Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


12.4.1922г.
1. Движение нагоре. Тръгни към Бога, КД ,
Значи 6-те - човекът, проявената Божествена троица, която се е ограничила и слязла долу, за да се заключи в материята е запазила своето първоначално движение в безкрайността. Тя идва от безкрайността като комета, слиза, за да се прояви и отива пак в безкрайността, затова човек още докато е на земята трябва да просветне, за да може да поеме друм отново към безкрайността.
19.9.1922г.
2. Едно с Бога, КД , В.Търново
Кръгът като символ на вечност, че това, което не можеш да постигнеш в един живот, в безкрайността ще го постигнеш.
25.10.1922г.
3. Отличителните черти на живота,  МОК , София
Ако едно тяло се движи по такава крива линия, то ще отиде в безкрайността.
5.11.1922г.
4. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Когато правата линия се проектира в пространството, крайните й точки ще се срещнат някъде в безкрайността. Ако се движат в една посока, те могат да се срещнат някъде в безкрайността.
14.6.1925г.
5. Успоредните пътища,  МОК , София
Питам: успоредните линии пресичат ли се? – Те се пресичат в безкрайността. Ако точката С е образ на безкрайността, тогава правите линии АС и ВС, които се пресичат в точка С, ще бъдат успоредни.
5.7.1925г.
6. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
Например ставате сутрин с едно положително желание: чувствате се силен, смел и решителен, лесно решавате всички въпроси – каквото кажете, направите го, съзнанието ви се разширява, стреми се към безкрайността.
16.12.1925г.
7. Перпендикулярът на живота, ООК , София
Какво ще стане с един триъгълник, ако двете му страни се увеличават, а третата не се изменя? Този триъгълник расте ли или остава същия, какъвто е бил по-рано? Кои линии в геометрията фиг. 1 наричате успоредни? - (Успоредни линии са тези, които се пресичат някъде в безкрайността.
24.1.1926г.
8. Гласни и съгласни букви,  МОК , София
8.2 Гласните и съгласните букви ( втори вариант )
В математиката какво значи х? (Един кръг е направил едно движение в безкрайността и се е върнал.) Тогава ще се върнеш по обратния път.
23.1.1931г.
9. Разумното слово, МОК , София
Чрез доброто човек разрешава всички противоречия. – Защо? – Защото доброто се проявява в безкрайността.
13.3.1931г.
10. Справедливост,  МОК , София
10.2 Справедливи! ( втори вариант )
Какво подразбирате под думата вечност? (Вечността има отношение към времето, значи безкрайно голямо време; а безкрайността има отношение към пространството).
3.1.1932г.
11. От смърт в живот,  НБ , София
Във времето, в безкрайността всичко може да се постигне.
29.1.1932г.
12. Съзнателни и несъзнателни движения,  МОК , София
Мъдростта, Любовта, Първоизточникът, Безкрайността са все служби.
12.2 Съзнателни и несъзнателни движения ( втори вариант )
Мъдростта, Любовта, Първоизточникът, Безкрайността са все служби.
14.11.1934г.
13. Механическо и органическо пеене, ООК , София
Направихме това, понеже отивате в безкрайността. Не че отслабва, но отива в безкрайността.
30.11.1934г.
14. Качества на реалното,  МОК , София
Там две успоредни линии се пресичат в безкрайността.
22.11.1935г.
15. Подядане и ощетяване,  МОК , София
В математиката казват, че успоредните линии се пресичат, къде? – В безкрайността. Що е безкрайност? Безкрайността е разумното. Защо безкрайността има отношение към човешкия ум? Във физическия свят всички неща са крайни.
29.1.1937г.
16. Грозота и красота,  МОК , София
Затуй казват, че правата линия ще се срещне в безконечността, т. е. двата края на правата линия ще се съединят в безкрайността.
24.12.1937г.
17. Криви и прави линии, МОК , София
Що е кривата линия? – Кривата линия е отношение на много точки, следователно, тя е на безкрайността.
11.11.1938г.
18. Добро и зло,  МОК , София
Мислиш за безкрайността на пространството, но дойдеш до едно място, закъсваш.
18.11.1938г.
19. Страдания и придобивки,  МОК , София
Тия двете движения ще се срещнат ли някога (Фиг. 3)? Две успоредни линии, какво казвате, къде ще се срещнат? В безкрайността щом се срещнат, значи не се движат по права линия.
18.5.1941г.
20. Една дума,  НБ , София
Те са две успоредни линии, които идат от безкрайността на пространството.
14.11.1941г.
21. Център и периферия,  МОК , София
Безкрайността е почивка.
14.5.1943г.
22. Нищо и нещо,  МОК , София
Сега често обясняват: вие гледате един ъгъл, в геометрията казват, че две успоредни линии ще се пресекат в безкрайността.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.