Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


МОЛИТВИ • ФОРМУЛИ • ЛОЗИНКИ • РАЗМИШЛЕНИЯ Новите 306 формули на Бялото Братство Формулите 1000 Свещени ключове Древни 771 Думи от Старците
1/8 страници, 1 - 100 от 777 формули в 532 беседи.
22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна

„Благодарим ти, Господи, за всичко, каквото си направил за нас.“
29.9.1912г.
2. Преходната граница, ИБ ,

Затова всякой един от вас да задигне кръста си и да каже Господу "Благодаря Ти, Господи, че ми даваш тоя кръст ".
6.10.1912г.
3. Обсадно положение, ИБ ,

Ето защо всичките тия, които познават Господа, трябва да кажат дълбоко в сърцето си: "Господи, нека бъде волята Ти".
10.5.1914г.
4. Талантите, НБ , София

Вие сте хора, които можете да имате по четири, и когато ви намери Господ, че работите, и вие му кажете: „С двата таланта, които ми даде, Господи, припечелих още два“, Той ще каже: „Добри рабе, влез в Моята радост!“
23.8.1914г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново

Учителя ни продиктува следната „Лозинка":

Първо: За прославлението и осветяването Името на Господа Бога Нашего на земята между человеците и верующите, и избраните от Веригата на Господа на Словото – Спасител, Покровител, Който въздига и възкресява мъртвите и туря всичко в ред и порядък навсякъде; и да се благослови Името на Господа Исуса Христа, изявеното Слово Божие, и с Него всички, които Го любят.

Второ: За идването на Царството Божие на земята, между человеците и в сърцата на верующите, и в душите на избраните; и да се тури в действие всяка правда, всяка доброта, всяка любов, всяка мъдрост и всяка истина; и да се възцари Господ Бог Наш и да се изпълнят думите на Господа: „Отец е благоволил да ви даде Царство"; и да се всели Духът на Господа Исуса Христа между нас и да се изпълни предвечното намерение на Отца Нашего на светлините и на светлите духове, Комуто да бъде слава и чест, и поклон сега и всякога, и през всичките векове.

Трето: За изпълнението на Волята на Господа Бога Нашего на земята, както е Горе на Небето, между светлите ангелски ликове; и да се въдвори законът на Истината, Любовта и Правдата, за да бъдем всички в едно тяло и в един дух; и да се въдвори ред и съзвучие, и хваление, да ни се даде знание да Го славим и да се радваме всички на Господа и Неговите дела; и да се всели Той в нашия живот и в делото на ръцете ни. Да даде живот и здраве, и дългоденствие на всички, които Нему уповават, и да ги избави от всички напасти на злото и лукавия, да внесе мир в душите им, да им даде изобилие на Своите благости; да спомни Господ Бог наш Своите обещания, да се смили над всички страдующи, да благослови всички верующи, да укрепи своите избрани, да им даде сила, знание, мъдрост и любов, да побеждават заради Него и Неговото Свято Име. Да ни даде победа над всичките ни врагове, да победим докрай и да послужим на Господа с радост и веселие, през всичките дни на нашия живот. Да ни озари с виделината на Своето лице, да ни направи силни и крепки да творим добрата My воля; умни и незлобливи да ходим пред Него с пълнота. Да изцели всичките наши страдующи братя и сестри, да благослови домовете им и децата им с тях наедно, да благослови всичките им добри начинания на душата и духа, и така да се въздигне Господ Бог наш в нас, както е Горе в Небето. Амин.

Когато идете при Христа, казвайте: „Господи, имам едно желание; моля ти се, покажи ми какво желание имам, добра ли е мисълта или не."
1.11.1914г.
6. Страхът, НБ , София

Мислите да правите нещо, не говорете нищо; само кажете: „Господи, ела ми на помощ“.
15.11.1914г.
7. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София

За да го опиташ, истина ли говори, кажи му така: Аз ще се помоля за тебе, но ти трябва да изповядаш греховете си и да отидеш горе на една скала и да речеш: Господи, бъди милостив към мене, който съм голям грешник, мерзост на запустението, и цяла година да повтаряш тия думи“.

В момента, когато възлюбя Бога в душата си и кажа: „Прости ме Господи!“, аз съм при Него, и Той простира Своята десница и ме прибира.
2.5.1915г.
8. Многоценният бисер, НБ , София

Идете при Господа и кажете: „Господи, тури повече твоя чук върху мене и напиши тия добродетели“.
15.10.1916г.
9. Да възлюбиш Господа,  НБ , София

Не възставай против него, но кажи: Благодаря Ти, Господи, че ми изпрати тоя брат, да се разговорим с него.

Кажи, както Давида: „Дето и да ме изпратиш, Господи, ще извърша волята Ти на драго сърце, защото Те обичам".
29.10.1916г.
10. Мъдростта,  НБ , София

Сегашните хора казват: “Искам да се освободя от страстите си”. Добре, но когато се освободиш от тях, у теб какво ще остане? Трябва да се впрегнете на работа като една работна жена и да разрешите ребуса на всяка една такава страст. Не питайте защо ви е дадена тя, но опитайте се да я впрегнете. Така постъпват и днешните хора. Искър колко пакости е правил до днес, но съвременните хора са го впрегнали в работа, докарали са го в София и използват водната му сила за електрическа енергия. В този случай няма да кажете: “Господи, освободи ни от този Искър!” Щом искате да се освободите от вашите страсти, вие ще пресъхнете, защото те са вашите извори. Трябва да се намери основният закон – да се впрегнат страстите на работа, да им се даде един умствен колорит, емоциите да се обърнат в чувства, чувствата – в щастие, щастието – в блаженство, а блаженството – в хармония, в сливане с Бога.
24.12.1916г.
11. Ще бъдат научени,  НБ , София
11.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )

Да бъде благословение на вас сега и всякога.
1.1.1917г.
12. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София

„Моят мир да бъде с вас!“

Желая да вземете следния стих за мото: „Оръжията ви да не бъдат плътски, но да бъдете с Бога силни“.

Следователно, когато във вашите сърца проникне смирението, вие кажете: „Господи, готови сме да простим на всички“.
15.2.1917г.
13. Венецът на живота, ИБ БС , София

И сега, ще идете при Господа и ще кажете: „Господи, аз искам търпение! Дай ми Твоята Сила, за да понасям всяко изпитание, което ми предстои, да го понасям с готовност! Искам смирение!”
18.2.1917г.
14. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София

Щомъ станешъ сутринь и ти дойде лоша мисъль, ще кажешъ: „Господи, ще изпратя сѣнката си задъ гърба си.“
14.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )

Чистите по сърце ще видят Бога!
22.3.1917г.
15. Без товар, ИБ БС ,

На този кръст ще турите Христос с главата нагоре и ще кажете: "Господи, аз ще изпълня волята Ти и ще изпълня закона на любовта Ти. От всички страдания ще извлека полза; когато ме бият, ще кажа: "Това е благословение и ще пея, и ще Те славя."
22.3.1917г.
16. Кръстът,  НБ , София

Тогава ще се спра при глупавия кръст, обърнат с главата надолу, ще туря Божествената Любов, ще обърна главата нагоре, както е на Христа, и ще кажа: “Господи, каквото и да стане на Земята, и светът да се обърне с главата надолу и да се разруши, аз ще изпълня Твоята воля! Няма същество в света, което да ме отклони от това, ще я изпълня!” Това говори, това иска законът на Любовта; това говори и Божествената Мъдрост. Ще кажа: “Господи, от страданията, които ми даваш, ще изуча дълбокия смисъл на моя живот тук и ще Те прославя”.
5.4.1917г.
17. Оправдание и спасение, ИБ БС , София

Ще си турите това като мото: „Всичко, което ще се случи с нас, Господ ще го обърне за Добро.”

През тези шест месеца някога ще се почувствате по-обезсолели; тогава ще употребявате следното изречение: „Господи, стопли сърцето ми с Твоята Любов!” Ако умът ви понякога се позамъгли, ще кажете: „Господи, просвети ума ми с Твоя Дух!” или „Дай Виделина на моя ум чрез Твоя Дух!”
22.4.1917г.
18. Божията воля,  НБ , София

Кажете: Господи, помогни ми в този тежък час, да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост.

Не очаквайте на никого, но се обърнете към Бога и кажете: Господи, Ти си наш Баща, Ти ще спреш войната.
18.2 Волята Божия ( втори вариант )

Болни сте отъ нѣкоя заразителна болесть, каквато и да бѫде тя, обърнете се къмъ Бога, разправете грѣховетѣ си и кажете: „Господи помогни ни, ние ще посвѣтимъ цѣлия си животъ за тебе.“ Ако Господь не ви помогне, елате да ми кажете, че не е вѣрно.
20.5.1917г.
19. Доброто съкровище,  НБ , София

Събудиш ли се, развържи повоя, махни пелените и кажи: Благодаря Ти, Господи, че си ми дал свобода, да се движа и да работя, да приложа волята, ума и сърцето си, да Ти служа, да изпълнявам Твоята воля.
19.2 Доброто съкровище ( втори вариант )

Като станешъ отъ сънь, хвърли въркозуня си и кажи: „Господи, започвамъ днесъ работата си чрѣзъ свободата и волята, които си ми далъ.“ Съньть е въркозуна.
30.6.1918г.
20. Доведете го,  НБ , София

Като отчупите парче хляб, кажете си: "Благодаря Ти, Господи, за хляба, който си ми дал.
7.7.1918г.
21. Трите положения,  НБ , София

Обърнете се към Господа и кажете: Господи, решил съм да приема Словото Ти и да се храня с Него.

Вие трябва да съзнавате новото си положение и да кажете: „Господи, не съм достоен да бъда Твой син.
6.10.1918г.
22. Да се роди,  НБ , София

Всички ще проверят, че думите ми са истинни и ще кажат: "Благодарим Ти, Господи, че отвори очите ни да виждаме."
27.10.1918г.
23. Двете заповеди,  НБ , София

Страдате ли от някаква опасна болест, не казвайте, че ви е сполетяло голямо нещастие, но кажете: “Благодаря Ти, Господи, че си решил да ме очистиш.” От Божествено гледище микробите, бацилите са метли, с които Разумните същества чистят нечистите дворове и къщи на хората.
29.12.1918г.
24. Неизвестното,  НБ , София

Имате ли нужда от Надежда, кажете: “Господи, облечи ме в Надежда.” Надеждата не се дава, но се облича. Когато имаш нужда от Вяра, ще кажеш: “Господи, изпълни ме с Вяра”. Когато имаш нужда от Любов, ще кажеш: “Господи, съедини ме с Любовта”.
26.1.1919г.
25. Лозата и пръчките,  НБ , София

Върнете се всички в домовете си и кажете: Господи, искаме да се свържем с Тебе.

Станете и вие съработници на Господа и кажете: Господи, благослови и нашата работа!
22.3.1919г.
26. С Любов се взима, НБ , София

Твоят Господ е в мъжа ти; възлюби Го и после Му кажи: “Господи, ще възлюбя и Духа Ти, ще обикна и душата, и тялото Ти”. Обърнете се към Господа и кажете: “Господи, искам да ми помогнеш да разкъсам всички стари вериги”.

И сега аз поставям за мото на бъдещия ви живот на Земята да бъдете девствени, т. е. да имате Любов, Обич и Дух, да стоите по-горе от всяко вярване, религиозно общество и схващания, да се обедините с Бога и да кажете: “Господи, ние с Любов ще Ти служим, с Обич ще поддържаме Царството Ти и с Дух ще го крепим”.
17.4.1919г.
27. Това учение, ИБ БС , София

Ще кажете: „Господи, ние сме решили да работим тъй, както Ти искаш, затова сме се събрали да ни научиш как да живеем!”
20.4.1919г.
28. Като го видя Петър,  НБ , София

Господи, благодарим, че изпълнихме Твоята воля.

Когато работя земята, аз се обръщам към Господа с думите: Господи, помогни ми в работата, да покажеш на хората, че ако са с Тебе, ще изкарат много повече, отколкото ако очакват на себе си.
28.2 Като го видя Петър ( втори вариант )

Като започна да садя този декар земя, аз ще кажа: „Господи, ела с мене при тази работа, за да докажем на учените хора в света, че те може да направят много повече от това, на което се надяват, но ако са с Тебе.
24.8.1919г.
29. Методи за приложение, СБ , В.Търново

Свийте юмрука си и кажете: „Господи, аз искам да любя!“ Като свивам юмрука си, това значи, че аз искам да влея във вас Любовта, та да разберете какво значи тя.

Спрете се пред тях и кажете: „Господи, аз искам да бъда истинолюбив, искам да влея Истината в тези души“; или: „Господи, Великото Благо на Живота, тъй си казвал в миналото, тъй казваш и сега: „Аз съм Истината“; ние искаме да работим и да внесем Истината в нашите души и в душите на нашите ближни.“ Ако постъпвате така, като ви срещна след една година, няма да ви позная.
28.9.1919г.
30. Аз съм онзи човек,  НБ , София

Казано е: „Проклет е оня, който се надява на човека.” Нека българите се обърнат към Бога и кажат: На Тебе, Господи, се кланяме.

Обърнете се към Бога и кажете: Господи, благодарим Ти, че ни избави от фалшивите реклами и ни посочи истинския път.
7.12.1919г.
31. Ще живее,  НБ , София

Щом си отчаян, кажи: Господи, извади ме от това състояние на безумие и ме въведи в закона на свободата, за да мисля правилно.
8.1.1920г.
32. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София

Като станеш сутрин, първото нещо, което трябва си кажеш, е следното: Господи, ето, явявам се при Тебе. Ти ще кажеш: “Господи, аз вече живея в Тебе.
12.2.1920г.
33. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ БС , София

Трябва да кажеш: „Господи, благодарим Ти, че Си ни турил в това Твое тяло!” Така трябва да мислят всички.
29.2.1920г.
34. Що казва Духът,  НБ , София

Ако ме пита Господ, какво искам, ще каже: Господи, искам Твоята Любов, Твоята Мъдрост, Твоята Истина, Твоята Правда и Доброта да пребъдват винаги в мене.
10.5.1920г.
35. Работете с Любов, ИБ БС , София

И тъй, трябва да се обърнете към Господа и да кажете: „Господи, по какъвто и да е начин запали свещицата ни, само я запали!” Ще оставите всичко на разположението на Божествения Дух и той ще запали свещицата.
20.8.1920г.
36. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново

Да се въдвори Божията Правда на Земята във всичката нейна пълнота.

Да осени първо всички домове.

Да вдъхне в сърцата на вярващите Божествената ревност, да я възприемат те във всичката нейна красота и да я приложат във всичката нейна хубост и пълнота.

Да се въдвори Божията Правда на Земята във всичката нейна пълнота. Да осени първо всички домове.

Да вдъхне в сърцата на вярващите Божествената ревност, да я възприемат те във всичката нейна красота и да я приложат във всич ката нейна хубост и пълнота.
22.8.1920г.
37. Сутрешен наряд, 22 август, СБ , В.Търново

За преуспяването на Царството Божие в нас и около нас.

За изявяването на Силата Божия чрез нас и в нас.

Да премахне Господ всички препятствия от пътя на Своето Царство.
23.8.1920г.
38. Сутрешен наряд, 23 август, СБ , В.Търново

За възрастване на Божествените мисли в нашите умове.

За пробуждане на Божествените чувства в нашите души.

За освобождение от всички остатъци на нашите минали съществувания.

За приемане на Божествения живот.
12.9.1920г.
39. Аз ви избрах,  ИБ , В.Търново

Само Божията Любов е Любов.
12.9.1920г.
40. Добрата молитва,  ИБ , В.Търново

Ще започвате Добрата молитва с лозинката: „Няма Любов като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов.“ Като пишете някому, ще му пишете: Н. Л. К. Б. Л. (Няма Любов като Божията Любов) и второ: С. Б. Л. Л. (Само Божията Любов е Любов). Това са инициали. Ако ни пише приятел Н. Л. К. Б. Л., ние ще му отговорим: С. Б. Л. Л. Може да се пишат и целите думи на по-верни братя и сестри, които няма да го захвърлят на някое нечисто място или да го подхвърлят някъде, гдето да се тъпче.
10.10.1920г.
41. Когато посрещате,  НБ , В.Търново

„Господи, кажи ми истината, научи ме или ми изпрати поне един човек, който да ме научи.“
7.11.1920г.
42. Точка, линия, плоскост, куб,  НБ , В.Търново

Като кажете: „Всичко, каквото имам, Твое е, Господи“, само тогава сте човек. Не можете да имате веселие, щастие, блага, здравие, ако не кажете в себе си: „Всичко, каквото имам, Господи, Твое е.“ Ако едно цвете е затворено и ме пита какво трябва да направи, аз ще му кажа да се разтвори, за да даде възможност на светлината да проникне вътре.
27.2.1921г.
43. Любовта,  НБ , София

Може да се целувате, но как? – Ще се спрете, ще застанете пред Бога и ще запитате: Господи, мога ли да изкажа твоята любов? Ако Господ ви проговори и каже: Изкажи любовта ми – тогава може да се целунете.
20.3.1921г.
44. Фарисей и садукей,  НБ , София

Като знаете това, кажете в себе си: „Господи, искам да бъда в света, да работя за по-малките си братя“.
10.4.1921г.
45. Любовта, носителка на живота,  НБ , София

Как мислите: Ще бъде ли доволен Господ от вас? Като дойде Господ, кажете Му: „Господи, доволен съм, че ми даде и добри, и лоши условия в живота, за да науча закона на Любовта“.
24.4.1921г.
46. В рова на лъвовете,  НБ , София

Ще кажеш: „Господи, когато слизах от небето, не предвиждах какво ме очаква на земята. Излязох чист от Тебе, но се опетних. Греших без да искам. Не изпълних задължението си към Тебе. Прости ме и оправи пътя ми“. Щом кажеш истината, Бог веднага ще те упъти. Кажеш ли, че си грешник, без да кажеш де и как грешиш, ти не си готов да говориш истината.
46.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )

Първоначално думата „молитва“ означавала общение, разговоръ съ Бога, да Му говоришъ ясно, безъ да Го лъжешъ и да Му кажешъ: „Господи, когато слѣзохъ отъ небето, тѣзи работи не ги разбирахъ, не ги прѣдвиждахъ, затова понѣкога съмъ принуденъ да излъжа, да не изпълня длъжностьта си!“ Като кажешъ така на Бога, Той ще те освѣтли.
1.5.1921г.
47. Възкресение на Любовта,  НБ , София

Иде възкресението на Любовта! Сега няма да казвате „Христос възкресе“, но ще кажете: „Да възкръсне Любовта! Да се разпръснат враговете, които ни мразят!“ Вашето сегашно верую, вашето сегашно учение се заключава в следното: „Господи, да бъде Твоята воля, но да стане нашата! Господи, да бъде Твоята Любов, но да стане нашата !“ Аз бих казал: Господи, да бъде нашата воля, но да стане Твоята! Господи, да бъде нашата любов, но да стане Твоята! Това са максимите, които човек може да приложи.
19.8.1921г.
48. Сутрешен наряд, 19 август, СБ , В.Търново

Няма Любов като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов (три пъти).
20.8.1921г.
49. Законът за съвършенството, СБ , В.Търново

„Господи, каквото Ти кажеш, каквото благоволиш, ние сме готови на Твоето Благоволение.“
21.8.1921г.
50. Четирите съвета, СБ БР , В.Търново

Ти чувстваш ли, че като те постави Господ на всички страдания, ще можеш да се пожертваш и да кажеш: „Господи, да бъде Твоята Воля!“ Ако чувстваш това, Господ може да говори чрез тебе, ако не чувстваш – не може.

Ще си кажете: „Господи, ние можем да изпълним Твоята Воля.“ Божият Дух ще ни даде известни внушения.
24.8.1921г.
51. Законът на самопожертването, СБ , В.Търново

Когато искате да пожертвате нещо, не бързайте, поспрете се, запитайте се, поставете този въпрос във вашата интуиция, помислете си и кажете: „Господи, аз искам да се жертвам за Теб от любов.“ Ако почувствате, че Господ ви се поусмихне – пожертвайте се.
25.8.1921г.
52. Разумно служене, СБ , В.Търново

Ще се изправите пред Господа и ще кажете: „Господи, благодаря Ти за тази велика привилегия, с която ме удостои!“ Тъй ще кажете на туй съзнание.

Същият закон и Господ държи между нас – страдаме, падаме, това е една реторта, после друга, трета и т. н., докато кажеш: „Господи, аз Те познах!“ Тогава и Господ ще каже : „И аз те познах.“ Но да знаете: назад път няма – няма връщане.
6.11.1921г.
53. Ненаписаните закони,  НБ , София

"Плодът на Духа е Любовта!"
13.11.1921г.
54. В Египет,  НБ , София

И той искал да изчезне тази негова красота, да бъде угоден Богу. „Господи, ти се яви и ми покажи пътя, искам да живея един чист и свят, възвишен, неопетнен живот“. 15 години това е било все неговата молитва.
20.11.1921г.
55. Ананий и Сапфира,  НБ , София

Вие ще кажете: „Ще бъде ли тъй?“ – Тъй ще бъде! Не ви говоря аз, и ако Господ тъй ми говори, аз казвам: „Тъй, Господи, тъй да бъде“, и вие ще кажете: „Господи, да бъде твоята воля“.
2.3.1922г.
56. Трите методи на природата, ООК , София
56.2 Методи на природата ( втори вариант )

Сега ще ви дам едно мото: „Без страх и без тъмнина, с любов и със светлина!“ В живота на ученика всичко трябва да става без страх и без тъмнина – в абсолютна виделина.
8.3.1922г.
57. Сила на волята,  МОК , София

След като се самоопределите, тогава ще ви се даде вътрешния смисъл на формулата: „Fir fur fen, tao bi aumen“. За онзи, който не се е самоопределил, тази формула е опасна. Същото значение имат и останалите думи от формулата.
15.3.1922г.
58. Качества и проявление на волята,  МОК , София

Аз ще ви дам едно изречение: „Без страх в Любовта безгранична!“ Когато си проектирате мисълта, ще кажете: „Без страх в Любовта безгранична“. Ще се ограждате.
29.3.1922г.
59. Старият и новият живот, МОК , София

Първата формула ще я кажете: „Без страх и без тъмнина!“ и втората формула: „Без страх в Любовта безгранична!“ Формулите ще вървят заедно.
5.4.1922г.
60. Двете посоки, МОК , София

– Без страх! – Без тъмнина!
16.4.1922г.
61. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София

Той ще стане свеж, бодър и като ме види, ще каже: „Вярвам, Господи, в сърцето Ти, в ръцете Ти, в Любовта Ти, защото Ти с делата си го доказваш“.
21.5.1922г.
62. Много плод,  НБ , София

В какво седи този плод? – Той е плодът на Любовта! Готови ли сме ние всеки един час, всяка една минута да принасяме този плод на Бога, Който живее в нас? Да кажем: „Господи, работи сега Ти, ние сме готови, Ти ще ни ръководиш, и ние можем да работим и каквото кажеш, ние ще Те слушаме“.
24.5.1922г.
63. Здравец, ИБ , Витоша

Който хлопа, хлопа не един път, а няколко милиона пъти и да кажете като Якова: "Няма да Те оставя, Господи, докато не ме благословиш."
26.5.1922г.
64. По пътя, ООК , Витоша

Запример, ако някоя ваша сестра направи една малка погрешка, колцина от вас ще се съберете вечерно време да се помолите за нея, да кажете: „Господи, изпълни сърцето на тази наша сестра, нека разбира“.
4.6.1922г.
65. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София

Вие трябва да кажете: „Господи, ние ще работим отсега нататък точно както Ти искаш от нас. Първо, никога няма да изменим Твоя закон, а ще го изпълним, Твоята дума на две няма да направим, всяка Твоя дума ще бъде свещена за нас, свещена, свещена ще бъде“

Вие трябва да кажете: „Господи, ние ще работим отсега нататък точно както Ти искаш от нас.
15.6.1922г.
66. Мисъл и действие, ООК , София
66.2 Мисъл и действие ( втори вариант )

Като размишлявате всяка сутрин по пет минути, изговаряйте в себе си формулата: „Желая, Господи, със силата на Твоята Любов и Мъдрост да възраснат в мен добродетелите, които отначало още си вложил в моята душа. И аз ще приложа всичките си сили на Твоето лозе, за изпълнение на Твоята воля“.
2.8.1922г.
67. Деятелност на сърцето, МОК , София

Ще произнесете следната свещена формула: Милостиви, Святи и Благи Господи, изяви ми Светлината на Твоето лице, да сторя Твоята воля. Едно от правилата при изговарянето на тази формула е да бъдете много положителни и да имате детински дух.
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати.