Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


КАТАЛОГ С ВСИЧКИ ИЗНЕСЕНИ БЕСЕДИ
80 беседи.
1. Излязоха и завтекоха се
Излязоха и завтекоха се (втори вариант)
 НБ София 8.1.1920г.
2. Надеждата
III. Надеждата (втори вариант)
 ИБ Русе 16.1.1920г.
3. Добрият пастир
Добрият пастир (втори вариант)
 НБ София 18.1.1920г.
4. Съмнение и вяра
 ИБ София 18.1.1920г.
5. Електричеството и магнетизмът
ИБ ООК София 22.1.1920г.
6. Кротостта и смирението
ИБ ООК София 22.1.1920г.
7. Земният и небесният
Земният и небесният (втори вариант)
 НБ София 1.2.1920г.
8. Мъчението
ИБ ООК 5.2.1920г.
9. Молитвата
НБ ИБ София 8.2.1920г.
10. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството
ИБ БС София 12.2.1920г.
11. Силите в Природата
ИБ БС София 19.2.1920г.
12. Аз съм жив
Аз съм жив (втори вариант)
 НБ София 22.2.1920г.
13. Великата майка
ИБ БС София 26.2.1920г.
14. Що казва Духът
Що казва Духът (втори вариант)
 НБ София 29.2.1920г.
15. Труд и мъчение
 ИБ София 4.3.1920г.
16. Вяра
ИБ БС София 5.3.1920г.
17. Ще управлява всички народи
 НБ София 7.3.1920г.
18. Девети март (22 март)
 ИБ София 9.3.1920г.
19. Ден на равноденствие
 ИБ София 22.3.1920г.
20. Законът и пророците
 НБ София 28.3.1920г.
21. Зачудиха се
 НБ София 4.4.1920г.
22. Отиде след Него
 НБ София 11.4.1920г.
23. Молих се
 НБ София 18.4.1920г.
24. Приятел и раб
 НБ ИБ   София 25.4.1920г.
25. По предание
 НБ София 2.5.1920г.
26. Запалят свещ
 НБ София 9.5.1920г.
27. Работете с Любов
ИБ БС София 10.5.1920г.
28. Десен и ляв път
 НБ ИБ Сливен 13.6.1920г.
29. Разговор
 ИБ Сливен 15.6.1920г.
30. Три процеса
 ИБ Бургас 23.6.1920г.
31. На вечеря с Учителя
 ИБ Бургас 25.6.1920г.
32. Живи извори
 ИБ Бургас 26.6.1920г.
33. Закон за изменение
 ИБ Бургас 27.6.1920г.
34. От мен да замине
 НБ ИБ Бургас 27.6.1920г.
35. Щастието е в человека
 ИБ Бургас 27.6.1920г.
36. Законът на плътта е закон на ограничението
 ИБ Бургас 28.6.1920г.
37. Божественият пламък. Разговори с Учителя
 ИБ Сливен 11.7.1920г.
38. Симоне Йонин, любиш ли ме?
 ИБ Сливен 12.7.1920г.
39. Ръката
 ИБ Сливен 13.7.1920г.
40. Двата принципа (Съчетание на отношенията)
ИБ БС София 8.8.1920г.
41. Беседа за учителите и майките като възпитатели
СБ В.Търново 19.8.1920г.
42. Новото човечество
СБ В.Търново 19.8.1920г.
43. Път, Истина и Живот
СБ В.Търново 19.8.1920г.
44. Необходими условия за ученика.
СБ В.Търново 20.8.1920г.
45. Сутрешен наряд, 20 август
СБ В.Търново 20.8.1920г.
46. Сутрешен наряд, 21 август
СБ В.Търново 21.8.1920г.
47. Образуване на един клас
КД В.Търново 22.8.1920г.
48. Сутрешен наряд, 22 август
СБ В.Търново 22.8.1920г.
49. Гимнастически упражнения
СБ В.Търново 23.8.1920г.
50. Голям е само Бог
 ИБ В.Търново 23.8.1920г.
51. Работа върху чистотата и самообладанието
СБ В.Търново 23.8.1920г.
52. Сутрешен наряд, 23 август
СБ В.Търново 23.8.1920г.
53. Сутрешен наряд, 24 август
СБ В.Търново 24.8.1920г.
54. Сутрешен наряд, 25 август
СБ В.Търново 23.8.1920г.
55. Първоначален език
 ИБ В.Търново 30.8.1920г.
56. Аз ви избрах
 ИБ В.Търново 12.9.1920г.
57. Добрата молитва
 ИБ В.Търново 12.9.1920г.
58. Сърцето си никому в заем не давайте
 ИБ В.Търново 12.9.1920г.
59. Когато дойде Духът
ИБ В.Търново 14.9.1920г.
60. Три картини
 ИБ В.Търново 15.9.1920г.
61. Аз дойдох, за да имат живот
 ИБ В.Търново 17.9.1920г.
62. Добри ученици
 ИБ В.Търново 19.9.1920г.
63. За възпитанието на децата
ИБ В.Търново 26.9.1920г.
64. С любов и вяра
 ИБ В.Търново 26.9.1920г.
65. 400 000 форми
 ИБ В.Търново 3.10.1920г.
66. Без съмнение и без отсрочка
 ИБ В.Търново 10.10.1920г.
67. Когато посрещате
 НБ В.Търново 10.10.1920г.
68. Само хляб
 ИБ В.Търново 12.10.1920г.
69. Нито се променя, нито се изменя
 ИБ В.Търново 14.10.1920г.
70. Което се променя, без да се изменя
 НБ В.Търново 17.10.1920г.
71. Закон за правда
 ИБ В.Търново 24.10.1920г.
72. Който има мир
 НБ В.Търново 24.10.1920г.
73. Две лепти
 НБ В.Търново 30.10.1920г.
74. Точка, линия, плоскост, куб
 НБ В.Търново 7.11.1920г.
75. Една греда
 ИБ В.Търново 8.11.1920г.
76. Где е правият път?
 ИБ Шумен 27.12.1920г.
77. Три закона
 ИБ Русе 28.12.1920г.
78. Няма любов като Божията Любов
 ИБ Русе 29.12.1920г.
79. С думата „може“
 ИБ Русе 30.12.1920г.
80. Всичкият дълг
 ИБ Русе 31.12.1920г.
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати.