Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


30.10.1921г.
1. Синът Божий,  НБ , София
Обаче, ако във вас имате съзнателния живот, настроени сте любовно към всички живи същества, вие ще превърнете тази енергия в „акаша“, и ще усещате в себе си една велика, приятна Божествена музика, и по цялото ви тяло ще се носи един велик трепет, и ще искате да предадете енергията си на всички хора.
6.11.1921г.
2. Ненаписаните закони,  НБ , София
Тази първоначална сила в света, която сега действа, туй, което индусите наричат „акаша“, тя е първичното проявление, тя е създала човешкия мозък, човешката мисъл, създала е звука. Ако мисълта се усили, „акаша“, или тази първична енергия, дойде в ума ви и мисълта ви стане по-ясна; ако мисълта отслабне, връзката ви не е силна, тогава какво трябва да правите? Когато на съвременните хора изстинат краката или ръцете, те слагат бутилки с гореща вода на краката и ръцете, за да може да възстановят естествената топлина.
9.4.1922г.
3. Волята на Отца,  НБ , София
Има няколко имена: „прана“, „акаша“, това са сили, които са в потенциално състояние. Но акаша е първото проявление на тази татвическа материя в света.
24.12.1939г.
4. Акаш и прана,  НБ , София
Според индусите акаша е нещо, което изпълва цялото пространство и вечно съществува.
Индусите имат школа, в която изучават законите на акашата и на праната.
За да се ползуват от енергията на акаша и на праната, индусите трябва да имат положителна основа в живота. Зад праната и зад акаша седи нещо друго, което ние не знаем какво е, каква е неговата същина. Акаша и праната са изявления на една същина, която седи зад тях и за която ние нямаме ясна представа.
За да се избегнат болестите, както и противоречията в живота, всички учени хора са започнали да изучават праната и акаша, да могат правилно да се ползуват от тях.
Апостол Павел казва: „Ние живеем“ – това е акаша – „и се движим в Бога“ – това е прана. Аз пък замествам праната с човешкия дух, а акаша – с човешката душа.
27.12.1939г.
5. Музикална задача, ООК , София
Индусите я наричат „акаша“.
24.12.1941г.
6. Божии блага, ООК , София
Думата каша излиза от акаша. Една каша, която е музикална каша, акаша.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.