Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


КАТАЛОГ С ВСИЧКИ ИЗНЕСЕНИ БЕСЕДИ
1/3 страници, 1 - 100 от 295 беседи.
1. Тайните на Духа
ИБ Варна 1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“
Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ (втори вариант)
ИБ София 14.9.1897г.
3. Избраникът Божий и Вождът на Истината
ИБ Варна 2.10.1898г.
4. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско
ИБ Варна 20.10.1898г.
5. Свидетелствата Господни
ИБ Варна 25.2.1899г.
6. Божието обещание
ИБ Варна 8.3.1899г.
7. Отговори на Свидетелствата Господни
ИБ Бургас 12.3.1899г.
8. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване
ИБ 8.7.1900г.
9. Седем разговора с Духа Господен - Разговор втори - Сърцето и Бог
ИБ 13.7.1900г.
10. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото
ИБ 14.7.1900г.
11. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух
ИБ 18.7.1900г.
12. Седем разговора с Духа Господен - Разговор четвърти - Животът и възраждането
ИБ 18.7.1900г.
13. Седем разговора с Духа Господен - Разговор шести - Пътят и Истината
ИБ 21.7.1900г.
14. Седем разговора с Духа Господен - Разговор седми - Заключение
ИБ Нови Пазар 22.7.1900г.
15. Трите неща
ИБ Нови Пазар 14.10.1900г.
16. Благовремието
ИБ 1903г.
17. Мисли и упътвания
ИБ 1903г.
18. Своенравието
ИБ 1903г.
19. Божието желание
ИБ Варна 23.8.1903г.
20. Слово 1903, Варна
ИБ Варна 23.8.1903г.
21. Мир да бъде на всички ви
Слово 1903, Русе (втори вариант)
ИБ Русе 25.12.1903г.
22. Слово 1904, Варна
ИБ Варна 4.9.1904г.
23. Поздрав на всички мои братя
ИБ 14.8.1909г.
24. Любовта
ИБ 25.8.1909г.
25. Бележки
ИБ 14.10.1910г.
26. Добро сърце и добър ум
ИБ В.Търново 14.1.1911г.
27. Приложение към протокола от 1911 г.
ИБ В.Търново 14.1.1911г.
28. Канарата и дървото
ИБ В.Търново 20.1.1911г.
29. Мисли от г-н П.Дънов
ИБ София 10.10.1911г.
30. Събрание, водено от г-н Дънов
ИБ София 15.10.1911г.
31. Друго направление
ИБ 29.10.1911г.
32. Камъкът има мистично значение
ИБ София 5.11.1911г.
33. Защо Бог не премахне злото завинаги?
ИБ 27.1.1912г.
34. Упование на Господа
ИБ 4.3.1912г.
35. Събрание, водено от г-н Петър Дънов на 26 февруари 1912 г.
ИБ 10.3.1912г.
36. Любов и единство
ИБ 17.3.1912г.
37. Събрание, водено от г-н Петър Дънов
ИБ 24.3.1912г.
38. Що значи съдба?
ИБ 31.3.1912г.
39. За да възкръснеш
ИБ 5.4.1912г.
40. И гласът му се чува
ИБ 14.4.1912г.
41. Съединителната линия
ИБ 8.4.1912г.
42. Да бъдем готови
ИБ 28.4.1912г.
43. Силната отрова
ИБ 5.5.1912г.
44. Вечно млади
ИБ 12.5.1912г.
45. Подквасата
ИБ 26.5.1912г.
46. Деца по сърце
ИБ 2.6.1912г.
47. Ще дойде като светлина
ИБ 16.7.1912г.
48. Вие сте поканени да работите
ИБ В.Търново 24.8.1912г.
49. Защо ви помагам?
ИБ В.Търново 15.9.1912г.
50. Въжето на дявола
ИБ 22.9.1912г.
51. Преходната граница
ИБ 29.9.1912г.
52. Обсадно положение
ИБ 6.10.1912г.
53. Елохим
ИБ 26.10.1912г.
54. Обсадно положение
ИБ 20.10.1912г.
55. Събрание, водено от г-н Петър Дънов
ИБ 27.10.1912г.
56. Името Господне
ИБ 3.11.1912г.
57. Всекиму според вечната Правда
ИБ 10.11.1912г.
58. Към всички
ИБ София 31.7.1913г.
59. Назидавайте себе си
ИБ София 26.8.1913г.
60. Умни и силни
ИБ 28.11.1913г.
61. Като младенци
ИБ 5.12.1913г.
62. Ще постигнем
ИБ 5.12.1913г.
63. Делението
ИБ 8.12.1913г.
64. Смел и решителен
ИБ 10.12.1913г.
65. Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта
ИБ 12.12.1913г.
66. Постоянството. Благословение от Бога
ИБ В.Търново 19.12.1913г.
67. Онова, което ще повдигне човека
ИБ 30.12.1913г.
68. Поздрав за новата 1914 г. Към всички
ИБ София 19.1.1914г.
69. Беседа за празника на пролетта
ИБ София 22.3.1914г.
70. Четирите основни елемента
НБ ИБ Бургас 19.4.1914г.
71. Мисли от г-н П. Дънов
ИБ Бургас 22.4.1914г.
72. Познайте Истината и Истината ще ви
ИБ Бургас 29.4.1914г.
73. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г.
ИБ В.Търново 31.8.1914г.
74. Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя на 5 януари 1915г.
ИБ Бургас 5.1.1915г.
75. Разговор за Откровението
ИБ Бургас 18.1.1915г.
76. Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин
ИБ Бургас 18.1.1915г.
77. Идването на Христа
ИБ 21.1.1915г.
78. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята
ИБ Бургас 23.1.1915г.
79. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди
ИБ Бургас 24.1.1915г.
80. Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли
ИБ Бургас 28.1.1915г.
81. Искайте сила, имайте вяра
ИБ Бургас 3.2.1915г.
82. Христос ще дойде и ще се прояви
ИБ Бургас 3.2.1915г.
83. Равновесие между Мъдрост и Любов
ИБ Бургас 4.2.1915г.
84. 8000 години
ИБ Бургас 7.2.1915г.
85. Разсмотрете криновете в полето как растат
ИБ София 19.11.1916г.
86. Братът на най-малките
Братътъ на най-малкитѣ (втори вариант)
 ИБ НБ София 1.1.1917г.
87. Достатъчна ти е моята благодат
ИБ София 18.1.1917г.
88. Хигиена на човешката душа
ИБ БС София 8.2.1917г.
89. Венецът на живота
ИБ БС София 15.2.1917г.
90. Без товар
ИБ БС 22.3.1917г.
91. Волята Божия
ИБ БС София 29.3.1917г.
92. Оправдание и спасение
ИБ БС София 5.4.1917г.
93. Влиянието на музиката
ИБ 12.4.1917г.
94. Съчетанието (Което Бог е съчетал)
ИБ БС София 3.5.1917г.
95. Простотата
ИБ БС София 31.5.1917г.
96. Писмо - 2 септември 1917 г.
ИБ Варна 2.8.1917г.
97. Писмо - 14 септември 1917 г.
ИБ Варна 14.8.1917г.
98. До всички приятели
ИБ Варна 26.8.1917г.
99. До всички приятели
ИБ Варна 2.9.1917г.
100. Писмо - 19 декември 1917 г.
ИБ Варна 19.12.1917г.
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати.