Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


12.5.1912г.
1. Вечно млади, ИБ ,
Когато се молим, не бива да се безпокоим, защото безпокойството винаги парализира настроението, а следователно и молитвата.
19.6.1921г.
2. Дойди след Мене,  НБ , София
Докторът се разгневил за безпокойството, което му причинил селянинът, и в гнева си му ударил една плесница. – „Ето едно лекарство за жена ти“.
20.7.1922г.
3. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
3.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Ако мислите, че това не е важно, тревогите и безпокойството ще ви демагнетизират и вие ще губите разположението и мисълта си.
17.12.1922г.
4. Музиката – средство за концентриране, ООК , София
Безпокойството се множи, то е като въшките.
7.1.1923г.
5. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
5.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Безпокойството у хората не е нищо друго, освен съвременна неврастения.
4.4.1923г.
6. Най-добрият метод,  МОК , София
Защо се безпокоите? Безпокойството показва отсъствие на равновесие в ума, сърцето и волята на човека.
8.4.1925г.
7. Отмерените прояви, ООК , София
Безпокойството започва всякога, когато човек се отдели от Божественото.
27.12.1925г.
8. Пълнене и празнене,  МОК , София
Безпокойството, което някои хора изпитват при пълнене на Луната, се дължи на излишната енергия в тях, която се отразява върху мозъка, върху дробовете или върху стомаха им.
16.2.1927г.
9. Великата задача на човека, ООК , София
Аз не искам да отнема безпокойството ви.
4.5.1927г.
10. Принципи на нещата, ООК , София
Като се вдълбочите в себе си, ще видите, че причината на неразположението ви, както и причината за безпокойството, което бълхите са ви създали, се дължи на факта, че е трябвало да се молите през нощта, да прекарате повече в размишление, а не в сън.
6.3.1929г.
11. Първата буква, ООК , София
11.2 Първата буква ( втори вариант )
Щом не разбира закона, безпокойството иде.
24.3.1929г.
12. Сам Отец, НБ , София
Безпокойството, неверието, омразата не разрешават въпросите в живота.
26.6.1929г.
13. Външните линии на красотата, ООК , София
Безпокойството, смущението, недоволството също така произвеждат изтичане на енергии в човека.
7.8.1929г.
14. Промени в света, ООК , София
Щом се справи с безпокойството, той се освобождава.
20.11.1929г.
15. Паралелизъм в природата, ООК , София
Обаче, безпокойството още не означава мисъл.
4.5.1932г.
16. Кръг, елипса и хипербола, ООК , София
Сегашните хора се нуждаят от ново разбиране, от нова светлина, която изключва страха и безпокойството.
5.6.1932г.
17. Доброто семе,  НБ , София
Изгубил си 1000 лева, защо ще се безпокоиш? Ако безпокойството може да ти върне парите назад – добре.
8.1.1933г.
18. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Ако от чрезмерен труд смъкнеш кожата на вола, какво си придобил? Ако и ти цял ден се тревожиш за нищо и никакво и съсипеш здравето си, какво си придобил? Тревогата и безпокойството нищо не допринасят.
26.2.1933г.
19. Блажени сте,  УС , София
По-добре да станеш слуга на мира, отколкото господар на безпокойството и размирието.
10.3.1933г.
20. Затвор и освобождаване, МОК , София
Ако се безпокоиш за нищо и никакво, какво е качеството на твоя мозък? Безпокойството е присъщо на първобитния човек. Следователно безпокойството в него е било оправдано.
Има една жица в природата, по която тече енергията на безпокойството и смущението.
31.3.1933г.
21. Закон на доброто,  МОК , София
Следователно, щом губиш паметта си, знай че си дал път на безпокойството и на гнева в себе си.
19.4.1933г.
22. Слушайте разумното, ООК , София
22.2 Слушайте разумното ( втори вариант )
Тогава безпокойството е вътрешно, когато ухото е вдлъбнато в средата.
21.4.1933г.
23. Настъпване и отстъпване, МОК , София
Как ще я премахнеш? Как ще се освободиш от безпокойството? Има начини за това.
30.4.1933г.
24. Целта на живота,  УС , София
Това се дължи на безпокойството на цялото човечество.
18.10.1933г.
25. Ангелите на светлината. Новите възгледи, ООК , София
Даже хора на науката, на музиката, на поезията, всички, навсякъде, безпокойството седи като един вътрешен резултат. Безпокойството трябва да се замени с вътрешно движение. В движенията има известна умереност, а в безпокойството има известен безпорядък.
5.8.1934г.
26. Великото в живота, СБ , Витоша
Смущаването, безпокойството е резултат на незадоволените човешки нужди.
17.10.1934г.
27. Богат и сиромах, ООК , София
Откъде изхожда това безпокойство? Винаги безпокойството е един признак на нарушение на някакъв Божествен закон.
24.3.1935г.
28. Двете добродетели,  УС , София
Първото нещо, което ви предстои, е да се освободите от безпокойството.
21.4.1935г.
29. Трите степени,  УС , София
Сега, след като сте живели за своето лично благо, трябва да се облечете в нови дрехи, да влезете в първия етаж на духовния свят. - Аз съм се молил на Бога, много молитви съм отправил към Него. - Не е важно, че си се молил; важно е, дали молитвите са били приети. - Как познавате, че молитвата ви е приета? - Ако безпокойството и смущението, които сте имали преди молитвата, изчезнат, молитвата ви е приета.
29.2 Три степени в християнството. (Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките) ( втори вариант )
Значи изчезването на безпокойството показва, че гладът си е заминал. Кои са признаците, че болестта си е заминала? Ако безпокойството изчезне, това показва, че болестта е заминала. Ако безпокойството не е изчезнало, болестта не си е заминала.
18.9.1935г.
30. Проводници, ООК , София
Всякога безпокойството се дължи на същества, които са фалирали.
1.11.1935г.
31. Знание и чувствителност,  МОК , София
Безпокойството не е мисъл.
1.1.1936г.
32. Като добрия син, ООК , София
Не смятай, че като се безпокоиш, това е мисъл – безпокойството не е мисъл.
Като гледате празната торба, обезсърчите се, безпокоите се, нали така? Ако срещнете един човек, чиято торба е пълна, веднага безпокойството ви ще изчезне, ще се смени вашата мисъл.
12.1.1936г.
33. Топлината на Любовта, УС , София
33.2 Топлината на Любовта ( втори вариант )
Отворете прозорците си, да влезе чист въздух отвън, и безпокойството, само по себе си, ще изчезне.
10.3.1937г.
34. Мислене и чувствувание, ООК , София
На какво се дължи безпокойството, да му знаеш произхода.
9.2.1938г.
35. Страдание и учение, ООК , София
Безпокойството е хубаво.
21.4.1939г.
36. Самовъзпитание,  МОК , София
От какво произтича безпокойството? Неразположен си.
30.4.1939г.
37. Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ , София
Безпокойството на човека произтича от факта, че той е направил някакво погрешка, вследствие на което е влошил работите.
20.12.1939г.
38. Дайте свобода!, ООК , София
Защото той, като е писал, вложил е безпокойството си в писмото си.
24.12.1939г.
39. Акаш и прана,  НБ , София
Безпокойството трябва да остане отвън.
31.12.1939г.
40. Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека,  НБ , София
Да, но безпокойството нищо не разрешава.
18.2.1940г.
41. Словото бе Бог,  НБ , София
Ако нямаш светлина, ти се безпокоиш; щом дойде светлината и безпокойството изчезва.
27.3.1940г.
42. Трите закона, ООК , София
Безпокойството показва невежество.
13.10.1940г.
43. Самоотричане,  УС , София
Сега аз не съм против безпокойството.
11.12.1940г.
44. Единствената свобода, ООК , София
За да се освободи отъ безпокойството, отъ това малко парченце тя прави бисеръ.
44.2 Единствената свобода ( втори вариант )
За да се освободи от безпокойството, от това малко парченце тя прави бисер.
10.1.1941г.
45. Чистене съзнанието,  МОК , София
Безпокойството, то не е животът.
26.2.1941г.
46. Тритѣ връзки, ООК , София
Сега законътъ е, че: Ако азъ се безпокоя, какво придобивамъ? Безпокойството не е лошо.
46.2 Трите връзки ( втори вариант )
Сега законът е, че: Ако аз се безпокоя, какво придобивам? Безпокойството не е лошо.
18.6.1941г.
47. Три основни тона, ООК , София
Че дошло безпокойството – ти се радвай на това.
47.2 Три основни тона ( втори вариант )
Че дошло безпокойството – ти се радвай на това.
24.10.1941г.
48. Основни отношения,  МОК , София
На какво се дължи безпокойството? Безпокойството две причини има.
16.11.1941г.
49. Да обичаш и да те обичат,  УС , София
Естеството на любовта е, което произвежда безпокойството.
19.11.1941г.
50. Повече спокойствие, ООК , София
Безпокойството е проказа.
Най-първото нещо е: трябва да намалеете безпокойството колкото се може.
Вземи мерки за безпокойството.
Първото правило: Сега започнете да намалявате безпокойството. Щом дойде безпокойството, запейте! Ха сега изпейте „Изгрява Слънцето“. (Всички пяхме.)
3.12.1941г.
51. Две врати за освобождение, ООК , София
Зная защо иде безпокойството.
17.12.1941г.
52. Умът и сърцето, ООК , София
Безпокойството на какво се дължи? Вие искате да постигнете нещо, но седите, гладен сте.
11.3.1942г.
53. Добра мисъл, добро чувство и здраве, ООК , София
Казвам: Във физическо отношение нуждите на хората трябва да се намаляват, а умствените и сърдечните нужди – да се увеличават; не безпокойството, но възможностите за духовно развитие.
14.6.1942г.
54. Разумни и незлобиви,  НБ , София
Вземете в съвременния свят безпокойството, което съществува между хората.
19.8.1942г.
55. Тайната стаичка, СБ , РБ , София
Гневът и безпокойството за загубване на нещо ценно, създават в човека състояние на инерция, при което, изпадне ли веднъж, мъчно може да се върне в първото си положение.
Като знаете това, стремете се да се справите с безпокойството. – Как да не се безпокоим, когато сме гладни, когато не сме яли няколко дена? Какво трябва да прави гладният и изморен пътник? Представете си, че пътник минава през едно село; гладувал е три-четири дена, няма хляб, няма и пари в джоба си.
16.5.1943г.
56. В любещите ръце,  УС , София
Или някоя мома казва: „Изгори ми сърцето.“ Не ѝ е изгорил сърцето, но онова, което дал, написал ѝ едно римско писмо, което не е хармоническо, поетическо, че като го чела, безпокойството дошло.
21.5.1943г.
57. Чувство на величавост,  МОК , София
Безпокойството е тежест. Безпокойството винаги се дължи на нашето неразбиране.
5.9.1943г.
58. Новата присадка, СБ , РБ , София
Освободете се от безпокойството, за да възприемате правилно Божествените мисли и чувства. Безпокойството е пръчка, която трябва да се премахне.
8.12.1943г.
59. Благата в живота, ООК , София
Почивката подразбира освобождаване от безпокойството.
22.12.1943г.
60. Безопасното място, ООК , София
Безпокойството му се оправда.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.