Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


БЕСЕДИ СЪС СТИХОВЕ ОТ БИБЛИЯТА
1/19 страници, 1 - 100 от 1821 беседи с 2963 стиха.
1. Тайните на Духа

„Още малко, и няма да Ме виждате, и пак малко, и ще Ме видите.“
(Ев. Йоана 16:16)

„А колко е по-добър човек от овца.“
(Ев. Матея 12:12)

„Устата на праведния са източник на живот“
(Притчи 10:11)

„Защото в ръката на Господа има чаша руйно вино, пълно със смешение И от нея ще налее, даже дрождието му ще прецедят и ще пият всички нечестиви на земята.“
(Псалом 75:8)
ИБ 1897г.
2. Любовта

(гл. 13 от I Коринтяном)
ИБ 25.8.1909г.
3. Събрание, водено от г-н Дънов

(Йоана 18 глава)

(Римляном 12; 12)
ИБ 15.10.1911г.
4. Друго направление

„10 глава от Ев. Матея“
(10 глава от Ев. Матея, ст. 24)
ИБ 29.10.1911г.
5. Камъкът има мистично значение

„Няма да остане тук камък на камък“
(24 глава от Ев. Матея, ст. 2)
ИБ 5.11.1911г.
6. Упование на Господа

„По-добре да се надее някой на Господа, а не да уповае на человека“
(118 псалом, стих 8)
ИБ 4.3.1912г.
7. Събрание, водено от г-н Петър Дънов на 26 февруари 1912 г.

„Истината ви казвам: ако се не обърнете и бъдете като децата, няма да влезете в Царството Небесно“
(Ев. Матея 18:3.)
ИБ 10.3.1912г.
8. Любов и единство

„Ев. Йоана 13 глава, спря се върху 13 стих“
(Ев. Йоана 13 глава, 13 стих)
ИБ 17.3.1912г.
9. Събрание, водено от г-н Петър Дънов

(Йоана 17)

(18 глава)
ИБ 24.3.1912г.
10. Що значи съдба?

„Първа глава от I Петрово послание.Текстът бе 17 стих“
(I Петрово послание, гл. 1, ст. 17)
ИБ 31.3.1912г.
11. За да възкръснеш

„Ев. Йоанна 20 глава“
(Ев. Йоанна, 20 глава)
ИБ 5.4.1912г.
12. И гласът му се чува

„12 глава от Ев. Йоана и върху 10 стих“
(Йоан 12:10)
ИБ 14.4.1912г.
13. Да бъдем готови

„и неприятели човеку ще бъдат домашните му“
(Ев. Матея, 10:36)
ИБ 28.4.1912г.
14. Подквасата

„28 глава от Битие“
(Битие, гл. 28)
ИБ 26.5.1912г.
15. Деца по сърце

„Битие 15 глава“
(Битие, гл. 15)
ИБ 2.6.1912г.
16. Ще дойде като светлина

„Притчи 30“
(Притчи 30 и 31)

„31“
(Притчи 30 и 31)
ИБ 16.7.1912г.
17. Въжето на дявола

(105-ти псалом)
ИБ 22.9.1912г.
18. Преходната граница

„Който не носи кръста си“
(Лука, 14:27)
ИБ 29.9.1912г.
19. Обсадно положение

„Който намери живота си, ще го изгуби, а който го изгуби, ще го намери“
(12 глава от Ев Йоана)
ИБ 6.10.1912г.
20. Обсадно положение

„Битие. 12“
(Битие. 12 и 13 глава)

„13 глава“
(Битие. 12 и 13 глава)

„Първото Послание Йоаново. 5 глава“
(I Послание Йоаново; 5 гл.)
ИБ 20.10.1912г.
21. Събрание, водено от г-н Петър Дънов

(15 глава от Ев. Йоана)

(15 глава от Ев. Йоана)
ИБ 27.10.1912г.
22. Името Господне

„Не нам, Господи, не нам, но на името Си дай слава, за милостта Си и за истината Си.“
(псалом 115:1)
ИБ 3.11.1912г.
23. Всекиму според вечната Правда

„Гдето са двама или трима, събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях“
(Матей 18:20)
ИБ 10.11.1912г.
24. Назидавайте себе си

„Назидавайте себе си на пресвятата ваша вяра и молете се Духом Святим“
(Съборно послание на св. ап. Иуда, гл.1, ст.20)
ИБ 26.8.1913г.
25. Умни и силни

„Ходете във виделината , за да сте синове на виделината“
(Ев. Йоан, гл.12, ст. 36)
ИБ 28.11.1913г.
26. Като младенци

„Докато наследникът е младенец, не се различава от раба, ако и да е на всичко господар.“
(Посл. към Галантяном, гл.4, ст.1)
ИБ 5.12.1913г.
27. Ще постигнем

„В надеждата бивайте радостни, в скръбта търпеливи, а в молитвата постоянни“
(Посл. на апостол Павел към Римляните, 12 гл., ст. 12)
ИБ 5.12.1913г.
28. Делението

„Всяко царство, разделено против себе си запустява, и всеки град или дом, резделен против се бе си, няма да устои“
(Матей 12-25)
ИБ 8.12.1913г.
29. Смел и решителен

„Мария избра добрата част“
(Ев. на Лука, гл. 10, ст. 42)
ИБ 10.12.1913г.
30. Постоянството. Благословение от Бога

„6 глава от Еклисиаст“
(Еклисиаст, гл. 6)
ИБ 19.12.1913г.
31. Онова, което ще повдигне човека

„Роденото от плътта е плът“
(Йоан 3:6)

(Първо Посл. Кор. 3 ; 1-23)
ИБ 30.12.1913г.
32. Поздрав за новата 1914 г. Към всички

„Ходете във виделината, за да бъдете синове на виделината“
(Ев. Йоан, гл.12, ст. 36)
ИБ 19.1.1914г.
33. Беседа за празника на пролетта

(Йоан 21 : 1-25)

(Лука 24 : 19-53)

(Марко 16 : 12-20)

(Матей 28 : 1-20)
ИБ 22.3.1914г.
34. Ето човекът

„Тогава излезе Исус вън и носеше трънения венец и багрената дреха. И казва им Пилат: „Ето человека!“
(От Йоанна 19: 5)
НБ 29.3.1914г.
35. Житното зърно

„Ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само; ако ли умре, принася много плод.“
(Ев. от Йоан 12:24)
НБ 5.4.1914г.
36. Познайте Истината и Истината ще ви

„Истината ще ви направи свободни“
(Ев. от Йоан 8:32)
ИБ 29.4.1914г.
37. Явлението на Духа

„А всекиму се дава явлението на Духа за полза“
(I.Кор. 12:7)
НБ 3.5.1914г.
38. Талантите

„И едному даде пет таланта, другиму два, а другиму един – всекиму според силата му.“
(Мат. 25:15)
НБ 10.5.1914г.
39. Любовта

„Ако говоря с човечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка.“
(I. Кор. 13:1)
НБ 19.7.1914г.
40. Сънищата на Йосифа

„А Йосиф видя сън, и приказа го на братията си: и възненавидяха го още повече.“
(Битие 37:5)

„39:1–23“
(Битие 39:1–23)
НБ 2.8.1914г.
41. Законът на служенето

„Който Ми служи, нека Ме последва, и където съм Аз, там ще бъде и Моят служител. А който служи на Мене, него ще почете Моят Отец.“
(Ев. на Йоана, гл 12;26)
НБ 9.8.1914г.
42. Важността на малките неща

„Гледайте да не презрете едного от тези малките, защото ви казвам, че ангелите им на Небесата винаги гледат лицето на Отца Моего, Който е на Небесата.“
(Ев. Матей 18:10)
НБ 16.8.1914г.
43. Мир вам!

„А вечерта в тоя ден, първият на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха затворени, поради страх от Юдеите, дойде Исус, застана посред и им каза: „Мир вам“.“
(Ев.Йоана 20:19)
НБ 24.9.1914г.
44. Необходимостта да познаваме Бога

„А вечен живот е това, да познават Тебе, Единаго и Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Исуса Христа.“
(Ев.Йоан 17:3)
НБ 4.10.1914г.
45. Колко по-горе стои човек от овца!

„А колко е по-добър човек от овца! Затова е позволено да прави някой добро съботен ден.“
(Ев.Матей 12:12)
НБ 11.10.1914г.
46. Фарисей и Митар

„Двама человеци влязоха в храма да се помолят: единият фарисей, а другият митар.“
(Ев. Лука 18:10)
НБ 18.10.1914г.
47. Условията на вечния живот

„А вечен живот е това – да познават Тебе, Единаго Истиннаго Бога и пратения от Тебе Исуса Христа.“
(Ев. Йоан 17:3)
НБ 25.10.1914г.
48. Страхът

„И да се не боите от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но да се боите повече от оногоз, който може и душа, и тяло да погуби.“
(Ев. Матей 10:28)
НБ 1.11.1914г.
49. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота

„Защото плътта похотствува противното на Духа, а Духът противното на плътта, а те се противят едно на друго... А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, мислосърдие, вяра, кротост, въздържание.“
(Гал 5:17,22)
НБ 15.11.1914г.
50. В начало бе

„В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог“
(Евангелие от Йоана 1: 1)
НБ 21.11.1914г.
51. Словесното мляко

„Пожелайте, като новородени младенци, чистото словесно мляко, с него да порастете; понеже вкусихте, „че Господ е благ“: при Когото идвайте като при камък жив, от человеците отхвърлен, а от Бога избран и драгоценен.“
(I Петрово послание 2:2–4)
НБ 29.11.1914г.
52. Учителите

„Но вие не се наричайте учители, защото един е вашият учител – Христос; всинца вие сте братя“
(Ев.Матей 23:8)
НБ 20.12.1914г.
53. Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин

(Битие 31; 23)

(7 глава Послание към Римляном)
ИБ 18.1.1915г.
54. Идването на Христа

(Ефесяном. 3 глава)
ИБ 21.1.1915г.
55. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята

„Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята“
(Лука 18; 8)
ИБ 23.1.1915г.
56. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди

„Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди“
(Йоан 14-15)
ИБ 24.1.1915г.
57. Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли

„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.“
(Ев.Матей 5:13)
ИБ 28.1.1915г.
58. Христос ще дойде и ще се прояви

„И видях небето отворено, и ето кон бял, и онзи, който седеше на него наричаше се Верен и Истинен, и с правда съди и войнствува; ...“
(Откровение 19; 11 - 21)
ИБ 3.2.1915г.
59. Великден

„Идете, прочее, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светаго Духа; и учете ги да пазят всичко, що съм ви заповядал: и ето, Аз съм с вас през всичките дни, до скончанието на века“
(Ев.Матей 28:19)
НБ 4.4.1915г.
60. Многоценният бисер

„който, като намери един многоценен бисер, отиде и продаде все, що имаше, и купи го“
(Ев.Матей 13:46)
НБ 2.5.1915г.
61. Новото основание

„Аз съм пътят и истината, и животът.“
(От Йоанна 14: 6)

„Защото никой не може да положи друго основание, освен положеното, което е Исус Христос.“
(Първо Коринтяном 3:11)
НБ 23.5.1915г.
62. Божественият Промисъл

„Но и космите на главата ви всичките са изброени. И така, не бойте се: вие сте от много врабчета по-добри.“
(Ев. Лука 12:7)
 НБ 6.6.1915г.
63. Изкушението

„И дойде при него изкусителят и рече: Ако си син Божий, речи тези камене да станат хлябове... Тогази го остави дяволът и ето ангели пристъпиха и служиха му.“
(Евангелие от Матея 4: 3-11)
НБ 3.7.1915г.
64. Блудният син

„Рече още: Някой си человек имаше двама синове.“
(Евангелие от Лука 15: 11)
НБ 3.7.1915г.
65. МОЛИТВА

(Евангелие от Матея: гл. 6)
 НБ 17.7.1915г.
66. Добрият самарянин

„Обърна се после особено към учениците и рече: Блажени очите, които виждат това, което вие видите. Защото ви казувам, че мнозина пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате, и не видяха и да чуят това, що чуете, и не са чули... А той рече: Този, който му стори милост. Тогаз Исус му рече: Иди и ти така прави.“
(Евангелие от Лука 10: 23-37)
НБ 24.7.1915г.
67. Стари и нови мехове

„И никой не налива ново вино в мехове ветхи... Но трябва да се налива новото вино в мехове нови, и се завардят и двете.“
(Ев. Лука 5:37–38)
 НБ 25.7.1915г.
68. Свобода на Духа

„Дето е Духът Господен, там е свобода“
(II Коринтяни 3:17)
 НБ 5.9.1915г.
69. Рождението*

„Защото днес се роди вам в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ“
(Ев. Лука 2:11)
 НБ 7.1.1916г.
70. Истината

„Истината ще ви направи свободни“
(Ев. от Йоан 8:32)
 НБ 24.4.1916г.
71. Милосърдието

„Около деветия час на деня той във видение видя ясно ангел Божий, който влезе при него и рече му: "Корнилие!" А той погледна на него и уплашен рече: "Що е, Господи?" И ангелът му рече: "Твоите молитви и твоите милостини възлязоха на помен пред Бога.“
(Деяния на Апостолите 10: 3-4)
НБ 17.9.1916г.
72. Ти знаеш

„И рече ми: Сине человечески, могат ли тези кости да оживеят? И рекох: Господи Иеова, Ти знаеш“
(Книга на пророка Йезекииля 37: 3)
НБ 1.10.1916г.
73. Поради радостта

„Жена, кога ражда, на скръб е, защото е дошъл часът й; а кога роди детето, не помни вече тъгата си, поради радостта, че се е родил человек на света.“
(Евангелие от Йоана 16: 21)
НБ 8.10.1916г.
74. Да възлюбиш Господа

„Да възлюбиш Господа Бога твоего; да възлюбиш и ближния си.“
(Матея 22:36 – 40)
Да възлюбиш Господа (втори вариант)
 НБ 15.10.1916г.
75. Да я не пия ли?

„Всеки народ, племе и език, който говори зло против Бога на Седраха, Мисаха и Авденаго, ще се намери на късове, и къщата му ще стане гноище, защото друг Бог няма, Който може да избавя така“
(Данаила 3:29)

„Чашата, която ми даде Отец, да я не пия ли?“
(Йоана 18:10)

„Чашата, която ми даде Отец, да я не пия ли?“
(Йоана 18:11)
Да я не пия ли? (втори вариант)
 НБ 22.10.1916г.
76. Мъдростта

„Но мъдростта, която е отгоре, първо е чиста, после мирна, приветлива, благопокорна, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.“
(Съборно послание Яковово 3: 17)
 НБ 29.10.1916г.
77. Христа да придобия

„А още и вменявам всичкото, че е щета поради превъзходството на познаването на Христа Исуса Господа моего; за когото изгубих всичко и вменявам всичко за измет, само Христа да придобия“
(Филипяном 3: 8)
 НБ 5.11.1916г.
78. Петте разумни девици

„А от тях пет бяха разумни и пет неразумни.“
(Матея 25:1-2)
Петте разумни и петте неразумни деви (втори вариант)
 НБ 16.11.1916г.
79. Разсмотрете криновете в полето как растат

„Разсмотрете криновете в полето как растат: не се трудят, нито предат.“
(Евангелие от Матея 6:28)
ИБ 19.11.1916г.
80. Закхей

(Послание к Евреем: гл. 1)

„Рече му Исус: Днес стана спасение на този дом, защото и той е син Авраамов.“
(Евангелие от Лука: 19; 9)
НБ 26.11.1916г.
81. Ще ви въздигна

„И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Син человеческий, за да не погине всякой, който вярува в Него, но да има живот вечен.“
(Евангелие от Йоана 3: 14, 15)
НБ 3.12.1916г.
82. Спаси ни

„И ето, буря голяма биде на морето, така щото вълните покриваха ладията, а той спеше. И пристъпиха учениците му, та го събудиха и казаха: Господи, спаси ни, погинваме!“
(Евангелие от Матея 8: 24, 25)
НБ 17.12.1916г.
83. Ще бъдат научени

„И всички ще бъдат научени от Бога. И всеки, който слуша и се научи от Отца, иде при мене.“
(Йоана 6:45)
Ще бъдат научени (втори вариант)
 НБ 24.12.1916г.
84. Отдайте Божието Богу

„Тогаз им каза: „Отдайте Кесаревото Кесарю, а Божието Богу. И като чуха, зачудиха се, и оставиха Го, и отидоха си.“
(Матея 22 – 21, 22)
Отдайте Божието Богу (втори вариант)
 НБ 31.12.1916г.
85. Братът на най-малките

„Освети ги чрез Твоята истина“
(Йоан 17:17)
Братътъ на най-малкитѣ (втори вариант)
 ИБ НБ 1.1.1917г.
86. Растете в благодат!

„Но растете в благодатта и в познанието на Господа нашего и Спасителя Христа“
(II. Петрово послание, 3:18)
Растене и познание (втори вариант)
 НБ 7.1.1917г.
87. Марта и Мария

„А Марта се мълвеше за многото слугуване; и застана, та рече: „Господи, небрежиш ли, че сестра ми ме остави сама да слугувам? Речи ѝ, прочее, да ми помогне“. Отговори Исус и рече ѝ: „Марто, Марто, грижиш се и се мълвиш за много нещо; но едно е потребно: а Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея“
(Ев.Лука 10:40–42)
 НБ 14.1.1917г.
88. Достатъчна ти е моята благодат

„Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена!“
(II Послание Коринтяном, 12:9)
ИБ 18.1.1917г.
89. Двамата господари

„Никой слуга не може на двама господари да слугува. Не може да работите на Бога и на Мамона.“
(Ев. Лука 16:13)
 НБ 21.1.1917г.
90. Все що е писано

„Защото тѣзи сѫ дни на отмъщение, за да се изпълни все що е писано.“
(Ев. отъ Лука, гл. 21, ст. 22)
Все що е писано (втори вариант)
 НБ 28.1.1917г.
91. Блажените

„Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно Царството Небесно“
(Ев. Матей 5:10)
Блажените (втори вариант)
 НБ 4.2.1917г.
92. Хигиена на човешката душа

„Който не греши в слово, той е съвършен мъж, възможен да обуздае и всичкото тяло.“
(Яковово 3: 2)
ИБ БС 8.2.1917г.
93. Децата

„Истина ви казвам: ако се не обърнете и бъдете като децата, няма да влезете в Царството Небесно.“
(Ев.Матей, 18:3)
 НБ 11.2.1917г.
94. Венецът на живота

„Блажен онзи человек, който претърпява изкушение, защото като премине изпита, ще приеме венеца на живота, който обеща Господ на онези, които го любят.“
(Яковово 1:12)
ИБ БС 15.2.1917г.
95. Познание. Самопожертвуване

„Всичкото ми е прѣдадено отъ Отца моего, и никой не познава Сина, тъкмо Отецъ; нито Отца познава нѣкой, тъкмо Синътъ, и комуто би изволилъ Синътъ да го открие. Дойдете при мене, всички що се трудите и сте обрѣменени и азъ ще ви успокоя. Вземете моето иго на себе си и научѣте се отъ мене, защото съмъ кротъкъ и смиренъ на сьрдце и ще намѣрите спокойствие на душитѣ си. Защото моето иго е благо, и моето брѣме е леко.“
(Ев. отъ Матея, гл. 11, ст. 27,28,29,30)
Всичко ми е предадено (втори вариант)
 НБ 18.2.1917г.
96. Спасението

„Ако искаш да влезеш в живота, опази заповедите“
(Матея 17:21)

„Ако искаш да влезеш в живота, опази заповедите“
(Матея 19:17)
Спасението (втори вариант)
 НБ 25.2.1917г.
97. Без товар

„И пристъпиха учениците и рекоха му: Защо им говориш с притчи? А той отговори и рече им: Защото вам е дадено да познаете тайните на Царство Небесно, а тям не е дадено.“
(Евангелие от Матея 13:10,11 и 12)
ИБ БС 22.3.1917г.
98. Кръстът

„И пристъпиха учениците и рекоха Му: Защо им говориш с притчи? А Той отвръща и рече им: Защото вам е дадено да познаете тайните на царството небесно, а тям не е дадено.“
(Евангелие от Матея 13: 10-11)
 НБ 22.3.1917г.
99. Солта

„Вие сте солта на земята; ако солта избезсолее, с какво ще се осоли?“
(Ев. Матей 5:13)
 НБ 25.3.1917г.
100. Виделината

„Вие сте виделината на света“
(Ев. Матей 5:14)
 НБ 1.4.1917г.
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати.