Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


7.1.1917г.
1. Растете в благодат!,  НБ , София
1.2 Растене и познание ( втори вариант )
Отсега нататък ще изучавате астрологията, математиката.
16.11.1919г.
2. Двамата свидетели,  НБ , София
Когато изучаваме астрологията, ще видите, че се намирате на известен градус от една или друга четвъртина на кръга, а тази дъга от 90 градуса е равна на четвъртината от тъй наречената платоническа или полярна година, сиреч на един промеждутък от 6,300 години.
24.8.1922г.
3. Живот вечен, СБ , В.Търново
Някой ще ви говори за Юпитер, за Марс, нещо от астрологията, от астрономията, но той не е приложил тия знания. Има една опитна страна на астрологията.
1.11.1922г.
4. Нагласяване на силите,  МОК , София
С помощта на тези математически формули вие ще можете да правите изчисления в астрологията и в други някои науки.
12.3.1923г.
5. Влияние на планетите, ООК , София
Астрологията, това е една стара наука. Астрологията, това е физиология на човешката душа. Може да направим следното сравнение: както анатомията е необходима за един лекар, за един хирург, така съвременната астрономия представлява анатомия, а пък астрологията – физиология на небесните тела. Астрологията, това е една отвлечена наука.
Разбира се, това са само наброски от астрологията.
9.5.1923г.
6. Движение на разумните сили,  МОК , София
Ученикът трябва да изучава астрологията, да познава влиянието на планетите върху себе си и съзнателно да им се противопоставя или поддава – според лошото и доброто им въздействие.
5.12.1923г.
7. Свобода, знание и мир, ООК , София
Отде знае това – тя разбира ли нещо от астрологията? Я ми кажете кой момък, след като се ожени, е живял добре със своята възлюбена? Покажете ми онези майки и бащи, които, след като са си избирали сами снахи, та да са живели добре с тях? Аз разглеждам математически този въпрос и се чудя на глупостта на хората.
12.11.1924г.
8. Забравените неща, ООК , София
В астрологията не може да има безразборност в ражданията; има определени закони за възможностите на ражданията.
16.11.1924г.
9. Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите,  МОК , София
Следователно вие трябва да разбирате влиянието на тия планети, понеже те, като ви вземат в своя кръг, вие като една топка ще скачате и после ще се научите действително, че трябва да разбирате астрологията.
Астрологията се занимава с физиологическия процес на човешкото развитие.
Ще се научите от астрологията кой с кого се допълня, кои си противодействат и кой трябва да влезне помежду, за да се примирят.
Колко души от вас разбирате астрологията, сега ще ви дам работа.
9.2 Ролята на противоречията. Влияние на планетите ( втори вариант )
Астрологията се занимава с физиологическия процес на човешкото развитие.
Ще се научите от астрологията кой с кого се допълва, кои си противодействат и кой трябва да влезе помежду им, за да се примирят – тъй искам да бъдете наредени в класа.
29.3.1925г.
10. Слънчевите трансформатори,  МОК , София
Кои числа се считат според астрологията за мощни, силни?
30.12.1925г.
11. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
Според астрологията, с която днес се занимават учените, всички метали представляват символи.
3.1.1926г.
12. Десетте думи (Графология),  МОК , София
В астрологията какъв аспект представлява? Хармоничен.
6.1.1926г.
13. Разковничето, ООК , София
Буквата Л затваря ъгъл от 30°, което в астрологията е добър знак.
13.1.1926г.
14. Каквото става, ООК , София
Някой казва: „Знаете ли с какво се занимава астрологията?" Първият въпрос, с който трябва да се занимава, той е въпросът за живота на златото, т.е. за живота на слънцето.
17.1.1926г.
15. Изваждане,  МОК , София
Защо именно тези цветове имат по пет, а не по шест листа? Добре е да изучавате астрологията, да знаете всяко плодно дърво с коя планета е свързано.
15.2 Изваждането ( втори вариант )
Според астрологията 9 към кои числа спада? Коя планета управлява числото 9? Луната.
Може ли за идния път да прегледате в астрологията към кои растения спада любеницата, пъпешът, ябълката, кои планети ги управляват.
4.4.1926г.
