Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


КАТАЛОГ С ВСИЧКИ ИЗНЕСЕНИ БЕСЕДИ
1/39 страници, 1 - 100 от 3879 беседи.
1. Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България
Варна 17.11.1895г.
2. Тайните на Духа
ИБ Варна 1897г.
3. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“
Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ (втори вариант)
ИБ София 14.9.1897г.
4. Избраникът Божий и Вождът на Истината
ИБ Варна 2.10.1898г.
5. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско
ИБ Варна 20.10.1898г.
6. Свидетелствата Господни
ИБ Варна 25.2.1899г.
7. Божието обещание
ИБ Варна 8.3.1899г.
8. Отговори на Свидетелствата Господни
ИБ Бургас 12.3.1899г.
9. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване
ИБ 8.7.1900г.
10. Седем разговора с Духа Господен - Разговор втори - Сърцето и Бог
ИБ 13.7.1900г.
11. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото
ИБ 14.7.1900г.
12. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух
ИБ 18.7.1900г.
13. Седем разговора с Духа Господен - Разговор четвърти - Животът и възраждането
ИБ 18.7.1900г.
14. Седем разговора с Духа Господен - Разговор шести - Пътят и Истината
ИБ 21.7.1900г.
15. Седем разговора с Духа Господен - Разговор седми - Заключение
ИБ Нови Пазар 22.7.1900г.
16. Трите неща
ИБ Нови Пазар 14.10.1900г.
17. Благовремието
ИБ 1903г.
18. Мисли и упътвания
ИБ 1903г.
19. Своенравието
ИБ 1903г.
20. Божието желание
ИБ Варна 23.8.1903г.
21. Слово 1903, Варна
ИБ Варна 23.8.1903г.
22. Годишна среща на Веригата
СБ Варна 27.8.1903г.
23. Мир да бъде на всички ви
Слово 1903, Русе (втори вариант)
ИБ Русе 25.12.1903г.
24. Слово 1904, Варна
ИБ Варна 4.9.1904г.
25. Годишна среща на Веригата - Варна, 1906 г.
СБ Варна 24.8.1906г.
26. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г.
СБ Варна 28.8.1907г.
27. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г.
СБ Варна 22.8.1908г.
28. Поздрав на всички мои братя
ИБ 14.8.1909г.
29. Любовта
ИБ 25.8.1909г.
30. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г.
СБ Варна 28.8.1909г.
31. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г.
СБ В.Търново 27.8.1910г.
32. Приложение към протокола от 1910 г.
СБ В.Търново 31.8.1910г.
33. Бележки
ИБ 14.10.1910г.
34. Добро сърце и добър ум
ИБ В.Търново 14.1.1911г.
35. Приложение към протокола от 1911 г.
ИБ В.Търново 14.1.1911г.
36. Канарата и дървото
ИБ В.Търново 20.1.1911г.
37. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново
СБ В.Търново 23.8.1911г.
38. Господнята вечеря
СБ В.Търново 27.8.1911г.
39. Мисли от г-н П.Дънов
ИБ София 10.10.1911г.
40. Събрание, водено от г-н Дънов
ИБ София 15.10.1911г.
41. Друго направление
ИБ 29.10.1911г.
42. Камъкът има мистично значение
ИБ София 5.11.1911г.
43. Защо Бог не премахне злото завинаги?
ИБ 27.1.1912г.
44. Упование на Господа
ИБ 4.3.1912г.
45. Събрание, водено от г-н Петър Дънов на 26 февруари 1912 г.
ИБ 10.3.1912г.
46. Любов и единство
ИБ 17.3.1912г.
47. Събрание, водено от г-н Петър Дънов
ИБ 24.3.1912г.
48. Що значи съдба?
ИБ 31.3.1912г.
49. За да възкръснеш
ИБ 5.4.1912г.
50. И гласът му се чува
ИБ 14.4.1912г.
51. Съединителната линия
ИБ 8.4.1912г.
52. Да бъдем готови
ИБ 28.4.1912г.
53. Силната отрова
ИБ 5.5.1912г.
54. Вечно млади
ИБ 12.5.1912г.
55. Подквасата
ИБ 26.5.1912г.
56. Деца по сърце
ИБ 2.6.1912г.
57. Ще дойде като светлина
ИБ 16.7.1912г.
58. Завета на цветните лъчи на светлината
СБ В.Търново 28.8.1912г.
59. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново
СБ В.Търново 6.9.1912г.
60. Вие сте поканени да работите
ИБ В.Търново 24.8.1912г.
61. Защо ви помагам?
ИБ В.Търново 15.9.1912г.
62. Въжето на дявола
ИБ 22.9.1912г.
63. Преходната граница
ИБ 29.9.1912г.
64. Обсадно положение
ИБ 6.10.1912г.
65. Елохим
ИБ 26.10.1912г.
66. Обсадно положение
ИБ 20.10.1912г.
67. Събрание, водено от г-н Петър Дънов
ИБ 27.10.1912г.
68. Името Господне
ИБ 3.11.1912г.
69. Всекиму според вечната Правда
ИБ 10.11.1912г.
70. Към всички
ИБ София 31.7.1913г.
71. Назидавайте себе си
ИБ София 26.8.1913г.
72. Умни и силни
ИБ 28.11.1913г.
73. Като младенци
ИБ 5.12.1913г.
74. Ще постигнем
ИБ 5.12.1913г.
75. Делението
ИБ 8.12.1913г.
76. Смел и решителен
ИБ 10.12.1913г.
77. Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта
ИБ 12.12.1913г.
78. Постоянството. Благословение от Бога
ИБ В.Търново 19.12.1913г.
79. Онова, което ще повдигне човека
ИБ 30.12.1913г.
80. Поздрав за новата 1914 г. Към всички
ИБ София 19.1.1914г.
81. Беседа за празника на пролетта
ИБ София 22.3.1914г.
82. Ето човекът
НБ София 29.3.1914г.
83. Житното зърно
НБ София 5.4.1914г.
84. Четирите основни елемента
НБ ИБ Бургас 19.4.1914г.
85. Мисли от г-н П. Дънов
ИБ Бургас 22.4.1914г.
86. Познайте Истината и Истината ще ви
ИБ Бургас 29.4.1914г.
87. Явлението на Духа
НБ София 3.5.1914г.
88. Талантите
НБ София 10.5.1914г.
89. Любовта
НБ София 19.7.1914г.
90. Сънищата на Йосифа
НБ София 2.8.1914г.
91. Законът на служенето
НБ София 9.8.1914г.
92. Важността на малките неща
НБ София 16.8.1914г.
93. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г.
СБ В.Търново 23.8.1914г.
94. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г.
ИБ В.Търново 31.8.1914г.
95. Мир вам!
НБ София 24.9.1914г.
96. Необходимостта да познаваме Бога
НБ София 4.10.1914г.
97. Колко по-горе стои човек от овца!
НБ София 11.10.1914г.
98. Фарисей и Митар
НБ София 18.10.1914г.
99. Условията на вечния живот
НБ София 25.10.1914г.
100. Страхът
НБ София 1.11.1914г.
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати.