Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


КАТАЛОГ С ВСИЧКИ ИЗНЕСЕНИ БЕСЕДИ
1/2 страници, 1 - 100 от 119 беседи.
1. Правилният растеж на Ученика
ООК София 2.1.1923г.
2. Прояви на съзнанието
 МОК София 3.1.1923г.
3. Значение на ръцете и пръстите
ООК София 7.1.1923г.
4. И отвори устата си, та ги поучаваше
Поучаваше ги (втори вариант)
 НБ София 7.1.1923г.
5. Окултна страна на живота
 МОК София 10.1.1923г.
6. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не
Ей – ей, не – не (втори вариант)
 НБ София 14.1.1923г.
7. Установени мерки
 МОК София 17.1.1923г.
8. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето
На земята и на небето (втори вариант)
 НБ София 21.1.1923г.
9. Тъмното петно в съзнанието
ООК София 21.1.1923г.
10. Гордост и тщеславие
 МОК София 24.1.1923г.
11. Кое е това ново учение?
Кое е това учение? (втори вариант)
 НБ София 4.2.1923г.
12. Малките случаи
ООК София 5.2.1923г.
13. Добри навици
Образуване на добрите навици (втори вариант)
 МОК София 7.2.1923г.
14. Свещеното правило
КД София 9.2.1923г.
15. Слънцето и човекът
КД София 9.2.1923г.
16. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни
Ще бъдете свободни (втори вариант)
 НБ София 11.2.1923г.
17. Свещено правило
НБ ИБ София 11.2.1923г.
18. Съмнение и воля
ООК София 11.2.1923г.
19. Предназначение на слънцето, луната и звездите
 МОК София 14.2.1923г.
20. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня
Дойдох да изпълня (втори вариант)
 НБ София 18.2.1923г.
21. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта
ООК София 19.2.1923г.
22. Първата родена мисъл
 МОК София 21.2.1923г.
23. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!
Отвори очите ни! (втори вариант)
 НБ София 25.2.1923г.
24. Качества на ума, сърцето и волята
ООК София 25.2.1923г.
25. Развитие на мозъчните центрове
 МОК София 28.2.1923г.
26. Педагогическа лекция
Педагогическа лекция (втори вариант)
 МОК София 7.3.1923г.
27. Произход на правите мисли
ООК София 8.3.1923г.
28. Видѣхме Господа
Видяхме Господа (втори вариант)
 НБ София 11.3.1923г.
29. Влияние на планетите
ООК София 12.3.1923г.
30. Силата на тъмнината и светлината
 МОК София 14.3.1923г.
31. Смисълът на противоречието
ООК София 19.3.1923г.
32. Бяла и черна светлина
 МОК София 21.3.1923г.
33. Тритѣ допирни точки
Трите допирни точки (втори вариант)
НБ ИБ София 22.3.1923г.
34. Пробуждане на човѣшката душа
Пробуждане на човешката душа (втори вариант)
 НБ София 25.3.1923г.
35. Най-добрият метод
Най-добрият метод в природата за човека (втори вариант)
 МОК София 4.4.1923г.
36. Защо сте тѫжни?
Защо сте тъжни (втори вариант)
 НБ София 8.4.1923г.
37. Точността
ООК София 8.4.1923г.
38. Житно зърно
Житното зърно (втори вариант)
 МОК София 11.4.1923г.
39. Окултна медицина
ООК София 15.4.1923г.
40. Чий е този образъ?
Чий е този образ (втори вариант)
 НБ София 15.4.1923г.
41. Разпределяне на енергиите
 МОК София 18.4.1923г.
42. Петимата братя
НБ София 22.4.1923г.
43. Правилни отношения
ООК София 22.4.1923г.
44. Методи и насърчения за хармонизиране
КД София 25.4.1923г.
45. Четирите съзнания
 МОК София 25.4.1923г.
46. Живот вечен
НБ София 29.4.1923г.
47. Работа на окултните сили
ООК София 29.4.1923г.
48. Живият кръг
 МОК София 2.5.1923г.
49. Движение на разумните сили
 МОК София 9.5.1923г.
50. Дерзайте, Аз съм
НБ София 13.5.1923г.
51. Правилно разпределение на енергиите
ООК София 13.5.1923г.
52. За Името Ми
Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми (втори вариант)
НБ София 20.5.1923г.
53. Закон за контрастите
ООК София 20.5.1923г.
54. Отношение на природните сили
Отношение на природните сили към човешката душа (втори вариант)
 МОК София 30.5.1923г.
55. Напразно Ме почитат
НБ София 3.6.1923г.
56. Разпятаго търсите
Зная, че Исуса разпятаго търсите (втори вариант)
НБ София 10.6.1923г.
57. Вяра и съмнение
Вѣра и съмнѣние (втори вариант)
ООК София 17.6.1923г.
58. Имаше двама синове
Имаше двама синове (втори вариант)
НБ София 17.6.1923г.
59. Опити
Опити (втори вариант)
 МОК София 20.6.1923г.
60. Приложение
ИБ БС София 21.6.1923г.
61. Първичната връзка
ИБ София 22.6.1923г.
62. След три дни
НБ София 24.6.1923г.
63. Нежност и грубост
 МОК София 27.6.1923г.
64. Божественото и човешкото
ООК София 28.6.1923г.
65. Проява на разумните сили в природата
ООК София 1.7.1923г.
66. Ще дойдем при него
НБ София 1.7.1923г.
67. Две думи!
 МС София 2.7.1923г.
68. Разцъфтяване на човешката душа
 МС София 2.7.1923г.
69. Първото правило
 МС София 3.7.1923г.
70. Където е Любовта, там е Бог
КД София 6.7.1923г.
71. Речи само реч
НБ София 8.7.1923г.
72. Упътване
ООК София 8.7.1923г.
73. Абсолютното малко и абсолютното велико
ООК София 12.7.1923г.
74. Ученикът трябва да разбира
ООК София 12.7.1923г.
75. Който слуша вас, Мене слуша
НБ София 15.7.1923г.
76. Здравият ум
Черни връх (втори вариант)
НБ ИБ Витоша 26.8.1923г.
77. Двата метода на природата
 НБ София 9.9.1923г.
78. Основният закон на съзнателния живот
ИБ БР София 9.9.1923г.
79. Три правила за ученика
ИБ БР София 9.9.1923г.
80. Абсолютно най-малката величина
ИБ БР София 10.9.1923г.
81. Окултният закон за противоречията
ИБ БР София 10.9.1923г.
82. Високият идеал
Високият идеал (втори вариант)
ООК София 11.9.1923г.
83. За чистотата
ИБ БР София 11.9.1923г.
84. Бъдете разумни!
 НБ София 16.9.1923г.
85. Съблазните
 НБ София 23.9.1923г.
86. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът
 НБ Русе 1.10.1923г.
87. Разумност в природата
ООК София 18.10.1923г.
88. Разумният живот
 МОК София 21.10.1923г.
89. Ще ви направи свободни (Истината)
 НБ София 21.10.1923г.
90. Стремежите на ума и сърцето
ООК София 24.10.1923г.
91. Живите точки в природата
 МОК София 28.10.1923г.
92. Изпитвайте Писанията!
 НБ София 28.10.1923г.
93. Най-добрият начин за разсъждение
ООК София 31.10.1923г.
94. Задачи на истинската наука
 МОК София 4.11.1923г.
95. Основа на знанието
 МОК София 4.11.1923г.
96. Отвори им умовете
 НБ София 4.11.1923г.
97. Божественото съвършенство
ООК София 7.11.1923г.
98. Който има уши
 НБ София 11.11.1923г.
99. Превръщане на цветовете
 МОК София 11.11.1923г.
100. Излишък и недоимък в живота
ООК София 14.11.1923г.
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати.