Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


6.9.1912г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Та виждаме, че ние постепенно и постепенно се събуждаме и връщаме полека-лека в небето, за което казва апостол Павел.
5.12.1913г.
2. Като младенци, ИБ ,
Когато не сме познавали Бога и истината, служехме на тия, които не са богове, но след като познахме Бога, или по-добре – Бог, като ни позна, отсега нататък трябва да служим само Нему или ще се повърнем пак към Луцифера, пак ще се върнем към слабите, скудни стихии, на които пак искаме да служим Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил Апостол Павел е бил в мъки на раждание, докле се роди Христос в неговите ученици.
5.12.1913г.
3. Ще постигнем, ИБ ,
Духът на апостол Павел иска да ни каже, че ние трябва да пазим здраво тялото си, добро сърцето си, да развием ума си, облагородим душата си и осветим духа си, или да имаме здраво тяло, добро сърце, светъл ум, силна душа и крепък дух.
3.5.1914г.
4. Явлението на Духа, НБ , София
Апостол Павел описва в прочетената глава какво трябва да бъде това отношение.
19.7.1914г.
5. Любовта, НБ , София
Сега, да направя един малък разбор как апостол Павел е схващал Любовта. Но апостол Павел казва: „Ако имам всички красноречия, които човешкият език може да добие, нещо повече, дори ако имам красноречието на ангелите, а не разбирам Любовта, нищо няма да ме ползва“: отношението ще бъде също такова, както когато гледаме една ябълка само отвън. Но апостол Павел казва: „И ако имам пророчество, и зная всичките тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, щото и планини да премествам, а Любов нямам, нищо не съм“. И по-долу апостол Павел още казва: „И ако раздам всичкия си имот за прехраната на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а Любов нямам, нищо не се ползвам“.
Значи дори да имаме всички дарби, които апостол Павел оповестява, а сме лишени от Любов, ние сме лишени от най-важното.
24.9.1914г.
6. Мир вам!, НБ , София
И когато апостол Павел казва: „Аз ще се похваля с кръста“, какво вие подразбирате? Аз виждам навсякъде хора, които носят тия кръстове, виждам ги по черквите и навсякъде, но не съм видял човек да свири на кръста си.
И апостол Павел казва, че се пренесъл на третото небе и чул нещо, което не може да се изкаже с човешки език.
4.10.1914г.
7. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
И затова апостол Павел казва: „Ако се уподобим в страданието с Него, ще се уподобим и във възкресението“; понеже Бог по същия начин, както възкръси Христа, ще възкреси и нас, като живеем за Него.
15.11.1914г.
8. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
И апостол Павел казва в посланието към Римляните: „Комуто се подчиниш, нему слуга ставаш“.
Апостол Павел, в прочетената от мене глава, говори за закона на плътта – то е законът на „отлива“; законът на Духа – това е законът на „прилива“.
Ето какво казва Апостол Павел в прочетената глава – че плътта противодейства на духа, и обратното.
Трябва да приложим този закон, както казва апостол Павел, в „плодовете на Духа“.
20.12.1914г.
9. Учителите, НБ , София
Че това е тъй, апостол Павел го казва и моли Бога да му извади тръна.
4.4.1915г.
10. Великден, НБ , София
Че светът има две страни, се разбира от друг стих на Апостол Павел, който казва: „Образът на този свят прехожда, а има образ, който не се мени“.
23.5.1915г.
11. Новото основание, НБ , София
Апостол Павел, като се обръща към тогавашните християни, казва: „Никой не може да положи друго основание, освен това, което Христос е положил“, а Христос казва: „Не дойдох да сторя Своята воля, а волята на Бога“ – първата опорна точка, и после: „Не дойдох да взема живота на хората, а дойдох да дам Своя живот на тях“ – втората опорна точка.
24.7.1915г.
12. Добрият самарянин, НБ , София
Но на Небето има разбойници, даже Апостол Павел казва, че над нас има лоши духове.
И дяволът има неприятели; Апостол Павел казва: „Където се увеличава благодетелта, увеличава се и добродетелта“; там, където се увеличава омразата, увеличава се и Любовта.
17.8.1915г.
13. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Кой не може да знае, какво нещо е Добродетел? Апостол Павел казва: „Първо видимо и после невидимо"; а ако не разберете първо видимото, как ще разберете невидимото? Видите едно нещо и не можете да го разберете.
7.1.1916г.
14. Рождението*,  НБ ,
Някой казва: „Аз имам мир, спокоен съм“; утре му дойде някое вълнение, веднага започва да бръчка мускулите на очите си; къде е тогава мирът? Не го напуска, но той не е бил действителен мир. „Аз съм християнин, 10 години се подвизавам, чел съм еди-кои писатели – Спенсер, Спържи, Апостол Павел“. Всички те много хубаво казват, ами ти какво казваш? Защото като отидеш при Господа, няма да те пита какво е казал Апостол Павел и какво е направил Спенсер, а какво ти си направил. Няма да занесеш там Апостол Павел, нито Спенсер: те сами ще отидат при Господа, но ти с кого ще отидеш?
7.1.1917г.
15. Растете в благодат!,  НБ , София
Затова апостол Павел казва: „Растете в благодатта Христова, за да познавате духовете“.
4.2.1917г.
16. Блажените,  НБ , София
Апостол Павел казва на едно място: „Всички живеят и се движат вътре в Бога“.
Ще кажете: „Апостол Павел е бил велик човек, еди-кой си е бил също велик човек“.
16.2 Блажените ( втори вариант )
Апостол Павел казва на едно място в Писанието: „Всички живеят и се движат вътре в Бога."
Ще кажете: „Апостол Павел е бил велик човек, еди-кой си също е бил велик човек."
1.4.1917г.
17. Виделината,  НБ , София
Колцина от вас вярват, че има задгробен живот? Но ще кажете: „Тъй е писал еди-кой си велик човек, тъй е казал апостол Павел“.
15.4.1917г.
18. Радвайте се, НБ , София
18.2 Радвайте се ( втори вариант )
Ние трѣбва да имаме търпението на онзи гръцки философъ, който е живѣлъ прѣзъ врѣмето на апостолъ Павелъ.
3.5.1917г.
19. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
Така аз разбирам посланието на апостол Павел, който казва: „Да не приемаш вдовица по-долу от шестдесет години.” Числото 6 е число на Любовта.
20.5.1917г.
20. Доброто съкровище,  НБ , София
Има хора, които ще възкръснат, докато са още на земята. - За тях, именно, апостол Павел казва, че външната им обвивка ще падне; те ще възкръснат и ще се изменят.
20.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Апостолъ Павелъ за такива хора казва, че ще имъ падне външната обвивка и ще се измѣнятъ, ще възкръснатъ.
31.5.1917г.
21. Простотата, ИБ , БС , София
И тъй, апостол Павел се обръща към Тимотей и казва: „На Царя на вековете чест и слава, и во веки веков.
14.7.1918г.
22. В истия час,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Нито жена без мъж може, нито мъж без жена.” Бог не приема нито жената без мъж, нито мъжът без жена.
22.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Апостолъ Павелъ казва: „Нито жена безъ мѫжъ може, нито мѫжъ безъ жена.” Богъ не приема нито жената безъ мѫжъ, нито мѫжътъ безъ жена.
2.2.1919г.
23. Като себе си,  НБ , София
Ние говорим за любовта, за която апостол Павел казва: „Отчасти знаем, отчасти пророкуваме, но когато дойде съвършеното, това, което е отчасти ще се прекрати.“ Съвършеното е любовта.
17.4.1919г.
24. Това учение, ИБ , БС , София
Христовото учение е живо и апостол Павел казва: „Христос е дошъл в плът.” Как си представяте Христа? Апостол Павел казва: „Не познаваме Христа тъй, както е бил.” Тогава как Го познаваме? Значи има начини, чрез които Христос може да се познае, да се почувства.
25.5.1919г.
25. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Тълкуванията им приличат на тези, които някои съвременни богослови правят върху посланията на апостол Павел и други за определения и неопределения член и казват: „Апостол Павел не е турил на място този или онзи член“. Апостол Павел е могъл и без членове, и без запетаи да изрази същата мисъл.
8.6.1919г.
26. Гърбавата жена,  НБ , София
Ще ми възразите: „Ами ако слънчасат? Освен това, нали апостол Павел казваше, жените да не ходят гологлави?“ Какво значи да си гологлав? – Да приемеш Благословение, а за жените апостол Павел е казал да ходят с покрити глави само когато са пред мъжете си, а вън ще хвърлят наметалото си, за да чуят гологлави какво ще каже Христос.
19.8.1919г.
27. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ , В.Търново
Апостол Павел на едно място казва, че дивата маслина е присадена на питомната.
Апостол Павел и той е бил в черната магия — ,,Едно време бях гонител", казва той, значи, е бил в черната магия, ,,а сега се изповядвам".
22.8.1919г.
28. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
За Бялото Братство апостол Павел загатва в Посланието си към евреите, глава 12, а какво става с послушните и непослушните се говори в книгата на Йов, пак глава 12.
16.1.1920г.
29. Надеждата,  ИБ , Русе
Апостол Павел, който дълбоко е познавал окултизма и мистицизма, казва: “А сега остават тези трите — вяра, надежда, любов, но най-голяма от тях е любовта.” А аз казвам, че двете крила на любовта са вярата и надеждата, или вярата и надеждата — това са ръце на душата.
29.2 III. Надеждата ( втори вариант )
Апостол Павел, който дълбоко е познавал окултизма и мистицизма, казва: "А сега остават тези трите - вяра, надежда, любов, но най-голяма от тях е любовта."
22.1.1920г.
30. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Затова Апостол Павел казва: „Твърдата храна е за силните".
10.5.1920г.
31. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Апостол Павел казва: „Когато бях дете, като дете мъдрувах, но когато станах мъж, напуснах детинските работи.”
20.8.1920г.
32. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Божественото учение не казва: „Търсете първо църквата“, а казва: „Търсете Царството Божие и Неговата Правда.“ Апостол Павел казва: „Вие сте храм Божий и Духът Божий живее във вас.“ Който няма Царството Божие в себе си, той не е в църквата и не може да влезе в нея.
Какъв беше този човек, който се яви на апостол Павел като видение и му каза: „Мини през Македония и ни помогни!“ Това беше един дух, който искаше да подобри положението на своето отечество, Македония.
23.8.1920г.
33. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ , В.Търново
В Писанието се казва: „Направи тъй, както си видял!“ Апостол Павел, който трябваше да организира християнската Църква, беше заведен в третото Небе и по това, което видя там, той започна да учи хората.
30.8.1920г.
34. Първоначален език,  ИБ , В.Търново
Вътре достъп не ще имате, защото апостол Павел казва: „Ако говоря с Человечески и ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм.“ Може да изучите много езици, и стари, и нови, и добро е, ала най-важен е живият език на природата.
10.10.1920г.
35. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Той казва: „Аз дойдох, за да ви дам живот и да го имате преизобилно.“ На едно място в Писанието апостол Павел казва: „Любовта назидава, а знанието възгордява.“
24.4.1921г.
36. В рова на лъвовете,  НБ , София
Мнозина се спират върху думата „знание“ и казват, че според апостол Павел знанието възгордява.
25.5.1921г.
37. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Някой дух говорил на апостол Павел, а на него — друг, по-възвишен дух.
9.6.1921г.
38. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
От това, което е казал апостол Павел, той е изнасилил някои Божествени мисли. Казвате: "Апостол Павел казал така"; "На апостол Павел му говорил някой дух, на този дух говорил друг, по-висш дух, на втория говорил друг, още по-висш дух." Казвате: "Апостол Павел бил много глупав."
Затова апостол Павел казва: "Ако това тяло се разруши, имаме дом, който сега градим и в който бъдещото тяло ще влезе да живее."
26.6.1921г.
39. В правда, истина и святост,  НБ , София
Апостол Павел се произнася за разумния човек, в смисъл, създадения човек в правда, истина и светост.
Апостол Павел казва: „Да се облечете в новия човек, създаден по образа Божи, в правда, истина и светост“.
39.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Апостолъ Павелъ опрѣдѣля разумния човѣкъ така: Създадения, казва, въ правда, светость и истина.
Апостолъ Павелъ казва: „Да се облѣчете въ новия човѣкъ създадения по образъ Божий въ правда, светость и истина.“ Слѣдователно, сегашнитѣ християни не трѣбва да си правятъ илюзии, тѣ трѣбва коренно да изменятъ своя животъ, но не съ плачъ, ада изменятъ коренно своя животъ съобразно Божественитѣ закони.
19.8.1921г.
40. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
Апостол Павел казва, че сме удове на едно тяло, което е Христос.
19.8.1921г.
41. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Апостол Павел казва, че си имал един трън, който не му давал мира.
19.8.1921г.
42. Сутрешен наряд, 19 август, СБ , В.Търново
Тогава думите на апостол Павел са верни: „Всичко мога чрез Христа“.
20.8.1921г.
43. Законът за съвършенството, СБ , В.Търново
Апостол Павел казва: „Съработници да станем с Бога“, или казано на съвременен език, да станем съдружници с Него, да вложим капиталите си в Него, да започнем да работим и да кажем: „Господи, каквото Ти кажеш, каквото благоволиш, ние сме готови на Твоето Благоволение.“ Аз засягам този закон за съвършенството, за да можем да се избавим от съвременните илюзии.
21.8.1921г.
44. Четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Апостол Павел казва: „Първо с видимото, а после с невидимото.“ Първо ще уредим всички работи, които са близо до нас – физическите.
22.8.1921г.
45. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
„Има – казва апостол Павел – тела естествени и тела духовни.“ Има магаре естествено, има и магаре духовно.
22.8.1921г.
46. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Ела, аз ще ти кажа какво е казал Христос, какво е писал апостол Павел!
– С език не може да се изкаже, както казва апостол Павел.
22.8.1921г.
47. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
И когато апостол Павел казва: „Аз се хваля със своята немощ“, това значи да бъдем немощни в злото, а силни в Доброто.
25.8.1921г.
48. Разумно служене, СБ , В.Търново
Мислите, които апостол Павел привежда в тази глава чрез вдъхновението на Духа, са важни за приложение.
Апостол Павел също имаше един трън, но казваше, че този трън му е потребен – бил спирачка в живота му.
Апостол Павел, който разбира законите, казва: „Представете телата ваши в жертва жива, свята, благоугодна на Бога.“ А на съвременен наш научен език това значи: изложете се на слънчевите лъчи и всички вредни микроби, които са в тялото ви, Господ да ги прости, ще изчезнат.
2.10.1921г.
49. Поздравът на Любовта, НБ , София
Апостол Павел казва: „Аз насадих, Аполон напои, а Бог възрасти“.
6.11.1921г.
50. Ненаписаните закони,  НБ , София
Казва апостол Павел, който е бил окултист, ученик на тази велика школа, ученик на Христа, който е бил обучен във всичките правила на Христовото учение и е разбирал дълбокия вътрешен смисъл: „Ще вложа законите си в сърцата им – ще ги вложи, значи, – и ще ги напиша в умовете им“. И казва апостол Павел на друго място: „Плодът на Духа е Любовта“, т.е. първото диференциране на Духа е Любовта, а първото изтичане от Бога е Духът.
И казва апостол Павел: „Ще вложа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им“.
И „Отсега нататък разбираме смисъла на живота“, казва апостол Павел в 8-ма глава към римляните.
10.11.1921г.
51. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Туй не е мое учение, апостол Павел казва тъй: "Моралният закон е, ако някой дължи пари и умре, и се върне на света, трябва да плати."
13.11.1921г.
52. В Египет,  НБ , София
И апостол Павел казва: „В Христа няма нито юдеи, нито елини, нито скит, нито раб“.
27.11.1921г.
53. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Вие ще кажете: „Какво е туй нещо?“ Аз ще ви цитирам думите на апостол Павел: „Това, което око не е видяло и ухо не е чуло“.
11.12.1921г.
54. Стани и опаши се!,  НБ , София
И апостол Павел казва: „Едва ли ще се намери праведен да умре заради праведен“.
1.1.1922г.
55. Сродните души,  НБ , София
Иде времето, за което апостол Павел казва, че всички няма да умрем, но всички ще се изменим.
22.1.1922г.
56. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
И апостол Павел казва: „Дето се увеличава грехът, увеличава се и благодатта“.
12.2.1922г.
57. Ядоха и наситиха се,  НБ , София
И той иска да разрешим тази задача. „Яжте и пийте – казва апостол Павел, – и благодарете.“ Ама как да благодариш? Вие отхранвате вашата дъщеря или вашия син.
26.2.1922г.
58. Царството Божие,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Ако раздам всичкото си имане, а Любов нямам, нищо не съм“.
2.3.1922г.
59. Трите методи на природата, ООК , София
59.2 Методи на природата ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Яжте, пийте и благодарете“.
16.3.1922г.
60. Първото задължение на учениците, ООК , София
60.2 Задължения на ученика ( втори вариант )
В посланието си към Коринтяните, апостол Павел казва: „Каквото и да направя, ако е без Любов, нищо не се ползвам“.
13.4.1922г.
61. Природни методи, ООК , София
Чудни са хората! Ама ще каже някой: „Апостол Павел е казал, че когато сме слаби, тогава сме силни и когато сме силни, тогава сме слаби“.
61.2 Природни методи ( втори вариант )
Ще кажете: „Апостол Павел е казал, че когато човек е слаб, тогава той е силен и обратно, когато е силен, тогава, именно, е слаб“.
14.5.1922г.
62. Дъще Сионова,  НБ , София
Защо апостол Павел е казвал тъй? Казвам: Павел, когато е писал, не е мислил за членове, той искал да изкаже една велика идея, а членовете са дошли, без да мисли. Защо Павел туря неопределителния член? – Аз казвам, че разговарям с апостол Павел, но той ни най-малко не е мислил за тия членове, апостол Павел казва друго нещо: „Много работи, които аз писах, не са изнесени, моите писания са осакатени, всичко не е изнесено“.
2.6.1922г.
63. Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС , София
Апостол Павел казва на едно място: "Надпреварвайте се да си отдавате почит един на другиго."
15.6.1922г.
64. Мисъл и действие, ООК , София
64.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Така е казал някога апостол Павел: „Всичко мога да направя чрез Господа Исуса Христа“.
19.8.1922г.
65. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
И сега апостол Павел в 13-ия стих на тази глава казва: „Докле достигнем всинца в единството на вярата и на познанието на Сина Божий в съвършен мъж, в мярата на възрастта на Христовата пълнота.“ Вяра подразбира знанието, дълбокото познание на тази вяра. „Но аз вярвам в Господа!“ Вярване подразбира да се качиш горе на Мусала и да се върнеш, без да се разболееш, и на втория ден да отидеш на нивата да работиш.
22.8.1922г.
66. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Апостол Павел, като го питали за брака, какво казал? „Който има дъщеря, може да я жени, но по-добре да се не жени.“ Значи този въпрос е засегнат в Евангелието.
Ако изпълним всичко туй в Школата, ще постигнем онова, което е изразено с думите на апостол Павел, че „Око не е видяло и ухо не е чуло, и на сърцето на човека не е дохождало онова, което е приготвил Бог за онези, които Го любят.“ На друго място Павел казва още: „Като излязох от тази школа, в тялото си ли бях, или вън от тялото, не зная, но чух нещо, което не може да се изкаже на обикновен език.“ За да ви въведа в Школата, непременно трябва да ви извадя от тялото вънка.
23.8.1922г.
67. Милосърдието, СБ , В.Търново
Тогава знаете ли какво ще стане в света? – „Всички няма да умрем – казва апостол Павел, – но всички ще се изменим.“
24.8.1922г.
68. Живот вечен, СБ , В.Търново
Апостол Павел казва: „Всичко считам за измет да позная Христа.“ Туй е нещо велико! И сега Христос казва на този, който пита за вечния живот: „Иди и раздай всичко, ела и Ме последвай!“ Не казва:”Иди, раздай и ходи по света“, но „Ела и Ме последвай, Аз ще те науча тогава.“ Значи след туй ще бъдеш способен да се учиш, Той ще те научи как да живееш.
Тогава как ще си обясните мисълта в думите на апостол Павел: „Родих ви.“ Сега казвате: „Ще има ли раждане?“ Павел, един мъж, казва: „Родих ви в Христа.“ Както виждате, в Новия живот и мъжете раждат.
За светиите апостол Павел казва: „Идете да помогнете на светиите!“ Светии и сега има.
4.10.1922г.
69. Допирните точки в природата,  МОК , София
Като окултист Апостол Павел е казвал: „Побеждавайте злото чрез доброто!" Значи, доброто само може отчасти да ограничи злото, да се балансират тия две сили.
6.10.1922г.
70. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
И апостол Павел казва: „Едно време бях в тъмнина, а сега съм в светлина“.
12.10.1922г.
71. Практическо приложение на музиката, ООК , София
Казва апостол Павел: „Ще се преобразим“.
22.10.1922г.
72. Възлюби го,  НБ , София
За този огън апостол Павел е казал: „Горко ми, кой ще ме избави от закона на плътта?” Като минал през този огън, той казал: „Разбрах, какво нещо с любовта.
3.12.1922г.
