Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1907г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Днес ще сформираме Веригата в Астралния свят.
31.3.1912г.
2. Що значи съдба?, ИБ ,
Работа, работа: още 15-16 години трябва да работите най-добре за Господа и след това време ще посрещнете Христа или тук, или в астралния свят.
6.9.1912г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
И ако съществува между нас дисхармония, то каквото от две години насам се хвърли срещу мен, всички щяхте да отидете в астралния свят (мир).
Тия ви грешки на миналото вие ще можете да узнаете, но само ако ви пренесе човек в астралния свят.
22.9.1912г.
4. Въжето на дявола, ИБ ,
- Както животните страдат от човеците, така и хората – от астралния свят Египет, това е сегашният свят тук.
5.12.1913г.
5. Като младенци, ИБ ,
Така и за астралния свят трябва да си съградите къща.
10.12.1913г.
6. Смел и решителен, ИБ ,
Сега именно трябва да работите и си образувате тяло, с което ще живеете в астралния свят.
И вас, когато прекарват през страдания, то значи, че в астралния свят ви тъкат.
Искате някои да вършат волята Божия, но как ще я вършат, като постоянно се карат? Вие тук започвате, а в астралния свят ще ви дадат по-велика работа.
23.8.1914г.
7. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Войната, която става сега, става между светлата и тъмната страна на астралния свят.
Всички ще бъдете в астралния свят.
В астралния свят, в духовния свят водата е емблема на живота.
А светиите отиват през други три полета; и когато настане зима в астралния свят, повдигат се no-горе, в менталния свят; които са напреднали, отиват още по-високо.
21.11.1914г.
8. В начало бе, НБ , София
Когато думата ''Логос'' е писана на гръцки език, елините са имали стремеж нагоре към Ангелите, а нашата буква ''с'' е символ на полумесец, което означава, че ние се намираме на обратната страна на Астралния свят, нямаме Светлина и затова я вземаме, отразена от Луната.
20.12.1914г.
9. Учителите, НБ , София
Нашето сърце представя астралния свят, умът – чисто духовния свят.
3.2.1915г.
10. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
2. в астралния свят,
"Агнето" - това значи огън - ще бъде в астралния свят - там ще се види като огън. В умствения свят - като мисъл, в астралния свят - като чувство, а във физическия свят - в неговите движения, във външния израз на нещата.
За астралния свят - сили, началства, власти.
7.2.1915г.
11. 8000 години, ИБ , Бургас
Господ потопи човека (Битие 6...) в астралния свят.
Заминалите покойници могат да бъдат в астралния свят, но живеят във физическия свят и на сеанси се явяват, говорят за светските си работи, къде им са парите, документите, разправии и пр., това е, че такова е тяхното съзнание и просвета в духовно отношение.
Ние, които се подвизаваме в духовното поле и формираме астралното си тяло, ще влезем със съзнание в астралния свят.
17.8.1915г.
12. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
В астралния свят сега има ден, слънцето е изгряло, вследствие на това те са ви намерили, а известни приятели, които са ви преследвали, те ще ви загубят. (''Обаждат се: Амин''.)Тяхната сила ще започне малко да се намалява.(''Обаждат се: Амин.)'' И туй ще бъде прославление Името Божие тия години (''Обаждат се: Амин.)'' И чрез тях Господ ще се прослави.
Тия форми съществуват и в астралния свят.
Престъпниците, като влязат в астралния свят, създават нещастия за другите – съвременните войски са, именно, такива нещастия, създадени, именно, в хиляди форми.
Може духовно да не е развит, може да не разбира нищо от четвъртото измерение и астралния свят, но в своето подсъзнание има красиви форми и ги използва.
Желанието е растителност на астралния свят.
8.10.1916г.
13. Поради радостта, НБ , София
Казват за някого, че е едно прасе в Астралния свят.
5.11.1916г.
14. Христа да придобия,  НБ , София
Когато минавате през физическия свят, необходимо е тялото; през Астралния свят е необходимо сърцето, през Умствения свят е необходим умът, а в Душевния свят е необходима душата.
1.1.1917г.
15. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
През втория период, т.е. през Слънчевия, Духът е слязъл до астралния свят и е образувал тялото на желанията.
8.4.1917г.
16. Яков и Исав,  НБ , София
Всеки човек влиза в живота, след като е прекарал няколко години в затвора – в долните сфери на астралния свят.
12.4.1917г.
17. Влиянието на музиката, ИБ ,
В астралния свят животът тъй извира, затова от тази любов и животът извира.
22.3.1918г.
18. ЧИСЛОТО 153, ИБ , Варна
Тук жаравата в тоя стих означава Божествения огън, новия живот, а рибата е емблема на астралния свят, свят на желанията.
23.7.1918г.
19. Заведеевата майка,  НБ , София
Като дойдете до Астралния свят, някои мислят, че той е далеч от тях, някъде зад звездите. Когато казвате, че изпитвате приятност или неприятност, скръб или радост, вие сте в Астралния свят. На физическия свят хората изучават нещата чрез сетивата си, а в Астралния свят – чрез чувствата си.
4.8.1918г.
20. Доброто вино,  НБ , София
Като влезете в Астралния свят, ще се намерите в положението на блудния син: ще ходите окъсани и боси, гладни и жадни, и ще търсите път да се върнете отново на земята. Не е добро положението на грешника на земята, но още по-лошо е в Астралния свят. Докато е бил на земята, той си е хапвал повечко, но в Астралния свят е осъден на вечен глад. Ако някой е обичал да се облича хубаво, като отиде в Астралния свят, ще гледа богати витрини с разкошни дрехи, но нито една от тях не ще може да облече.
Когато говорим за възможностите и условията, които съществуват в Астралния свят, ние имаме предвид човешките желания. Когато Христос направи чудото в Кана Галилейска, Той искаше да покаже какви възможности съществуват в Астралния свят.
Всяка отрицателна мисъл и всяко отрицателно чувство, с които хората си служат на земята, вземат реален образ в Астралния свят.
13.10.1918г.
21. Двата полюса,  НБ , София
Изобщо, причините на болестите се крият в Астралния свят, а последствията се изявяват във физическия свят. Който иска да се лекува, първо трябва да намери причината на заболяването си в Астралния свят.
27.10.1918г.
22. Двете заповеди,  НБ , София
Астралната обвивка е свързана с Астралния свят, наречен подсъзнателен.
9.3.1919г.
23. Моето иго,  НБ , София
Кротост и смирение – две велики качества на астралния свят, които създават истинските желания и стремежи на сърцето. Който иска да влезе в общение с възвишените жители на астралния свят, трябва да бъде кротък и смирен. Без тези качества, пак ще отидете в астралния свят и ще се върнете, без да сте придобили нещо. Кротостта и смирението подготвят човека за съзнателното му влизане в астралния свят.
22.6.1919г.
24. Малкият закон,  НБ , София
Тогава, ако си християнин и слизаш през тези 7 по 7 милиона полета и те питам де си сега, ще отговориш, че си в низшите полета на астралния свят.
24.2 Малкият закон ( втори вариант )
Тогава, ако си християнин и слизаш през тези седем [милиона] гюлета по седем милиона, и те питам: где си сега - ще отговориш, че си в нисшите полета на астралния свят.
22.8.1919г.
25. Живот вечен, СБ , В.Търново
Ще запитате: „Как може всяка мисъл да засяга Невидимия свят?“ Всяка ваша лоша мисъл се проявява във висшите полета на астралния свят като един магарешки трън, а семената на този магарешки трън от астралния свят се култивират тук, на Земята, която е техен разсадник. Невежите жители на астралния свят се мъчат да изкоренят този трън, а по-висшите същества казват, че слизат на Земята да освобождават хората от тези магарешки тръни и да преобразуват сърцата им.
5.3.1920г.
26. Вяра, ИБ , БС , София
Има форми, чрез които Христос се изявява някога във физическия свят, някога – в Астралния свят, а някога – в Божествения свят. Когато мислите идват от Астралния свят, в тях има едно малко съмнение.
11.4.1920г.
27. Отиде след Него,  НБ , София
Когато душите на убитите отидат в астралния свят, те внасят условия за нервни болести и разстройство между хората.
25.6.1920г.
28. На вечеря с Учителя,  ИБ , Бургас
Сега има депутация от 25 милиона души, които искат мирът от астралния свят да слезе на земята.
27.6.1920г.
29. Закон за изменение,  ИБ , Бургас
Извършеното на астралния мир съди се в астралния свят. Престъпление, отнасящо се до чувствата, то е на астралния свят; и ако и да се съди на физическия свят, то е съдба на астралния свят.
8.8.1920г.
30. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
Първо на земята ще те съдят, сетне в астралния свят за твоите пожелания, сетне в умственото поле, и там, и най-сетне в причинния свят ще се ликвидира.
10.10.1920г.
31. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
От 2000 години насам каква промяна е станала? Станала е, но тая промяна е станала в астралния свят.
29.12.1920г.
32. Няма любов като Божията Любов,  ИБ , Русе
Водата се крепи върху твърда почва – така е и с астралния свят.
27.3.1921г.
33. Сеятелят,  НБ , София
„Едно семе паднало на камениста почва.“ Аз уподобявам тая почва на човешкото сърце – на окултен език казано – на астралния свят.
17.4.1921г.
34. Огнената пещ,  НБ , София
Другият живее в сърцето, ще го търсите в астралния свят.
25.5.1921г.
35. Път на мисълта, ИБ , Витоша
От мозъка мисълта влиза в астралния свят, дето минава пак през три среди. От астралния свят тя влиза в умствения свят, също през три среди.
29.5.1921г.
36. Да ги изпита,  НБ , София
В астралния свят това качество се замества с интензивност на желанията.
9.6.1921г.
37. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Много ваши мисли минават през стомаха, много ваши мисли минават през белите дробове и през мозъка и след като минат през мозъка, те влизат през астралното тяло в астралния свят. И в астралния свят пак ще минат през три среди. От астралния свят ще влязат в света на Мъдростта, т.е. в менталния свят.
Ако си оставил по-голямата част от отровата в себе си, значи голям недъг имаш в астралния свят, затова не можеш да простиш.
20.8.1921г.
38. Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ , В.Търново
В астралния свят страданията на астралците са все минали страдания.
Знаете ли като влезе някой в астралния свят, какво става с него? Понеже няма възможност да прави нови грехове, започва да вижда стари картини от своето минало и страда.
Когато влезете в астралния свят, всички ваши срещи с хората, всички картини на минали преживявания ще преминат през вашето съзнание.
21.8.1921г.
39. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Те имат ум, но в астралния свят, а във физическия свят нямат условия той да се прояви.
22.8.1921г.
40. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
И когато един род енергия от астралния свят се спре, ние чувстваме при спирането на тази енергия или едно болезнено състояние, болка, или приятно разположение на чувствата си.
25.8.1921г.
41. Разумно служене, СБ , В.Търново
Ако твоята душа още не се е доразвила, за да влезе в астралния свят и придобие една друга обвивка – астралното тяло, ти ще се изложиш на опасност – душата ти ще се изкриви.
„Представете телата ваши в жертва жива, свята, благоугодна Богу.“ И тъй, нашата душа ще се научи как да се облича в астралния свят – с астралното си тяло, в умствения свят – с умственото си тяло, в духовния свят – с духовното си тяло, а като влезе в Рая – с Божественото си Тяло.
27.11.1921г.
42. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Вие ще получите духовни тела, ще влезнете в астралния свят, в една материя по-рядка.
19.12.1921г.
43. Живо течение, ИБ , София
В астралния свят ще срещнем животни, води, реки, гущери и т.н.
И хайде - в астралния свят.
К - е буквата от астралния свят.
8.1.1922г.
44. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
Знаеш ли, какво представят един милион души, които живеят в единомислие? Всеки от тях е свързан с още десет хиляди от астралния свят.
Когато любовта слезе в астралния свят, явяват се сенки, които я покриват.
24.2.1922г.
45. Трите живота, ООК , София
Сега, че у нас развитието не върви правилно, всички същества от астралния свят развалят това, което си изградил.
8.3.1922г.
46. Сила на волята,  МОК , София
Когато спите, вие отивате в астралния свят на училище. Ако не спите правилно, и в астралния свят не можете да учите добре; щом в астралния свят учите добре, и на земята ще можете да учите. Когато спи правилно, добре, човек става бодър, със свеж ум, с пресни сили и каквато работа започне през деня, всичко ще му върви добре; обаче ако ученикът не е спал добре, той не е работил добре и в астралния свят, вследствие на което се събужда неразположен, уморен. И тогава работата му през целия ден ще бъде такава, каквато е била в астралния свят. Ето защо, като лягате вечер, кажете си: „Сега отивам в училището на астралния свят и желая да свърша добре работата, която ще ми се даде там“.
Ето защо, легнете ли да спите, кажете си: „Отивам сега в училището на астралния свят, да науча нещо ново, което да приложа през деня на земята“. И в астралния свят има разходки, както на земята.
И затова, когато от астралния свят искат да покажат, че постъпките ви не са прави, ще ви представят сън, че ядете месо.
46.2 Методи за укрепване на волята ( втори вариант )
Той е училище в астралния свят. Ако не можете да спите, значи ако в астралния свят не можете да учите, и на земята няма да можете да учите. Понеже като си спал, ти си бодър, умът ти е добър, но щом се събуждаш и не си разположен, в астралния свят не си работил, както трябва. Отивам в астралния свят да работя добре. Като заспивате, ще кажете: „Сега отивам в клас“., защото и в астралния свят, след като учите и там има разходки.
Месото, всякога в астралния свят, седи като емблема на злото.
15.3.1922г.
47. Качества и проявление на волята,  МОК , София
Защото волята има няколко проявления: проявление в умствения свят, в астралния свят и във физическото поле.
47.2 Качества и прояви на волята ( втори вариант )
Волята се проявява в три света: в умствения, в сърдечния, т.е. в света на чувствата и желанията, или в астралния свят, и във физическия свят.
29.3.1922г.
48. Старият и новият живот, МОК , София
Това са бурените на астралния свят.
48.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Изкушенията, колебанията, съмненията са бурени в Астралния свят, следователно, когато в окултните школи се дават упражнения или задачи, едновременно с Живота се събуждат и бурени, които започват да растат и да се развиват; в този смисъл бурените представляват голяма опасност за развиването на някои добри черти, на някои добродетели в душата на ученика.
30.3.1922г.
49. Три разряда ученици, ООК , София
49.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Сънят има отношение към астралния свят, т.е. към духовния живот на човека.
12.4.1922г.
50. Закон на движенията, МОК , София
С раждането то почва да диша, защото законът на движението е закон на астралния свят.
Туй е концентриране от физическия към астралния свят.
Едното състояние засяга умствения свят, а другото засяга физическия свят, а през средата движението минава през астралния свят.
50.2 Закон на движение ( втори вариант )
Можете ли да си спомните първата мисъл, първото желание във вашето детство? Първият подтик на новороденото дете е дишането - още с раждането си то започва да диша, защото законът на движението е закон на Астралния свят.
Смисълът на упражнението се заключава именно в това - умът да се концентрира, да следи движенията на ръцете; това концентриране е лесно, понеже умът минава от физическия към Астралния свят, по-горе от него не отива - ако умът отиде в по-отвлечен свят, няма да издържи.
Астралния свят.
20.4.1922г.
51. Предназначението на музиката, ООК , София
Този мозък, който се проявява на земята, във физическото поле, има си двойник в астралния свят и след като отидете там, тези енергии, които се складирват в този свят, ще ги преживеете по обратен път.
27.4.1922г.
52. Окултни правила, ООК , София
Учениците на окултната школа трябва да изучават закона на този периодически прилив от менталния свят, т. е. умственият свят, светът на идеите; после идва този прилив от света на чувствата или от астралния свят и от причинния свят – светът на волята.
Понеже и в астралния свят има голяма борба, то ако вие не съедините вашата воля с това течение, вие може да го отбиете.
52.2 Правила за живота ( втори вариант )
Приливите на астралния свят пък причиняват пакости, подобни на водата.
2.5.1922г.
53. Символически, окултни правила и мерки, ООК , София
Този последният пример се отнася до чисто физическия свят, а първият – до астралния свят, понеже засяга нашите чувства.
53.2 Символични и научни правила ( втори вариант )
Първият символ, за цигуларите, има отношение към астралния свят, дето съществува и съгласие, и дисонанс.
10.5.1922г.
54. Закон на енергията, МОК , София
Това е закон на физическото поле, ще го проучавате, после ще го принесем в астралния свят, в духовните тела.
11.5.1922г.
55. Мястото на човека в природата, ООК , София
55.2 Мястото на човека в природата ( втори вариант )
С други думи казано: Който отива при Бога, за да мине благополучно през морето, т.е. през астралния свят, трябва да бъде с празна глава – свободен от онези стари идеи и разбирания, които могат да го понесат към дъното.
24.5.1922г.
56. Страхът и съмнението. Обичта, МОК , Витоша
Няма да работите по същия начин, както сте работили в астралния свят; пък, ако и в менталното поле няма условия, тогава ще слезете на физическото поле. Когато службата на физическия свят престава, минава в менталното поле; когато там има отливане, минава в астралния свят и пак се повръща назад.
56.2 Противоречията в живота ( втори вариант )
Следователно, когато деятелността на човека във физическия свят се прекрати, тя минава в Менталния свят; когато и в Менталния свят се прекрати, тя минава в Астралния свят; после пак започва отново.
4.6.1922г.
57. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Ако той може да влезе в тази област, той трябва да бъде герой, където и да бъде, да се качи в невидимия свят, в менталното поле, и там да се сражава, да вземе нейното богатство, след туй да слезе в астралния свят, там да има друго сражение, да освободи сърцето на своята възлюблена, тогава да слезе във физическото поле, да освободи нейната воля, тогава да се качи в причинния свят, да освободи нейната душа, и след като ѝ възвърне всичките богатства, да каже: „Възлюблена, аз свърших твоето избавление, вземи си всичко, ние сме свободни и можем да служим на Бога, както искаме“.
8.6.1922г.
58. Окултна хигиена, ООК , София
Аз в астралния свят не влизам, но мога да му кажа, защо е ходил в кабарето, и на неговото лице има отпечатък.
11.6.1922г.
59. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Като влезем в астралния свят, и там има трънища: някое желание може, като един трън, да влезе вътре в сърцето. Най-първо, трябва да отидеш в умствения свят, после трябва да отидеш в астралния свят и най-после да отидеш във физическия свят – в трите свята.
14.6.1922г.
60. Какво се изисква от ученика, МОК , София
Аз изисквам от вас най-малкото послушание, не абсолютно послушание – най-малкото послушание: само един час на ден, от 24 часа само един час, тъй щото половин час ви се пада за вечерта и половин час като сте будни; половин час като спите, в астралния свят, половин час в будно състояние.
60.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Като казвам, че от ученика се изисква послушание, аз имам предвид послушанието в най-малък размер: от двадесет и четирите часа през денонощието искам да употребите само един час за послушание - половин час денем, когато сте будни, и половин час вечер, когато сте в Астралния свят, но този половин час трябва да бъдете абсолютно послушни - той ще бъде основна мярка за вашето послушание.
28.6.1922г.
61. Прояви на съзнанието, МОК , София
Силната черта на любовта в астралния свят? – Чувствуването.
61.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Коя е най-силната черта на Любовта в Астралния свят - чувстването.
7.7.1922г.
62. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
У някои са се вгнездили такива духове от астралния свят и почват да ви шушукат: вас знание не ви трябва.
Друг да напише едно резюме за астралния свят, да го определи какъв е, и третият , да пише върху менталния свят. Най-първо да имаме една ясна представа за физическия свят, една ясна представа за астралния свят и една ясна представа за света на Мъдростта, за менталното поле. (Изберете тия трима души). Илия Стойчев да пише за астралния свят и Велико Граблашев да напише за менталния свят.
Недъзите, неспособностите, това са все болести на астралния свят.
62.2 Основни закони ( втори вариант )
Ако е в астралния свят, там ще прави други пътешествия.
Че някой не се учил добре, че не бил способен, че лесно се обиждал, това са болезнени прояви, предмет на астралния свят.
20.8.1922г.
63. Много плод принася, СБ , В.Търново
В астралния свят пак има приложение, и в умствения – също.
Тия червеи са все ваши, от астралния свят. Зад тези видими червеи има други в астралния свят, които им съответстват.
Ако го гледате в астралния свят, той е едно ужасно чудовище. От астралния свят ви дойде някоя мъчнотия и когато вие се чудите как да се освободите от нея, отгоре тия ученици на Бялото Братство се радват и ми казват: „Иди там, между сливенци има голямо недоразумение, иди да ги успокоиш.“ Тук бутнеш, там бутнеш, казват: „Примирихме се.“ Разбира се, спрях градушката, спрях тази мечка, спрях заека.
21.8.1922г.
64. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Някоя вечер ще ви взема, ще изгубите съзнанието си за този свят и ще ви заведа в астралния свят.
22.8.1922г.
65. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Направите ли едно престъпление в астралния свят, ще го изповядате.
23.8.1922г.
66. Милосърдието, СБ , В.Търново
Сега, ако можеха вашите очи да се отворят и да минете в астралния свят, вие щяхте да видите такава славна аудитория, че ще се чудите, че сте били тъй слепи в душите си.
25.8.1922г.
67. Беседа за младите, СБ , В.Търново
Така е направил Господ света: тук на земята живеят две тела на едно място, в астралния свят живеят две сърца заедно, в умствения свят живеят два ума на едно място, в Духовния свят живеят две души на едно място, а в Божествения свят живеят два духа в едно.
26.8.1922г.
68. Изтълкувай ни тази притча, СБ , ИБ , В.Търново
И духовете, които населяват низшите нива на астралния свят, създават пречки срещу музиката, защото знаят, че тя поражда нещо хубаво.
27.8.1922г.
69. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
69.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
И когато всички тези елементи се съчетаят в едно, човек добива съзнание, че съществува едновременно на земята, в астралния свят, в менталното поле, в Причинния и в Божествения свят.
8.11.1922г.
70. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Горната устна е свързана със сили от астралния свят.
Следователно, при изговарянето на този звук става съединяване на един активен принцип от физическия свят (зъбите) с един пасивен принцип от астралния свят (долната устна).
Това е друга картина, но вече от астралния свят, в който енергиите са по-възвишени, по-фини от тия на физическия свят.
10.1.1923г.
71. Окултна страна на живота,  МОК , София
У някои хора физическото тяло е напълно завършено, затова те могат да минат в Астралния свят и да започнат строежа на Астралното си тяло.