16. Дава плод,  НБ , София
Астрологията е съществувала като наука още от древността, от което време е била добре разработена и математически и геометрически.
20.6.1926г.
17. В малкото,  НБ , София
Вземете, запример, астрологията, тя не се приема от съвременните учени хора, но ще допринесе много повече на човечеството, отколкото всички онези правила на съвременната наука. Хубаво е и това, но казвам: ако човек би изучил астрологията, не като гадание, но да изучи отношенията на небесните тела, влиянието им върху даден човек, вътрешната връзка, която същества между всички хора, той ще придобие един вътрешен опит, ще види, че тази наука има живо приложение в живота.
4.7.1926г.
18. Запалената свещ,  НБ , София
Там влиза астрологията, която показва какво е отношението на тялото към външния свят.
9.7.1926г.
19. Педагогически правила, МС , София
Астрологията е отвлечена наука. Няма нито един астролог, който да разбира, какво нещо е астрологията в нейния дълбок смисъл. Астрологията не е нищо друго, освен физиология на душата.
24.10.1926г.
20. Ранните лъчи.,  МОК , София
20.2 Зората ( втори вариант )
В туй отношение, тези противоречия, които произтичат, какво приложение може да има астрологията? Допуснете, че сте учител и в програмата е предвидено да кажете нещо по астрономия на децата.
19.12.1926г.
21. Благоприятният час,  МОК , София
От гледище на астрологията, запример, не е безразлично, кога започва човек да учи музика.
21.2 Изпитите. Духовна връзка и помагане ( втори вариант )
В астрологията се смята за дисхармоничен аспект от втора степен, понеже опозицията се смята за най-лют аспект.
9.1.1927г.
22. Представа за трите свята,  МОК , София
Астрологията показва благоприятните и неблагоприятни съчетания, на които човек се натъква в живота си, като му дава възможност да предотврати някои опасности и нещастия в живота си.
22.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
А астрологията между другото ще ни покаже какви опасности и препятствия ни предстоят на пътя и може да ни научи да се предпазваме от тях.
6.2.1927г.
23. Меки и твърди вещества,  МОК , София
23.2 Меки и твърди вещества ( втори вариант )
За пример в астрологията къде се отбелязват теченията на Марса? (- Около ушите.) После, създават квадратна форма на лицето обикновено.
27.3.1927г.
24. Планетни влияния,  МОК , София
Някои считат, че астрологията е отвлечена наука, вследствие на което изучаването и няма никакво практическо приложение.
Вие трябва да изучавате астрологията, за да се ползвате от нея още в този живот. Сегашните времена изискват учени хора, които познават добре астрологията, за да показват пътя на ония, които са го изгубили.
Като изучавате астрологията, вие ще си обясните защо хората обичат известни плодове или цветя повече от другите.
Като изучавате астрологията, вие ще придобиете повече светлина в живота си и по-добре ще разбирате себе си и своите ближни.
Задавали ли сте си въпрос коя е причината за малокръвието на човека от гледището на астрологията? Когато разглеждат жизнения проблем, астролозите казват, че физическата сила на мъжа е в зависимост от Слънцето; ако Слънцето получава лош аспект от Сатурн, жизнената сила на мъжа е слаба, вследствие на което може да бъде малокръвен.
24.2 Планетни влияния ( втори вариант )
Някои считат, че астрологията е отвлечена наука, вследствие на което изучаването ù няма никакво практическо приложение.
Астрологията е една наука, която ще ви покаже кога да започвате известно предприятие.
Трябва да има вещи хора по астрологията, които да показват пътя на онези, които са изгубили пътя си. За пример романите на Жул Верн [към] кои спадат? Виктор Юго, Сент-Ив, Кант, Лаплас, Толстой? (- В Юго – Слънцето и Юпитер.) При едно четене трябва да систематизирате всички списатели съобразно с астрологията и в разните възрасти човек да избира.
Сега, в туй отношение ще изучавате астрологията, ще видите кой кога е роден, кои планети имат влияние.
Според астрологията откъде произлиза анемията, кои планети влияят? (- Като разглеждат жизнения проблем, смятат за мъжа, че физичната сила се предава от Слънцето.
8.5.1927г.
25. Координиране на силите,  МОК , София
Сега, като на ученици, препоръчвам ви да изучавате астрологията. За да има верни и правилни разбирания върху астрологията, човек трябва да носи в ума си зодиаците на всички планети.
25.2 Координация на силите ( втори вариант )
Сега вие ще изучавате астрологията.
Астрологията е една наука много отвлечена. Но ако вий искате да изучавате астрологията, вий я оставете за най-после.
15.5.1927г.
26. Светлият кръг,  МОК , София
26.2 Светлият кръг ( втори вариант )
Всички трябва да направите около себе си този, светлия кръг! (Учителят показва с ръка, че този светъл кръг върви напред и назад около тялото.) Тогаз ще бъдете и защитени и от всичките бури на живота! В астрологията ще извикате на помощ влиянията на всички планети.
29.5.1927г.
27. Благо и леко,  НБ , София
Според астрологията хора, с дебели устни и широки ноздри са известни като венерини типове.
Колко пъти вие сте срещали този представител? Разговаряли сте се с него, разправяли сте му за слънцето, за астрологията, а той само се поусмихва.
8.6.1927г.
28. Основни мисли, ООК , София
Астрологията, например, показва гамата, в която човек се движи, както и нейният основен тон. Това значи: астрологията изучава планетите, които влияят върху човека. Астрологията казва, че слънцето, луната и останалите планети указват влияние върху човека.
Затова, онези, които изучават астрологията, виждат, какво голямо влияние указват слънцето, луната и другите планети върху човешките темпераменти.
15.6.1927г.
29. Връзка на съзнанието, ООК , София
Ако с това съзнание започнете да изучавате астрологията, ще знаете, на кое място трябва да поставите всяка планета.
19.6.1927г.
30. Три посоки,  МОК , София
30.2 Три посоки ( втори вариант )
Даже в Англия употребяват астрологията.
20.8.1927г.
31. Братя в единомислие, СБ , София
За в бъдеще, за да разберете човешката ръка, човешкото око, за да научите астрономията, астрологията, трябва да сте превъзмогнали всички мъчнотии в живота си. Той може да се занимава със старозаветна, с новозаветна астрология, с астрологията на праведния, но не може да се занимава с астрологията на ученика.
23.8.1927г.
32. Дойде глас, СБ , София
От това гледище, още от древността са изучавали ред науки, като астрологията, хиромантията, кабалистиката и други. Астрологията считат наука за формите на тази свещена книга на живота.
11.9.1927г.
33. Денят Господен,  НБ , София
Някои говорят за астрологията.
18.9.1927г.
34. Зарадваха се учениците,  НБ , София
С частите на ръката се занимава не само хиромантията, но и астрологията. Хиромантията се занимава главно с физическата страна на ръката, а астрологията – с физиологическата. Значи, хиромантията и астрологията разглеждат физическата и физиологическата страна на процесите, които работят в целия космос.
25.9.1927г.
35. Линиите на ума и сърцето,  МОК , София
За тази цел ползвайте се от хиромантията, физиогномията, френологията, астрологията.
7.12.1927г.
36. Вечно обновяване, ООК , София
Според астрологията, когато Сатурн паднал, създал времето.
Ако изучавате астрологията като резултат е едно нещо; ако я изучавате като битие е друго нещо.
28.12.1927г.
37. Кръгове на съзнанието, ООК , София
Според законите на астрологията и на хиромантията може точно да се определи в кой кръг на съзнанието се намира човек.
8.1.1928г.
38. Разумно ограничение,  МОК , София
Който не разбира астрологията, ще се чуди какво влияние може да окаже тя върху човешкия живот.
Чрез интуицията човек изучава вътрешната астрология, т.е. астрологията на своя мозък.
15.1.1928г.
39. Творец на съдбата си,  МОК , София
Искате ли да знаете повече, всеки сам ще изучава астрологията, но при условие да не се страхува.
26.2.1928г.
40. Дванадесетте племена,  НБ , София
Когато изучавате астрологията, виждате, че за да придобие известна дарба, човек трябва да се роди в съответна на нея зодия.
Мнозина изучават астрологията, но не се спират върху ония възпитателни методи, които тя съдържа. Както изкуствата влияят възпитателно върху човека, така и астрологията указва своето възпитателно действие върху него.
1.4.1928г.
41. Славата човеческа,  НБ , София
Френологията – наука за ума, Астрологията пък е четвъртата наука, която обобщава външните условия, при които човек се развива.
5.9.1928г.
42. Планински върхове, ООК , София
42.2 Планински върхове ( втори вариант )
Следователно в туй отношение астрологията казва: започни с най-силната способност, да върви движението.
10.10.1928г.
43. Какво са разбрали, ООК , София
Като работи в това направление, човек ще дойде до положение да разбира астрологията – влиянието на числата, на планетите като живи, разумни сили върху човешкия живот, върху неговата съдба.
14.12.1928г.
44. Учене и прилагане,  МОК , София
44.2 Учение и прилагане. Господар и слуга ( втори вариант )
Мнозина от вас изучавате хиромантията, астрологията, знаете аспектите, лоши и добри аспекти, съвпадения на планетите, но сами не вярвате в това, защото нямате опитност.
Та рекох, вещият хиромантик трябва да изучава не само ръката, но той трябва да знае нещо и за физиогномията, френологията и астрологията.
6.3.1929г.
45. Първата буква, ООК , София
45.2 Първата буква ( втори вариант )
Не казвам, че не знаете, но [знаете ли] коя е основната черта на хиромантията, коя е основната черта на физиогномията, каква е основната черта на графологията, каква е основната черта на астрологията.
12.4.1929г.
46. Истинска опора,  МОК , София
Ако изучавате астрологията механически, малко ще се ползвате от нея. Трябва да изучавате психоастрологията, т.е. отношението на астрологията към душевния живот на човека. Астрологията и останалите окултни науки имат смисъл, когато се прилагат при самовъзпитанието.
5.5.1929г.
47. Ела след мене!,  НБ , София
Френологията, астрологията, хиромантията имат за цел да покажат, какво е вложено в човека, и как може този капитал да се пусне в обръщение.
10.5.1929г.
48. Добрата дума,  МОК , София
И в астрологията златото се разглежда като проводник на живота.
26.5.1929г.
49. Другата събота,  НБ , София
Защо ми е знание, ако то не може да ми помогне при всички трудни условия на живота, или ако не може да обясни причините на всяко нещо? Знанието на химията, на физиката, на астрономията, на астрологията и на всички останали науки имат смисъл, когато могат да се приложат в живота, да изменят лошите аспекти на човешкия живот в добри.
6.9.1929г.
50. Смяна на състоянията,  МОК , София
Без астрологията вие не можете да си обясните отношенията между хората.
4.10.1929г.
51. Органическо злато,  МОК , София
51.2 Златото в кръвта (Органическо злато) ( втори вариант )
Та казвам, когато изучавате астрологията, вие трябва да превърнете елементите в химията.
25.10.1929г.
52. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
52.2 Здраве и злато (Здраве, богатство и учение) ( втори вариант )
Сега, които от вас се занимават с астрологията, какво отношение имат вътрешните планети, които спадат към орбитата на Земята, и онези планети, които са извън орбитата на Земята? Тия планети, които са в орбитата на Земята, имат отношение към субективния живот на човека.
Ама искам онези от вас, които се занимават с астрологията, да предскажат щастливите случаи.
6.12.1929г.
53. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
53.2 Психологически разбор върху положенията на нещата ( втори вариант )
Аз ще се спра някой път върху астрологията, аз как гледам на планетите по новия начин.
2.3.1930г.
54. Както светът дава,  НБ , София
В древните времена, при решаване на тия въпроси, хората са се ползвали от окултните науки, специално от астрологията. Изобщо, те се ползвали от астрологията при възпитанието и самовъзпитанието си.
23.3.1930г.
55. Възпитателни методи,  МОК , София
Който знае астрологията, намира главата, дробовете и стомаха в човешката ръка.
55.2 Възпитание чрез ръцете ( втори вариант )
Тези от вас, които изучават астрологията на ръката, те знаят това.
28.3.1930г.
56. Органична и неорганчна материя,  МОК , София
56.2 Границата между органическата и неорганическата материя ( втори вариант )
В астрологията има един такъв ъгъл.
2.4.1930г.
57. Права мисъл, ООК , София
57.2 Чиста мисъл ( втори вариант )
Астрологията еди-какви си съчетания на планетите. Условия има в астрологията. Астрологията, както е сега съпоставена, съчетанията на планетите показват външните условия, но в астрологията има възможности на човека, може да се направи друг един хороскоп.
4.4.1930г.
58. Огъната плоскост,  МОК , София
От гледището на астрологията, ако направите хороскоп на някой човек, можете да определите точно годината, деня и часа, когато ще се случи някое важно събитие в живота му, което да има съдбоносно значение за него.
58.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
От гледището на астрологията, ако направите хороскоп на някой човек, можете да определите точно годината, деня и часа, когато ще се случи някое важно събитие в живота му, което да има съдбоносно значение за него.
Даже по астрологията, ако разгледате хороскопа на някой човек, при сегашното развитие можете точно да му предскажете в коя година или в кой ден може да се случи едно събитие в неговия живот.
11.7.1930г.
59. Влияние на светлината и топлината върху човека,  МОК , София
59.2 Вложеното у човека (Отношението на светлината и топлината към човека ( втори вариант )
И ако вие изучавате астрологията, там са основните принципи, върху които можете да работите.
26.9.1930г.
60. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
60.2 Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл ( втори вариант )
Онези от вас, които изучавате астрологията, ще забележите, че има едно отношение между числата.
7.11.1930г.
61. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
61.2 Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата ( втори вариант )
Казахме, в определението, какво допринася органическата сила? По какво се отличава тя от неорганическата сила? Тъй както са поставени в астрологията, по какво се отличават органическите сили? (Че имат живот.) А неорганическите? (Имат механическа енергия.) Значи, в неорганическия свят има нещо, което липсва.
5.12.1930г.
62. Елементи на планетите,  МОК , София
Като знаете това, вие трябва да прилагате астрологията и при самовъзпитанието си, както при съграждане на нервната система.
В какво се заключава практическото приложение на астрологията? – В познаване на животните, на растенията и на минералите.
62.2 Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове ( втори вариант )
Да излезне някой на дъската, който разбира от астрологията. (излезе Н.) Я, Н. начертай един кръг.
Питам сега, то ли ще упражни или друга някоя сила? Сега в астрологията, какво разбираме ние, като кажем, че Юпитер или друга някоя планета е упражнила влияние върху земята? Най-първо вие трябва да знаете кой е елементът, който съответствува на Юпитер? Или нека турим Марс, той е по-близо до нас.
Според астрологическите теории всички са планети, а слънцето, което не е планета, какво търси в астрологията? Какво е влиянието на планетите? Какво търси слънцето, което е централно място в астрологията? То се схваща като източник на енергиите.
Та не само теоретически трябва да изучавате астрологията, но има известен род мисли или форми, които като държите в ума си, вие можете да си доставите това количество в кръвта си по някакъв начин. Та астрологията трябва да се приложи като наука за възпитание.
16.1.1931г.
63. Колелото на съзнанието,  МОК , София
От гледището на астрологията човек може предварително да определи всеки час от деня и от нощта на какви мисли ще се натъкне.
13.2.1931г.
64. Няколко необходими неща,  МОК , София
64.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
Волята към кое спада? Ако сърдцето е залез, а умът изгрев, тогава какво нещо е волята? В астрологията има една висока точка – М.
18.3.1931г.
65. Закон на числата, ООК , София
Числата, с които си служите при обикновените математически действия, имат приложение и в астрологията.
15.5.1931г.
66. Новата епоха,  МОК , София
Ето защо, помнете, че астрологията, хиромантията, физиономиката, като науки, имат отношение, както към цялото, така и към частите.
66.2 Новата епоха ( втори вариант )
Тези квадрати, триъгълници какво показват в астрологията или в хиромантията какво показват? Някои знаци са хубави, някои са лоши; някои от тия знаци са спасителни, които спасяват. В миналото са се занимавали с астрологията, занимавали са се с хиромантия, но не може да я употребят. Астрологията може да ви помогне в едно отношение, в сегашния ви живот да ви покаже добрите и лоши условия, които трябва да запазите за един живот, да ви предпази.
22.5.1931г.
67. Скритите таланти ,  МОК , София
Като изучава астрологията, сам може да си предскаже бъдещето.
67.2 Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения. Вътрешното откритие! – Скритите таланти ( втори вариант )
Вземете физиономията, астрологията, хиромантията, всички окултни науки и други, които определят, че човек носи дарбите със себе си.
Труден е по единствената причина, че мнозина от вас не сте запознати и даже тези, които са запознати с астрологията, не може да си служите с тези познания.
30.10.1931г.
68. Силови центрове,  МОК , София
68.2 Отношение на силовите центрове ( втори вариант )
Да допуснем ъгъла ABC имате, ако този ъгъл се намалява и увеличава, какво заключение вадим? При какви условия се намалява един ъгъл и при какви условия се увеличава? Да вземем този ъгъл в астрологията.
20.11.1931г.
69. Човешките косми,  МОК , София
69.2 Човешките косми ( втори вариант )
А щом дойде сега, да кажем, може някой да се увлече в астрологията, после трябва да дойде тя. Астрологията е толкова далеч, тези небесни тела.
10.1.1932г.
70. Вземи детето,  НБ , София
Астрологията е цяла наука.
19.2.1932г.
71. Фактори в природата,  МОК , София
71.2 Фактори на храносмилането ( втори вариант )
Да допуснем сега, че един човек се родил астрологически при най-добрите условия, кои са най-добрите условия в астрологията.
29.4.1932г.
72. Пътят на възможностите,  МОК , София
Казвам: И в астрологията има възходящи знаци – нагоре, и низходящи знаци – надолу.
72.2 Пътят на възможностите ( втори вариант )
В дадения случай, в астрологията, това са възходящи знаци.
5.6.1932г.
73. Доброто семе,  НБ , София
Астрологията вън от човешката глава няма никакво приложение.
28.8.1932г.
74. Видяхме славата, СБ , София
За да разберете света на формите, трябва да разберете астрологията, както се развива.
74.2 Видяхме славата ( втори вариант )
За да разберете света на формите, трябва да разберете астрологията както се развива, физиологията на духовния свят и процесите, които стават.
Голяма наука, в която Божественото седи, това е астрологията.
2.12.1932г.
75. Зависимост в природата,  МОК , София
Както виждате, астрологията, френологията, физиогномията, хиромантията са окултни науки, които определят живота и характера на човека.
11.12.1932г.
76. Забраненият плод,  УС , София
Казваш: Имам право да взема десет пъти повече. – Значи, ти постъпваш несправедливо – даваш малко пари, а взимаш много мед. – Това е дребна работа. – Кое, според вас, е едро? – Искаме да ни занимаеш с нещо окултно, да ни кажеш нещо от астрологията.
26.2.1933г.
77. Добро и човещина,  НБ , София
77.2 Добро и човещина ( втори вариант )
Умният човек може да се познае чрез физиогномията, хиромантията, астрологията и другите окултни науки.
3.3.1933г.
78. Голямото и малкото,  МОК , София
Каква е вашата идея за Бога? Що е астрология? Кой е основателят на астрологията? – Бог. – Според вас кое е реалното в света? Искам да дадете такова определение, че и вие самите да бъдете доволни.
78.2 Голямото и малкото ( втори вариант )
Кое е онова, което не може да ви се вземе? За пример каква е вашата идея за Бога? Иване, кой е първият астролог, който е основал астрологията? (Господ е първият астролог, който пръв е основал астрологията.) Да, първият.
10.3.1933г.
79. Затвор и освобождаване, МОК , София
79.2 Затвор и освобождаване ( втори вариант )
Аз разбирам окултната наука от друго гледище, физиогномията, астрологията и пр.
Но ако искате да боравите с хиромантията, с астрологията, с физиогномията по нов начин, вие трябва да се учите да се концентрирате.
25.6.1933г.
80. Добрите дарби,  НБ , София
Астрологията е обширна наука.
80.2 Добрите дарби ( втори вариант )
Астрологията е необятна наука.
29.10.1933г.
81. За да благовествувам,  НБ , София
Мнозина от вас са запознати с астрологията като с педагогически правила и казвате: „В миналото така е било!“ Така е, и тогава хората са се женели и раждали, но на определено време.
15.11.1933г.
82. Най-малката любов, ООК , София
И тогава, според законите на астрологията, която физиологически описва човека, да правите своите гадания. Още от едно време астрологията се е считала наука, която е гадаела според съчетанието на звездите.
29.12.1933г.
83. Закон за музиката, МОК , София
За да може да се ползвате от тази музика, вие трябва да познавате астрологията много добре, трябва да познавате съзвучието на небесните тела. (Учителя свири на цигулката български народни песни.) В българската народна песен българинът казва: "Няма какво да се прави, няма изходен път, ще се носи."
14.1.1934г.
84. Слушай, сине Мой!,  НБ , София
Туй са сегашни символи в астрологията, с които ние обясняваме туй, което има да става, но да считаме, че Венера е повлияла? Че, Венера какво е? Срещне те една Венера, поусмихне ти се.
4.2.1934г.
85. Разумните ще разберат,  НБ , София
Сега, гледам, астрологически определят времето, но астрологията не показва.
2.11.1934г.
86. Законът на любовта,  МОК , София
В астрологията как се установява, когато мозъкът не е организиран, кои планети въздействат? За пример яденето, когато човек обича много да яде, кои планети въздействуват? Ами парите? Когато човек обича парите, кои планети въздействуват при любовта към парите? А за любовта към жените? (Венера.) После други някои планети как въздействуват? Месечината какво прави? Въздействува ли нещо? Венера се занимава с жените. Всички трябва да знаете малко астрологията, всяка една планета как функционално ще въздействува на мозъка ви.
16.11.1934г.
87. Променчиви величини,  МОК , София
В астрологията причината трябва да седи съвсем другаде, например че Венера има влияние върху чувствата.
24.2.1935г.
88. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ , София
В астрологията пък се казва, че планетата Юпитер имала такова и такова влияние върху човека.
3.5.1935г.
89. Разрешените задачи,  МОК , София
Вие запример, колкото и да знаете, макар някои от вас да изучавате астрологията, знаете всичките астрологически знаци, но има още много неща.
Вземете в астрологията какво се разбира под лош аспект? (Николай: Всякога се разбира известна трудност, която човек може да срещне в своя живот.) Туй е външната страна, а вътрешната страна? (-Нехармонично действие на силите в човека.) Вътрешната страна, ето къде се намират мъчнотиите.
89.2 Разрешените задачи ( втори вариант )
За пример, колкото и да знаете, макар някой от вас да изучават астрологията и всички астрологически знаци, има и още нещо.
Сега казвате: „Този има лош аспект.“ Вземете в астрологията, какво се разбира под лош аспект? (Николай: Всякога се разбира известна трудност, която човек може да срещне в своя живот.)
21.6.1935г.
90. Ферменти,  МОК , София
Аз не искам да осъждам, но в астрологията има известни истини, които хората не са ги намерили и като не знаят истината, говорят лъжи.
14.7.1935г.
91. Развързано ще бъде на небето,  НБ , София
Още от древността някои от видните астролози, които са създали астрологията, си позволили да уподобяват хората на планетите. В това отношение астрологията е много отвлечена наука, защото тя ще свърже известни чувствувания на човека с Венера или известни негови благородни чувства с Юпитер, или ще свърже слънцето с онзи велик възвишен живот, който блика у човека, или пък ще свърже Сатурн с онази песимистична склонност, която съществува у човека.
25.10.1935г.
92. Неизменното в човека,  МОК , София
В астрологията този пръст е на Юпитер.
13.12.1935г.
93. Неразбраното,  МОК , София
В астрологията има известни съчетания там турени, има съчетания на планетите.
25.9.1936г.
94. Разумните същества,  МОК , София
После дойдете до астрологията; какво представлява тя? Или вземете науката френология, която още не е призната.
94.2 Разумните същества ( втори вариант )
Дойдете до астрологията.
27.9.1936г.
95. Най-голям в Царството небесно,  НБ , София
Хубаво е физиологията, анатомията, социологията, астрологията, но те нямат никаква връзка помежду си, те са отделени една от друга, като сухи кости.
8.1.1937г.
96. Което мислиш, става,  МОК , София
В старо време са изучавали астрологията.
96.2 Което мислиш, става ( втори вариант )
Мене не ми трябват.” В старо време са изучавали астрологията.
19.2.1937г.
97. Хигиена на сетивата,  МОК , София
Върху сегашните теории не можем да базираме астрологията, друга някоя теория трябва да се създаде.
97.2 Хигиена на сетивата ( втори вариант )
Върху сегашните теории астрологията не може да се базира.
9.7.1937г.
98. Две състояния,  МОК , София
За да вземете онова си, умът, сърцето и волята ви трябва да дойдат на една линия, както е при съвпад в астрологията.
26.9.1937г.
99. По образ и подобие,  НБ , София
Ако някой се интересува от астрологията, като наука на миналото, той ще изпадне в друго едно откровение. Астрологията е наука на откровенията, друга една Библия.
21.11.1937г.
100. И виделината свети, НБ , София
Онзи, който добре знае астрологията, ще ти покаже от какво трябва да се пазиш.
19.1.1938г.
101. Ден без стълкновение, ООК , София
Нека започне с астрологията, то е цяла наука. Елементите на астрологията, това са планетите, това е слънцето.
13.3.1938г.
102. Да слушат,  УС , София
Значи болният трябва да изучава астрология. – „Сложна наука е астрологията.“ – Каквато и да е, той трябва да я изучава.
25.9.1938г.
103. Що има вътре в човека,  НБ , София
Според астрологията, всеки месец носи в себе си известни качества.
28.10.1938г.
104. Правилна преценка,  МОК , София
Сега вземете от астрологическо гледище, онези, което са родени в Овен, в първия дом на астрологията, какъв човек ще бъде? Първият дом е на движение, огнен дом. Един прави възражение на астрологията, че в една секунда се раждали хиляди хора.
19.1.1940г.
105. Реалността,  МОК , София
В астрологията има дванайсет зодии и дванайсет дома.
17.7.1940г.
106. Пробуждане на космичното съзнание, ООК , София
Астрологията взема всички тези данни и върху тях ще съгради какъв ще бъде хороскопът за бъдещето му, как ще се очертае неговото бъдеще.
22.9.1940г.
107. В Божественото училище, СБ , РБ , София
Редица учени са писали върху астрологията, но повечето от знанията им са повърхностни.
6.10.1940г.
108. Работа за цялото,  УС , София
Английските гадатели, хиромантисти или френолози, или астролози, като идеш при тях да ги питаш дали едно предприятие ще върви, те ще ти дадат съвет по законите на астрологията, но ще ти кажат да платиш 5 или 6 английски лири. Астрологията върви.
16.10.1940г.
109. Планетни влияния, ООК , София
Онѣзи, които сѫ изучавали астрологията, (знаятъ, че) има една наука, която е синтетична, дава философия на живота.
109.2 Планетни влияния ( втори вариант )
Онези, които са изучавали астрологията (знаят, че) има една наука, която е синтетична, дава философия на живота.
8.11.1940г.
110. Проводници,  МОК , София
Трябва да изучавате астрологията.
14.9.1941г.
111. Двама или трима, СБ , НБ , София
111.2 Двама или трима ( втори вариант )
Много астролози има днес – и в Германия, и в Англия, и в Америка, но те правят една грешка – прехранват се с астрологията.
14.9.1941г.
112. Единственото нещо, УС , СБ , София
Един професор се занимавал с астрология, но се обезверил дотолкова, че искал да се освободи от всички книги, за които дал много пари. „Не вярвам вече в тази наука“, казал той. „Намерих Христос, нищо повече не искам.“ Защо се обезверил? Причината за обезверяването не е в астрологията, но в самия него. Той изучавал механичната страна на астрологията, в която, наистина, има неща непроучени и непроверени. Това не значи, че астрологията е лъжлива наука. С отричането на астрологията той не разрешава въпросите на живота. Астрологията е за гениалните хора, за светиите и за пророците. Значи астрологията е слово за звездите. Следователно само онзи може да изучава астрологията и да се ползва от нея, който гледа на звездите като на живи, разумни същества, които говорят.
112.2 Единственото нещо ( втори вариант )
Не всичко, което е казано в астрологията, е вярно. Астрологията не е за деца.
13.2.1942г.
113. Гордост и смирение,  МОК , София
Кръгът в астрологията е разделен на 12.
1.8.1943г.
114. Важното в живота, НБ , София
Онези, които не разбират астрологията в алегория, казват: Марс е такъв, Юпитер е такъв, Сатурн...


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.