Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


26.8.1923г.
1. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
И друго, при височина над 7000 метра ние сме били и в Агарта.
1.2 Черни връх ( втори вариант )
И друго, при височината над 7000 м ние сме били и в града Агарта, значи и от там може нещо да получим.
21.3.1928г.
2. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Един французин говори за Агарта – че там живеят около 20 милиона души, че този град е бил разделен на някакви особени кръгове, където обитават хора от различни степени на развитие; и вие говорите за тия неща, но кой от вас е отишъл да провери кръговете в Агарта – на вяра приемате всичко и на вяра говорите.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.