безсмъртието.
2.8.1942г.
274. Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ , София
Всеки, който се възпитава с обич, и всеки, който се възпитава по любов, той е човек на безсмъртието.
274.2 Самовъзпитание ( втори вариант )
За всеки, който се възпитава с обич и с любов, казваме, че е преминал от смърт в живот, т.е. влязъл е в областта на безсмъртието.
12.8.1942г.
275. Силните, СБ , РБ , София
Отворете се за любовта, за да влезете в рая, в областта на безсмъртието.
28.8.1942г.
276. Постоянна благодарност, СБ , РБ , София
Благодарността носи безсмъртието, а неблагодарността — смъртта. Щом е всякога доволен и благодарен, той е придобил вече безсмъртието.
29.8.1942г.
277. Любов и обич, СБ , РБ , София
Безлюбието носи плодове на смъртта, а любовта – плодове на живота и на безсмъртието.
30.8.1942г.
278. Добрият живот, СБ , РБ , София
С това знание той влиза в областта на безсмъртието.
20.9.1942г.
279. Смисълът на живота, СБ , РБ , УС , София
Красива е дрехата на безсмъртието, но тя трябва да се тъче с любов и с обич.
27.9.1942г.
280. Бъдещото верую,  УС , София
Онзи, който ни обича, от онзи, когото ние обичаме, като дойдем в съприкосновение, ние влизаме в областта на безсмъртието.
1.11.1942г.
281. Бъдете съвършени,  НБ , София
Иде вече безсмъртието – един живот, без да умира човек.
281.2 Бъдете съвършени! ( втори вариант )
Иде вече безсмъртието — един живот без да умира човек.
13.12.1942г.
282. Усмихвай се,  УС , София
Ако проявите любовта, ще дойде безсмъртието.
14.2.1943г.
283. Умити в Любовта, НБ , София
Ако ние, съвременните хора, не може да повярваме в безсмъртието на живота, ако ние очакваме да умрем и ако още приживе не направим да ни се отворят очите да видим онзи свят, който е затворен пред нас, сегашният свят е едно голямо представление.
17.2.1943г.
284. Три съзнания, ООК , София
Когато човек страда, се добива този Божествен балсам или туй, което в далечните векове са търсили – безсмъртието на човека.
6.6.1943г.
285. Числото тринадесет,  УС , София
Само зрелият плод на любовта, който носи безсмъртието, той е истинският плод.
15.9.1943г.
286. Добри плодове, СБ , РБ , София
Който иска да придобие безсмъртието, да влезе в любовта.
3.10.1943г.
287. Проявеният живот, СБ , РБ , София
Задачата на съвременния човек е да постигне безсмъртието и вечния живот.
3.11.1943г.
288. Еднакви отношения, ООК , София
288.2 Еднакви отношения ( втори вариант )
Без тях знанието не може да дойде, без тях безсмъртието не може да дойде. В пълната любов, в пълната светлина, в пълната истина ще дойде безсмъртието.
17.11.1943г.
289. Любов и безсмъртие, ООК , София
В това се крие безсмъртието на човека.
289.2 Смъртни и безмъртни ( втори вариант )
Безсмъртието седи в това.
5.11.1944г.
290. Реалности в живота, ИБ , ПС , София
Това е вечният живот, това е безсмъртието.
290.2 Реалности в живота ( втори вариант )
Това е вечният живот, това е безсмъртието.
10.12.1944г.
291. Разумна икономия, ИБ , ПС , София
Казва: Не ти трябва много да работиш, много учение не ти трябва, само като изядеш един плод всичкото знание, безсмъртието изведнъж ще го имаш, ще дойде.
291.2 Нова земя ( втори вариант )
Достатъчно е да изядеш един плод, за да придобиеш изведнъж истинското знание, да придобиеш и безсмъртието.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.