Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1.1.1922г.
1. Сродните души,  НБ , София
Ще поеме аурата на своя учител, ще има неговите мисли, чувства и желания.
11.6.1922г.
2. Както е Он чист,  НБ , Витоша
И знаете ли защо? Понеже Любовта вече развива аурата, развива чувствителността, човек става горд.
21.1.1923г.
3. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
3.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Това не става по инстинкт, но те, като ясновидци, виждат аурата на човека.
11.3.1923г.
4. Видѣхме Господа,  НБ , София
4.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
По аурата ясновидецът познава, до къде е достигнал човек в своето духовно и умствено развитие.
25.4.1923г.
5. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Но за да се разбирате, вие трябва да разбирате душите си, да разбирате нуждите си и да имате не обич, а взаимоуважение и почитание един към друг - без друго! Например някой път може да виждате недостатъците си една на друга, някой път може да се уважавате една друга, но в душата си вие не трябва да се унижавате никога! Всеки трябва да почиташ като себе си и на всеки ще дадеш своето място и гама да се месиш в аурата на когото и да е.
12.7.1923г.
6. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Те не са се отдалечили от аурата на Бога, те са останали да работят с Бога.
15.7.1923г.
7. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Ще се къпеш в аурата на човека толкова, колкото ти е дадено – нито повече, нито по-малко.
10.9.1923г.
8. Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР , София
Ако някой развали вашата аура, разстрои аурата ви, във вас никаква сила не може да се развие. Някой може да размъти аурата ти, някой твой близък: жена ти, слугата ти. Размъти ли се аурата, човешката сила е вече парализирана.
11.11.1923г.
9. Превръщане на цветовете,  МОК , София
Тогава казвате: Колко съм черен! Човек може да вижда в аурата си трептенията на разните цветове. Висшите трептения, които идват от висшите светове, влизат в аурата ви и създават една приятна гледка, приятна картина, а тия, които идват от нисшите светове, създават нисши настроения и придават тъмен цвят на аурата ви.
5.12.1923г.
10. Свобода, знание и мир, ООК , София
Ето защо ще работите и ще гледате да внесете в аурата си синия цвят.
16.3.1924г.
11. Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК , София
Иначе, около вас може да се набере такава отрицателна енергия, която ще направи аурата ви непривлекателна.
14.1.1925г.
12. Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК , София
Аурата на човека представлява такава илюзия, каквато и тялото му.
11.4.1926г.
13. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Защо? - Аурата ви е груба, то не може да издържи на тази среда.
2.5.1926г.
14. Влияние на цветовете,  МОК , София
Например аурата на човека е естествена преграда. Щом е така, никой няма право да влиза без позволение в аурата на когото и да е.
9.5.1926г.
15. Място на добродетелите,  МОК , София
Червеният цвят например действа върху аурата на човека, прави го активен.
26.5.1926г.
16. Пътят на желанията, ООК , София
Ако вълкът попадне в аурата на говедата, те ще го избодат; не попадне ли в тази черта, той ще избяга.
5.1.1930г.
17. От сърцето излизат,  НБ , София
Нас не ни интересува толкова де е слънцето, но ни интересува аурата на слънцето и светлината, която украсява земята.
16.2.1930г.
18. Изпитай и виж,  НБ , София
18.2 Изпитай и виж ( втори вариант )
В изпъкналите огледала аурата, външната страна на човека, се вижда, че той е по-мощен, но неговият образ е по-естествен.
5.8.1931г.
19. Мястото на Бога, СБ , РБ , 7-те езера
Болестите представляват паразити в аурата на човека, от които той непременно трябва да се освободи.
9.9.1932г.
20. Божествени и човешки процеси,  МОК , София
И аурата на човека представя нещо подобно – кръг, различно оцветен, с различна големина и дебелина. Аурата на човека определя неговия манталитет. – Видима ли е аурата? – За едни е видима, за други – невидима. В средата на аурата има един център, откъдето изтичат енергиите: горните енергии са свързани с умствените способности на човека, а долните – с енергиите на неговите чувства.
5.1.1934г.
21. Обичайте положителното,  МОК , София
Следователно разсеяността на човека зависи от външните условия, които постоянно се промъкват в аурата на неговото съзнание и привличат вниманието му.
29.4.1934г.
22. Разпаленият въглен,  НБ , София
Аурата излиза в успоредни линии от целия организъм, от главата, от краката.
10.3.1935г.
23. Най-голямото изкуство,  УС , София
23.2 Какво ще говори Учителят ( втори вариант )
Аурата на един човек е в стълкновение с тази на друг.
14.6.1935г.
24. Аурата - кожата на духовното тяло,  МОК , София
Във връзка с кожата често в окултната наука се говори за аурата. Аурата, това е кожата на духовното тяло.
Често се говори за аурата на човека.
Аурата – това е здравословното състояние на човека.
И аурата на човека по същия начин се различава, така е тя изтъкана.
Аурата напълно зависи от човешкия ум.
21.6.1935г.
25. Ферменти,  МОК , София
Каква беше последната тема? (-Глаголите, всеки един да напише по девет глагола.) Главната мисъл от миналата лекция? (-Аурата представлява кожата на духовното тяло. Аурата е здравословното състояние на човека.) Кой човек е невежа? – Който не учи. (И още няколко главни мисли имаше: млад човек е този, в ума на когото няма раздвояване.
10.11.1935г.
26. Свещеният огън,  УС , София
От сегашното гледище той обяснява: „Като хвърлите един камък голям във водата и водата разпръсква като гейзер.“ И казва: „Ангелите като влизат в аурата на Слънцето със своя устрем, понеже се движат с голяма бързина, като се мушнат в аурата, тия пламъчета изкачат нагоре и се отварят големи пътища, по които те се връщат в Слънцето.“ И тия отверстия учените ги схващат като черни петна.
24.4.1936г.
27. Увеличаване и размножаване,  МОК , София
Сега учените хора признават, че от човека има една енергия, която излиза от него и образува аурата около него.
7.3.1937г.
28. Обмяна в Божественото,  УС , София
Когато добрият става лош, аурата му потъмнява, той губи разположението си и търси причината за това отвън.
28.3.1937г.
29. Примирителната постъпка,  УС , София
Като сядате, между вас трябва да има поне един метър разстояние, да не влизате един друг в аурата си.
11.8.1937г.
30. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ , 7-те езера
30.2 Хармонични и дисхармонични съпоставяния ( втори вариант )
Затуй трябва да се изучава аурата на цветовете. Трябва да изучавате аурата. Аурата не я виждате.
3.12.1939г.
31. Което знаем,  НБ , София
Какво правите вие? Вие слизате в града и като се върнете, казвате: „Страшна е аурата там.
14.1.1940г.
32. Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ , София
Така действува аурата на веселия човек.
8.1.1941г.
33. Ще ви бѫде, ООК , София
Трѣбва да се възстанови аурата.
33.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
Трябва да се възстанови аурата.
28.11.1943г.
34. Три важни неща, НБ , София
34.2 Трите важни неща ( втори вариант )
Понеже тия хора, които живеят на слънцето, са много умни, аурата на слънцето е голяма топлина. Аурата служи като предпазно средство.
29.12.1943г.
35. Малкото добро, ООК , София
35.2 Малкото добро ( втори вариант )
За да обичам, трябва да снема енергия от периферията на слънцето, от енергията в аурата на слънцето. И тия, които излизат от повърхността, от аурата на слънцето, друг ефект имат.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.