Учителя Беинса Дуно


29.12.1920г.
1. Няма любов като Божията Любов,  ИБ , Русе
Атлантида е била раса на чувствата.
11.12.1932г.
2. Думи на Правда,  НБ , София
Откъде ще дойде? Питам сега, тези преселници, които отидоха в Америка, откъде дойдоха? Казвате: „От Европа.“ Ами тия преселници от Европа къде отидоха? Окултистите казват, че дойдоха от Атлантида, в Атлантическия океан.
2.2 Думи на Правда ( втори вариант )
Ами тия преселници от Европа, къде отидоха? Окултистите казват, че дойдоха от Атлантида. Атлантида потъна в Атлантическия океан.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.