Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


19.1.1914г.
1. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Например Адам и Ева се събраха, събраха себе си в плода, събраха се и със змията.
4.10.1914г.
2. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Това ни навежда на мисълта, че Адам и Ева са яли дълго време от това дърво и почват да залагат рая, и тогава Господ им казва: „Какво залагате, ваш имот ли е това? Скоро вън! Отсега нататък с труд и пот на челото ще изкарвате прехраната си, за да се научите на този велик закон – да оценявате живота, който ви давам“.
Адам и Ева са пожелали такъв един кръст, и Господ ги пратил на бойното поле.
15.11.1914г.
3. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Адам и Ева, като са проявили този принцип на невярване в Бога, понеже е влязъл Луцифер в райската градина, повярвали са в последния и оставили Бога.
7.1.1916г.
4. Рождението*,  НБ ,
Човечеството, с прегрешението на Адам и Ева, изгуби надежда.
22.3.1917г.
5. Без товар, ИБ , БС ,
Двамата разбойници бяха Адам и Ева, пречупиха им краката, защото се казва в Мойсеевия закон: "Проклети са всички, които ходят да крадат."
22.3.1917г.
6. Кръстът,  НБ , София
Двамата разбойници бяха първите човеци, които Бог създаде и които съгрешиха – Адам и Ева. Разпнатите отстрани на Христа, казах, бяха Адам и Ева.
30.6.1918г.
7. Доведете го,  НБ , София
Като създал света, Бог направил първо животните, а после първите човеци – Адам и Ева.
5.12.1918г.
8. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
И наистина, Адам и Ева, след като съгрешиха, оголяха, вследствие на което не можаха да удържат на външните борби.
29.12.1918г.
9. Неизвестното,  НБ , София
Майката на човечеството умря преди осем хиляди години, като остави Адам и Ева сираци – това беше наказанието им.
9.2.1919г.
10. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Казва се, че Адам и Ева били голи в рая; всъщност, не е така.
Истинските човеци, създадени по образ и подобие Божие са на небето, а Адам и Ева, направени от кал, са още на земята.
2.3.1919г.
11. Ако не бях дошъл,  НБ , София
В първата глава от Битието, Бог заповяда на Адам и Ева да не ядат от плодовете на дървото за познаване на доброто и злото.
30.3.1919г.
12. Детето растеше,  НБ , София
Какво направиха първите човеци, Адам и Ева, в рая? Като придобиха много знания, те се срещнаха с един велик адепт, който им каза, че има нещо, което те още не знаят.
22.8.1919г.
13. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Като остана Ева без него, дойде змията и Ă предложи ума си, който Ева искаше от Адам, и Ă рече: „Аз съм, когото търсиш.“ Адам и Ева не представят нещо цяло.
11.4.1920г.
14. Отиде след Него,  НБ , София
Нали Бог създаде двама души, Адам и Ева? От тях произлязоха всички хора на земята.
21.8.1921г.
15. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Господ изпъди Адам и Ева от Рая и после слезе на Земята да учи хората, че не трябва да се бият.
4.12.1921г.
16. Още по-блажени са,  НБ , София
Сегашното човечество на кого е? На Адам и Ева, те бяха двама непослушници, изгонени от Господа из рая, и те образуваха това човечество. И културата сега мяза на тези Адам и Ева в рая. И сега, слава Богу, всинца сте облечени, а ако някои биха ви видели голи като Адам и Ева, веднага щяха да ви пратят в лудницата.
12.4.1922г.
17. Закон на движенията, МОК , София
Защото, щом ви се каже да не съобщавате, като на Адам и Ева, дяволът ще ви каже: „Защо не ядете от този плод, за да им кажете“.
17.2 Закон на движение ( втори вариант )
Като казвам да не съобщавате никому тия упражнения, да не изпаднете в положението на Адам и Ева - да ядете от забранения плод само затова, защото ви се забранява.
1.10.1922г.
18. Живият Господ,  НБ , Русе
Както едно време Господ създаде Адам и Ева в райската градина, тъй и сега образува райска градина и ще тури там новия човек. Всички ще минете през тази врата на Адам и Ева, за да влезете в новата раса.
6.10.1922г.
19. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
И дойде онзи първият, змията, тя беше учител от черното братство, който предаде първите уроци на Адам и Ева и казва им: „Аз съм този учител, който може да ви научи как да живеете“.
21.1.1923г.
20. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
20.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Когато Адам и Ева бяха в рая, Христос дойде при тях и им предаде заповедта на Бога.
21.2.1923г.
21. Първата родена мисъл,  МОК , София
Третата мисъл се роди в умовете на Адам и Ева, когато ги изпъдиха от рая.
1.7.1923г.
22. Ще дойдем при него, НБ , София
Първият, който посвети Адам и Ева в истинското знание, им казваше: „В който ден ядете от плода на забраненото дърво, ще умрете“.
1.10.1923г.
23. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Както едно време се създадоха Адам и Ева в райската градина, тъй и сега Господ образува райска градина и ще тури там новия човек.
4.11.1923г.
24. Отвори им умовете,  НБ , София
Проговори ли ти, нищо не остава в тази ръка, всичката тази красота изчезва, като че небето се дига, и ти оставаш, като Адам и Ева, гол.
18.2.1925г.
25. Причини за противоречия, ООК , София
Като създаде Бог Адам и Ева, забрани им да ядат от дървото, наречено Дърво за познание на доброто и злото, но Ева, излъгана от змията, открадна плодове от това дърво.
25.2.1925г.
26. Отличителни черти на човешката интелигентност, ООК , София
Така стана и с Адам и Ева.
14.6.1925г.
27. Истинната лоза,  НБ , София
27.2 Истинната лоза ( втори вариант )
Всички тия глупости съществуват още от панти-века, още от рождението на Адам и Ева, в мозъците на хората и родиха всички грехове и престъпления, които и до днес съществуват.
24.6.1925г.
28. Най-малкото чувство, ООК , София
Когато Адам и Ева бяха в рая, те ходиха голи, но щом ги изпъдиха от рая, облякоха се в кожи.
29.7.1925г.
29. Съвместими отношения, ООК , София
Бог се яви в рая, извика Адам и Ева и им каза: „Излезте да си кажете урока! Какво научихте днес?“ Бог ги извика веднъж, дваж, три пъти, но никой от тях не излезе.
31.1.1926г.
30. Свидетелството Негово,  НБ , София
Този ангел се върнал на небето при Господа така скърбящ, че Бог като го видял, казал му: "Няма нищо, аз ще изправя тази погрешка!" Затова, Господ решил на мястото, дето попаднали семенцата от свещената книга, да направи райската градина и да създаде след предисторическите времена първите хора в нея, Адам и Ева.
28.2.1926г.
31. Приех от Отца Си,  НБ , София
Според Писанието, в рая, заедно с Адам и Ева, е имало много хора.
3.10.1926г.
32. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
Адам и Ева започнаха с радост, но свършиха със скръб, с плач. След това Адам и Ева бяха изгонени от рая, да опитат, какво могат да направят с дългите рала и силните волове.
26.12.1926г.
33. Тази притча,  НБ , София
Какво може да се каже срещу твърденията на този учен професор, когото всички съвременници признават за такъв човек? Този учен доказва, че във времето на Адам и Ева, реките Тигър и Ефрат се намирали на северния полюс, някъде в Азия.
23.1.1927г.
34. Едно стадо,  НБ , София
По този начин те скъсаха връзката си с Бога, заради което Бог каза: „Аз решавам сега и двамата заедно да излязат от рая.” Това е станало не само във времето на Адам и Ева, но и днес, всеки момент става.
6.3.1927г.
35. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Всъщност и Адам, и Ева са били хубаво облечени.
6.4.1927г.
36. Начертаният план, ООК , София
И наистина, когато Бог каза на Адам и Ева да не ядат плодове от дървото за познаване на доброто и на злото, това значи: Ако служите на земните богове, на боговете от ада, ще умрете.
19.8.1927г.
37. Пътят на ученика, СБ , София
След тях дойдоха други двама, Адам и Ева, създадени по образ и подобие на първите.
21.8.1927г.
38. Ще се превърне в радост, СБ , София
Сега, ако разгледаме старозаветния и новозаветния живот в тесен смисъл, Адам и Ева бяха старозаветни хора. Адам и Ева, като ученици в рая, в разсъжденията си пред дървото „за познаване доброто и злото“, по друг начин изтълкуваха Божиите закони.
Това няма да ви доведе до правите разбирания, които са необходими за вас, защото Адам и Ева и днес са пак ученици на земята и казват: „Колко сме били глупави, като не сме разбирали Божиите закони; не сме разбирали Пътя, който Бог ни е чертал!“ Вие срещали ли сте Адам и Ева на земята? Като ви питам дали сте ги срещали, ето каква е идеята, която трябва да разбирате.
Някой казва: „Защо да не обичаме света?“ Може да го обичате, но ще мязате на Адам и Ева: боси и със скъсани дрехи ще ходите.
6.11.1927г.
39. И рече Бог,  НБ , София
Той казва: „Вие трябва да познаете доброто и злото, както Адам и Ева го познаха."
29.1.1928г.
40. Синове на възкресението,  НБ , София
Значи, Адам и Ева, първите човеци, създадоха противоречията.
2.2.1928г.
41. Състояния на материята, ООК , София
Той е място за доволни, за смирени хора.” Казвате:,,Кой остана в рая след изгонването на Адам и Ева?” – В рая останаха послушните синове и дъщери на Бога. Адам и Ева, синът и дъщерята на първия Адам, не послушаха Бога и затова ги изпъдиха от рая да отидат в света, там да се плодят и размножават.
Адам и Ева не послушаха Господа, ядоха от забраненото дърво.
7.3.1928г.
42. Двете точки, ООК , София
От плът и кости бяха направени и Адам, и Ева.
Тогава изпъдиха Адам и Ева от рая.
19.10.1928г.
43. Развиване на дарбите,  МОК , София
Адам и Ева паднаха, но създадоха условия за повдигане на човечеството.
43.2 Методи на природата за събуждане на дарбите ( втори вариант )
Адам и Ева.
7.11.1928г.
44. Дадено по нещо, ООК , София
Ако днес ги пуснат в рая, те ще направят същата грешка, каквато Адам и Ева направиха.
9.11.1928г.
45. Главният фактор,  МОК , София
Като се говори за причини и последствия, мнозина се спират върху въпроса за грехопадането и търсят причините, защо Адам и Ева са сгрешили.
16.1.1929г.
46. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Като съгрешиха, Адам и Ева напуснаха рая и излязоха вън, при неблагоприятни условия.
13.2.1929г.
47. Силни и слаби желания, ООК , София
Запример, ние не знаем защо, след като се заповяда на човека да не прави това или онова, както Бог заповядал на Адам и Ева да не ядат от дървото за познаване на доброто и на злото, иде изкушението.
10.3.1929г.
48. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Докато не бяха съгрешили, Адам и Ева живяха в рая.
Христос каза на Лазаря: „Лазаре, излез вън!" Той каза на Лазаря същите думи, каквито Бог каза на Адам и Ева.
13.3.1929г.
49. Правилни изводи, ООК , София
Когато Бог изпъди Адам и Ева от рая, Той постави на райската врата два ангела с меч в ръка, да пазят, да не се върнат назад.
7.7.1929г.
50. Първите стъпки, МС , София
Между тези дръвчета виждам едно светло същество да се разхожда, обиколено с животни, както едно време Адам и Ева се разхождали из райската градина.
16.8.1929г.
51. На планината,  МОК , Рила
Щом Адам и Ева са сгрешили, и вие ще грешите.
30.8.1929г.
52. Служене, почит и обич, МОК , София
Изпъждането на Адам и Ева от рая е процес, през който всеки човек трябва да мине.
25.9.1929г.
53. Разумни методи, ООК , София
Той не се спира върху отговорността, която носи за своя живот, но се запитва, отде дойдоха Адам и Ева да съгрешат и да оставят цялото човечество да им изкупва греха.
Всички хора на земята и до днес играят ролите на Адам и Ева, вследствие на което светът още не е оправен.
13.10.1929г.
54. Вечно благовестие,  НБ , София
Адам и Ева, които бяха учени хора, които минаваха за философи, се изкусиха от една ябълка.
16.3.1930г.
55. С благодат и истина,  НБ , София
След създаването на първите човеци, Бог създал втори свят, в който били поставени да живеят Адам и Ева.
30.3.1930г.
56. В сила,  НБ , София
Работете с любов и съзнание за освобождаването си, за да кажат хората един ден за вас: Ето човекът, създаден по образ и подобие Божие! Адам и Ева бяха създадени по образ и подобие Божие, но понеже пожелаха да станат като Бога, сгрешиха.
2.4.1930г.
57. Права мисъл, ООК , София
Ние не се интересуваме от живота на Адам и Ева.
18.6.1930г.
58. Абсолютна вяра, ООК , София
Докато не бяха сгрешили, Адам и Ева имаха абсолютна вяра в Бога.
4.7.1930г.
59. Освобождаване,  МОК , София
Казано е в Битието, че Адам и Ева сгрешиха, когато ядоха от забранения плод.
9.11.1930г.
60. Божествени състояния,  УС , София
Така Адам и Ева обедняха.
23.11.1930г.
61. Двама или трима,  НБ , София
Създаде Бог Адам и Ева и ги постави в рая, там да живеят.
26.11.1930г.
62. Точка на равновесие, ООК , София
Когато Адам и Ева сгрешиха, те се почувстваха вътрешно голи, а не външно. Защо сгрешиха Адам и Ева? Защото не учиха добре.
5.12.1930г.
63. Елементи на планетите,  МОК , София
Първите човеци, Адам и Ева, са познавали зоологията и ботаниката.
Направо или косвено, почти всички планети взеха участие в погрешката на Адам и Ева, заради което всички хора носят последствията на първата погрешка.
31.12.1930г.
64. Условия и възможности, ООК , София
Страхът се явил след непослушанието на Адам и Ева.
Чудното е, че Адам и Ева бяха заобиколени от много дървета, отрупани със сладки и вкусни плодове, за които те не бяха дигнали мотика да ги разкопаят, но въпреки това се полакомиха за един плод, който им беше забранен.
Бог постави Адам и Ева в рая именно за това, да правят опити, да се ползват от растенията, да изучават елементите, от които светът е създаден.
2.1.1931г.
65. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
Какво ще кажете за такова богатство и за такава сиромашия? Адам и Ева бяха най-богатите хора в света.
28.1.1931г.
66. Прояви на човешкото съзнание, ООК , София
Ако Адам и Ева оголяха от изяждането на един плод, можете да си представите какво би станало със света ако ядат хляб, който съдържа отрови в себе си.
Какво разбирате под думата „оголяване"? Казва се, че Адам и Ева оголели, но това оголяване не е станало външно.
25.2.1931г.
67. Причини за несполуки, ООК , София
Те казват: ако Адам и Ева не бяха сгрешили, животът ни щеше да бъде по-лек и поносим и досега щяхме да бъдем в рая. Адам и Ева сгрешили един път, а хората правят същата погрешка и до днес. Щом имат тяхната опитност защо продължават още да ядат от плодовете на забраненото дърво? Когато Адам и Ева сгрешиха, Бог ги изпъди от рая. Обаче, когато вашият Адам и вашата Ева грешат, вие не ги пъдите от рая, но казвате: деца са, какво да ги правим? Докато и вие не изпъдите Адам и Ева от вашия рай, работите ви няма да се оправят. Тъй щото, когато се запитвате защо страдате, казвам: хората страдат, защото не изпъдиха Адам и Ева от своя рай. Защо добруват хората? Защото изпъдиха Адам и Ева от своя рай.
10.6.1931г.
68. Свобода на съзнанието, ООК , София
Адам и Ева излязоха от рая поради непослушанието си.
12.7.1931г.
69. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Каквото направиха Адам и Ева в миналото, това правят съвременните хора всеки ден.
Съвременните хора често се връщат към историята на първите хора и казват: „Какво ли са мислили Адам и Ева?“ – Точно това, каквото и вие днес мислите.
Някой пита: когато Адам и Ева сгрешиха в рая, Бог беше ли между тях? Как мислите, ако Бог беше застанал до дървото на познаване доброто и злото, щяха ли да сгрешат първите хора? Фактът, че те сгрешиха, показва, че Бог не е бил там.
19.8.1931г.
70. Сила, разумност и добро, СБ , София
Аз желая очите ви да са отворени – казано е в Писанието: „Отвориха се очите им.” Когато Адам и Ева бяха в Рая, денем очите им бяха затворени – те гледаха със затворени очи и нищо не виждаха, обаче нощем очите им се отваряха.
21.10.1931г.
71. Разбраната скръб, ООК , София
Ще кажете, че това е приказка, Адам и Ева не са съществували.
8.11.1931г.
72. Син человечески отхожда,  НБ , София
Бог създаде само първите човеци - Адам и Ева, а Каин, Авел, Сит и тути кванти не са създадени от Бога.
13.11.1931г.
73. Първият предвестник,  МОК , София
Аз съм бил в райската градина с Адам и Ева, там съм го учил.
18.11.1931г.
74. Материални прояви на живота, ООК , София
Мнозина се питат, защо Адам и Ева напуснаха рая. Днес много хора, като Адам и Ева, искат да живеят охолно, да не работят, да не правят добрини.
74.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Сега разбрахте вече защо Господ изпъди Адам и Ева от рая.
Тази е причината, дето Бог изпъди Адам и Ева от рая.
6.1.1932г.
75. Граници в живота, ООК , София
Първите хора, Адам и Ева, бяха поставени пред дървото за познаване на доброто и на злото, да научат правилата и законите, чрез които да се справят със змията, да използват нейната енергия и нейното богатство.
27.1.1932г.
76. Двете отверстия, ООК , София
76.2 Двете отверстия ( втори вариант )
Някой път вие мислите Адам и Ева като вас.
19.2.1932г.
77. Фактори в природата,  МОК , София
Бог казал на Адам и Ева: „От всички дървета може да ядете, но не и от дървото за познаване на доброто и злото.
2.3.1932г.
78. Физическият и Божествения живот, ООК , София
Адам и Ева насилиха себе си, т.е.
22.5.1932г.
79. Двете страни на света,  УС , София
Адам и Ева сгрешиха, защото пожелаха да познаят доброто и злото.
1.6.1932г.
80. Любов, обич и почит, ООК , София
Ако Бог, всесилният и всезнаещият, не опази Адам и Ева в рая, човек ли ще опази мъжа и жената ? Дяволът влезе в рая и изкуси първите човеци. Жената ще лъже мъжа, и мъжът - жената, както излъгаха Адам и Ева.
Бог създаде Адам и Ева, но и те сгрешиха. - Защо сгрешиха ? - Питайте Бога. Той каза на Адам и Ева да не ядат от плодовете на забраненото дърво, но те не Го послушаха.
Не питайте, защо сгрешиха Адам и Ева.
80.2 Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния ( втори вариант )
Забравете миналото, Адам и Ева защо съгрешиха.
15.6.1932г.
81. Философия и наука, ООК , София
Писано е, че Адам и Ева били голи.
22.6.1932г.
82. Малкото добро. (Живият порядък), ООК , София
Въпреки това, Той заповяда на Адам и Ева да не ядат от плода на забраненото дърво.
29.6.1932г.
83. Отец ми живее, ООК , София
Като сгрешиха, Адам и Ева се скриха от лицето на Господа.
30.10.1932г.
84. Възкресение,  НБ , София
84.2 Възкресение ( втори вариант )
Оттам насетне и Адам и Ева, и дяволът и змията, всички излязоха.
11.12.1932г.
85. Забраненият плод,  УС , София
Адам и Ева бъркаха в меда, но ги изпъдиха от рая. – Де отидоха? – В затвора. Първи, Адам и Ева бръкнаха в кацата, а след тях – всички останали.
Адам и Ева пожелаха да вкусят от забранения плод, но и до днес човечеството изкупува последствията на тяхното желание. Първи, Адам и Ева бръкнаха в кацата, а след тях бъркат всички хора.
1.1.1933г.
86. На двама господари,  НБ , София
Първите рационалисти бяха Адам и Ева.
86.2 На двама господари ( втори вариант )
Първите рационалисти бяха Адам и Ева.
5.3.1933г.
87. Истина и добро,  УС , София
Адам и Ева послушаха този учител, но напуснаха рая.
17.5.1933г.
88. Въжделения на душата, ООК , София
Когато създаде Адам и Ева, Бог ги постави в рая, в голямо изобилие, да бъдат свободни и независими. И до днес хората грешат като Адам и Ева.
12.7.1933г.
89. Красивите линии в природата, ООК , София
Как ще дадеш нещо на човека, без да пееш? Бог даде дрехи на Адам и Ева, но след това ги изпъди от рая. Докато бяха голи, Адам и Ева живяха в рая.
30.7.1933г.
90. Който направи небето и земята,  НБ , София
90.2 Който направи небето и земята ( втори вариант )
Онази змия, която изкуси Адам и Ева, е в гръбначния стълб и в главата на човека.
1.9.1933г.
91. Бъдещото верую на човечеството, СБ , София
За пръв път сълзите се явили в света след изпъждането на Адам и Ева от рая.
8.11.1933г.
92. Слушане от вътре. Какво да направиш, ООК , София
Адам и Ева бяха голи. Къде беше погрешката им? Адам и Ева, след като се окаляха, погрешката им беше, че не отидоха в банята, да се окъпят. И понеже Адам и Ева не се окъпаха в банята, изпъдиха ги из рая.
Един ден Адам и Ева ще дойдат и ще разправят как направиха погрешката, а пък сега има една книга, в която са изложени тези неща.
30.9.1934г.
93. Послушание,  УС , Русе
Казано е за Адам и Ева, че били голи в рая.
7.10.1934г.
94. Посвещения в живота,  УС , София
Дървото за познаване на доброто и на злото беше първото любовно писмо, което Адам и Ева не трябваше да отварят.
Ако Адам и Ева нямаха какво да ядат в райската градина, те щяха да бъдат оправдани.
Не само Адам и Ева не можаха да използват условията, при които бяха поставени, но и до днес хората не използват благоприятните условия на живота.
Сега, ако искате да разберете през какво изкушение са минали Адам и Ева, четете третата глава от Битието. Ева послуша змията, но какво придоби от това посвещение? С грехопадането, т.е. с излизането на Адам и Ева от рая, учението на змията се предаде на всички хора.
14.10.1934г.
95. Каин и Авел,  УС , София
Когато Адам и Ева престъпиха Божията заповед и ядоха от плодовете на забраненото дърво, за оправдание те си послужиха с лъжа.
Какъв плод може да се роди от непослушанието и лъжата? Непослушанието и лъжата на Адам и Ева родиха Каин и Авел.
Съвременните мъже трябва да бъдат внимателни, да не повтарят погрешките на Адам и Ева, на Каин и на Авел.
Поради непослушание към Бога Адам и Ева престъпиха Неговата заповед. За да не направят някакъв грях, Бог предупреди Адам и Ева да не ядат от плода на дървото за познаване на доброто и на злото.
Не ходете по пътя на Адам и Ева, нито по пътя на Каин и Авел.
14.10.1934г.
96. Колко са прекрасни нозете,  НБ , София
Адам и Ева живяха в рая, при всички най-добри условия, разполагаха с всички блага на рая, живяха като принцове, защо съгрешиха и защо умряха? Питам: Коя е причината, дето те изгубиха рая? Ще кажете, че съгрешиха.
11.11.1934г.
97. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
Адам и Ева имаха всичко на разположение, но искаха да станат по-богати, отколкото Бог ги е направил, и за това съгрешиха.
25.11.1934г.
98. Петте постижения,  УС , София
Преди потопа те произлезли от Адам и Ева, затова могат да се нарекат адамисти и евисти.
9.12.1934г.
99. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Момъкът и момата са Адам и Ева, които отиват в света.
Коя е била причината за отдалечаването на човека от Бога? Каквато е причината за излизането на Адам и Ева от рая, такава е и за напущането на бащиния дом от момата.
3.2.1935г.
100. Ценната дума,  УС , София
Според някои, грехопадането е станало в астралния свят и оттам Адам и Ева, облечени в кожени дрехи, трябвало да слязат на земята.
100.2 Ценната дума ( втори вариант )
Според някои грехопадението е станало в астралния свят и оттам Адам и Ева, облечени в кожени дрехи, трябвало да слязат на земята.
3.3.1935г.
101. Насилията под слънцето,  УС , София
Не стана ли същото с Адам и Ева? Те ядоха от забранения плод, преди да имаха нужното знание, вследствие на което сгрешиха и ги изпъдиха от рая.
10.3.1935г.
102. И отиде, та се представи,  НБ , София
След съгрешаването на Адам и Ева, като видяха, че с мекота не може да се управлява, божествата от невидимия свет дадоха управлението в ръцете на онези, които казват, че с насилие, със строгост трябва да се управлява.
31.3.1935г.
103. Който се учи на Словото Божие,  НБ , София
След като седяло 1 час на колене, то казало на баща си: „Татко, има ли още много?“ – „Той едва сега е започнал, едва е в пустинята.“ И наистина, проповедникът започнал от Адам и Ева, как създал Бог първите човеци, и следвал нататък.
28.4.1935г.
104. Един от дванадесетте,  НБ , София
Казваме, че и Адам, и Ева били голи.
2.6.1935г.
105. Тонът Фа,  УС , София
Вие осъждате Адам и Ева, че не послушали Бога, а сами вървите по техния път.
9.6.1935г.
106. Път към разумността,  УС , София
Ето, Адам и Ева бяха млади, но като не знаеха, как да постъпват с желанията си, направиха една грешка, от която и до днес още човечеството страда.
30.6.1935г.
107. Бъдете като децата,  НБ , София
Първата причина за съгрешаванията на Адам и Ева се дължи на това, че те изгубили правата посока на движение около онзи център, около който е трябвало да се движат.
30.6.1935г.
108. Начало и край,  УС , София
Хиляди години минаха от времето на Адам и Ева, но човечеството и до днес още яде от забранения плод.
Той се ползва от опитността на другите хора и всякога помни думите на Бог, казани на Адам и Ева: "От всичките плодове можете да ядете, но само от един няма да ядете". - Кой е този плод? Как се нарича неговото дърво? - Дърво за познаване на доброто и на злото.
Явява се въпросът: Защо Адам и Ева ядоха от забранения плод? - Защото змията успя да ги убеди в противното на това, което Бог им каза, именно, че ако ядат от забранения плод, ще умрат.
3.11.1935г.
109. Герои,  УС , София
109.2 Героите ( втори вариант )
И до днес още хората хвърлят вината за страданията и нещастията си върху Адам и Ева, като забравят, че и те не са престанали да ядат от забранения плод.
1.12.1935г.
110. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Защо е създаден мъжът, защо е създадена жената и защо е създадена змията? Според законите на невидимия свят, или според законите на един висш свят, Адам и Ева първи трябвало да поканят един гост в рая.
8.12.1935г.
111. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
И да се благодарят хората, че Адам и Ева направиха една външна погрешка.
111.2 Трите книги ( втори вариант )
Адам и Ева направиха една външна погрешка, заради която ги изпъдиха от рая. Наистина, Адам и Ева ядоха от забранения плод, но хората и до днес още не са престанали да ядат от този плод.
1.1.1936г.
112. Като добрия син, ООК , София
На това, което Адам и Ева са извършили, ние носим последствията сега.
16.2.1936г.
113. Силният огън, УС , София
113.2 Огънят на любовта ( втори вариант )
За такова престъпление изпъдиха Адам и Ева от рая.
1.3.1936г.
114. Познат от Бога, УС , София
114.2 Познат от Бога ( втори вариант )
Казано е в Битието, че Бог забранил на Адам и Ева да ядат от плодовете за познаване на доброто и на злото. Външно го познаха, но не и вътрешно. – Какво трябваше да правят Адам и Ева? Не трябваше ли да ядат от забранения плод? В такъв случай, докога не трябваше да ядат? – Докато придобият доброто и го проявят навън.
1.3.1936г.
115. Тази заповед приех от Отца си,  НБ , София
Това се вижда от факта, че след като Адам и Ева се задомиха, трябваше да излязат вън от рая и родиха тогава две мъжки деца.
22.3.1936г.
116. Отец ме люби,  НБ , ИБ , София
Дойде някой, при вас и ви казва: Плати дълга си! — Кой дълг ? — Който остана от Адам и Ева. Питате: какво трябва да направим, за да се освободим от този дълг? — Откажете се от пътя, по който са ходили Адам и Ева, и тръгнете по новия път.
5.7.1936г.
117. Идете в Галилея,  НБ , София
Когато Адам и Ева съгрешиха, техният грях се дължи именно на същата погрешка.
23.8.1936г.
118. Проникване , СБ , София
Вие разбирате злото, но не в неговата същина, и казвате, че Адам и Ева били изпъдени от рая, защото станали като боговете, започнали да разбират доброто и злото.
26.8.1936г.
119. Човешко и Божествено, СБ , София
Един еврейски равин изнася следната легенда за създаването на Адам и Ева. Той казва, че първоначално Бог е създал Адам и Ева едновременно.
119.2 Човешкото и Божественото ( втори вариант )
Един еврейски равин изнася следната легенда за създаването на Адам и Ева. Той казва, че първоначално Бог е създал Адам и Ева едновременно.
11.10.1936г.
120. Реалното в Любовта,  УС , София
Бог потърси начин да се изправи погрешката на Адам и Ева.
Първият грях стана поради непослушанието на Адам и Ева.
3.1.1937г.
121. И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!,  НБ , София
Когато черният адепт, черният дявол, влязъл при Адам и Ева в рая, той им казал: „Ако ядете от забранения плод, ще ви се дадат такива дрехи, каквито никога не сте виждали. Докато не се облечете в тях, няма да излизате пред Него.“ Затова, именно, Адам и Ева се скрили зад храстите и когато Господ ги викал, те не се обаждали, чакали да им се донесат тези дрехи, да се облекат с тях и тогава да се явят пред Господа.
Тази приказка за Адам и Ева съответствува на онзи мистичен разказ за един цар, който бил облечен с дрехи, непипани от човешка ръка.
24.1.1937г.
122. Конкретното в Любовта,  УС , София
Казвате, че Адам и Ева са виновни за много неща. – Защо? – Защото те първи сгрешили.
28.2.1937г.
123. Три необходими неща,  УС , София
И Бог постъпи по същия начин с Адам и Ева.
14.3.1937г.
124. Приложение на вярата, любовта и надеждата,  УС , София
Първите човеци – Адам и Ева, са направени от Бога; останалите човеци са произлезли от хората.
9.5.1937г.
125. Единият и многото,  УС , София
Адам и Ева живееха в оня свят, но пожелаха да научат и тоя свят, затова ядоха от дървото за познаване на доброто и злото.
125.2 Единият и многото ( втори вариант )
Адам и Ева, има предание, са идвали до райската врата, имали възпоменание за рая, после забравили онзи свят и казват - ще живеем в този свят.
26.12.1937г.
126. Имаше някой человек, НБ , София
Често съм говорил за Адам и Ева, но криво сте ме разбирали. Аз от тебе взех ребро и направих жената.“ Адам и Ева се оправдали със змията, мислили, че тя е по-учена от тях, а всъщност, тя ги излъга.
2.1.1938г.
127. Който приеме свидетелството Негово,  НБ , София
Ако Ева, която толкова много обвиняват, не беше излязла от Адама, и ако Адам и Ева не бяха излезли от рая, знаете ли какво щеше да бъде положението на света? Вие предполагате, че ако Адам и Ева не бяха излезли от рая, положението им щеше да бъде по-добро.
9.1.1938г.
128. И пак се наведе на земята,  НБ , София
Достатъчно е да се спрем върху историческия факт за Адам и Ева, които бяха първите ученици в една окултна школа.
20.2.1938г.
129. Единствената връзка,  УС , София
Така Адам и Ева видяха красивия плод на забраненото дърво и го пожелаха. Адам и Ева излязоха от рая и още не могат да се върнат там.
23.3.1938г.
130. Музикалният живот на душата, ООК , София
Адам след като престъпи Божия Закон, Бог го изкара из райската градина, направи дрехи на Адам и Ева и ги изпъди навън.
8.5.1938г.
131. Отворени за доброто,  УС , София
Увлечени от думите на изкусителя, Адам и Ева пристъпиха Божията заповед и сгрешиха.
3.7.1938г.
132. Слизане и качване,  УС , София
Мислите ли, че като се върнете отново в рая, ще ядете от плодовете на райските дървета, както Адам и Ева? Първите човеци бяха градинари.
13.7.1938г.
133. Видове храни, СБ , РБ , 7-те езера
Дървото за познаване на доброто и на злото било определено само за стария човек, но Адам и Ева ядоха от него преждевременно, вследствие на което сгрешиха и се натъкнаха на големи противоречия.
6.11.1938г.
134. В името Божие,  НБ , София
Казва се в Писанието, че понеже Адам и Ева ядоха от плодовете на забраненото дърво и станаха като боговете, да не би да посегнат към плодовете на живота и придобият вечен живот, затова трябва да напуснат рая.
16.4.1939г.
135. Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ , София
Адам и Ева измислиха просията.
Понеже и двамата, и Адам и Ева имаха Божественото в себе си, те трябваше да служат на Бога.
14.6.1939г.
136. Езикът на седемте тона, ООК , София
Адам и Ева това спечелиха.
26.11.1939г.
137. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Мислите ли, че страданията, които човек е прекарал в живота си, не носят някакво благо за него? Вземете, запример, изгонването на Адам и Ева от рая – и то носи известно благо за цялото човечество. Преди Адам и Ева е съществувал друг, по-безизходен път. Тъй щото, това, което Адам и Ева направиха, ще се изправи един ден.
14.1.1940г.
138. Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ , София
Ние виждаме, че първите човеци, Адам и Ева, които бяха създадени от Бога и поставени да живеят в рая, при най-благоприятните условия, по непослушание съгрешиха и напуснаха рая.
31.3.1940г.
139. И Петър се грееше,  НБ , София
А всеки, който търси своя произход, ще дойде до Адам и Ева.
3.4.1940г.
140. Влюбване и любов, ООК , София
Първият, който каза лъжата, то е Адам и Ева.
8.5.1940г.
141. Постижения на Любовта, ООК , София
Щом дигна мрежата, скараха се Адам и Ева, разногласието дойде вече.
15.5.1940г.
142. Правилни процеси, ООК , София
И Адам, и Ева изнесоха микробите навън, избави се раят от една зараза.
4.8.1940г.
143. Стотникът, СБ , РБ , София
Казано е, че Адам и Ева сгрешиха в рая, Бог би ли ги? Имаше ли тояга в рая? Те престъпиха заповедта на Бога и заради непослушанието си трябваше да напуснат рая, да отидат в света. Адам и Ева сгрешиха, но причината за грешката им не е една и съща.
25.8.1940г.
144. Двете царства, СБ , РБ , София
Вие говорили ли сте с Адам и Ева? Някои хора са много смели и казват, че са видели нещо особено, което не могат нито да опишат, нито да разкажат.
29.8.1940г.
145. Вслушване, СБ , РБ , София
Първи не дадоха ухо Адам и Ева, когато бяха в рая. И до днес хората правят същата грешка, каквато Адам и Ева направиха. – Защо? – Защото не се вслушват.
30.8.1940г.
146. Прилежание, СБ , РБ , София
Адам и Ева не изпълниха заповедта на Бога.
15.9.1940г.
147. Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ , София
Ето, Адам и Ева нарушиха само един закон, ядоха от плода на забраненото дърво, но и до днес още светът не може да се освободи от последствието на това нарушаване.
Докато не бяха яли от забранения плод, Адам и Ева живяха в мир и съгласие.
Как са живели Адам и Ева след излизането си от рая, не знаем, но как са живели синовете им – Каин и Авел, знаем.
23.10.1940г.
148. По пѫтя на Любовьта, ООК , София
148.2 По пътя на Любовта ( втори вариант )
Сега някои от нас ще кажете: „Да бяхме започнали отрано.“ Първите хора – Адам и Ева, нали започнаха рано. Най-първо, Адам и Ева започнаха в райската градина, при най-хубавите условия.
25.12.1940г.
149. Врата на доброто и на любовьта, ООК , София
149.2 Врата на Доброто и на Любовта ( втори вариант )
Адам и Ева ядоха свинско месо с трихина и досега още не могат да се освободят от тази трихина.
15.6.1941г.
150. Да просветнат,  УС , София
Писанието казва, че Адам и Ева били голи.
31.8.1941г.
151. Служение с Любов, СБ , УС , София
Докато Адам и Ева слушаха Бога и Му се подчиняваха, те живееха като деца.
10.12.1941г.
152. Нов живот на пеперуда, ООК , София
През всичкото време носорогът седи в ума ми.“ Не е ли същото противоречие, че Адам и Ева не мислеха за нищо друго, но за забраненото дърво? Същият закон е: „От всичките дървета може да ядете, само от дървото на познание [на] доброто и злото няма да ядете.“ Като им каза, мина доста време.
18.1.1942г.
153. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината,  УС , София
Като съгрешиха, стопиха се дрехите, оголяха и Адам, и Ева.
8.2.1942г.
154. И пак пишеше,  НБ , София
Адам и Ева имаха много добри условия в рая. Туй, което сега е в света, Адам и Ева го създадоха.
19.4.1942г.
155. Настана денят,  НБ , София
Адам и Ева като приеха онова, което беше вън от рая, то ги изкара вън от рая.
29.4.1942г.
156. Светлина, топлина и сила, ООК , София
Виждаме двамата, Адам и Ева, се скриха.
Те и преди, Адам и Ева, ходиха голи, но понеже бяха чисти, и бяха облечени, светлина имаха.
25.6.1942г.
157. Живите числа, СБ , РБ , 7-те езера
За една ябълка Адам и Ева изгубиха рая.
1.7.1942г.
158. Новата култура, СБ , РБ , 7-те езера
Ако Адам и Ева биха послушали и изпълнили Божията заповед, днес нямаше да стават тези неща.
Мнозина се запитват, защо сгрешиха Адам и Ева. – По две причини: от една страна, имаха желание да станат като Бога, а от друга страна, имаха желание да опитат забранения плод, да задоволят глада си.
29.8.1942г.
159. Любов и обич, СБ , РБ , София
След излизането на Адам и Ева от рая, вратата на рая се затвори за всички хора.
18.10.1942г.
160. Търсете Господа,  НБ , София
Адам и Ева, като ги туриха в пещта – като ги поставиха на изкушение, съгрешиха.
3.1.1943г.
161. Пожелаване,  УС , София
Сега трябва Ева от женския рай да влезе в мъжкия рай, и тогава Адам и Ева трябва да се качат в женския рай.
Нас ни представят как Адам и Ева излезли из рая, а пък ние седим, като че сме в рая, като че това не се отнася за нас. Адам и Ева излезли – такива глупци.
31.1.1943г.
162. Любов без закон,  УС , София
От това дърво на доброто и злото ядоха Адам и Ева.
21.2.1943г.
163. Приятни на Бога, НБ , София
Това значи: какво е станало, че човек е съгрешил? Ще кажат, че първите човеци – Адам и Ева, яли от забранения плод и сгрешили. По-добре ли щеше да бъде, ако Адам и Ева не бяха яли от забранения плод? Ева ако не беше яла, щеше да остане и досега неоформена пъпка.
12.5.1943г.
164. Старата и новата команда, ООК , София
Адам и Ева бяха кандидати за ангели, последният изпит държаха.
23.5.1943г.
165. В царството си, НБ , София
Първите хора – Адам и Ева, ги изпъдиха из рая.
1.8.1943г.
166. Добро слушане, УС , София
Ако идете в Адамовия рай, ще паднете в същите изпитания, в които попаднаха Адам и Ева.
15.8.1943г.
167. Същественото в живота, СБ , РБ , София
И змията пострада, но и хората, родени от Адам и Ева, още не са свободни от тази змия.
5.9.1943г.
168. Блаженствата, СБ , РБ , София
168.2 Блаженствата ( втори вариант )
Като започнете от първите хора, от Адам и Ева, до сегашните условия, са били различни.
3.10.1943г.
169. Четирите правила, СБ , РБ , София
Когато Адам и Ева сгрешиха, Бог не ги би, но ги търсеше цял ден и, след като намери Адама, запита го: Адаме, къде си? Защо се криеш? – Убоях се, Господи, от Тебе и се скрих. – Защо не изпълни волята ми? – Другарката, която ми даде, ме излъга и накара да ям от забранения плод.
31.10.1943г.
170. Новото начало,  УС , София
Всички говорят за грехопадането, за погрешката на Адам и Ева, но никой не знае доброто, което те направиха.
3.11.1943г.
171. Еднакви отношения, ООК , София
Поставиха Адам и Ева в рая, да се научат да живеят правилно.
Някога Адам и Ева били в рая. Бог заповядал на Адам и Ева да не ядат от забраненото дърво.
Какво направиха Адам и Ева? Ева реши свободно въпроса, а след това сподели решението си с Адама.
Адам и Ева сгрешили – и това не ме интересува.
Аз се интересувам, какви са били първоначално отношенията на Адам и Ева към Бога и какви трябвало да бъдат.
1.12.1943г.
172. Малките величини, ООК , София
Задача на Адам и Ева е да изправят погрешката, която първоначално са направили.
5.1.1944г.
173. Родени от Бога, ООК , София
Това се случи с Адам и Ева.
22.3.1944г.
174. Новото в живота, ИБ , ПС , Мърчаево
Та първите студенти бяха Адам и Ева, които излезнаха от бащиния си дом и дойдоха в университета на земята да се учат, в кожени дрехи, да са здрави дрехите, да не се късат.
174.2 Новото в живота ( втори вариант )
Той им каза: Идете да учите! Адам и Ева бяха първите студенти, които излязоха от бащиния си дом и влязоха в университета на земята, да се учат.
1.11.1944г.
175. Факти, закони, причини, ИБ , ПС , София
175.2 Факти, закони и причини ( втори вариант )
Бог изслуша Адам и Ева внимателно и спря до тях, не отиде до змията да я разпитва, защо е дала на Ева толкова лош съвет.
И до днес още хората се оправдават като Адам и Ева, но Бог не приема вече никакви оправдания и извинения. Оправданието беше важно само за Адам и Ева.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.