Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


КАТАЛОГ С ВСИЧКИ ИЗНЕСЕНИ БЕСЕДИ
15 беседи.
1. Истината
 НБ София 24.4.1916г.
2. Милосърдието
НБ София 17.9.1916г.
3. Ти знаеш
НБ София 1.10.1916г.
4. Поради радостта
НБ София 8.10.1916г.
5. Да възлюбиш Господа
Да възлюбиш Господа (втори вариант)
 НБ София 15.10.1916г.
6. Да я не пия ли?
Да я не пия ли? (втори вариант)
 НБ София 22.10.1916г.
7. Мъдростта
 НБ София 29.10.1916г.
8. Христа да придобия
 НБ София 5.11.1916г.
9. Петте разумни девици
Петте разумни и петте неразумни деви (втори вариант)
 НБ София 16.11.1916г.
10. Разсмотрете криновете в полето как растат
ИБ София 19.11.1916г.
11. Закхей
НБ София 26.11.1916г.
12. Ще ви въздигна
НБ София 3.12.1916г.
13. Спаси ни
НБ София 17.12.1916г.
14. Ще бъдат научени
Ще бъдат научени (втори вариант)
 НБ София 24.12.1916г.
15. Отдайте Божието Богу
Отдайте Божието Богу (втори вариант)
 НБ София 31.12.1916г.
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати.