Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


КАТАЛОГ С ВСИЧКИ ИЗНЕСЕНИ БЕСЕДИ
1/2 страници, 1 - 100 от 161 беседи.
1. Новогодишна беседа
ИБ София 31.12.1930г.
2. Личност и душа
Личност и душа (втори вариант)
ООК София 1.1.1930г.
3. Пътища на природата
Пътища на природата (втори вариант)
 МОК София 3.1.1930г.
4. От сърцето излизат
От сърцето (втори вариант)
 НБ София 5.1.1930г.
5. Проява на Любовта
Чувството на любовта (втори вариант)
ООК София 8.1.1930г.
6. Функции на човешкия организъм
Природните функции на човека (втори вариант)
 МОК София 10.1.1930г.
7. Да се радват наедно
Да се радват наедно (втори вариант)
 НБ София 12.1.1930г.
8. Светли и тъмни действия
Двамата бакали (втори вариант)
ООК София 15.1.1930г.
9. Самосветеща лампа
Самосветеща лампа (втори вариант)
 МОК София 17.1.1930г.
10. Две лепти
Две лепти (втори вариант)
 НБ София 19.1.1930г.
11. Опитна школа
Опитна школа (втори вариант)
ООК София 22.1.1930г.
12. Възпитание на волята
Вътрешното възпитание на волята (втори вариант)
 МОК София 24.1.1930г.
13. Богове сте
Богове сте (втори вариант)
 НБ София 26.1.1930г.
14. Махалото
Махалото (втори вариант)
ООК София 29.1.1930г.
15. Навреме и на място
Навреме и на място (втори вариант)
 МОК София 31.1.1930г.
16. Аз съм
Аз съм, не бойте се! (втори вариант)
 НБ София 2.2.1930г.
17. Новите веяния
Новите веяния (втори вариант)
ООК София 5.2.1930г.
18. Напрежение
Пружините, товарът и светлината (втори вариант)
 МОК София 7.2.1930г.
19. Побеждавайте злото
Побеждавайте злото (втори вариант)
 НБ София 9.2.1930г.
20. Съчетания на числата
Съчетания на числата (втори вариант)
ООК София 12.2.1930г.
21. Човек и природа
Единност и общност на природата и човека (втори вариант)
 МОК София 14.2.1930г.
22. Изпитай и виж
Изпитай и виж (втори вариант)
 НБ София 16.2.1930г.
23. Новото в живота
Новото в живота (втори вариант)
ООК София 19.2.1930г.
24. Разумност и доброта
Разумност, доброта и здраве (втори вариант)
 МОК София 21.2.1930г.
25. Делата Божии
 НБ София 23.2.1930г.
26. Доброто значение
Доброто значение (втори вариант)
ООК София 26.2.1930г.
27. Закони на доброто
Доброто и времето (втори вариант)
 МОК София 28.2.1930г.
28. Както светът дава
 НБ София 2.3.1930г.
29. Термометъра на човека
Човешкият термометър (втори вариант)
ООК София 5.3.1930г.
30. Идеалният човек
Идеалният човек (втори вариант)
 МОК София 7.3.1930г.
31. Призовете ги на сватба
 НБ София 9.3.1930г.
32. Идейната обич
Идейната обич (втори вариант)
ООК София 12.3.1930г.
33. Дисонанси в живота
Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) (втори вариант)
 МОК София 14.3.1930г.
34. С благодат и истина
 НБ София 16.3.1930г.
35. Правилни форми
Правилни форми (втори вариант)
ООК София 19.3.1930г.
36. Възпитателни методи
Възпитание чрез ръцете (втори вариант)
 МОК София 23.3.1930г.
37. Синове на светлината
 НБ София 23.3.1930г.
38. Съзнателният живот
Съзнателният живот (втори вариант)
ООК София 26.3.1930г.
39. Органична и неорганчна материя
Границата между органическата и неорганическата материя (втори вариант)
 МОК София 28.3.1930г.
40. В сила
 НБ София 30.3.1930г.
41. Права мисъл
Чиста мисъл (втори вариант)
ООК София 2.4.1930г.
42. Огъната плоскост
Огъната плоскост (втори вариант)
 МОК София 4.4.1930г.
43. И рече Исус
 НБ София 6.4.1930г.
44. Значение на числата
Разбиране на числата (Учудване и съжаление) (втори вариант)
ООК София 9.4.1930г.
45. Хармоничен избор
Първата задача (втори вариант)
 МОК София 11.4.1930г.
46. Господар на съботата
 НБ София 13.4.1930г.
47. Хваление
Хваление (втори вариант)
ООК София 16.4.1930г.
48. Направления в живота
Направления в живота (втори вариант)
 МОК София 18.4.1930г.
49. Аз и Отец едно сме
 НБ София 20.4.1930г.
50. Доброто оръжие
Доброто оръжие (втори вариант)
ООК София 23.4.1930г.
51. Светлина и знание
Знание и светлина (втори вариант)
 МОК София 25.4.1930г.
52. Доведете ми го тук
 НБ София 27.4.1930г.
53. Положително знание
Положително знание (втори вариант)
ООК София 30.4.1930г.
54. Показване
Демонстрация (втори вариант)
 МОК София 2.5.1930г.
55. На видело
 НБ София 4.5.1930г.
56. Претръпване и претъпяване
Претръпване и претъпяване (втори вариант)
ООК София 7.5.1930г.
57. Състояние на материята
Четирите състояния на материята. Точност и работа (втори вариант)
 МОК София 9.5.1930г.
58. Да влезеш
 НБ София 11.5.1930г.
59. Добрият ден
Добрият ден (втори вариант)
ООК София 14.5.1930г.
60. Линията на живота
Правата линия на живота (втори вариант)
 МОК София 16.5.1930г.
61. Да се възвеселим
 НБ София 18.5.1930г.
62. Стойност на нещата
Постоянна цена (втори вариант)
ООК София 21.5.1930г.
63. Музика и работа
Музика и работа (втори вариант)
 МОК София 23.5.1930г.
64. По-горни от тях
 НБ София 25.5.1930г.
65. Правилно разбиране
Правилно разбиране на живота (втори вариант)
ООК София 28.5.1930г.
66. Къртица, славей и пчела
Къртът, славеят и пчелата (втори вариант)
 МОК София 30.5.1930г.
67. С огън и сол
 НБ София 1.6.1930г.
68. Точност
Точност (втори вариант)
ООК София 4.6.1930г.
69. Основна мисъл
Основната мисъл (Същественото в живота) (втори вариант)
 МОК София 6.6.1930г.
70. Който влиза
 НБ София 8.6.1930г.
71. Двата принципа
Двата принципа (втори вариант)
ООК София 11.6.1930г.
72. Методи за самовъзпитание
Образци за самовъзпитание (втори вариант)
 МОК София 13.6.1930г.
73. Преди Авраама
 НБ София 15.6.1930г.
74. Абсолютна вяра
Абсолютно доверие (втори вариант)
ООК София 18.6.1930г.
75. Работа, музика и мисъл
Преводи в природата (Работа, музика, молитва) (втори вариант)
 МОК София 20.6.1930г.
76. За храна
 НБ София 22.6.1930г.
77. Закон и принцип
Закон и принцип (втори вариант)
ООК София 25.6.1930г.
78. Превръщане и съпоставяне
Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата (Външни условия и вътрешни възможности. Загубената дума) (втори вариант)
 МОК София 27.6.1930г.
79. Близо е лятото
 НБ София 29.6.1930г.
80. Морални правила
Правилно ядене - правилно служене (втори вариант)
ООК София 2.7.1930г.
81. Освобождаване
Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието (втори вариант)
 МОК София 4.7.1930г.
82. В дома на Симона
 НБ София 6.7.1930г.
83. Форма и съдържание
Форма и съдържание (втори вариант)
ООК София 9.7.1930г.
84. Влияние на светлината и топлината върху човека
Вложеното у човека (Отношението на светлината и топлината към човека (втори вариант)
 МОК София 11.7.1930г.
85. Право си отсъдил
МС София 12.7.1930г.
86. Връзване и развързване
МС София 13.7.1930г.
87. Чрез Него стана
МС София 14.7.1930г.
88. Проява, връзка и причина
Проява, връзка и причина (втори вариант)
ООК София 16.7.1930г.
89. Обикновени, талантливи, гениални и светии
Четиритях етапа на развитието. Отлагането (втори вариант)
 МОК София 18.7.1930г.
90. Интуиция
Интуицията - Божественото чувство (втори вариант)
ООК СБ 7-те езера 23.7.1930г.
91. Скришната стаичка
Скришната стаичка (втори вариант)
ООК СБ 7-те езера 30.7.1930г.
92. На езерата
На езерата (втори вариант)
МОК СБ 7-те езера 1.8.1930г.
93. Задължително право
Правата на Душата и на Духа (втори вариант)
ООК СБ 7-те езера 6.8.1930г.
94. Първият ден
Първият ден (втори вариант)
МОК СБ 7-те езера 8.8.1930г.
95. Наближило е Царството Божие
СБ 7-те езера 10.8.1930г.
96. Начало и край
Начало и край (втори вариант)
ООК СБ 7-те езера 13.8.1930г.
97. Упътвания и наставления
Поучения, преживявания и наставления на планината (втори вариант)
МОК СБ 7-те езера 15.8.1930г.
98. Благословена между жените
СБ РБ Рила 17.8.1930г.
99. Виждане и съзнаване
СБ РБ Рила 19.8.1930г.
100. Носител на Божиите мисли
СБ РБ Рила 19.8.1930г.
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати.