Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


• ДУХОВНА ЛИНИЯ УЧИТЕЛ УЧЕНИК •


„Цялото мое Учение, мога да го кажа с три думи.
Любов, Мъдрост и Истина - правда и добро са на заден план.
Любов, Мъдрост и Истина.
Ще обясня: Любов, която не се изкушава.
Мъдрост, която не се заблуждава.
Истина, която дава Свобода на себе си и на другите.”• Учителя •
"Аз минавам под псевдоним - никой не знае кой съм Аз."

„Братството няма хабер, че нито Учителя Петър Дънов, нито Беинса Дуно... Третото Име, даже и то е символично.
Дълбоко в Нищото и в Мистерията, как може Нищото да има име, как може Абсолюта да има име?


"Изначалният Старец е бил Безименен.
Сега този Първи Старец има Имената Учителя Петър Дънов, Учителя Беинса Дуно.
Но Дълбинното Му Име си остава много скрито в Безименното, в Безначалното."


Думата Учителя е Бездънен Център. Беинса Дуно означава - Бездънен Дух.
Дълбини без брегове, без граници - това е символът на Беинса Дуно.
От Учителя, тече Древност, а не Учение.
Учителят не е в Паневритмията, не е в лекциите. Каква Николаевка, Мърчаево, Арбанаси или Изгрева?
Той е в твоя Вътрешен Център и в твоята Бездънна Любов.“


„Играеш Паневритмия и смяташ се за ученик на Учителя, това са ниските нива.
Учителя иска истински ученици, сега, не в бъдеще, сега!“


„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 1987г. година да нося с него отговорност.
Дадено е след Самадхи. С него нося голяма отговорност.
Eдното значение е Божествен Център.“
„Аз обичам Учителя, прекалено даже - там не ми се говори, толкова е дълбоко...“

„Като ме наричат “Учителя” аз не го приемам. Значи, не съм учител, нямам намерение да ставам. За мен най-голямата чест въобще е да бъда Ученик на Учителя, на Учителя Петър Дънов, Беинса Дуно. От туй по-голямо не искам и няма да искам и от време на време туй ще го повтарям, защото... “

„Ще ти кажа. Значи: Учителя казва, че ще се прераждам и в другото прераждане ще имам много ученици. Сега нямам, сега имам последователи. Казвам туй, защото скоро дойдоха при мене разни братя и сестри: „А, бе, искаме да си посветим живота на тебе“. Викам: „Няма такова нещо, защото аз сега имам друга система“. Изнасям Истината и всеки е свободен каквото иска да прави. В миналото съм имал ученици, ми е казал Учителя и в следващото прераждане ще имам. И сега нямам.“

„Около 7-8 години главно имаше огромна борба, за сразяване на умът и на всички видове изкушения - без изключение! Борбата беше жестока, тиха, скрита, стратегическа и в един прекрасен ден, Бог и Учителя се явиха. Не знаех, кога ще се явят. Те се явиха - случи се тайнството Самадхи. Абсолютно неизговоримо. Сега всичко е от съвсем друга гледна точка, от друго измерение, от измерението на Истината. Сега вече може да се каже: Не гледай змията - тя е прах. Не гледай фактите, защото ще оглупееш и ще ослепееш. Гледай Истината. Истината е по-дълбока от фактите, А Пътят от усърден - стана Тотален. А Смирението е нещо дълбоко и естествено в този Път, защото, когато си видял Бога пряко, и си оцелял - то е велик дар - Смирението. И това е дар да Му служиш. И така замисъла на Бога е по-дълбок и от грехопадението, и от чистотата. Името е Завръщане в Изначалното - Древното име, Духовното име.“

„Учителя е самата Истина, която е извън Словото! Словото му е компромис! Ученикът, първо трябва да стане Истина, а Словото е само последствие. Да търсиш Учителя, означава, да търсиш най-дълбоката Истина, това е нещо много по-дълбоко от всяко Учение. “

