Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


Структура на групите:
- Братски поздрав!
- Прочитане на текст от Елеазар Хараш, Беинса Дуно, Омраам Михаил Иванов или др. - мой коментар по него.
- Пеем песни от Учителя, тоест практикуваме динамична звукова медитация със свещени формули, динамична бхакти йога, което е такова свещено пеене.
- Молитва
- Формули
- Дишане
- 45-60 мин. естествена медитация. Насоките от мен са само трасиращи инструкции. Не е водена, а тиха самостоятелна медитация.
- Завършване медитацията с благословия, изпращане любов на всички чувстващи същества (метта бхавана).
- Братско довиждане.
Такава се очертава да бъде структурата на братските / медитативни групи.

Трите четвъртъка всеки месец ще се обявяват във facebook групата
гр. София, ул. Коломан 1, администрация на к-с Славия до х-л Шампион, ет.3, 302., от 19:00 до 22:00ч.
Отворена и безплатна, по Духа и изцяло по вътрешен повик е групата.

Човекът-светлина. Зикр.
14, Юни, 2024 г.


Карма. Каквото правиш, на себе си го правиш. Каквото сееш, това и жънеш...
7, Юни, 2024 г.
Нива на съзнание, психични проблеми, психотерапия, духовно развитие.
28, Май, 2024 г.
За медитацията 3
23, Май, 2024 г.
Човекът - господар на себе си.
17, Май, 2024 г.
Нива на съзнание
10, Май, 2024 г.
Недостатъци в сила 2: страх, смелост, безстрашие
26, Април, 2024 г.
За медитацията 2
19, Април, 2024 г.
Играта на живота - размисли по мисли на Учителя
12, Април, 2024 г.
Отвъд доброто и злото
5 Април, 2024 г.
Недостатъци и сила 1
31 Март, 2024 г.
Училището на живота
10 Март, 2024 г.
За медитацията 1
1 Март, 2024 г.
Книга за силата 1
18 Февруари, 2024 г.
Воля 2
9 Февруари, 2024 г.
Гяна (Джнана) йога 1
2 Февруари, 2024 г.
Воля 1
19 Януари, 2024 г.
Размисли по мисли на Учителя
6 Януари, 2024 г.
Коментари по някои текстове от Учителя
7 Декември, 2023г.
Ключови думи за ЗАВИСИМОСТИТЕ
23 Ноември, 2023г.
За своята воля и волята на Бога
22 Ноември, 2023г.
Използване на Думите
16 Август, 2021 г.

• КИАМЕТ •
"Киамет значи, че влизаш в едно красиво място, толкова красиво, че се чудиш върху какво по-напред да спреш погледа си.
Думата „Киамет" означава ВЕЛИКОТО В ЖИВОТА, онова, което се крие във времето и пространството. То представлява началото на нещата, онова, което дава подтик към творчество. Означава също и СИЛАТА, с чиято помощ трябва да се воюва, за да се победи ограничението и да почне възраждането."Създавам тази група, защото следвам нуждата си от здрава и жива приемствена линия, същинска приземена духовност отвъд байпасната, както и сърцата общност!

Една група, която като ефект ми е равна или по-силна и от най-силната аяхуаска или буфо церемония. Такова присъствие на Духа, благодат, свързаност с фините нива на битието, от които се спускат в нас смисълът и любовта... Такова мощно медитативно зануляване, стихване и изпълненост с удовлетворение и красота...

Няколко минути говорене от мен -> пеем свещените песни от Учителя -> молитва -> формули -> дишане -> медитация.

Четем свещени текстове, говорим по тях, пеем вълшебни реструктуриращи песни, фокусираме се в ключови формули, дишаме и медитираме час.

Любов. Пълним пространството с любящ смисъл. Провеждаме го. Чувства се. Преминава, тече, лекува душите ни, свети в мрака.

Психичната атмосфера става звънка, кристална, сякаш се отваря проход към една по-истинна реалност.

Всички групи са силни: пси групата, констелациите, работилниците, обучителните...

Тази медитативната е като главина, бездна, безпредел, нула в центъра. Като същина от великата мистерия, около която конвергира всичко останало!Акцентът е върху медитацията. Групата може да се нарече братска, тъй като се водим по живата приемствена братска линия от Учители: Беинса Дуно, Омраам Микхаел Айванхов, Елеазар Хараш. Уважавани са и системи като йога, даоизма, будизма, от които черпим есенцията. Интегралисти сме като споменатите по-горе уважавани водачи. Целия си подход и възприятие обаче пречупваме през духа и енергията на братството. Реалното такова.

Всеки, който уважава Учителите от братската линия, молитвата, формулите, дихателните практики и медитацията, е добре дошъл.

Количеството не е цел. Групата цели създаването на качествена общност от сродни души, практикуващи редовно по братската система.

Няма финансови взаимоотношения, а сърцати такива.

Медитативната практика е по Естествената Йога, в която е извлечено най-доброто от дзогчен, випасана, индийската йога/ медитативна пътека, дао, през синтеза, духа и терминологията на братството.

Имаме над 100 книги с ключови подборки от Беинса Дуно, от Омраам Михаил Иванов и Елеазар Хараш.

Много от книгите са подарък от Елеазар. От сърце благодаря за благословията.
Всяка дума в тези книги е портал към безпредела!


"Милосърдието е градина райска,
чудно пременена, пълна с хубост майска;
билки и дървета, в красота развити,
с изобилна рожба всякога покрити.

И щом пътник морен мине край градина,
всяко живо клонче весело му кима –
плодове узрели без корист предлага
с непресторна нега и усмивка блага.

Затуй, който дири истинска победа,
рай такъв прекрасен нека си отгледа;
няма да се свърши щастие за него,
ще го благославят и земя, и небо."
Общуваме със словото, на слънцето ходим в тела от слънчева плазма, обичаме, пеем лечебните акордиращи песни на Учителя, благуваме (бхакти, метта бхавана), дишаме, влизаме в пратяхара (хипотаксия, сомнолентност, транс), молим се свещено-реструктуриращо, правим зикр / мантра/ формули.

Следваме красотата на гяна марга, медитативния път: съсредоточаваме/ смълчаваме се (дхарана) смирено, чувстваме безмълвния полъх на духа (дхяна), влизаме в Боготишието на Бодхисатва същината си, разтваряме вярвания до поток от енергия (дзогчен випашяна, лонгде, упадеша, даоски ней гун), имплементираме във всичко това на едно по-приземено и практично ниво промяна на убеждения до синхронирани с любящия смисъл чрез елементи от интегралната Естествена Психотерапия (нлп, хипнотични, майндфул, психотелесни и биоенергийни подходи), спускаме отелесено целия процес от психодуховност до неврално-мозъчен и телесен граундинг...

Тръгваме си не просто като преродени. Докоснали сме се до главината на любомъдрия смисъл, до есенцията на Битието и отвъд него до това, което придава Живот в тази отразена виртуалност...


След медитативната група: чувствам се благословен, зареден, прегърнат от финия допир на безмълвието. Още при песните почва едно акордиране - цялата его суета стихва и се влива в огъня на преданоотдаденото служене. После при молитвите и формулите цялата система се реструктурира и синхронира с любомъдрието. А при медитацията всичко се пренася на съкровеното ниво на истината. Става едно разлепване от безумието на света, разтваряне травмите/самскарите до живо присъствие на същностната природа.

Усещането ми е за проникновена, огромна благодат, която се изсипва свръхщедро върху ни...

Чувствам се благословен, благодарен, докоснат от погалването на великата Мистерия.

Благодаря на Учителя Беинса! Благодаря на Учителя Омраам! Благодаря на Учителя Елеазар!

Благодаря, благодаря, благодаря!!!

Поклон пред безпредела!

Нека сме проводници!

Заповядай!


Орлин Баев

Поздравявам групата Киамет, да вървят по този Път, да усилват Зикъра, формулите, да трупат Невидима помощ, да преобразяват своята съдба, съдбата на другите, и някой път, ако е възможно да се видим!


Значи, привет към Киамет. Към тази група, към тези отдадени хора, искам да ви кажа, че най-важното е, в Учението е... не е Правдата, не е Добродетели - даже не. Любовта, Мъдростта и Истината. Трябва да влезете в тази есенция на Любовта, Мъдростта и Истината и тогава ще изпълните това, което казва Учителя: В Любовта няма нищо отрицателно.

Това исках, кратко да е така за... да разберете кое е Есенцията, защото Учителя е Есенция, не е разпръснатост в многобройни практики. Това е Центъра - Любов, Мъдрост, Истина - това е Дълбоката Истинска Троица. Без нея, каквото и да правите, нали, което е извън нея не е Мярка, което е вътре тук. От тук тръгва Мярката, и ти като имаш Любовта, веднага ще знаеш кое е Правдата и кое е Доброто, и даже няма да търсиш постижения нали, защото който има Истинска Любов към Бога, той става все повече Нищо. И той ще има Цялост, Покой, Единство с Бога, а не някакви си постижения и дарби които са... даже са смешни и така мога да кажа.

Защото Номер Едно е - Единството с Бога. Даже не е да се разрешават въпросите. Имаш ли Съкровено Единство с Бога? Това е Любовта! И после вече идва Мъдростта и Истината.


Така, Здравейте Киамет, Привет!
Няколко мисли от Учителя: Чисти бъдете в Мислите, Чувствата и Постъпките си, не сте ли чисти - нямате извинения. Щом концентрираш Мисълта си, Помощта веднага идва. Кой изправя грешките си? Само Смирения. Чистотата превъзхожда силата на света. Силен, Спокоен и Уверен - това е Бог в теб. Хубави мисли, такива, кратки, не исках да е дълго. Да, поздрави ги всичките.