Учителя Беинса Дуно


КАТАЛОГ С ВСИЧКИ ИЗНЕСЕНИ БЕСЕДИ
23 беседи.
1. Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя на 5 януари 1915г.
ИБ Бургас 5.1.1915г.
2. Разговор за Откровението
ИБ Бургас 18.1.1915г.
3. Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин
ИБ Бургас 18.1.1915г.
4. Идването на Христа
ИБ 21.1.1915г.
5. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята
ИБ Бургас 23.1.1915г.
6. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди
ИБ Бургас 24.1.1915г.
7. Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли
ИБ Бургас 28.1.1915г.
8. Искайте сила, имайте вяра
ИБ Бургас 3.2.1915г.
9. Христос ще дойде и ще се прояви
ИБ Бургас 3.2.1915г.
10. Равновесие между Мъдрост и Любов
ИБ Бургас 4.2.1915г.
11. 8000 години
ИБ Бургас 7.2.1915г.
12. Великден
НБ София 4.4.1915г.
13. Многоценният бисер
НБ София 2.5.1915г.
14. Новото основание
НБ София 23.5.1915г.
15. Божественият Промисъл
 НБ София 6.6.1915г.
16. Изкушението
НБ София 3.7.1915г.
17. Блудният син
НБ София 3.7.1915г.
18. МОЛИТВА
 НБ София 17.7.1915г.
19. Добрият самарянин
НБ София 24.7.1915г.
20. Стари и нови мехове
 НБ София 25.7.1915г.
21. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915
СБ В.Търново 17.8.1915г.
22. Свобода на Духа
 НБ София 5.9.1915г.
23. Рождението*
 НБ 7.1.1916г.
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати.