Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


12.10.1920г.
1. Само хляб,  ИБ , В.Търново
В бедността си човек познава кои му са приятелите, а в богатството вие ще намерите неприятелите.
7.1.1923г.
2. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
2.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Ако си гладен, ще те нахрани; ако си жаден, ще те напои; ако си прост, неучен, ще ти даде знания; ако си беден, ще те освободи от бедността.
17.6.1923г.
3. Имаше двама синове, НБ , София
И обратно, бедността е стимул на човешката душа. Ние не отричаме, че богатството и бедността са в състояние да направят човека добър или лош, благороден или жесток. Някога бедността внася известни недостатъци в човека: прави го крадец, угодник, лицемер. В известни случаи бедността може да накара човека дори да продаде своята чест.
13.11.1927г.
4. Така е писано,  НБ , София
Бедността е първата точка, от която човек влиза в живота , богатството пък показва изминатия път в живота, т.е. пътят на разрастването, на постижението.
31.5.1929г.
5. Закон на доволството,  МОК , София
А бедността и болестта са принудителни процеси.
22.11.1929г.
6. Природни гами,  МОК , София
Бедността на думи в човешкия език е причина да не могат да се предадат деликатните чувствания.
30.8.1930г.
7. Трудните неща,  ИБ ,БР , София
Старият човек трябва да се освободи от старостта си, бедният трябва да се освободи от бедността си.
9.11.1930г.
8. Него видя Исус,  НБ , София
В един момент, бедният ще се справи с бедността си, и нещастният – с нещастието си.
Какви са възгледите на бедния за бедността? Колкото и да му се говори, че той може да подобри живота си, той ще си остане със своята бедност. Бедният, за да не се отчае от бедността си, трябва да използва силата на своята магическа пръчица. Ще мисли ли повече за бедността си? Много богатства са скрити в земята.
1.2.1931г.
9. Отношение към Бога,  УС , София
Богатството и бедността взаимно се допълват.
Ти си беден човек, имаш жена, деца, не можеш да се освободиш от бедността, т.е. от лошите условия на живота. – Какво ще направиш? – Ще изпратиш един от синовете си в чужбина, там да учи, да работи, за да придобие повече средства.
30.10.1931г.
10. Силови центрове,  МОК , София
Как е започнала природата: с богатството, или с бедността? Природата е започнала с най-голямото богатство, а свършва с най-голямата беднотия.
24.2.1932г.
11. Трите начала, ООК , София
Какво ще отговорите на въпросите: Може ли бедността да се яви преди богатството? Може ли човек да бъде беден, ако никога не бил богат? Може ли да бъде богат, ако никога не е бил беден? Когато човек дойде до едно място, започва да мисли, че знае много.
26.2.1932г.
12. Човешкото лице,  МОК , София
Страданието е строгото лице на учителя, който пита ученика: Защо не знаеш? Защо не можеш? Защо си болен и беден? Бедността е неразрешена задача.
4.3.1932г.
13. Движения в природата,  МОК , София
Втората тръба прилича на беден човек, който в бедността си е много щедър, всичко дава.
30.3.1932г.
14. Възпитание на волята, ООК , София
Ако само говорите за мъчнотиите си, без да работите, бедността си остава бедност, неволята си остава неволя, болестта си остава болест, невежеството си остава невежество.
27.4.1932г.
15. Трите принципа, ООК , София
Защо желаете богатството, а не желаете бедността? Ако богатството и бедността идат от Бога, защо желаете едното, а отбягвате другото? Защо не приемете бедността като изпитание от Бога и не благодарите за нея?
10.6.1932г.
16. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
16.2 Ново знание ( втори вариант )
Допуснете, че сте беден, какво трябва да правите? – Към коя категория да турите бедността? – На какво може да уподобите бедния човек? – Във физическия свят всичките гърнета, които е направил един майстор, не са ли бедни? – Бедни са и по причина на тази бедност те се продават на пазаря.
24.6.1932г.
17. Разумен център,  МОК , София
Христос казва: „Това е живот вечен, да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си проводил.” Щом познаеш Бога, ти се прощаваш с бедността, с болестта и със смъртта.
2.9.1932г.
18. Тънки и дебели линии,  МОК , София
Хората не намират смисъл в бедността. Бедността е начало.
7.9.1932г.
19. Изключителни условия, ООК , София
Богатството и бедността са въпроси за разрешаване.
21.9.1932г.
20. Новата мисъл, ООК , София
Обикновено нещо е бедността, необикновено е да се освободиш от нея и да станеш умен а не богат.
23.9.1932г.
21. Великата разумност,  МОК , София
Бедността иде впоследствие. Първата Причина, Която е създала света, изключва невежеството и бедността. – Мога ли да имам знанието на Бога? – Това е невъзможно.
Бедността и богатството са състояния, които постоянно се сменят. Бедността е глад, а богатството – насищане.
26.10.1932г.
22. Вътрешните сили, ООК , София
Богатият иска да обърне внимание с богатството си, а бедният с бедността си.
30.10.1932г.
23. Механични и съзнателни процеси,  УС , София
Ти си беден – разрешаваш задачата на бедността; болен си – разрешаваш задачата на болестта; имаш мъчнотии в семейството си – разрешаваш семейни задачи; не обичаш хората – разрешаваш задачата на любовта; слаб си – разрешаваш задачата на силата.
9.11.1932г.
24. Божественото дърво, ООК , София
Какво лошо има в това, че си беден? Аз познавам и бедността, и богатството -минал съм през всичките режими.
7.12.1932г.
25. Изпити на ученика, ООК , София
Как ще се справиш с бедността? – Ще се моля. – Не, ще се молиш и ще работиш.
14.12.1932г.
26. Една похвала, ООК , София
Не се ли използва разумно, тогава за предпочитане е бедността.
1.1.1933г.
27. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Ако си беден, ще свали от гърба ти товара на бедността; ако си гладен, ще те освободи от глада; ако си страхлив, ще те освободи от страха; ако си горд, ще те освободи от гордостта; ако си тщеславен – от тщеславието; ако си алчен, ще те освободи от алчността.
8.1.1933г.
28. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Ако бедността те напусне, ти обичаш Бога.
11.1.1933г.
29. Две правила, ООК , София
Втората основна мисъл: Служи на духа, душата, ума и сърцето си. – За какво почитат царя? – За царското му положение. – За какво не почитат бедния? – За бедността му. – Тогава защо бедният се обижда, че не го почитат? Нека бедността си върви! Кажи на бедността да се облече с нова, чиста дреха, за да я почитат. Бедността е временно положение, а човек трябва да се стреми към вечното, да знае с какви възможности и постижения разполага.
24.2.1933г.
30. Пътя на енергията,  МОК , София
Той знае, че ако бедността изчезне, касата му ще се изпразни. И богатството е хубаво нещо, но бедността е за предпочитане.
3.3.1933г.
31. Голямото и малкото,  МОК , София
Вярвай в разумността и доброто, вложени в тебе, а не вярвай на богатството и на бедността.
28.6.1933г.
32. Свещената област на живота, ООК , София
Бедният страда, защото не може да се справи с бедността.
19.7.1933г.
33. Отношение между нещата, ООК , София
Какво ти е допринесло богатството? Бедността и богатството, старостта и младостта са условия, които трябва разумно да се използват.
23.7.1933г.
34. Силното оръжие,  УС , София
Ако го питате нещо за живота, той ще ви говори за бедността, за лишенията, за мъчнотиите. – Защо говори за това? – Защото, чрез пиянството той е дошъл до отрицателната страна на живота.
29.10.1933г.
35. За да благовествувам,  НБ , София
Бедността или богатството не седят само във външната страна.
24.2.1935г.
36. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ , София
Когато казва човек, че вижда страшни работи, пита се тогава какъв е изходният път от тия страшни работи? Какъв е изходният път на болестта? – Здравето. – Какъв е изходният път на бедността? – Богатството. – Какъв е изходният път на невежеството? – Знанието.
22.9.1935г.
37. Трите родословия. Моето верую. Новото верую,  УС , София
37.2 Трите родословия ( втори вариант )
Кои са побужденията за свиването на сърцето? Защо да не се радва на богатството, на здравето, на силата, на красотата на своя ближен? Каква е разликата между богатия и бедния, между красивия и грозния, между радостния и скръбния? Един сказчик държал беседа върху бедността, искал да изнесе благото, което тя носи за човека, но като свършил сказката си, слушателите му казали: „Дръж бедността за себе си, а остави богатството за нас“. Сказчикът говорил цял час, но не могъл да убеди слушателите си в ползата от бедността, защото сам не вярвал в нея. Мнозина говорят за бедността, за болестите и за страданията, като блага в живота и условия за човешкото развитие, но не ги желаят за себе си, защото не вярват на тях.
Какво представляват страданията, болестите, бедността? – Те са неразрешени задачи, изостанали от далечното минало.
29.9.1935г.
38. Буря голяма. Горделивият и тщеславният,  УС , София
38.2 Развълнуваното море ( втори вариант )
Бедността, богатството, знанието, невежеството също са противоречия, с които човек разумно трябва да се справи.
6.10.1935г.
39. Двата порядъка,  УС , София
39.2 Двата порядъка ( втори вариант )
Бедността, страданията са подтик към Божественото.
15.12.1935г.
40. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
40.2 Коприненият конец ( втори вариант )
Старостта и младостта, богатството и бедността са временни състояния.
22.8.1936г.
41. Основни черти на новото, СБ , София
41.2 Основната черта на новото ( втори вариант )
Бедността считат за порок.
17.10.1937г.
42. Сърцето и умът,  УС , София
Може ли да се справиш с бедността? Можете ли да се справите с дома си? – Не можете.
31.10.1937г.
43. Двете дървета,  УС , София
Тя осмисля и бедността, и богатството.
21.11.1937г.
44. Разрешение на въпросите,  УС , София
Мини мимоходом край него и го забрави. – Беден съм. – Не мисли за бедността си.
19.12.1937г.
45. С ключ и без ключ,  УС , София
При бедността тури богатството – нищо повече.
3.7.1938г.
46. Слизане и качване,  УС , София
И досега още се проповядва, че като умре човек, ще му се открие онзи свят. – Възможно е, не оспорвам това, но питам: Защо богатият трябва да обеднее, за да разбере какво представлява бедността. Като богат, той има всички условия да влезе между бедните и да разбере бедността.
1.9.1939г.
47. Красиви движения,  МОК , София
В умствено отношение бедността е лошо нещо. И в сърдечно отношение е лоша бедността. Бедността на волята е слаба воля: Решаваш едно, не изпълняваш, решаваш, не изпълняваш.
12.9.1943г.
48. Извор на любовта, СБ , РБ , София
На бедността казва: Дай мястото си на богатството.
24.10.1943г.
49. Плодовете на Духа,  УС , София
Трябва да опиташ безпаричието, бедността, за да влизаш в положението на бедния и на страдащия.
10.11.1943г.
50. Мажорни и минорни гами, ООК , София
В него той видял истински образец на бедността.
12.11.1943г.
51. Закон на хармонията, МОК , София
Един прочут художник търсил жив модел, който да представя бедността. Той искал да нарисува бедността така, че който погледне картината, да има ясна представа за нея. От днес ще запаля всички свещи на душата си, ла проникне светлината им през дупките на дрехите ми, да осмисля бедността. Само така ще разбереш бедността. Само така ще видиш, че в бедността има нещо красиво. Трябва да бъдеш беден, за да оцениш богатството, Трябва ла бъдеш богат, за да оцениш бедността.
19.11.1943г.
52. Доволен и благодарен, МОК , София
Ако си беден, носи бедността с надежда, вяра и любов.
Бедността няма да продължи вечно. Щом си доволен от бедността, тя ще те напусне. Ако не си доволен от бедността, никога няма да забогатееш.
3.12.1943г.
53. Най-голямото изкуство, МОК , София
Значи, бедността създава една мода, а богатството – друга.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.