24.1.1923г.
72. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Широчината се проектира на физическия свят, дълбочината – в Духовния, т.е. в Сърдечния или Астралния свят, а височината – в Умствения свят.
7.2.1923г.
73. Добри навици,  МОК , София
Всяка дисхармония в астралния свят се отразява и в умствения.
73.2 Образуване на добрите навици ( втори вариант )
Всяко нехармонично движение в астралния свят произвежда едно нехармонично движение и в умствения свят - дисхармонично движение произвежда и идат нехармонични вълни.
12.3.1923г.
74. Влияние на планетите, ООК , София
На физическото поле сте ученици, но в астралния свят не сте, в Божествения не сте.
9.5.1923г.
75. Движение на разумните сили,  МОК , София
В това време тя го прекарва от физическия в Астралния свят, където му създава различни образи, сменя едни сцени с други.
9.9.1923г.
76. Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР , София
Българите, които са в астралния свят, те сега треперят при земетресението в Япония.
10.9.1923г.
77. Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР , София
Някои хора с високи длъжности, ги мислим за щастливи, обаче, ще ги претрепят някъде и в астралния свят ще си изкупиш греховете.
31.10.1923г.
78. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Онзи човек, когото художниците рисуват, той е човекът на желанията в Астралния свят.
7.11.1923г.
79. Божественото съвършенство, ООК , София
Сега вие отивате в Астралния свят, който е бил нечист, но ще го намерите чист. Със сегашното си влизане в Астралния свят вие ще научите една нова култура. Всички ония души, които са по-напреднали, ще ги оставят да живеят в Астралния свят, в по-рядка материя, по-чиста, необезпокоявани от никакви апаши, крадци, разбойници, убийци, лъжци – изобщо ще ги поставят в по-благоприятни условия.
26.12.1923г.
80. Школата и развитието на ученика, ООК , София
Буквата А означава чисто умственият живот на човека, докато Л-то борави повече с Астралния свят, или с чувствения свят на човека.
16.1.1924г.
81. Приливи и отливи, ООК , София
Тези две успоредни линии показват теченията, които стават в Астралния свят или във всички онези вещества, които са жидки, можем да го наречем течението на жидките вещества. Тези две прави линии АВ и СD са граници на Астралния свят.
Ще напуснеш физическия свят и ще влезеш в Астралния свят – там е ден. Когато в Астралния свят настане нощ, в Умствения свят е ден.
23.1.1924г.
82. Закон за късите и дългите линии, ООК , София
Това изображение от Астралния свят трябва да го снемете на физическия свят и едва тогава да си съставите една ясна представа какво означава този символ.
10.2.1924г.
83. Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието,  МОК , София
И теософите казват, че след като умре човек, душата му минава първо през астралния свят, после през менталния и най-после в причинния.
14.5.1924г.
84. Четирите проекции, ООК , София
Тия четири равни части на кръга означават четири велики фази, през които минава човешката душа: физическия свят, Астралния свят, Умствения свят и Причинния свят. Ако животът даде навреме своя плод, той минава вече в Астралния свят. В Астралния свят е обратното: синусът, или животът, се смалява и човек започва да остарява, а косинусът се увеличава.
Синусът, като достигне радиуса т, започва да намалява в обратна посока и тогава сърцето започва да расте, т. е. индивидуалността на човека започва да се проявява в Астралния свят.
В Астралния свят – също. В Астралния свят ти си по-голям човек, отколкото във физическия.
Като влезете в Астралния свят, тогава ще започне вашата истинска култура.
13.7.1924г.
85. Новата азбука, СБ , Мусала
Второто му отношение е със сърцето си, т.е. с чувствата – в астралния свят.
10.9.1924г.
86. Важността на числата, ООК , София
Вие четете и казвате: „Чакай да си спомня, този човек разправя за нещо, което аз зная.“ Когато той описва Астралния свят, или човешкото сърце, вие си спомняте нещо.
26.11.1924г.
87. Пелените на живота. Радости и скърби, ООК , София
Например ако на Земята има благоприятни условия за развитие, в астралния свят е обратното. То значи: когато имате прилив на живота във физическия свят, в астралния свят имате отлив. И когато имате прилив в астралния свят, в материалния и в умствения свят имате отлив.
21.12.1924г.
88. Божественото буталце, МОК , София
88.2 Божественото буталце ( втори вариант )
Всяка свещена мисъл се проявява в света на мисълта, после в астралния свят и най-после на физическия свят.
4.2.1925г.
89. Отворената и затворената чаша, ООК , София
Не само това, но окултната наука твърди, че Христос, в Когото вярвате, днес е толкоз повдигнат, че като дойде втори път, кракът му едва ще достигне до астралния свят. Значи във физическия свят ще видят само сянката на Христа, на астралния свят ще стъпи, а в умствения ще се яви.
11.2.1925г.
90. Продължаване на живота, ООК , София
Може ли една несъизмерима величина да се превърне в съизмерима? Знаете ли начин да превръщате несъизмеримите числа в съизмерими? Несъизмеримите числа във физическия свят са съизмерими в астралния; несъизмеримите числа в астралния свят са съизмерими в умствения.
Имате ли някаква мъчнотия на физическия свят, ще знаете, че по никой начин не можете да я разрешите тука, но ще я разрешите в астралния свят; ако и там не можете да я разрешите, ще влезете в умствения свят; ако и в умствения свят не можете да я разрешите, най-после ще се повдигнете много високо, в причинния свят, и веднага мъчнотията ще бъде разрешена.
12.4.1925г.
91. Влияние на вътрешната светлина,  МОК , София
Въпрос: Физическите очи вземат ли участие при виждане на предмети от Астралния свят?
Зад ретината на окото има друга мрежица, която възприема образи от Астралния свят.
15.4.1925г.
92. Закон на съотношения, ООК , София
Някой път, когато за даден човек изгрява слънцето на физическия свят, може би са залезли слънцата му в духовния и астралния свят.
Какво означава изток и запад? Кой свят означава лицето? – Лицето означава астралния свят, а главата – умствения свят. Значи, ако се обърнем към астралния свят, физическият свят се пада отзад.
25.8.1925г.
93. Учителя каза на ученика, ИБ , В.Търново
Тук на земята хората живеят две тела на едно място, в астралния свят живеят две сърца наедно, в умствения свят живеят два ума на едно място, в духовния свят живеят две души на едно място, в Божествения свят живеят два духа в едно място.
24.1.1926г.
94. Гласни и съгласни букви,  МОК , София
94.2 Гласните и съгласните букви ( втори вариант )
"Ш" означава един знак от астралния свят.
11.4.1926г.
95. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Човек ще се превърне на риба и ще живее в астралния свят. Той ще живее там хиляди години, докато в астралния свят, тази вода се оформи и превърне в твърда почва. Тогава човек отново ще започне да живее на твърдата почва, но вече в астралния свят, а не на твърдата почва на Земята.
19.5.1926г.
96. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Докато едно чувство или желание остава само в астралния свят, то не е реално. Следователно, когато идеята “a” слезе в астралния свят “b”, тя претърпява пречупване и се явява като отражение на някой предмет в огледалото. От астралния свят и тя слиза във физическия “c”, дето претърпява още едно пречупване.
10.10.1926г.
97. Внушение,  МОК , София
С мечтите си човек се движи главно в астралния свят. – Реален ли е астралният свят? – Астралният свят е толкова реален, колкото и представленията, които виждате на сцената. Каквото е състоянието на рибите във водата, такова е състоянието на човека в астралния свят. Човек не може и не трябва да остава за дълго време в астралния свят.
Такова е положението на душите в астралния свят.
97.2 Внушението ( втори вариант )
Аз уподобявам астралния свят на живота на рибите – когато дърветата са се освободили от туй ограничено състояние, извадили са главите си от земята, влезнали във водата, почнали да ходят без къща, казват: «Нас не ни трябва никакво строение, ние трябва да бъдем свободни.» В астралния свят всички същества къщи [да] строят няма, те са като рибите.
27.10.1926г.
98. Устойчиви съединения, ООК , София
Казвам: Ако ти днес, на физическия свят си мъж, на астралния свят си жена; ако в умствения или в менталния свят си мъж, в причинния свят си жена. " -Ти си мъж в астралния свят. " – Искаш или не, на астралния свят ти си жена.
24.11.1926г.
99. Любов – колективност, ООК , София
Ако съгрешим на физическия свят, отписват ни оттам; ако съгрешим на астралния свят, отписват ни оттам; и най-после, ако съгрешим на умствения свят, пак ни отписват.
6.2.1927г.
100. Меки и твърди вещества,  МОК , София
Когато говорим за нежни чувства, имаме предвид проява на душата в астралния свят.
100.2 Меки и твърди вещества ( втори вариант )
Когато говорим за астралния свят – когато говорим за нежност на чувствата, подразбира се същото.
Тези хора, които имат червения цвят на физическото поле, нямат червен цвят в астралния свят.
13.2.1927г.
101. Новата земя,  НБ , София
Изпейте й една песен и кажете: Не бой се, и твоята работа ще се уреди! Тъй щото, всички тъжни мисли, които ви нападат, това са такива, именно, скръбни души, които седят вързани между физическия и астралния свят и не могат да се развиват.
2.3.1927г.
102. Възможни постижения, ООК , София
Съмнението, неверието, безлюбието са вълни от вълчи характер, които се образуват от омнибусите на астралния свят. В астралния свят има стари омнибуси, стари, повредени електрически трамваи, които създават ред катастрофи.
Един ден, като влезете в астралния свят, ще се намерите в чудо.
6.3.1927г.
103. Възпитание и самовъзпитание,  МОК , София
103.2 Мислете за слънцето! ( втори вариант )
Христос е казал на едно място: «Аз трябва да работя, дорде е ден, защото идва нощ, когато никой не може да работи.» Тогава ще се пренесете на астралния свят и там вашите работи напълно ще се обуславят от работата на Земята.
9.3.1927г.
104. Силните течения, ООК , София
Тази светлина е физическа, светлина на астралния свят, откъдето се вижда, че всеки свят има, също както и земята, няколко подразделения.
Когато на земята настъпи зима, той трябва да се качи в астралния свят, където е пролет.
23.3.1927г.
105. Малкият повод, ООК , София
Единият крак на буквата Е е на земята, а другият – в астралния свят.
30.3.1927г.
106. Съпротивление, напор и стремеж, ООК , София
Напорът, напрежението се отнася до астралния свят, в който човек борави с течната материя.
10.4.1927г.
107. Образи на реалността,  МОК , София
За да издържа, човек трябва да гледа на умрелия като на жив - всъщност умрелият е умрял за физическия свят, но е жив за Астралния свят.
107.2 Образи на реалността ( втори вариант )
Група същества или на физическото поле, или от астралния свят са дошли.
19.4.1927г.
108. На разговор с Учителя, ИБ , София
Чрез сърцето е правилната връзка с астралния свят.
5.6.1927г.
109. Трениране,  МОК , София
Не е ли тренирал тялото си и влезе неподготвен в Духовния свят, човек изпада в сънно състояние; той не познава законите на Астралния свят и остава вън от него - тогава започва да се лута, защото не може да намери астралното училище, за да изучава законите на Астралния свят; като се събуди, човек остава недоволен, че нищо не е разбрал.
109.2 Трениране ( втори вариант )
И понеже не сте будни във физическото поле, трябва да се пренесете в астралния свят. Но като не разбирате законите на астралния свят, почвате да се скитате навън и не можете да намерите астралното училище.
22.8.1927г.
110. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
Да се умножи човек четири пъти на себе си, значи да мине през причинния свят, през умствения свят, през астралния свят и най-после през физическия свят.
16.10.1927г.
111. Значение на линиите,  МОК , София
Тази промяна ще стане първо в астралния свят, дето основните линии са успоредни а после във физическия, дето стават големи или малки отклонявания.
Лесно се обезсърчава човек, когато попадне в астралния свят.
6.11.1927г.
112. Психически анализи,  МОК , София
Той иде от астралния свят. Затова, именно, казваме, че и страданията идат от сърцето, т.е. от астралния свят.
11.4.1928г.
113. Възпитание на удовете, ООК , София
Пипането, осезанието е сетиво, което човек прилага не само по отношение на физическия свят, но и по отношение на астралния свят.
113.2 Самовъзпитание на удовете ( втори вариант )
Тя взема участие във физическия свят, взема участие в астралния свят, взема участие и в нашата мисъл, взема участие и в нашия Божествен свят.
Онази жена, която обичате, гледате - вие сте ученици, туй състояние, то е една измама на астралния свят.
18.4.1928г.
114. Доброта и разумност, ООК , София
Така е, но какво знаете за астралното тяло на човека? Докато сте на земята, вие тежите 50-60-70 кг., а в астралния свят ще тежите едва няколко грама.
13.5.1928г.
115. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Това, което хората наричат любов, то е един вид опияняване в астралния свят.
6.6.1928г.
116. Божествена светлина, ООК , София
Свържете се с нея в астралния свят, да видите, че и тя е интелигентна.
1.8.1928г.
117. Правилно хранене, ООК , София
Такова е положението на човек, който влиза неподготвен в астралния свят.
28.4.1929г.
118. Момчето ми,  НБ , София
Те ще срещнат хора без езици, които ще мязат на риби; най-малкото, което ще ги сполети, е че като заминат за другия, за астралния свят, тези хора ще се превърнат на риби.
19.6.1929г.
119. Естествени връзки, ООК , София
Ябълката се е създавала в астралния свят, а крушата и лимонът – в умствения.
22.11.1929г.
120. Природни гами,  МОК , София
120.2 Природни гами в живота ( втори вариант )
Ако тази формула я развиете във всичките й отношения и в четирите свята А+В=С на физическото поле, А1+В1=С1 в астралния свят, А2+В2=С2 в умствения свят, ако тази формула вие я развиете като емблема, какви ще бъдат отношенията? Да кажем, А+В, това са две реки, които се съединяват и образуват една по-голяма рекичка.
3.1.1930г.
121. Пътища на природата,  МОК , София
Чрез астралното си тяло човек може да проникне в астралния свят и да види това, което за физическото зрение е недостъпно.
Какво е предназначението на неговото сърце, свързано с астралния свят, на неговия ум, свързан с менталния свят и на неговия разум, свързан с причинното тяло? С други думи казано: ако човек не разбере земните неща, как ще разбере небесните, т. е. отвлечените? Физическото тяло на човека е ключ, с който могат да се разрешават всички трудни въпроси.
5.1.1930г.
122. От сърцето излизат,  НБ , София
122.2 От сърцето ( втори вариант )
Човешкото сърце е свързано с астралния свят.
12.2.1930г.
123. Съчетания на числата, ООК , София
Черната коса пък говори за горещи чувства, за силата на човека в астралния свят.
9.3.1930г.
124. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Ако влезе в причинния свят, той разбира причините и последствията на нещата и чрез тях си обяснява противоречията в живота; ако влезе в умствения свят, той разбира законите, на които се подчинява умът; влезе ли в астралния свят, той разбира законите, на които се подчинява сърцето; най-после, ако влезе във физическия свят, той разбира добре законите, които управляват тялото, т. е. материята.
27.4.1930г.
125. Доведете ми го тук,  НБ , София
След това те продължили пътя си, но вече в астралния свят.
25.6.1930г.
126. Закон и принцип, ООК , София
Като спи, човек се пренася в астралния свят, дето отговаря за своите погрешки.
16.7.1930г.
127. Проява, връзка и причина, ООК , София
127.2 Проява, връзка и причина ( втори вариант )
Сега, за да довърши своето образование, трябват му още седем години в астралния свят или в духовния свят, шест години да свърши гимназия, значи той свършил прогимназия и гимназия в астралния свят и още седем години, за да свърши университет.
17.10.1930г.
128. Единица мярка,  МОК , София
128.2 Линии на човешкото лице. Единицата – доброто ( втори вариант )
Да кажем вие имате отношение към физическия свят, имате отношение към чувствения свят, или можем да кажем тъй: имате отношение към твърдата материя на физическия свят, имате отношение към жидката материя към астралния свят, имате отношение към умствения свят към въздуха, т.е. към светлината и топлината.
5.11.1930г.
129. Четирите полета, ООК , София
Като дойде до проява на своите чувства, т.е. до проява на любовта в астралния свят, онзи, който ви обича, ще раздели с вас дрехите си.
21.7.1931г.
130. Отпечатъци, СБ , РБ , 7-те езера
Лошите мисли и чувства произвеждат в умствения и в астралния свят такива нечистотии, каквито се произвеждат и във физическия.
11.11.1931г.
131. Двоен дял, ООК , София
Какво представляват твърдата, течната, въздухообразната и светлинната материя? Твърдата материя символизира физическия свят, течната материя символизира астралния свят, въздухообразната - умствения свят, а светлинната - причинния свят.
Мъжът е направен от материята на физическия свят, а жената - от материята на астралния свят - светът на желанията.
131.2 Полюси на доброто и злото (Двоен дял) ( втори вариант )
Ще влезете в астралния свят, имате четири главни състояния.
Жената е взета, направена е от астралния свят.
18.11.1931г.
132. Материални прояви на живота, ООК , София
Чувството ще възприемеш от астралния свят и ще го проявиш на физическия.
132.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Ако една твоя мисъл не е горе в менталния свят или ако едно твое желание не е в астралния свят и оттам да слезе в сърцето ти, те никога не могат да се реализират и на физическото поле.
22.11.1931г.
133. За кого ме мислите,  НБ , София
След като слезе от кръста, хванаха Го онези жители на астралния свят и онези, които Го бяха осъдили, казаха: „Доведете го тука."
15.1.1932г.
134. Свободата,  МОК , София
134.2 Свобода ( втори вариант )
Пехливанлък има на физическото поле, има в астралния свят, има в духовния свят и в Божествения свят има пехливанлък.
24.2.1932г.
135. Трите начала, ООК , София
И в астралния свят има такива шишета.
135.2 Трите пътя ( втори вариант )
Има киселини в астралния свят, които са 100 хиляди, 200 хиляди, 300 хиляди пъти по-силни от киселините на физическия свят.
15.4.1932г.
136. Живите числа,  МОК , София
Числото 666 е също дисхармонично съчетание на цифри в астралния свят.
136.2 Живи числа ( втори вариант )
Едно дисхармонично съчетание в астралния свят е също 666. 999 е едно от най-хармоничните числа.
10.6.1932г.
137. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
137.2 Ново знание ( втори вариант )
Три години ще се учиш да не си в стълкновение с астралния свят.
17.6.1932г.
138. Погледът на Бога,  МОК , София
138.2 Погледът на Бога ( втори вариант )
Ако едно тяло в астралния свят се проектира, на физическото поле вие ще имате една плоскост. Ако се проектира тялото в астралния свят, става пречупване.
1.7.1932г.
139. Даване и вземане,  МОК , София
Като ученици на окултна школа вие трябва да минете през три последователни класа: единият клас е на физическия свят; вторият клас е в астралния свят, т.е. в класа на чувствата; третият клас е в умствения свят – в света на мисълта. Не можеш да имаш правилни отношения с хората, докато не се справиш със законите на астралния свят.
8.7.1932г.
140. Разумният свят,  МОК , София
140.2 Разумният свят ( втори вариант )
Някои от вас сте минали вече и живеете в астралния свят.
9.10.1932г.
141. Възведен биде,  НБ , София
Страданията, това са солта на астралния свят. В астралния свят, ако идете, вие всички ще мязате на риби – с люспи сте.
141.2 Възведен биде Исус ( втори вариант )
Те са солта на астралния свят. В астралния свят ако идете, вие всички ще приличате на риби, с люспи сте.
9.10.1932г.
142. Свобода и ограничение,  УС , София
Ако черният човек е грозен във физическия свят, той е красив в чувствения, в астралния свят. Значи, външната грозота е красота в астралния свят. Една жена, физически красива, се стреми към мъж, красив в астралния свят. Външно черните мъже са красиви в астралния свят.
20.11.1932г.
143. Ти ли си,  НБ , София
Че скърбите, плачът за хората са едно благословение, то е дъжд в астралния свят.
143.2 Свещен трепет ( втори вариант )
Плачът е дъжд за астралния свят.
25.11.1932г.
144. Силата на ума,  МОК , София
144.2 Силата на ума ( втори вариант )
Едното същество живее на физическото поле, другото същество живее в астралния свят, или силовия свят, а пък другото същество живее в Божествения свят.
1.2.1933г.
145. Значение на удовете, ООК , София
За астралния свят, т.е. за света на желанията, устата представлява завършен процес.
3.2.1933г.
146. Точка и свобода,  МОК , София
С каква бързина трябва да се движат телата, за да бъдат видими? Ако човек се движи с бързината на светлината, ще се вижда ли? Ясновидецът, който изучава астралния свят, дето телата се движат с голяма бързина, се приспособява към тази бързина и вижда това, което обикновеният човек не може да види.
146.2 Точка и свобода ( втори вариант )
За пример, ако вие бихте се движили с бързината на светлината, биха ли знаели хората, че някой се движи? Онзи ясновидец, който изучавал астралния свят, понеже телата там се движат по-бързо, те приспособяват своя организъм към бързите движения.
2.4.1933г.
147. Отворени кранове,  УС , София
Буквата „К“ е буква от астралния свят.
7.5.1933г.
148. Вяра и Любов,  УС , София
И тъй, като минавате през астралния свят, не питайте защо е такъв.
17.5.1933г.
149. Въжделения на душата, ООК , София
Като пожелаеш нещо, изкушението може да дойде от астралния свят.
14.6.1933г.
150. Влияние на материята, ООК , София
Той не подозира, че още на другия ден от астралния свят ще го обесят. Знаете ли, как съществата от астралния свят могат да обесят човека?
Това значи, фалиране в астралния свят.
150.2 Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината ( втори вариант )
Той има много дългове и казва: „Да става каквото ще. 10% или нищо няма да им дам.“ Самоубийството е един фалимент в астралния свят, така както на Земята.
24.12.1933г.
151. Трите изпитания,  УС , София
Вие ще го намерите, блудния син, на физическото поле, в астралния свят, в умствения свят.
23.5.1934г.
152. Пред шестата врата, ООК , София
Някой казва: „Ходих в астралния свят.“ Астралният свят не представлява една реалност.
И всичко, което той описва в Еклесиаст, това се отнася до астралния свят. „Суета на суетите, всичко е суета“ – това е астралния свят.
20.8.1934г.
153. Великото и малкото, СБ , София
Казвате: "Коя е причината за страданията, за мъченията, които преживяваме?" – Те се дължат на същества от астралния свят, изостанали в своята еволюция.
13.1.1935г.
154. Здравото учение,  НБ , София
И това, че сега във Франция се намалява раждаемостта, причините се крият в астралния свят.
Сега мнозина се запитват защо са страданията в света? Страданията в света са дошли, защото хората минават през една област на астралния свят, светът на страстите, на чувствата, дето те искат да се удоволствуват с всичко, което им е дадено. Но в астралния свят, жената е силна по Любов. Жената трябва да бъде силна в астралния свят, а мъжът трябва да бъде силен в умствения свят.
13.1.1935г.
155. Причинният свят,  УС , София
Изобщо, дойдете ли до законите на физическия, на чувствения, или на астралния и на умствения свят, ще знаете следното: това, което е вярно за физическия свят, не е вярно за астралния; и това, което е вярно за астралния свят, не е вярно за умствения.
На физическия свят Любовта има свой метод на приложение; в астралния свят Любовта има свой метод на приложение; в умствения свят Любовта има свой метод на приложение; в причинния свят Любовта има свой метод на приложение. В кой свят иска да не страда? Ако избягва страданията в астралния свят, той трябва да яде малко. Докато е във физическия свят, човек трябва да яде умерено; ако е в астралния свят, той трябва да пости; ако е в умствения свят, трябва да се въздържа; ако е в причинния свят, той е свободен да прави, каквото иска.
После ще посети астралния свят, където ще яде малко.
Той е болен, защото е в астралния свят, където трябва да яде малко, а не е привикнал на този живот. Едно трябва да знаете: Докато сте в астралния свят, вие ще ядете малко. В астралния свят ще бъдете пчели, ще ядете малко, за да не си създадете нещастия. Като влезете в астралния свят, ще имате стомаха на пчелата. Значи това, което е благословение за умствения свят, не е благословение за астралния; благословението за астралния свят пък не е благословение за физическия.
Като разбере, че страданието иде от физическия свят, човек може да се качи в астралния свят и да се освободи от него; ако страданието иде от астралния свят, човек може да се качи в умствения; ако иде от умствения свят, човек може да се качи в причинния, където работите се нареждат добре.
Други живеят в астралния свят, вследствие на което малко работят, малко ядат и малко мислят. Моралният свят не може да се разглежда нито чрез законите на физическия свят, нито чрез законите на астралния свят, нито чрез законите на умствения свят. Защо не следва университета на Любовта, да се научи правилно да обича? Обаче на физическия свят това е немислимо, както е невъзможно на физическия свят да имаш здраво тяло, в астралния свят – здраво сърце и в умствения свят – здрав ум. На физическия свят телата се разрушават, в астралния свят – сърцата се разрушават, а в умствения свят – умовете се разрушават.
Ако иска да живее добре в астралния свят, човек трябва да се превърне на риба. Ще дойде ден, когато човек ще живее в астралния свят.
Следователно искате ли много работа, идете във физическия свят; искате ли много ядене, идете в астралния свят; искате ли много мисъл, идете в умствения свят; търсите ли доброто, идете в Божествения свят. Ако работиш малко на физическия свят, болен си; ако ядеш малко в астралния свят, недоволен си; ако мислиш малко в умствения свят, глупав си. И обратно: ако много работиш на физическия свят, даровит си; ако много ядеш в астралния свят, богат и щедър си; ако много мислиш в умствения свят, умен си.
16.1.1935г.
156. Божествената справедливост, ООК , София
В астралния свят мъжът е кокошка, а жената - петел, а пък в умствения свят мъжът е петел, а жената е кокошка. В астралния свят ще намерите най-разнообразни работи. Ако искате, чешете, за да може да се смеете във висшите и нисшите полета на астралния свят. Когато човек не мисли, а чувствата му вземат надмощие - той ходи опърпан, оцапан, той е в астралния свят. Когато момъкът почне да се кичи, той вече не е в астралния свят, той е в умствения свят. Всичките ви неразположения са неразположения на астралния свят и никой не може да ти помогне, освен ти сам.
3.2.1935г.
157. Ценната дума,  УС , София
Според някои, грехопадането е станало в астралния свят и оттам Адам и Ева, облечени в кожени дрехи, трябвало да слязат на земята.
157.2 Ценната дума ( втори вариант )
Според някои грехопадението е станало в астралния свят и оттам Адам и Ева, облечени в кожени дрехи, трябвало да слязат на земята.
29.3.1935г.
158. Знание и виждане, МОК , София
Щом имаш карма, ти си една риба в астралния свят.
2.9.1935г.
159. Стари и нови разбирания, СБ , РБ , София
Мамонтът е изчезнал от физическия свят, но и досега съществува в астралния свят, вследствие на което в хората се пораждат ред ненаситни желания.
6.9.1935г.
160. Отребване, разтопяване, отвяване,  МОК , София
Другият начин - чрез разтопяване, принадлежи на астралния свят, на чувствата.
В астралния свят може да приемете такъв удар.
Във физическия свят любовта е винаги в твърдо състояние, в астралния свят е във водно състояние, а в умствения свят е в парообразно състояние.
В астралния свят, за да се избавите, ще гледате една вода дали оставя петно. В астралния свят погрешките оставят петна, във физическия свят удари, а в умствения свят какво оставят? – Обгаряне, изгаряне има там. Във физическия свят погрешката е удар, в астралния свят оставя лекета, които трябва да се чистят.
15.9.1935г.
161. Скъпоценото камъче,  УС , София
161.2 Скъпоценното камъче под езика ( втори вариант )
Трябва да минеш астралния свят, трябва да минеш умствения свят.
25.10.1935г.
162. Неизменното в човека,  МОК , София
Някои от вас сте въздържатели на физическото поле, но баш бекрия сте в астралния свят. Други сте въздържатели във физическото поле и в астралния свят, но в умствения свят сте баш бекрии. В трите свята има пияници: на физическото поле пияници, в астралния свят пияници и в умствения свят.
8.11.1935г.
163. Божественият извор,  МОК , София
Или искаш да живееш в астралния свят. Трябва да разбираш законите на астралния свят.
И в астралния свят може да имаш един перпендикуляр, и на физическото поле един перпендикуляр. А пък един перпендикуляр от умствения свят е перпендикулярен на астралния свят и един перпендикуляр от астралния свят е перпендикулярен на физическия свят.
13.3.1936г.
164. Освобождаване на чувствата,  МОК , София
Условията на астралния свят са много неблагоприятни.
29.3.1936г.
165. Да се възприеме Словото, УС , София
Щом влезнете в астралния свят, ще имате 1200, защото и там ще живеете.
165.2 Възприемане на словото ( втори вариант )
Ако е въпрос за обличане, за нови премени, на физическия свят човек трябва да има 120 костюма, на година по един костюм; в астралния свят – 1200 костюма, в умствения свят – 12,000, в причинния – 120,000, а в Божествения свят – милиони костюми.
12.4.1936г.
166. Заведоха Исуса,  НБ , София
Той трябва да живее хиляда години в умствения свят, хиляда години в астралния свят, и най-после да слезе на земята.
16.9.1936г.
167. Личното и безличното, ООК , София
Тогаз този бедният човек ще се яви по втори начин, в астралния свят.
2.10.1936г.
168. Функции на черния дроб,  МОК , София
Функционално страхът спада към Астралния свят, не спада към висшите чувства на човека.
4.10.1936г.
169. Важността на черния дроб,  УС , София
И тъй, чрез чувствата си човек е свързан с астралния свят, т.е. със своето астрално тяло, наречено още духовно тяло. Тук рибите минават за глупави същества, но в астралния свят не е така.