„Учителя, когато се е явявал при много хора и ги е повел. И те вече забравят света и стават ученици. Голяма чест е да бъдеш ученик на Учителя, най-голямата чест във вселената. Не в света. Да бъдеш ученик на Учителя е нещо страшно. От туй повече няма какво да искаш.“

„Дзен казва: Ти си Дълбоката книга, защото Царството Божие е в тебе, и защото ти си Дух и Истина, ти си изначален Дух - част от Мистерията на Бога. Не ти трябва даже Учението на Учителя. Ще обясня: Трябва ти да преживееш Истината в себе си - Тя е Учителя, и чак тогава, връзката ти с Учителя става реална. Това е, което сам Бог и Учителя са искали. Учителя е самата Истина - Той е по-дълбок от Учението си. Наблюдавай Неговото Учение, обаче може и да го изоставиш. Хвани се за Истината и за самия Учител, защото там е Същността, иначе ще изпуснеш и ще станеш един от бъбривите ученици, които много говорят, но те са изпуснали. За това много хора от братството не ме обичат, защото Паневритмия и т.н. да не говорим и ангелска супа - нищо не решават. Това е част от трагедията на старата Школа.“

„В последните една, две години наблюдавам много ученици, които правят много неща за Учителя, но ще останат в сянката на нещата. Има много такива, които работят, издават книги, печатат, съхраняват книги на Учителя, събират на компютри и т.н. Скоро говорихме с някои хора, тука искам да го напомня пред всички: тази работа няма нищо общо с Пътя на ученика, тя даже не е второстепенна. Искам да ви напомня: Учителя не се нуждае от това разпространение, то е вече разпространено. Може, допуска се, но то е между другото. Това, което прави ученика Ученик е работата върху себе си - съществената работа - защото по този Път той трябва да постигне Себепознание и ако работи още по-усърдно, както говорихме преди, трябва да надмине Себепознанието и да влезе в една друга степен, в една връзка, по-дълбока връзка с Древния. (За което стана въпрос в по-предните лекции.) Значи, това е Същественото, което Учителя иска от ученика. Другите работи може да ги правиш, можеш да не ги правиш, но те са сянка.“
16.07.1997г.

„Ще ти кажа и от моя опит, как познах Дълбоко Учителя - само с Нищото можеш да познаеш Учителя. Всичко друго е... Нищото е Цялостта. Цялостното отдаване. А зад Него стои Върховният скрит Учител, който никога няма име, защото Той е Самата Бездънност. Нищото е близостта с Учителя, това е Мярката. Той е пристигнал в Дълбините и на Бога и на Абсолюта.“

„Един човек да имаш да мразиш, да завиждаш или да критикуваш, няма нужда от двама, това е посяване на болест за след време, смятай какво осъзнаване се иска по този път. Говоря ти за истинския път на Учителя, не цитатаджии, не Паневритмии. Какво осъзнаване се иска, за да се приближиш до Учителя, критика към един човек - посяване. Омраза да не говорим.“

„Искам да ви предупредя, да не се подвеждате, както старите съзнания, които издигат Пентаграма толкоз високо, че забравят кое е важното. Искам да ви кажа, че и Пентаграма, и Паневритмията са второстепенни неща. Първостепенното е: Светостта на Жертвата. Оттам вече Пентаграмът се осмисля, Паневритмията вече води човека не към хармония, а към надрастване на хармонията и към нейната по-дълбока цел: Покоят и Пустотата.“

„Проучвал съм много години беседите на Учителя, мен ме интересува, не какво е казал - а какво е премълчал.“
23.10.2022г.


„Елеазар Хараш, духовен Учител от веригата на бялото братство, за Омраам Михаил Иванов (брат Михаил). Омраам Михаил Иванов е ученик на Учителя Петър Дънов, който разпространява учението на братството по цял свят. Понастоящем има десетки милиони последователи на глобуса ни. Брат Михаил - един велик Учител, малко познат в България, поради невежеството в братските среди.

Всяко жизнено учение предава посланията си през верига от учители и ученици, на свой ред превръщащи се в учители. Ето, Беинса Дуно предава факела на учението на Михаил Иванов, свой талантлив ученик. След време брат Михаил се превръща в Омраам Михаил Иванов - ученикът става учител. Омраам е различен - топъл... Характерът му е различен - умее да "слиза" близо до обикновения човек, да синхронира с него и да го поведе в реално ефективни стъпки, водещи към актуално значими резултати. Хуморът при него е постоянно ползван инструмент - присъствието му е много по-близко, спуснало се до обикновения човек - затова и повеждащо го високо, ръка за ръка. Подходът му е тантричен - сублимацията, трансформацията тук не са само думи, а приложни факти. Живял съм 2 год. в център на братството с патрон Омраам Михаил Иванов - от първа ръка познавам учениците му. Има любящо, пълно и безусловно приемане, което парадоксално разтапя с прегръдката си маладаптивните психични съдържания и социални поведения и разтваря път за адаптивна промяна. Това е тантра в действие. Защото главният тантричен принцип е именно смиреното любящо приемане, отварящо пътя на трансмутацията на примата към Богочовещината му. Омраам е достоен ученик на учителя си и на свой ред, брилянтен учител.

Интересно е, че Омраам Михаил Иванов започва реално да проповядва във Франция след кончината на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), след 1944г.. Елеазар Хараш започва да проповядва след заминаването за тънкия свят на Омраам, през 1986 год. Има една неслучайна приемственост, предаване на учението през линия от живи Учители - парампара(сампрадая), както се нарича някъде.

"Истинският ученик не е подражател, а продължител на учението!"

"Брат Михаил (Омраам) е благословен тайно от Учителя."

Такъв продължител, е Омраам Михаил Иванов. Продължител и ученик, не след дълго разкриващ ролята си на Учител.“

Орлин Баев
12.05.2017г.
„Елеазар Хараш е духовното име на Петьо Йорданов от Варна. Елеазар-Петьо е от така наречения вътрешен (езотеричен) кръг на Бялото Братство. Казва, че е достигнал самадхи и е в контакт с Учителя Петър Дънов (нерядко си „оставял” устата за да говори Учителя Беинса Дуно през нея). От доста години води лекции във Варна и понякога в София. Поне аз му посещавах 20тина от лекциите в периода 1993-1998г. В Елеазар има една вътрешна сила, която съм срещал в доста малко живи хора и именно за това ми харесва.

Наскоро видях, че са качени някои от лекциите му в интернет и ето линка към една от тях...
Малко хора биха казали следните уводни думи от горната лекция:
Бог няма враг в лицето на злото. Ако Той би имал враг, това означава, че Той не е Бог, т.е. злото не е враг на Бога, злото е враг на застоя, на човека, който е в застой.

Що се отнася до лекциите му, Той ги подготвя старателно и повечето от нещата ги пише предварително медитирайки. А на лекциите си повтаря всяко изречение по 2 пъти (никъде другаде не съм виждал такива лекции). На мен обаче ми харесваше този му начин на концентрирано предаване на енергия с повтаряне... Аз медитирах над думите му оставайки ги да проникнат максимално навътре в мен. А повтарянето на изреченията просто ги вкарваше още по-навътре...
П.П. Тъй де, духовни хора не е нужно да се търсят непременно само в Индия, Китай или Америките.“

• ОЧИТЕ НА МОЯТ УЧИТЕЛ •

"Очите на моят Учител са чисти и светли, искрени и спокойни, но силни и смели.
Един поглед, който може да внесе светлина и в най-тъмната ми нощ и да изпълни сърцето ми с невидима мистична Любов.

Очите на моят Учител, отразяват силата на една осъзната душа и усещането за мир, доверие и грижа за всички Негови ученици.

Чувствам и виждам толкова много неща, когато се взирам в тях.
Виждам отворената врата към един живот, който води към Себе-Реализация.

Виждам цялата хилядолетна история на сътворението и разгръщащите се вселени, с всички велики Аватари, от миналото и бъдещето.

Когато се вгледам в тях, виждам Божията милост.
Виждам безкрайна красота, която отразява силата на Божествеността и чистотата, отвъд човешкото разбиране.

Чувствам, че Той е толкова велик и всемогъщ, и толкова смирен и благ.
Чувствам, че съм на милиарди светове от Него и в същото време съм толкова близо до сърцето Му.
Чувствам човешката си природа разбита на хиляди части, бидейки толкова малка и смирена, изправена пред такова величие.

Почитам свещения поглед на моят Учител и се стремя да живея в неговата Сияйна Виделина...
... защото в тези очи виждам Път към живот, изпълнен с Мир, Любов и Божествена Осъзнатост!"„Тази снимка на Елеазар Хараш я направих на Стамболовия мост във Велико Търново, минути преди началото на лекцията му през 2017-а година.“

„Борето, Портал12 е изключително, как да ти кажа, то е част от Сърцето на Учителя. Това е такава красота нали... То е Божията Воля е, аз като съм казал, че Портала е на първо място, то не е първенство. То е, защото там е Учителя го иска, защото е Любов. Тези хора са живяли за това, мислели са, и аз винаги тези интервюта ще ги искам, ще ги, знам, че са Божия Воля - това между другото ти го казвам.“

Петко Йорданов (Елеазар Хараш)
Разговор в стаятса на Учителя в х.Лондон - гр. Варна.
14.06.2023г.

„Учителя не е това тяло... Това тяло не е Елеазар. Всъщност, аз бях на една лекция, на Елеазар, това беше преди 2000-та година. Бях още ученик на Шри Чинмой, и отидох на негова лекция, беше интересно да чуя. И гледам като Ангел, който говори. Точно някой, както Учителя Беинса Дуно, някой много така възвишена физиономия. Спуска някакви Високи Истини, като Светлини като гръмове ги спуска. Много голяма сила и светлина са у Него. Много хубава лекция, много хубаво изживяване имах. И му подарих един диск на Гуру Шри Чинмой, и го поканих в Скопие, да му организирам лекция. Обаче после като говорихме с него, говорим с Петьо. А на лекцията, който говореше, не беше Петьо. Това беше Учителя. А после с Петьо си говорим на същото ниво. Ама там беше Учителя, Той го спускаше Словото. Така, той е инструмент... Елеазар...“

„Аз съм минал през две клади... както и да е... Първо: Не е хубаво да говоря за себе си, аз и не обичам. Второ, какво да ти кажа? За да познаеш Учителя, трябва да си умирал за Него! И когато си се слял с Него, какво да говориш? Той просто ми помага, тези интервюта, Старци - Той е. Ти ме виждаш мене и мислиш, че говоря нали? Мислиш, че те гледам. Но Кой е Духът зад очите ми, който гледа? Кой е зад гласа ми? Кой ги изнася тези неща? Кой ми помага? Аз някой път не мога да вържа едно изречение, имало е случаи до последната седмица не знам каква лекция ще изнеса и изведнъж се стоварва спонтанното - Учителя. Защото Той работи само в Цялостта. Когато си Цялостен, и за няколко дни става всичко...“

Новото Слизане на Учителя Беинса Дуно.
Това е Живото Слово на Учителя
Който говори по Нов начин.
Новото Слизане на Учителя е представено от
Елеазар Хараш.
„За да разбереш Учителя, трябва да си умирал за Него, и само тогава!
При другите положения, ще Го разбереш след хиляди години.
Това е Мярката.“
• Аумъ •