73. Окултна музика, ООК , София
И апостол Павел, който видял какво се приготвя за в бъдеще, казал: "И видях, и чух неща, които не може да се изкажат на човешки език."
2.1.1923г.
74. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
И апостол Павел казва на едно място, че ние имаме ума Христов, не обикновения ум.
7.1.1923г.
75. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Сега нѣкои привеждатъ апостолъ Павла, че всичко, каквото било създадено, могло да се яде, но съ благодарение.
75.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
„Който коли вол, е както който убива человека.“ (3 стих). – Някои привеждат стихове от апостол Павел, дето е казано, че всичко, което Бог е създал, може да се яде, но с благодарност.
21.1.1923г.
76. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Но апостолъ Павелъ казва, че този първиятъ завѣтъ, който Богъ направилъ съ человѣцитѣ, взѣлъ та го отменилъ, направилъ втори завѣтъ.
76.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Но според апостол Павел, Бог изменил първия завет, заменил го с новия, според развитието на тогавашните хора.
11.2.1923г.
77. Съмнение и воля, ООК , София
Казва апостол Павел: „Виждам в себе си един закон, който действа – искам да служа на Бога. Следователно вие, като ученици, ще се намерите като апостол Павел в едно голямо противоречие.
14.2.1923г.
78. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
И апостол Павел казва: „Боя се, като проповядвам на хората, сам да не бъда отхвърлен".
18.2.1923г.
79. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
79.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
И апостол Павел говори за зачеването на новия човек.
8.3.1923г.
80. Произход на правите мисли, ООК , София
Апостол Павел казва: „Отчасти знаем, отчасти мъдруваме“.
12.3.1923г.
81. Влияние на планетите, ООК , София
Христос запитва: „Толкова камшика можеш ли да издържиш? После, знаеш ли тежестта на този дървен кръст, който аз носех? Ти такъв кръст можеш ли да носиш?“ Апостол Павел казва: „Това не е шега работа!“ Да, но трябва да се мине.
21.3.1923г.
82. Бяла и черна светлина,  МОК , София
Апостол Павел е казал: "Надпреварвайте се в отдаване почит един на друг."
15.4.1923г.
83. Чий е този образъ?,  НБ , София
Апостолъ Павелъ се моли, плака, казваше: „Господи, доста сѫ моитѣ тръне“.
83.2 Чий е този образ ( втори вариант )
Апостол Павел се моли на Господа, плака, като казваше: "Господи, доста са моите тръне".
9.5.1923г.
84. Движение на разумните сили,  МОК , София
За обяснение на тази идея ще си послужа със стиха, който апостол Павел е казал: "Любовта е плод на Духа."
13.5.1923г.
85. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
И апостол Павел се оплаква от трън в плътта си.
20.5.1923г.
86. За Името Ми, НБ , София
Като се говори за апостол Павел, виждаме едно интересно съчетание на прояви в неговия характер.
Апостол Павел отиваше да бие Христовите последователи, но Господ заповяда него да бият: удариха му три пъти по 39 и след това той написа много хубаво послание, в което казваше: „Братя, не си отмъщавайте!“ По-напред казваше: „Огън, страдания за тях!“ Като го биха, той казваше: „Братя, не си отмъщавайте! Казано е, че отмъщението е Божие, но вие живейте в Любов!“ Той разбра страданието и след това написа за Любовта в 13-та глава от първото Послание към Коринтяните: „Любовта дълго търпи, благосклонна е, не завижда, не безобразства, не дири своето си“. Но кога дойдоха? Колко страдания мина апостол Павел, докато дойдат тия нови мисли! Сега вие, стари и млади, всички ще минете през страдания.
„И аз ще му покажа все що има да пострада за името Ми.“ И действително апостол Павел изпълни всички обещания, геройски издържа всички страдания.
86.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
Апостол Павел, който е ревнив за своята отеческа вяра, иска да я наложи на всички.
Апостол Павел отиваше да бие, но Господ заповяда него да бият. Но кога дойдоха? Колко страдания не мина апостол Павел, докато дойдат тия нови мисли.
„И аз ще му покажа все, що има, да пострада за името ми.“ И действително апостол Павел геройски изпълни, той издържа всички обещания и по всички правила се научи да страда.
21.6.1923г.
87. Приложение, ИБ , БС , София
Някои от вас имали ли са изпитанията на апостол Павел? Удариха му пет пъти по тридесет и девет, след което той каза: „Братя, с голяма скръб ще влезем в Царството Божие.
1.7.1923г.
88. Ще дойдем при него, НБ , София
Стане ли нужда да убеждавате човека какво е казал апостол Павел, какво е казал Христос, Любовта изчезва.
26.8.1923г.
89. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
Апостол Павел казва: „Не от делата на закона човек ще се спаси, а от вярата“.
89.2 Черни връх ( втори вариант )
Апостол Павел казва: "Не от делата на закона човек ще се спаси, а от вярата", т.е. когато хората разберат Божиите закони, тогава ще се спасят.
10.9.1923г.
90. Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР , София
Апостол Павел казва: "Без вяра не може да се угоди на Бога."
7.11.1923г.
91. Божественото съвършенство, ООК , София
Апостол Павел казва: „Аз не живея, но Христос живее в мен.“ Това значи: „Аз не живея за себе си, но живея, за да се прояви в мен Божественото.“ Следователно писатели, философи, музиканти, художници: всички работят, за да се прояви в тях Божественото съвършенство.
25.11.1923г.
92. Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК , София
Апостол Павел казва: „Отчасти знаем, отчасти мъдруваме.“
2.12.1923г.
93. Който люби,  НБ , София
Но докато този пророк е написал тези думи, знаете ли под каква дисциплина е минал? Апостол Павел, при все че имал онези дълбоки познания по Писанието, той сам е казал, че има откровение, но как е добил това откровение, сам си знае. Аз ще ви приведа примера за апостол Павел. Апостол Павел първоначално е проповядвал едно, но след като го биха, след като му удариха 5 пъти по 35 удара, написа едно послание и каза: „С много скърби ще влезем в Царството Божие“.
Тази книга е една малка опитност, но где е опитността на ангелите, где е опитността на тези светии? Апостол Павел е казал много малко неща.
30.12.1923г.
94. Единицата и вечността,  МОК , София
Апостол Павел, който е окултист, казва: „Когато съм слаб, тогава съм силен.“ Един дух му казва: „Моята сила се познава само в нищетата.“ Когато човек е слаб, само тогава в него може да се прояви духът.
3.2.1924г.
95. Плодовете на Духа,  НБ , София
Следователно не е упрек, че те не могат да преведат вътрешния смисъл на един псалом, или пък да разберат съвременното Евангелие, което е писано преди 2,000 години, или пък посланията на апостолите, запример посланието на апостол Павел.
20.2.1924г.
96. Обектът на съзнанието, ООК , София
Например трябва да се види какъв е бил методът на апостол Павел, на апостол Петър, на Йоан, на всички пророци, на светиите, защото те са имали начини, те са имали методи, по които са живели.
27.2.1924г.
97. Истинско и относително знание, ООК , София
Апостол Павел казва, че чул и видял неща, които не могат да се изкажат.
2.4.1924г.
98. Разумното сърце, ООК , София
Апостол Павел казва: „Физическият човек не може да разбере духовните работи, понеже те духовно се разбират.“ Вие трябва да поставите новата насока на живота си върху вашето разумно сърце.
13.4.1924г.
99. Още малко,  НБ , София
Апостол Павел, апостол Петър и сега работят, проповядват Христовото учение.
30.4.1924г.
100. Добрите и лошите, ООК , София
Този, който изостане веднъж от пътя на своето развитие, пак ще влезе в Царството Божие, но знаете ли как? Апостол Павел казва: „Като главня в огън.“ Това значи, че всичко ще бъде изгубено, ще се превърнем на главня в огън.
7.5.1924г.
101. Страхът, ООК , София
Апостол Павел казва: „Ако говорим с человечески и ангелски езици, а Любов нямаме, нищо не сме.“ Значи ако бихме имали всичкото знание, което ангелите имат, и знанието, което хората имат, а Любов нямаме, нищо не струваме.
18.6.1924г.
102. Малкото приложение, ООК , София
Някои цитират един стих от апостол Павел, че Господ е направил някои съдове за почести, други – за безчестие.
6.7.1924г.
103. Да възлюбиш, МС , София
В 13 гл. от Посланието към Коринтяните, апостол Павел казва: "Любовта е дълготърпелива, не завижда, не се колебае".
Апостол Павел казва: "Отчасти знаем, отчасти пророкуваме.
103.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
" - Защо рече така? „Апостол Павел рече така.
В прочетената глава апостол Павел определя какви са качествата на Любовта.
31.8.1924г.
104. Правила на разумния живот, СБ , София
Питам: кой е същинският апостол Петър? Най-после, защо искате непременно да бъдете апостол Петър? Някои пък искат да бъдат апостол Павел. Щом искате да бъдете апостол Петър и апостол Павел, следете техния пример! Те бяха едни скромни работници – и вие бъдете едни скромни работници и мястото ви ще бъде завидно.
104.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Питам: кой е същинският апостол Петър? Най-после, защо искате непременно да бъдете апостол Петър? Някой пък искат да бъдат апостол Павел. Щом искате да бъдете апостол Петър и апостол, Павел, следете техния пример! Те бяха едни скромни работници, и вие бъдете едни скромни работници, и мястото ви ще бъде завидно.
15.10.1924г.
105. Абсолютна справедливост, ООК , София
Апостол Павел, като говори на римляните, казва им: „Даже ние, хората на духа, още не сме свободни, под закон сме.
19.10.1924г.
106. Новите схващания на ученика ., МОК , София
106.2 Новите схващания на ученика . ( втори вариант )
И затова апостол Павел казва: „Любовта не мисли зло, Любовта никога не отпада.“ И действително, тъй е.
19.11.1924г.
107. Несъизмеримите неща, ООК , София
Тогава ще паднат люспите от очите ти, като на апостол Павел, и ще видиш, че в невидимия свят няма дядовци и баби, а чисти и възвишени духове, които идат на Земята да се пожертват за благото на другите.
26.11.1924г.
108. Пелените на живота. Радости и скърби, ООК , София
Апостол Павел се обръща с тази глава към онези окултни ученици, които са разбирали законите:
30.11.1924г.
109. Който се учи, НБ , София
Сега апостолъ Павелъ се обръща къмъ вѣрующитѣ съ стиха: „Който се учи“.
Казва апостолъ Павелъ: „Онзи, който се учи, трѣбва да научи онѣзи велики нѣща въ природата“.
Апостолъ Павелъ казва: „Който се учи“.
Апостолъ Павелъ казва: „Онзи, който се учи“.
Та, казва апостолъ Павелъ: „Онзи който се учи“.
109.2 Който се учи ( втори вариант )
Сега апостол Павел се обръща към вярващите със стиха: „Който се учи“.
Казва апостол Павел: „Онзи, който се учи, трябва да научи онези велики неща в природата“.
Апостол Павел казва: „Който се учи“.
Апостол Павел казва: „Онзи, който се учи“.
Та, казва апостол Павел: „Онзи който се учи“.
7.12.1924г.
110. Ти си!, НБ , София
И въ посланието апостолъ Павелъ казва, че ние сме съработници съ Бога.
110.2 Ти си! ( втори вариант )
И в посланието апостол Павел казва, че ние сме съработници с Бога.
17.12.1924г.
111. Хармонична деятелност, ООК , София
Често вие мислите, че светиите седят много високо, но ето какво пише апостол Павел:
Какво подразбира апостол Павел под думата апостол? – Апостоли са били всички ония, които са имали прямо съобщение с Христа.
Във времето на апостол Павел имало същият спор.
Апостол Павел казва на едно място в Писанието, че главата на Църквата е Христос. На друго място апостол Павел казва: „Съблечете се от вехтия човек и облечете се в новия!“ Това е една фигура на речта.
Затова апостол Павел казва, че не чрез доброто се спасява човек; философски той е прав.
21.12.1924г.
112. Миротворци, НБ , София
Слѣдъ като кажемъ такава нѣкоя дебелашка, груба, та послѣ казваме: ама че я казахъ! Хубава излѣзе! И сега, религиознитѣ хора, като взематъ нѣкои листове отъ Евангелието, четатъ, прѣлистватъ и казватъ: тъй е казалъ Христосъ, тъй е казалъ апостолъ Павелъ, тъй е казалъ евангелистъ Матей, евангелистъ Иоанъ, пророкъ Исаия и др. И апостолъ Павелъ искалъ да докаже, че пѫтьтъ на Мѫдростьта е пѫть на спасението.
112.2 Миротворци ( втори вариант )
След като кажем такава някоя дебелашка, груба, та после казваме: Ама че я казах! Хубава излезе! И сега, религиозните хора, като вземат някои листове от Евангелието, четат, прелистват и казват: Тъй е казал Христос, тъй е казал апостол Павел, тъй е казал евангелист Матей, евангелист Иоан, пророк Исаия и др. И апостол Павел искал да докаже, че пътят на Мъдростта е път на спасението.
31.12.1924г.
113. Малката радост, ООК , София
То е учението на апостол Павел – чрез благодат се спасява човек.
Някои от вас сте Йоановци, други сте като апостол Павел, а трети сте Яковци.
11.1.1925г.
114. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
И днесъ, въ невидимия свѣтъ другитѣ Учители правятъ упрѣци на Христа, казватъ му: виждашъ ли твоитѣ ученици тамъ долу на земята? На апостолъ Павла, на апостолъ Петра сѫщото имъ казватъ.
Ти казвашъ: чакай, Господи, да Те видя, кой си! Когато апостолъ Павелъ падна отъ коня си, той чу гласъ, но видѣ ли Господа, видѣ ли Христа? \Не, той видѣ само Свѣтлина.
114.2 Тесният път ( втори вариант )
И днес, в невидимия свят другите Учители правят упреци на Христос, казват му: Виждаш ли твоите ученици там долу на земята? На апостол Павел, на апостол Петър същото им казват.
Ти казваш: Чакай, Господи, да Те видя, кой си! Когато апостол Павел падна от коня си, той чу глас, но видя ли Господа, видя ли Христа? Не, той видя само Светлина.
21.1.1925г.
115. Значение на изслушването, ООК , София
Аз чета Посланието на апостол Павел, дето се казва: „Вярата е от слушането.“ Някой, който е повярвал в Писанието, но не го е разбрал, казва: „Вярването, а не вярата, е от слушането.“ Криво е разбрал той тези неща.
4.2.1925г.
116. Отворената и затворената чаша, ООК , София
Казвате: „Това тяло е живо.“ Апостол Павел казва: „Има тяло естествено, има тяло духовно.“ Онова тяло, което е направено по образ и подобие на Бога, то е бъдещото тяло.
8.2.1925г.
117. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
И тогава, апостолъ Павелъ казва: „Ще се похваля съ кръста Христовъ.“ Азъ пъкъ допълнямъ: азъ ще се похваля съ Христовата звѣзда. Христосъ не можа да изнесе този кръстъ, съ който се хвалеше апостолъ Павелъ.
Апостолъ Павелъ на едно мѣсто казва: „Всички ние чрѣзъ силата на Словото Божие може да побѣждаваме“.
117.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
И тогава, апостол Павел казва: „Ще се похваля с кръста Христов“. Христос не можа да изнесе този кръст, с който се хвалеше апостол Павел.
Апостол Павел на едно място казва: „Всички ние чрез силата на Словото Божие може да побеждаваме“.
11.2.1925г.
118. Продължаване на живота, ООК , София
На едно място в посланията апостол Павел казва: „Когато искаш да браниш живота си, тури си щит за предпазване.“
8.3.1925г.
119. Моето царство,  НБ , София
И апостолъ Павелъ, който е прѣдвиждалъ това нѣщо казва: „Всички нѣма да умремъ, но ще се измѣнимъ.“ Сегашнитѣ хора ще се измѣнятъ, и тогава ще настане една реалность.
119.2 Моето царство ( втори вариант )
И апостол Павел, който е предвиждал това нещо казва: „Всички няма да умрем, но ще се изменим.“ Сегашните хора ще се изменят и тогава ще настане една реалност.
11.3.1925г.
120. Равностранният триъгълник, ООК , София
Ще кажете: „Кои ли от нас са ангели?“ Апостол Павел казва: „Всеки, който е нахранил един гладен или е напоил един жаден човек, той може да е ангел.“ На Земята има доста ангели, облечени в плът и кръв, които можем да нагостим, затова именно гостоприемството е силно развито в източните народи.
5.4.1925г.
121. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Апостолъ Павелъ съизволявалъ въ убиването на Стефана, но когато Стефанъ умрѣ, той накара Павла да работи за него, да му свърши работата. Когато биха апостолъ Павла петь пѫти, той каза: „Братя, съ голѣми страдания ще влѣземъ въ Царството Божие“.
121.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
Апостол Павел съизволявал в убиването на Стефан, но когато Стефан умря, той накара Павел да работи за него, да му свърши работата. Когато биха апостол Павел пет пъти, той каза: "Братя, с големи страдания ще влезем в Царството Божие".
21.4.1925г.
122. Възкресение,  ИБ , София
Апостол Павел осъждаше Петра, но като отиде в Ерусалим и той направи същата погрешка каквато и Петър. Има някои хора, които имат мъчнотиите на апостол Павел, други – мъчнотиите на апостол Петър, трети – мъчнотиите на Йоана.
17.6.1925г.
123. Успоредните линии, ООК , София
Когато апостол Павел отиде в Атина, казваше на атиняните: „Аз не ви проповядвам за тези богове, които вие знаете, но ви проповядвам за „незнайния Бог“, Чийто надпис видях някъде из града ви.
21.6.1925г.
124. Проявленията на ума,  МОК , София
Когато човек има някакъв дефект в своя разум, той ще бъде тесногръд; може да бъде морален човек, но ще е фанатик, какъвто е бил апостол Павел преди обръщането си в християнството. Апостол Павел бил философ човек, но тесногръд, и затова преследвал всички, които не вярвали и не разбирали Божественото, както той го разбирал. Обаче много хора и до днес подражават на апостол Павел, който казва: „Всичко считам за измет, за да позная Христа.“ То значи: всичко считам за измет, за да позная Любовта.
Апостол Павел в посланията си употребява почти същите думи: „Да умъртвим тялото си.“ Аз вземам думата умъртвяване в смисъл на трансформиране на енергията.
5.7.1925г.
125. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
На едно мѣсто апостоль Павелъ казва: „На мѫки съмъ, докато се роди образа на Христа въ мене“.
И апостолъ Павелъ казва: „Не живѣя вече азъ но Христосъ живѣе въ мене.“
125.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
На едно место апостол Павел казва: „На мъки съм, докато се роди образа на Христа в мене“.
И апостол Павел казва: „Не живея вече аз но Христос живее в мене.“
8.7.1925г.
126. Теория и практика, ООК , София
Някои цитират думите на апостол Павел, който казвал, че нашата борба не е против плътта и кръвта, но против духовете.
Закон е: оставете духовете да се борят сами, а вие само ги наблюдавайте – нищо повече! Когато апостол Павел казва да се съпротивлявате на дявола, той подразбира, че Духът, който живее в тебе, трябва да се бори с него заради тебе, а ти само наблюдавай тази борба, за да добиеш знание.
Апостол Павел казва: „Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм“ (I Кор. 13:1). Апостол Павел е писал правилно, но онези, които са превеждали Писанието, не са го превели правилно.
25.7.1925г.
127. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Аз днес ви държа една философска беседа, понеже виждам, че сте учени хора, както едно време апостол Павел казваше на онези културни атиняни: „понеже виждам че сте много учени хора, много културни, искам да се поразговоря, да пофилософствам малко с вас.
127.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Азъ днесъ ви държа една философска беседа, понеже виждамъ, че сте учени хора, както едно врѣме апостолъ Павелъ казваше на онѣзи културни атиняни: „понеже виждамъ че сте много учени хора, много културни, искамъ да се поразговоря, да пофилософствувамъ малко съ васъ.
29.8.1925г.
128. Дето и да идеш!, СБ , В.Търново
Апостол Павел казва например, че най-напред трябва да обичаме онези, които вярват като нас.
3.1.1926г.
129. До скончанието на века,  НБ , София
Апостол Павел гонеше този, именно, разпнатия Христос и си казваше: “Аз зная този Христос.” Не, той видя, какво нещо беше Христос, видя Го като светлина и падна от коня си с лицето на земята.
Не се лъжете! Време е вече да се снеме от кръста разпънатия Христос! Апостол Павел казва: “Ние вече не познаваме Христа, както по-рано Го познавахме.” Някой казва: ти вярваш ли в Христа? В кой Христос? В разпънатия Христос ли? Не, аз вярвам в онзи Христос, Който никога не е бил разпъван.
6.1.1926г.
130. Разковничето, ООК , София
Апостол Павел е разглеждал този въпрос в друга форма.
13.1.1926г.
131. Каквото става, ООК , София
За това време именно говори и апостол Павел, като казва: „Всички ние няма да умрем, но ще се изменим, ще се преобразим".
17.1.1926г.
132. Благ,  НБ , София
И апостол Павел Казва: “Бог иска да ни предаде своята благост, и ние да я възпоменем.” Тогава казвам: Любовта, благостта на вечния Бог е еднаква към всички същества, но всички не я възприемат еднакво, вследствие на това произтичат тия лоши разположения, тия дисонанси в тях.
7.2.1926г.
133. Познат от Него,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Ние имаме това знание".
28.2.1926г.
134. Приех от Отца Си,  НБ , София
Върху този закон апостол Павел прави своите философски разсъждения.
Някому дойде на ум, да спаси българския народ! Не се заемай с тази идея! Едно време и апостол Павел се беше заел да спасява евреите, но най-после каза: "Боя се, да не изгубя и своето спасение".
10.3.1926г.
135. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Когато апостол Павел пътувал с един кораб по Средиземно море, той предсказал, че този параход ще се разбие и ще потъне, но всички пътници ще бъдат спасени. Ако всички пътници в този кораб бяха потънали, кой щеше да разправя за пророчеството на апостол Павел? Сега и вие, като предсказвате, пазете следното правило: гледайте всички пътници от потъващия кораб да стъпят благополучно на острова на спасението, за да разправят после за вашето предсказание.
11.4.1926г.
136. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Кои ние? - Когато апостол Павел е казвал това нещо, под "ние" той е подразбирал, че всички ония хора, у които съзнанието е пробудено, те живеят и се движат в Бога.
И казва апостол Павел: "Ще бъдат грабнати във въздуха".
25.4.1926г.
137. Сам изтъпках жлеба,  НБ , София
За това апостол Павел казва: ние силните трябва да носим слабите.
28.4.1926г.
138. Здравословни условия, ООК , София
Отивате в трета църква, там разглеждат стиха, върху който е говорил апостол Павел: защо мъжете носят къси, а жените дълги коси.
Питам: Колцина от вас сте такава написана книга? Апостол Павел казва, че е написан свидетел.
Питам: Този кръст спаси ли света? И Апостол Павел е писал много велики, свещени неща, но къде са те днес? Някои от тях изнесоха пред света, а повечето скриха. Един ден ние ще извадим всичко онова, което Христос, както и апостол Павел, са писали.
2.5.1926г.
139. Избавената душа,  НБ , София
Преди 2 000 години пък апостол Павел е казал: Бог, който говори нам в миналото по много начини, последните дни говори нам чрез своя син.
Казва апостол Павел, че Бог от древността е говорил чрез пророците на хората, но те не вярваха.
5.5.1926г.
140. Условия за обикновения и за разумния човек, ООК , София
Апостол Павел казва: “Коренът на всички злини е сребролюбието.” Луната е свързана със среброто. Защо апостол Павел казва, че коренът на злото е сребролюбието, а не любовта към желязото например или към златото? Освен това той казва, че двоеумният човек е непостоянен във всичките си пътища.
9.5.1926г.
141. Ще бъде жив,  НБ , София
За каква вяра тогава говори апостол Павел? Аз наричам тази вяра “обикновена вяра”, от която всички хора умират.
Сега аз предавам думите на апостол Павел, който е казал: “Праведният чрез вярата ще бъде жив”.
19.5.1926г.
142. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Апостол Павел казва: “Проповядвайте и навреме и без време!” Това се отнася само до онези, които не знаят кога е време да се проповядва и говори.
26.5.1926г.
143. Пътят на желанията, ООК , София
Апостол Павел е казал: “Ще се похваля със своята немощ.” Какво е разбирал той под думите “със своята немощ?” Това значи: Аз не се страхувам, но ще се подчиня, ще се подам на Бога да направи опит с мене.
30.5.1926г.
144. Което дава живот,  НБ , София
И казва апостол Павел: Всички няма да умрем, но ще се изменим. С това апостол Павел разбирал този важен закон, че всички ще станем гениални, красиви, млади все по на 33 години.
9.6.1926г.
145. Усилване на вярата, ООК , София
Апостол Павел казва: “Сега не знаем какво сме.
7.7.1926г.
146. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Апостол Павел е живял някога, но и сега живее.
22.8.1926г.
147. Отвън и отвътре, СБ , София
Апостол Павел казва: „Когато бяхме врагове на Бога, Той пак ни обичаше“.
25.8.1926г.
148. Имената са ви записани, СБ , София
Апостол Павел казва: „Сега ние знаем Христос не така, както едно време, когато е бил на земята“.
29.8.1926г.
149. Ще се изкоренят, СБ , София
Аз бих предпочел мнението на апостол Павел, който казва: „Живеем и се движим вътре в Бога“.
24.10.1926г.
150. Ако говоря,  НБ , София
“Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка.” С тези думи апостол Павел иска да каже, че и най-ученият човек, най-видният философ, ако говорят с ангелски език, а любов нямат, нищо не са.
27.10.1926г.
151. Устойчиви съединения, ООК , София
Апостол Павел казва, че Христос, като се влюбва в хората, страда.
10.11.1926г.
152. Доброто сърце, ООК , София
Апостол Павел казва: „Има тяло естествено, има и тяло духовно."
17.11.1926г.
153. Устои на съзнанието, ООК , София
Апостол Павел е казал: „Ухо не е чуло, нито око е видяло онова, което Бог е определил за онези, които Го любят", т. е. за онези, които са готови да възприемат Неговата Любов.
Апостол Павел казва: „Вие сте написана книга."
28.12.1926г.
154. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
Запример апостол Павел казва, че се е пренесъл на третото небе.
2.1.1927г.
155. Влизане,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Сега имаме плътско тяло, но когато дойде космическото съзнание, ще се създаде духовното ни тяло.“ Каква разлика има между плътското и духовното тяло? – Плътското тяло умира, а духовното не умира; плътското тяло страда, а духовното не страда, противоречията в живота съществуват за плътското тяло, а за духовното тяло няма никакви противоречия.
Казвате: Апостол Павел е проповядвал някога в миналото Христовото учение. Ние знаем, кое място в цялото заема Христос, кое – апостол Павел, кое – Буда, кое – Шекспир, кое – Бетховен и т. н.
2.1.1927г.
156. Малката мисия,  МОК , София
Апостол Павел е бил смел и настойчив по отношение на своето убеждение.
156.2 Малката мисия ( втори вариант )
Ако четете живота на Буда, на Христа, на апостол Павел, може да ви посоча ред хора, в които козмичното съзнание се е родило.
В света, ако речете да живеете като апостол Павел, да тръгнете и проповядвате както него, вий не може да имате тези резултати – други [са] условията сега. Следователно от апостол Павел ще вземете характерната черта – смел, настойчив в идеите, които е поддържал. В този случай апостол Павел може да ви бъде един пример.
5.1.1927г.
157. Право разбиране, ООК , София
За това апостол Павел казва: “Сега знаем отчасти, а тогава ще виждаме лице в лице”.
12.1.1927г.
158. Предназначение, ООК , София
Покажете един човек, който, като е бил външно силен, да е бил едновременно и вътрешно силен! Мислите ли, че Исайа или апостол Павел са били силни, снажни, мускулести хора? Силата на човека не седи в големината и развитието на физическото му тяло.
Казвате: Как е възможно буквите на Природата да са живи? Да, живи са буквите на Природата, което се вижда от стиха, който апостол Павел изказал: “Вие сте жива, написана книга”.
Апостол Павел е казал: “Сега отчасти знаем, но когато дойде Любовта, тогава ще гледаме Лице с лице”.
9.2.1927г.
159. Свещеният олтар, ООК , София
За духовния свят именно апостол Павел е казал: “Око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за ония, които Го любят”.
20.2.1927г.
160. Праведният,  НБ , София
Апостол Павел е казал, че има само един начин за постигане на съвършенство.
6.3.1927г.
161. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Казва й Исус: „Иди и повикай мъжа си и дойди тук!“ Апостол Павел казва: „Аз ви сгодих за един мъж.“ За кого говори той? – За Христа. Ако под думата „мъж“ разбирате Христа, тогава как ще разберете тази мисъл в нейната дълбочина? Вие трябва да разбирате възвишеното и благородното, което апостол Павел е внесъл в тези думи.
16.3.1927г.
162. Спасителни положения, ООК , София
Апостол Павел казва: „Отчасти знаем, отчасти мъдруваме.
22.3.1927г.
163. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Апостол Павел имал такава опитност.
Искате ли това, което Бог иска, ще бъде! Вършите ли заедно с Бога това, което Той върши, ще бъде! Туряте ли начало на нещо, на което и Бог туря начало, ще бъде! Когато се реализира всичко онова, което Бог е намислил да направи, ще опитате думите на апостол Павел, който казва: „Нито око е видело това, което Бог има да направи; нито в ума на човека е идвала мисъл за това, което Бога е приготвил за тези, които Го любят".
3.4.1927г.
164. Вехтото премина,  НБ , София
Апостол Павел, като разглежда старата култура, казва: „Всичко старо, всичко вехто трябва да премине"..
И апостол Павел казва, че всички сме свързани със съзнанието на Христа.
Апостол Павел казва: „Обезумяхме от любовта Христова".
Апостол Павел казва: „На небето нито мъж за жена отива, нито жена за мъж".
13.4.1927г.
165. Една стъпка, ООК , София
След като получи 3 пъти по 39 удара, Апостол Павел каза: „Ако има нещо, с което мога да се похваля, това са моите страдания, а не радостите ми“.
4.5.1927г.
166. Принципи на нещата, ООК , София
Апостол Павел например казва, че е ходил на третото небе, видял светли, необикновено красиви неща, разбрал смисъла на живота, но въпреки това към края на своя живот той стана патриот, искаше да спаси еврейския народ.
18.5.1927г.
167. Общи упътвания, ООК , София
Затова и Апостол Павел е казал; „Докато сме младенци, ние отчасти знаем, отчасти разбираме, отчасти мъдруваме."
22.5.1927г.
168. Седмият кръг на живота,  МОК , София
Първоначално апостол Павел е гледал оптимистично на живота, но след като го били няколко пъти, той казал: „Братя, с големи мъки и страдания ще влезем в Царството Божие"; на друго място казва: „Пътя опазих, вярата опазих, сега ми остава венецът на живота".
168.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
После, от посланията на апостол Павел, разните условия, при които е бил поставен, можете ли да извадите какъв е бил неговият характер? Най-първо Павел е бил много оптимист, но след като са го били пет пъти, казва: «Братя, с много големи страдания се влиза в царството Божие.» После се оплаква от беди, болести и най-после дошел до едно вътрешно състояние, казва: «Кой не се е разколебавал, че и аз да се не разколебая?» Но това са временни състояния.
22.5.1927г.
169. Що искате,  НБ , София
„Що искате: с тояга ли да дойда при вас, или с любов и кротък дух?" Този стих е изказан от апостол Павел, който е бил учен човек.
Апостол Павел казва: „Що искате? С тояга ли да дойда при вас, или с любов и кротък дух?" Той още не засяга ада, но само запитва: „По човешки ли да дойда при вас, или с любов и кротък дух?" Аз отнасям тези думи към стиха, който Христос е казал на учениците си: „Когато тръгнете на път, не взимайте със себе си нито тържик, нито тояга, нито обуща". Тази тояга, за която апостол Павел е говорил, тя се намира в Божествения свят.
Апостол Павел казва: „С що искате да дойда при вас – с тояга ли, или с любов и кротък дух?" Тоягата подразбира старото учение.
25.5.1927г.
170. Постъпки, ООК , София
Апостол Павел пък казва: „Да се не намерим голи". Ако един напреднал, в духовно отношение, човек, какъвто беше Апостол Павел, който имаше наука, опитности, преживявания, видения, можа да каже в края на живота си, че се страхува да не изгуби това, което е придобил, туй показва, че има възможности човек да изгуби всичко.
29.5.1927г.
171. Хармонични положения,  МОК , София
Апостол Павел казва: „Ние, живите, няма да изпреварим умрелите".
8.6.1927г.
172. Основни мисли, ООК , София
Апостол Павел казва : „Има тяло естествено, има тяло духовно".
12.6.1927г.
173. Дойде на себе си,  НБ , София
И затова, когато двама души се карат, щом съзнаят грешката си, те казват: дяволска работа беше тази разправия! Апостол Павел казва: „Има разни съсъди – едни за почит, други за безчестие".
Отде черпел тази сила? Мнозина твърдят, че той имал връзки с апостол Павел.
13.7.1927г.
174. Равни страни, ООК , София
Така е казал Апостол Павел, когато е бил в общочовешкото съзнание. После Апостол Павел казва: „Аз, който проповядвам Христа, боя се да не бъда отхвърлен“. Апостол Павел не можа да проникне в дълбочините на своя народ и след като го опита, отказа се от мисълта си да го спаси.
20.8.1927г.
175. Братя в единомислие, СБ , София
Когато апостол Павел премина в новозаветния живот, той научи този закон и каза: „Сега вече не живея аз, но Христос.
21.8.1927г.
176. Обич към знанието, СБ , София
Апостол Павел казва: „Слабият във вярата зеле да яде“.
24.8.1927г.
177. Явно говорих, СБ , София
Апостол Павел като видял този дом, тази религия, казал: „Нито око е виждало, нито ухо е чувало, нито на ум е идвало онова, което Бог е приготвил за онези, които Го любят“.
25.8.1927г.
178. Великото и красивото, ООК , София
Апостол Павел пък казва: "Ако говоря с ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм.
31.8.1927г.
179. Малките резултати, ООК , София
Апостол Павел казва: "Молите се, но отговор не получавате.
11.9.1927г.
180. Денят Господен,  НБ , София
За апостол Павел Господ дойде.
25.9.1927г.
181. Оскърбени,  НБ , София
За нашата къща, т. е. за нашето тяло, апостол Павел казва: „Нашето тяло е дом ръкотворен, но има дом неръкотворен, в който трябва да живеем."
Такъв пример имаме в Писанието за апостол Павел, който отначало е гонил Христа и Неговите последователи. От тогава апостол Павел стана най-добрия приятел на Христа.
В този стих апостол Павел е дал метод, как да се превръща скръбта в радост.
Затова, именно, апостол Павел казва: „Ние, като ученици на Божествената Школа, като хора с високо съзнание, можем да се справим с мъчнотиите в живота и да намерим това, което търсим.
Ако те са се развивали по тия правила, вие ще се намирате в положението, за което апостол Павел говори: „Като че нищо нямаме, а всичко владеем".
Апостол Павел имаше тази опитност, която изказа в следните стихове: „С чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с любов нелицемерна, със словото на истината, с оръжия на правдата в дясната ръка и в лявата; в слава и безчестие, в хулене и захваляване; като прелъстници, а истинни; като непознати, а познати; като на умиране, а ето, живеем; като наказани, а не умъртвявани.
9.10.1927г.
182. Божествените условия,  МОК , Русе
Апостол Павел казва: „Когато съм слаб, тогава съм силен.“ Какво означават тези думи? – Когато човек е слаб за човешкото, тогава е силен за Божественото.
16.10.1927г.
183. Значение на линиите,  МОК , София
И Апостол Павел казва, че цялото създание лежи в страдания, в робство и в ограничения, но това е временно.
23.10.1927г.
184. По-долен от ангелите,  НБ , София
За този човек, именно, апостол Павел казва, че Господ го е направил малко нещо по-долен от ангелите. Сам апостол Павел е казал: „Сегашните страдания на човека не могат да се сравнят с бъдещата му слава".
Апостол Павел, който добре разбираше тези закони, трябваше да получи три пъти по 39 тояги от евреите, за да го провери на опит.
30.10.1927г.
185. Посред тях,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Ще се присадим на дива маслина".
9.11.1927г.
186. Космически възприятия, ООК , София
Апостол Павел беше свален от коня си, изгуби зрението си и така му се яви Христос.
16.11.1927г.
187. Превръщане на киселините, ООК , София
Те преповтарят какво е казал еди-кой си пророк или светия, какво са казали апостол Петър, апостол Павел, какво е казал Христос.
20.11.1927г.
188. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
В прочетената глава апостол Павел подбужда тогавашните християни да бъдат негови подражатели, както и той е подражател на Христа.
В прочетената глава Апостол Павел говори на тогавашните християни, че мъжът е глава на дома, че първо той е бил създаден, а после жената.
4.12.1927г.
189. Седем кошници,  НБ , София
И апостол Павел е казал: „Ако грехът не се увеличи, и доброто няма да се увеличи."
7.12.1927г.
190. Вечно обновяване, ООК , София
На времето си и апостол Павел е говорил за обновяване.
Като знае това, апостол Павел е казал: "Око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е определил за тези, които Го любят.
11.12.1927г.
191. За приятелите си,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Когато съм слаб, тогава съм силен."
14.12.1927г.
192. Време и вечност, ООК , София
Когато писал своите Послания, апостол Павел употребявал някъде неопределена форма.
18.12.1927г.
193. Твърдата храна,  НБ , София
Значи, във времето на Апостол Павел е било забранено на жените да говорят в църква, понеже не са знаели, какво да говорят. Сам Апостол Павел казва: „Не отделяйте знанието от любовта."
Апостол Павел казва, че докато дойде новото знание, старото не трябва да се изхвърля.
И Апостол Павел казва: „Твърдата храна е за съвършените."
1.1.1928г.
194. В образ Божи,  НБ , София
Този стих показва, че апостол Павел е предвиждал не само тогавашните възможности на живота, но и бъдещите.
1.1.1928г.
195. Реалното в човека,  МОК , София
За това време апостол Павел казва: „Сега виждаме мрачкаво, а тогава ще виждаме лице с лице“.
29.1.1928г.
196. Синове на възкресението,  НБ , София
В такова положение беше апостол Павел, когато пътуваше с параход по морето.
5.2.1928г.
197. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Затова, именно, апостол Павел е казал: „Отчасти знаем, отчасти мъдруваме."
2.2.1928г.
198. Състояния на материята, ООК , София
Апостол Павел, велик апостол, много плака и се моли на Господа да го освободи от тъмното същество в него, но Господ му каза, че засега това същество му е нужно. Апостол Павел казва, че е намерил начин как да се справя с това същество, но не казва, че абсолютно се е освободил от него.
Апостол Павел, последовател на Христа, искаше да спаси еврейския народ, но с това свое желание той се отклони от своето предназначение.
12.2.1928г.
199. До край,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Като бяхме деца, разсъждавахме по детински, а като станахме мъже, напуснахме детинското."
Апостол Павел казва: „В миналото Бог остави хората да живеят, както разбираха, но сега, понеже повече Го разбират, Той изпрати Сина Си, Любовта, да им покаже, как трябва да живеят, как да придобият Вечния Живот.
Апостол Павел казва: „Днешните страдания не могат да се сравнят с бъдещите блага, с бъдещата слава, която се готви на човечеството."
7.3.1928г.
200. Двете точки, ООК , София
Апостол Павел казва: „Който стои, да гледа да не падне."
Апостол Павел стана герой, след като му удариха три пъти по 39 тояги.
11.3.1928г.
201. Баща си и майка си,  НБ , София
Апостол Павел е казал: „Побеждавайте злото с добро!"
21.3.1928г.
202. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Апостол Павел казва: „Молете се един за друг!“; този стих подразбира същото нещо, което ви казвам – да отидеш на гости и да ти дойдат на гости.
25.3.1928г.
203. Остани с нас!,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Отчасти знаем, отчасти разбираме."
1.4.1928г.
204. Славата човеческа,  НБ , София
Който иска да възпитава волята си правилно, той трябва да дойде в първото си положение, за което апостол Павел говори в 5 глава към Коринтяните: „Плодовете на Духа са любов, радост, мир. . .» Това е храната на мозъка.
9.4.1928г.
205. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Тази е свещената целувка, за която казва Апостол Павел: „Целунете се със свето целование!”
18.4.1928г.
206. Доброта и разумност, ООК , София
Апостол Павел казва за себе си: „Даде ми се сатанински трън в плътта да не се възгордея от голямото знание, от голямото откровение, което придобих".
22.4.1928г.
207. За съдба дойдох,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Кой може да ни отдалечи от Бога, от Любовта Христова? – Никоя сила не е в състояние да стори това.
9.5.1928г.
208. Създаване на нови органи, ООК , София
Той е работил, придобил е много неща, обаче не е имал опитността на апостол Павел, който се е пренесъл на седмото небе и след това казва: „Къде бях, не зная, но нито око е видяло, нито ухо е чуло това, което преживях.
16.5.1928г.
209. Разумни отношения, ООК , София
Апостол Павел имаше видения и откровения и след това само можа да каже: „Ако говоря с человечески и ангелски езици, а Любов нямам, нищо не съм“.
23.5.1928г.
210. Плащане и прощаване, ООК , София
Апостол Павел казва: „Боя се, като проповядвам, да не бъда отхвърлен“.
30.5.1928г.
211. Придобиване на щастие, ООК , София
Апостол Павел се обръща към своите последователи с думите: „За мене е по-добре да отида при Христос, там да придобия щастието, но за вас е по-добре да остана на земята“. Апостол Павел можа да понесе всички страдания с радост, защото беше щастлив, учен човек.
20.6.1928г.
212. Задна стража, ООК , София
Апостол Павел казва на своите последователи: „Аз ви родих“.
Апостол Павел казва, че жената трябва да се подчинява на мъжа, защото е произлязла от него. – Не, жената не е произлязла от мъжа.
25.7.1928г.
213. Единство на съзнанието, ООК , София
Апостол Павел е казал, че естественият, т.е. физическият човек не може да разбира духовните работи. – Защо? – Духовните работи се разбират по вътрешен път, по пътя на духовното у човека.
1.8.1928г.
214. Правилно хранене, ООК , София
Апостол Павел казва: „Ако земните работи не разбирате, как ще разберете небесните?“ Като започват да ядат, някои хора се помолят на Бога и след това казват: „Ела, Боже, да ядем!“ Това е дълбок вътрешен процес.
5.9.1928г.
215. Планински върхове, ООК , София
215.2 Планински върхове ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Плът и кръв няма да наследят Царството Божие", но не обяснява.
17.10.1928г.
216. Възприемане и предаване, ООК , София
Имайте характера на апостол Павел, който е казвал за себе си, че проповядва името Божие даром.
14.11.1928г.
217. Смени в природата, ООК , София
Апостол Павел е казал: „Отчасти знаем, отчасти мъдруваме“.
26.12.1928г.
218. Направление на истинския живот, ООК , София
Когато проникнал във великото бъдеще на човечеството, апостол Павел казал: „Око не е видяло, и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за тези, които Го любят“. Не само апостол Павел може да се похвали със своята немощ и неразбиране, но всеки човек трябва да каже същото за себе си.
16.1.1929г.
219. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Апостол Павел казва: „Заради любовта си към Бога станахме посмешище на хората и на ангелите“. Лошо ли беше положението на апостол Павел? Мъчнотията му се заключаваше само в това, че той живееше и на физическия, и в духовния свят, вследствие на което изпадаше в противоречия.
6.2.1929г.
220. Двете съзнания, ООК , София
Защо трябваше апостол Павел да страда? Когато някои искаха да му принесат жертва, като на боговете, той започна да ги разубеждава, да им казва, че и той е човек като тях.
10.2.1929г.
221. На Бога живаго,  НБ , София
Апостол Павел е поставил тия три добродетели да действуват едновременно: дето е вярата, там са надеждата и любовта; дето е надеждата, там са вярата и любовта; дето е любовта, там са вярата и надеждата.
17.3.1929г.
222. Който има невестата,  НБ , София
Апостол Павел казва: ”Сгодих ви за Едного.” Това показва, че някои християни са сгодени от две хиляди години насам.
3.4.1929г.
223. Противоположни процеси, ООК , София
Апостол Павел казва: „Кой ще ме отдели от любовта Христова?“ Който е възлюбил Бога, той не може да бъде отделен от Него.
223.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
Сега вие четете апостол Павел, който е живял двадесет века напред. Апостол Павел се е родил двадесет века по-напред в неговото време.
Казва апостол Павел: "Кой ще ни отдели от любовта Христова?" Онези, които са определени, които са възлюбили Бога, никой не може да ги отдели.
Сега в това знание, което имате, апостол Павел казва това, което сме придобили, да не го изгубим.
26.5.1929г.
224. Другата събота,  НБ , София
Като говорил за правене на добро, апостол Павел искал да обърне внимание на хората разумно да правят добро.
2.6.1929г.
225. Огън да запаля,  НБ , София
Значи, думата Син не трябва да се разбира в нейния външен образ, а вътрешно, като принцип, за който и апостол Павел говори.
19.6.1929г.
226. Естествени връзки, ООК , София
Апостол Павел казва: "Като бях младенец по младенчески разсъждавах.
23.6.1929г.
227. Разумните кротки,  НБ , София
Не е достатъчно само човек да има опитността на апостолите, или да е видял Христа, както апостол Павел го е видял.
227.2 Блажени кротките ( втори вариант )
Апостол Павел на едно място казва: „Аз не видях само Господ, но Го попипах и Го запитах: „Кой си Ти, Господи?" „Аз съм Христос, Когото ти гониш, но Аз ще те направя и тебе от кротките." И наистина няколко години Той го учи, праща го да се изпита и най-после апостол Павел казва: „Всичко считам за измет, за да позная Христа."
10.7.1929г.
228. Господар и слуга, ООК , Мусала
За този ден, именно, Давид казва: "Господи, не отнемай светия си Дух от мене!" За същия ден Апостол Павел се изказва в следния смисъл: "Всичко считам за измет, само да позная Тебе Единнаго Истиннаго Бога.”
28.7.1929г.
229. Що трябва да речете,  НБ , София
Който отива на небето, той трябва да знае небесния език?- Затова, именно, апостол Павел казва: „Ако говоря на человечески и на ангелски езици, а любов нямам, т. е. не зная Божия език, нищо не съм.
Затова апостол Павел казва: „Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм.
31.7.1929г.
230. Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК , София
Апостол Павел казва: "Като бях младенец, мислех по младенчески.
Затова и Апостол Павел казва: "Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм."
Апостол Павел казва: "Да съблечем старите си дрехи!" Това значи: Да съблечем дрехите на старостта и да облечем новите дрехи на младостта, т.е. да се подмладим.
11.8.1929г.
231. Моите овце слушат моя глас,  НБ , София
Апостол Павел нарича Христа втори Адам, но като Адам, Христос никога не е вървял по пътя на човешката еволюция, което значи, че Той никога не е грешил.
Апостол Павел казва: „Никой не може да отнеме радостта ми."
11.9.1929г.
232. Вън и вътре в тялото, ООК , София
Апостол Павел казва, че не помни дали е бил в тялото си или вън от тялото си, но е видял и чул такива неща, които с думи не може да изкаже. Щом Апостол Павел е видял и чул необикновени неща, той непременно е бил вън от тялото си, а Бог е бил вътре.
18.9.1929г.
233. Проявеният живот, ООК , София
Апостол Павел се моли на Бога да извади тръна от плътта му, но не получи отговор на молитвата си. Бог му каза: „Моята сила се показва чрез твоята немощ.“ Апостол Павел разбра, че този трън му беше даден, за да не се възгордее.
Апостол Павел казва: „Всичко счетох за измет, за да позная Господа“.
22.9.1929г.
234. Духовното в човека, НБ , СБ , София
Апостол Павел казва: „Горко ми, ако не проповядвам!" Това подразбира: ако човек не оре и не сее, гладен ще ходи; ако не си шие дрехи и обуща, гол и бос ще ходи; ако не си съгради къща, ще бъде изложен на всички природни стихии.
27.9.1929г.
235. Три идеи,  МОК , София
Придобие ли Божествено знание, човек дохожда в положението, в което се е намерил апостол Павел и казал: „Всичко считам за измет, за да позная Христа“.
235.2 Последният опит ( втори вариант )
Та всеки един, който е имал такава една опитност, той казва както апостол Павел: “Всичко считам за измет, да позная Христа.” Христос в този случай е една идея, която дава разрешение на всички въпроси в дадения случай.
29.9.1929г.
236. Дух Господен,  НБ , София
Той преживял такива неща, за които, като апостол Павел, смело могъл да каже: „Око не е видяло и ухо не е чуло това, което преживях.
6.10.1929г.
237. Забранихме му,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Ако физическото ни тяло се разруши, ние ще живеем с духовното." Така може да каже апостол Павел.
237.2 Забранихме му ( втори вариант )
Апостол Павел казва - ако нашето се разруши, имаме духовно тяло, в което за в бъдеще можем да живеем.
30.10.1929г.
238. Източници на живота, ООК , София
Апостол Павел казва: „Всички няма да умрем, но ще се изменим.“
10.11.1929г.
239. Сторете да насядат,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Който стои, да гледа да не падне".
239.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Апостол Павел казва на едно място: „Онзи, който седи, да гледа да не падне."
17.11.1929г.
240. Сам се опасваше,  НБ , София
240.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Апостол Павел казва на едно място „похитител".
1.12.1929г.
241. Пасха Господня,  НБ , София
241.2 Пасха Господня е ( втори вариант )
Апостол Павел като изказа този стих, той се силеше по този начин да прикрие истината.
5.1.1930г.
242. От сърцето излизат,  НБ , София
И почват да ни цитират какво казал апостол Павел. Казва апостол Павел, че в Бога живеем и се движим.
8.1.1930г.
243. Проява на Любовта, ООК , София
243.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
Аз пак ще се спра върху апостол Павел, който казва: "Ние отчасти знаем и отчасти мъдруваме, отчасти мислим за нещо, отчасти говорим.
26.1.1930г.
244. Богове сте,  НБ , София
Които не са придобили тези качества, за оправдание цитират стиха, в който апостол Павел казва: „Мога да се похваля със своята немощ.“ Като говори за своята немощ, апостол Павел има предвид своята слабост в правене на престъпления.
244.2 Богове сте ( втори вариант )
Но апостол Павел се хвали със своята немощ да прави престъпления.
29.1.1930г.
245. Махалото, ООК , София
245.2 Махалото ( втори вариант )
Казва апостол Павел на едно място: „Всички ще бъдем подобни нему."
2.2.1930г.
246. Аз съм,  НБ , София
Апостол Павел казва, че всички удове на човека, по форма и размери, са предвидени още докато е бил в утробата на майка си.
246.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
И апостол Павел казва - още в утробата на майката са описани всичките удове на човека, какви форми и размери трябва да имат, и когато човек се яви на земята, ако са спазени същите форми и размери, както са написани, той ще може да живее.
9.2.1930г.
247. Побеждавайте злото,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Побеждавай злото чрез доброто!“ Побеждавай злото чрез любовта, като велико начало на живота, като велико оръжие в ръката на добрия и разумен човек.
Още на времето си Апостол Павел е предвиждал това и казал: „В жертва жива, свята и благоугодна Богу.“ Това значи: всичко, каквото има, човек трябва да го даде в жертва жива, благоугодна на Бога, за да влезе в разумния живот, между светлите и разумни същества, които живеят в единство и съгласие.
247.2 Побеждавайте злото ( втори вариант )
И апостол Павел още преди толкова хиляди години е предвиждал това време и казва „в жертва жива, свята и благоугодна Богу".
12.2.1930г.
248. Съчетания на числата, ООК , София
Апостол Павел казва, че докато невежеството се е ширило в света, и хората не са търсили знание, Бог се е оттеглил от тях и ги е оставил свободни, всеки да върви по своя път.
248.2 Съчетания на числата ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Бог, като презираше невежеството на хората, беше се оттеглил, всеки да си върви по своя път."
23.2.1930г.
249. Делата Божии,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Имам тяло духовно, имам тяло физическо”.
Апостол Павел казва, че ще дойде ден, когато човек ще бъде грабнат във въздуха. За това състояние на човека апостол Павел казва: „Ние няма да умрем, но ще се изменим.”
5.3.1930г.
250. Термометъра на човека, ООК , София
Като прилага законите на разумната природа, човек дохожда до положението, което някога апостол Павел е преживял.
250.2 Човешкият термометър ( втори вариант )
Казва апостол Павел: „Око не е виждало и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за тези, които го любят."
9.3.1930г.
251. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Има тяло естествено, има и тяло духовно”.
Апостол Павел е казал: „Нито мъж без жена, нито жена без мъж могат да влязат в Царството Божие”.
16.3.1930г.
252. С благодат и истина,  НБ , София
Ако е пълен със знания, според думите на апостол Павел, човек е осъден на възгордяване.
30.3.1930г.
253. В сила,  НБ , София
Апостол Павел казва за себе си: „Когато съм слаб, тогава съм силен”! – Какво означават тия думи? – Това значи: когато съм слаб в човешкото, в преходното, тогава съм силен в Божественото и във вечното.
4.4.1930г.
254. Огъната плоскост,  МОК , София
254.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
") Питам, Калвин прав ли е? („Той се основава на апостол Павел. ") Апостол Павел казва: „Някои съдове са направени за почест, а други - за безчестие.
18.4.1930г.
255. Направления в живота,  МОК , София
255.2 Направления в живота ( втори вариант )
Когато умирал един учен американец, който изучавал гръцки език, той съжалявал, че няма още двайсет години, за да определи неопределения член за онова, което е писал апостол Павел.
25.4.1930г.
256. Светлина и знание,  МОК , София
256.2 Знание и светлина ( втори вариант )
Той може да бъде само едно нещо в дадения случай. („Как апостол Павел е бил всичко?") То е друг въпрос. Говориш за апостол Павел, гениален човек е той, погрешки не прави или в стоте години в живота си той ще направи само една погрешка.
14.5.1930г.
257. Добрият ден, ООК , София
257.2 Добрият ден ( втори вариант )
Нито око е видяло, нито ухо е чуло - казва апостол Павел, - като се качиш в областта, дето любовта царува.
25.5.1930г.
258. По-горни от тях,  НБ , София
За този свят, именно, апостол Павел казва, че око не е видяло, и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които Го любят.
8.6.1930г.
259. Който влиза,  НБ , София
Затова, именно, апостол Павел казва: „Отчасти знаем, отчасти пророкуваме”.
Апостол Павел казва: „Ние няма да умрем, но ще се изменим”.
11.6.1930г.
260. Двата принципа, ООК , София
Апостол Павел казва: „Първият плод на Духа е любовта.” Духът е разумното начало в света. Следователно, ако въз основа на думите ,казани от апостол Павел, приемем, че първият плод на разумното начало е любовта, ние имаме едно становище.
260.2 Двата принципа ( втори вариант )
Сега, от гледище на апостол Павел, който казва, плодът на духа е любовта. Апостол Павел взема духа, то е разумното.
18.6.1930г.
261. Абсолютна вяра, ООК , София
261.2 Абсолютно доверие ( втори вариант )
Ако вие очаквате, че след като идете в другия свят, ще дойде апостол Павел и апостол Петър да ви проповядват. Апостол Петър и апостол Павел ще имат ли време да се занимават с вас? Американци чакат, българи чакат, французи, германци, японци, китайци, индуси, които чакат апостол Петър и Павел. С кого ще се занимават най-напред? Не очаквайте апостол Петър и апостол Павел да се занимават с вас.
22.6.1930г.
262. За храна,  НБ , София
Апостол Павел казва, че между плътта и духа съществува борба.
Затова апостол Павел казва: „Който седи, да гледа да не падне”.
9.7.1930г.
263. Форма и съдържание, ООК , София
263.2 Форма и съдържание ( втори вариант )
Апостол Павел, като знае закона, казва: „Боя се аз, който стоя, да не би да дойде някой мой минал дядо, прадядо да ме катурне и да не би да изгубя аз своята вяра.“
1.8.1930г.
264. На езерата, МОК , СБ , 7-те езера
264.2 На езерата ( втори вариант )
Апостол Павел се обръщаше към тогавашните верующи, тези верующи и сега живеят.
13.8.1930г.
265. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
265.2 Начало и край ( втори вариант )
Апостол Павел, след като се разби техният кораб, излезе на острова, събираше дърва, ухапа го една усойница, какво стана? Имаше едно страдание, стисна го, той го носеше, стисна го и си гледаше работата, стисна го в огъня.
17.8.1930г.
266. Благословена между жените, СБ , РБ , Рила
И апостол Павел казва: „Родих ви.“ Ако вземете неговите думи в буквален смисъл, това е невъзможно. Тогава какво означават думите на апостол Павел? Той подразбира друго: да роди човек нещо велико и красиво в своята душа.
7.9.1930г.
267. Имам ястие,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Ако се разруши този дом, ще се направи неръкотворен.
1.10.1930г.
268. Права мисъл, ООК , София
За да получи откровение, да възлезе на седмото небе, апостол Павел беше бит 39 пъти.
15.10.1930г.
269. Определено време и място, ООК , София
Колко пъти биха апостол Павел? Апостол Павел получи 3 пъти по 39 тояги.
Не чакайте да получите някакво откровение, както са получили на времето си Исай, Йеремия, апостол Павел и др.
19.10.1930г.
270. Отец люби Сина,  НБ , София
И за Христа казваха: „Луд е Той, защо Го слушате?" И за апостол Павел казваха, че е полудял от много учене.
29.10.1930г.
271. Правилно разрешаване, ООК , София
В тази глава апостол Павел описва бъдещите времена.
30.11.1930г.
272. Дигнете камъка!,  НБ , София
И апостол Павел казва: „Сега не живея аз, но Христос живее в мене."
Апостол Павел казва: „Цялото Битие, цялото създание, заедно с Бога, въздиша."
3.12.1930г.
273. Просветено съзнание, ООК , София
Така стана и с апостол Павел. Ако апостол Павел падна от коня си колко повече е осъден всеки човек на подобно падане. Апостол Павел падна само веднъж от коня си и прогледа, а обикновеният човек много път ще пада и става, докато най-после прогледа и приеме Христа в себе си.
Тъй щото натъквате ли се на някакви умствени противоречия ще знаете, че това е апостол Павел във вас, който ви изобличава.
17.12.1930г.
274. Умствени прояви, ООК , София
Апостол Павел също се оплакваше от тия същества.
21.1.1931г.
275. Дишането на човека и на животните, ООК , София
Апостол Павел казва: „Ние не живеем за себе си и не умираме за себе си".
11.3.1931г.
276. Реалности и сенки, ООК , София
Апостол Павел казва: „Не внасяйте никакво гнило слово в ума си“.
24.4.1931г.
277. Опитности в живота,  МОК , София
Апостол Павел е казал, че ако тялото, т.е. временното жилище на човека, се разруши, той ще живее във вечното жилище, където душата пребивава.
277.2 Знание и опитност ( втори вариант )
Апостол Павел казва: Ако временното жилище се развали, имаме дом неръкотворен, в който човек ще влезне да живее за бъдаще.
6.5.1931г.
278. Правата посока, ООК , София
Апостол Павел казва: „Око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които Го любят“.
Апостол Павел беше голям оптимист.
13.5.1931г.
279. Свещеният трепет, ООК , София
Апостол Павел казва: „Ние няма да умрем, но ще се изменим“. – Кога ще стане това? – Когато Божественото Начало влезе в човека, т.е. когато лъчите на Любовта проникнат цялото му тяло.
10.6.1931г.
280. Свобода на съзнанието, ООК , София
Апостол Павел казва: „Всичко считам за измет, за да позная Господа Исуса Христос“.
13.7.1931г.
281. Старите накити,  РБ , 7-те езера
Сега, ще прочетете 4-та глава, I Послание към Коринтяните, в което апостол Павел говори какво се иска от строителите на Божиите тайни.
14.7.1931г.
282. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
Апостол Павел казва: „Ние няма да умрем, но ще се изменим“.
19.7.1931г.
283. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Апостол Павел казва: „С тояга ли да дойда при вас, или с Любов и кротък дух?“ Често старите учители си служеха с тояга, като възпитателен метод.
21.8.1931г.
284. Отиване и връщане, СБ , София
Дойдете ли до положението да си служите с тия формули, вие ще минете от детинство в пълна възраст – това е подразбирал Апостол Павел, като изказал стиха: „Докато бях дете, по младенчески постъпвах, но като станах възрастен мъж, напуснах детинството.” Кой напуска детинството? Само онзи напуска детинството, който върви в Божествените пътища; докато е дете, човек казва: „Това е невъзможно, онова е невъзможно”, но като стане възрастен и влезе в Божиите пътища, невъзможните неща за него стават възможни и той става радостен и весел.
30.9.1931г.
285. Събуждане, ООК , София
285.2 Събуди се ( втори вариант )
Апостол Павел казва сега: "А жена да поучава не позволявам, нито да владее на мъжа си, но да е в мълчание.
Апостол Павел казва на едно място: "Всички няма да умрем, но всички ще се изменим."
4.10.1931г.
286. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
И апостол Павел казва: „Вече съм по-близо до спасението, до Божествения ден.” И ако ние така разбираме, в нашия живот може да настане една промяна.
7.10.1931г.
287. Оставената торба, ООК , София
287.2 Оставената торба ( втори вариант )
Когато апостол Павел се качил на парахода и се явила голяма буря, тогава той се обърнал към пътниците и казал: "Не бойте се! Нито една душа няма да се погуби от нашата ладия, от нашия кораб."
Апостол Павел казва: "На ума и на сърцето не е дохождало на човека това, което Бог е приготвил за онези, които го любят."
1.11.1931г.
288. Изново,  НБ , София
За пример, кой от вас досега е разбрал брата си, сестра си или приятеля си? Кой човек днес е готов да се пожертва за другите, както за себе си? Апостол Павел казва: „Едва ли ще се намери човек, който да се пожертва за приятеля си; обаче когато бяхме врагове на Бога, Той се пожертва за нас".
16.12.1931г.
289. Правилен живот, ООК , София
Апостол Павел казва: "Вън от любовта Христова всичко считам за измет".
289.2 Правилен живот ( втори вариант )
Апостол Павел казва: "Вън от любовта Христова всичко считам за измет."
27.12.1931г.
290. Думата му държа,  НБ , София
Един американски учен е посветил целия си живот да изучава неопределения член в Писанието, изучава какво иска да каже апостол Павел, когато туря неопределения член: „някой си човек" или „този човек".
30.12.1931г.
291. Истинско познаване, ООК , София
Апостол Павел казва: "Ние няма да умрем, но ще се изменим".
3.1.1932г.
292. От смърт в живот,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Христос умря за нас."
Ще кажете като апостол Павел: „Дано като дойде, да не разплаче мнозина от вас."
17.1.1932г.
293. Освободени,  НБ , София
Повдигнете се над средата, забравете всички несгоди в живота и кажете: "Всичко в света е за добро!" Иначе, как ще се оправдае у нас онзи стих, дето казва апостол Павел: "В Бога живеем, движим се и съществуваме".
24.1.1932г.
294. Доведете ми го,  НБ , София
Апостол Павел казва, че дивата маслина се присаждала на питомната.
28.2.1932г.
295. След това,  НБ , София
Апостол Павел като се пренесъл в техния свят, не вижда същества, но казва: "Нито око е видяло, нито ухо е чуло онова, което Бог е приготвил за онези, които Го любят."
6.3.1932г.
296. В последното време,  НБ , София
И апостол Павел не можеш да бъдеш.
17.3.1932г.
297. Истина и Живот,  ИБ , БС , София
Посланието към Коринтяните, където апостол Павел се обръща към младите християни, наскоро тръгнали в Пътя.
27.3.1932г.
298. Верният в малкото,  НБ , София
Ако отворите пета глава от Посланието на апостол Павел към Галатяните, ще видите, кои са тези отрицателни качества на материалния живот, които човек ги е създал.
1.5.1932г.
299. Когато беше по-млад,  НБ , София
Апостол Павел казва: Макар, че беше син, и Той научи нещо.
29.5.1932г.
300. Вечният порядък,  НБ , София
Апостол Павел казва: "Всички няма да умрете, но всички ще се измените."
12.7.1932г.
301. Езикът на истината,  ИБ , София
Апостол Павел казва на едно място: "Елементарни работи има, за които трябва да се говори."
27.7.1932г.
302. Подражатели на Бога, СБРБ , 7-те езера
Апостол Павел казва: „Тази тайна е голяма, но аз говоря това за Христа и за църквата.
Апостол Павел казва: „Бивайте подражатели на Бога!“ Как е възможно да подражаваш на нещо, което никога не си виждал? Защото казано е, че Бога никой никога не е виждал.
14.8.1932г.
303. Оставете децата, СБРБ , 7-те езера
Апостол Павел казва: „Днешните страдания не могат да се сравнят с бъдещата слава за онези, които любят Бога“.
28.8.1932г.
304. Видяхме славата, СБ , София
Апостол Павел, след като вижда как хората в този свят намират противоречия, казва: "Ако трябва да скъсате всичките връзки, трябва да излезете из света навънка, няма да бъдете полезни.
Апостол Павел казва: "Око не е видяло и ухо не е чуло онова, което Бог е приготвил за ония, които Го любят." Апостол Павел казва, че този език на ангелите, той е толкоз красив, че се слуша като кимвали.
304.2 Видяхме славата ( втори вариант )
Апостол Павел, след като вижда, че хората в този свят намират противоречия, казва: „Ако трябва да скъсате всичките връзки, трябва да излезете из света навънка.
Апостол Павел казва: „Око не е видяло и ухо не е чуло онова, което Бог е приготвил за ония, които Го любят." Апостол Павел казва, че този език на ангелите е толкова красив, че се слуша сякаш свирят кимвали.
2.9.1932г.
305. Тънки и дебели линии,  МОК , София
Апостол Павел казва: "Радвам се на немощите си."
305.2 Тънки и дебели линии ( втори вариант )
Думите на апостол Павел имат смисъл: „Когато съм слаб, тогава съм силен“.
22.9.1932г.
306. Свещен трепет,,  ИБ , София
И тогава казва апостол Павел:" Ще се познаем тъй, както Бог ни е познал", и ще бъдем подобни на Него не само със загадки, но ще каже: "Елате с мене на разходка."
12.10.1932г.
307. Малката истина, ООК , София
Апостол Павел казва: „Сгодих се за Христа.” Значи, той е сгоден от две хиляди години.
Казваш: Друго нещо е да си апостол Павел или някои пророк, а ти си обикновен човек – Апостол Павел беше обикновен. Пътят, по който си тръгнал, е пътят на апостол Павел. Питаш: Не съм ли тръгнал на път? Тръгнал си, на кон си, като апостол Павел.
307.2 Малката истина ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Сгодих ви за един човек.“ От 2000 години има хора, които са сгодени и още не са женени.
Някои ще кажат: „Това е апостол Павел, това е еди-кой си. А ние сме обикновени хора.“ Апостол Павел беше един обикновен човек, ходеше да гони християните, но падна от коня и си контузи главата, чу глас: „Защо ме гониш? Този път, по който вървиш, не е правилен.“ И всеки един [от] вас ще се качи на този кон и отива някъде. Рекох, този път, по който вървиш, е път на апостол Павел. Вие казвате: „Не съм ли тръгнал на път?“ Тръгнали сте, на кон сте, като апостол Павел.
23.10.1932г.
308. Като дете,  НБ , София
Казва на едно място апостол Павел, че старото ни направи големи препятствия.
И апостол Павел казва: „Нито наум е идвало на човека, нито на сърцето е идвало за онова, което Бог е приготвил за онези, които го обичат.“ Следователно в човека седи една възможност на живота.
308.2 Като дете ( втори вариант )
На едно място апостол Павел казва, че старото ни направи големи препятствия.
И апостол Павел казва: "Око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които Го обичат.
6.11.1932г.
309. Ето отрока,  НБ , София
Апостол Павел казва – като остареем, ставаме подигравка на хората и на ангелите.
309.2 Ето отрока ( втори вариант )
Апостол Павел казва: Като остареем ставаме подигравка на хората и на ангелите.
9.11.1932г.
310. Божественото дърво, ООК , София
Апостол Павел казва: „Ако имах знанието на ангелите, и ако говорех на всички езици, а любов нямам, нищо не съм.” В пътя, по който сега вървите, всичко става на своето време.
310.2 Всякога услужвай ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Ако имах знанието на света, и ако имах знанието на ангелите, и ако говорих всичките езици, а любов нямам, нищо не съм.“ Пътят, по който сега вървите, всички неща си идват на своето време.
20.11.1932г.
311. Ти ли си,  НБ , София
Тогава ще кажем като апостол Павел – днешните страдания не може да се сравнят с бъдещата слава, с бъдещите възможности, които ще се открият.
311.2 Свещен трепет ( втори вариант )
Тогава ще кажем като апостол Павел: Днешните страдания не могат да се сравнят с бъдещата слава, с бъдещите възможности, които ще ви се открият.
11.12.1932г.
312. Думи на Правда,  НБ , София
И казва апостол Павел: „Радвайте се на Обетованата земя“, а това е само един символ.
1.1.1933г.
313. На двама господари,  НБ , София
И всички те питат: „Познаваш ли ме?“ Никой от вас не си е задавал въпрос, какво да отговорите, когато Господ те пита: „Познаваш ли ме?“ Вие казвате: „Не зная.“ Когато Христос запита апостол Павел: „Познаваш ли ме“, той каза: „Кой си ти, Господи?“ Христос му каза: „Аз съм този, който бях в Исуса, който беше в Христа.“ И след това апостол Павел каза: „Всичко считам за измет, да позная Христа, да позная онзи, който беше в Исуса, който беше в Христа!“ Оттам насетне апостол Павел имаше сила. Апостол Павел изигра своята роля и много добре я изигра.
Ако Павел не беше паднал от коня си и не беше питал: „Кой си ти Господи“, никой не би знаел досега името му, но като падна от коня, всички го знаят, и тогава той стана апостол Павел. Днес апостол Павел е един от най-силните апостоли и неговите послания всеки ги чете.
313.2 На двама господари ( втори вариант )
И всички те питат: Познаваш ли го? Никой от вас не си е задавал въпрос, какво да отговори, когато Господ го пита: Познаваш ли ме? Вие казвате: Не зная! Когато Христос запита апостол Павел - познаваш ли ме, той каза: Кой Си Ти, Господи? Христос му каза: Аз съм този, Който бях в Исуса, Който беше в Христа. И след това апостол Павел каза: Всичко считам за измет, освен да позная Христа, да позная Онзи, Който беше в Исуса, Който беше в Христа! Оттам насетне апостол Павел имаше сила. Апостол Павел изигра своята роля и много добре я изигра. Ако Савел не беше паднал от коня си и не беше питал: "Кой си Ти Господи?", никой нямаше да знае името му, но като падна от коня, всички го узнаха и тогава той стана апостол Павел. Днес апостол Павел е един от най-видните апостоли и всеки чете неговите послания. На всички онези хора, които имат съзнание, като на апостол Павел, имената им ще бъде записани, не само в сегашната история, но в историята на вечността, или в историята на онзи живот, който има толкова познания, които никога не се забравят.
15.1.1933г.
314. И украсиха светилниците си,  НБ , София
Апостол Павел, един от видните учени на времето си, казва: „Плодът на духа е любовта.“
314.2 И украсиха светилниците си ( втори вариант )
Апостол Павел, един от видните учени на времето, казва: “Плодът на Духа е Любовта.” Какво разбираме под думата плод? - От детето ти ще познаеш каква е майка му, какъв е баща му.
25.1.1933г.
315. Новата песен, ООК , София
Така разбира апостол Павел. „Докле достигнем всинца в единството на вярата и на познаването на Сина Божий в съвършен мъж, в мярата на възрастта, на Христовата пълнота.“ (– 13-ти стих.)
29.1.1933г.
316. Защо възкръсна,  НБ , София
Оттам насетне Павел казва: „Не живея аз, но Христос живее в мене.“ Апостол Павел падна от коня. Той падна от обикновеното разбиране и след това, след това отиде при друг ученик, който тури ръцете си, махна магически и казва: „Паднаха люспи от неговите очи.“ След това апостол Павел седя три години в пустинята, учи в някоя школа.
Сега ние трябва да вярваме на тия показания, които апостол Павел даде. Не само апостол Павел, но много християни има като апостол Павел, които са възкръснали.
12.2.1933г.
317. И проводи ги,  НБ , София
И апостол Павел казва: „Сега виждам мрачкаво, но после ще виждам ясно.“ Като се намерите в положението на този ангел, ще кажете: „Има нещо в човека, заради което Бог го обича.“ Аз да ви кажа защо Господ обича тази душа.
Аз ще ви кажа с думите на апостол Павел: „Око не е видяло и ухо не е чуло това, което има да се случи с онези, които любят Господа!“ Сега вие можете да питате: „Възможно ли е това?“ Да, след 2100 години това е възможно да стане.
317.2 И проводи ги ( втори вариант )
И апостол Павел казва: Сега виждам мрачкаво, но после ще виждам ясно.
Знаете ли какво ще има тогава на земята? - Аз ще ви кажа с думите на апостол Павел: “Око не е видяло и ухо не е чуло, това което има да се случи с онези, които любят Господа!” Сега вие можете да питате: Възможно ли е това? - Да, след 2100 години, това е възможно да стане.
19.2.1933г.
318. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
Тогава с този човек може да стане същото, каквото с апостол Павел, който гонеше християните, но Бог го срещна, свали го от коня, и тогава той рече: „Кой си ти, Господи?“ „Аз съм този, който беше в Христа, не отивай да го гониш.
318.2 А другото падна ( втори вариант )
Тогава с този човек може да стане същото, каквото стана с апостол Павел, който гонеше християните, но Бог го срещна, свали го от коня и тогава той рече: Кой си ти, .
22.3.1933г.
319. Развити и недоразвити, ООК , София
Апостол Павел казва: „Върша това, което не искам“.
319.2 Развити и недоразвити ( втори вариант )
Вземете например апостол Павел, един от големите апостоли, той казва: „Мисля едно“, а дойде, че мисли и върши съвсем друго.
2.4.1933г.
320. Отворени кранове,  УС , София
И апостол Павел беше окован във вериги, но се радваше; той знаеше защо ги носи.
9.4.1933г.
321. Познаването на истината,  НБ , София
Апостол Павел на едно място си позволи да каже, че ние живеем и се движим в Бога.
Апостол Павел казва за бъдеще, че всички няма да умрем, но всички ще се изменим.
321.2 Познаването на истината ( втори вариант )
Апостол Павел на едно място си позволи да каже, че “ние живеем и се движим в Бога”.
Апостол Павел казва за в бъдеще, че всички няма да умрем, но всички ще се изменим.
10.5.1933г.
322. Живите линии, ООК , София
322.2 Живите линии ( втори вариант )
Апостол Павел владеел езика добре. Има американски професори казват: „Апостол Павел ни най-малко не е мислил по това.
31.5.1933г.
323. Обходата, ООК , София
323.2 Обхода ( втори вариант )
Апостол Павел казва: Бог беше в Христа и примиряваше света със себе си.
2.6.1933г.
324. Координирани движения,  МОК , София
И апостол Павел се оплакваше от трън в плътта, но никой не можа да му помогне.
324.2 Координирани движения ( втори вариант )
И апостол Павел се оплакваше от трън в плътта, но никой не можа да му помогне.
7.6.1933г.
325. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
Апостол Павел казва: „Ако раздам всичкото си имане, а любов нямам, нищо не се ползвам.“ Може да се жертваш, но ако не покажеш на хората правия път към духовния живот, ти не можеш да ги освободиш.
325.2 Законът за ограничението и законът за свободата ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Ако раздам всичкото си богатство, а любов нямам, нищо не се ползувам.“ Ти може да се жертвуваш, но ако ти не показваш на хората правият път на душевния живот, ти не може да ги освободиш.
5.7.1933г.
326. Непреривност в процесите, ООК , София
326.2 Разните положения на ревността ( втори вариант )
Апостол Павел казва: Ако се разруши нашата земя, къщата, имам дом неръкотворен.
Писанието казва: „Ще изпратя своя Дух, и Господ ще ви научи на всички пътища, които Бог е заложил някога.“ Апостол Павел казва, че Духът е вътре в нас, който ни учи на всичко.
23.7.1933г.
327. Силното оръжие,  УС , София
Апостол Павел казва: „Ще се похваля със свята немощ."
26.7.1933г.
328. Основа на знанието, ООК , София
Вие по колко тръна имате? Апостол Павел казва за себе си: „Даде ми се трън сатанински да ме мъчи, да не се възгордея за знанието, което имам.
328.2 Основа за знанието ( втори вариант )
Апостол Павел казва, че имал един трън. Ако ми кажете, че имате по два тръна, вие трябва да сте по-големи от апостол Павел. Апостол Павел: „Даде ми се ангел сатанински да ме мъчи, да не би да се възгордея за знанието, което ми се даде.“ Че този ангел, беше спирачка.
2.9.1933г.
329. Един удар, СБ , София
Апостол Павел казва: „Нищо в света не е в състояние да ни отдели от Любовта Христова“.
3.9.1933г.
330. Едно звено, СБ , София
Апостол Павел казва: „Всички ние ще се изменим, но няма да умрем“.
1.10.1933г.
331. Постижимото,  НБ , София
Вие ще цитирате апостол Павел: „Когато бях дете, като дете мъдрувах.
Сега, апостол Павел казва: „Тия ако не останат, кой трябва да остане?“ Онези, които бягаха от този кораб, ако те напуснат кораба, всички ще загинат; ако те останат на кораба, нито един няма да загине.
4.10.1933г.
332. Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК , София
Всичко друго има, учени хора сте, цитирате Шекспир, Гьоте, Канта, Платон, пък какво е казал Христос, апостол Павел. Всичко туй разправяте, но студено е, разтривате ръцете, разправяте за апостол Павел, но ръцете в джоба.
8.10.1933г.
333. Непреривните постижения,  НБ , София
Значи, апостол Павел иска разумното, по естествения път. „Семето“, в него седят всичките основни неща.
Апостол Павел казва мъжете да си режат космите. Защо Павел казва това? Апостол Павел да ме извини за това.
11.10.1933г.
334. Живот в общото съзнание, ООК , София
Да сте били поне веднъж там, както апостол Павел е бил там.
22.10.1933г.
335. Слушайте Го! (Слушайте Го! Дай свобода!),  УС , София
Знаете ли Бог как стиска? Като стискаше дяволът апостол Павел, онзи трън в петата какво беше? Три пъти се моли Павел на Господа и пак му каза Господ: „Достатъчна ти е Моята благост.“ Бог искаше да каже: „Ти няма какво да се безпокоиш с твоите трънчета.“ Ти дай свобода на Господа и ти като Му дадеш свобода, Той казва: „Аз ще се разправя с твоите търнаци.“ Апостол Павел беше много голям патриот, ходеше да гони християните.
1.11.1933г.
336. Човешките и Божествените порядки в живота, ООК , София
И апостол Павел се е намирал в чудо със своя другар.
И апостол Павел е казал: „Сега не живея вече аз, но Христос живее.“ В това отношение апостол Павел е по-голям реалист, понеже той проповядва Христа, Който е живял на земята, пострадал и умрял, а Кришна Мурта проповядва един възлюблен, който никога не е живял на земята и никога не е умирал.
Аз уподобявам това положение на онова, което апостол Павел казва за Христа: „И като се намери в образ рабски, смири се.“ Сега всички вие се намирате в робство, не сте свободни.
5.11.1933г.
337. Общото благо,  УС , София
„Ще се похваля със своята слабост“ – казва апостол Павел. После казва апостол Павел: „Аз съм слаб да правя престъпления.“ Но той беше силен, с кон ходеше той да гони Христа и после казва: „Ще се похваля със своята немощ.“ Никой не е такъв, какъвто трябва да е. Апостол Павел казва: „Божията сила се показва в нас, когато престанем да правим престъпления.“ И когато престанем да правим престъпления, Бог се проявява във всичката Си сила в нас.
5.11.1933г.
338. Там ще бъде и слугата Ми,  НБ , София
За Божествената любов апостол Павел е дал малки обяснения в 13-а глава, Първо послание към Коринтяните.
8.11.1933г.
339. Слушане от вътре. Какво да направиш, ООК , София
Да ви дам един пример, апостол Павел казва: „Ако ни се разрушат земните домове, имаме домове неръкотворени“.
15.11.1933г.
340. Най-малката любов, ООК , София
Вие още не сте изучавали исторически, кога се е родил Христос, нито знаете, кога се е родил апостол Павел, Петър, но точно, да знаете годината, месеца, деня часа и минутата.
13.12.1933г.
341. Пътят към свободата, ООК , София
Един американски проповедник, който бил два метра висок, се качил на амвона и чел: „Апостол Павел казва: Ако има някой да се хвали в плътта, аз повече.“ Във физическо отношение ние не можем да се похвалим.
17.12.1933г.
342. Освободеният роб,  НБ , София
Аз ще взема само онази [част от тази глава на Посланието, в която се говори за] един роб, който избягал от господаря си и отива при апостол Павел.
Апостол Павел пише едно писмо за един роб, който избягал и го очаква смъртно наказание.
Когато този роб избягал при апостол Павел, ето къде е хубавото: Той изведнъж, като се обърнал, [Павел] не му каза, че „си направил добро“, но му показа пътя, по който може да се избави от своето робство. И апостол Павел казва, че е негово чадо: „Сега ти изпращам не твоя роб, но детето, което родих, и да постъпиш с него тъй, както с мене!“ Само любовта може да говори на такъв език.
Та, казвам сега: На апостол Павел какво му даде подтик да пише? Понеже апостол Павел едно време и той беше роб, и той съизволяваше с избиването на християните.
Апостол Павел казва: „Може да стана роб Христов.“ Кое е по-хубаво: да бъдеш господар или роб? Аз бих предпочел да бъда роб, отколкото да бъда господар, в дадения случай.
Сега, виждаме, апостол Павел обръща един роб; не беше един свободен човек, в окови беше, в своите окови. Апостол Павел имаше много ограничителни условия на Римската империя.
27.12.1933г.
343. Постигни реалността, ООК , София
В прочетената глава, апостол Павел казва: „Наказанията и страданията са едно синовно отношение.“ Съвсем другояче трябва да си обясните страданията.
31.12.1933г.
344. Радост, която никой няма да отнеме,  УС , София
Апостол Павел казва: „Сегашните страдания са временни и не може да се сравнят с това, което ни очаква и в което ще влезем в бъдеще.“ Това нещо може да го имате всякога.
17.1.1934г.
345. Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието, ООК , София
Апостол Павел, в прочетената глава, говори за светиите и казва, че тия светии имат нужда да им се събира милостиня, да им се занася малко помощ. И Апостол Павел казва: „Може да изберете една депутация, за да изпрати суми за светиите.“
Апостол Павел казва: „Ние нищо нямаме, а всичко владеем.“ Как може този, който няма нищо да владее всичко? Да допуснем сега, че някой от вас има сега това чувство или тази способност да знае къде са заровени известни богатства.
4.2.1934г.
346. Изпълнение волята, УС , София
Ако четете 13-а глава от Първо послание към Коринтяните, ще видите колко хубаво е писал апостол Павел там: Най-голямата от всичките е любовта, която никога не отпада.
Че, Христос казва: „Преди да беше Авраам, Аз бях.“ Апостол Павел казва, че ние не познаваме вече Христа такъв, какъвто беше на Земята.
7.2.1934г.
347. Дружене, слушане и следване, ООК , София
И апостол Павел казва: „Всички няма да умрем, но всички ще се изменим.“ Изменението значи следното: всичката тази неразбранщина, която сега носим, трябва да се измени.
18.2.1934г.
348. Не пресушавай живота, УС , София
Когато апостол Павел разисква кармата, казва: „По закон никой не може да се оправдае.“ Ако ние мислим само за себе си и искат да ни убедят в едно прераждане, че ще станем добри, в друго, в трето, казвам: Зей, коньо, за зелена трева.
18.2.1934г.
349. Усилни времена,  НБ , София
Апостол Павел, когато казва, че по закон никой няма да се оправдае, „по закон“ разбираме туй е човешкото мнение.
Та, казва апостол Павел: „Усилни времена.“ Усилните времена означават всички отрицателни черти, които са влезли сега в човешката душа.
25.2.1934г.
350. Любов и разбиране, УС , София
Двама светии в старо време спорили какво искал да каже апостол Павел.
28.2.1934г.
351. Ключ за постижения, ООК , София
И апостол Павел, като биха, стана апостол.
14.3.1934г.
352. Развитие на заложбите, ООК , София
Апостол Павел казва: „Не живея аз, но Христос живее в мене.“ Но давате криво тълкуване на това.
25.3.1934г.
353. Възстановете Любовта, УС , София
Апостол Павел казва: „Сгодих ви за един човек.
6.5.1934г.
354. Да имат живот,  НБ , София
Ами когато апостол Павел казва: когато човек е слаб, Бог тогава е силен? Трябва да се разбира какво иска да каже: когато Бог се проявява в тебе, ще бъдеш умен човек, когато Бог се проявява в тебе със Своята сила, ще бъдеш силен човек, когато Бог се проявява в тебе, ти ще бъдеш богат човек, здрав човек във всяко едно отношение.
13.5.1934г.
355. Числото 153,  НБ , София
И апостол Павел казва: „Сега остават вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.“ Тя е най-мощното в живота.
23.5.1934г.
356. Пред шестата врата, ООК , София
А пък, както казал Апостол Павел в стиховете, дадени за размишление от 17 до 19 стих, вие не можете да дойдете до чистата мисъл, докато не любите.
6.6.1934г.
357. Неразрешените задачи, ООК , София
Кои са били причините, поради които апостол Павел казва, че се е отчаял.
В прочетената глава Апостол Павел, като разсъждавал човешки, отчаял се и казва: „Тази работа няма да я бъде.“ Той казва: „Много се отеготихме, повече от силите си и се отчаяхме за живота си.
За какво се е отчаял апостол Павел? Някой ученик може да се отчае, че той няма да свърши училище, някоя майка може да се отчае, че няма да роди дете.
10.6.1934г.
358. Умно дете,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Как искате да дойда сега?“ Не ние ще дойдем при Господа, но Той ще дойде при нас и Земята ще бъде разтресена.
18.7.1934г.
359. Вътрешни състояния и външни условия, ООК , София
И Апостол Павел е казал философски, Господ му е казал: „Моята Сила се показва в твоята немощ.“ Ти си немощен и оставяш Силният, Мощният, да уреди работите.
29.7.1934г.
360. Човешкото и Божественото, УС , София
Това е фазата на апостол Павел.
И апостол Павел искаше да върне тези, които са повярвали в Христа, към Моисея, да вярват, както Моисей учеше.
Може да влезете с разбиранията на Моисея или пък с характера на апостол Павел.
8.8.1934г.
361. Граници на живота, СБ , Витоша
Апостол Павел е казал: "Нито око е виждало, нито ухо е чувало това, което е приготвено за онзи, който люби Бога."
12.8.1934г.
362. Противоречия и възможности, СБ , Витоша
Апостол Павел казва, че Христос е разпнат втори път.
19.8.1934г.
363. И помаза, СБ , София
Мнозина от тях са дошли вече до положението на апостол Павел, а другите по-късно ще дойдат до това положение, но един ден всички ще кажат като него: "Не се рита срещу остен!" Кога каза тия думи апостол Павел? – Когато падна от коня си.
22.8.1934г.
364. Търпение, чистота и приложение, ООК , София
Апостол Павел, който минаваше за апостол Христов, след като говорил дълго време установява и вижда, че човек не може да има големи постижения в света, каквото и да прави, колкото и да знае, каквато и сила да има.
Апостол Павел казва: „Не живея вече аз, но Христос живее вътре в мене.“ Христос живееше в него и Павел понасяше всички страдания.
26.8.1934г.
365. Трите изпита (Трите велики закона), УС , София
Апостол Павел имаше опитността.
Апостол Павел от голяма ревност трябваше да ходи в Дамаск и той не можеше да се обърне, преди да беше отишъл в Дамаск.
Апостол Павел казва: „Всичко считам за измет, освен да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил.“ Не външно да се откажем, но вътрешно.
Вие сега носите характера на апостол Павел, който казва: „Какво искаш, Господи?“ – „Ти иди в Дамаск и Аз ще ти кажа какво трябва да правиш.“ След това Господ изпрати един човек, един ученик, Анания.
29.8.1934г.
366. На своето место, ООК , София
Апостол Павел казва: „Да се освободим от временното това селение!“ Той подразбира, че човек е влязъл в телото.
7.9.1934г.
367. Път на Божиите блага, МОК , София
Както казва апостол Павел: „Като станах мъж, напуснах детинските работи."
9.9.1934г.
368. Мечът на Духа,  НБ , София
Имате ли вие ясна представа какво сте вие вън от окръжаващата среда, вън от хората, вие сами, индивидуално, какво сте? Апостол Павел казва на едно място: „На мъки съм, додето се роди Христос във вас.“ Някой път може да видиш в себе си баща си, майка си.
9.9.1934г.
369. Съшествие на Духа, УС , София
Но апостол Павел не казва какви са съображенията.
12.9.1934г.
370. Връзка с Бога, ООК , София
Апостол Павел казва, че който яде с благодарност, месо и всичко друго върви, но ако не ядеш с благодарност, не върви.
16.9.1934г.
371. Вярата и новото (Вярата и Небето), УС , Мусала
Апостол Павел има повече послания написани, отколкото вече се знаят.
Апостол Павел казва на едно място: „Горко, ако аз не повярвам!“ По задължение трябва да го каже, пък ако не приемеш, ще видиш.
26.9.1934г.
372. Ако говоря, ООК , Русе
Като говори за любовта, апостол Павел я разглежда в съвсем друго положение.
Апостол Павел казва: "Ако говоря с ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм."
Сега думите на апостол Павел, който казва: "Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, ще съм кимвал, що звънти, и мед, що дрънка."
31.10.1934г.
373. Най-високият връх, ООК , София
Четохме в Писанието, че апостол Павел казва, че ако се развали земната ни къща, един ден земната ни къща ще се развали и има друга направена, и ще излезем от земната къща, и ще влезем в небесната къща.
Ти казваш: „Много беше добър апостол Павел." По какво се отличаваше апостол Павел? Колко пъти го биха? Три пъти по трийсет и девет. И апостол Павел се оплаква.
18.11.1934г.
374. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Апостол Павел беше гражданин на римската държава и към него се отнасяли като към гражданин на тази империя, заради което се е ползувал с правата на римската империя.
2.12.1934г.
375. Помни Създателя си!,  НБ , София
Някой казва, че е ходил в онзи свят. – Де да е ходил в онзи свят? Ето, апостол Павел казва, че е ходил в третото небе.
5.12.1934г.
376. Веселие и радост, ООК , София
Апостол Павел в седма глава от Посланието към римляните казва, че не прави това, което иска, а прави това, което не иска.
Четете някой път в Библията за апостол Павел, за Адама, Исаия, Христа. Щом помислите за тях, като четете това, вашият живот се свързва с тях и благословението на апостол Павел и всички други вие възприемате, понеже те са проводници на Божията любов, и мир навлиза в душата ви, и онова, което нас ни смущава, то си отива.
И Писанието казва: „Всичко, което се случва на онези, които обичат Бога, всичко се превръща в добро.” Апостол Павел казва така, и Христос казва така.
Апостол Павел казва: “Ако нашето земно жилище се развали, имаме дом неръкотворен.” Само да сте готови да влезете в новото тяло, което ще ви се даде.
9.12.1934г.
377. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Апостол Павел казва: „Правя това, което не искам“.
377.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
Но казвам, много пъти, когато човек иска да направи доброто, и апостол Павел се оплаква – ти мислиш едно, а се случва друго.
9.12.1934г.
378. Добри вести, НБ , София
На едно место в Писанието казва апостол Павел: „Гледайте, като се ядете, да не се изтребите едни други.“ Чудно нещо! В едно отношение в свещените книги е писано, че не трябва да се ядете, а в друго отношение виждаме, че този човек Христос, Който е дошъл със съвсем нови разбирания, казва: „Аз съм живият хляб, слязъл от небето, и който ме яде, ще има живот в себе си.
12.12.1934г.
379. Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК , София
Ти казваш: „Аз какво съм, а апостол Павел бил това и това.”Апостол Павел имаше една красива дума: „Всичко считам за измет, за да позная Христа.” Там седеше силата му.
Например с колко велики хора вие се познавате сега? Със Сократ говорил ли си, с Платон говорил ли си, с Аристотел говорил ли си, с апостол Павел, с Христа говорил ли си? С всички видни хора не сте говорили, но чели сте техните книги.
19.12.1934г.
380. Законът на свободата, ООК , София
Апостол Павел казва, че някои съдове са направени за благородни работи, а някои – за долни работи.
Апостол Павел като отиваше за Дамаск, яви му се един ангел. Като му се яви Христос, апостол Павел ослепя, и трябваше да го лекуват хората, за да паднат люспите от очите му.
Апостол Павел беше напреднал в мистическия живот и казваше: "Когато искам да направя добро, злото идва."
6.1.1935г.
381. И ще доведат всичките ви братя,  НБ , София
И апостол Павел говори за закона, но и досега още не е разрешил този въпрос. Апостол Павел казва: „По закон никой няма да се оправдае, но по благодат.“ По закон всичко трябва да се изпълни, но невъзможно е всичко да се изпълни, но по закона на Любовта, бащата, който те обича, ще ти даде всичко онова, което искаш, или всичко онова, което можеш да изпълниш и да използуваш.
9.1.1935г.
382. Ново раждане, ООК , София
Апостол Павел се оплаква от един трън. Какво предполагате разбира апостол Павел под „трън“? Плътта трябва да тръгне, непременно, по пътя на Духа, за да стане в нея едно преобразувание.
13.1.1935г.
383. Здравото учение,  НБ , София
Апостол Павел, който минаваше за виден апостол, беше бит пет пъти по 39 удара и най-после каза: „Братя, с големи страдания и мъки ще се влезе в другия свят“.
16.1.1935г.
384. Божествената справедливост, ООК , София
Иначе днес ще бъдеш неразположен, утре ще бъдеш неразположен, и като дойде до края на живота си, ще каже като апостол Павел: „Боя се аз, който проповядвам на другите, да не бъда отхвърлен.
30.1.1935г.
385. В нова окраска. Богатството на деня, ООК , София
Апостол Павел говореше, но де го сега апостол Павел? Веднъж, като го изпращаха, той каза: „Няма да ме виждате, няма да ви говоря вече.” И плакаха.
3.2.1935г.
386. Разумният домостроител,  НБ , София
Ето първите апостоли не бяха ли мъченици? Но тези 12 души обърнаха толкова хора, че днес има даже 500 милиона последователи на Христа! Апостол Павел беше бит пет пъти по 39 тояги и казваше: „Братя, с големи страдания се влиза в Царството Божие“. И най-после той казваше: „Ако има нещо, с което да се похваля, ще се похваля със своите страдания.“ Един евангелистки проповедник като взема този стих от апостол Павел, изправел се един ден на амвона и казал: Братя, ако има някой да се похвали с плътта си, аз най-много ще се похваля. Не, апостол Павел казва, че с плътта си човек няма какво да се хвали.
17.2.1935г.
387. Бъдете прочее разумни!,  НБ , София
Такъв е бил Хус, такъв е бил апостол Павел, апостол Петър, всички мъченици, всички апостоли, те имали тези линии в характера си.
17.2.1935г.
388. Път към Любовта,  УС , София
Само по този начин ще дойдете до новото разбиране на страданията и на радостите, каквото имал апостол Павел, който казва: "Ще се похваля със страданията си".
Сега и на вас желая, да се похвалите със страданията си, както се похвалил апостол Павел.
388.2 Страданието – път към Любовта ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Аз се прекланям на своите страдания.“ Това е едно ново разбиране. Апостол Павел казва: „Ще се похваля със страданията си.“
20.2.1935г.
389. Изпитите на ученика, ООК , София
Апостол Павел пише до първите християни, които са вървели в духовния път.
27.2.1935г.
390. Развитие на справедливостта, ООК , София
Апостол Павел въстава против обрязването.
6.3.1935г.
391. Законът на помагането, ООК , София
Апостол Павел, като привежда ред примери, тази е неговата мисъл.
17.3.1935г.
392. Добрият живот,  УС , София
392.2 Да живеете ( втори вариант )
Там апостол Павел загатва например каква е разликата между мислите и желанията.
27.3.1935г.
393. Божественият подтик, ООК , София
Апостол Павел казва, че докато човек е в тялото, е далеч от Господа, понеже нуждите на тялото се различават, донякъде не съвпадат с ония стремежи, които човешката душа има.
Какво е казал апостол Павел? „Живото учение се различава от мъртвото."
Аз съм срещал много проповедници, цитират ми какво казал Христос, какво казал апостол Павел, какво е казал един писател.
31.3.1935г.
394. Придобиване и задържане,  УС , София
394.2 Да се добие и задържи богатството ( втори вариант )
И като четете посланията на апостол Павел към римляните, той казва: „Намирам този закон, че в себе си с плътта си служа на греховния закон, а с духа си служа на закона на любовта тъй. – И казва: – Кой ще ме избави от това?“
14.4.1935г.
395. Колко е хубава твоята любов!,  НБ , София
Тъй щото апостол Павел казва, че Любовта може да се разглежда от две страни, двояко, но тъй както я разбира, той казва, че Любовта може да се разглежда от гледището на природния ум, от гледището на етическия ум и от гледището на чистия разум.
1.5.1935г.
396. Киселина, основа, сол, ООК , София
Апостол Павел казва на Тимотея, понеже стомахът му е разхлабен: „Да вземеш една-две лъжички от хубавото вино.
Какво казва апостол Павел в тринайсета глава на Първото послание към коринтяните, когато говори за любовта? Че ще познаем, както сме познати.
Апостол Павел казва: „Всички няма да умрем, но всички ще се изменим.
5.6.1935г.
397. Правилното пеене, ООК , София
Апостол Павел развива своята теза за Възкресението, дали хората ще възкръснат, или няма да възкръснат. Апостол Павел го е казал същото във философски смисъл - разисква, аргументира в цялата глава.
Може да цитирате какво е казал апостол Павел. Много хубаво, но апостол Павел беше един човек, който много е залягал, много е учил.
28.6.1935г.
398. Двата закона. Влюбване. Закон на смените,  МОК , София
Кои възгледи са прави? Възгледите на вашето детинство или другите възгледи са прави? Апостол Павел казва: "Като бях дете, мъдрувах като дете, а като станах възрастен, напуснах детския живот."
5.7.1935г.
399. Двата полюса. Мъжът и жената,  МОК , София
Апостол Павел казва, че онези, които любят Бога, Бог ще им даде това, което око не е видяло и ухо не е чувало.
14.7.1935г.
400. Слово и Живот,  УС , София
400.2 Словото и животът ( втори вариант )
Когато стомахът ти отслабне, нямаш апетит, ти ще идеш при кръчмаря и ще му кажеш: „Дай ми една малка чаша, сто грама.“ И апостол Павел препоръчва на Тимотей: „Понеже стомахът ти е слаб, малко винце.“ Аз вземам сравнението, противоречията, които в живота се случват, имат своето обяснение.
18.8.1935г.
401. Пробни страдания, СБ , РБ , 7-те езера
Казва се, че апостол Павел е проникнал до седмото небе и от това, което е видял там, казва: „Око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които Го любят“.
22.9.1935г.
402. Трите родословия. Моето верую. Новото верую,  УС , София
Но колко хора има, които сега са се излъчвали, както апостол Павел, и да кажат това? Както апостол Павел казал, че излезнал от тялото си. Туй, за което апостол Павел говори, то е едно пробуждане на космическото съзнание; то е за човека, влезнал в едно високо развитие.
Заражда се друг един въпрос: Защо апостол Павел да има туй съзнание, а ние да го нямаме? То е същият въпрос: Защо Петко, Стоян да бъдат богати, а друг да бъде сиромах? То е същият въпрос: Защо Стояновият кон да бъде натоварен, а Петковият да ходи празен? Или защо някоя река да е пълноводна, а другата да е изсъхнала? Те влизат от същата категория въпроси.
Казва апостол Павел: Знаем, Христос когато беше дошъл на Земята, беше взел рабски образ.
402.2 Трите родословия ( втори вариант )
Ще запитате защо само апостол Павел имал пробудено съзнание или защо само 19 души досега живеят в своето Божествено, космическо съзнание.
16.10.1935г.
403. Самопознание и самовъзпитание, ООК , София
И човек като апостол Павел, който се обърна към Христа и го срещна Христос, и той казваше: "Виждам в себе си един закон, че когато искам да направя доброто, не правя доброто, а злото".
27.10.1935г.
404. Приложението като източник на знанието,  УС , София
А по новия начин как е? По стария начин синът трябва да се изповяда на баща си, че е съгрешил; а новият начин, на който вие не обръщате внимание, кой е? Апостол Павел сам застава и казва: „Бог беше в Христа и примиряваше света със Себе Си, като не им вменяваше греховете.“ Сега, по новия начин бащата се разкайва, а не синът.
3.11.1935г.
405. Герои,  УС , София
405.2 Героите ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Отчасти знаем, отчасти пророкуваме“.
10.11.1935г.
406. Свещеният огън,  УС , София
Да имате една ясна представа за Свещения огън, за едно огнище, дето са събрани най-великите хора, дето мислят и говорят за неща, за които апостол Павел казва, че е бил и той при огнището на Свещения огън, та чул неща, които човешки език не може да изкаже.
1.12.1935г.
407. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
407.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Имам тяло плътско, имам и тяло духовно“.
6.12.1935г.
408. Същественото,  МОК , София
Интересно е, че в този свят туй, което не искате, него постоянно правите, а онова, което искате да правите, него не правите. – /„Последователите на апостол Павел“./Апостол Павел беше недоволен от това положение.
8.12.1935г.
409. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
Че, апостол Павел, който съизволяваше в убиването на Стефан, казва: „С камъни да се убие, да се научи този безверник!“ Най-после, апостол Павел съизволяваше. Казва Писанието, че дрехите държал. (Деянията на апостолите, гл. 7, 8; гл. 22, ст. 20) Той беше сприхав човек, апостол Павел.
Някой път тълкуват, че апостол Павел в 8-ата глава е намерил пътя. Вие нямате опитността на апостол Павел, но той е минал вече.
409.2 Трите книги ( втори вариант )
Апостол Павел гонеше християните, взе участие в убиването на Стефана, но в края на краищата пое неговата работа.
11.12.1935г.
410. Трите връзки, ООК , София
Апостол Павел казва: "Докато сме в плътта, ние сме далеч от Бога."
Оставете този нервен брат, голям трън е влязъл някъде - извадете му го! Нали и апостол Павел имаше трън? Три пъти се моли той на Господа, да го освободи от него. Само че, апостол Павел искаше, Бог да му извади тръна изведнъж, а Господ му каза: "Ще почакаш малко." Трябва да имаш разбиране! Апостол Павел трябваше да се очисти. Апостол Павел казваше: "Аз искам да се разпъна, за да могат евреите да влязат в царството Божие." Апостол Павел се очисти.
29.12.1935г.
411. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
Апостол Павел казваше: Бог беше в Христа и помиряваше хората със себе си, като не им вменяваше греховете.
5.1.1936г.
412. Знайният Бог, УС , София
А другото е едно естество, което апостол Павел зове „дивата маслина“.
12.1.1936г.
413. Топлината на Любовта, УС , София
Сега ние ще се обърнем към апостол Павел. Хванали го евреите в храма, за един въпрос: какво подбуди апостол Павел? Защо трябва да проповядва едно Ново Учение? Сега разглеждам въпроса: той влиза в света като новатор на Новото Учение на Христа. Онзи Учител, Който поддържаше Учението, като Го попитаха: „На тази ли гора или в Ерусалим трябва да се покланяме?“, казва: „Нито на тази гора, нито в Ерусалим.“ „Бог е Дух и който Му се кланя, в Дух и Истина да Му се кланя.“ Апостол Павел забрави, че трябва да се покланя в Дух и Истина, и при това отиде в Ерусалим, да се поклони. Казват: „Опетни нашия храм.“ Казва: „Честити Феликсе, понеже си устроил нашия живот меко и гладко, с благодарност се обръщам към тебе.“ Апостол Павел засяга от друга страна въпроса. Той знае, че е запознат с еврейското учение и най-после въпросът се свежда към това, че Феликс в края на краищата иска да го пусне, но за това очаква апостол Павел да му даде пари за откуп. Понеже апостол Павел нямал достатъчно пари, той го оставил в затвора, за да угоди на евреите.
Питам сега: Вас какво ви интересува да ви разправям работи, които са станали преди близо 2000 години? Какво отношение имат тия събития с нашето положение сега? Може да се спорим сега: апостол Павел не можеше ли другояче да постъпи? Можеше. Не може да се реформира светът.“ Апостол Павел казва: хората тъй ще живеят.
Ние сега като апостол Павел имаме някаква нова идея и след 2000 години тези идеи да са на място. Даже апостол Павел не беше готов да има това разбиране.
413.2 Топлината на Любовта ( втори вариант )
В 24-та глава от „Деянията на апостолите“ се говори за апостол Павел, когото евреите хванали като проповедник на Христовото учение – нова, опасна ерес според тях.
И апостол Павел, който проповядваше Христовото учение, имаше известни заблуждения, които го спъваха.
12.2.1936г.
414. Тониране, ООК , София
Това послание апостол Павел го пише до светиите, а не до обикновените хора. (Учителят чете стиховете от цитираната глава.)
16.2.1936г.
415. Силният огън, УС , София
Питам: Ако времето е хубаво и ако времето е лошо, де е вината? Ако нещата не стават тъй, както ние искаме? Апостол Павел като разсъждава, че евреите не повярвали, понеже искали да възстановят своето право, своята вяра.
Казвам сега: Апостол Павел разрешаваше един труден въпрос.
И тогава ще почувствувате както апостол Павел, който казва за онова състояние: „нито око е видяло, нито ухо е чуло онова, което Господ е приготвил чрез закона на Любовта за онези, които Го любят.“ И ще се усетите съвършено свободни.
415.2 Огънят на любовта ( втори вариант )
„Понеже Божията Правда като не разумяват, и своята си правда като искат да възстановят, не се покориха на Божията Правда.“ (– 3 ст.). – Апостол Павел обръща внимание на евреите, че, като смесили Божията Правда със своята, искали да възстановят своята правда.
Апостол Павел казва: „Око не е видяло, и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил чрез любовта за онези, които Го любят.“ Велико благо е за душата да мине през огъня на любовта.
23.2.1936г.
416. Ще се похваля. Божественото начало, УС , София
Та казва: „Да повярваме.“ Първите християни, понеже бяха деца, казват: „Да повярваме.“ Но апостол Павел казва: да напуснем, което е елементарните работи, да вярваме в Господа Исуса Христа.
Апостол Павел казва: „Ще се похваля с кръста Христов.“ То значи: Ще се похваля с любовта, с вярата в Бога.
416.2 Ще се похваля ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Да напуснем младенческото“, т. е. елементарната вяра и знание, и да възприемем Божественото, за което се казва, че Божието безумно е по-мъдро от човешкото, и Божието немощно – по-крепко от човешкото.
1.3.1936г.
417. Познат от Бога, УС , София
Тук, в 8-ата глава апостол Павел – тогавашните християни са решавали дали да ядат от идоложертвеното или не, – най-после той се мъчи да примири нещата.
И апостол Павел казва на едно място: „Бог беше в Христа и примиряваше света със Себе Си, като не им вменяваше техните грехове.“ Той не мислеше за техните грехове.
8.3.1936г.
418. Абсолютна справедливост, УС , София
Сега апостол Павел...
418.2 Абсолютна справедливост ( втори вариант )
Апостол Павел говори за възкресението на Христа и, според степента на своето съзнание, той го приема и го проповядва.
15.3.1936г.
419. Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод, УС , София
Та, апостол Павел в тази глава се спира върху отрицателните състояния, наброява ги.
29.3.1936г.
420. Ако се родите изново,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Горко ми, ако не проповядвам!“ Пък аз казвам: Горко ви, ако не печелите души! Да печелите души, това е благородното.
29.3.1936г.
421. Да се възприеме Словото, УС , София
Та, апостол Павел като говори, той говори, торбите трябва да се изпразнят, старото, непотребното да се изхвърли, всичко, каквото и да е, любовта, на свят да е.
421.2 Възприемане на словото ( втори вариант )
Това казва апостол Павел в посланието си.
5.4.1936г.
422. Двете фази в пътя на ученика, УС , София
Апостол Павел, който казва в Посланието към Филипяните следното: това послание ще спъне човека, той казва: Бог създаде едни съдове за нечистота – там ще се спънеш.
Апостол Павел казва: Дето се увеличава грехът, увеличава се и благодатта.
5.4.1936г.
423. Понеже ви изказах това,  НБ , София
Апостол Павел, който имаше тази опитност, казва: „Нито око е видяло, нито ухо е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които Го любят“.
12.4.1936г.
424. Божествената връзка. Новият живот. Трите врати, УС , София
Сега, апостол Павел, който е бил един познавач и е имал една дълбока опитност, той под думата „да служим на истинния Бог“...
И какво е казал апостол Павел.
Че апостол Павел в Посланията казва навсякъде, че говорел с тях до зазоряване – „even till break of day“ (20:11).
424.2 Божествената връзка ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Да служим на Истинния Бог.“ Как да служи, сам той не е знаел.
19.4.1936г.
425. Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва, УС , София
И апостол Павел, понеже сте чели това, загатва така, че някои верующи, като станат верующи, не искат да работят вече.
425.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Затова апостол Павел казва: „Отчасти знаем, отчасти пророкуваме.“ Благодарение на частичното знание на нещата, геологът изследва земните пластове, химикът изучава елементите и техните съединения, астрономът и астрологът – звездите, планетите и влиянието им върху човека.
22.4.1936г.
426. Пречистване на мисълта, ООК , София
Най-после в Христа виждаме – апостол Павел казва: "Че Бог беше в Христа и примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше греховете."
Апостол Павел казва: "Ако имам знание, а любов нямам, нищо не съм.
3.5.1936г.
427. Защо е позволено някой да прави добро,  НБ , София
Ами вие като жените глупавите хора, какво лошо има в това? Ето, апостол Павел казва: Сгодих се за Христа.
3.5.1936г.
428. Четирите качества, УС , София
Сега Господ го прие при себе си – казва апостол Павел – като Негово чадо, като Негов син.“ Казва: „Доброто, което има да направиш на него, направи го, а злото, което на него може да направиш, направи го на мене.“ Вече застъпва се за него.
8.7.1936г.
429. Ученичество, ООК , София
Апостол Павел казва: "Като бях в детинството си, като дете мъдрувах, но като станах мъж, имам вече опитност."
23.8.1936г.
430. Проникване , СБ , София
Апостол Павел казва: „Като бях дете, разсъждавах по детински.
430.2 Проникване ( втори вариант )
И апостол Павел казва: „Докато бях дете, мислих и разсъждавах по детински, но като станах мъж, напуснах детинските работи."
7.10.1936г.
431. Път, истина и живот, ООК , София
Апостол Павел казва: „Не зная дали бях в тялото или извън тялото.“ И в неразбирането се пораждат ред противоречия.
21.10.1936г.
432. Изяснения, ООК , София
Кои са признаците на Любовта? Дълготърпение и благосклонност, според апостол Павел в 13-та глава на Първото Послание към Коринтяните.
6.1.1937г.
433. Трите картини, ООК , София
Апостол Павел като беше на онзи кораб, имаше буря. Хапнете малко! Благодарете на Бога!“ И това, което каза Апостол Павел стана.
17.1.1937г.
434. Учение и служение,  УС , София
434.2 Учение и служение на Бога ( втори вариант )
Казва апостол Павел: „Бог беше в Христа и примиряваше хората със себе си".
24.1.1937г.
435. Конкретното в Любовта,  УС , София
Велико нещо е да обичаш! В 13-та глава, 1-во Послание към Коринтяните, апостол Павел говори за Любовта.
435.2 Конкретното в Любовта ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Любовта не завижда, не безобразствува, не дири своето, не прави зло никому...
31.1.1937г.
436. Да сторя,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Ние живеем и се движим в Бога.“ Въпреки това ние Го търсим някъде.
3.2.1937г.
437. Царството на Духа, ООК , София
Апостол Павел казва: „Той, който беше богат, раздаде всичкото си богатство и живота, който имаше и всичката си слава и величие, и беше дошъл да живее между хората, за да помогне на тия хора“.
7.2.1937г.
438. Първият и последният,  УС , София
Апостол Павел казва: „Като бях младенец, по младенчески мъдрувах; като станах мъж, напуснах това, което е младенческо“.
438.2 Първият и последният! ( втори вариант )
И апостол Павел казва на едно място: Като бях дете, мислех като дете, като станах мъж, възрастен, напуснах вече детските работи.
21.2.1937г.
439. Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ , София
Какво казва апостол Павел в 13-а глава на своето Послание? Той казва: „Като бях дете, мислих по детински, но щом станах възрастен, започнах да мисля като възрастен и напуснах детинските работи.“ За децата е казано, че на такива принадлежи Царството Божие. В думите „като бях дете, мислих по детски, но като станах мъж, започнах да мисля умно“, Апостол Павел е вложил друга идея.
7.3.1937г.
440. В начало Бог създаде небето и земята,  НБ , София
Сега ще си послужа с думите на апостол Павел, който казва: „Сега виждам мрачкаво, но един ден ще виждам ясно.“ Днес растенията не ги разбирате, но един ден те ще ви говорят.
14.3.1937г.
441. Приложение на вярата, любовта и надеждата,  УС , София
Апостол Павел казва: „Всички няма да умрем, но ще се изменим“.
Апостол Павел казва: „Ще се разруши земното тяло на човека и той ще остане с духовното, неръкотворно тяло“.
441.2 Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Всички няма да умрем, но ще се изменим“.
Апостол Павел казва за себе си: Аз ви родих в Христа.
Апостол Павел казва: „Ще се разруши нашето земно тяло, и ние ще останем с духовното си тяло, неръкотворено".
18.4.1937г.
442. Истина и благост,  УС , София
Какво ще им говори? И апостол Павел разправял своите опитности, но същевременно се оплаквал, че има трън в плътта си, който постоянно го безпокои. За тръна, който апостол Павел носел в плътта си, имало различни тълкувания: едни казвали, че той имал слаби очи; други, че имал слаб стомах; трети, че като неженен, проявявал слабост към жената.
442.2 Благост и Истина ( втори вариант )
Апостол Павел се оплакваше, че имал един демон, който го мъчел в плътта му. И какви ли не тълкувания не са дадени, каква е била тази слабост на апостол Павел. Апостол Павел е страдал, че не можал да води една сестра със себе си.
18.4.1937г.
443. Синаповото зърно,  НБ , София
И апостол Павел, който беше израилтянин, като позна закона на противоречията, каза: „Кой ще ме избави от това противоречие?“ Той само загатна това, но намери един изходен път.
28.4.1937г.
444. Умни, здрави и богати, ООК , София
Апостол Павел казва, че Царството Божие не е в Словото, но в какво, в силата.
Казва апостол Павел: „Всичко ми е дадено, но всичко не е за назидание“.
9.5.1937г.
445. Единият и многото,  УС , София
Апостол Павел е бил даровит човек Така не се говори Наистина, Павел свърши една добра работа, която му беше дадена.
445.2 Единият и многото ( втори вариант )
Апостол Павел бил даровит. Апостол Павел изпълнил добре своята длъжност, своята служба, която са му дали. Вашата служба не е по-малка от апостол Павел. Апостол Павел е извършил добре службата си, това е неговата добра страна и Всеки един от вас да е толкоз, до колкото той изпълва своята служба добре, той ще вземе почетно място.
12.5.1937г.
446. Свободният човек, ООК , София
Апостол Павел като видя Христа, падна от коня.
23.5.1937г.
447. Новото,  УС , София
Апостол Павел казва: „Ще се похваля със страданията си.
447.2 Новото в небето - страданието ( втори вариант )
Тогава става ясно, дето казва апостол Павел: С какво ще се похваля аз.
6.6.1937г.
448. Бяга в Тарсис,  НБ , София
Питам тогава: Ако Христос дойде, че влезе в тебе да живее и ти казваш като апостол Павел: „Не живея аз, но Христос живее в мене“? И Христос казва: „Сега ще бъде Моята воля.“ Апостол Павел слезе от коня долу и му каза: „Отсега ти няма да гониш християните.“ Пита го: „Кого гониш?“ И оттам като слезе, Христос го възседна.
13.6.1937г.
449. Запалят свещ,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Като бях дете, като дете мъдрувах, като станах мъж, напуснах детинските работи.“ Мнозина от вас, които сте излезли от детинството.
4.7.1937г.
450. Мислете за светлината!,  НБ , София
Не мисли какво е писал Сократ, какво е писал Платон, какво е казал апостол Павел.
Сега апостол Павел казва: „Всички няма да умрем, но всички ще се изменим.“ Някои ще измрат.
6.8.1937г.
451. Светилник на ръцете и на нозете, СБ , РБ , 7-те езера
Апостол Павел казва: „Ще се похваля с Христовия кръст".
451.2 Мед да потече ( втори вариант )
Апостол Павел казва: “Ще се похваля с кръста Христов.” Какво подразбира той? Един човек, който иска да ми покаже, че той обича кръста, трябва да го обича.
8.8.1937г.
452. Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ , 7-те езера
Апостол Павел казва: Три велики добродетели има – вяра, надежда и любов, но от трите най-голяма е любовта.
Апостол Павел казва: „От трите най-голяма е любовта".
452.2 Качества на умът, сърдцето и тялото ( втори вариант )
И апостол Павел сам загатва: “Три велики, казва, добродетели има, но най-голямата е Любовта.” В вярата ти само ще отличиш, ще различаваш кое е добро и кое е зло.
Апостол Павел казва на едно място: Оставам миналото, бъдещето напред.
24.8.1937г.
453. Път за освобождение, СБ , РБ , София
И апостол Павел е писал за любовта, но Йоан разглежда вътрешната страна на любовта.
453.2 Път за освобождение ( втори вариант )
И апостол Павел е писал за Любовта, но Йоан е един мистик.
Ще му се отвори сърдцето и ще отиде да проповядва.” Ако вие като този Ананий можете да положите ръце и да паднат люспите на апостол Павел, тогаз вашата любов е на място.
25.8.1937г.
454. Естественият живот, ООК , София
И апостол Павел казва, че въздиша, като бил в плътта.
8.9.1937г.
455. Трите основни неща, ООК , София
Защото Писанието казва, Апостол Павел казва, че плодът на Духът е Любов. Апостол Павел се оплаква от него, с човека върви: „Имам един трън в плътта“.
19.9.1937г.
456. Любов и приравняване,  УС , София
И апостол Павел казва, че обеднял, т.е. купил греховете на хората.
456.2 Приравняване и Любов ( втори вариант )
Апостол Павел казва - осиромашех.
3.10.1937г.
457. Оценяване и прилагане,  УС , София
Вие излизали ли сте от тялото си, да знаете, как се излиза? Апостол Павел казва за себе си, че бил пренесен някъде; на кое небе е бил, не знае, но бил вън от тялото си и чул и видял неща, които не може да изкаже.
31.10.1937г.
458. Двете дървета,  УС , София
Апостол Павел казва: „И най-големите страдания не могат да се сравнят с благата, които приема онзи, който е влязъл в Божия път.“ Сега и на вас казвам: Не се колебайте, но работете върху себе си, за да влезете в този път.
7.11.1937г.
459. Трите свята,  УС , София
Били ли сте в рова между лъвовете, да знаете, какво е то? Така казал апостол Павел. – Опитвали ли сте тоягите върху гърба си? На Павла удариха три пъти по 39 тояги, след което той казал: „Братя, с големи страдания ще влезем в Царството Божие.“ И вие ще минете през страдания.
Апостол Павел казва: „Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти или кимвал, що дрънка.
14.11.1937г.
460. И не можаха на това да му отговорят, НБ , София
Апостол Павел, който разбира този закон, казва, че цялото създание е подчинено на един закон на ограничение.
И това, което апостол Павел е могъл да направи, и ние можем да го направим.
17.11.1937г.
461. Естественият път, ООК , София
Никому не мисли зло, не се радва на злото, както описва апостол Павел, но любовта става причина за много злини.
5.12.1937г.
462. Сила, благородство, светлина и доброта, НБ , София
Защо? – Апостол Павел казва: „Ние живеем и се движим в Бога.“ Ако вие живеете в Бога и се движите в Него, тогава какво лошо може да има в този живот? Всичко, каквото става отвън, е добро за цялото човечество, но добро е и за мене.
19.12.1937г.
463. С ключ и без ключ,  УС , София
Апостол Павел казва: „Ако дам живота си на изгаряне, а любов нямам, нищо не съм.“ Всичко, което правиш без любов, нищо не струва.
26.12.1937г.
464. Имаше някой человек, НБ , София
Апостол Павел дава един пример.
26.12.1937г.
465. Малките неща,  УС , София
Какво трябва да се прави в сегашното време? Че едно време апостол Павел страдал; че някога ходил в Дамаск; че гонил тогавашните християни, това днес не ни интересува.
2.1.1938г.
466. Който приеме свидетелството Негово,  НБ , София
И апостол Павел казваше: Родих ви в Христа.
23.1.1938г.
467. Няма нищо ново под слънцето,  НБ , София
Дали наистина Апостол Павел е паднал от коня си и чул този глас, или му се сторило така.
23.1.1938г.
468. Радостни и весели,  УС , София
В тази глава апостол Павел засяга един философски въпрос.
Сега вие ще ми цитирате стихове от Евангелието, какво казал Христос, какво казал апостол Павел.
20.2.1938г.
469. Единствената връзка,  УС , София
Запитаха Христос: „Трябва ли човек да се жени, или неженен да остане?“ Апостол Павел говори за отношението на човека към църквата.
20.3.1938г.
470. В името на Бога!,  НБ , София
Тогава как ще разберете? Когато апостол Павел отиваше от Йерусалим за Дамаск, чу глас, който му казва: Савле, защо ме гониш? – Нали отиде на небето? – Казва му гласът: Савле, защо ме гониш? – Кой си ти, Господи? – Аз съм Исус. – Какво искаш? – Иди, аз ще ти кажа какво трябва да правиш.
8.5.1938г.
471. Който не носи кръста си,  НБ , София
Апостол Павел беше много добър човек.
25.5.1938г.
472. Правият и кривият път, ООК , София
Когато апостол Павел се оплаква, че го мъчи нещо, Господ казва: Моята сила, моята Любов се показва в твоята слабост.
19.6.1938г.
473. Три фази,  НБ , София
Казва апостол Павел: „Нито око е видяло, нито ухо е чуло това, което Господ е приготвил за тия, които го любят.“ Две неща ще дойдат.
26.6.1938г.
474. И прослави Бога,  НБ , София
Апостол Павел се оплаква, че имал трън в плътта си.
23.10.1938г.
475. На двама господари,  НБ , София
Апостол Павел поддържаше, че вярата ще спаси човечеството.
16.11.1938г.
476. Добри и лоши хора, ООК , София
Казвате: „Дойде ми тази мисъл.“ Какви мисли не хрумват в човека?! – казва апостол Павел в тази глава за Идолослужението.
4.12.1938г.
477. Една свещена идея, УС , София
Апостол Павел казва: „Не знаете ли, че ние ангели ще съдим.“ Думата „съдба“, тук „не съдете“ – не си давай мнението за Божиите работи.
7.12.1938г.
478. Спокойно сърдце, ООК , София
Апостол Павел казва: „Всички няма да умрем, но всички ще се изменим.“ Ще бъде! Това смъртното ще бъде погълнато от безсмъртното.
11.12.1938г.
479. Вътрешният мир, УС , София
Апостол Павел казва: „Око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за тези, които Го любят.“ Та ние трябва да се учим на това спокойствие за ония блага, които Бог е приготвил за нас.
8.1.1939г.
480. Посрещането на Господа,  УС , София
Апостол Павел казва: „Не сме достигнали до съвършеното.“ Някой мисли, че като вярва и като обича, и като се надява, че е в завършен процес.
11.1.1939г.
481. Правилно разбиране, ООК , София
И в религиозно отношение дойде някой, той ми цитира какво е казал апостол Павел. Апостол Павел каквото казал, много право го казал. Апостол Павел биха го и разбра основата.
22.1.1939г.
482. Основното правило,  УС , София
Като бил между езичниците, на едно място апостол Павел го изобличил за този му страх. Апостол Павел му казва: „Не е хубаво което правиш.“ Та трябва да се справя човек.
Апостол Павел казва: „Не го казва Господ на мене, но го казвам аз.
Апостол Павел се оплаква: „Да не би да се намеря гол!“ Аз желая да бъдете облечени в дрехите на Любовта, в дрехата на светлината, на свободата в тези най-хубавите цветове.
29.1.1939г.
483. Изпитът на Любовта,  УС , София
Апостол Павел казва в едно послание: Не знаете ли, че ангели ще съдим? – Ангели, които не осъдиха сами себе си, остава хората да ги съдят.
Апостол Павел в прочетената глава описва Любовта.
Апостол Павел казва: Ако имате всичкото знание, а Любов нямате, вие нищо не сте. Това казва Апостол Павел в прочетената глава.
5.2.1939г.
484. Пътят на светиите,  УС , София
Апостол Павел така изтълкува какво е първата жена: това е законът на любовта; а пък втората жена е слугинята, която жена му даде на Авраама.
8.2.1939г.
485. Надежда, вяра и любов, ООК , София
Апостол Павел казва, че бил възнесен до третото небе и видял неща, които не е възможно да изразим с човешкия език.
12.2.1939г.
486. Жената самарянка,  НБ , София
Сега Апостол Павел казва: „Че ако раздам целия си имот и ако пожертвам тялото си без любов, нищо не съм направил.“ Сега законът иска всяко дело, всяка постъпка, всяка една мисъл, която минава през нашия мозък, трябва да бъде плод на любовта.
12.4.1939г.
487. Съобразителност и разумност, ООК , София
Апостол Павел казва, че е излязъл веднъж от тялото си и не знае дали е бил вън от тялото си или е бил в тялото си.
16.4.1939г.
488. Двете благодарности,  УС , София
Казваме, че така е живял апостол Павел, че така правил и прочие.
16.4.1939г.
489. Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ , София
Това е най-съдържателната глава, която някога апостол Павел е писал.
Като четете 13 глава от Апостол Павел, виждате, че той я е писал при особени случаи.
Ето какво казва Апостол Павел в Прочетената глава: „Ако говоря с човешки и ангелски езици, но любов нямам, ще съм мед, що звънти и кимвал, що дрънка.“ При това положение човек ще има само едно външна обстановка и ще струва толкова, колкото струва една празна каца.
„И ако имам всичкото пророчество, и зная всички тайни, а мога и гори да премествам, но любов нямам, нищо не съм.“ Като качество на любовта Апостол Павел туря търпението.
Апостол Павел казва: „Любовта търпи, благосклонна е, не завижда.“ Завистта спада към един полуинтелигентен свят, тя не е от висок свят.
14.5.1939г.
490. Божието благословение,  НБ , София
Апостол Павел загатва, че той чул и видял неща, които не може да се опишат, нито да се разкажат, които Бог е приготвил за онези, които Го любят, или за онези, които са решили да му служат по закона на Любовта.
4.6.1939г.
491. Ученикът,  УС , София
Видях неща, но ги забравих. – И апостол Павел ходил на онзи свят, но не казва, че забравил.
14.6.1939г.
492. Езикът на седемте тона, ООК , София
Апостол Павел се оплаква от този стария човек и казва да се махне тръна от него.
18.6.1939г.
493. Знаменосци на Любовта,  УС , София
С какво ще се отличите, ако ви заведа на онзи свят? Да, има едно нещо, с което да се отличите – а именно Любовта! Апостол Павел казва: Ако говоря с человечески и ангелски езици, а Любов нямам, нищо не се ползвам. – Вие може да имате вяра, да местите планини, но ако нямате любов, нищо не се ползвате.
18.6.1939г.
494. Новите форми на Любовта,  НБ , София
И апостол Павел се оплаква от тръна, който имаше.
Та апостол Павел говори за излизането от стария живот.
21.6.1939г.
495. Нагоре и напред, ООК , София
Апостол Павел, като се качи на третото небе, чу песни и свирене и каза: „Невъзможно е да опиша това.
25.6.1939г.
496. С човешки и ангелски езици,  НБ , София
Под думата Любов, апостол Павел разбира Божествения език. Казва апостол Павел: „Ако говоря, ако разбирам човешкия език, по човешки език нещата стават“.
2.7.1939г.
497. Новата любов,  УС , София
Апостол Павел описва и казва: Ако имам всичкото знание, но любов нямам, нищо не съм. – Кои са тия християнски народи, които вярват така и които имат това разбиране? Християнските народи много малко са разбирали тогава.
Апостол Павел дава едно сравнение, казва: „Ако имам всички тези външни дарби и знания, а пък любов нямам, нищо не съм.“ Защото всички тези неща са преходни, а пък Любовта е единственото реално нещо, което остава.
5.7.1939г.
498. Дрехата на Любовта, ООК , София
И Апостол Павел казва, че Бог беше в Христа и примиряваше света със Себе си като не им вменяваше греховете.
9.7.1939г.
499. Изкуствените противоречия,  НБ , София
Запример, Апостол Павел първоначално проповядваше с голямо вдъхновение, но отпосле, когато го биха три пъти и му удариха 39 тояги, в последното си Послание той казва: „Братя, с големи мъчнотии ще влезем в Царството Божие.“ Не, в Царството Божие с мъчнотии не се влиза.
9.7.1939г.
500. Самоотричане,  УС , София
И апостол Павел казва: Онова, което Бог е приготвил за онези, които любят Бога, нито око е видяло, нито ухо е чуло. – И ще бъдеш в един свят между братя и сестри, които ще имат една такава любов, каквато ти очакваш.
12.7.1939г.
501. Езикът на любовта, СБ ,РБ , 7-те езера
501.2 Силата на Любовта ( втори вариант )
Апостол Павел казва: “Даде ми се ангел сатанински да ме мъчи.” И Бог му казва: “Достатъчна ти е моята благодат.” Този, който седи в тебе, се разговаря и те прави недоволен от това и онова.
23.7.1939г.
502. Вратата на любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Апостол Павел казва: „И ако имам пророчеството и зная всичките тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, щото и гори да премествам, а любов нямам, нищо не съм."
502.2 През вратата на Любовта ( втори вариант )
Апостол Павел казва: “Ако имах всичкото знание и мога да говоря с човешки и ангелски езици, но любов Нямам, нищо не съм.” Човек трябва да влезне в любовта, за да влезе в Царството Божие.
30.7.1939г.
503. Ценни придобивки, СБ , РБ , 7-те езера
За това знание, именно, апостол Павел е казал: "Отчасти знаем, отчасти пророкуваме."
2.8.1939г.
504. Умен, добър и силен, СБ , РБ , 7-те езера
Апостол Павел казва: „Око не е видяло, и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които Го любят."
504.2 Умен, добър и силен ( втори вариант )
И апостол Павел казва: “Око не е видело и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които Го любят.” Та целия свят, всичката природа - това са възможности за проявение на Божията Любов, която има да опитаме.
11.8.1939г.
505. Господар и слуга, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
Питам: Ако вие сте на такъв дълъг концерт от 5–6 часа, втори път ще идете ли? Често сегашните вярващи току цитират, така е казал апостол Павел, така е казал Христос, еди-кой си светия.
505.2 Служене ( втори вариант )
И апостол Павел казва: „Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, и кимвал, що дрънка".
27.8.1939г.
506. Еднообразие и разнообразие, СБ , РБ , София
Апостол Павел казва: „Око не е видяло, и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за тези, които Го любят."
10.9.1939г.
507. Eдинствен цяр,  УС , София
А пък Апостол Павел казва: Когато ние бяхме грешници, Христос умря за нас.
И Апостол Павел го казва: Любовта е плод на Духа.
17.12.1939г.
508. Аз, ти, той,  УС , София
Апостол Павел казва: „Умолявам ви.“ На хора без любов не се моля.
17.12.1939г.
509. Идете в Галилея,  НБ , София
Апостол Павел казваше, че Бог беше в Христа и примиряваше света със Себе си.
24.12.1939г.
510. Акаш и прана,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Ние живеем“ – това е акаша – „и се движим в Бога“ – това е прана.
7.1.1940г.
511. Два момента,  УС , София
Апостол Павел и той падна.
Апостол Павел казва: „Вече никой да ме не укорява, аз нося веригите на Христа на своето тяло и от нине ми остава само венец.“ Кой венец? Венецът на любовта.
7.1.1940г.
512. Познаване на великото,  НБ , София
Апостол Павел, като не разбираше този закон, дадоха му един трън в плътта, благодарение на което отслабна.
14.1.1940г.
513. Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ , София
Някои филолози са употребили цели тридесет години да тълкуват и обясняват защо Апостол Павел е употребил в посланията си определителен или неопределителен член. Те не знаят, че когато е писал посланията си, апостол Павел съвсем не се е ръководил от мисълта дали трябва да употреби определителен или неопределителен член.
Трябва ли да бъде косата къса? Апостол Павел казва, че на мъжете е позволено да носят къси коси, но на жените не е позволено.
14.1.1940г.
514. Служение на Бога,  УС , София
Апостол Павел казва: „Дайте телата ваши в жертва жива, свята и благоугодна Богу“.
Апостол Павел дълго е говорил на тогавашните християни.
17.1.1940г.
515. Налягане, напрежение, разумност, ООК , София
В 13-а глава от Първото послание към Коринтяните апостол Павел каза: „Любовта никога не отпада.“ Писанието казва на едно място: „Понеже не си устоял на първата си любов“ – не си я разбрал.
28.1.1940г.
516. Един ден,  УС , София
И апостол Павел казва: „Накъдето ходим, станахме подигравка на хората.“ Ако можеш да издържиш, то е силна воля в негативен смисъл.
4.2.1940г.
517. Светлината на Любовта,  НБ , София
Апостол Павел, който има едно такова прозрение за тази природа, казва, че бил пренесен да види природата такава, каквато е.
7.2.1940г.
518. Подмладяване, ООК , София
Апостол Павел казва: „Всички ще се изменим; но всички няма да умрем, но всички ще се подмладим.“ „Ще изпрати Духа Си.“ Бог изпраща Духа Си да оживеят хората, да се подмладят.
11.2.1940г.
519. Слава във вишних Богу,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Всички няма да умрем, но всички ще се изменим.“ И да благодарим на Бога, че ще се изменим.
3.3.1940г.
520. Става истина,  НБ , София
Апостол Павел Го видя и ослепя.
6.3.1940г.
521. Съвършенството, ООК , София
За Христа, апостол Павел казва, че едва ли ще се намери човек, който да умре за приятеля си, да се пожертвува за него.
22.3.1940г.
522. Жилище ще направим,  МОК , София
Казвате: то е привилегия за пророците, може би и за апостол Павел, за малцина.
Апостол Павел казва: „Аз не живея сега, но Христос живее в мене.“ Какъв беше апостол Павел, преди да влезе Христос да живее в него? Конците делеше, косъмът цепеше.
14.4.1940г.
523. Дървото на живота,  НБ , София
Апостол Павел казва какво ще стане със сегашния порядък.
5.5.1940г.
524. Най-малката погрешка и най-малкото добро,  УС , София
Апостол Павел, който ходил там, казва, че тази работа не може да се опише.
8.5.1940г.
525. Постижения на Любовта, ООК , София
Онези, като заминават, казват: „Свърши се.“ Апостол Павел казва: „Свърших вече, сега ми остава венецът на живота.“ Сега вие ме гледате.
12.5.1940г.
526. Здравословно гледище,  УС , София
Сега, както и да говорим, апостол Павел казва: „Ако любов нямам, нищо не се ползуваме“.
9.6.1940г.
527. Животът,  НБ , София
Като четете Посланието на Апостол Павел, казва, че духът и плътта се борят.
26.6.1940г.
528. Бъдете яки!, ООК , София
Апостол Павел казва: „Когато съм слаб…“ Той разбира „когато съм слаб“ – когато съм в добро разположение.
4.8.1940г.
529. Реалност на живота, СБ , РБ , УС , София
В 13-та глава от първото Послание към Коринтяните, апостол Павел накратко изброява качествата на Любовта.
11.8.1940г.
530. Вяра и вярване, СБ , РБ , УС , София
Апостол Павел видял нещо и повярвал.
Апостол Павел беше роден за проповедник на Христовото учение, но имаше криво разбиране за нещата, от което трябваше да се освободи.
28.8.1940г.
531. Учение и служение, СБ , РБ , София
Пред вас ще се разкрие широк, красив свят и вие ще влезете в друга къща, която апостол Павел нарича „дом неръкотворен“.
15.9.1940г.
532. Любов в трите свята, СБ , РБ , УС , София
Кой има опитността на апостол Павел, да бъде бит за своите убеждения? – Защо биха Павел? – Защото беше много смел.
6.10.1940г.
533. Работа за цялото,  УС , София
Апостол Павел ще ви покаже още по-превъзходен път.
13.10.1940г.
534. Самоотричане,  УС , София
Апостол Павел страдаше от една болест, от едно състояние, че три пъти се моли на Господа да се махне. Туй, което апостол Павел имаше, дало му се един трън, както той казваше, за да го мъчи, понеже много знание му се дало, да не би да се възгордее, този трън му се даде, за да му дава смирение. По някой път и вие като апостол Павел имате много знания, изправите се.
23.10.1940г.
535. По пѫтя на Любовьта, ООК , София
Като четете апостолъ Павелъ, (той) казва въ посланията, че всички били турени въ затвора.
535.2 По пътя на Любовта ( втори вариант )
Като четете апостол Павел, (той) казва в Посланията, че всички били турени в затвора.
10.11.1940г.
536. Процепът на Любовта,  УС , София
Ако четете апостол Павел, ще ги намерите, изрежда ги повече от 18 наименования на злини.
1.12.1940г.
537. Чантата на Любовта,  УС , София
Апостол Павел казва: Бог беше в Христа и примиряваше света в себе си.
11.12.1940г.
538. Единствената свобода, ООК , София
Апостолъ Павелъ, като говори, казва: „Обновявайте се въ вашия Богъ“.
538.2 Единствената свобода ( втори вариант )
Апостол Павел като говори, казва: „Обновявайте се във вашия Бог.“
15.12.1940г.
539. Едно ви недостига,  НБ , София
Мнозина като разглеждат евангелието, казват: Апостол Павел бил такъв. – Кой може да бъде Апостол Павел? Всъщност Апостол Павел имал толкова заложби в себе си! Апостол Павел развил талантите, които Бог му е дал; разработил ги.
18.12.1940г.
540. Отворени и затворени фигури, ООК , София
Апостолъ Павелъ нѣмаше ли вѣра? Колко пѫти го биха? – Биха го петь пѫти по 39.
И Писанието казва: „Апостолъ Павелъ, като се моли три пѫти за единъ свой недѫгъ, който имаше, Господь му казва: „Достатъчна ти е моята благодать, понеже моята сила се показва въ твоята немощь.
540.2 Отворени и затворени фигури ( втори вариант )
Апостол Павел нямаше ли вяра? Колко пъти го биха? – Биха го пет пъти по 39.
И Писанието казва: „Апостол Павел като се моли три пъти за един свой недъг, който имаше, Господ му казва: „Достатъчна ти е Моята благодат, понеже Моята сила се показва в твоята немощ.
29.12.1940г.
541. И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ , София
Апостол Павел, когато говори за тази свобода, казва тъй: Онова, което Бог е приготвил за онези, които го обичат, нито око е видяло, нито ухо е чувало, нито на човека на ум дохождало, нито на сън е идвало на човека на ума.
5.1.1941г.
542. Двете недоволства,  УС , София
Добрината не е материално даване. „Ако раздам всичко, а любов нямам, нищо не съм“, казва апостол Павел.
5.1.1941г.
543. Дева зачна,  НБ , София
Питам: Има ли работници сега на земята? Сега сте проповядвали, искате да станете като апостол Петър и апостол Павел.
12.1.1941г.
544. Голямата радост,  НБ , София
И апостол Павел казваше тъй: Не живея аз, друг живее в мене.
19.1.1941г.
545. Новото в живота .,  НБ , София
Апостол Павел говори, че и в него влезъл един трън. Три пъти се молил апостол Павел да му се отмахне, да се извади този трън. не се смекчи положението на апостол Павел, но като бисерните миди този трън го увиха в туй вещество и Господ казва: Достатъчна ти е моята благодат, да те не мъчи. Апостол Павел го е разрешил.
2.2.1941г.
546. Любов и безлюбие, НБ , София
Апостол Павел не беше човек на Любовта.
9.2.1941г.
547. Най-светлият път,  УС , София
Апостол Павел препоръчва на болните хора да пийнат малко винце.
16.2.1941г.
548. Търпение,  УС , София
Като писал тази глава апостол Павел имал предвид физическия живот, тя не е глава за другите светове, тя е за физическия живот. Говоря за любовта: „Ако говоря с човешки и ангелски езици...“, апостол Павел взел едно изречение.
23.3.1941г.
549. Единственият път,  УС , София
Та казвам: Всички тия качества, които споменава апостол Павел, те се отнасят само до любовта.
2.4.1941г.
550. Музика и здраве, ООК , София
Апостолъ Павелъ, когато говори за любовьта, казва: „Ако зная всичкитѣ езици и имамъ всичкото знание, а любовь нѣмамъ, ще съмъ кимвалъ, що дрънка“.
550.2 Музика и здраве ( втори вариант )
Апостол Павел, когато говори за любовта, казва: „Ако зная всичките езици и имам всичкото знание, а любов нямам, ще съм кимвал, що дрънка”.
18.5.1941г.
551. Безлюбие и любов,  УС , София
Често цитират апостол Павел, който казва: „Ще се похваля със скръбта си.“ Христос казва: „Имам чаша на страдание да пия.
Апостол Павел казва: „Ако мисля по човешки и ангелски, а любов нямам, нищо не съм.
1.6.1941г.
552. Крайното добро и крайното зло,  УС , София
Апостол Павел казва: Сега любовта има качества. „Любовта дълготърпи“, т.е. любовта никога не се вкисва.
13.7.1941г.
553. Вер Аллах – да даде Господ,  УС , София
Апостол Павел казва: Сгодих ви за един.
25.8.1941г.
554. Тя иде, СБ , София
554.2 Любовта иде ( втори вариант )
Апостол Павел казва: “Око не е видяло и ухо не е чуло за онова, което Бог е приготвил за онези, които го любят.” За да ви люби Господ, вие трябва да обичате всичко.
14.9.1941г.
555. Единственото нещо, УС , СБ , София
555.2 Единственото нещо ( втори вариант )
Апостол Павел казва: “Ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не се ползвам.
21.9.1941г.
556. Любов, знание и сила, СБ , НБ , София
Апостол Павел казва: „Който се жени, добре прави.
556.2 Любов, знание и сила ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Който се жени, добре прави; който не се жени, прави по-добре.“ Как ще го тълкувате? Не да се женят.
12.10.1941г.
557. Истинската лоза,  НБ , София
Апостол Павел, който като се е намерил там, казва: „Око не е видяло и ухо не е чувало и на човека на ум не е дохождало това, което Бог е направил за човека“.
19.10.1941г.
558. От Неговите ученици,  НБ , София
Само да разглеждат въпроса, защо апостол Павел определил неопределения член в гръцкия език. Защо го турил апостол Павел? Неопределеният член показва неопределена работа, понеже, апостол Павел не знае какво ще стане, турил неопределения член.
9.11.1941г.
559. Божественият и човешкият порядък,  УС , София
И той казал: „За едно такова малко нещо няма нужда вестниците да пишат.“ Апостол Павел му казал тогава: „Ще ида при Господа, да Му разкажа.“ Господ му казал: „Дай му два долара и го пратете на земята.“ Той дал един долар.
19.11.1941г.
560. Повече спокойствие, ООК , София
Апостол Павел казва: „Като бяхме деца, разсъждавахме като деца; като станахме възрастни, започнахме да разсъждаваме като възрастни.“ Каква е разликата между един възрастен човек и детето? Сега ти къде си бил? Във вашето детинство вие къде бяхте? Когато бяхте на една година, къде бяхте? Човек постепенно се събужда в живота.
7.12.1941г.
561. Мнозина звани,  НБ , София
Апостол Павел казва: Ако се разруши естественото тяло, има дом неръкотворен.
4.1.1942г.
562. С малкото,  УС , София
Апостол Павел разглежда любовта и казва: „Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам.“ Знанието е една от най-хубавите работи, от най-красивите работи, но ако имам всичкото знание, а любов нямам, ще съм мед, що дрънчи.
11.1.1942г.
563. Словото бе Бог,  НБ , София
Апостол Павел, който е ходил там, казва, че чул и видял неща, което човешкото око никога не е видяло и на ума на човека не е дохождало.
14.1.1942г.
564. За добро е!, ООК , София
Каква богата опитност имат, как помагат! Апостол Павел, който беше сприхав, ходеше да гони християните, да ги застави да се откажат, като се обърна, беше един от най-деятелните апостоли.
18.1.1942г.
565. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината,  УС , София
Апостол Павел казва: „Да се облечем, да не се намерим голи.“ Ако умреш, и си гол, пак трябва да се върнеш на земята, голи хора в небето не отиват.
25.1.1942г.
566. Не съдете, но садете!,  НБ , София
Апостол Павел казва: Бог беше в Христа и примиряваше света в себе си.
Казва: Апостол Павел тъй каза: Безразлично какво казал Апостол Павел, то е заради него.
Апостол Павел казал: Моите почитания към апостол Павел, но колкото за Любовта апостол Павел не е авторитет.
8.3.1942г.
567. Най-лесното,  УС , София
Апостол Павел казва: „Не съм съвършен, стремя се към съвършенство.“ Всички ние се стремим към съвършенство.
29.3.1942г.
568. Да изповядваме!,  НБ , София
Апостол Павел казва, че ги родил.
12.4.1942г.
569. Децата и Царството Божие,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Всички няма да умрем, но всички ще се изменим“.
15.4.1942г.
570. Великата възможност, ООК , София
Свети Петко, свети Драган, апостол Павел, архангел Михаил, нищо не може да ти помогне.
3.5.1942г.
571. Животът за любовта,  УС , София
Апостол Павел казва, че бил в оня свят и видял което наум на човека не е дохождало и на сърцето не дохождало.
24.5.1942г.
572. Любов, вяра и надежда,  УС , София
Казвам, апостол Павел изчислява качествата на любовта.
14.6.1942г.
573.