169.2 Важността на черния дроб ( втори вариант )
Рибите, които живеят в астралния свят, са много умни. Тогава вашият свят е свързан; Черният дроб е свързан с астралния свят, с духовния свят и с чувствата. Сега черният дроб е свързан с известни същества на нисшите области на астралния свят, които имат друго разбиране за живота.
13.1.1937г.
170. Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК , София
И като изуча астралния свят, ще се кача в умствения свят, в причинния свят.
24.1.1937г.
171. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ , София
Той се намира вече в астралния свят и казва, че няма любов в света.
7.2.1937г.
172. Първият и последният,  УС , София
Това е състояние, чрез което човек проверява връзката между физичния и астралния свят.
5.5.1937г.
173. Разумният музикален живот, ООК , София
Трябва тогава да дойдеш и да въздействуваш на човека в астралния свят, на чувствата.
6.6.1937г.
174. Детето на истината,  УС , София
174.2 Самораждане. Раждане на Истината ( втори вариант )
Има болести от физически свят; има болести от астралния свят, от света на чувствата; има болести и от умствения свят. Например болест от чувствения свят - един ден да кажем, че си неразположен, нещо от астралния свят е влезло вътре в твоята симпатична нервна система.
23.6.1937г.
175. Временно и постоянно, ООК , София
Има същества, които слизат надолу, движението на астралния свят е в противоразрез на нашето.
22.12.1937г.
176. Ползата от краката, ООК , София
Запример, вие ако бъдете музикант, във физическият свят, вие не можете да бъдете музикант и в астралния свят, не можете да бъдете в астралния свят.
2.1.1938г.
177. Доброто и светлината,  УС , София
Те ще поддържат реда от астралния свят.
28.1.1938г.
178. Разумен и неразумен страх,  МОК , София
Аз наричам астралния свят, свят на търговия, на даване и вземане, на печалби. Всичките печалби са в астралния свят.
2.2.1938г.
179. Ще идеш и ще се възродиш, ООК , София
В астралния свят ще бъдете толкоз свободни, колкото сте свободни в морето. В астралния свят злото не може да видиш.
20.3.1938г.
180. Добрите плодове,  УС , София
Две градини има Бог: едната градина е астралния свят, наречена „адовата градина“, а другата е „райската градина“.
22.5.1938г.
181. Да бъде речта ви: ей, ей, не, не,  НБ , София
Тя не се клати от големите бури и земетресения, както виждаме с параходите по океаните, но тя се клати от земетресенията, които стават главно в астралния свят.
4.9.1938г.
182. Тониране,  УС , София
Като слиза от небето, душата се облича в четири дрехи: с дрехата на физическия свят, на астралния свят, на умствения и на причинния. – „Виждам човек.“ – Ти виждаш човека толкова, колкото и слънцето.
Всеки мисли по своему. – Защо? – Защото всеки живее в особен свят: обикновеният човек живее на физическия свят, талантливият – в астралния свят, гениалният – в умствения, а светията – в причинния.
11.11.1938г.
183. Добро и зло,  МОК , София
В окултната наука първата октава представя физическия свят, втората октава представя астралния свят, третата октава представя мисловния свят, четвъртата октава представя причинния свят.
25.12.1938г.
184. Иди си с миром,  НБ , София
Каква мисъл може да има това грамадно животно? Тези големи животни и досега живеят, но в чувствата на човека, т. е. в астралния свят.
5.2.1939г.
185. Правилно верую,  НБ , София
Той казва: „Аз проповядвам на онези, които спят.“ Сто души спят, те се извиняват, че толкова си съсредоточили мисълта, че отиват в астралния свят да го слушат, а то причината е много проста.
24.5.1939г.
186. Музикална задача, ООК , София
Умен в 4 свята трябва да станеш – във физическото поле, в астралния свят, в умствения свят и в причинния свят.
4.6.1939г.
187. Ученикът,  УС , София
Затова човек живее в Божествения свят, птиците живеят в умствения свят, рибите – в чувствения, в астралния свят.
14.6.1939г.
188. Езикът на седемте тона, ООК , София
Какво значи под водата? Т.е. влязоха в астралния свят, в чувствата.
11.2.1940г.
189. Без кал!,  УС , София
Ние трябва да преживеем физическия свят, да преминем астралния свят на чувствата, да преминем мисловния свят и тогава да влезем в причинния свят и тогава едва сме във физическия свят на любовта.
8.3.1940г.
190. Пътят към щастието,  МОК , София
Други две гълъбчета му трябват в духовния свят, в астралния свят – стават четири.
3.4.1940г.
191. Влюбване и любов, ООК , София
В астралния свят има два пъти повече пушене, отколкото на физическото поле. В астралния свят от двете страни на устата си имат по една пура.
26.6.1940г.
192. Бъдете яки!, ООК , София
Вие сте потопени в астралния свят като рибите във водата.
4.8.1940г.
193. Стотникът, СБ , РБ , София
Значи вярващите живеят в астралния свят.
6.10.1940г.
194. Работа за цялото,  УС , София
Вторите седем години си в астралния свят.
30.10.1940г.
195. Дете, възрастенъ и старъ, ООК , София
195.2 Дете, възрастен и стар ( втори вариант )
Вие искате да влезете в астралния свят, в духовния свят.
25.12.1940г.
196. Врата на доброто и на любовьта, ООК , София
196.2 Врата на Доброто и на Любовта ( втори вариант )
Така е в астралния свят на чувствата.
20.6.1941г.
197. Скръб и радост,  МОК , София
Произходът на думата куче показва едно същество от астралния свят, същество на чувствата, [което] разбира живота в ядене и пиене.
17.5.1942г.
198. Гладуват и жадуват,  НБ , София
Ние имаме доста крадци и в астралния свят. Астралният свят е уреден, но из горите на астралния свят има доста крадци.
2.9.1942г.
199. Живи и мъртви закони, ООК , София
То са милиони същества, които като влязат в астралния свят, размътили са цялата атмосфера, а при това ние искаме да бъдем здрави.
1.11.1942г.
200. Бъдете съвършени,  НБ , София
В какво седи разликата между куче и човек? Кучето е още едно същество, което живее в астралния свят, не е слязло на Земята, но има съвсем илюзорни понятия.
200.2 Бъдете съвършени! ( втори вариант )
Каква е разликата между куче и човек? — Кучето е същество, което живее още в астралния свят, не е слязло на земята.
4.11.1942г.
201. Разумни отношения, ООК , София
Ако сте ясновидец, ще видите, че някой човек отвън като го гледате е хубав, но като го погледнете в астралния свят, е едно животно.
16.5.1943г.
202. Добър слуга и господар, НБ , София
Кикиране-микиране, то е в астралния свят.
17.11.1943г.
203. Любов и безсмъртие, ООК , София
203.2 Смъртни и безмъртни ( втори вариант )
Користта е нещо в астралния свят.
5.12.1943г.
204. Безопасният път,  УС , София
Опасно е да влезеш в астралния свят на заблужденията.
204.2 Безопасният път ( втори вариант )
Знаете колко е опасно да излезете из астралния свят на заблужденията.
25.10.1944г.
205. Служители на земята, ИБ , ПС , София
Несретите се дължат на тия лъжливите образи, които съществуват в астралния свят, с които ние сме замотани вътре.
205.2 Служители ( втори вариант )
Несретите се дължат на лъжливите образи, които съществуват в астралния свят.
13.12.1944г.
206. Най-голямото благо, ИБ , ПС , София
Имахме един концерт на астралния свят, на онези, които ни обичат.
8.5.1921г.
207. Първата сестра, НБ , София
Тия две раси са на астралния свят.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.