Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


КАТАЛОГ С ВСИЧКИ ИЗНЕСЕНИ БЕСЕДИ
1/2 страници, 1 - 100 от 122 беседи.
1. Съединителните нишки на живота
Съединителните нишки на живота (втори вариант)
 МОК София 2.1.1931г.
2. Здрава основа
 УС София 4.1.1931г.
3. Новата епоха
ООК София 7.1.1931г.
4. Четирите положения
Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат (втори вариант)
 МОК София 9.1.1931г.
5. Гредите на живота
ООК София 14.1.1931г.
6. Колелото на съзнанието
Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание (втори вариант)
 МОК София 16.1.1931г.
7. Дишането на човека и на животните
ООК София 21.1.1931г.
8. Разумното слово
Гладът – доброто – разумното слово (втори вариант)
МОК София 23.1.1931г.
9. Прояви на човешкото съзнание
ООК София 28.1.1931г.
10. Разумността
Разумното! (втори вариант)
 МОК София 30.1.1931г.
11. Отношение към Бога
 УС София 1.2.1931г.
12. Светлият образ
ООК София 3.2.1931г.
13. Методи за самовъзпитание
Методите на самовъзпитанието (втори вариант)
 МОК София 6.2.1931г.
14. Израз на Божествените идеи
ООК София 11.2.1931г.
15. Няколко необходими неща
Три неща са потребни (втори вариант)
 МОК София 13.2.1931г.
16. Зенитът на живота
ООК София 18.2.1931г.
17. Живот и радост
Живот и радост! Принципи на здравето (втори вариант)
 МОК София 20.2.1931г.
18. Причини за несполуки
ООК София 25.2.1931г.
19. Живите сили в природата
Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата (втори вариант)
 МОК София 27.2.1931г.
20. Първичната храна
 УС София 1.3.1931г.
21. Послушание
ООК София 4.3.1931г.
22. Ханизе
Ханизе (втори вариант)
 МОК София 6.3.1931г.
23. Реалности и сенки
ООК София 11.3.1931г.
24. Справедливост
Справедливи! (втори вариант)
 МОК София 13.3.1931г.
25. Закон на числата
ООК София 18.3.1931г.
26. Действия на силите
Езикът на природата (втори вариант)
МОК София 20.3.1931г.
27. Основна мисъл
ООК София 25.3.1931г.
28. Знание и прилагане
Знание и приложение (втори вариант)
 МОК София 27.3.1931г.
29. Истински поклонници
 УС София 29.3.1931г.
30. Смяна на силите
ООК София 1.4.1931г.
31. Тригон
Тригон (втори вариант)
 МОК София 3.4.1931г.
32. Събиране и изваждане
ООК София 8.4.1931г.
33. Човешките идеали
Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека (втори вариант)
 МОК София 10.4.1931г.
34. Специфична работа
ООК София 15.4.1931г.
35. Разумност и светлина
Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина (втори вариант)
 МОК София 17.4.1931г.
36. Път на вътрешно разбиране
 УС София 21.4.1931г.
37. Възстановяване
ООК София 22.4.1931г.
38. Опитности в живота
Знание и опитност (втори вариант)
 МОК София 24.4.1931г.
39. Хикс, игрек и зет
ООК София 29.4.1931г.
40. Разумно прилагане
Разумното употребление (втори вариант)
 МОК София 1.5.1931г.
41. Правата посока
ООК София 6.5.1931г.
42. Обикновени и необикновени идеи
Обикновени и идейни мисли (втори вариант)
 МОК София 8.5.1931г.
43. Свещеният трепет
ООК София 13.5.1931г.
44. Новата епоха
Новата епоха (втори вариант)
 МОК София 15.5.1931г.
45. Музикални прояви
ООК София 20.5.1931г.
46. Скритите таланти
Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения. Вътрешното откритие! – Скритите таланти (втори вариант)
 МОК София 22.5.1931г.
47. Здрави слуги и здрави господари
 УС София 24.5.1931г.
48. Разбрани неща
ООК София 27.5.1931г.
49. Правилна преценка
Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката (втори вариант)
 МОК София 29.5.1931г.
50. Съществено и несъществено
ООК София 3.6.1931г.
51. Трите отношения
Първите отношения (втори вариант)
 МОК София 5.6.1931г.
52. Свобода на съзнанието
ООК София 10.6.1931г.
53. Неизбежен път
Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото) (втори вариант)
 МОК София 12.6.1931г.
54. Музикален живот
ООК София 17.6.1931г.
55. Свиване и разширяване
Свиване и разширение (втори вариант)
 МОК София 19.6.1931г.
56. Мистично разбиране
 УС София 21.6.1931г.
57. Учителю, да прогледам!
 НБ София 21.6.1931г.
58. Осмисляне на живота
ООК София 24.6.1931г.
59. Красивите линии
Линиите на красотата в природата! (втори вариант)
 МОК София 26.6.1931г.
60. Идеалът на човека
Идеалътъ на човѣка. (втори вариант)
 РБ 7-те езера 12.7.1931г.
61. Любовта към Бога
 РБ 7-те езера 12.7.1931г.
62. Симон Петър
 РБ 7-те езера 12.7.1931г.
63. Старите накити
 РБ 7-те езера 13.7.1931г.
64. Денят на доброто
 РБ 7-те езера 14.7.1931г.
65. Денят на Божията работа
 РБ 7-те езера 16.7.1931г.
66. Човекът на новото
СБ РБ 7-те езера 19.7.1931г.
67. Теория и приложение
СБ РБ 7-те езера 20.7.1931г.
68. Отпечатъци
СБ РБ 7-те езера 21.7.1931г.
69. Недоказани истини
СБ РБ 7-те езера 22.7.1931г.
70. Нашето място
СБ РБ 7-те езера 30.7.1931г.
71. Чистене на съзнанието
СБ РБ 7-те езера 31.7.1931г.
72. Обич, разумност и истинолюбие
СБ РБ 7-те езера 1.8.1931г.
73. Хигиена на живота
СБ РБ 7-те езера 2.8.1931г.
74. Ценното в малкото
СБ РБ 7-те езера 2.8.1931г.
75. Съчетание, приложение и изпълнение
СБ РБ 7-те езера 3.8.1931г.
76. Мястото на Бога
СБ РБ 7-те езера 5.8.1931г.
77. Тези три неща
СБ РБ 7-те езера 6.8.1931г.
78. Ден на Божието изявление
СБ РБ 7-те езера 7.8.1931г.
79. Запечатал е
СБ РБ 7-те езера 8.8.1931г.
80. Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината
СБ РБ 7-те езера 9.8.1931г.
81. Които чакат Господа
СБ РБ 7-те езера 10.8.1931г.
82. Сила, разумност и добро
СБ София 19.8.1931г.
83. Най-високото място
СБ София 20.8.1931г.
84. Отиване и връщане
СБ София 21.8.1931г.
85. Душата ми е отегчена от живота ми
 НБ София 27.9.1931г.
86. Събуждане
Събуди се (втори вариант)
ООК София 30.9.1931г.
87. Живот и отношения
Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение (втори вариант)
МОК София 2.10.1931г.
88. Да се облечете с новия человек!
 НБ София 4.10.1931г.
89. Оставената торба
Оставената торба (втори вариант)
ООК София 7.10.1931г.
90. Опитност и знание
Десетях възпитани деца (втори вариант)
 МОК София 9.10.1931г.
91. Дайте ни от вашето масло
 НБ София 11.10.1931г.
92. Проводници на любовта
Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух (втори вариант)
ООК София 14.10.1931г.
93. Прави и криви линии
Правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия (втори вариант)
 МОК София 16.10.1931г.
94. Отношение на два закона
 НБ София 18.10.1931г.
95. Разбраната скръб
Разбраните скърби (втори вариант)
ООК София 21.10.1931г.
96. Методи за усилване на паметта
Памет. Методи за усилване на паметта (втори вариант)
 МОК София 23.10.1931г.
97. През онези дни
 НБ София 25.10.1931г.
98. Предназначението на носа
Предназначението на носа - служба и функция (втори вариант)
ООК София 28.10.1931г.
99. Силови центрове
Отношение на силовите центрове (втори вариант)
 МОК София 30.10.1931г.
100. Изново
 НБ София 1.11.1931г.
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати.